ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: xddBusiness

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 421 (0.11 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: ธ.ค. 27, 2012
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ก.ย. 24, 2023

ตัวละคร

Ben_ChiefGarf
Elementalist เลเวล 100
Hardcore Ancestor League
BenDDAgainAgain
Elementalist เลเวล 100
Standard League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 18 / 40
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 119 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 180
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0