ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: <YOU DIED>

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 0 (0 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: มิ.ย. 8, 2019
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: พ.ย. 10, 2023

ตัวละคร

깐부_불로만_선조_삼호기
Champion เลเวล 100
KKANBU Ancestor (PL41224) League
깐부_불로만_삼호기
Champion เลเวล 98
Standard League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 13 / 40
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 109 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 0
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0