ไอเทมฟิลเตอร์ของ Medorianisss

KALANDRA2

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2d)
สร้างโดย : Medorianisss
อัพเดทล่าสุด : 29 ธ.ค. 2022 18:20:37

Version : 8.9.4.2022.363.17

Startas

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.17.1b)
สร้างโดย : Medorianisss
อัพเดทล่าสุด : 4 ก.พ. 2022 13:15:14

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Version : 8.5.0.2022.35.17

KALANDRA2

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2d)
สร้างโดย : Medorianisss
อัพเดทล่าสุด : 12 ธ.ค. 2022 15:25:04

Version : 8.9.0a.2022.346.17

KALANDRA1

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2c)
สร้างโดย : Medorianisss
อัพเดทล่าสุด : 23 ส.ค. 2022 16:20:42

Version : 8.8.1a.2022.235.17

KALANDRA2

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2c)
สร้างโดย : Medorianisss
อัพเดทล่าสุด : 31 ส.ค. 2022 16:21:38

Version : 8.8.2.2022.243.17

PEWPEWMF

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.22.1c)
สร้างโดย : Medorianisss
อัพเดทล่าสุด : 25 ส.ค. 2023 14:51:21

Version : 8.11.1.2023.237.17

PEWPEWMF

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.22.1c)
สร้างโดย : Medorianisss
อัพเดทล่าสุด : 15 พ.ค. 2023 09:34:22

Version : 8.10.4.2023.135.9

PEWPEWMF

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.22.1c)
สร้างโดย : Medorianisss
อัพเดทล่าสุด : 27 ส.ค. 2023 12:48:04

Version : 8.11.1.2023.239.13

Tota

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.22.1c)
สร้างโดย : Medorianisss
อัพเดทล่าสุด : 3 ก.ย. 2023 09:48:16

Version : 8.11.1.2023.246.9