เซิฟเวอร์ Xbox จะถูกรีสตาร์ทในอีก:
ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายใน 120 minutes โดยประมาณ
เซิฟเวอร์ PS4 จะถูกรีสตาร์ทในอีก:
ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายใน 120 minutes โดยประมาณ

Senkai

<SENKAI>

สร้างแล้ว:
มี.ค. 7, 2016

สมาชิกทั้งหมด:
14

สมาชิก

Atzros Leader
Markid Officer
ShapelyPhilip Officer
RanShama Member
Shmegleskimo Member
Andrizzle8 Member
Phantomile Member
GundogMcG Member
Caarynn Member
Kaenos Member
DrGara Member
ersatzdoll Member
StygianCorvus Member
kobthehawk Member