ไอเทมฟิลเตอร์ของ mindlapse8

Neversink Semi-strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2d)
สร้างโดย : mindlapse8
อัพเดทล่าสุด : 9 ธ.ค. 2022 16:02:00

Version : 8.9.0a.2022.343.18

very strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2d)
สร้างโดย : mindlapse8
อัพเดทล่าสุด : 12 ธ.ค. 2022 03:59:39

Version : 8.9.0a.2022.346.5

uber strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2c)
สร้างโดย : mindlapse8
อัพเดทล่าสุด : 21 ธ.ค. 2022 04:42:31

Version : 8.9.2.2022.355.5

custom sanctum

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.20.2c)
สร้างโดย : mindlapse8
อัพเดทล่าสุด : 2 ก.พ. 2023 00:59:16

Version : 8.9.6a.2023.33.1

3.21 league start semi strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.21.1)
สร้างโดย : mindlapse8
อัพเดทล่าสุด : 7 เม.ย. 2023 20:30:05

Version : 8.10.0.2023.97.21

3.21 STRICT

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.21.1)
สร้างโดย : mindlapse8
อัพเดทล่าสุด : 9 เม.ย. 2023 01:17:58

3.21 STRICT

Version : 8.10.0.2023.99.1

Very Strict 3.21

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.21.1)
สร้างโดย : mindlapse8
อัพเดทล่าสุด : 15 เม.ย. 2023 02:32:02

Version : 8.10.0.2023.105.1

3.21 Uber strict

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.21.1)
สร้างโดย : mindlapse8
อัพเดทล่าสุด : 27 เม.ย. 2023 19:29:06

Version : 8.10.3.2023.117.17

kobe

ระบบ: PC (เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.21.1)
สร้างโดย : mindlapse8
อัพเดทล่าสุด : 30 พ.ค. 2023 13:33:25

kobe

Version : 8.10.4.2023.150.13