ลีกส่วนตัว

รวม: 2
เพิ่มความเสียหายมอนสเตอร์ ระดับหนึ่ง
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มพลังชีวิตมอนสเตอร์ ระดับหนึ่ง
มอนสเตอร์มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลมอนสเตอร์ ระดับหนึ่ง
มอนสเตอร์มีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น 35%
มอนสเตอร์มีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น 35%