เซิฟเวอร์ PC จะถูกรีสตาร์ทในอีก:
ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายใน 15 minutes โดยประมาณ
เซิฟเวอร์ PS4 อยู่ในระหว่างการปิดปรับปรุง คุณสมบัติบางอย่างจึงไม่สามารถใช้งานได้
จัดเรื่องโดย :
Threads Last Post
Replies: 0
Views: 146

Replies: 0
Views: 126

Replies: 0
Views: 256

Replies: 0
Views: 182

Replies: 0
Views: 90

Replies: 0
Views: 97

Replies: 0
Views: 86

Replies: 0
Views: 622

Replies: 0
Views: 359

Replies: 0
Views: 737

Replies: 0
Views: 450

Replies: 0
Views: 920

Replies: 0
Views: 317

Replies: 0
Views: 611

Replies: 0
Views: 1157

Replies: 0
Views: 650

Replies: 0
Views: 728

Replies: 0
Views: 644

Replies: 0
Views: 423

Replies: 0
Views: 171

Replies: 0
Views: 424

Replies: 0
Views: 344

Replies: 0
Views: 214

Replies: 1
Views: 186

Replies: 0
Views: 268

Replies: 0
Views: 259

Replies: 0
Views: 261

Replies: 0
Views: 372

Replies: 0
Views: 271

Replies: 0
Views: 135

จัดเรื่องโดย :