ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: Discord: https://discord.gg/kjDXzmDQZ5

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 48 (0.01 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: ธ.ค. 25, 2012
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ต.ค. 9, 2023

ตัวละคร

CervicalPrecision
Deadeye เลเวล 97
Standard League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 16 / 40
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 110 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 1
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0