ไอเทมฟิลเตอร์ของ yKron

CopyOf_1. Starting Off. 4 WoDs Guides

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.3c)
สร้างโดย : yKron
อัพเดทล่าสุด : 14 พ.ค. 2021 19:54:14

Hey Everyone! This is a SSF filter for those that are playing my guide(s) and only want guide specific gear to show. It's a great filter to start off with. It'll give you a nice variety of options with gear while you level without having an overwhelming screen. This filter only filters gear. It shows ALL other types of drops (like Currency, Maps, Divination Cards, quality flasks and gems, obvious crafting recipes, etc.). You won't miss a thing. The filter is visually designed to help you recognize immediately (and easily) what has dropped and if you want it. If you're curious about the details of the filter's setup, I've explained it within the filter itself, at the top. ***The upgrade to this filter is "2. Tops-84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides". Thanks for stopping by!

Version : 8.0.2a

rf

ระบบ: PC (เวอร์ชั่นล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบ: 3.14.3c)
สร้างโดย : yKron
อัพเดทล่าสุด : 14 พ.ค. 2021 20:02:47

Hey Everyone! This is a SSF filter for those that are playing my guide(s) and only want guide specific gear to show. It's a great filter to start off with. It'll give you a nice variety of options with gear while you level without having an overwhelming screen. This filter only filters gear. It shows ALL other types of drops (like Currency, Maps, Divination Cards, quality flasks and gems, obvious crafting recipes, etc.). You won't miss a thing. The filter is visually designed to help you recognize immediately (and easily) what has dropped and if you want it. If you're curious about the details of the filter's setup, I've explained it within the filter itself, at the top. ***The upgrade to this filter is "2. Tops-84s-Fancies-Atlas. 4 WoDs Guides". Thanks for stopping by!

Version : 8.0.2a