เซิฟเวอร์ PS4 อยู่ในระหว่างการปิดปรับปรุง คุณสมบัติบางอย่างจึงไม่สามารถใช้งานได้

Maestro and friends.

<MÆSTRO>

https://discord.gg/SfDJwDa

สร้างแล้ว:
พ.ค. 30, 2017

สมาชิกทั้งหมด:
2

สมาชิก

Raf949 Leader
XrazyX Officer