เซิฟเวอร์ PC จะถูกรีสตาร์ทในอีก:
ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายใน 180 minutes โดยประมาณ

Nigerian Exports

<Shekel>

The power of Shekel compels you.

สร้างแล้ว:
ต.ค. 23, 2013

สมาชิกทั้งหมด:
60

สมาชิก

jormaerik หัวหน้า
wtchr เจ้าหน้าที่
vmtlumia เจ้าหน้าที่
kreltaz เจ้าหน้าที่
naMusetae เจ้าหน้าที่
Majis_2 เจ้าหน้าที่
Deadmeatspin เจ้าหน้าที่
IViS เจ้าหน้าที่
Kispren เจ้าหน้าที่
Kuupie เจ้าหน้าที่
Bobbish84 เจ้าหน้าที่
craaazylegs เจ้าหน้าที่
Artoasdf เจ้าหน้าที่
jormakaariainen เจ้าหน้าที่
NordicBarbarian เจ้าหน้าที่
Mikko87 เจ้าหน้าที่
marjattaerik เจ้าหน้าที่
Majis_89 เจ้าหน้าที่
Zhriec เจ้าหน้าที่
Lockie เจ้าหน้าที่
Kuosi เจ้าหน้าที่
Omega_k2 เจ้าหน้าที่
Moksu เจ้าหน้าที่
Setter เจ้าหน้าที่
keketintin สมาชิก
nwz_ สมาชิก
jorma_ssf สมาชิก
Artoasdfg สมาชิก
amebqemaisback สมาชิก
b1os สมาชิก
Galaca สมาชิก
Kyrpijäinen สมาชิก
shuumanni สมาชิก
KingKuupie สมาชิก
Jinxinx สมาชิก
Avenak29 สมาชิก
NefariousMoogle สมาชิก
Varcolacus สมาชิก
raineri_SSF สมาชิก
Azial สมาชิก
ลบ สมาชิก
ex1tium สมาชิก
PopeJo สมาชิก
Necium สมาชิก
TheMafiso สมาชิก
ProCircus สมาชิก
kr0ni สมาชิก
DigitalJesus สมาชิก
TML8 สมาชิก
Curzori สมาชิก
tommitaikuri สมาชิก
KoteloNorsu สมาชิก
vinkuri สมาชิก
Suikkis สมาชิก
bluetorch สมาชิก
Rjak83 สมาชิก
centopus สมาชิก
jackium สมาชิก
Garhag สมาชิก
nakkijorma สมาชิก