ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: VISION

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 2 (0 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: พ.ย. 11, 2014
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ก.พ. 3, 2023

ตัวละคร

KombiHipster
Witch เลเวล 30
Hardcore League
JailsoCyclonado
Duelist เลเวล 2
Standard League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 0 / 8
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 62 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 0
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0