ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: Screen Actors Guild

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 166 (0.04 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: มิ.ย. 16, 2013
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ก.ย. 20, 2023

ตัวละคร

Zauberschmalz
Witch เลเวล 70
Hardcore League
MissSparkalot
Occultist เลเวล 100
Standard League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 10 / 40
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 117 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 276
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0