เซิฟเวอร์ PS4 กำลังถูกรีสตาร์ท ณ บัดนี้ พวกมันจะกลับมาเปิดอีกครั้งภายใน 10 minutes โดยประมาณ
จัดเรื่องโดย :
Threads Last Post
Replies: 3
Views: 31

Replies: 3
Views: 16

ลบ
Replies: 0
Views: 6
ลบ
Replies: 1
Views: 15

Replies: 0
Views: 9

Replies: 0
Views: 19

Replies: 1
Views: 20

Replies: 1
Views: 43

ลบ
Replies: 1
Views: 75

Replies: 1
Views: 57

Replies: 1
Views: 77

Replies: 0
Views: 40

Replies: 2
Views: 56

Replies: 1
Views: 38

ลบ
Replies: 2
Views: 67
ลบ
Replies: 0
Views: 42

Replies: 0
Views: 48

Replies: 0
Views: 46

Replies: 0
Views: 44

Replies: 1
Views: 111

Replies: 0
Views: 49

Replies: 2
Views: 156

Replies: 0
Views: 79

Replies: 0
Views: 83

Replies: 1
Views: 159

Replies: 1
Views: 162

Replies: 1
Views: 167

Replies: 1
Views: 117

Replies: 0
Views: 107

Replies: 0
Views: 95

จัดเรื่องโดย :