ไอเทมฟิลเตอร์ของ Vatinas

Strict with chaos recipe

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.3c)
สร้างโดย : Vatinas
อัพเดทล่าสุด : 22 เม.ย. 2021 09:09:26

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Followers 1
คัดลอก 1
Version : 8.0.0b

Very Strict. Vatinas fork

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2c)
สร้างโดย : Vatinas
อัพเดทล่าสุด : 9 มี.ค. 2021 08:34:26

A few personal tweaks to Neversink's Very Strict filter.

Version : 7.11.2