ไอเทมฟิลเตอร์ของ iceandfire2907

SemiFill

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.2b)
สร้างโดย : iceandfire2907
อัพเดทล่าสุด : 20 มิ.ย. 2020 20:28:40

Semi-strict Filterblade highlighting all item type for chaos recipe.

ผู้ติดตาม 3
คัดลอก 1
Version : 7.9.2020.172.1

SemiHelmet

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.2b)
สร้างโดย : iceandfire2907
อัพเดทล่าสุด : 20 มิ.ย. 2020 20:27:07

Semi-Strict Filterblade filter. highlight helmet in blue, jewelry in yellow

ผู้ติดตาม 2
Version : 7.9.2020.172.1

SemiGlove

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.2b)
สร้างโดย : iceandfire2907
อัพเดทล่าสุด : 20 มิ.ย. 2020 20:27:39

Semi-Strict Filterblade filter. highlight glove in blue, jewelry in yellow

ผู้ติดตาม 2
Version : 7.9.2020.172.1

SemiBoot

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.2b)
สร้างโดย : iceandfire2907
อัพเดทล่าสุด : 20 มิ.ย. 2020 20:27:53

Semi-Strict Filterblade filter. highlight boot in blue, jewelry in yellow

ผู้ติดตาม 2
Version : 7.9.2020.172.1

SemiBody

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.2b)
สร้างโดย : iceandfire2907
อัพเดทล่าสุด : 20 มิ.ย. 2020 20:28:09

Semi-Strict Filterblade filter. highlight body arour in blue, jewelry in yellow

ผู้ติดตาม 2
Version : 7.9.2020.172.1

Semi2h

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.11.2b)
สร้างโดย : iceandfire2907
อัพเดทล่าสุด : 20 มิ.ย. 2020 20:28:23

Semi-Strict Filterblade filter. highlight 2hand in blue, jewelry in yellow

ผู้ติดตาม 2
Version : 7.9.2020.172.1

lootingFilterTower

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2c)
สร้างโดย : iceandfire2907
อัพเดทล่าสุด : 2 เม.ย. 2021 06:29:42

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Version : 7.11.2

ignoreTower

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.13.2c)
สร้างโดย : iceandfire2907
อัพเดทล่าสุด : 2 เม.ย. 2021 06:29:51

Created with https://www.FilterBlade.xyz/

Version : 7.11.2