ปัญหา disconnected failed to connect to instance แก้ไงครับ

เลือกตัว เสร็จกดเข้า หลุดขึ้นมาที่น่าใส่ id ขึ้น disconnected failed to connect to instance
Last bumpedเมื่อ 9 ก.ย. 2019 00:45:56

รายงานโพสท์

รายงานบัญชี:

ประเภทรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม