เซิฟเวอร์ PC จะถูกรีสตาร์ทในอีก:
ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายใน 180 minutes โดยประมาณ

Canards of Exile

<CPC>

Stardew Valley of Exile

สร้างแล้ว:
ต.ค. 23, 2013

สมาชิกทั้งหมด:
93

สมาชิก

CaMarchePas หัวหน้า
Asurae เจ้าหน้าที่
isht4r เจ้าหน้าที่
El_Vivilos เจ้าหน้าที่
Furbek เจ้าหน้าที่
Dirian เจ้าหน้าที่
christpoe เจ้าหน้าที่
PlloP เจ้าหน้าที่
kragonturalyon เจ้าหน้าที่
KramerMcbarret เจ้าหน้าที่
Ploufito เจ้าหน้าที่
twifor เจ้าหน้าที่
Shaooh เจ้าหน้าที่
pecheur59 เจ้าหน้าที่
Shin_1284 เจ้าหน้าที่
Farell35 เจ้าหน้าที่
Azacka เจ้าหน้าที่
Leminorair เจ้าหน้าที่
konoro เจ้าหน้าที่
mrianou เจ้าหน้าที่
Ethyls เจ้าหน้าที่
fazzilibus เจ้าหน้าที่
Ravine เจ้าหน้าที่
Psycho_Ad เจ้าหน้าที่
thomzon เจ้าหน้าที่
Shura80 เจ้าหน้าที่
Elnn เจ้าหน้าที่
chartreuse สมาชิก
Exureris สมาชิก
DooMeeR สมาชิก
ERISS สมาชิก
Dragomirov สมาชิก
OneInchPunch สมาชิก
Arkhandar สมาชิก
huge23 สมาชิก
astroo สมาชิก
Dalek_Caan สมาชิก
Ceratine สมาชิก
RomeO สมาชิก
Vicodingue สมาชิก
von_yaourt สมาชิก
Bombardril สมาชิก
darthaugur สมาชิก
Aunberbug สมาชิก
Dyce666 สมาชิก
Valm0nz0 สมาชิก
maxpo สมาชิก
Jean_Meurdesoif สมาชิก
Husc สมาชิก
kiwiwik สมาชิก
naurack สมาชิก
RealiZZZZZe สมาชิก
Aghen สมาชิก
Tealyf สมาชิก
tiquolol สมาชิก
Eracnus สมาชิก
DeNylph สมาชิก
JeagerX สมาชิก
TankGlrL สมาชิก
Khamshinn สมาชิก
Les_Larmes_du_Styx สมาชิก
Tryss สมาชิก
MrGr33N สมาชิก
kulte สมาชิก
Spartl สมาชิก
Colbaq สมาชิก
xXDx สมาชิก
Vhanlay สมาชิก
Bourrinopathe สมาชิก
drup สมาชิก
Funest สมาชิก
Phf สมาชิก
dang สมาชิก
Jayserix สมาชิก
jibouil สมาชิก
Wakabayashi สมาชิก
Amoilesmobs สมาชิก
Isdp สมาชิก
Terimin สมาชิก
cindytropforte สมาชิก
Redlighter สมาชิก
zguy02 สมาชิก
Corbeau_Bleu สมาชิก
Omaley สมาชิก
LtShin สมาชิก
xaenyr สมาชิก
Croustimiel สมาชิก
Coco73 สมาชิก
Wannamama สมาชิก
Mini_17 สมาชิก
lucskywalker92 สมาชิก
Nuray สมาชิก
Snotmwd สมาชิก