เซิฟเวอร์ PC จะถูกรีสตาร์ทในอีก:
ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายใน 15 minutes โดยประมาณ
เซิฟเวอร์ PS4 อยู่ในระหว่างการปิดปรับปรุง คุณสมบัติบางอย่างจึงไม่สามารถใช้งานได้
จัดเรื่องโดย :
Threads Last Post
Replies: 0
Views: 12

Replies: 0
Views: 10

Replies: 0
Views: 39

ลบ
Replies: 2
Views: 110

Replies: 1
Views: 75

Replies: 1
Views: 35

Replies: 1
Views: 50

Replies: 1
Views: 58

Replies: 2
Views: 46

Replies: 1
Views: 115

Replies: 1
Views: 118

Replies: 2
Views: 138

Replies: 1
Views: 133

Replies: 0
Views: 60

Replies: 3
Views: 225

Replies: 3
Views: 167

Replies: 1
Views: 91

Replies: 0
Views: 77

Replies: 0
Views: 97

Replies: 1
Views: 167

Replies: 1
Views: 183

ลบ
Replies: 1
Views: 246

Replies: 1
Views: 201

Replies: 1
Views: 233

Replies: 0
Views: 128

Replies: 2
Views: 202

Replies: 1
Views: 172

ลบ
Replies: 2
Views: 204
ลบ
Replies: 0
Views: 120

Replies: 0
Views: 132

จัดเรื่องโดย :