ไอเทมฟิลเตอร์ของ Baerk

Chaos

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1b)
สร้างโดย : Baerk
อัพเดทล่าสุด : 15 ม.ค. 2021 14:31:45

A filter meant for hunting for pieces of the chaos vendor recipe. Also a leveling filter.

Jewelry

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1b)
สร้างโดย : Baerk
อัพเดทล่าสุด : 20 ม.ค. 2021 18:57:32

A filter meant for hunting rare jewelry for chaos recipe once the non jewelry components have been stocked up.

Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.1b)
สร้างโดย : Baerk
อัพเดทล่าสุด : 26 ม.ค. 2021 19:58:20

A filter meant for when I stop doing the chaos recipe.