ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: Вжух

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 41 (0.02 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: ก.ย. 22, 2016
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ก.ย. 20, 2023

ตัวละคร

Homo_floresiensis
Ascendant เลเวล 100
Ancestor League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 35 / 40
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 108 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 0
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0