ไอเทมฟิลเตอร์ของ crazy_badger

Starter

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2d)
สร้างโดย : crazy_badger
อัพเดทล่าสุด : 9 ธ.ค. 2022 21:59:05

Version : 8.9.0a.2022.343.18

Kind of very strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.21.1)
สร้างโดย : crazy_badger
อัพเดทล่าสุด : 16 เม.ย. 2023 11:22:35

Version : 8.10.0.2023.105.21

Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.21.1)
สร้างโดย : crazy_badger
อัพเดทล่าสุด : 10 เม.ย. 2023 08:59:33

Version : 8.10.0.2023.100.12

Ruthless

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2c)
สร้างโดย : crazy_badger
อัพเดทล่าสุด : 12 มี.ค. 2023 15:50:32

Version : 8.9.6a

Stock - Standard

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.21.1)
สร้างโดย : crazy_badger
อัพเดทล่าสุด : 7 เม.ย. 2023 14:01:47

Version : 8.10.0.2023.97.14

Stock - Semi-strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.21.1)
สร้างโดย : crazy_badger
อัพเดทล่าสุด : 7 เม.ย. 2023 14:02:07

Version : 8.10.0.2023.97.14

Stock-Very Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.21.1)
สร้างโดย : crazy_badger
อัพเดทล่าสุด : 16 เม.ย. 2023 00:03:54

Version : 8.10.0.2023.105.21

Kind of Uber Strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.21.1)
สร้างโดย : crazy_badger
อัพเดทล่าสุด : 26 เม.ย. 2023 14:18:41

Version : 8.10.3.2023.116.15