ไอเทมฟิลเตอร์ของ Morgoth92

Exosta - Regular Play

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.22.1c)
สร้างโดย : Morgoth92
อัพเดทล่าสุด : 15 ก.ย. 2023 21:36:59

Standard-Economy Loot Filter. Balanced Version. Choose this filter for Casual Mapping and Boss Farming. Check the MF Academy Discord Server to find my Mapping Strategy Guide and more infos about this loot filter: https://discord.gg/mfacademy

ผู้ติดตาม 6,634
คัดลอก 1,037
Version : Regular

Exosta - MF Mapping

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.22.1c)
สร้างโดย : Morgoth92
อัพเดทล่าสุด : 15 ก.ย. 2023 21:37:09

Standard-Economy Loot Filter. Ideal for farming with a Magic Find character, in moderately juiced Maps. Check the MF Academy Discord Server to find my Mapping Strategy Guide and more infos about this loot filter: https://discord.gg/mfacademy

ผู้ติดตาม 7,065
คัดลอก 1,059
Version : Strict

Exosta - Beginners Slow Play

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.22.1c)
สร้างโดย : Morgoth92
อัพเดทล่าสุด : 15 ก.ย. 2023 21:37:20

Standard-Economy Loot Filter. Ideal for beginners. Many cheap items are shown, such as low level item bases, most uniques and divination cards as well as all the rare items needed for chaos orb recipe. Check the MF Academy Discord Server to find my Mapping Strategy Guide and more infos about this loot filter: https://discord.gg/mfacademy

ผู้ติดตาม 3,385
คัดลอก 263
Version : Soft

Exosta - MF Extreme Delirium

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.22.1c)
สร้างโดย : Morgoth92
อัพเดทล่าสุด : 15 ก.ย. 2023 21:37:30

Standard-Economy Loot Filter. This filter is very strict, useful when farming juiced Delirium Maps with a Magic Find character. It doesn't show Bosses Multibase Uniques, so press ALT for those. Check the MF Academy Discord Server to find my Mapping Strategy Guide and more infos about this loot filter: https://discord.gg/mfacademy

ผู้ติดตาม 3,531
คัดลอก 321
Version : Uber Strict

Exosta - MF Top Secret

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.22.1c)
สร้างโดย : Morgoth92
อัพเดทล่าสุด : 15 ก.ย. 2023 21:37:42

IMPORTANT: This filter hides almost all loot below 1 Divine, with a few exceptions. Only suitable for Extremely Juiced Mapping, played in a 6-man Party. Use at your own risk. Check the MF Academy Discord Server to find my Mapping Strategy Guide and more infos about this loot filter: https://discord.gg/mfacademy

ผู้ติดตาม 2,491
คัดลอก 198
Version : Uber Plus Strict

Exosta - Strategy Testing

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.22.1c)
สร้างโดย : Morgoth92
อัพเดทล่าสุด : 15 ก.ย. 2023 21:37:57

This filter is useful if you want to test specific League Mechanics for the MF Academy Strategy Guide. https://discord.gg/mfacademy

ผู้ติดตาม 233
คัดลอก 11
Version : Tester

Project Nemesis

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.22.1c)
สร้างโดย : Morgoth92
อัพเดทล่าสุด : 16 พ.ค. 2023 21:30:30

Secret Project

ผู้ติดตาม 71
คัดลอก 2
Version : 8.10.4.2023.136.17