เซิฟเวอร์ PS4 อยู่ในระหว่างการปิดปรับปรุง คุณสมบัติบางอย่างจึงไม่สามารถใช้งานได้

Soul Creation

You are all lamesauce.

สร้างแล้ว:
ต.ค. 29, 2013

สมาชิกทั้งหมด:
2

สมาชิก

Zalm Leader
SirusOz Officer