ไอเทมฟิลเตอร์ของ Nooganig

Steam Deck

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2d)
สร้างโดย : Nooganig
อัพเดทล่าสุด : 20 ส.ค. 2022 21:41:13

Version : 8.8.0a.2022.232.21

Crucible

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.22.2)
สร้างโดย : Nooganig
อัพเดทล่าสุด : 22 ส.ค. 2023 09:31:04

Version : 8.11.0.2023.233.21

Crucible

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.22.2)
สร้างโดย : Nooganig
อัพเดทล่าสุด : 22 ส.ค. 2023 10:25:50

Version : 8.11.0.2023.233.21

Ancestor

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.22.2)
สร้างโดย : Nooganig
อัพเดทล่าสุด : 22 ส.ค. 2023 10:26:40

Version : 8.11.0.2023.233.21