Basic Information

กิลด์: Diablo1ru

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 0 (0 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: พ.ย. 24, 2012
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ม.ค. 10, 2019

ตัวละคร

IntrovertWitch
Witch เลเวล 37
Standard ลีก

ความสำเร็จ & ภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่สำเร็จแล้ว: 0 / 40
 
ความสำเร็จที่ทำแล้ว: 88 / 123
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 0