ข้อมูลพื้นฐาน

กิลด์: Black Legion

โพสต์บนเว็บบอร์ด: 1141 (0.32 โพสต์ต่อวัน)

เข้าร่วมเมื่อ: มี.ค. 29, 2014
เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ: ธ.ค. 3, 2023

ตัวละคร

ExilesFate_Explode
Pathfinder เลเวล 100
Standard League

ภารกิจความสำเร็จและภารกิจท้าทาย

ภารกิจท้าทายที่ผ่านแล้ว: 38 / 40
 
ภารกิจความสำเร็จที่ผ่านแล้ว: 118 / 127
 

ฤดูกาล & กิจกรรม

คะแนนรวมทุกฤดูกาล: 958
คะแนนฤดูกาลปัจจุบัน: 0
อันดับในฤดูกาลปัจจุบัน: -
รางวัลในฤดูกาลปัจจุบัน: 0 / 0