ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: ไม่มี

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 353 (0.1 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: ต.ค. 8, 2013
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: เม.ย. 5, 2023

ตัวละคร

Trapzohedron
Trickster เลเวล 87
Standard League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 0 / 8
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 83 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 0
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0