ตัวกรองไอเทมของ Vatinas

Strict with chaos recipe

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2c)
สร้างโดย : Vatinas
อัพเดทล่าสุด : 18 ม.ค. 2021 12:01:30

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Version : 7.11.1

Very Strict. Vatinas fork

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2c)
สร้างโดย : Vatinas
อัพเดทล่าสุด : 9 มี.ค. 2021 08:34:26

A few personal tweaks to Neversink's Very Strict filter.

Version : 7.11.2