ไอเทมฟิลเตอร์ของ Dezparrow

3.13 New

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2c)
สร้างโดย : Dezparrow
อัพเดทล่าสุด : 15 ม.ค. 2021 15:26:51

Version : 7.11.0

3.13 Farming

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2c)
สร้างโดย : Dezparrow
อัพเดทล่าสุด : 17 มี.ค. 2021 19:13:27

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Version : 7.11.2

3.14 Start

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.3c)
สร้างโดย : Dezparrow
อัพเดทล่าสุด : 16 เม.ย. 2021 15:25:28

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Version : 8.0.0