ไอเทมฟิลเตอร์ของ Waff1ez

3.18 launch

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2d)
สร้างโดย : Waff1ez
อัพเดทล่าสุด : 23 ก.ค. 2022 01:28:43

Version : 8.6.3.2022.204.5

3.18 launch

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2c)
สร้างโดย : Waff1ez
อัพเดทล่าสุด : 23 ก.ค. 2022 01:29:44

Version : 8.6.3.2022.204.5

strrrrriiict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2c)
สร้างโดย : Waff1ez
อัพเดทล่าสุด : 5 ส.ค. 2022 22:25:08

Version : 8.6.3.2022.217.21

Base Filter Colors

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2d)
สร้างโดย : Waff1ez
อัพเดทล่าสุด : 20 ส.ค. 2022 00:30:58

Version : 8.8.0a.2022.231.17

Very Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2d)
สร้างโดย : Waff1ez
อัพเดทล่าสุด : 30 ส.ค. 2022 01:32:40

Version : 8.8.2.2022.242.1

Base colors rf

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.22.1c)
สร้างโดย : Waff1ez
อัพเดทล่าสุด : 18 ส.ค. 2023 15:19:34

Version : 8.11.0.2023.230.17