ชุดเกราะ

ชื่อ เลเวล Str Dex Int เกราะ หลบหลีก โล่พลังงาน
ความสามารถ
Plate Vest 1 12 0 0 19 0 0
Shabby Jerkin 1 0 14 0 0 29 0
Simple Robe 1 0 0 17 0 0 12
Padded Vest 1 0 10 10 0 27 8
Chainmail Vest 1 10 0 10 27 0 8
Scale Vest 1 10 10 0 27 27 0
Chestplate 6 25 0 0 68 0 0
Chainmail Tunic 8 16 0 16 48 0 12
Light Brigandine 8 16 16 0 48 48 0
Oiled Vest 9 0 17 17 0 54 13
Strapped Leather 9 0 32 0 0 98 0
Silken Vest 11 0 0 37 0 0 27
Ringmail Coat 17 28 0 28 97 0 21
Scale Doublet 17 28 28 0 97 97 0
Copper Plate 17 53 0 0 176 0 0
Buckskin Tunic 17 0 53 0 0 176 0
Scholar's Robe 18 0 0 55 0 0 39
Padded Jacket 18 0 30 30 0 102 22
Golden Mantle 20 8 8 8 75 75 16
ต้านทาน ทุกธาตุ (15-25)%
Infantry Brigandine 21 34 34 0 119 119 0
Chainmail Doublet 21 34 0 34 119 0 25
War Plate 21 63 0 0 216 0 0
Oiled Coat 22 0 35 35 0 124 26
Silken Garb 25 0 0 73 0 0 52
Wild Leather 25 0 73 0 0 255 0
Mage's Vestment 28 0 0 81 0 0 58
Full Scale Armour 28 43 43 0 156 156 0
Full Leather 28 0 81 0 0 284 0
Scarlet Raiment 28 0 43 43 0 156 32
Full Plate 28 81 0 0 284 0 0
Full Ringmail 28 43 0 43 156 0 32
Arena Plate 32 91 0 0 324 0 0
Sun Leather 32 0 91 0 0 324 0
Full Chainmail 32 48 0 48 178 0 36
Soldier's Brigandine 32 48 48 0 178 178 0
Silk Robe 32 0 0 91 0 0 65
Waxed Garb 32 0 48 48 0 178 36
Cabalist Regalia 35 0 0 99 0 0 71
Lordly Plate 35 99 0 0 353 0 0
Field Lamellar 35 53 53 0 194 194 0
Thief's Garb 35 0 99 0 0 353 0
Bone Armour 35 0 53 53 0 194 39
Holy Chainmail 35 53 0 53 194 0 39
Bronze Plate 37 104 0 0 373 0 0
Sage's Robe 37 0 0 104 0 0 74
Eelskin Tunic 37 0 104 0 0 373 0
Wyrmscale Doublet 38 57 57 0 210 210 0
Latticed Ringmail 39 59 0 59 216 0 43
Quilted Jacket 40 0 60 60 0 221 44
Silken Wrap 41 0 0 114 0 0 82
Frontier Leather 41 0 114 0 0 412 0
Battle Plate 41 114 0 0 412 0 0
Hussar Brigandine 42 62 62 0 232 232 0
Crusader Chainmail 43 64 0 64 237 0 47
Sleek Coat 44 0 65 65 0 243 48
Sun Plate 45 124 0 0 451 0 0
Conjurer's Vestment 45 0 0 124 0 0 89
Glorious Leather 45 0 124 0 0 451 0
Full Wyrmscale 46 68 68 0 254 254 0
Ornate Ringmail 47 69 0 69 259 0 51
Crimson Raiment 48 0 71 71 0 264 52
Coronal Leather 49 0 134 0 0 491 0
Colosseum Plate 49 134 0 0 491 0 0
Spidersilk Robe 49 0 0 134 0 0 96
Commander's Brigandine 50 73 73 0 275 275 0
Chain Hauberk 51 75 0 75 281 0 55
Lacquered Garb 52 0 76 76 0 286 56
Majestic Plate 53 144 0 0 530 0 0
Cutthroat's Garb 53 0 144 0 0 530 0
Destroyer Regalia 53 0 0 144 0 0 104
Battle Lamellar 54 79 79 0 297 297 0
Devout Chainmail 55 80 0 80 302 0 59
Golden Plate 56 152 0 0 559 0 0
Savant's Robe 56 0 0 152 0 0 109
Sharkskin Tunic 56 0 152 0 0 559 0
Crypt Armour 56 0 82 82 0 308 60
Dragonscale Doublet 57 83 83 0 313 313 0
Loricated Ringmail 58 84 0 84 325 0 63
Sentinel Jacket 59 0 86 86 0 330 64
Necromancer Silks 59 0 0 160 0 0 117
Crusader Plate 59 160 0 0 601 0 0
Destiny Leather 59 0 160 0 0 601 0
Desert Brigandine 60 96 96 0 376 376 0
Conquest Chainmail 61 96 0 96 387 0 75
Exquisite Leather 62 0 170 0 0 704 0
Varnished Coat 62 0 96 96 0 387 75
Astral Plate 62 180 0 0 711 0 0
ต้านทาน ทุกธาตุ (8-12)%
Occultist's Vestment 62 0 0 180 0 0 130
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (3-10)%
Full Dragonscale 63 115 94 0 470 373 0
Elegant Ringmail 64 90 0 105 377 0 87
Blood Raiment 65 0 107 90 0 436 70
Gladiator Plate 65 177 0 0 738 0 0
Zodiac Leather 65 0 197 0 0 854 0
Widowsilk Robe 65 0 0 187 0 0 150
General's Brigandine 66 103 103 0 415 415 0
Saint's Hauberk 67 109 0 94 443 0 73
Sadist Garb 68 0 103 109 0 427 88
Vaal Regalia 68 0 0 194 0 0 163
Glorious Plate 68 191 0 0 776 0 0
Assassin's Garb 68 0 183 0 0 737 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
Triumphant Lamellar 69 95 116 0 380 477 0
Saintly Chainmail 70 99 0 115 401 0 91
Grasping Mail 70 60 60 60 217 217 42
Carnal Armour 71 0 88 122 0 353 98
ค่า มานาสูงสุด (20-25)
Sacrificial Garb 72 66 66 66 329 329 64
เลเวลหินสกิล วาล์ ทั้งหมด +1

รองเท้า

ชื่อ เลเวล Str Dex Int เกราะ หลบหลีก โล่พลังงาน
ความสามารถ
Iron Greaves 1 8 0 0 6 0 0
Rawhide Boots 1 0 11 0 0 13 0
Wool Shoes 1 0 0 11 0 0 4
Chain Boots 5 8 0 8 11 0 3
Wrapped Boots 6 0 9 9 0 12 3
Leatherscale Boots 6 9 9 0 12 12 0
Steel Greaves 9 21 0 0 32 0 0
Velvet Slippers 9 0 0 21 0 0 8
Golden Caligae 12 0 0 0 0 0 0
ต้านทาน ทุกธาตุ (8-16)%
Goathide Boots 12 0 26 0 0 42 0
Ringmail Boots 13 15 0 15 25 0 5
Strapped Boots 16 0 18 18 0 30 6
Ironscale Boots 18 19 19 0 34 34 0
Cloudwhisper Boots 20 0 39 0 0 68 0
เพิ่มความเสียหาย โจมตี สายฟ้า 1 ถึง (5-6) ต่อค่าความแม่นยำ 200 หน่วย
ค่าความแม่นยำ ลดลง อีก 25%
Duskwalk Slippers 20 0 0 39 0 0 14
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 10%
สกิลเคลื่อนที่คูลดาวน์เร็วขึ้น (30-40)%
Basemetal Treads 20 39 0 0 68 0 0
โอกาสบล็อคการโจมตี (4-5)%
คุณได้รับความเสียหาย 20% จากการปะทะ ที่บล็อก
Deerskin Boots 22 0 42 0 0 74 0
Silk Slippers 22 0 0 42 0 0 15
Plated Greaves 23 44 0 0 77 0 0
Clasped Boots 27 0 27 27 0 50 10
Mesh Boots 28 28 0 28 51 0 10
Bronzescale Boots 30 30 30 0 55 55 0
Scholar Boots 32 0 0 59 0 0 21
Reinforced Greaves 33 60 0 0 109 0 0
Shackled Boots 34 0 34 34 0 62 12
Nubuck Boots 34 0 62 0 0 113 0
Riveted Boots 36 35 0 35 65 0 13
Steelscale Boots 36 35 35 0 65 65 0
Antique Greaves 37 67 0 0 122 0 0
Satin Slippers 38 0 0 69 0 0 25
Eelskin Boots 39 0 70 0 0 129 0
Zealot Boots 40 38 0 38 73 0 14
Trapper Boots 41 0 40 40 0 74 15
Serpentscale Boots 42 40 40 0 76 76 0
Sharkskin Boots 44 0 79 0 0 145 0
Samite Slippers 44 0 0 79 0 0 29
Ancient Greaves 46 82 0 0 151 0 0
Ambush Boots 47 0 45 45 0 85 17
Soldier Boots 49 47 0 47 88 0 17
Nightwind Slippers 50 0 0 89 0 0 32
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 10%
สกิลเคลื่อนที่คูลดาวน์เร็วขึ้น (30-40)%
Darksteel Treads 50 89 0 0 164 0 0
โอกาสบล็อคการโจมตี (4-5)%
คุณได้รับความเสียหาย 20% จากการปะทะ ที่บล็อก
Windbreak Boots 50 0 89 0 0 164 0
เพิ่มความเสียหาย โจมตี สายฟ้า 1 ถึง (5-6) ต่อค่าความแม่นยำ 200 หน่วย
ค่าความแม่นยำ ลดลง อีก 25%
Wyrmscale Boots 51 48 48 0 92 92 0
Conjurer Boots 53 0 0 94 0 0 34
Goliath Greaves 54 95 0 0 177 0 0
Carnal Boots 55 0 52 52 0 99 19
Shagreen Boots 55 0 97 0 0 180 0
Legion Boots 58 54 0 54 104 0 20
Hydrascale Boots 59 56 56 0 106 106 0
Arcanist Slippers 61 0 0 119 0 0 45
Stealth Boots 62 0 117 0 0 220 0
Vaal Greaves 62 117 0 0 220 0 0
Assassin's Boots 63 0 62 62 0 121 24
Crusader Boots 64 62 0 62 121 0 24
Dragonscale Boots 65 62 62 0 121 121 0
Sorcerer Boots 67 0 0 123 0 0 49
Titan Greaves 68 120 0 0 241 0 0
Slink Boots 69 0 120 0 0 246 0
Murder Boots 69 0 82 42 0 185 17
Two-Toned Boots 70 0 62 62 0 126 24
ต้านทาน น้ำแข็ง และ สายฟ้า (8-12)%
Blessed Boots 70 0 56 76 0 112 31
ต้านทาน เคออส (7-13)%
Dreamquest Slippers 80 0 0 124 0 0 47
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 10%
สกิลเคลื่อนที่คูลดาวน์เร็วขึ้น (30-40)%
Stormrider Boots 80 0 124 0 0 236 0
เพิ่มความเสียหาย โจมตี สายฟ้า 1 ถึง (5-6) ต่อค่าความแม่นยำ 200 หน่วย
ค่าความแม่นยำ ลดลง อีก 25%
Brimstone Treads 80 124 0 0 236 0 0
โอกาสบล็อคการโจมตี (4-5)%
คุณได้รับความเสียหาย 20% จากการปะทะ ที่บล็อก

ถุงมือ

ชื่อ เลเวล Str Dex Int เกราะ หลบหลีก โล่พลังงาน
ความสามารถ
Iron Gauntlets 1 6 0 0 6 0 0
Rawhide Gloves 1 0 9 0 0 13 0
Wool Gloves 1 0 0 9 0 0 4
Fishscale Gauntlets 1 5 5 0 9 9 0
Wrapped Mitts 5 0 6 6 0 11 3
Chain Gloves 7 8 0 8 14 0 3
Goathide Gloves 9 0 17 0 0 32 0
Taxing Gauntlets 10 18 0 0 35 0 0
การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (25-30)%
สกิล คำราม มีคูลดาวน์ +2 วินาที
Gauche Gloves 10 0 18 0 0 35 0
ลดความเสียหาย โจมตี ด้วยมือหลัก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี ด้วยมือรอง (40-50)%
Leyline Gloves 10 0 0 18 0 0 8
ลดมานาสูงสุด 30%
มีโอกาส (25-30)% เมื่อคุณจ่ายค่าใช้สกิลที่จะได้รับ มานา จำนวนเท่ากัน
Plated Gauntlets 11 20 0 0 39 0 0
Velvet Gloves 12 0 0 21 0 0 9
Golden Bracers 12 0 0 0 0 0 0
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (20-30)
Ironscale Gauntlets 15 14 14 0 28 28 0
Strapped Mitts 16 0 14 14 0 30 6
Ringmail Gloves 19 16 0 16 35 0 7
Deerskin Gloves 21 0 33 0 0 71 0
Bronze Gauntlets 23 36 0 0 77 0 0
Silk Gloves 25 0 0 39 0 0 17
Bronzescale Gauntlets 27 22 22 0 50 50 0
Clasped Mitts 31 0 25 25 0 57 11
Mesh Gloves 32 26 0 26 58 0 12
Nubuck Gloves 33 0 50 0 0 109 0
Steel Gauntlets 35 52 0 0 116 0 0
Trapper Mitts 36 0 29 29 0 65 13
Steelscale Gauntlets 36 29 29 0 65 65 0
Embroidered Gloves 36 0 0 54 0 0 24
Riveted Gloves 37 29 0 29 67 0 13
Eelskin Gloves 38 0 56 0 0 125 0
Antique Gauntlets 39 58 0 0 129 0 0
Aetherwind Gloves 40 0 0 59 0 0 26
ลดมานาสูงสุด 30%
มีโอกาส (25-30)% เมื่อคุณจ่ายค่าใช้สกิลที่จะได้รับ มานา จำนวนเท่ากัน
Southswing Gloves 40 0 59 0 0 132 0
ลดความเสียหาย โจมตี ด้วยมือหลัก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี ด้วยมือรอง (40-50)%
Gruelling Gauntlets 40 59 0 0 132 0 0
การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (30-40)%
สกิล คำราม มีคูลดาวน์ +2 วินาที
Satin Gloves 41 0 0 60 0 0 27
Serpentscale Gauntlets 43 34 34 0 78 78 0
Zealot Gloves 43 34 0 34 78 0 15
Ambush Mitts 45 0 35 35 0 81 16
Sharkskin Gloves 45 0 66 0 0 148 0
Samite Gloves 47 0 0 68 0 0 30
Ancient Gauntlets 47 68 0 0 154 0 0
Wyrmscale Gauntlets 49 38 38 0 88 88 0
Carnal Mitts 50 0 39 39 0 90 18
Soldier Gloves 51 40 0 40 92 0 18
Goliath Gauntlets 53 76 0 0 174 0 0
Shagreen Gloves 54 0 78 0 0 177 0
Conjurer Gloves 55 0 0 79 0 0 35
Legion Gloves 57 44 0 44 103 0 20
Assassin's Mitts 58 0 45 45 0 104 20
Hydrascale Gauntlets 59 45 45 0 106 106 0
Arcanist Gloves 60 0 0 95 0 0 43
Stealth Gloves 62 0 97 0 0 231 0
Vaal Gauntlets 63 100 0 0 232 0 0
Crusader Gloves 66 51 0 51 121 0 24
Dragonscale Gauntlets 67 51 51 0 121 121 0
Murder Mitts 67 0 51 51 0 121 24
Sorcerer Gloves 69 0 0 97 0 0 47
Titan Gauntlets 69 98 0 0 242 0 0
Nexus Gloves 70 0 0 101 0 0 45
ลดมานาสูงสุด 30%
มีโอกาส (25-30)% เมื่อคุณจ่ายค่าใช้สกิลที่จะได้รับ มานา จำนวนเท่ากัน
Sinistral Gloves 70 0 101 0 0 236 0
ลดความเสียหาย โจมตี ด้วยมือหลัก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี ด้วยมือรอง (40-50)%
Slink Gloves 70 0 95 0 0 242 0
Debilitation Gauntlets 70 101 0 0 236 0 0
การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (40-50)%
สกิล คำราม มีคูลดาวน์ +2 วินาที
Spiked Gloves 70 95 0 0 220 0 0
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (16-20)%
Gripped Gloves 70 0 95 0 0 220 0
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (14-18)%
Fingerless Silk Gloves 70 0 0 95 0 0 43
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (12-16)%
Apothecary's Gloves 70 46 0 58 108 0 27
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (14-18)%

หมวก

ชื่อ เลเวล Str Dex Int เกราะ หลบหลีก โล่พลังงาน
ความสามารถ
Iron Hat 1 9 0 0 9 0 0
Leather Cap 1 0 13 0 0 19 0
Vine Circlet 1 0 0 13 0 0 6
Battered Helm 1 8 8 0 13 13 0
Scare Mask 1 0 8 8 0 13 4
Rusted Coif 5 9 0 9 16 0 4
Cone Helmet 7 21 0 0 38 0 0
Iron Circlet 8 0 0 23 0 0 10
Tricorne 10 0 27 0 0 53 0
Plague Mask 10 0 14 14 0 29 7
Golden Wreath 12 0 0 0 0 0 0
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (16-24)
Soldier Helmet 12 16 0 16 34 0 8
Golden Visage 12 0 0 0 0 0 0
ต้านทาน ทุกธาตุ (8-16)%
Sallet 13 18 18 0 37 37 0
Gale Crown 15 0 20 20 0 42 9
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3-4) ถึง (5-6)
การปะทะของคุณจะถือว่า ต้านทานน้ำแข็ง มีค่าเกินจริง 10%
Sorrow Mask 15 20 20 0 42 42 0
เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ (20-25)%
คุณมีสถานะ บดขยี้
Imp Crown 15 20 0 20 42 0 9
สกิลที่ใส่ทำให้ติดสถานะ Fire Exposure, Cold Exposure และ Lightning Exposure เมื่อปะทะ
ต้านทาน ทุกธาตุ -10%
Torture Cage 17 0 0 40 0 0 19
Iron Mask 17 0 21 21 0 48 10
Barbute Helmet 18 42 0 0 92 0 0
Leather Hood 20 0 46 0 0 101 0
Great Helmet 22 27 0 27 61 0 13
Visored Sallet 23 28 28 0 64 64 0
Close Helmet 26 58 0 0 130 0 0
Tribal Circlet 26 0 0 58 0 0 27
Festival Mask 28 0 33 33 0 77 16
Wolf Pelt 30 0 66 0 0 150 0
Crusader Helmet 31 36 0 36 85 0 17
Gilded Sallet 33 38 38 0 90 90 0
Bone Circlet 34 0 0 73 0 0 34
Gladiator Helmet 35 75 0 0 174 0 0
Golden Mask 35 0 40 40 0 96 19
Secutor Helm 36 42 42 0 98 98 0
Aventail Helmet 37 42 0 42 101 0 20
Raven Mask 38 0 44 44 0 104 21
Lunaris Circlet 39 0 0 83 0 0 38
Reaver Helmet 40 85 0 0 198 0 0
Hunter Hood 41 0 87 0 0 203 0
Fencer Helm 43 49 49 0 117 117 0
Zealot Helmet 44 50 0 50 119 0 24
Winter Crown 45 0 51 51 0 122 24
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15-20) ถึง (28-35)
การปะทะของคุณจะถือว่า ต้านทานน้ำแข็ง มีค่าเกินจริง 10%
Atonement Mask 45 51 51 0 122 122 0
เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ (20-25)%
คุณมีสถานะ บดขยี้
Callous Mask 45 0 51 51 0 122 24
Demon Crown 45 51 0 51 122 0 24
สกิลที่ใส่ทำให้ติดสถานะ Fire Exposure, Cold Exposure และ Lightning Exposure เมื่อปะทะ
ต้านทาน ทุกธาตุ -10%
Noble Tricorne 47 0 99 0 0 232 0
Siege Helmet 48 101 0 0 237 0 0
Steel Circlet 48 0 0 101 0 0 46
Lacquered Helmet 51 57 57 0 138 138 0
Regicide Mask 52 0 58 58 0 141 28
Great Crown 53 59 0 59 143 0 28
Necromancer Circlet 54 0 0 112 0 0 52
Samnite Helmet 55 114 0 0 276 0 0
Ursine Pelt 55 0 114 0 0 276 0
Harlequin Mask 57 0 64 64 0 157 31
Fluted Bascinet 58 64 64 0 160 160 0
Magistrate Crown 58 64 0 64 160 0 31
Solaris Circlet 59 0 0 122 0 0 57
Silken Hood 60 0 138 0 0 346 0
Ezomyte Burgonet 60 138 0 0 346 0 0
Vaal Mask 62 0 79 72 0 207 36
Prophet Crown 63 85 0 62 224 0 30
Pig-Faced Bascinet 63 85 62 0 229 159 0
Sinner Tricorne 64 0 138 0 0 369 0
Royal Burgonet 65 148 0 0 377 0 0
Mind Cage 65 0 0 138 0 0 69
Nightmare Bascinet 67 62 85 0 162 233 0
Deicide Mask 67 0 73 88 0 190 45
Praetor Crown 68 62 0 91 161 0 48
Eternal Burgonet 69 138 0 0 373 0 0
Hubris Circlet 69 0 0 154 0 0 76
Lion Pelt 70 0 150 0 0 380 0
Bone Helmet 73 76 0 76 197 0 38
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15-20)%
Blizzard Crown 75 0 79 79 0 185 36
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (75-85) ถึง (115-128)
การปะทะของคุณจะถือว่า ต้านทานน้ำแข็ง มีค่าเกินจริง 10%
Penitent Mask 75 79 79 0 185 185 0
เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ (20-25)%
คุณมีสถานะ บดขยี้
Archdemon Crown 75 79 0 79 185 0 36
สกิลที่ใส่ทำให้ติดสถานะ Fire Exposure, Cold Exposure และ Lightning Exposure เมื่อปะทะ
ต้านทาน ทุกธาตุ -10%

โล่

ชื่อ เลเวล Str Dex Int เกราะ หลบหลีก โล่พลังงาน
ความสามารถ
Splintered Tower Shield 1 10 0 0 9 0 0
Goathide Buckler 1 0 13 0 0 12 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
Twig Spirit Shield 1 0 0 15 0 0 5
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10-15)%
Spiked Bundle 5 0 10 10 0 13 4
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
Rotted Round Shield 5 10 10 0 13 13 0
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
Corroded Tower Shield 5 20 0 0 46 0 0
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-20)
Plank Kite Shield 7 13 0 13 18 0 4
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
Pine Buckler 8 0 26 0 0 43 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
Yew Spirit Shield 9 0 0 28 0 0 9
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5-10)%
Rawhide Tower Shield 11 33 0 0 53 0 0
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-20)
Driftwood Spiked Shield 12 0 19 19 0 46 10
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
Fir Round Shield 12 19 19 0 29 29 0
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 180%
Linden Kite Shield 13 20 0 20 43 0 10
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
Bone Spirit Shield 15 0 0 42 0 0 14
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15-20)%
Golden Flame 15 0 0 0 0 0 0
ต้านทาน เคออส (11-19)%
Painted Buckler 16 0 44 0 0 109 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
Cedar Tower Shield 17 46 0 0 108 0 0
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (20-30)
Reinforced Kite Shield 20 28 0 28 65 0 14
Alloyed Spiked Shield 20 0 28 28 0 56 12
มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Studded Round Shield 20 28 28 0 46 46 0
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
Tarnished Spirit Shield 23 0 0 60 0 0 20
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5-10)%
Hammered Buckler 23 0 60 0 0 96 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
Copper Tower Shield 24 62 0 0 191 0 0
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (30-40)
Burnished Spiked Shield 27 0 37 37 0 62 13
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
Layered Kite Shield 27 37 0 37 62 0 13
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
Scarlet Round Shield 27 37 37 0 87 87 0
Jingling Spirit Shield 28 0 0 71 0 0 24
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10-15)%
War Buckler 29 0 74 0 0 145 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 9%
Reinforced Tower Shield 30 76 0 0 287 0 0
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-20)
Exothermic Tower Shield 30 76 0 0 125 0 0
ทำให้ศัตรูติดสถานะ แผดเผา เมื่อคุณบล็อคความเสียหายของพวกมัน
Endothermic Buckler 30 0 76 0 0 112 0
ทำให้ศัตรูติด Brittle เมื่อคุณบล็อกความเสียหายจากพวกมัน
Exhausting Spirit Shield 30 0 0 76 0 0 23
Sap ศัตรูเมื่อคุณบล็อกความเสียหายของพวกมัน
Splendid Round Shield 33 44 44 0 75 75 0
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 120%
Ornate Spiked Shield 33 0 44 44 0 120 24
มีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Brass Spirit Shield 33 0 0 82 0 0 33
Ceremonial Kite Shield 34 46 0 46 77 0 16
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
Gilded Buckler 34 0 85 0 0 197 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
Painted Tower Shield 35 87 0 0 217 0 0
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (20-30)
Walnut Spirit Shield 37 0 0 92 0 0 30
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5-10)%
Oak Buckler 38 0 94 0 0 188 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
Redwood Spiked Shield 39 0 52 52 0 142 28
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
Maple Round Shield 39 52 52 0 88 88 0
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 180%
Buckskin Tower Shield 39 96 0 0 177 0 0
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-20)
Etched Kite Shield 40 52 0 52 127 0 25
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
Ivory Spirit Shield 41 0 0 100 0 0 33
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15-20)%
Enameled Buckler 42 0 103 0 0 277 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
Mahogany Tower Shield 43 105 0 0 265 0 0
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (20-30)
Spiked Round Shield 45 58 58 0 102 102 0
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
Compound Spiked Shield 45 0 58 58 0 122 24
มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Ancient Spirit Shield 45 0 0 110 0 0 36
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5-10)%
Steel Kite Shield 46 60 0 60 146 0 29
Corrugated Buckler 46 0 112 0 0 189 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
Bronze Tower Shield 47 114 0 0 367 0 0
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (30-40)
Chiming Spirit Shield 49 0 0 118 0 0 39
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10-15)%
Crimson Round Shield 49 64 64 0 155 155 0
Polished Spiked Shield 49 0 64 64 0 111 22
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
Polar Buckler 50 0 121 0 0 185 0
ทำให้ศัตรูติด Brittle เมื่อคุณบล็อกความเสียหายจากพวกมัน
Laminated Kite Shield 50 64 0 64 113 0 22
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
Battle Buckler 50 0 121 0 0 246 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 9%
Magmatic Tower Shield 50 121 0 0 205 0 0
ทำให้ศัตรูติดสถานะ แผดเผา เมื่อคุณบล็อคความเสียหายของพวกมัน
Subsuming Spirit Shield 50 0 0 121 0 0 36
Sap ศัตรูเมื่อคุณบล็อกความเสียหายของพวกมัน
Girded Tower Shield 51 123 0 0 481 0 0
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-20)
Thorium Spirit Shield 53 0 0 128 0 0 51
Baroque Round Shield 54 70 70 0 122 122 0
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 120%
Sovereign Spiked Shield 54 0 70 70 0 195 38
มีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Golden Buckler 54 0 130 0 0 310 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
Crested Tower Shield 55 132 0 0 338 0 0
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (20-30)
Angelic Kite Shield 55 70 0 70 124 0 24
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
Lacewood Spirit Shield 56 0 0 134 0 0 45
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5-10)%
Ironwood Buckler 57 0 136 0 0 280 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
Shagreen Tower Shield 58 139 0 0 261 0 0
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-20)
Teak Round Shield 58 74 74 0 131 131 0
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 180%
Alder Spiked Shield 58 0 74 74 0 209 41
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
Branded Kite Shield 59 76 0 76 186 0 36
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
Fossilised Spirit Shield 59 0 0 141 0 0 47
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15-20)%
Lacquered Buckler 60 0 159 0 0 440 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
Ebony Tower Shield 61 159 0 0 412 0 0
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (20-30)
Champion Kite Shield 62 85 0 85 215 0 42
Ezomyte Spiked Shield 62 0 85 85 0 181 35
มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Spiny Round Shield 62 85 85 0 154 154 0
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
Vaal Spirit Shield 62 0 0 159 0 0 53
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5-10)%
Vaal Buckler 63 0 159 0 0 275 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
Ezomyte Tower Shield 64 159 0 0 522 0 0
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (30-40)
Harmonic Spirit Shield 65 0 0 159 0 0 55
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10-15)%
Mosaic Kite Shield 65 85 0 85 147 0 28
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
Cardinal Round Shield 66 85 85 0 209 209 0
Crusader Buckler 66 0 159 0 0 330 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 9%
Mirrored Spiked Shield 66 0 85 85 0 151 29
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
Colossal Tower Shield 67 159 0 0 632 0 0
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-20)
Titanium Spirit Shield 68 0 0 159 0 0 64
Archon Kite Shield 68 85 0 85 156 0 30
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
Imperial Buckler 69 0 159 0 0 385 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
Pinnacle Tower Shield 70 159 0 0 467 0 0
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (20-30)
Heat-attuned Tower Shield 70 159 0 0 440 0 0
ทำให้ศัตรูติดสถานะ แผดเผา เมื่อคุณบล็อคความเสียหายของพวกมัน
Cold-attuned Buckler 70 0 159 0 0 302 0
ทำให้ศัตรูติด Brittle เมื่อคุณบล็อกความเสียหายจากพวกมัน
Elegant Round Shield 70 85 85 0 148 148 0
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 120%
Supreme Spiked Shield 70 0 85 85 0 242 47
มีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Transfer-attuned Spirit Shield 70 0 0 159 0 0 53
Sap ศัตรูเมื่อคุณบล็อกความเสียหายของพวกมัน