Basic Information

กิลด์: 1

Forum Posts: 129 (0.04 โพสท์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: ก.พ. 9, 2012
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ส.ค. 25, 2020

ตัวละคร

WVWWWWWWWWWVWWWWWWWWWWW
เลเวล 90 Gladiator
SSF Hardcore League
_YOLO_YOBA_
เลเวล 98 Necromancer
Standard League

ความสำเร็จ & ชาลเล้นจ์

ชาลเล้นจ์ที่สำเร็จแล้ว: 0 / 40
 
ความสำเร็จที่ทำแล้ว: 113 / 122
 

Seasons & กิจกรรม

คะแนนรวมทุก Season: 114
คะแนน Season ปัจจุบัน: 80
อันดับ Season ปัจจุบัน: 1944th
รางวัล Season ปัจจุบัน: 80 / 1000