ไอเทมฟิลเตอร์ของ Wagthewag

Semi Strict Sanctum

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : Wagthewag
อัพเดทล่าสุด : 9 ธ.ค. 2022 12:12:32

Version : 8.9.0.2022.343.17

Strict Sanctum

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : Wagthewag
อัพเดทล่าสุด : 9 ธ.ค. 2022 12:12:47

Version : 8.9.0.2022.343.17

Very Strict Sanctum

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : Wagthewag
อัพเดทล่าสุด : 12 ม.ค. 2023 10:19:37

Version : 8.9.5.2023.12.13

This one to start

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : Wagthewag
อัพเดทล่าสุด : 9 ธ.ค. 2022 12:13:38

Version : 8.9.0.2022.343.17

not custom sound

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : Wagthewag
อัพเดทล่าสุด : 10 ธ.ค. 2022 14:37:35

Version : 8.9.0a.2022.344.17

Uber strict Sanc

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2b)
สร้างโดย : Wagthewag
อัพเดทล่าสุด : 23 ธ.ค. 2022 15:19:47

Version : 8.9.3.2022.357.13