ลีกส่วนตัว

รวมทั้งหมด: 3
เวลาเริ่ม: ลีกจะเริ่มเมื่อการระดมทุนถึงเป้าหมาย
เหลือเวลา:30 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที

ชนิดของลีก: Harvest

ลีกที่หมดเวลา

widepepOMEGAKEKHappyChampHands (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 16 เม.ย. 2021 16:00:00 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:26 พ.ค. 2021 16:00:00 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Ultimatum

TheLengendaryServerOfShit (หมดเวลาแล้ว)

เวลาเริ่ม: 7 ธ.ค. 2018 17:15:57 (America/New_York)
เวลาสิ้นสุด:15 ก.พ. 2019 17:15:57 (America/New_York)

ชนิดของลีก: Betrayal