เซิฟเวอร์ PS4 อยู่ในระหว่างการปิดปรับปรุง คุณสมบัติบางอย่างจึงไม่สามารถใช้งานได้

LAW

สร้างแล้ว:
มี.ค. 21, 2016

สมาชิกทั้งหมด:
4

สมาชิก

zaverdna Leader
petden Member
Dimley Member
Larcan Member