ตั้ง texture_quality=2ถึง5 ไม่ได้แก้ไขได้หรือยังครับ

ตั้งแต่กลับมาเล่นพอมารู้ว่าปรัป texture_quality=1 ที่ไฟล์ confic ไม่ได้ตั้งแต่มี dx11 ถึง dx12 ผมไม่รู้จะทำยังไงให้กราฟฟิกตำ่กว่านี้แล้ว
เข้าเล่นบางแมพไม่ได้เลย โหลดแล้วหลุดตลอด ช่วยที่ครับถ้ามีทางแก้แล้ว
[DISPLAY]
adapter_name=NVIDIA GeForce 930M(#0)
borderless_windowed_fullscreen=true
directx_version=9ex
dx11_antialias_mode=0
dx9_antialias_mode=0
dynamic_resolution_fps=10
fullscreen=false
global_illumination_detail=0
light_quality=0
max_PS_shader_model=ps_4_0
max_VS_shader_model=vs_4_0
maximize_window=false
post_processing=false
resolution_height=600
resolution_width=800
screen_shake=false
screenspace_effects=1
screenspace_effects_resolution=0
shadow_type=hardware_3_samples
texture_filtering=1
texture_quality=1
use_dynamic_resolution=true
vsync=false
water_detail=0
[GENERAL]
enable_profanity_filter=true
engine_multithreading_mode=enabled
Last bumpedเมื่อ 24 มี.ค. 2019 16:50:39

รายงานโพสท์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม