ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: Baguettes Squad

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 361 (0.1 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: ต.ค. 21, 2013
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: พ.ค. 6, 2023

ตัวละคร

Hrodbidou
Guardian เลเวล 100
Hardcore League
Hrody
Elementalist เลเวล 97
Standard League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 0 / 8
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 117 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 72
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0