ไอเทมฟิลเตอร์ของ Wagthewag

3.23 semi strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.23.0)
สร้างโดย : Wagthewag
อัพเดทล่าสุด : 8 ธ.ค. 2023 12:20:25

Version : 8.13.0.2023.342.16

3.23 strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.23.0)
สร้างโดย : Wagthewag
อัพเดทล่าสุด : 8 ธ.ค. 2023 12:20:55

Version : 8.13.0.2023.342.16

3.23 very strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.23.0)
สร้างโดย : Wagthewag
อัพเดทล่าสุด : 8 ธ.ค. 2023 12:21:52

Version : 8.13.0.2023.342.16

3.23 uber strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.23.0)
สร้างโดย : Wagthewag
อัพเดทล่าสุด : 8 ธ.ค. 2023 12:22:21

Version : 8.13.0.2023.342.16

3.23 uber uber strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.23.0)
สร้างโดย : Wagthewag
อัพเดทล่าสุด : 8 ธ.ค. 2023 12:22:47

Version : 8.13.0.2023.342.16