ไอเทม

ชื่อ เลเวล สถานะ Tags
Prefix The Shaper's 68 ได้รับสกิล Intimidating Cry เลเวล 22
Suffix of Shaping 68 เพิ่มค่า ความแม่นยำ 5% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก
มีโอกาส (20-25)% ที่จะได้ Frenzy Charge หากบล็อกการโจมตีได้
โจมตี
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-20) ถึง (22-25) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 73 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20-25) ถึง (26-35) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ต่อ Frenzy Charge ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3-4) ถึง (6-7) ต่อ Frenzy Charge ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Eldritch 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 3 ถึง 6 ต่อ Frenzy Charge ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-20) ถึง (38-42) ให้การโจมตีและเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี, นักเวท
Prefix The Shaper's 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-24) ถึง (43-48) ให้การโจมตีและเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี, นักเวท
Prefix Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (22-27) ถึง (41-46) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ติดไฟ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 75 เสริมความเสียหาย ไฟ (28-32) ถึง (47-51) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ติดไฟ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 80 เสริมความเสียหาย ไฟ (33-39) ถึง (52-55) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ติดไฟ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-20) ถึง (22-25) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Redeemer's 73 เสริมความเสียหาย ไฟ (20-25) ถึง (26-35) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-20) ถึง (38-42) ให้กับการโจมตีและเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี, นักเวท
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-24) ถึง (43-48) ให้กับการโจมตีและเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี, นักเวท
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (41-47) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Redeemer's 73 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (48-60) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (7-8) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (7-8) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (5-6) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (5-6) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (9-12) ถึง (48-52) ให้กับการโจมตีและเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี, นักเวท
Prefix The Shaper's 75 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (13-16) ถึง (56-60) ให้กับการโจมตีและเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี, นักเวท
Suffix of Redemption 68 ฟื้นฟู มานา (3-5) ต่อวินาที มานา
Suffix of Shaping 68 ฟื้นฟู มานา (3-5) ต่อวินาที มานา
Suffix of Redemption 75 ฟื้นฟู มานา (6-8) ต่อวินาที มานา
Suffix of Shaping 80 ฟื้นฟู มานา (6-8) ต่อวินาที มานา
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (4-5) ถึง (6-8) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Redeemer's 73 เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-8) ถึง (9-11) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Splintering 70 ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก โจมตี
Prefix Warlord's 80 ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก โจมตี
Prefix The Shaper's 80 ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก โจมตี
Suffix of Many 86 ธนูยิงเพิ่มได้อีก 2 ลูก โจมตี
Suffix of the Elder 68 โอกาส (20-25)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อบล็อค
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +1% ต่อจำนวน Endurance Charge
Suffix of the Elder 68 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี (2-3)% หากมีศัตรูอยู่ใกล้อย่างน้อย 5 ตัว
Suffix of the Elder 75 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี (4-5)% หากมีศัตรูอยู่ใกล้อย่างน้อย 5 ตัว
Suffix of the Elder 68 มีโอกาส หลบหลีก การปะทะด้วยการโจมตี (2-3)% ป้องกัน
Suffix of Redemption 75 มีโอกาส หลบหลีก การปะทะด้วยการโจมตี (2-4)% ป้องกัน
Suffix of Redemption 75 มีโอกาส หลบหลีก การปะทะด้วยการโจมตี (3-5)% ป้องกัน
Suffix of the Hunt 68 การโจมตี มีโอกาสคริติคอล (0.5-1)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of the Elder 68 การโจมตี มีโอกาสคริติคอล (0.5-1)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of the Hunt 84 การโจมตี มีโอกาสคริติคอล (1.1-1.5)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of the Elder 84 การโจมตี มีโอกาสคริติคอล (1.1-1.5)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Shaping 68 โอกาสคริติคอลเวท (0.5-1)% นักเวท, คริติคอล
Suffix of the Hunt 68 โอกาสคริติคอลเวท (0.5-1)% นักเวท, คริติคอล
Suffix of Shaping 84 โอกาสคริติคอลเวท (1.1-1.5)% นักเวท, คริติคอล
Suffix of the Hunt 84 โอกาสคริติคอลเวท (1.1-1.5)% นักเวท, คริติคอล
Prefix Hunter's 82 คุณสามารถสาปได้เพิ่มขึ้น 1 อย่าง นักเวท, คำสาป
Suffix of Shaping 68 กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
Prefix Eldritch 68 กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
Prefix Hunter's 75 กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
Suffix of Shaping 75 กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 2 เป้าหมาย
Prefix Hunter's 80 กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 2 เป้าหมาย
Suffix of the Elder 82 สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูก
Suffix of the Conquest 82 สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูก
Prefix The Shaper's 70 จำนวน โทเทม สูงสุดที่ปักได้ +1
Suffix of the Clouds 1 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (1-4) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Sky 11 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (5-8) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Meteor 22 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (9-12) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Comet 33 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (13-16) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Heavens 44 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (17-20) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Galaxy 55 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (21-24) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Universe 66 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (25-28) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Infinite 77 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (29-32) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Multiverse 85 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (33-35) ค่าคุณสมบัติ
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย (11-15)% ความเสียหาย
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย (16-20)% ความเสียหาย
Prefix Warlord's 85 เพิ่มความเสียหาย (21-25)% ความเสียหาย
Suffix of the Crystal 12 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (3-5)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
Suffix of the Prism 24 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (6-8)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
Suffix of the Kaleidoscope 36 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (9-11)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
Suffix of Variegation 48 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (12-14)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
Suffix of the Rainbow 60 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (15-16)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
Suffix of the Conquest 68 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (10-12)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
Suffix of the Elder 68 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (13-15)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
Suffix of the Conquest 70 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (13-15)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
Suffix of the Conquest 75 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (16-18)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
Suffix of the Elder 75 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (16-18)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
Suffix of the Span 85 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (17-18)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มผลของออร่า Anger (48-54)% ออร่า
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มผลของออร่า Anger (28-33)% ออร่า
Suffix of the Conquest 80 เพิ่มผลของออร่า Anger (55-60)% ออร่า
Suffix of the Conquest 80 เพิ่มผลของออร่า Anger (34-40)% ออร่า
Suffix of the Conquest 75 ลดค่าสำรองของ Anger (25-20)% ออร่า
Suffix of the Elder 68 ได้รับสกิล โทสะ เลเวล 22
Prefix Eldritch 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Concentrated Effect เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (15-18)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Prefix Eldritch 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Concentrated Effect เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (19-22)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Prefix Eldritch 82 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Concentrated Effect เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (23-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Prefix Eldritch 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (7-9)%
Suffix of the Elder 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (5-10)%
Prefix Warlord's 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (7-9)%
Prefix Warlord's 75 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-12)%
Suffix of the Elder 75 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (11-15)%
Prefix Eldritch 75 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-12)%
Prefix Warlord's 80 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)%
Prefix Eldritch 82 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)%
Suffix of the Elder 82 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (16-20)%
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (17-21)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (27-31)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้
Suffix of the Hunt 73 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (32-35)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้
Suffix of the Hunt 73 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (22-25)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (26-30)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้
Suffix of the Elder 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (25-35)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (36-40)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (41-45)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (31-35)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้
Suffix of the Elder 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 3% ต่อค่า Strength 50 หน่วย
Suffix of the Elder 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 5% ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก
Prefix The Shaper's 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Increased Area of Effect เลเวล 16
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (7-9)%
หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Increased Area of Effect เลเวล 18
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-12)%
หินสกิล
Prefix The Shaper's 83 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Increased Area of Effect เลเวล 20
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)%
หินสกิล
Suffix of the Hunt 68 ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (7-8)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 68 ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (13-16)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 68 ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (8-11)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 71 ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (9-10)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 71 ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (17-20)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 75 ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (12-15)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Zeal 15 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (3-4)% โจมตี, นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Fervour 45 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5-6)% โจมตี, นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Haste 70 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (7-8)% โจมตี, นักเวท, ความเร็ว
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี (5-6)% หากคุณ บล็อค ความเสียหาย โจมตี มาเร็วๆ นี้
Suffix of the Conquest 75 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี (7-8)% หากคุณ บล็อค ความเสียหาย โจมตี มาเร็วๆ นี้
Prefix Bully's 4 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (4-8)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Thug's 15 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (9-16)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Brute's 30 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (17-24)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Assailant's 60 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (25-29)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Predator's 81 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (30-34)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Hunter's 68 มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง (13-16)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี กายภาพ, โจมตี
Prefix Hunter's 80 มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง (17-20)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี กายภาพ, โจมตี
Suffix of Shaping 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)%
มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Shaping 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)%
มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)%
มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-14)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-14)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Redemption 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-12)% หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้ โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Conquest 68 โจมตีได้เร็วขึ้น (23-26)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Conquest 68 โจมตีได้เร็วขึ้น (13-16)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Conquest 73 โจมตีได้เร็วขึ้น (17-20)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Conquest 73 โจมตีได้เร็วขึ้น (27-30)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)%
โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้
โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้
โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)%
โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้
โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)%
โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้
โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (20-22)% ขณะที่คุณมี Fortify โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (10-12)% ขณะที่คุณมี Fortify โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (23-25)% ขณะที่คุณมี Fortify โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (13-15)% ขณะที่คุณมี Fortify โจมตี, ความเร็ว
Prefix Thorny 1 สะท้อนความเสียหายกายภาพ (1-4) ไปยังผู้โจมตีประชิด ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Spiny 10 สะท้อนความเสียหายกายภาพ (5-10) ไปยังผู้โจมตีประชิด ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Barbed 20 สะท้อนความเสียหายกายภาพ (11-24) ไปยังผู้โจมตีประชิด ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Jagged 35 สะท้อนความเสียหายกายภาพ (25-50) ไปยังผู้โจมตีประชิด ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Redemption 68 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (15-18)% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
Suffix of the Elder 68 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (5-6)% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
Suffix of Shaping 68 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (5-6)% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
Suffix of Redemption 70 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (19-22)% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
Suffix of Redemption 73 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (23-25)% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
Suffix of Shaping 75 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (7-8)% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
Suffix of the Elder 75 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (7-8)% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
Suffix of Shaping 81 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (9-10)% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
Suffix of the Elder 81 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (9-10)% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
Suffix of the Crusade 68 มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู (5-6)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
Suffix of the Crusade 70 มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู (7-8)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
Suffix of the Crusade 73 มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู (9-10)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
Suffix of Redemption 73 เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (5-7)% ออร่า
Suffix of Redemption 75 เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (15-20)% ออร่า
Suffix of Redemption 80 เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (21-25)% ออร่า
Suffix of Redemption 80 เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (8-10)% ออร่า
Suffix of the Hunt 68 มีโอกาส (21-25)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ
มีโอกาส (21-25)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล
กายภาพ, เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 70 มีโอกาส (26-30)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ
มีโอกาส (26-30)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล
กายภาพ, เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 75 มีโอกาส (31-35)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ
มีโอกาส (31-35)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล
กายภาพ, เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Stoicism 23 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (8-11)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Resolve 41 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (12-15)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Fortitude 57 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (16-19)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 68 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (14-17)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Will 73 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (20-23)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 75 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (18-21)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 81 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (22-25)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 68 มีโอกาส (31-35)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 70 มีโอกาส (36-40)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 75 มีโอกาส (41-45)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 68 มีโอกาส (31-35)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 70 มีโอกาส (36-40)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 75 มีโอกาส (41-45)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส (15-20)% ที่จะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสถานะ มึนงง ขณะร่าย
Suffix of the Crusade 68 มีโอกาส (21-25)% ที่จะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสถานะ มึนงง ขณะร่าย
Suffix of the Crusade 70 มีโอกาส (26-30)% ที่จะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสถานะ มึนงง ขณะร่าย
Suffix of Shaping 75 มีโอกาส (21-25)% ที่จะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสถานะ มึนงง ขณะร่าย
Suffix of the Crusade 75 มีโอกาส (31-35)% ที่จะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสถานะ มึนงง ขณะร่าย
Suffix of Shaping 80 มีโอกาส (26-30)% ที่จะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสถานะ มึนงง ขณะร่าย
Suffix of the Crusade 68 มีโอกาส (31-35)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 70 มีโอกาส (36-40)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 75 มีโอกาส (41-45)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Relentlessness 1 มีโอกาส (20-22)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง
Suffix of Composure 1 มีโอกาส (11-13)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง
Suffix of Surefootedness 1 มีโอกาส (14-16)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง
Suffix of Persistence 1 มีโอกาส (17-19)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาส (16-20)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง
Suffix of the Elder 68 มีโอกาส (15-22)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง
Suffix of the Conquest 70 มีโอกาส (21-25)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง
Suffix of the Conquest 75 มีโอกาส (26-30)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง
Suffix of the Elder 75 มีโอกาส (23-30)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง
Suffix of the Elder 82 มีโอกาส (31-35)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง
Suffix of the Conquest 68 ฟื้นฟู มานา 0.3% ต่อวินาที มานา
Suffix of the Conquest 68 ฟื้นฟู มานา 0.7% ต่อวินาที มานา
Suffix of the Conquest 73 ฟื้นฟู มานา 0.8% ต่อวินาที มานา
Suffix of the Conquest 73 ฟื้นฟู มานา 0.4% ต่อวินาที มานา
Prefix Recovering 5 เพิ่มอัตราการเติม พลังชีวิต จากขวดยา (10-20)% พลังชีวิต
Prefix Inspiring 5 เพิ่มอัตราการเติม มานา จากขวดยา (10-20)% มานา
Suffix of Refilling 2 เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ (10-20)%
Suffix of Overflowing 85 เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ (21-30)%
Suffix of Savouring 7 เพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา (10-20)%
Suffix of Sipping 3 ลดการใช้ชาร์จขวดยา (20-10)%
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (8-12)%
เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล (5-6)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (13-17)%
เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล (7-8)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Conquest 80 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (18-22)%
เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล (9-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 68 การโจมตี มีโอกาส 10% ที่จะสร้างสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (15-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Conquest 68 การโจมตี มีโอกาส 10% ที่จะสร้างสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (15-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Conquest 75 การโจมตี มีโอกาส 15% ที่จะสร้างสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (26-30)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 75 การโจมตี มีโอกาส 15% ที่จะสร้างสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (26-30)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Bloodletting 20 การโจมตี มีโอกาส 20% ที่จะสร้างสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (21-30)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Haemophilia 40 การโจมตี มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (31-40)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Exsanguination 60 การโจมตี มีโอกาส 30% ที่จะสร้างสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (41-50)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 16
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (20-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 18
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (26-30)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 20
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (31-35)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 16
โอกาส (5-6)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 18
โอกาส (7-8)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 20
โอกาส (9-10)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
หินสกิล
Suffix of the Conquest 68 โอกาสบล็อคการโจมตี (2-3)%
Suffix of the Elder 68 โอกาสบล็อคการโจมตี (2-3)%
Suffix of the Conquest 80 โอกาสบล็อคการโจมตี (4-5)%
Suffix of the Elder 80 โอกาสบล็อคการโจมตี (4-5)%
Suffix of Deflection 8 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี กระสุน (1-2)%
Suffix of Protection 19 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี กระสุน (3-4)%
Suffix of Cover 30 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี กระสุน (5-6)%
Suffix of Asylum 55 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี กระสุน (7-8)%
Suffix of Refuge 70 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี กระสุน (9-10)%
Suffix of Sanctuary 81 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี กระสุน (11-12)%
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี (2-4)% ขณะถือ อาวุธคู่
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี (2-4)% ขณะถือ อาวุธคู่
Suffix of Redemption 70 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี (5-7)% ขณะถือ อาวุธคู่
Suffix of Redemption 73 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี (8-9)% ขณะถือ อาวุธคู่
Suffix of Shaping 75 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี (5-7)% ขณะถือ อาวุธคู่
Suffix of Shaping 80 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี (8-9)% ขณะถือ อาวุธคู่
Suffix of Burning 20 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Burning 20 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (21-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Combusting 40 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (21-25)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Combusting 40 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (31-40)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Conflagrating 60 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (41-50)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Conflagrating 60 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (26-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (100-109)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (60-69)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (70-79)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (110-119)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (80-89)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (120-129)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 78 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (90-94)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 78 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (130-134)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Burning Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (20-25)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Burning Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (26-30)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Suffix of the Elder 82 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Burning Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (31-35)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Prefix Warlord's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นลุกไหม้ ธาตุ, ไฟ
Prefix The Shaper's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นลุกไหม้ ธาตุ, ไฟ
Suffix of Shaping 68 เพิ่มความเร็วในการร่าย (8-14)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด นักเวท, ความเร็ว
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มความเร็วในการร่าย (8-14)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการร่าย (13-16)% หากคุณได้สังหารมาเร็วๆ นี้ นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการร่าย (23-26)% หากคุณได้สังหารมาเร็วๆ นี้ นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Redemption 73 เพิ่มความเร็วในการร่าย (17-20)% หากคุณได้สังหารมาเร็วๆ นี้ นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Redemption 73 เพิ่มความเร็วในการร่าย (27-30)% หากคุณได้สังหารมาเร็วๆ นี้ นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส (7-11)% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส (17-21)% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
Suffix of Redemption 73 มีโอกาส (12-15)% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
Suffix of Redemption 73 มีโอกาส (22-25)% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
Suffix of the Crusade 68 มีโอกาส (6-9)% ที่จะหลีกเลี่ยงกระสุน
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส (6-9)% ที่จะหลีกเลี่ยงกระสุน
Suffix of the Crusade 73 มีโอกาส (10-12)% ที่จะหลีกเลี่ยงกระสุน
Suffix of Shaping 84 มีโอกาส (10-12)% ที่จะหลีกเลี่ยงกระสุน
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 18
โอกาส 10% ที่จะสร้างสถานะ เลือดไหล เมื่อปะทะ
กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 20
โอกาส 15% ที่จะสร้างสถานะ เลือดไหล เมื่อปะทะ
กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี (10-12)% หากคุณได้รับความเสียหายจากการ ปะทะ มาเร็วๆ นี้
Suffix of Redemption 73 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี (13-15)% หากคุณได้รับความเสียหายจากการ ปะทะ มาเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 68 มีโอกาสสร้างสถานะ หนาวเย็น 4 วินาที (25-40)% ต่อผู้โจมตี เมื่อบล็อค ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 68 มีโอกาสสร้างสถานะ หนาวเย็น 4 วินาที (25-40)% ต่อผู้โจมตี เมื่อบล็อค ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 75 มีโอกาสสร้างสถานะ หนาวเย็น 4 วินาที (41-50)% ต่อผู้โจมตี เมื่อบล็อค ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 75 มีโอกาสสร้างสถานะ หนาวเย็น 4 วินาที (41-50)% ต่อผู้โจมตี เมื่อบล็อค ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Haze 25 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี (3-4)%
Suffix of Mist 35 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี 2%
Suffix of Haze 62 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี 3%
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี (3-5)%
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี (3-5)%
Suffix of Redemption 73 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี (6-8)%
Suffix of Shaping 75 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี (6-8)%
Suffix of Fog 78 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี 4%
Suffix of Redemption 80 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี (9-10)%
Suffix of Shaping 84 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี (9-10)%
Suffix of Fog 85 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี (5-6)%
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี (3-5)% หากคุณ บล็อค มาเร็วๆ นี้
Suffix of Freezing 15 มีโอกาส (6-8)% ที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Freezing 15 มีโอกาส (12-15)% ที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Redeemer's 68 มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (9-12) ถึง (27-30) ถ้าศัตรูหนาวเย็นหรือถูกแช่แข็ง
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix The Shaper's 68 มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (9-12) ถึง (27-30) ถ้าศัตรูหนาวเย็นหรือถูกแช่แข็ง
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Redeemer's 75 มีโอกาส (7-10)% ที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (13-16) ถึง (33-36) ถ้าศัตรูหนาวเย็นหรือถูกแช่แข็ง
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix The Shaper's 75 มีโอกาส (7-10)% ที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (13-16) ถึง (33-36) ถ้าศัตรูหนาวเย็นหรือถูกแช่แข็ง
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Elemental Proliferation เลเวล 18
มีโอกาส (5-7)% ที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้
ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Elemental Proliferation เลเวล 20
มีโอกาส (8-10)% ที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้
ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Unbound Ailments เลเวล 18
มีโอกาส (5-7)% ที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้
ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Unbound Ailments เลเวล 20
มีโอกาส (8-10)% ที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้
ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Redemption 75 มีโอกาส (5-7)% ที่จะได้รับสถานะ Onslaught 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of Redemption 80 มีโอกาส (8-10)% ที่จะได้รับสถานะ Onslaught 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of Ignition 15 โอกาส (6-8)% ที่จะลุกไหม้ ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Ignition 15 โอกาส (12-15)% ที่จะลุกไหม้ ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ (9-12) ถึง (27-30) ถ้าศัตรูลุกไหม้
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Eldritch 68 โอกาส (4-6)% ที่จะลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ (9-12) ถึง (27-30) ถ้าศัตรูลุกไหม้
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Eldritch 75 โอกาส (7-10)% ที่จะลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ (13-16) ถึง (33-36) ถ้าศัตรูลุกไหม้
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 75 โอกาส (7-10)% ที่จะลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ (13-16) ถึง (33-36) ถ้าศัตรูลุกไหม้
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 85 มีโอกาส (7-10)% ที่จะ ข่มขู่ เมื่อปะทะศัตรู เป็นเวลา 4 วินาที
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Maim เลเวล 18
มีโอกาส 15% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
โจมตี, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Maim เลเวล 20
มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
โจมตี, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Chance to Poison เลเวล 18
มีโอกาส 15% ที่จะสร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Chance to Poison เลเวล 20
มีโอกาส 20% ที่จะสร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Shocking 15 มีโอกาส (6-8)% ที่จะสร้างสถานะ ช็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shocking 15 มีโอกาส (12-15)% ที่จะสร้างสถานะ ช็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix The Shaper's 68 มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างสถานะ ช็อค
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-7) ถึง (34-38) ถ้าศัตรูช็อค
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Crusader's 68 มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างสถานะ ช็อค
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-7) ถึง (34-38) ถ้าศัตรูช็อค
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Crusader's 75 มีโอกาส (7-10)% ที่จะสร้างสถานะ ช็อค
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (6-10) ถึง (41-45) ถ้าศัตรูช็อค
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix The Shaper's 75 มีโอกาส (7-10)% ที่จะสร้างสถานะ ช็อค
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (6-10) ถึง (41-45) ถ้าศัตรูช็อค
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส (25-40)% ที่จะทำให้ผู้โจมตีติดสถานะ ช็อค 4 วินาที เมื่อบล็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 68 มีโอกาส (25-40)% ที่จะทำให้ผู้โจมตีติดสถานะ ช็อค 4 วินาที เมื่อบล็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 75 มีโอกาส (41-50)% ที่จะทำให้ผู้โจมตีติดสถานะ ช็อค 4 วินาที เมื่อบล็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 75 มีโอกาส (41-50)% ที่จะทำให้ผู้โจมตีติดสถานะ ช็อค 4 วินาที เมื่อบล็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 78 มีโอกาส (7-11)% ที่จะทำให้ศัตรู เสียขวัญ เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
Suffix of the Hunt 81 มีโอกาส (12-15)% ที่จะทำให้ศัตรู เสียขวัญ เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
Prefix Hunter's 85 มีโอกาส (7-10)% ที่จะทำให้ศัตรู เสียขวัญ เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
Prefix Eldritch 75 มีโอกาส (11-20)% ที่จะป้องกันด้วยค่าเกราะสองเท่า ป้องกัน
Prefix Eldritch 80 มีโอกาส (21-30)% ที่จะป้องกันด้วยค่าเกราะสองเท่า ป้องกัน
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ (5-6)% เมื่อสังหาร
Suffix of the Elder 68 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ (5-6)% เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ (15-18)% เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 70 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ (19-22)% เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 70 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ (7-8)% เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 73 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ (9-10)% เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 73 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ (23-25)% เมื่อสังหาร
Suffix of the Elder 75 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ (7-8)% เมื่อสังหาร
Suffix of the Elder 80 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ (9-10)% เมื่อสังหาร
Prefix Hunter's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, เคออส
Suffix of Waning 4 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (26-35)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of Waning 4 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (14-18)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of Wasting 12 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (36-45)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of Wasting 12 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (19-23)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of Deteriorating 36 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (24-28)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of Deteriorating 36 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (46-55)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of Atrophying 64 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (56-65)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of Atrophying 64 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (29-33)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (8-12)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of the Elder 68 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (8-12)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of Disintegrating 78 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (66-75)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of Disintegrating 78 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (34-38)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of the Elder 80 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (13-16)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (13-16)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ด้วยสกิลโจมตี (16-20)% ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ด้วยสกิลโจมตี (21-25)% ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (60-69)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (100-109)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 71 เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (70-79)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 71 เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (110-119)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 75 เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (80-89)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 75 เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (120-129)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 78 เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (90-94)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 78 เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (130-134)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Lost 16 ค่าต้านทาน เคออส (5-10)% เคออส, ค่าต้านทาน
Suffix of Banishment 30 ค่าต้านทาน เคออส (11-15)% เคออส, ค่าต้านทาน
Suffix of Eviction 44 ค่าต้านทาน เคออส (16-20)% เคออส, ค่าต้านทาน
Suffix of Expulsion 56 ค่าต้านทาน เคออส (21-25)% เคออส, ค่าต้านทาน
Suffix of Exile 65 ค่าต้านทาน เคออส (26-30)% เคออส, ค่าต้านทาน
Suffix of Bameth 81 ค่าต้านทาน เคออส (31-35)% เคออส, ค่าต้านทาน
Suffix of the Elder 68 ค่าต้านทาน เคออส (20-25)% ขณะรับผลจากขวดยา เคออส, ค่าต้านทาน
Suffix of the Elder 75 ค่าต้านทาน เคออส (26-30)% ขณะรับผลจากขวดยา เคออส, ค่าต้านทาน
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Hypothermia เลเวล 16
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง (8-12)%
ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Hypothermia เลเวล 18
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง (13-16)%
ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Hypothermia เลเวล 20
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง (17-20)%
ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Prefix The Shaper's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Redeemer's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล Clarity เลเวล 22
Prefix Atrophic 66 นำ (5-7)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส
Prefix Atrophic 66 นำ (10-14)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส
Prefix Festering 72 นำ (8-10)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส
Prefix Festering 72 นำ (15-20)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส
Prefix Mortifying 80 นำ (11-13)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส
Prefix Mortifying 80 นำ (21-26)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส
Prefix Frosted 2 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 1 ถึง 2 ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Chilled 13 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3-4) ถึง (7-8) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Icy 21 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5-7) ถึง (10-12) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frigid 29 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-9) ถึง (13-16) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 36 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-11) ถึง (16-19) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 45 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-13) ถึง (20-24) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 53 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-16) ถึง (24-28) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Polar 65 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-19) ถึง (29-34) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Entombing 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-22) ถึง (34-40) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาส (5-7)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะ ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Conquest 80 มีโอกาส (8-10)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะ ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น โล่พลังงาน ป้องกัน, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Inclement 4 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (26-35)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Inclement 4 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (14-18)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Bleak 12 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (19-23)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Bleak 12 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (36-45)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Boreal 36 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (46-55)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Boreal 36 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (24-28)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Gelid 64 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (29-33)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Gelid 64 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (56-65)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Shaping 68 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Heartstopping 78 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (66-75)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Heartstopping 78 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (34-38)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (13-16)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Shaping 80 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (13-16)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Snow 12 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (3-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Sleet 24 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Ice 36 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13-17)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Rime 50 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (18-22)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Floe 64 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (23-26)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Glaciation 76 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (27-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 75 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (21-25)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (26-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Cold Penetration เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (45-52)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Cold Penetration เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (53-56)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, หินสกิล
Prefix The Shaper's 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Cold Penetration เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (57-60)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, หินสกิล
Prefix Bitter 2 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (10-19)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Biting 11 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (20-29)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Alpine 23 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (30-39)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Snowy 35 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (40-49)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Hailing 46 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (50-64)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Crystalline 58 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (65-74)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Cryomancer's 64 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (85-99)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Tul's 84 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (100-109)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Redemption 75 มีโอกาส (11-15)% ที่จะสร้างสถานะ Cold Exposure เมื่อปะทะศัตรู
Suffix of Redemption 80 มีโอกาส (16-20)% ที่จะสร้างสถานะ Cold Exposure เมื่อปะทะศัตรู
Suffix of the Inuit 1 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (6-11)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Suffix of the Seal 14 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (12-17)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Suffix of the Penguin 26 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (18-23)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Suffix of the Yeti 38 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (24-29)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Suffix of the Walrus 50 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (30-35)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Suffix of the Polar Bear 60 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (36-41)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Suffix of the Ice 72 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (42-45)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Suffix of Haast 84 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (46-48)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Prefix Redeemer's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 6% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (4-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (10-11)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 73 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 7% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 73 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (12-13)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 78 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (14-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 78 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 8% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 82 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (8-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Crusade 75 สาปศัตรูด้วย Conductivity เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 20% นักเวท, คำสาป
Suffix of the Crusade 78 สาปศัตรูด้วย Conductivity เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 40% นักเวท, คำสาป
Suffix of the Crusade 80 สาปศัตรูด้วย Conductivity เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 32% นักเวท, คำสาป
Prefix Crusader's 75 คุณมี พื้นศักดิ์สิทธิ์ รอบตัวคุณ ขณะอยู่กับที่
Suffix of the Crusade 68 แปลงความเสียหาย กายภาพ (23-26)% เป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Crusader's 68 แปลงความเสียหาย กายภาพ (18-21)% เป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Crusade 71 แปลงความเสียหาย กายภาพ (27-30)% เป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Crusader's 71 แปลงความเสียหาย กายภาพ (22-25)% เป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Crusade 68 แปลงความเสียหาย กายภาพ (23-26)% เป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Crusader's 68 แปลงความเสียหาย กายภาพ (18-21)% เป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Crusader's 71 แปลงความเสียหาย กายภาพ (22-25)% เป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Crusade 71 แปลงความเสียหาย กายภาพ (27-30)% เป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Crusader's 68 แปลงความเสียหาย กายภาพ (18-21)% เป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of the Crusade 68 แปลงความเสียหาย กายภาพ (23-26)% เป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 71 แปลงความเสียหาย กายภาพ (22-25)% เป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of the Crusade 71 แปลงความเสียหาย กายภาพ (27-30)% เป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล (30-34)% ที่ศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค คริติคอล
Prefix Crusader's 75 เพิ่มโอกาสคริติคอล (35-39)% ที่ศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค คริติคอล
Prefix Crusader's 80 เพิ่มโอกาสคริติคอล (40-45)% ที่ศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค คริติคอล
Suffix of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล (80-100)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด คริติคอล
Suffix of Shaping 68 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (22-25)%
มีโอกาส (5-8)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล
ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Suffix of Shaping 75 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (26-29)%
มีโอกาส (9-10)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล
ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Suffix of Needling 5 เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (10-14)% คริติคอล
Suffix of Stinging 20 เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (15-19)% คริติคอล
Suffix of Piercing 30 เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (20-24)% คริติคอล
Suffix of Rupturing 44 เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (25-29)% คริติคอล
Suffix of Penetrating 58 เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (30-34)% คริติคอล
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (16-20)% คริติคอล
Suffix of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (10-15)% คริติคอล
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (15-17)% คริติคอล
Suffix of the Crusade 70 เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (21-25)% คริติคอล
Suffix of Incision 72 เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (35-38)% คริติคอล
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (18-21)% คริติคอล
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (26-30)% คริติคอล
Suffix of Shaping 75 เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (16-20)% คริติคอล
Suffix of Shaping 80 เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (21-25)% คริติคอล
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (22-25)% คริติคอล
Suffix of the Elder 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล (80-100)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ พิษ คริติคอล
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล (31-40)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ คริติคอล
Suffix of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล (80-100)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ คริติคอล
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มโอกาสคริติคอล (41-50)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ คริติคอล
Suffix of Shaping 68 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (15-25)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (80-100)% หากคุณไม่ได้ คริติคอล มาเร็วๆ นี้
ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Increased Critical Strikes เลเวล 18
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (60-74)%
นักเวท, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Increased Critical Strikes เลเวล 20
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (75-82)%
นักเวท, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (60-74)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล
นักเวท, คริติคอล
Suffix of Shaping 75 เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (75-82)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล
นักเวท, คริติคอล
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Increased Critical Strikes เลเวล 18
เพิ่มโอกาสคริติคอล (22-25)%
โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Increased Critical Strikes เลเวล 20
เพิ่มโอกาสคริติคอล (26-29)%
โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล (22-25)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 50% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้
โจมตี, คริติคอล
Suffix of Shaping 75 เพิ่มโอกาสคริติคอล (26-29)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 50% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้
โจมตี, คริติคอล
Suffix of the Elder 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล (22-25)%
ตัวคูณคริติคอล +50% ถ้าคุณไม่ได้ทำการคริติคอลเร็วๆ นี้
ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Suffix of the Elder 75 เพิ่มโอกาสคริติคอล (26-29)%
ตัวคูณคริติคอล +50% ถ้าคุณไม่ได้ทำการคริติคอลเร็วๆ นี้
ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Suffix of Needling 5 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย ธนู (10-14)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Stinging 20 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย ธนู (15-19)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Piercing 30 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย ธนู (20-24)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Rupturing 44 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย ธนู (25-29)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Penetrating 58 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย ธนู (30-34)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Incision 72 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย ธนู (35-38)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Rending 85 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย ธนู (39-44)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Ire 8 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (8-12)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Ire 8 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (10-14)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Anger 21 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (13-19)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Anger 21 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (15-19)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Rage 30 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (20-24)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Rage 31 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (20-24)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Fury 44 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (25-29)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Fury 45 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (25-29)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Ferocity 59 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (30-34)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Ferocity 59 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (30-34)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Elder 68 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (8-12)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 68 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (11-13)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 68 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (14-16)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 70 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (14-16)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Destruction 73 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (35-38)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Destruction 74 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (35-38)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Elder 75 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (13-16)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 75 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (17-20)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 75 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (17-19)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Elder 80 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (17-20)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 80 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (20-22)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 68 มีตัวคูณคริติคอล (41-50)% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเต็ม ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Shaping 68 มีตัวคูณคริติคอล (50-60)% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเต็ม ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 73 มีตัวคูณคริติคอล (51-60)% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเต็ม ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ ไม้พลอง
ตัวคูณคริติคอล (35-45)% ถ้าบล็อคการโจมได้ เร็วๆ นี้
ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 68 ตัวคูณคริติคอล (26-30)% ถ้าคุณสังหาร เร็วๆ นี้ ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 73 ตัวคูณคริติคอล (31-35)% ถ้าคุณสังหาร เร็วๆ นี้ ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Increased Critical Damage เลเวล 18
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (22-25)%
ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Increased Critical Damage เลเวล 20
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (26-29)%
ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Ire 8 ตัวคูณคริติคอล ด้วย ธนู (8-12)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Suffix of Anger 21 ตัวคูณคริติคอล ด้วย ธนู (13-19)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Suffix of Rage 31 ตัวคูณคริติคอล ด้วย ธนู (20-24)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Suffix of Fury 45 ตัวคูณคริติคอล ด้วย ธนู (25-29)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Suffix of Ferocity 59 ตัวคูณคริติคอล ด้วย ธนู (30-34)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Suffix of Destruction 74 ตัวคูณคริติคอล ด้วย ธนู (35-38)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Suffix of the Elder 68 Culling Strike
Suffix of the Conquest 73 Culling Strike
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (30-49)%
การปะทะด้วยอาวุธนี้จะมี Culling Strike ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of Redemption 73 เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (8-11)% นักเวท, คำสาป
Suffix of Redemption 80 เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (12-15)% นักเวท, คำสาป
Suffix of the Hunt 78 สาปศัตรูด้วย Despair เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 40% นักเวท, คำสาป
Suffix of the Hunt 75 สาปศัตรูด้วย Despair เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 20% นักเวท, คำสาป
Suffix of the Hunt 80 สาปศัตรูด้วย Despair เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 32% นักเวท, คำสาป
Suffix of the Hunt 75 สาปศัตรูด้วย Elemental Weakness เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 20% นักเวท, คำสาป
Suffix of the Hunt 80 สาปศัตรูด้วย Elemental Weakness เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 32% นักเวท, คำสาป
Suffix of the Conquest 75 สาปศัตรูด้วย Vulnerability เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 20% นักเวท, คำสาป
Suffix of the Conquest 80 สาปศัตรูด้วย Vulnerability เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 32% นักเวท, คำสาป
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหาย ปะทะ (26-30)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น ความเสียหาย
Prefix Redeemer's 75 เพิ่มความเสียหาย ปะทะ (31-35)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น ความเสียหาย
Prefix Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย ปะทะ (36-40)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น ความเสียหาย
Prefix The Shaper's 80 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อค่า Dexterity 15 หน่วย ความเสียหาย
Prefix Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อค่า Dexterity 15 หน่วย ความเสียหาย
Prefix The Shaper's 80 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อค่า Intelligence 15 หน่วย ความเสียหาย
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อค่า Intelligence 15 หน่วย ความเสียหาย
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อค่า Strength 15 หน่วย ความเสียหาย
Prefix Eldritch 80 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อค่า Strength 15 หน่วย ความเสียหาย
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อโอกาสในการบล็อคการโจมตี 1% ความเสียหาย
Prefix Eldritch 68 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อโอกาสในการบล็อคการโจมตี 1% ความเสียหาย
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหายขึ้น (5-7)% ต่อ Endurance Charge ความเสียหาย
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหายขึ้น (3-4)% ต่อ Endurance Charge ความเสียหาย
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหายขึ้น (10-13)% ต่อ Endurance Charge ความเสียหาย
Suffix of the Conquest 73 เพิ่มความเสียหายขึ้น (14-17)% ต่อ Endurance Charge ความเสียหาย
Suffix of the Conquest 73 เพิ่มความเสียหายขึ้น (8-10)% ต่อ Endurance Charge ความเสียหาย
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหายขึ้น (5-6)% ต่อ Endurance Charge ความเสียหาย
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเสียหาย (5-7)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหาย (3-4)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Suffix of Redemption 73 เพิ่มความเสียหาย (8-10)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Prefix Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย (5-6)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Prefix The Shaper's 80 รับความเสียหาย (5-10)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต พลังชีวิต, มานา
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเสียหายขึ้น (32-36)% ขณะดูดพลัง ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเสียหายขึ้น (18-22)% ขณะดูดพลัง ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 70 เพิ่มความเสียหายขึ้น (37-41)% ขณะดูดพลัง ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 70 เพิ่มความเสียหายขึ้น (23-26)% ขณะดูดพลัง ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มความเสียหายขึ้น (27-30)% ขณะดูดพลัง ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มความเสียหายขึ้น (42-45)% ขณะดูดพลัง ความเสียหาย
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล Decoy Totem เลเวล 20
Suffix of the Hunt 68 ลดความเสียหาย ต่อเนื่อง ที่ได้รับ (6-4)% ความเสียหาย
Suffix of the Hunt 80 ลดความเสียหาย ต่อเนื่อง ที่ได้รับ (10-7)% ความเสียหาย
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (18-22)% ความเสียหาย
Prefix Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (23-26)% ความเสียหาย
Prefix Warlord's 73 เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (27-30)% ความเสียหาย
Prefix Eldritch 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นต้องสาป เคออส
Prefix Hunter's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นต้องสาป เคออส
Suffix of the Conquest 75 ลดค่าสำรองของ Determination (25-20)% ออร่า
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล ปณิธาน เลเวล 22
Suffix of the Mongoose 1 ค่า Dexterity (8-12) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Lynx 11 ค่า Dexterity (13-17) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Fox 22 ค่า Dexterity (18-22) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Falcon 33 ค่า Dexterity (23-27) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Panther 44 ค่า Dexterity (28-32) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Leopard 55 ค่า Dexterity (33-37) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Jaguar 66 ค่า Dexterity (38-42) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Phantom 74 ค่า Dexterity (43-50) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Wind 82 ค่า Dexterity (51-55) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Blur 85 ค่า Dexterity (56-60) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Crusade 75 ลดค่าสำรองของ Discipline (30-25)% ออร่า
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล วินัย เลเวล 22
Suffix of Shaping 68 สกิล เคลื่อนไหว ที่ถูกใส่ไม่ใช้ มานา มานา, หินสกิล
Suffix of the Hunt 68 ลดค่าสำรองของ หินสกิลที่ใส่ 10% หินสกิล
Suffix of Shaping 68 ลดค่าสำรองของ หินสกิลที่ใส่ 10% หินสกิล
Suffix of the Hunt 80 ลดค่าสำรองของ หินสกิลที่ใส่ 15% หินสกิล
Suffix of Shaping 80 ลดค่าสำรองของ หินสกิลที่ใส่ 15% หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Fortify เลเวล 20 หินสกิล
Suffix of the Crusade 85 หินสกิลที่ใส่จะชิ่งเพิ่ม 1 ครั้ง หินสกิล
Suffix of Shaping 85 หินสกิลที่ใส่จะชิ่งเพิ่ม 1 ครั้ง หินสกิล
Suffix of the Crusade 85 กระสุนจากหินสกิลที่ถูกเสริมจะ แบ่งตัว หินสกิล
Prefix The Shaper's 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Mana Leech เลเวล 15 หินสกิล
Suffix of Redemption 75 มีโอกาส (5-7)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า ถ้าคุณได้ทำให้ศัตรูติดสถานะ มึนงง มาเร็วๆนี้ ความเสียหาย
Suffix of Redemption 83 มีโอกาส (8-10)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า ถ้าคุณได้ทำให้ศัตรูติดสถานะ มึนงง มาเร็วๆนี้ ความเสียหาย
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (23-27)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (23-27)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Conquest 70 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (28-32)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Conquest 73 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (33-37)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (28-32)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Elder 80 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (33-37)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Augur's 4 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (4-8)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Auspex's 15 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (9-16)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Druid's 30 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (17-24)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Haruspex's 60 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (25-29)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 68 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (11-15)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (12-14)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15-18)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 75 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (19-22)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 80 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (21-25)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Harbinger's 81 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30-34)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 75 นำ (5-6)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, เคออส
Prefix The Shaper's 75 นำ (10-12)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, เคออส
Prefix The Shaper's 85 นำ (7-8)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, เคออส
Prefix The Shaper's 85 นำ (13-15)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, เคออส
Prefix The Shaper's 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Elemental Focus เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (45-52)%
ความเสียหาย, ธาตุ, หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Elemental Focus เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (53-56)%
ความเสียหาย, ธาตุ, หินสกิล
Prefix The Shaper's 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Elemental Focus เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (57-60)%
ความเสียหาย, ธาตุ, หินสกิล
Prefix The Shaper's 68 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (7-8)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 68 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 4% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Hunter's 68 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (3-4)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Hunter's 68 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 4% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 68 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (4-7)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Hunter's 68 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (7-8)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Hunter's 73 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 5% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Hunter's 73 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (9-10)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 75 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (9-10)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 75 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 5% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Hunter's 78 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 6% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Hunter's 78 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (11-12)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Hunter's 82 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (5-6)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 83 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 6% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 83 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (11-12)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Redeemer's 75 มีโอกาสได้รับสถานะ ลื่นไหล (5-10)% เมื่อคริติคอล คริติคอล
Suffix of the Conquest 80 ได้รับ Endurance Charge 1 ลูกทุกวินาที หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆนี้
Prefix Eldritch 68 โอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
Prefix Redeemer's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
Prefix Redeemer's 80 โอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
Prefix Eldritch 83 โอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
Prefix Eldritch 68 ได้รับสกิล Enduring Cry เลเวล 22
Suffix of Shaping 68 ศัตรูที่ถูกสังหารด้วย การปะทะด้วยการโจมตีหรือเวท จะระเบิด สร้างความเสียหาย 5% ของ พลังชีวิต ของพวกมันเป็นความเสียหาย ไฟ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Redemption 78 ศัตรูที่ถูกสังหารด้วย การปะทะด้วยการโจมตีหรือเวท จะระเบิด สร้างความเสียหาย 5% ของ พลังชีวิต ของพวกมันเป็นความเสียหาย ไฟ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Crusader's 75 มีโอกาส (11-20)% ที่ศัตรูที่ถูกสังหารจะระเบิด สร้างความเสียหาย กายภาพ เท่ากับ 10% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Crusader's 85 มีโอกาส (21-30)% ที่ศัตรูที่ถูกสังหารจะระเบิด สร้างความเสียหาย กายภาพ เท่ากับ 10% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Shaping 68 ศัตรู หลบหลีก ลดลง 20% ถ้าคุณ ปะทะ พวกมันมาเร็วๆ นี้ ป้องกัน
Prefix Shining 3 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (1-3) ป้องกัน
Prefix Glimmering 11 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (4-8) ป้องกัน
Prefix Glittering 17 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (9-12) ป้องกัน
Prefix Glowing 23 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (13-15) ป้องกัน
Prefix Radiating 29 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (16-19) ป้องกัน
Prefix Pulsing 35 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (20-22) ป้องกัน
Prefix Seething 42 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (23-26) ป้องกัน
Prefix Blazing 50 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (27-31) ป้องกัน
Prefix Scintillating 59 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (32-37) ป้องกัน
Prefix Incandescent 68 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (38-43) ป้องกัน
Prefix Resplendent 74 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (44-47) ป้องกัน
Prefix Dazzling 80 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (48-51) ป้องกัน
Prefix Redeemer's 68 เริ่มการรีชาร์จ โล่พลังงาน เร็วขึ้น (16-20)% ป้องกัน
Prefix Redeemer's 68 เริ่มการรีชาร์จ โล่พลังงาน เร็วขึ้น (15-20)% ป้องกัน
Prefix Redeemer's 75 เริ่มการรีชาร์จ โล่พลังงาน เร็วขึ้น (20-24)% ป้องกัน
Prefix Redeemer's 75 เริ่มการรีชาร์จ โล่พลังงาน เร็วขึ้น (21-25)% ป้องกัน
Prefix Redeemer's 80 เริ่มการรีชาร์จ โล่พลังงาน เร็วขึ้น (26-30)% ป้องกัน
Suffix of Shaping 68 เพิ่มอัตราการเติม โล่พลังงาน (10-15)% ป้องกัน
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มอัตราการเติม โล่พลังงาน (10-15)% ป้องกัน
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มอัตราการเติม โล่พลังงาน (8-11)% ป้องกัน
Suffix of Shaping 75 เพิ่มอัตราการเติม โล่พลังงาน (16-20)% ป้องกัน
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มอัตราการเติม โล่พลังงาน (16-20)% ป้องกัน
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มอัตราการเติม โล่พลังงาน (12-15)% ป้องกัน
Suffix of Vibrance 25 ฟื้นฟู โล่พลังงาน 0.6% ต่อวินาที ป้องกัน
Suffix of the Crusade 75 ฟื้นฟู โล่พลังงาน (1.5-2.5)% ต่อวินาที ป้องกัน
Suffix of the Crusade 75 ฟื้นฟู โล่พลังงาน (1-1.5)% ต่อวินาที ป้องกัน
Suffix of Exuberance 85 ฟื้นฟู โล่พลังงาน 1% ต่อวินาที ป้องกัน
Prefix Agile 1 ค่า หลบหลีก (3-10) ป้องกัน
Prefix Dancer's 18 ค่า หลบหลีก (11-35) ป้องกัน
Prefix Acrobat's 29 ค่า หลบหลีก (36-60) ป้องกัน
Prefix Fleet 42 ค่า หลบหลีก (61-80) ป้องกัน
Prefix Blurred 58 ค่า หลบหลีก (81-120) ป้องกัน
Prefix Phased 72 ค่า หลบหลีก (121-150) ป้องกัน
Prefix Vaporous 84 ค่า หลบหลีก (151-170) ป้องกัน
Prefix Hunter's 68 การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (25-27)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Hunter's 75 การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (28-31)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Hunter's 80 การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (32-35)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Hunter's 85 เพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับขึ้น (2-3)%
Prefix The Shaper's 85 เพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับขึ้น (2-3)%
Suffix of the Hunt 68 สถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (18-21)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 สถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (8-12)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 สถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (5-7)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 73 สถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (22-25)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 73 สถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (13-15)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 73 สถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (8-10)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (5-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (18-21)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 73 สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (22-25)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 73 สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (8-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 73 สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (13-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (8-12)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (5-7)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (18-21)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 73 สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (22-25)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 73 สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (13-15)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 73 สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (8-10)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Acidic 66 นำ (5-7)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เคออส
Prefix Acidic 66 นำ (10-14)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เคออส
Prefix Dissolving 72 นำ (8-10)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เคออส
Prefix Dissolving 72 นำ (15-20)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เคออส
Prefix Corrosive 80 นำ (11-13)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เคออส
Prefix Corrosive 80 นำ (21-26)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เคออส
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ 1 ถึง 2 ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Smouldering 12 เสริมความเสียหาย ไฟ (3-5) ถึง (7-8) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Smoking 20 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-7) ถึง (11-13) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Burning 28 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-10) ถึง (15-18) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Flaming 35 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-12) ถึง (19-22) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Scorching 44 เสริมความเสียหาย ไฟ (11-15) ถึง (23-27) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Incinerating 52 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-18) ถึง (27-31) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Blasting 64 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-22) ถึง (32-38) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Cremating 76 เสริมความเสียหาย ไฟ (19-25) ถึง (39-45) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาส (5-7)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Conquest 80 มีโอกาส (8-10)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น โล่พลังงาน ป้องกัน, ธาตุ, ไฟ
Prefix Eldritch 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Earnest 4 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (26-35)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Earnest 4 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (14-18)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Fervid 12 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (36-45)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Fervid 12 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (19-23)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Ardent 36 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (46-55)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Ardent 36 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (24-28)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Zealous 64 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (29-33)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Zealous 64 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (56-65)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Shaping 68 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Fanatical 78 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (34-38)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Fanatical 78 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (66-75)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (13-16)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Shaping 80 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (13-16)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ด้วยสกิลโจมตี (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ด้วยสกิลโจมตี (21-25)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Suffix of Embers 8 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (3-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Coals 22 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Cinders 36 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (13-17)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Flames 50 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (18-22)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Immolation 64 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (23-26)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Ashes 76 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (27-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (21-25)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (26-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Eldritch 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Fire Penetration เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (45-52)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Prefix Eldritch 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Fire Penetration เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (53-56)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Prefix Eldritch 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Fire Penetration เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (57-60)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Prefix Searing 2 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (10-19)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Sizzling 11 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20-29)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Blistering 23 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (30-39)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Cauterising 35 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (40-49)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Volcanic 46 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (50-64)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Magmatic 58 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (65-74)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Pyroclastic 64 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (85-99)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Xoph's 84 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (100-109)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Conquest 75 มีโอกาส (11-15)% ที่จะสร้างสถานะ Fire Exposure เมื่อปะทะศัตรู
Suffix of the Conquest 80 มีโอกาส (16-20)% ที่จะสร้างสถานะ Fire Exposure เมื่อปะทะศัตรู
Suffix of the Whelpling 1 ค่าต้านทาน ไฟ (6-11)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Suffix of the Salamander 12 ค่าต้านทาน ไฟ (12-17)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Suffix of the Drake 24 ค่าต้านทาน ไฟ (18-23)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Suffix of the Kiln 36 ค่าต้านทาน ไฟ (24-29)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Suffix of the Furnace 48 ค่าต้านทาน ไฟ (30-35)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Suffix of the Volcano 60 ค่าต้านทาน ไฟ (36-41)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Suffix of the Magma 72 ค่าต้านทาน ไฟ (42-45)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Suffix of Tzteosh 84 ค่าต้านทาน ไฟ (46-48)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Prefix Warlord's 68 เจาะต้านทาน ไฟ (4-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 เจาะต้านทาน ไฟ 6% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 เจาะต้านทาน ไฟ (10-11)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 73 เจาะต้านทาน ไฟ 7% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 73 เจาะต้านทาน ไฟ (12-13)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 78 เจาะต้านทาน ไฟ 8% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 78 เจาะต้านทาน ไฟ (14-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 82 เจาะต้านทาน ไฟ (8-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Flight 1 เพิ่มระยะตกปลาขึ้น (30-50)%
Suffix of Snaring 1 เบ็ด Eternal Iron
Prefix Filigree 1 เพิ่มพละกำลังการตกปลาขึ้น (20-40)%
Prefix Alluring 1 เหยื่อล่อ Totemic Wood
Prefix Calming 1 ลดบ่อปลาที่ใช้ลง (30-15)%
Suffix of Fascination 1 เพิ่มจำนวนปลาที่จับได้ขึ้น (15-20)%
Suffix of Bounty 1 เพิ่มระดับปลาหายากที่จับขึ้น (25-40)%
Suffix of the Conquest 75 สาปศัตรูด้วย Flammability เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 20% นักเวท, คำสาป
Suffix of the Conquest 78 สาปศัตรูด้วย Flammability เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 40% นักเวท, คำสาป
Suffix of the Conquest 80 สาปศัตรูด้วย Flammability เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 32% นักเวท, คำสาป
Prefix Hunter's 80 มีโอกาส (6-10)% ที่ขวดยาของคุณจะไม่ใช้ชาร์จ
Prefix Eldritch 82 มีโอกาส (6-10)% ที่ขวดยาของคุณจะไม่ใช้ชาร์จ
Prefix Hunter's 75 ได้รับชาร์จขวดยา 1 ชาร์จ เมื่อคุณคริติคอล คริติคอล
Prefix Eldritch 75 ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณมีผล เพิ่มขึ้น (4-7)%
Prefix Redeemer's 75 ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณมีผล เพิ่มขึ้น (4-7)%
Prefix Eldritch 81 ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณมีผล เพิ่มขึ้น (8-10)%
Prefix Redeemer's 81 ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณมีผล เพิ่มขึ้น (8-10)%
Prefix Crusader's 68 มีโอกาสได้ Fortify (8-12)% เมื่อคุณทำศัตรูติดมึนได้ด้วยการโจมตีระยะประชิด
Prefix Eldritch 68 มีโอกาสได้ Fortify (8-12)% เมื่อคุณทำศัตรูติดมึนได้ด้วยการโจมตีระยะประชิด
Suffix of Redemption 68 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ที่สร้างต่อศัตรู (8-12)%
มีโอกาส (6-8)% ที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง
ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 75 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ที่สร้างต่อศัตรู (13-15)%
มีโอกาส (6-8)% ที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง
ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 80 มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อปะทะ
Suffix of the Elder 75 มีโอกาส (3-5)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge เมื่อคุณปะทะศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค
Prefix The Shaper's 68 มีโอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
Prefix Eldritch 68 มีโอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
Prefix Redeemer's 68 มีโอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
Prefix Redeemer's 80 มีโอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
Prefix Eldritch 84 มีโอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
Prefix The Shaper's 84 มีโอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
Suffix of Redemption 75 สาปศัตรูด้วย Frostbite เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 20% นักเวท, คำสาป
Suffix of Redemption 78 สาปศัตรูด้วย Frostbite เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 40% นักเวท, คำสาป
Suffix of Redemption 80 สาปศัตรูด้วย Frostbite เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 32% นักเวท, คำสาป
Suffix of the Conquest 75 ได้เรทความแม่นยำเท่ากับค่า Strength โจมตี
Suffix of the Crusade 75 มีโอกาส (11-20)% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อคริติคอล คริติคอล
Suffix of the Crusade 80 มีโอกาส (21-30)% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อคริติคอล คริติคอล
Prefix Eldritch 68 ค่า เกราะ (500-650) ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้ ป้องกัน
Prefix Eldritch 75 ค่า เกราะ (651-800) ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้ ป้องกัน
Suffix of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล (15-20)%
มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก (5-10)% เมื่อคริติคอล
โจมตี, คริติคอล
Suffix of the Elder 68 มีโอกาสได้ Endurance Charge (5-10)% ถ้าโจมตีศัตรูที่เลือดไหลอยู่
Suffix of Shaping 68 มีโอกาสได้ Endurance Charge (15-30)% ถ้ายั่วยุศัตรูได้
Suffix of the Elder 68 ได้รับ Endurance Charge 1 ชาร์จ ทุก 4 วินาที ขณะอยู่กับที่
Suffix of Shaping 68 มีโอกาสได้ Fortify (10-20)% เมื่อคุณทำศัตรูติดมึนได้ด้วยการโจมตีระยะประชิด โจมตี
Suffix of Repairing 11 ได้รับพลังชีวิต (5-15) เมื่อบล็อค พลังชีวิต
Suffix of Resurgence 22 ได้รับพลังชีวิต (16-25) เมื่อบล็อค พลังชีวิต
Suffix of Renewal 36 ได้รับพลังชีวิต (26-40) เมื่อบล็อค พลังชีวิต
Suffix of Revival 48 ได้รับพลังชีวิต (41-60) เมื่อบล็อค พลังชีวิต
Suffix of Rebounding 60 ได้รับพลังชีวิต (61-85) เมื่อบล็อค พลังชีวิต
Suffix of Revitalization 75 ได้รับพลังชีวิต (86-100) เมื่อบล็อค พลังชีวิต
Suffix of Redirection 15 ได้รับมานา (4-12) เมื่อบล็อค มานา
Suffix of Transformation 32 ได้รับมานา (13-21) เมื่อบล็อค มานา
Suffix of Conservation 58 ได้รับมานา (22-30) เมื่อบล็อค มานา
Suffix of Utilisation 75 ได้รับมานา (31-39) เมื่อบล็อค มานา
Suffix of the Hunt 68 ได้ Endurance, Frenzy หรือ Power charge ถ้าบล็อกการโจมตีได้
Suffix of Shaping 68 ได้ Endurance, Frenzy หรือ Power charge ถ้าบล็อกการโจมตีได้
Suffix of the Elder 68 เมื่อคุณสังหารมอนสเตอร์แรร์ มีโอกาส (15-20)% ที่จะได้รับม็อดของมันหนึ่งอย่างเป็นเวลา 10 วินาที
Suffix of the Conquest 68 เมื่อคุณสังหารมอนสเตอร์แรร์ มีโอกาส (21-30)% ที่จะได้รับม็อดของมันหนึ่งอย่างเป็นเวลา 10 วินาที
Suffix of the Conquest 73 เมื่อคุณสังหารมอนสเตอร์แรร์ มีโอกาส (31-40)% ที่จะได้รับม็อดของมันหนึ่งอย่างเป็นเวลา 10 วินาที
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหายไฟ (2-3) ถึง (4-5) ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหายไฟ (3-4) ถึง (6-7) ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Crusader's 75 เพิ่มความเสียหายสายฟ้า 1 ถึง (6-8) ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหายสายฟ้า (1-2) ถึง (9-11) ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Redemption 68 โอกาส (8-11)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
Suffix of Redemption 80 โอกาส (12-15)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
Prefix Hunter's 82 เลเวลของหินสกิล เคออส ทุกเม็ด +1 เคออส, หินสกิล
Prefix Redeemer's 82 เลเวลของหินสกิล น้ำแข็ง ทุกเม็ด +1 ธาตุ, น้ำแข็ง, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (10-15)%
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (6-10)%
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (10-15)%
Suffix of Shaping 80 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (10-15)%
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (11-15)%
Suffix of the Crusade 84 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (16-20)%
Suffix of Shaping 84 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (16-20)%
Suffix of Acrimony 44 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (7-11)% ความเสียหาย
Suffix of Acrimony 44 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (16-21)% ความเสียหาย
Suffix of Dispersion 68 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (24-29)% ความเสียหาย
Suffix of Dispersion 68 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (12-15)% ความเสียหาย
Suffix of Liquefaction 82 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (31-35)% ความเสียหาย
Suffix of Liquefaction 82 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (16-18)% ความเสียหาย
Suffix of Acrimony 44 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ด้วยสกิลโจมตี (7-11)% ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Dispersion 68 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ด้วยสกิลโจมตี (12-15)% ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Liquefaction 82 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ด้วยสกิลโจมตี (16-18)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Hunter's 82 เลเวลของหินสกิล Dexterity ทุกเม็ด +1 หินสกิล
Prefix Protective 3 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (2-4)% ป้องกัน
Prefix Strong-Willed 18 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (5-7)% ป้องกัน
Prefix Resolute 30 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8-10)% ป้องกัน
Prefix Fearless 42 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (11-13)% ป้องกัน
Prefix Dauntless 56 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (14-16)% ป้องกัน
Prefix Crusader's 68 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (7-9)% ป้องกัน
Prefix Indomitable 70 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (17-19)% ป้องกัน
Prefix Unassailable 77 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (20-22)% ป้องกัน
Prefix Crusader's 78 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (10-12)% ป้องกัน
Prefix Crusader's 82 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (13-15)% ป้องกัน
Prefix Agile 2 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (2-4)% ป้องกัน
Prefix Dancer's 19 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (5-7)% ป้องกัน
Prefix Acrobat's 30 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (8-10)% ป้องกัน
Prefix Fleet 42 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (11-13)% ป้องกัน
Prefix Blurred 56 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (14-16)% ป้องกัน
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (7-9)% ป้องกัน
Prefix Phased 70 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (17-19)% ป้องกัน
Prefix Vaporous 77 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (20-22)% ป้องกัน
Prefix Redeemer's 78 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (10-12)% ป้องกัน
Prefix Redeemer's 82 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13-15)% ป้องกัน
Prefix Warlord's 82 เลเวลของหินสกิล ไฟ ทุกเม็ด +1 ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Prefix Mad Lord's 2 เลเวลของหินสกิล เวท เคออส ทุกเม็ด +1 เคออส, นักเวท, หินสกิล
Prefix Mad Lord's 2 เลเวลของหินสกิล เวท เคออส ทุกเม็ด (1-2) เคออส, นักเวท, หินสกิล
Prefix Splintermind's 77 เลเวลของหินสกิล เวท เคออส ทุกเม็ด +3 เคออส, นักเวท, หินสกิล
Prefix Frost Singer's 2 เลเวลของหินสกิล เวท น้ำแข็ง ทุกเม็ด +1 ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท, หินสกิล
Prefix Frost Singer's 2 เลเวลของหินสกิล เวท น้ำแข็ง ทุกเม็ด (1-2) ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท, หินสกิล
Prefix Winter Beckoner's 77 เลเวลของหินสกิล เวท น้ำแข็ง ทุกเม็ด +3 ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท, หินสกิล
Prefix Flame Shaper's 2 เลเวลของหินสกิล เวท ไฟ ทุกเม็ด +1 ธาตุ, ไฟ, นักเวท, หินสกิล
Prefix Flame Shaper's 2 เลเวลของหินสกิล เวท ไฟ ทุกเม็ด (1-2) ธาตุ, ไฟ, นักเวท, หินสกิล
Prefix Lava Conjurer's 77 เลเวลของหินสกิล เวท ไฟ ทุกเม็ด +3 ธาตุ, ไฟ, นักเวท, หินสกิล
Prefix Thunderhand's 2 เลเวลของหินสกิล เวท สายฟ้า ทุกเม็ด (1-2) ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท, หินสกิล
Prefix Thunderhand's 2 เลเวลของหินสกิล เวท สายฟ้า ทุกเม็ด +1 ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท, หินสกิล
Prefix Tempest Master's 77 เลเวลของหินสกิล เวท สายฟ้า ทุกเม็ด +3 ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท, หินสกิล
Prefix Martinet's 60 เลเวลของหินสกิล มิเนียน ทุกเม็ด +1 มิเนียน, หินสกิล
Prefix Lithomancer's 2 เลเวลของหินสกิล เวท กายภาพ ทุกเม็ด +1 กายภาพ, นักเวท, หินสกิล
Prefix Lithomancer's 2 เลเวลของหินสกิล เวท กายภาพ ทุกเม็ด (1-2) กายภาพ, นักเวท, หินสกิล
Prefix Tecton's 77 เลเวลของหินสกิล เวท กายภาพ ทุกเม็ด +3 กายภาพ, นักเวท, หินสกิล
Prefix Magister's 55 เลเวลของหินสกิล เวท ทุกเม็ด (1-2) นักเวท, หินสกิล
Prefix Magister's 55 เลเวลของหินสกิล เวท ทุกเม็ด +1 นักเวท, หินสกิล
Prefix Hunter's 82 เลเวลของหินสกิล Intelligence ทุกเม็ด +1 หินสกิล
Suffix of the Hunt 68 ลด คุณสมบัติ ที่ไอเทมและหินสกิล ต้องการ (10-5)%
Suffix of Shaping 68 ลด คุณสมบัติ ที่ไอเทมและหินสกิล ต้องการ (10-5)%
Suffix of the Hunt 75 ลด คุณสมบัติ ที่ไอเทมและหินสกิล ต้องการ (15-11)%
Suffix of Shaping 75 ลด คุณสมบัติ ที่ไอเทมและหินสกิล ต้องการ (15-11)%
Prefix Crusader's 82 เลเวลของหินสกิล สายฟ้า ทุกเม็ด +1 ธาตุ, สายฟ้า, หินสกิล
Suffix of the Conquest 68 การโจมตี มีโอกาส 15% ที่จะสร้างสถานะ ขาหัก เมื่อปะทะ โจมตี
Suffix of Shaping 68 การโจมตี มีโอกาส 15% ที่จะสร้างสถานะ ขาหัก เมื่อปะทะ โจมตี
Suffix of Shaping 75 การโจมตี มีโอกาส 20% ที่จะสร้างสถานะ ขาหัก เมื่อปะทะ โจมตี
Suffix of the Conquest 75 การโจมตี มีโอกาส 20% ที่จะสร้างสถานะ ขาหัก เมื่อปะทะ โจมตี
Prefix Reinforced 2 เพิ่มค่า เกราะ (2-4)% ป้องกัน
Prefix Layered 18 เพิ่มค่า เกราะ (5-7)% ป้องกัน
Prefix Lobstered 30 เพิ่มค่า เกราะ (8-10)% ป้องกัน
Prefix Buttressed 42 เพิ่มค่า เกราะ (11-13)% ป้องกัน
Prefix Thickened 56 เพิ่มค่า เกราะ (14-16)% ป้องกัน
Prefix Warlord's 68 เพิ่มค่า เกราะ (7-9)% ป้องกัน
Prefix Girded 70 เพิ่มค่า เกราะ (17-19)% ป้องกัน
Prefix Impregnable 77 เพิ่มค่า เกราะ (20-22)% ป้องกัน
Prefix Warlord's 78 เพิ่มค่า เกราะ (10-12)% ป้องกัน
Prefix Warlord's 82 เพิ่มค่า เกราะ (13-15)% ป้องกัน
Prefix Warlord's 82 เลเวลของหินสกิล กายภาพ ทุกเม็ด +1 กายภาพ, หินสกิล
Prefix Hunter's 82 เลเวลของหินสกิล Strength ทุกเม็ด +1 หินสกิล
Suffix of Redemption 75 ลดค่าสำรองของ Grace (25-20)% ออร่า
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล สง่างาม เลเวล 22
Suffix of the Elder 85 ได้รับสกิล Envy เลเวล 15
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล ว่องไว เลเวล 22
Suffix of Redemption 75 เพิ่มผลของออร่า Hatred (48-54)% ออร่า
Suffix of Redemption 75 เพิ่มผลของออร่า Hatred (28-33)% ออร่า
Suffix of Redemption 80 เพิ่มผลของออร่า Hatred (55-60)% ออร่า
Suffix of Redemption 80 เพิ่มผลของออร่า Hatred (34-40)% ออร่า
Suffix of Redemption 75 ลดค่าสำรองของ Hatred (25-20)% ออร่า
Suffix of the Elder 68 ได้รับสกิล เทวศ เลเวล 22
Suffix of the Elder 68 ได้รับสกิล สาส์นแห่งธุลี เลเวล 22
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล สาส์นแห่งน้ำแข็ง เลเวล 22
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล สาส์นแห่งสายฟ้า เลเวล 22
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (15-17)%
โอกาส (6-8)% ที่จะลุกไหม้
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 75 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (18-20)%
โอกาส (6-8)% ที่จะลุกไหม้
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Immolate เลเวล 16
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ที่สร้างต่อศัตรู (8-12)%
ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Immolate เลเวล 18
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ที่สร้างต่อศัตรู (13-16)%
ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Immolate เลเวล 20
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ที่สร้างต่อศัตรู (17-20)%
ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (25-29)% กายภาพ
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (12-16)% กายภาพ
Suffix of the Crusade 71 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (30-34)% กายภาพ
Suffix of the Crusade 71 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (17-21)% กายภาพ
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (22-25)% กายภาพ
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (35-38)% กายภาพ
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหายโปรเจคไทล์ 1% ต่อ 200 อัตราค่าความแม่นยำ ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Steadiness 1 ค่า ความแม่นยำ (50-100) โจมตี
Suffix of Precision 20 ค่า ความแม่นยำ (100-165) โจมตี
Suffix of the Sniper 40 ค่า ความแม่นยำ (166-250) โจมตี
Suffix of the Marksman 60 ค่า ความแม่นยำ (251-350) โจมตี
Suffix of the Ranger 75 ค่า ความแม่นยำ (351-480) โจมตี
Suffix of Lioneye 85 ค่า ความแม่นยำ (481-600) โจมตี
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (12-15)% โจมตี
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (6-10)% โจมตี
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (11-15)% โจมตี
Suffix of Redemption 80 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (16-20)% โจมตี
Suffix of the Elder 82 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (16-20)% โจมตี
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Additional Accuracy เลเวล 16
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (6-10)%
โจมตี, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Additional Accuracy เลเวล 18
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (11-15)%
โจมตี, หินสกิล
Suffix of the Elder 83 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Additional Accuracy เลเวล 20
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (16-20)%
โจมตี, หินสกิล
Prefix Hunter's 68 เพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย บนตัวศัตรู (10-12)% สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 80 เพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย บนตัวศัตรู (13-15)% สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 68 เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (30-34)% สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 68 เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (15-20)% สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 73 เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (35-40)% สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 75 เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (21-25)% สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (7-9)% โจมตี, นักเวท, ความเร็ว
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (10-12)% โจมตี, นักเวท, ความเร็ว
Suffix of the Elder 85 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (13-14)% โจมตี, นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Skill 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5-7)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Ease 4 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-15)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Ease 11 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Mastery 22 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-13)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Grandmastery 76 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14-16)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Elder 82 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7-13)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Faster Attacks เลเวล 16
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7-9)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Faster Attacks เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10-12)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Elder 82 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Faster Attacks เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13-14)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Talent 2 เพิ่มความเร็วในการร่าย (5-7)% นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Talent 2 เพิ่มความเร็วในการร่าย (8-11)% นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Nimbleness 4 เพิ่มความเร็วในการร่าย (8-15)% นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Nimbleness 15 เพิ่มความเร็วในการร่าย (12-15)% นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Nimbleness 15 เพิ่มความเร็วในการร่าย (8-10)% นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Expertise 30 เพิ่มความเร็วในการร่าย (17-20)% นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Expertise 30 เพิ่มความเร็วในการร่าย (11-13)% นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Legerdemain 40 เพิ่มความเร็วในการร่าย (21-24)% นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Legerdemain 40 เพิ่มความเร็วในการร่าย (14-16)% นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Prestidigitation 55 เพิ่มความเร็วในการร่าย (17-19)% นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Prestidigitation 55 เพิ่มความเร็วในการร่าย (26-29)% นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Sortilege 72 เพิ่มความเร็วในการร่าย (20-22)% นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Sortilege 72 เพิ่มความเร็วในการร่าย (30-33)% นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Finesse 83 เพิ่มความเร็วในการร่าย (23-25)% นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Finesse 83 เพิ่มความเร็วในการร่าย (35-38)% นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Faster Casting เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15-17)%
นักเวท, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Faster Casting เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการร่าย (18-20)%
นักเวท, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Casting 10 เพิ่มความเร็วในการร่าย (24-28)% นักเวท, ความเร็ว
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Spell Echo เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15-17)%
นักเวท, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Spell Echo เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการร่าย (18-20)%
นักเวท, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Faster Casting เลเวล 16
เพิ่มความเร็วในการร่าย (7-9)%
นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Faster Casting เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10-12)%
นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Shaping 84 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Faster Casting เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการร่าย (13-14)%
นักเวท, ความเร็ว
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเร็วในการร่าย (15-17)%
มีโอกาส (15-25)% ที่จะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสถานะ มึนงง ขณะร่าย
นักเวท, ความเร็ว
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเร็วในการร่าย (18-20)%
มีโอกาส (26-35)% ที่จะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสถานะ มึนงง ขณะร่าย
นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Shaping 68 เพิ่มความเร็วในการร่าย (15-17)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 20% หากคุณได้สังหารมาเร็วๆ นี้
นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการร่าย (18-20)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 20% หากคุณได้สังหารมาเร็วๆ นี้
นักเวท, ความเร็ว
Prefix Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย เคออส (16-20)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix Hunter's 75 เพิ่มความเสียหาย เคออส (21-25)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix Hunter's 80 เพิ่มความเสียหาย เคออส (26-30)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of Redemption 82 ออร่าจากสกิลของคุณจะมอบ เพิ่มความเสียหาย 2% ให้กับคุณและเพื่อนของคุณ ความเสียหาย, ออร่า
Suffix of Redemption 82 ออร่าจากสกิลของคุณจะมอบ เพิ่มความเสียหาย 4% ให้กับคุณและเพื่อนของคุณ ความเสียหาย, ออร่า
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย (3-4)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย (5-10)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเสียหาย (5-7)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเสียหาย (10-13)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มความเสียหาย (14-17)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มความเสียหาย (8-10)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย (5-6)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Prefix Hale 1 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (3-9) พลังชีวิต
Prefix Healthy 5 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-19) พลังชีวิต
Prefix Sanguine 11 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (20-29) พลังชีวิต
Prefix Stalwart 18 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (30-39) พลังชีวิต
Prefix Stout 24 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (40-49) พลังชีวิต
Prefix Robust 30 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (50-59) พลังชีวิต
Prefix Rotund 36 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (60-69) พลังชีวิต
Prefix Virile 44 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (70-79) พลังชีวิต
Prefix Athlete's 54 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (80-89) พลังชีวิต
Prefix Fecund 64 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (90-99) พลังชีวิต
Prefix Vigorous 73 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (100-109) พลังชีวิต
Prefix Rapturous 81 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (110-119) พลังชีวิต
Prefix Prime 86 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (120-129) พลังชีวิต
Prefix Crusader's 68 เพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการดูด พลังชีวิต (35-40)% พลังชีวิต
Prefix Crusader's 75 เพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการดูด พลังชีวิต (41-45)% พลังชีวิต
Prefix Crusader's 80 เพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการดูด พลังชีวิต (46-50)% พลังชีวิต
Prefix Beryl 1 ค่า มานาสูงสุด (40-49) มานา
Prefix Beryl 1 ค่า มานาสูงสุด (15-19) มานา
Prefix Beryl 1 ค่า มานาสูงสุด (30-39) มานา
Prefix Cobalt 11 ค่า มานาสูงสุด (40-49) มานา
Prefix Cobalt 11 ค่า มานาสูงสุด (50-59) มานา
Prefix Cobalt 11 ค่า มานาสูงสุด (20-24) มานา
Prefix Azure 17 ค่า มานาสูงสุด (25-29) มานา
Prefix Azure 17 ค่า มานาสูงสุด (60-69) มานา
Prefix Azure 17 ค่า มานาสูงสุด (50-59) มานา
Prefix Sapphire 23 ค่า มานาสูงสุด (60-69) มานา
Prefix Sapphire 23 ค่า มานาสูงสุด (70-79) มานา
Prefix Sapphire 23 ค่า มานาสูงสุด (30-34) มานา
Prefix Cerulean 29 ค่า มานาสูงสุด (80-89) มานา
Prefix Cerulean 29 ค่า มานาสูงสุด (70-79) มานา
Prefix Cerulean 29 ค่า มานาสูงสุด (35-39) มานา
Prefix Aqua 35 ค่า มานาสูงสุด (40-44) มานา
Prefix Aqua 35 ค่า มานาสูงสุด (90-99) มานา
Prefix Aqua 35 ค่า มานาสูงสุด (80-89) มานา
Prefix Opalescent 42 ค่า มานาสูงสุด (100-119) มานา
Prefix Opalescent 42 ค่า มานาสูงสุด (90-99) มานา
Prefix Opalescent 42 ค่า มานาสูงสุด (45-49) มานา
Prefix Gentian 51 ค่า มานาสูงสุด (100-109) มานา
Prefix Gentian 51 ค่า มานาสูงสุด (50-54) มานา
Prefix Gentian 51 ค่า มานาสูงสุด (120-139) มานา
Prefix Chalybeous 60 ค่า มานาสูงสุด (110-119) มานา
Prefix Chalybeous 60 ค่า มานาสูงสุด (55-59) มานา
Prefix Chalybeous 60 ค่า มานาสูงสุด (140-159) มานา
Prefix Mazarine 69 ค่า มานาสูงสุด (60-64) มานา
Prefix Mazarine 69 ค่า มานาสูงสุด (120-129) มานา
Prefix Mazarine 69 ค่า มานาสูงสุด (160-179) มานา
Prefix Blue 75 ค่า มานาสูงสุด (65-68) มานา
Prefix Blue 75 ค่า มานาสูงสุด (130-139) มานา
Prefix Blue 75 ค่า มานาสูงสุด (180-199) มานา
Prefix Zaffre 81 ค่า มานาสูงสุด (140-159) มานา
Prefix Zaffre 81 ค่า มานาสูงสุด (200-229) มานา
Prefix Zaffre 81 ค่า มานาสูงสุด (69-73) มานา
Prefix Ultramarine 85 ค่า มานาสูงสุด (74-78) มานา
Prefix Warlord's 75 จำนวน Power Charges สูงสุด +1
Suffix of Shaping 84 จำนวน Power Charges สูงสุด +1
Suffix of Intercepting 10 โอกาสที่จะบล็อค (1-3)%
Suffix of Walling 58 โอกาสที่จะบล็อค (4-6)%
Suffix of Blocking 85 โอกาสที่จะบล็อค (7-8)%
Prefix Catalysing 4 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (19-34)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Catalysing 4 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (5-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Catalysing 4 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (11-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Infusing 15 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (11-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Infusing 15 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (36-51)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Infusing 15 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (21-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Empowering 30 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (21-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Empowering 30 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (31-36)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Empowering 30 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (53-61)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Unleashed 60 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (63-71)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Unleashed 60 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (37-42)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Unleashed 60 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (31-36)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Overpowering 81 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (37-42)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Overpowering 81 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (73-85)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Overpowering 81 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (43-50)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Devastating 86 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (87-100)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Devastating 86 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (51-59)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Devastating 86 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (43-50)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix The Shaper's 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Elemental Damage with Attacks เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (28-32)%
ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี, หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Elemental Damage with Attacks เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (33-37)%
ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี, หินสกิล
Suffix of the Pupil 1 ค่า Intelligence (8-12) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Student 11 ค่า Intelligence (13-17) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Prodigy 22 ค่า Intelligence (18-22) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Augur 33 ค่า Intelligence (23-27) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Philosopher 44 ค่า Intelligence (28-32) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Sage 55 ค่า Intelligence (33-37) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Savant 66 ค่า Intelligence (38-42) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Virtuoso 74 ค่า Intelligence (43-50) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Genius 82 ค่า Intelligence (51-55) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Polymath 85 ค่า Intelligence (56-60) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Shaping 75 เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบ (4-7)%
Suffix of Shaping 85 เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบ (8-10)%
Suffix of Plunder 3 เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบขึ้น (6-10)%
Suffix of Raiding 30 เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบขึ้น (11-14)%
Suffix of Archaeology 53 เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบขึ้น (15-20)%
Suffix of Excavation 75 เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบขึ้น (21-26)%
Prefix Magpie's 20 เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบขึ้น (8-12)%
Prefix Pirate's 39 เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบขึ้น (13-18)%
Prefix Dragon's 62 เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบขึ้น (19-24)%
Prefix Perandus' 84 เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบขึ้น (25-28)%
Suffix of the Elder 68 ได้พลังชีวิต (35-50) ถ้าใช้อาวุธนี้โจมตีศัตรูที่ตาบอดอยู่ พลังชีวิต, โจมตี
Suffix of Rejuvenation 8 ได้รับ พลังชีวิต +2 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ พลังชีวิต, โจมตี
Suffix of Restoration 20 ได้รับ พลังชีวิต +3 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ พลังชีวิต, โจมตี
Suffix of Regrowth 30 ได้รับ พลังชีวิต +4 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ พลังชีวิต, โจมตี
Prefix Eldritch 68 ได้รับ พลังชีวิต (10-15) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ พลังชีวิต, โจมตี
Prefix Hunter's 68 ได้รับ พลังชีวิต (10-15) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ พลังชีวิต, โจมตี
Prefix Eldritch 75 ได้รับ พลังชีวิต (16-20) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ พลังชีวิต, โจมตี
Prefix Hunter's 75 ได้รับ พลังชีวิต (16-20) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ พลังชีวิต, โจมตี
Suffix of Rejuvenation 8 ได้รับ พลังชีวิต +2 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตี พลังชีวิต, โจมตี
Suffix of Restoration 20 ได้รับ พลังชีวิต +3 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตี พลังชีวิต, โจมตี
Suffix of Regrowth 30 ได้รับ พลังชีวิต +4 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตี พลังชีวิต, โจมตี
Suffix of Nourishment 40 ได้รับ พลังชีวิต +5 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตี พลังชีวิต, โจมตี
Suffix of Success 1 ได้รับ พลังชีวิต (3-6) เมื่อสังหาร พลังชีวิต
Suffix of Victory 23 ได้รับ พลังชีวิต (7-10) เมื่อสังหาร พลังชีวิต
Suffix of Triumph 40 ได้รับ พลังชีวิต (11-14) เมื่อสังหาร พลังชีวิต
Prefix The Shaper's 68 ได้รับ พลังชีวิต (8-12) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย เวทของคุณ พลังชีวิต, นักเวท
Prefix Crusader's 68 ได้รับ พลังชีวิต (8-12) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย เวทของคุณ พลังชีวิต, นักเวท
Prefix Crusader's 75 ได้รับ พลังชีวิต (13-15) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย เวทของคุณ พลังชีวิต, นักเวท
Prefix The Shaper's 75 ได้รับ พลังชีวิต (13-15) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย เวทของคุณ พลังชีวิต, นักเวท
Prefix Remora's 50 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
Prefix Lamprey's 60 ดูด (0.6-0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
Prefix Vampire's 70 ดูด (1-1.2)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
Prefix Remora's 50 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
Prefix Lamprey's 60 ดูด (0.6-0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
Prefix Vampire's 70 ดูด (1-1.2)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มอัตราการเติม พลังชีวิต (8-11)% พลังชีวิต
Suffix of the Elder 68 เพิ่มอัตราการเติม พลังชีวิต (10-15)% พลังชีวิต
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มอัตราการเติม พลังชีวิต (10-15)% พลังชีวิต
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มอัตราการเติม พลังชีวิต (16-20)% พลังชีวิต
Suffix of the Elder 75 เพิ่มอัตราการเติม พลังชีวิต (16-20)% พลังชีวิต
Suffix of the Conquest 80 เพิ่มอัตราการเติม พลังชีวิต (12-15)% พลังชีวิต
Suffix of the Newt 1 ฟื้นฟู พลังชีวิต (1-2) ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Lizard 18 ฟื้นฟู พลังชีวิต (2-5) ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Flatworm 30 ฟื้นฟู พลังชีวิต (5-10) ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Starfish 44 ฟื้นฟู พลังชีวิต (10-15) ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Hydra 59 ฟื้นฟู พลังชีวิต (15-22) ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Troll 78 ฟื้นฟู พลังชีวิต (22-30) ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of Ryslatha 83 ฟื้นฟู พลังชีวิต (30-40) ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Phoenix 86 ฟื้นฟู พลังชีวิต (40-50) ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of Youthfulness 18 ฟื้นฟู พลังชีวิต (0.4-0.5)% ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of Vitality 36 ฟื้นฟู พลังชีวิต (0.6-0.7)% ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of Longevity 60 ฟื้นฟู พลังชีวิต (0.8-0.9)% ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Elder 68 ฟื้นฟู พลังชีวิต (1-1.5)% ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Hunt 68 ฟื้นฟู พลังชีวิต (1-1.5)% ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Conquest 68 ฟื้นฟู พลังชีวิต (0.8-1.2)% ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Hunt 68 ฟื้นฟู พลังชีวิต (1.1-1.5)% ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Conquest 73 ฟื้นฟู พลังชีวิต (1.3-1.5)% ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Hunt 75 ฟื้นฟู พลังชีวิต (1.6-2)% ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Elder 75 ฟื้นฟู พลังชีวิต (1.6-2)% ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Hunt 80 ฟื้นฟู พลังชีวิต (1.6-2)% ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of Immortality 81 ฟื้นฟู พลังชีวิต (1-1.1)% ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of Shining 8 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (9-11)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 5%
โจมตี
Suffix of Light 15 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (12-15)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 10%
โจมตี
Suffix of Radiance 30 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (16-20)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
โจมตี
Prefix Agonizing 66 นำ (5-7)% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เคออส
Prefix Agonizing 66 นำ (10-14)% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เคออส
Prefix Harrowing 72 นำ (15-20)% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เคออส
Prefix Harrowing 72 นำ (8-10)% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เคออส
Prefix Excruciating 80 นำ (11-13)% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เคออส
Prefix Excruciating 80 นำ (21-26)% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เคออส
Prefix Humming 3 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง 5 ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Buzzing 13 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (14-15) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Snapping 22 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (22-23) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crackling 28 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (27-28) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Sparking 35 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (33-34) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Arcing 44 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (40-43) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Shocking 52 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (47-50) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Discharging 64 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-6) ถึง (57-61) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Electrocuting 76 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-7) ถึง (68-72) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาส (5-7)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย สายฟ้า จากการปะทะ ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of the Conquest 80 มีโอกาส (8-10)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย สายฟ้า จากการปะทะ ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเป็น โล่พลังงาน ป้องกัน, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Sparks 10 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (3-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Static 23 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Electricity 36 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (13-17)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Voltage 50 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (18-22)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Discharge 64 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (23-26)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Arcing 76 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (27-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 75 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (21-25)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (26-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Lightning Penetration เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (45-52)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Lightning Penetration เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (53-56)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, หินสกิล
Prefix The Shaper's 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Lightning Penetration เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (57-60)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, หินสกิล
Prefix Charged 2 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (10-19)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Hissing 11 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (20-29)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Bolting 23 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (30-39)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Coursing 35 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (40-49)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Striking 46 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (50-64)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Smiting 58 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (65-74)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Ionising 64 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (85-99)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Esh's 84 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (100-109)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of the Crusade 75 มีโอกาส (11-15)% ที่จะสร้างสถานะ Lightning Exposure เมื่อปะทะศัตรู
Suffix of the Crusade 80 มีโอกาส (16-20)% ที่จะสร้างสถานะ Lightning Exposure เมื่อปะทะศัตรู
Suffix of the Cloud 1 ค่าต้านทาน สายฟ้า (6-11)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Suffix of the Squall 13 ค่าต้านทาน สายฟ้า (12-17)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Suffix of the Storm 25 ค่าต้านทาน สายฟ้า (18-23)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Suffix of the Thunderhead 37 ค่าต้านทาน สายฟ้า (24-29)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Suffix of the Tempest 49 ค่าต้านทาน สายฟ้า (30-35)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Suffix of the Maelstrom 60 ค่าต้านทาน สายฟ้า (36-41)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Suffix of the Lightning 72 ค่าต้านทาน สายฟ้า (42-45)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Suffix of Ephij 84 ค่าต้านทาน สายฟ้า (46-48)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Prefix Crusader's 68 เจาะต้านทาน สายฟ้า 6% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 เจาะต้านทาน สายฟ้า (10-11)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 เจาะต้านทาน สายฟ้า (4-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 73 เจาะต้านทาน สายฟ้า 7% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 73 เจาะต้านทาน สายฟ้า (12-13)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 78 เจาะต้านทาน สายฟ้า 8% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 78 เจาะต้านทาน สายฟ้า (14-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 82 เจาะต้านทาน สายฟ้า (8-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Steadiness 1 ค่า ความแม่นยำ (80-130) โจมตี
Suffix of Precision 20 ค่า ความแม่นยำ (131-215) โจมตี
Suffix of the Sniper 40 ค่า ความแม่นยำ (216-325) โจมตี
Suffix of the Marksman 60 ค่า ความแม่นยำ (326-455) โจมตี
Suffix of the Ranger 75 ค่า ความแม่นยำ (456-624) โจมตี
Suffix of Lioneye 85 ค่า ความแม่นยำ (625-780) โจมตี
Prefix Infixed 3 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15-26)% ป้องกัน
Prefix Ingrained 19 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (27-42)% ป้องกัน
Prefix Instilled 30 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (43-55)% ป้องกัน
Prefix Infused 44 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (56-67)% ป้องกัน
Prefix Inculcated 60 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (68-79)% ป้องกัน
Prefix Interpolated 72 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80-91)% ป้องกัน
Prefix Inspired 84 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (92-100)% ป้องกัน
Prefix Interpermeated 86 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (101-110)% ป้องกัน
Prefix Pixie's 2 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (6-13)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (6-7)%
ป้องกัน
Prefix Gremlin's 19 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (14-20)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (8-9)%
ป้องกัน
Prefix Boggart's 30 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (21-26)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (10-11)%
ป้องกัน
Prefix Naga's 44 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (27-32)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (12-13)%
ป้องกัน
Prefix Djinn's 60 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (33-38)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (14-15)%
ป้องกัน
Prefix Seraphim's 78 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (39-42)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (16-17)%
ป้องกัน
Prefix Scrapper's 3 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15-26)% ป้องกัน
Prefix Brawler's 19 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (27-42)% ป้องกัน
Prefix Fencer's 30 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (43-55)% ป้องกัน
Prefix Gladiator's 44 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (56-67)% ป้องกัน
Prefix Duelist's 60 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (68-79)% ป้องกัน
Prefix Hero's 72 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (80-91)% ป้องกัน
Prefix Legend's 84 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (92-100)% ป้องกัน
Prefix Victor's 86 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (101-110)% ป้องกัน
Prefix Shadowy 3 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (27-42)% ป้องกัน
Prefix Ethereal 19 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (43-55)% ป้องกัน
Prefix Unworldly 30 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (56-67)% ป้องกัน
Prefix Ephemeral 44 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (68-79)% ป้องกัน
Prefix Evanescent 60 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (80-91)% ป้องกัน
Prefix Unreal 72 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (92-100)% ป้องกัน
Prefix Incorporeal 85 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (101-110)% ป้องกัน
Prefix Mosquito's 2 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (6-13)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (6-7)%
ป้องกัน
Prefix Moth's 19 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (14-20)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (8-9)%
ป้องกัน
Prefix Butterfly's 30 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (21-26)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (10-11)%
ป้องกัน
Prefix Wasp's 44 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (27-32)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (12-13)%
ป้องกัน
Prefix Dragonfly's 60 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (33-38)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (14-15)%
ป้องกัน
Prefix Hummingbird's 78 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (39-42)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (16-17)%
ป้องกัน
Prefix Beetle's 2 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (6-13)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (6-7)%
ป้องกัน
Prefix Crab's 19 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (14-20)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (8-9)%
ป้องกัน
Prefix Armadillo's 30 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (21-26)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (10-11)%
ป้องกัน
Prefix Rhino's 44 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (27-32)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (12-13)%
ป้องกัน
Prefix Elephant's 60 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (33-38)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (14-15)%
ป้องกัน
Prefix Mammoth's 78 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (39-42)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (16-17)%
ป้องกัน
Suffix of the Hunt 68 การปะทะด้วยอาวุธนี้จะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพของศัตรู (13-16)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Hunt 68 การปะทะด้วยอาวุธนี้จะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพของศัตรู (13-16)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Hunt 71 การปะทะด้วยอาวุธนี้จะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพของศัตรู (17-20)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Hunt 71 การปะทะด้วยอาวุธนี้จะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพของศัตรู (17-20)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Worthy 36 ลด คุณสมบัติ ที่ต้องการลง 18%
Suffix of the Apt 60 ลด คุณสมบัติ ที่ต้องการลง 32%
Prefix Blessed 1 ค่า เกราะ (3-7)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (3-4)
ป้องกัน
Prefix Anointed 18 ค่า เกราะ (9-25)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (9-12)
ป้องกัน
Prefix Sanctified 30 ค่า เกราะ (27-45)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (18-22)
ป้องกัน
Prefix Hallowed 46 ค่า เกราะ (46-103)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (30-36)
ป้องกัน
Prefix Beatified 69 ค่า เกราะ (105-241)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (58-67)
ป้องกัน
Prefix Consecrated 73 ค่า เกราะ (243-300)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (69-75)
ป้องกัน
Prefix Supple 1 ค่า เกราะ (3-7)
ค่า หลบหลีก (3-7)
ป้องกัน
Prefix Pliant 18 ค่า เกราะ (9-25)
ค่า หลบหลีก (9-25)
ป้องกัน
Prefix Flexible 30 ค่า เกราะ (27-45)
ค่า หลบหลีก (27-45)
ป้องกัน
Prefix Durable 46 ค่า เกราะ (46-103)
ค่า หลบหลีก (46-103)
ป้องกัน
Prefix Sturdy 69 ค่า เกราะ (105-241)
ค่า หลบหลีก (105-241)
ป้องกัน
Prefix Resilient 73 ค่า เกราะ (243-300)
ค่า หลบหลีก (243-300)
ป้องกัน
Prefix Oyster's 30 ค่า เกราะ (14-20)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (18-23)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Urchin's 46 ค่า เกราะ (21-42)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (24-28)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Nautilus's 62 ค่า เกราะ (43-95)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (29-33)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Crocodile's 78 ค่า เกราะ (96-120)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (34-38)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Monk's 30 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (8-10)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (18-23)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Prior's 46 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (11-15)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (24-28)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Abbot's 62 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (16-25)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (29-33)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Exarch's 78 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (26-30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (34-38)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Acolyte's 30 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (8-10)
ค่า มานาสูงสุด (11-15)
มานา, ป้องกัน
Prefix Deacon's 46 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (11-15)
ค่า มานาสูงสุด (16-19)
มานา, ป้องกัน
Prefix Priest's 62 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (16-25)
ค่า มานาสูงสุด (20-22)
มานา, ป้องกัน
Prefix Bishop's 78 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (26-30)
ค่า มานาสูงสุด (23-25)
มานา, ป้องกัน
Prefix Will-o-wisp's 1 ค่า หลบหลีก (3-7)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (3-4)
ป้องกัน
Prefix Nymph's 18 ค่า หลบหลีก (9-25)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (9-12)
ป้องกัน
Prefix Sylph's 30 ค่า หลบหลีก (27-45)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (18-22)
ป้องกัน
Prefix Cherub's 46 ค่า หลบหลีก (46-103)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (30-36)
ป้องกัน
Prefix Spirit's 69 ค่า หลบหลีก (105-241)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (58-67)
ป้องกัน
Prefix Eidolon's 73 ค่า หลบหลีก (243-300)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (69-75)
ป้องกัน
Prefix Flea's 30 ค่า หลบหลีก (14-20)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (18-23)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Fawn's 46 ค่า หลบหลีก (21-42)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (24-28)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Ram's 62 ค่า หลบหลีก (43-95)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (29-33)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Ibex's 78 ค่า หลบหลีก (96-120)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (34-38)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Annest's 30 วอร์ดคุ้มภัย (15-20)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (18-23)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Owen's 46 วอร์ดคุ้มภัย (21-30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (24-28)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Gwayne's 62 วอร์ดคุ้มภัย (31-40)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (29-33)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Cadigan's 78 วอร์ดคุ้มภัย (41-50)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (34-38)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Eldritch 68 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (37-42)% จาก เลือดไหล ที่เกิดจากการปะทะด้วยอาวุธนี้ กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Eldritch 75 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (43-50)% จาก เลือดไหล ที่เกิดจากการปะทะด้วยอาวุธนี้ กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Eldritch 83 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (51-59)% จาก เลือดไหล ที่เกิดจากการปะทะด้วยอาวุธนี้ กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 78 มีโอกาสข่มขู่ศัตรู (7-11)% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ โจมตี
Suffix of the Hunt 81 มีโอกาสข่มขู่ศัตรู (12-15)% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ โจมตี
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (10-13)%
มีโอกาส 10% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Conquest 70 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (14-16)%
มีโอกาส 15% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Conquest 73 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (17-20)%
มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Malicious 83 เสริมความเสียหาย เคออส (47-72) ถึง (98-123) ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย เคออส (9-13) ถึง (21-24)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย เคออส (5-7) ถึง (11-13)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 71 เสริมความเสียหาย เคออส (9-11) ถึง (17-20)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 71 เสริมความเสียหาย เคออส (16-21) ถึง (32-37)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 74 เสริมความเสียหาย เคออส (22-29) ถึง (44-52)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 74 เสริมความเสียหาย เคออส (12-16) ถึง (24-28)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 77 เสริมความเสียหาย เคออส (15-20) ถึง (30-35)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 77 เสริมความเสียหาย เคออส (28-37) ถึง (57-65)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 80 เสริมความเสียหาย เคออส (18-25) ถึง (38-44)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 80 เสริมความเสียหาย เคออส (35-48) ถึง (72-81)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Malicious 83 เสริมความเสียหาย เคออส (81-125) ถึง (171-215) ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (6-7)% ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (8-9)% ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (10-12)% ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Frosted 2 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Chilled 12 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7-9) ถึง (14-16) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Icy 19 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11-14) ถึง (22-25) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frigid 27 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15-20) ถึง (30-35) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 34 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19-25) ถึง (38-44) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 43 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23-32) ถึง (48-55) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 52 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (29-38) ถึง (57-67) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Polar 63 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (37-51) ถึง (76-88) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Entombing 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (53-72) ถึง (107-124) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Crystalising 82 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (77-101) ถึง (152-174) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7-9) ถึง (14-16)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (13-16) ถึง (26-30)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 71 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-26) ถึง (41-46)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 71 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11-14) ถึง (22-25)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15-20) ถึง (30-35)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (28-37) ถึง (56-65)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35-46) ถึง (71-81)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19-25) ถึง (38-44)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23-32) ถึง (48-55)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (43-59) ถึง (89-102)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frosted 2 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-3) ถึง (4-5) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Chilled 12 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (9-11) ถึง (18-20) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Icy 19 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-18) ถึง (28-31) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frigid 27 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19-25) ถึง (38-44) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 34 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (24-31) ถึง (48-55) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 43 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (29-40) ถึง (60-69) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 52 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (36-48) ถึง (71-84) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Polar 63 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (46-64) ถึง (95-110) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Entombing 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (66-90) ถึง (134-155) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Crystalising 82 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (96-126) ถึง (190-218) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frosted 2 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (6-7) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Chilled 12 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (13-16) ถึง (26-30) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Icy 19 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-26) ถึง (41-46) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frigid 27 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (28-37) ถึง (56-65) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 34 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35-46) ถึง (71-81) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 43 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (43-59) ถึง (89-102) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 52 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (53-71) ถึง (106-124) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Polar 63 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (68-94) ถึง (140-164) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Entombing 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (100-132) ถึง (197-230) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Crystalising 82 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (140-187) ถึง (278-322) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (9-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (11-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (13-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Suffix of Needling 1 เพิ่มโอกาสคริติคอล (10-14)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Stinging 20 เพิ่มโอกาสคริติคอล (15-19)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Piercing 30 เพิ่มโอกาสคริติคอล (20-24)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Puncturing 44 เพิ่มโอกาสคริติคอล (25-29)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Penetrating 59 เพิ่มโอกาสคริติคอล (30-34)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Incision 73 เพิ่มโอกาสคริติคอล (35-38)% โจมตี, คริติคอล
Prefix Hunter's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (6-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Hunter's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (8-9)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Hunter's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (10-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Shining 3 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (3-5) ป้องกัน
Prefix Glimmering 11 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (6-11) ป้องกัน
Prefix Glittering 17 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (12-16) ป้องกัน
Prefix Glowing 23 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (17-23) ป้องกัน
Prefix Radiating 29 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (24-30) ป้องกัน
Prefix Pulsing 35 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (31-38) ป้องกัน
Prefix Seething 43 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (39-49) ป้องกัน
Prefix Blazing 51 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (50-61) ป้องกัน
Prefix Scintillating 60 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (62-76) ป้องกัน
Prefix Incandescent 69 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (77-90) ป้องกัน
Prefix Resplendent 75 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (91-100) ป้องกัน
Prefix Pixie's 3 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (6-13)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (6-7)%
ป้องกัน
Prefix Gremlin's 18 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (14-20)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (8-9)%
ป้องกัน
Prefix Boggart's 30 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21-26)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (10-11)%
ป้องกัน
Prefix Naga's 44 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (27-32)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (12-13)%
ป้องกัน
Prefix Djinn's 60 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (33-38)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (14-15)%
ป้องกัน
Prefix Seraphim's 78 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (39-42)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (16-17)%
ป้องกัน
Prefix Protective 3 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (11-28)% ป้องกัน
Prefix Strong-Willed 18 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (27-42)% ป้องกัน
Prefix Resolute 30 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (43-55)% ป้องกัน
Prefix Fearless 44 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (56-67)% ป้องกัน
Prefix Dauntless 60 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (68-79)% ป้องกัน
Prefix Indomitable 72 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80-91)% ป้องกัน
Prefix Unassailable 84 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (92-100)% ป้องกัน
Prefix Unfaltering 86 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (101-110)% ป้องกัน
Prefix Shadowy 3 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15-26)% ป้องกัน
Prefix Ethereal 19 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (27-42)% ป้องกัน
Prefix Unworldly 30 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (43-55)% ป้องกัน
Prefix Ephemeral 44 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (56-67)% ป้องกัน
Prefix Evanescent 60 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (68-79)% ป้องกัน
Prefix Unreal 72 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (80-91)% ป้องกัน
Prefix Illusory 84 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (92-100)% ป้องกัน
Prefix Incorporeal 86 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (101-110)% ป้องกัน
Prefix Mosquito's 2 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (6-13)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (6-7)%
ป้องกัน
Prefix Moth's 19 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (14-20)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (8-9)%
ป้องกัน
Prefix Butterfly's 30 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (21-26)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (10-11)%
ป้องกัน
Prefix Wasp's 44 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (27-32)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (12-13)%
ป้องกัน
Prefix Dragonfly's 60 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (33-38)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (14-15)%
ป้องกัน
Prefix Hummingbird's 78 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (39-42)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (16-17)%
ป้องกัน
Prefix Agile 1 ค่า หลบหลีก (3-10) ป้องกัน
Prefix Dancer's 18 ค่า หลบหลีก (11-35) ป้องกัน
Prefix Acrobat's 29 ค่า หลบหลีก (36-60) ป้องกัน
Prefix Fleet 42 ค่า หลบหลีก (61-138) ป้องกัน
Prefix Blurred 56 ค่า หลบหลีก (139-322) ป้องกัน
Prefix Phased 70 ค่า หลบหลีก (323-400) ป้องกัน
Prefix Mosquito's 2 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (6-13)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (6-7)%
ป้องกัน
Prefix Moth's 19 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (14-20)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (8-9)%
ป้องกัน
Prefix Butterfly's 30 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (21-26)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (10-11)%
ป้องกัน
Prefix Wasp's 44 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27-32)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (12-13)%
ป้องกัน
Prefix Dragonfly's 60 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (33-38)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (14-15)%
ป้องกัน
Prefix Hummingbird's 78 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (39-42)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (16-17)%
ป้องกัน
Prefix Shade's 3 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15-26)% ป้องกัน
Prefix Ghost's 19 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27-42)% ป้องกัน
Prefix Spectre's 30 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (43-55)% ป้องกัน
Prefix Wraith's 44 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (56-67)% ป้องกัน
Prefix Phantasm's 60 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (68-79)% ป้องกัน
Prefix Nightmare's 72 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80-91)% ป้องกัน
Prefix Mirage's 84 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (92-100)% ป้องกัน
Prefix Illusion's 86 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (101-110)% ป้องกัน
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-10) ถึง (15-18) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-16) ถึง (24-28) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (26-35) ถึง (53-61) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (32-42) ถึง (63-74) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (42-56) ถึง (85-98) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (59-79) ถึง (118-138) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Carbonising 82 เสริมความเสียหาย ไฟ (82-112) ถึง (167-194) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (15-19) ถึง (28-34)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-10) ถึง (15-18)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 71 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-16) ถึง (24-28)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 71 เสริมความเสียหาย ไฟ (22-30) ถึง (44-52)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (31-41) ถึง (61-72)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 77 เสริมความเสียหาย ไฟ (39-52) ถึง (78-90)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 77 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 80 เสริมความเสียหาย ไฟ (26-35) ถึง (53-61)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 80 เสริมความเสียหาย ไฟ (49-65) ถึง (99-114)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-3) ถึง (4-5) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (10-13) ถึง (19-23) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (15-20) ถึง (30-35) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (41-49) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (26-35) ถึง (53-61) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (33-44) ถึง (66-76) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (40-53) ถึง (79-93) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (53-70) ถึง (106-123) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (74-99) ถึง (148-173) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Carbonising 82 เสริมความเสียหาย ไฟ (103-140) ถึง (209-243) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (3-5) ถึง (6-7) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (15-19) ถึง (28-34) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (22-30) ถึง (44-52) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (31-41) ถึง (61-72) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (39-52) ถึง (78-90) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (49-65) ถึง (99-114) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (59-78) ถึง (117-137) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (78-104) ถึง (157-181) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (109-147) ถึง (220-256) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Carbonising 82 เสริมความเสียหาย ไฟ (153-208) ถึง (310-361) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (9-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (11-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (13-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 80 เลเวลของหินสกิล ใช้งาน ที่ใส่ +1 หินสกิล
Prefix The Shaper's 80 เลเวลของหินสกิล ใช้งาน ที่ใส่ +1 หินสกิล
Prefix Fletcher's 9 เลเวลของหินสกิล ธนู ที่ใส่ +1 โจมตี, หินสกิล
Prefix Sharpshooter's 64 เลเวลของหินสกิล ธนู ที่ใส่ +2 โจมตี, หินสกิล
Prefix Nihilist's 4 เลเวลของหินสกิล เคออส ที่ใส่ +1 เคออส, หินสกิล
Prefix Anarchist's 55 เลเวลของหินสกิล เคออส ที่ใส่ +2 เคออส, หินสกิล
Prefix Hunter's 68 เลเวลของหินสกิล เคออส ที่ใส่ +2 เคออส, หินสกิล
Prefix Frost Weaver's 2 เลเวลของหินสกิล น้ำแข็ง ที่ใส่ +1 ธาตุ, น้ำแข็ง, หินสกิล
Prefix Winterbringer's 55 เลเวลของหินสกิล น้ำแข็ง ที่ใส่ +2 ธาตุ, น้ำแข็ง, หินสกิล
Prefix Redeemer's 68 เลเวลของหินสกิล น้ำแข็ง ที่ใส่ +2 ธาตุ, น้ำแข็ง, หินสกิล
Prefix Flame Spinner's 2 เลเวลของหินสกิล ไฟ ที่ใส่ +1 ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Prefix Lava Caller's 55 เลเวลของหินสกิล ไฟ ที่ใส่ +2 ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Prefix Warlord's 68 เลเวลของหินสกิล ไฟ ที่ใส่ +2 ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Prefix Exemplary 2 เลเวลของหินสกิลที่ใส่ +1 หินสกิล
Prefix Paragon's 50 เลเวลของหินสกิลที่ใส่ +1 หินสกิล
Prefix Quintessential 50 เลเวลของหินสกิลที่ใส่ +2 หินสกิล
Prefix Flawless 76 เลเวลของหินสกิลที่ใส่ +3 หินสกิล
Prefix Thunder Lord's 2 เลเวลหินสกิล สายฟ้า ที่ใส่ +1 ธาตุ, สายฟ้า, หินสกิล
Prefix Tempest King's 55 เลเวลหินสกิล สายฟ้า ที่ใส่ +2 ธาตุ, สายฟ้า, หินสกิล
Prefix Crusader's 68 เลเวลหินสกิล สายฟ้า ที่ใส่ +2 ธาตุ, สายฟ้า, หินสกิล
Prefix Combatant's 8 เลเวลของหินสกิล ประชิด ที่ใส่ +1 โจมตี, หินสกิล
Prefix Weaponmaster's 63 เลเวลของหินสกิล ประชิด ที่ใส่ +2 โจมตี, หินสกิล
Prefix Reanimator's 14 เลเวลของหินสกิล มิเนียน ที่ใส่ +1 มิเนียน, หินสกิล
Prefix Summoner's 65 เลเวลของหินสกิล มิเนียน ที่ใส่ +2 มิเนียน, หินสกิล
Prefix Necromancer's 86 เลเวลของหินสกิล มิเนียน ที่ใส่ +3 มิเนียน, หินสกิล
Prefix Redeemer's 80 เลเวลของหินสกิล เสริม ที่ใส่ +1 หินสกิล
Prefix Eldritch 80 เลเวลของหินสกิล เสริม ที่ใส่ +1 หินสกิล
Suffix of Skill 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5-7)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Ease 4 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15-25)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Ease 11 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Mastery 22 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-13)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Renown 30 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14-16)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Acclaim 37 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Fame 45 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-22)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Infamy 60 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23-25)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Celebration 77 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (26-27)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Faster Attacks เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Faster Attacks เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Faster Attacks เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Faster Attacks เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Multistrike เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Multistrike เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Onslaught เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Onslaught เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Prefix Squire's 1 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (15-19)%
ค่า ความแม่นยำ (16-20)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Journeyman's 11 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (20-24)%
ค่า ความแม่นยำ (21-46)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Reaver's 23 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
ค่า ความแม่นยำ (47-72)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Mercenary's 35 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
ค่า ความแม่นยำ (73-97)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Champion's 46 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
ค่า ความแม่นยำ (98-123)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Conqueror's 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
ค่า ความแม่นยำ (124-149)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Emperor's 73 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-74)%
ค่า ความแม่นยำ (150-174)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Dictator's 83 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (75-79)%
ค่า ความแม่นยำ (175-200)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Warlord's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Warlord's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
Prefix Warlord's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
Prefix Warlord's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (8-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Crusader's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (8-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Crusader's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (8-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Crusader's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (8-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (8-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Warlord's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Warlord's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
พลังชีวิต, ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
พลังชีวิต, ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
พลังชีวิต, ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
พลังชีวิต, ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
พลังชีวิต, ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Hunter's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Hunter's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Hunter's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Hunter's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of Shining 8 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (9-11)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 5%
โจมตี
Suffix of Light 15 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (12-15)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 10%
โจมตี
Suffix of Radiance 30 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (16-20)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
โจมตี
Prefix Humming 3 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (5-6) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Buzzing 13 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 2 ถึง (25-29) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Snapping 19 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (40-45) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crackling 31 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (55-63) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Sparking 34 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-6) ถึง (70-79) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Arcing 42 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-8) ถึง (89-99) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Shocking 51 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-9) ถึง (105-120) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Discharging 63 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4-12) ถึง (142-158) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (7-17) ถึง (198-224) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Vapourising 82 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (9-24) ถึง (278-315) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 2 ถึง (25-29)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 3 ถึง (46-53)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 71 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (40-45)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 71 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-7) ถึง (74-84)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 74 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (55-63)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 74 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-9) ถึง (102-117)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 77 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-6) ถึง (70-79)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 77 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-12) ถึง (130-146)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 80 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-8) ถึง (89-99)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 80 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (6-15) ถึง (165-183)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Humming 3 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (6-8) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Buzzing 13 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 3 ถึง (31-36) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Snapping 19 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-5) ถึง (50-56) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crackling 31 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-6) ถึง (69-79) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Sparking 34 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-8) ถึง (88-99) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Arcing 42 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4-10) ถึง (111-124) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Shocking 51 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4-11) ถึง (131-150) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Discharging 63 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (5-15) ถึง (178-198) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (9-21) ถึง (248-280) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Vapourising 82 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (11-30) ถึง (348-394) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Humming 3 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 2 ถึง (9-12) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Buzzing 13 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 3 ถึง (46-53) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Snapping 19 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-7) ถึง (74-84) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crackling 31 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-9) ถึง (102-117) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Sparking 34 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-12) ถึง (130-146) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Arcing 42 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (6-15) ถึง (165-183) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Shocking 51 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (6-16) ถึง (195-223) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Discharging 63 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (8-23) ถึง (263-293) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (12-31) ถึง (367-415) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Vapourising 82 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (17-44) ถึง (516-583) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (9-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (11-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (13-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Glinting 2 เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง (2-3) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Burnished 13 เสริมความเสียหาย กายภาพ (4-5) ถึง (8-9) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Polished 21 เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-8) ถึง (13-15) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Honed 29 เสริมความเสียหาย กายภาพ (7-11) ถึง (16-19) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Gleaming 36 เสริมความเสียหาย กายภาพ (9-13) ถึง (20-24) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Annealed 46 เสริมความเสียหาย กายภาพ (13-17) ถึง (26-30) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Razor-sharp 54 เสริมความเสียหาย กายภาพ (14-19) ถึง (29-35) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Tempered 65 เสริมความเสียหาย กายภาพ (17-24) ถึง (36-41) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Flaring 77 เสริมความเสียหาย กายภาพ (20-27) ถึง (41-49) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Heavy 1 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40-49)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Serrated 11 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (50-64)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Wicked 23 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-84)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Vicious 35 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (85-109)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Bloodthirsty 46 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (110-134)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Cruel 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (135-154)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Tyrannical 73 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (155-169)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Merciless 83 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (170-179)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix The Shaper's 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Added Fire Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (101-115)%
ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ, โจมตี, หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Added Fire Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (116-126)%
ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ, โจมตี, หินสกิล
Prefix The Shaper's 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Added Fire Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (127-134)%
ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Brutality เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (101-115)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Eldritch 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Brutality เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (116-126)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Eldritch 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Brutality เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (127-134)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Melee Physical Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (101-115)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Eldritch 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Melee Physical Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (116-126)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Eldritch 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Melee Physical Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (127-134)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Ruthless เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (101-115)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Eldritch 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Ruthless เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (116-126)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Eldritch 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Ruthless เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (127-134)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Lacquered 1 ค่า เกราะ (3-10) ป้องกัน
Prefix Studded 18 ค่า เกราะ (11-35) ป้องกัน
Prefix Ribbed 30 ค่า เกราะ (36-60) ป้องกัน
Prefix Fortified 46 ค่า เกราะ (61-138) ป้องกัน
Prefix Plated 59 ค่า เกราะ (139-322) ป้องกัน
Prefix Carapaced 73 ค่า เกราะ (323-400) ป้องกัน
Prefix Beetle's 1 เพิ่มค่า เกราะ (6-13)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (6-7)%
ป้องกัน
Prefix Crab's 17 เพิ่มค่า เกราะ (14-20)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (8-9)%
ป้องกัน
Prefix Armadillo's 29 เพิ่มค่า เกราะ (21-26)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (10-11)%
ป้องกัน
Prefix Rhino's 42 เพิ่มค่า เกราะ (27-32)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (12-13)%
ป้องกัน
Prefix Elephant's 60 เพิ่มค่า เกราะ (33-38)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (14-15)%
ป้องกัน
Prefix Mammoth's 78 เพิ่มค่า เกราะ (39-42)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (16-17)%
ป้องกัน
Prefix Reinforced 3 เพิ่มค่า เกราะ (15-26)% ป้องกัน
Prefix Layered 17 เพิ่มค่า เกราะ (27-42)% ป้องกัน
Prefix Lobstered 29 เพิ่มค่า เกราะ (43-55)% ป้องกัน
Prefix Buttressed 42 เพิ่มค่า เกราะ (56-67)% ป้องกัน
Prefix Thickened 60 เพิ่มค่า เกราะ (68-79)% ป้องกัน
Prefix Girded 72 เพิ่มค่า เกราะ (80-91)% ป้องกัน
Prefix Impregnable 84 เพิ่มค่า เกราะ (92-100)% ป้องกัน
Prefix Impenetrable 86 เพิ่มค่า เกราะ (101-110)% ป้องกัน
Prefix Reliable 45 เพิ่มค่า เกราะ (25-30)%
โอกาสที่จะบล็อค +2%
ป้องกัน
Prefix Unfailing 78 เพิ่มค่า เกราะ (31-36)%
โอกาสที่จะบล็อค +3%
ป้องกัน
Prefix Glinting 2 เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง (4-5) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Burnished 13 เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-8) ถึง (13-14) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Polished 21 เสริมความเสียหาย กายภาพ (10-13) ถึง (21-24) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Honed 29 เสริมความเสียหาย กายภาพ (11-18) ถึง (26-30) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Gleaming 36 เสริมความเสียหาย กายภาพ (14-21) ถึง (32-38) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Annealed 46 เสริมความเสียหาย กายภาพ (21-27) ถึง (42-48) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Razor-sharp 54 เสริมความเสียหาย กายภาพ (22-30) ถึง (46-56) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Tempered 65 เสริมความเสียหาย กายภาพ (27-38) ถึง (58-66) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Flaring 77 เสริมความเสียหาย กายภาพ (32-43) ถึง (66-78) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Eldritch 68 ตัวคูณความเสียหายของสถานะ พิษ ด้วยอาวุธนี้ (37-42)% เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Eldritch 75 ตัวคูณความเสียหายของสถานะ พิษ ด้วยอาวุธนี้ (43-50)% เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Eldritch 83 ตัวคูณความเสียหายของสถานะ พิษ ด้วยอาวุธนี้ (51-59)% เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Farrier's 3 วอร์ดคุ้มภัย (5-9) ป้องกัน
Prefix Brownsmith's 11 วอร์ดคุ้มภัย (10-15) ป้องกัน
Prefix Coppersmith's 17 วอร์ดคุ้มภัย (16-23) ป้องกัน
Prefix Blacksmith's 23 วอร์ดคุ้มภัย (24-35) ป้องกัน
Prefix Silversmith's 29 วอร์ดคุ้มภัย (36-52) ป้องกัน
Prefix Goldsmith's 35 วอร์ดคุ้มภัย (52-69) ป้องกัน
Prefix Whitesmith's 43 วอร์ดคุ้มภัย (70-84) ป้องกัน
Prefix Engraver's 51 วอร์ดคุ้มภัย (85-99) ป้องกัน
Prefix Runesmith's 60 วอร์ดคุ้มภัย (100-119) ป้องกัน
Prefix Runemaster's 69 วอร์ดคุ้มภัย (120-139) ป้องกัน
Prefix Artificer's 75 วอร์ดคุ้มภัย (140-159) ป้องกัน
Prefix Improved 3 เพิ่มค่า วอร์ดคุ้มภัย (6-13)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (6-7)%
ป้องกัน
Prefix Enhanced 18 เพิ่มค่า วอร์ดคุ้มภัย (14-20)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (8-9)%
ป้องกัน
Prefix Bolstered 30 เพิ่มค่า วอร์ดคุ้มภัย (21-26)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (10-11)%
ป้องกัน
Prefix Elegant 44 เพิ่มค่า วอร์ดคุ้มภัย (27-32)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (12-13)%
ป้องกัน
Prefix Exquisite 60 เพิ่มค่า วอร์ดคุ้มภัย (33-38)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (14-15)%
ป้องกัน
Prefix Masterwork 78 เพิ่มค่า วอร์ดคุ้มภัย (39-42)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (16-17)%
ป้องกัน
Prefix Chiseled 3 เพิ่มค่า วอร์ดคุ้มภัย (11-28)% ป้องกัน
Prefix Etched 18 เพิ่มค่า วอร์ดคุ้มภัย (27-42)% ป้องกัน
Prefix Engraved 30 เพิ่มค่า วอร์ดคุ้มภัย (43-55)% ป้องกัน
Prefix Embedded 44 เพิ่มค่า วอร์ดคุ้มภัย (56-67)% ป้องกัน
Prefix Inscribed 60 เพิ่มค่า วอร์ดคุ้มภัย (68-79)% ป้องกัน
Prefix Lettered 72 เพิ่มค่า วอร์ดคุ้มภัย (80-91)% ป้องกัน
Prefix Runed 84 เพิ่มค่า วอร์ดคุ้มภัย (92-100)% ป้องกัน
Prefix Calligraphic 86 เพิ่มค่า วอร์ดคุ้มภัย (101-110)% ป้องกัน
Suffix of the Conquest 68 ระยะอาวุธ +2 โจมตี
Suffix of the Conquest 73 ระยะอาวุธ +3 โจมตี
Suffix of the Elder 75 ระยะอาวุธ +1 โจมตี
Suffix of the Elder 85 ระยะอาวุธ +2 โจมตี
Suffix of the Hunt 75 เพิ่มผลของออร่า Malevolence (28-33)% ออร่า
Suffix of the Hunt 75 เพิ่มผลของออร่า Malevolence (48-54)% ออร่า
Suffix of the Hunt 80 เพิ่มผลของออร่า Malevolence (34-40)% ออร่า
Suffix of the Hunt 80 เพิ่มผลของออร่า Malevolence (55-60)% ออร่า
Suffix of the Hunt 75 ลดค่าสำรองของ Malevolence (25-20)% ออร่า
Suffix of the Hunt 68 ได้รับ มานา (3-5) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ มานา, โจมตี
Prefix Eldritch 68 ได้รับ มานา (2-3) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ มานา, โจมตี
Prefix The Shaper's 68 ได้รับ มานา (2-3) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ มานา, โจมตี
Suffix of Absorption 1 ได้รับ มานา 1 เมื่อสังหาร มานา
Suffix of Osmosis 24 ได้รับ มานา (2-3) เมื่อสังหาร มานา
Suffix of Consumption 40 ได้รับ มานา (4-6) เมื่อสังหาร มานา
Prefix The Shaper's 68 ได้รับ มานา (2-3) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย เวทของคุณ มานา, นักเวท
Prefix Thirsty 50 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา มานา, กายภาพ, โจมตี
Prefix Thirsty 50 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา มานา, กายภาพ, โจมตี
Prefix Parched 70 ดูด (0.6-0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา มานา, กายภาพ, โจมตี
Suffix of Shaping 68 เพิ่มอัตราการเติม มานา (10-15)% มานา
Suffix of Redemption 68 เพิ่มอัตราการเติม มานา (10-15)% มานา
Suffix of Redemption 68 เพิ่มอัตราการเติม มานา (8-11)% มานา
Suffix of Redemption 75 เพิ่มอัตราการเติม มานา (16-20)% มานา
Suffix of Shaping 75 เพิ่มอัตราการเติม มานา (16-20)% มานา
Suffix of Redemption 80 เพิ่มอัตราการเติม มานา (12-15)% มานา
Suffix of Excitement 2 เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (10-19)% มานา
Suffix of Joy 18 เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (20-29)% มานา
Suffix of Elation 29 เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (30-39)% มานา
Suffix of Bliss 42 เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (40-49)% มานา
Suffix of Euphoria 55 เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (50-59)% มานา
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (41-55)% มานา
Suffix of Shaping 68 เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (41-55)% มานา
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (56-70)% มานา
Suffix of Shaping 75 เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (56-70)% มานา
Suffix of Nirvana 79 เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (60-69)% มานา
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี สูงสุด +2%
Suffix of Shaping 68 โอกาสในการบล็อคการโจมตีสูงสุด +2%
Suffix of the Conquest 68 โอกาสในการบล็อคการโจมตีสูงสุด +2%
Prefix Hunter's 75 ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +1% เคออส, ค่าต้านทาน
Prefix Hunter's 80 ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +2% เคออส, ค่าต้านทาน
Prefix Hunter's 86 ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +3% เคออส, ค่าต้านทาน
Prefix Crusader's 75 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Prefix Redeemer's 75 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Prefix The Shaper's 75 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Prefix Redeemer's 80 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +2% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Prefix The Shaper's 80 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +2% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Prefix Crusader's 85 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +2% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Prefix Redeemer's 86 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +3% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Prefix The Shaper's 86 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +3% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Prefix Warlord's 75 จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1
Suffix of Shaping 84 จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1
Prefix The Shaper's 75 เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น (21-25)% ป้องกัน
Prefix The Shaper's 80 เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น (26-30)% ป้องกัน
Prefix Crusader's 68 เพิ่มอัตราการเติม โล่พลังงาน สุทธิสูงสุด จากการดูด (15-25)% ป้องกัน
Prefix Crusader's 75 เพิ่มอัตราการเติม โล่พลังงาน สุทธิสูงสุด จากการดูด 10% ป้องกัน
Suffix of Shaping 68 เติม โล่พลังงาน (3-4)% เมื่อสังหาร ป้องกัน
Suffix of the Crusade 68 เติม โล่พลังงาน (3-4)% เมื่อสังหาร ป้องกัน
Suffix of Shaping 75 เติม โล่พลังงาน (5-6)% เมื่อสังหาร ป้องกัน
Suffix of the Crusade 80 เติม โล่พลังงาน (5-6)% เมื่อสังหาร ป้องกัน
Prefix Eldritch 75 ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +1% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Prefix Crusader's 75 ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +1% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Prefix Warlord's 75 ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +1% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Prefix Eldritch 80 ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +2% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Prefix Warlord's 80 ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +2% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Prefix Crusader's 85 ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +2% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Prefix Eldritch 86 ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +3% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Prefix Warlord's 86 ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +3% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Prefix Warlord's 75 จำนวน Frenzy Charges สูงสุด +1
Suffix of Shaping 84 จำนวน Frenzy Charges สูงสุด +1
Prefix Hunter's 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5-8)% พลังชีวิต
Prefix Eldritch 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (3-6)% พลังชีวิต
Prefix Eldritch 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5-8)% พลังชีวิต
Prefix Hunter's 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (3-6)% พลังชีวิต
Prefix Eldritch 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4-7)% พลังชีวิต
Prefix Eldritch 75 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (8-10)% พลังชีวิต
Prefix Eldritch 84 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7-10)% พลังชีวิต
Prefix Hunter's 84 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7-10)% พลังชีวิต
Prefix Hunter's 85 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (9-12)% พลังชีวิต
Prefix Eldritch 85 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (9-12)% พลังชีวิต
Prefix Eldritch 68 เพิ่มอัตราการเติม พลังชีวิต สุทธิสูงสุด จากการดูด (15-25)% พลังชีวิต
Prefix Crusader's 68 เพิ่มอัตราการเติม พลังชีวิต สุทธิสูงสุด จากการดูด (15-25)% พลังชีวิต
Prefix Crusader's 75 เพิ่มอัตราการเติม พลังชีวิต สุทธิสูงสุด จากการดูด 10% พลังชีวิต
Suffix of the Conquest 68 ฟื้นฟู พลังชีวิต (3-4)% เมื่อสังหาร พลังชีวิต
Suffix of the Elder 68 ฟื้นฟู พลังชีวิต (3-4)% เมื่อสังหาร พลังชีวิต
Suffix of the Elder 75 ฟื้นฟู พลังชีวิต (5-6)% เมื่อสังหาร พลังชีวิต
Suffix of the Conquest 80 ฟื้นฟู พลังชีวิต (5-6)% เมื่อสังหาร พลังชีวิต
Prefix Crusader's 75 ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +1% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Prefix Crusader's 75 ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +1% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Prefix The Shaper's 75 ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +1% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Prefix The Shaper's 80 ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +2% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Prefix Crusader's 80 ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +2% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Prefix Crusader's 85 ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +2% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Prefix The Shaper's 86 ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +3% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Prefix Crusader's 86 ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +3% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Prefix Crusader's 68 เพิ่มมานาสูงสุด (9-11)% มานา
Prefix Eldritch 68 เพิ่มมานาสูงสุด (9-11)% มานา
Prefix Eldritch 75 เพิ่มมานาสูงสุด (12-15)% มานา
Prefix Crusader's 80 เพิ่มมานาสูงสุด (12-15)% มานา
Prefix The Shaper's 68 เพิ่มมานาสูงสุด (9-11)% มานา
Prefix The Shaper's 75 เพิ่มมานาสูงสุด (12-15)% มานา
Suffix of Shaping 68 เติม มานา (3-4)% เมื่อสังหาร มานา
Suffix of Redemption 68 เติม มานา (3-4)% เมื่อสังหาร มานา
Suffix of Shaping 75 เติม มานา (5-6)% เมื่อสังหาร มานา
Suffix of Redemption 80 เติม มานา (5-6)% เมื่อสังหาร มานา
Prefix Eldritch 68 จำนวน โครงกระดูก สูงสุด +1 มิเนียน
Prefix Eldritch 68 จำนวน Raised Zombie สูงสุด +1 มิเนียน
Prefix The Shaper's 80 ค่าต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +1% ค่าต้านทาน
Prefix Hunter's 80 ค่าต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +1% ค่าต้านทาน
Prefix Hunter's 85 ค่าต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +2% ค่าต้านทาน
Prefix The Shaper's 85 ค่าต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +2% ค่าต้านทาน
Suffix of the Crusade 68 มีโอกาสในการบล็อคความเสียหาย เวท สูงสุด +2%
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยเวท สูงสุด +2%
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (18-22)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (15-17)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (23-26)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Warlord's 73 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (27-30)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (18-21)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (22-25)% ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (20-25)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (20-25)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (26-30)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (26-30)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Conquest 80 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (31-35)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Elder 80 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (31-35)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Conquest 82 ระยะการฟาด +2 โจมตี
Suffix of the Elder 85 ระยะการฟาด +2 โจมตี
Suffix of the Conquest 68 ระยะการฟาด +2 หากคุณได้สังหารมาเร็วๆนี้ โจมตี
Suffix of the Elder 68 ระยะการฟาด (1-2) หากคุณได้สังหารมาเร็วๆนี้ โจมตี
Suffix of the Conquest 73 ระยะการฟาด +3 หากคุณได้สังหารมาเร็วๆนี้ โจมตี
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Blastchain Mine เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (20-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Blastchain Mine เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (26-30)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Blastchain Mine เลเวล 22
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (31-35)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (20-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (26-30)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (31-35)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of the Conquest 68 จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +1
Suffix of the Conquest 80 จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +2
Suffix of Redemption 68 จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +1
Suffix of Redemption 80 จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +2
Suffix of the Crusade 68 จำนวน Power Charge ต่ำสุด +1
Suffix of the Crusade 80 จำนวน Power Charge ต่ำสุด +2
Suffix of Motivation 2 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (5-7)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (5-7)%
โจมตี, นักเวท, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Coercion 15 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (8-10)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (8-10)%
โจมตี, นักเวท, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Incitation 30 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (11-13)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (11-13)%
โจมตี, นักเวท, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Agitation 40 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (14-16)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (14-16)%
โจมตี, นักเวท, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Instigation 55 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (17-19)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (17-19)%
โจมตี, นักเวท, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Provocation 72 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (20-22)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (20-22)%
โจมตี, นักเวท, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Infuriation 83 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (23-25)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (23-25)%
โจมตี, นักเวท, ความเร็ว, มิเนียน
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (18-22)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15-17)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Redeemer's 70 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (23-26)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Redeemer's 73 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (27-30)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Redeemer's 75 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (18-21)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (22-25)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Baroness's 2 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (10-19)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Viscountess's 11 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20-29)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Marchioness's 23 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30-39)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Countess's 35 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (40-49)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Duchess's 46 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (50-59)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Princess's 58 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (60-69)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Queen's 64 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (70-74)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Empress's 84 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (75-79)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Baron's 2 ค่า มานาสูงสุด (17-20)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (5-9)%
มานา, มิเนียน
Prefix Viscount's 11 ค่า มานาสูงสุด (21-24)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (10-14)%
มานา, มิเนียน
Prefix Marquess's 23 ค่า มานาสูงสุด (25-28)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15-19)%
มานา, มิเนียน
Prefix Count's 35 ค่า มานาสูงสุด (29-33)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20-24)%
มานา, มิเนียน
Prefix Duke's 46 ค่า มานาสูงสุด (34-37)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (25-29)%
มานา, มิเนียน
Prefix Prince's 58 ค่า มานาสูงสุด (38-41)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30-34)%
มานา, มิเนียน
Prefix King's 80 ค่า มานาสูงสุด (42-45)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (35-39)%
มานา, มิเนียน
Prefix Eldritch 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Minion Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15-18)%
ความเสียหาย, มิเนียน, หินสกิล
Prefix Eldritch 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Minion Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (19-22)%
ความเสียหาย, มิเนียน, หินสกิล
Prefix Eldritch 83 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Minion Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (23-25)%
ความเสียหาย, มิเนียน, หินสกิล
Suffix of Adjustment 8 มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ (11-15)% ธาตุ, ค่าต้านทาน, มิเนียน
Suffix of Acclimatisation 20 มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ (16-20)% ธาตุ, ค่าต้านทาน, มิเนียน
Suffix of Adaptation 30 มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ (21-25)% ธาตุ, ค่าต้านทาน, มิเนียน
Suffix of Evolution 40 มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ (26-30)% ธาตุ, ค่าต้านทาน, มิเนียน
Suffix of Suggestion 1 ค่า ความแม่นยำ ของมิเนียน (80-130) โจมตี, มิเนียน
Suffix of Instruction 20 ค่า ความแม่นยำ ของมิเนียน (131-215) โจมตี, มิเนียน
Suffix of Tutelage 40 ค่า ความแม่นยำ ของมิเนียน (216-325) โจมตี, มิเนียน
Suffix of Command 60 ค่า ความแม่นยำ ของมิเนียน (326-455) โจมตี, มิเนียน
Suffix of Ultimatum 75 ค่า ความแม่นยำ ของมิเนียน (456-624) โจมตี, มิเนียน
Suffix of the Elder 75 เลเวลของหินสกิล Raise Spectre ทุกเม็ด +1 มิเนียน, หินสกิล
Suffix of the Administrator 10 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (13-17)% พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of the Rector 26 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (18-22)% พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of the Overseer 42 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (23-27)% พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of the Taskmaster 58 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (28-32)% พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (21-26)% พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of the Conquest 70 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (27-30)% พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of the Slavedriver 74 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (33-36)% พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (31-35)% พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of the Despot 82 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (37-40)% พลังชีวิต, มิเนียน
Prefix Eldritch 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Minion Life เลเวล 16
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (15-18)%
พลังชีวิต, มิเนียน, หินสกิล
Prefix Eldritch 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Minion Life เลเวล 18
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (19-22)%
พลังชีวิต, มิเนียน, หินสกิล
Prefix Eldritch 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Minion Life เลเวล 20
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (23-25)%
พลังชีวิต, มิเนียน, หินสกิล
Suffix of Coordination 1 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (16-20)% ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Orchestration 23 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (21-25)% ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Masterminding 40 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (26-30)% ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Shaping 68 สกิลเคลื่อนที่ ประชิด มีโอกาส (30-50)% ที่จะสร้างสถานะ Fortify เมื่อปะทะ โจมตี
Suffix of Shaping 81 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6-10)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเร็ว
Suffix of the Hunt 81 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6-10)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเร็ว
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5-7)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ ความเร็ว
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (10-12)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ ความเร็ว
Suffix of Redemption 73 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13-15)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ ความเร็ว
Suffix of Redemption 73 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (8-10)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ ความเร็ว
Prefix Runner's 1 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% ความเร็ว
Prefix Sprinter's 5 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15-25)% ความเร็ว
Prefix Sprinter's 15 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15% ความเร็ว
Prefix Stallion's 30 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20% ความเร็ว
Prefix Gazelle's 40 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25% ความเร็ว
Prefix Cheetah's 55 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30% ความเร็ว
Prefix The Shaper's 68 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (4-6)% ความเร็ว
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (3-6)% ความเร็ว
Suffix of Redemption 73 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7-10)% ความเร็ว
Suffix of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (3-6)% ความเร็ว
Prefix The Shaper's 75 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (3-6)% ความเร็ว
Prefix Hunter's 75 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (3-6)% ความเร็ว
Prefix The Shaper's 80 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7-10)% ความเร็ว
Prefix Hunter's 80 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7-10)% ความเร็ว
Prefix The Shaper's 84 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7-8)% ความเร็ว
Suffix of Shaping 84 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7-10)% ความเร็ว
Prefix Hellion's 86 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 35% ความเร็ว
Prefix Redeemer's 75 ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆจะตาบอด
Suffix of the Hunt 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน เคออส -9% ความเสียหาย, เคออส, ค่าต้านทาน
Suffix of Redemption 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน น้ำแข็ง -9% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Suffix of Shaping 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับความเสียหาย ธาตุ เพิ่มขึ้น 6% ความเสียหาย, ธาตุ
Suffix of the Conquest 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน ไฟ -9% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Suffix of the Crusade 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน สายฟ้า -9% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Suffix of the Elder 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้ได้รับความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น 9% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 75 คุณจะไม่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากการเคลื่อนที่ขณะติดสถานะ เลือดไหล กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Eldritch 81 นำ (3-5)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, เคออส
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มผลของสกิล Offering (16-20)%
Suffix of the Hunt 80 เพิ่มผลของสกิล Offering (21-25)%
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส (5-6)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส (15-18)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of Redemption 70 มีโอกาส (19-22)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of Redemption 73 มีโอกาส (23-25)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 75 มีโอกาส (7-8)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 83 มีโอกาส (9-10)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 68 เพิ่ม คุณสมบัติ (6-9)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Elder 68 เพิ่ม คุณสมบัติ (6-9)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Hunt 68 เพิ่ม คุณสมบัติ (6-9)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Hunt 75 เพิ่ม คุณสมบัติ (10-12)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Elder 75 เพิ่ม คุณสมบัติ (10-12)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Hunt 68 เพิ่ม Dexterity ขึ้น (6-8)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Elder 68 เพิ่ม Dexterity ขึ้น (5-8)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Redemption 68 เพิ่ม Dexterity ขึ้น (5-8)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Hunt 75 เพิ่ม Dexterity ขึ้น (9-10)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Redemption 75 เพิ่ม Dexterity ขึ้น (9-12)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Elder 83 เพิ่ม Dexterity ขึ้น (9-12)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Hunt 68 เพิ่ม Intelligence ขึ้น (6-8)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Crusade 68 เพิ่ม Intelligence ขึ้น (5-8)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Shaping 68 เพิ่ม Intelligence ขึ้น (5-8)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Hunt 75 เพิ่ม Intelligence ขึ้น (9-10)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Crusade 75 เพิ่ม Intelligence ขึ้น (9-12)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Shaping 83 เพิ่ม Intelligence ขึ้น (9-12)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Hunt 68 เพิ่ม Strength ขึ้น (6-8)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Conquest 68 เพิ่ม Strength ขึ้น (5-8)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Elder 68 เพิ่ม Strength ขึ้น (5-8)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Hunt 75 เพิ่ม Strength ขึ้น (9-10)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Conquest 75 เพิ่ม Strength ขึ้น (9-12)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Elder 83 เพิ่ม Strength ขึ้น (9-12)% ค่าคุณสมบัติ
Prefix Pernicious 66 นำ (5-7)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix Pernicious 66 นำ (10-14)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix Inimical 72 นำ (15-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix Inimical 72 นำ (8-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix Baleful 80 นำ (21-26)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix Baleful 80 นำ (11-13)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix Redeemer's 68 นำ (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 นำ (3-5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 68 นำ (8-11)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 นำ (16-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 นำ (7-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 68 นำ (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 68 นำ (7-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 73 นำ (13-17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 73 นำ (21-26)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 75 นำ (6-8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 75 นำ (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 75 นำ (13-17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 75 นำ (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 75 นำ (12-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 78 นำ (27-30)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 78 นำ (18-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 80 นำ (18-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Warlord's 68 นำ (16-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Eldritch 68 นำ (8-11)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix The Shaper's 68 นำ (7-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 นำ (3-5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 นำ (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 นำ (7-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 73 นำ (13-17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 73 นำ (21-26)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 75 นำ (6-8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 75 นำ (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Eldritch 75 นำ (12-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix The Shaper's 75 นำ (13-17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 78 นำ (27-30)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 78 นำ (18-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix The Shaper's 80 นำ (18-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix The Shaper's 68 นำ (7-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 นำ (7-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 นำ (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 นำ (16-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 นำ (3-5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 68 นำ (8-11)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 73 นำ (21-26)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 73 นำ (13-17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 75 นำ (6-8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 75 นำ (12-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 75 นำ (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 75 นำ (13-17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 78 นำ (27-30)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 78 นำ (18-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 80 นำ (18-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Shaping 68 ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-35--25) กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Hunt 68 ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-35--25) กายภาพ, โจมตี
Suffix of Shaping 75 ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-45--36) กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Hunt 75 ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-45--36) กายภาพ, โจมตี
Prefix Glinting 5 เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 2 ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Burnished 13 เสริมความเสียหาย กายภาพ (2-3) ถึง (4-5) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Polished 19 เสริมความเสียหาย กายภาพ (3-4) ถึง (6-7) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Honed 28 เสริมความเสียหาย กายภาพ (4-6) ถึง (9-10) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Gleaming 35 เสริมความเสียหาย กายภาพ (5-7) ถึง (11-12) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Annealed 44 เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-9) ถึง (13-15) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Razor-sharp 52 เสริมความเสียหาย กายภาพ (7-10) ถึง (15-18) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Tempered 64 เสริมความเสียหาย กายภาพ (9-12) ถึง (19-22) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Flaring 76 เสริมความเสียหาย กายภาพ (11-15) ถึง (22-26) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of Shaping 68 นำ (7-9)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ
Suffix of the Crusade 68 นำ (7-8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ
Suffix of the Crusade 73 นำ (9-11)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ
Suffix of Shaping 75 นำ (10-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ
Suffix of the Crusade 78 นำ (12-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ
Suffix of Shaping 80 นำ (13-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส (5-7)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ กายภาพ
Suffix of Redemption 80 มีโอกาส (8-10)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ กายภาพ
Suffix of the Elder 68 แปลงความเสียหาย กายภาพ (10-15)% เป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Suffix of the Hunt 68 แปลงความเสียหาย กายภาพ (16-20)% เป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Suffix of the Hunt 71 แปลงความเสียหาย กายภาพ (21-25)% เป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Suffix of the Elder 75 แปลงความเสียหาย กายภาพ (16-20)% เป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Suffix of the Elder 85 แปลงความเสียหาย กายภาพ (21-25)% เป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix Hunter's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ
Prefix Eldritch 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ
Suffix of Seeping 4 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (14-18)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Seeping 4 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (26-35)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Spilling 12 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (19-23)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Spilling 12 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (36-45)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Phlebotomising 36 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (46-55)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Phlebotomising 36 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (24-28)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Hemorrhaging 64 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (29-33)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Hemorrhaging 64 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (56-65)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (8-12)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Elder 68 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (8-12)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Exsanguinating 78 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (66-75)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Exsanguinating 78 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (34-38)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Elder 80 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (13-16)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (13-16)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ด้วยสกิลโจมตี (16-20)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ด้วยสกิลโจมตี (21-25)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (60-69)% ความเสียหาย, กายภาพ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (100-109)% ความเสียหาย, กายภาพ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (110-119)% ความเสียหาย, กายภาพ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (70-79)% ความเสียหาย, กายภาพ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (120-129)% ความเสียหาย, กายภาพ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (80-89)% ความเสียหาย, กายภาพ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 78 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (90-94)% ความเสียหาย, กายภาพ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 78 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (130-134)% ความเสียหาย, กายภาพ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Heavy 4 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (8-12)% ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Serrated 15 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (13-17)% ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Wicked 30 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (18-22)% ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Cruel 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (23-28)% ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Merciless 81 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (29-33)% ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Eldritch 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (16-20)% ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Eldritch 75 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (21-25)% ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Eldritch 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (26-30)% ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Lacquered 1 ค่า เกราะ (3-10) ป้องกัน
Prefix Studded 18 ค่า เกราะ (11-35) ป้องกัน
Prefix Ribbed 30 ค่า เกราะ (36-60) ป้องกัน
Prefix Fortified 44 ค่า เกราะ (61-138) ป้องกัน
Prefix Plated 57 ค่า เกราะ (139-322) ป้องกัน
Prefix Carapaced 71 ค่า เกราะ (323-400) ป้องกัน
Prefix Encased 83 ค่า เกราะ (401-460) ป้องกัน
Prefix Enveloped 86 ค่า เกราะ (461-540) ป้องกัน
Prefix Hunter's 75 เปลี่ยน (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น เคออส กายภาพ, เคออส
Prefix Hunter's 83 เปลี่ยน (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น เคออส กายภาพ, เคออส
Prefix The Shaper's 68 เปลี่ยน (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น น้ำแข็ง กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 เปลี่ยน (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น น้ำแข็ง กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 เปลี่ยน (4-6)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น น้ำแข็ง กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 83 เปลี่ยน (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น น้ำแข็ง กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 83 เปลี่ยน (7-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น น้ำแข็ง กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 83 เปลี่ยน (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น น้ำแข็ง กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Warlord's 68 เปลี่ยน (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น ไฟ กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 เปลี่ยน (4-6)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น ไฟ กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Eldritch 68 เปลี่ยน (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น ไฟ กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 83 เปลี่ยน (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น ไฟ กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 83 เปลี่ยน (7-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น ไฟ กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Eldritch 84 เปลี่ยน (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น ไฟ กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Crusader's 68 เปลี่ยน (4-6)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น สายฟ้า กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 เปลี่ยน (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น สายฟ้า กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 68 เปลี่ยน (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น สายฟ้า กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 82 เปลี่ยน (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น สายฟ้า กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 83 เปลี่ยน (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น สายฟ้า กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 83 เปลี่ยน (7-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น สายฟ้า กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Poison 20 มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย พิษ (21-30)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Venom 40 มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 25% เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย พิษ (31-40)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Virulence 60 มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 30% เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย พิษ (41-50)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (5-6)%
เพิ่มความเสียหาย พิษ (8-12)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 75 เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (7-8)%
เพิ่มความเสียหาย พิษ (13-17)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 80 เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (9-10)%
เพิ่มความเสียหาย พิษ (18-22)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Chance to Poison เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย พิษ (20-25)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Chance to Poison เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย พิษ (26-30)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Chance to Poison เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย พิษ (31-35)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Chance to Poison เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย พิษ (19-23)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Chance to Poison เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย พิษ (24-26)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Critical Strike Affliction เลเวล 18
เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (6-9)%
เคออส, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Critical Strike Affliction เลเวล 20
เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (10-14)%
เคออส, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 15% เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย พิษ (15-25)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 15% เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย พิษ (15-25)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 75 มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย พิษ (26-30)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 75 มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย พิษ (26-30)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 68 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ ไม้พลอง
มีโอกาส 25% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อบล็อค
Suffix of the Crusade 80 มีโอกาส 15% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล คริติคอล
Prefix Redeemer's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
Prefix The Shaper's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
Prefix Redeemer's 80 โอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
Prefix The Shaper's 84 โอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 68 ได้ Power Charge หลังจากใช้มานาไป 200 แต้ม
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส (3-6)% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร
Suffix of the Hunt 68 มีโอกาส (3-6)% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร
Suffix of the Hunt 75 มีโอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 75 มีโอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 75 ลดค่าสำรองของ Pride (25-20)% ออร่า
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (18-22)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (15-17)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (23-26)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Warlord's 73 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (27-30)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Redeemer's 75 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (18-21)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (22-25)% ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (20-25)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (20-25)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Redemption 75 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (26-30)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (26-30)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Redemption 80 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (31-35)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Elder 80 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (31-35)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Shaping 68 กระสุนสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (20-30)% ต่อจำนวนศัตรูที่ เจาะทะลุ ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 68 กระสุนสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (15-20)% ต่อจำนวนศัตรูที่ เจาะทะลุ ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 70 กระสุนสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (21-25)% ต่อจำนวนศัตรูที่ เจาะทะลุ ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 73 กระสุนสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (26-30)% ต่อจำนวนศัตรูที่ เจาะทะลุ ความเสียหาย
Prefix The Shaper's 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Slower Projectiles เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (15-18)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Slower Projectiles เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (19-22)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Prefix The Shaper's 83 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Slower Projectiles เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (23-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Darting 14 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (10-17)% ความเร็ว
Suffix of Flight 27 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (18-25)% ความเร็ว
Suffix of Propulsion 41 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (26-33)% ความเร็ว
Suffix of the Zephyr 55 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (34-41)% ความเร็ว
Suffix of the Gale 82 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (42-46)% ความเร็ว
Prefix Eldritch 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Faster Projectiles เลเวล 16
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (15-20)%
ความเร็ว, หินสกิล
Prefix Eldritch 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Faster Projectiles เลเวล 18
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (21-25)%
ความเร็ว, หินสกิล
Prefix Eldritch 82 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Faster Projectiles เลเวล 20
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (26-30)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Conquest 75 ลดค่าสำรองของ Purity of Fire (30-25)% ออร่า
Suffix of Redemption 75 ลดค่าสำรองของ Purity of Ice (30-25)% ออร่า
Suffix of the Crusade 75 ลดค่าสำรองของ Purity of Lightning (30-25)% ออร่า
Prefix Eldritch 68 ได้รับสกิล Rallying Cry เลเวล 22
Suffix of the Crusade 68 ฟื้นฟู (3-5)% ของ โล่พลังงาน เมื่อคุณบล็อค ป้องกัน
Suffix of Shaping 68 ฟื้นฟู (3-5)% ของ โล่พลังงาน เมื่อคุณบล็อค ป้องกัน
Suffix of Shaping 68 ฟื้นฟู พลังชีวิต (3-5)% เมื่อคุณบล็อค พลังชีวิต
Suffix of the Conquest 68 ฟื้นฟู พลังชีวิต (3-5)% เมื่อคุณบล็อค พลังชีวิต
Suffix of Redemption 68 เติม (3-5)% ของ มานาสูงสุด ของคุณเมื่อคุณบล็อค มานา
Suffix of Shaping 68 เติม (3-5)% ของ มานาสูงสุด ของคุณเมื่อคุณบล็อค มานา
Suffix of the Crusade 68 ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง (31-35)% ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 70 ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง (36-40)% ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 75 ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง (41-45)% ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix The Shaper's 68 คุณได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง (15-20)% ความเสียหาย, คริติคอล
Prefix Warlord's 68 คุณได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง (15-20)% ความเสียหาย, คริติคอล
Prefix The Shaper's 75 คุณได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง (21-30)% ความเสียหาย, คริติคอล
Prefix Warlord's 75 คุณได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง (21-30)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Crusade 68 ลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ (29-25)% นักเวท, คำสาป
Suffix of Shaping 68 ลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ (29-25)% นักเวท, คำสาป
Suffix of the Crusade 75 ลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ (35-30)% นักเวท, คำสาป
Suffix of Shaping 75 ลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ (35-30)% นักเวท, คำสาป
Prefix The Shaper's 68 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน 100% ธาตุ
Prefix Hunter's 68 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน (45-31)% ธาตุ
Prefix The Shaper's 68 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน (45-31)% ธาตุ
Prefix Hunter's 75 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน (55-46)% ธาตุ
Prefix The Shaper's 75 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน (55-46)% ธาตุ
Prefix Redeemer's 75 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน 100% ธาตุ
Suffix of the Crusade 68 ลดระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ (31-35)% ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 70 ลดระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ (36-40)% ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 75 ลดระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ (41-45)% ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Dampening 25 เสริมป้องกันกายภาพ 2% กายภาพ
Suffix of the Conquest 75 เสริมป้องกันกายภาพ (2-4)% กายภาพ
Suffix of the Conquest 75 เสริมป้องกันกายภาพ (3-5)% กายภาพ
Suffix of the Elder 83 เสริมป้องกันกายภาพ (3-5)% กายภาพ
Suffix of Numbing 85 เสริมป้องกันกายภาพ (3-4)% กายภาพ
Prefix Hunter's 68 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (45-31)% กายภาพ
Prefix Eldritch 68 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (45-31)% กายภาพ
Prefix Eldritch 68 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน 100% กายภาพ
Prefix Hunter's 75 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (55-46)% กายภาพ
Prefix Warlord's 75 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน 100% กายภาพ
Prefix Eldritch 75 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (55-46)% กายภาพ
Suffix of Redemption 68 ลดค่าสำรองของ สกิลต่างๆ (3-2)%
Suffix of Redemption 75 ลดค่าสำรองของ สกิลต่างๆ (5-4)%
Suffix of Shaping 82 ลดค่าสำรองของ สกิลต่างๆ (5-3)%
Suffix of the Crusade 68 ลดผลของสถานะ ช็อค ที่คุณได้รับ (35-31)% ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 70 ลดผลของสถานะ ช็อค ที่คุณได้รับ (40-36)% ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 75 ลดผลของสถานะ ช็อค ที่คุณได้รับ (45-41)% ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 80 ทุก 4 วินาที ฟื้นฟูพลังชีวิต 15% ในเวลา 1 วินาที พลังชีวิต
Suffix of the Elder 68 ลบล้างสถานะ เลือดไหล เมื่อคุณใช้สกิล คำราม กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 75 ลบล้างสถานะ หนาวเย็น และ แช่แข็ง เมื่อคุณใช้ ขวดยา ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 75 ลบล้างสถานะ หนาวเย็น และ แช่แข็ง เมื่อคุณใช้ ขวดยา ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Conquest 75 ลบล้างสถานะ ลุกไหม้ และ ติดไฟ เมื่อคุณใช้ ขวดยา ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 75 ลบล้างสถานะ ลุกไหม้ และ ติดไฟ เมื่อคุณใช้ ขวดยา ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 75 ลบล้างสถานะ ช็อค เมื่อคุณใช้ ขวดยา ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 75 ลบล้างสถานะ ช็อค เมื่อคุณใช้ ขวดยา ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส (6-8)% ที่จะสร้างสถานะ ช็อค
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า (8-12)%
ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 75 มีโอกาส (6-8)% ที่จะสร้างสถานะ ช็อค
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า (13-15)%
ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 16
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า (8-12)%
ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 18
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า (13-16)%
ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 20
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า (17-20)%
ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Prefix Eldritch 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Crusader's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 80 ทุกๆ 8 วินาที คุณจะได้รับสถานะ Conflux ช็อค 3 วินาที
Suffix of the Hunt 80 ทุกๆ 8 วินาที คุณจะได้รับสถานะ Conflux ลุกไหม้ 3 วินาที
Suffix of the Hunt 80 ทุกๆ 8 วินาที คุณจะได้รับสถานะ Conflux หนาวเย็น 3 วินาที
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Increased Duration เลเวล 15
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (10-15)%
หินสกิล
Suffix of the Elder 68 สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ มี ตัวคูณคริติคอล +30% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ มี ตัวคูณคริติคอล +50% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of the Elder 84 สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ มี ตัวคูณคริติคอล +70% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 การโจมตีที่ใส่ มีโอกาสคริติคอล +1% โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 การโจมตีที่ใส่ มีโอกาสคริติคอล +2% โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of the Elder 83 การโจมตีที่ใส่ มีโอกาสคริติคอล +3% โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Prefix The Shaper's 83 สกิลที่ใส่ จะสร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น อีก 40% ความเสียหาย, โจมตี, หินสกิล
Prefix The Shaper's 83 สกิลที่ใส่ จะสร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น อีก 20% ความเสียหาย, โจมตี, หินสกิล
Suffix of the Conquest 85 สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ -15 มานา, โจมตี, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 สกิลเวทที่ใส่ไว้ มี ตัวคูณคริติคอล +30% ความเสียหาย, นักเวท, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 สกิลเวทที่ใส่ไว้ มี ตัวคูณคริติคอล +50% ความเสียหาย, นักเวท, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Shaping 83 สกิลเวทที่ใส่ไว้ มี ตัวคูณคริติคอล +70% ความเสียหาย, นักเวท, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 เวทที่ใส่ มีโอกาสคริติคอล +1% นักเวท, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 เวทที่ใส่ มีโอกาสคริติคอล +2% นักเวท, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Shaping 84 เวทที่ใส่ มีโอกาสคริติคอล +3% นักเวท, คริติคอล, หินสกิล
Prefix The Shaper's 83 สกิลที่ใส่ สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น อีก 40% ความเสียหาย, นักเวท, หินสกิล
Prefix The Shaper's 83 สกิลที่ใส่ สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น อีก 20% ความเสียหาย, นักเวท, หินสกิล
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย เคออส (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย เคออส (37-49) ถึง (75-86) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย เคออส (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย เคออส (22-31) ถึง (46-53) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Hunter's 70 เสริมความเสียหาย เคออส (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย เคออส (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย เคออส (28-37) ถึง (55-64) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย เคออส (44-58) ถึง (88-103) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Hunter's 75 เสริมความเสียหาย เคออส (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Eldritch 85 เสริมความเสียหาย เคออส (32-44) ถึง (66-76) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Eldritch 85 เสริมความเสียหาย เคออส (60-73) ถึง (108-122) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Eldritch 85 เสริมความเสียหาย เคออส (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 1 ถึง (2-3) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Chilled 11 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5-7) ถึง (10-12) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Icy 18 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-10) ถึง (16-18) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Frigid 26 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11-15) ถึง (22-25) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Freezing 33 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Frozen 42 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Glaciated 51 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Polar 62 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25-33) ถึง (50-58) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Entombing 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (30-40) ถึง (60-69) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5-7) ถึง (10-12) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-10) ถึง (15-18) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Redeemer's 71 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-16) ถึง (23-27) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Redeemer's 71 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-10) ถึง (16-18) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Redeemer's 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-22) ถึง (33-38) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Redeemer's 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11-15) ถึง (22-25) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Redeemer's 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-27) ถึง (41-48) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Redeemer's 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26-34) ถึง (52-60) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Chilled 11 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-10) ถึง (15-18) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Icy 18 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-16) ถึง (23-27) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Frigid 26 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-22) ถึง (33-38) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Freezing 33 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-27) ถึง (41-48) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Frozen 42 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26-34) ถึง (52-60) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Glaciated 51 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (31-41) ถึง (62-73) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Polar 62 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (38-50) ถึง (75-88) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Entombing 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (45-60) ถึง (89-104) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Hunter's 70 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Hunter's 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix The Shaper's 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix The Shaper's 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (6-8) ถึง (12-14) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (10-13) ถึง (19-22) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-18) ถึง (27-31) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (31-41) ถึง (61-71) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (36-49) ถึง (73-85) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (6-8) ถึง (12-14) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน ไฟ 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-11) ถึง (17-19) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Warlord's 71 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-17) ถึง (26-30) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Warlord's 71 เสริมความเสียหาย ไฟ (10-13) ถึง (19-22) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน ไฟ 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Warlord's 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (18-24) ถึง (36-42) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Warlord's 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-18) ถึง (27-31) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน ไฟ 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Warlord's 77 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน ไฟ 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Warlord's 77 เสริมความเสียหาย ไฟ (23-30) ถึง (45-53) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Warlord's 80 เสริมความเสียหาย ไฟ (28-38) ถึง (57-66) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Warlord's 80 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน ไฟ 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (4-5) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-11) ถึง (17-19) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-17) ถึง (26-30) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (18-24) ถึง (36-42) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (23-30) ถึง (45-53) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (28-38) ถึง (57-66) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (34-46) ถึง (68-80) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (41-55) ถึง (83-96) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (49-65) ถึง (98-115) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Hunter's 70 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Hunter's 75 เสริมความเสียหาย ไฟ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Eldritch 82 เสริมความเสียหาย ไฟ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (4-5) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Buzzing 11 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (21-22) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Snapping 18 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (33-35) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Crackling 26 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (46-49) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Sparking 33 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (58-61) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Arcing 42 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-6) ถึง (73-77) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Shocking 51 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-7) ถึง (88-93) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Discharging 62 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-9) ถึง (106-112) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-10) ถึง (126-133) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Crusader's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (21-22) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน สายฟ้า 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Crusader's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (32-34) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Crusader's 71 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (33-35) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน สายฟ้า 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Crusader's 71 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (49-52) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Crusader's 74 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (46-49) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน สายฟ้า 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Crusader's 74 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-6) ถึง (69-73) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Crusader's 77 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (58-61) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน สายฟ้า 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Crusader's 77 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-7) ถึง (87-92) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Crusader's 80 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-9) ถึง (109-115) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Crusader's 80 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-6) ถึง (73-77) ให้กับเวท
เจาะต้านทาน สายฟ้า 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (6-7) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Buzzing 11 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (32-34) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Snapping 18 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (49-52) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Crackling 26 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-6) ถึง (69-73) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Sparking 33 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-7) ถึง (87-92) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Arcing 42 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-9) ถึง (109-115) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Shocking 51 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4-11) ถึง (132-139) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Discharging 62 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4-13) ถึง (159-168) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (5-15) ถึง (189-200) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (58-61) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (58-61) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Hunter's 70 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-6) ถึง (73-77) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix The Shaper's 75 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-6) ถึง (73-77) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Hunter's 75 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-7) ถึง (88-93) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix The Shaper's 84 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-7) ถึง (88-93) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (37-49) ถึง (75-86) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (22-31) ถึง (46-53) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
Prefix Hunter's 70 เสริมความเสียหาย กายภาพ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย กายภาพ (28-37) ถึง (55-64) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย กายภาพ (44-58) ถึง (88-103) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย กายภาพ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
Prefix Hunter's 75 เสริมความเสียหาย กายภาพ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
Prefix Eldritch 84 เสริมความเสียหาย กายภาพ (60-73) ถึง (108-122) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
Prefix Eldritch 84 เสริมความเสียหาย กายภาพ (32-44) ถึง (66-76) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
Prefix Eldritch 85 เสริมความเสียหาย กายภาพ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
Suffix of the Elder 68 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ ไม้พลอง
มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (8-12)%
Suffix of Redemption 68 มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (10-12)% หากคุณได้รับความเสียหายจากการ ปะทะ มาเร็วๆ นี้
Suffix of Redemption 73 มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (13-15)% หากคุณได้รับความเสียหายจากการ ปะทะ มาเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 68 มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (7-9)% หากคุณบล็อคความเสียหาย เวท มาเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 75 มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (10-12)% หากคุณบล็อคความเสียหาย เวท มาเร็วๆ นี้
Suffix of the Barrier 30 มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (7-9)%
Suffix of the Bulwark 60 มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (10-12)%
Suffix of the Crusade 68 มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (3-4)%
Suffix of the Elder 68 มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (3-4)%
Suffix of Shaping 68 มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (7-9)%
Suffix of the Crusade 68 มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (4-5)%
Suffix of Shaping 68 มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (4-5)%
Suffix of Shaping 75 มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (10-12)%
Suffix of Shaping 75 มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (6-7)%
Suffix of the Crusade 80 มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (5-6)%
Suffix of the Crusade 80 มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (6-7)%
Suffix of the Elder 80 มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (5-6)%
Suffix of Menace 11 เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (10-19)% นักเวท, คริติคอล
Suffix of Havoc 21 เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (20-39)% นักเวท, คริติคอล
Suffix of Disaster 28 เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (40-59)% นักเวท, คริติคอล
Suffix of Calamity 41 เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (60-79)% นักเวท, คริติคอล
Suffix of Ruin 59 เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (80-99)% นักเวท, คริติคอล
Suffix of Unmaking 76 เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (100-109)% นักเวท, คริติคอล
Prefix Chanter's 5 เพิ่มความเสียหาย เวท (3-7)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Mage's 20 เพิ่มความเสียหาย เวท (8-12)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Sorcerer's 38 เพิ่มความเสียหาย เวท (13-17)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Thaumaturgist's 56 เพิ่มความเสียหาย เวท (18-22)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย เวท (18-22)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย เวท (15-17)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย เวท (23-26)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Warlord's 73 เพิ่มความเสียหาย เวท (27-30)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Crusader's 75 เพิ่มความเสียหาย เวท (18-21)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Wizard's 76 เพิ่มความเสียหาย เวท (23-26)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย เวท (22-25)% ความเสียหาย, นักเวท
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเสียหาย เวท (20-25)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, นักเวท
Suffix of Shaping 68 เพิ่มความเสียหาย เวท (20-25)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, นักเวท
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มความเสียหาย เวท (26-30)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, นักเวท
Suffix of Shaping 75 เพิ่มความเสียหาย เวท (26-30)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, นักเวท
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มความเสียหาย เวท (31-35)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, นักเวท
Suffix of Shaping 80 เพิ่มความเสียหาย เวท (31-35)% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Eldritch 68 เพิ่มความเสียหายเวทขึ้น 1% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วย ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Hunter's 68 เพิ่มความเสียหายเวทขึ้น 1% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วย ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Eldritch 68 เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 1% ต่อ Strength ทุกๆ 10 หน่วย ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 1% ต่อ Strength ทุกๆ 10 หน่วย ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Eldritch 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 10 Dexterity ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Hunter's 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 10 Dexterity ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Eldritch 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 16 Intelligence ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Hunter's 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 16 Intelligence ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Hunter's 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 16 Strength ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Eldritch 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 16 Strength ความเสียหาย, นักเวท
Suffix of Prayers 35 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยเวท 2%
Suffix of Invocations 62 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยเวท 3%
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยเวท (3-5)%
Suffix of the Elder 68 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยเวท (3-5)%
Suffix of Redemption 73 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยเวท (6-8)%
Suffix of the Elder 75 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยเวท (6-8)%
Suffix of Incantations 78 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยเวท 4%
Suffix of Redemption 80 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยเวท (9-10)%
Suffix of the Elder 83 มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยเวท (9-10)%
Prefix Redeemer's 80 สกิลที่ถูกเสริมด้วย Unleash จะมีจำนวน Seal สูงสุด +1
Suffix of Redemption 75 เวท มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (10-11)% ความเสียหาย, นักเวท
Suffix of Redemption 75 เวท มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (4-5)% ความเสียหาย, นักเวท
Suffix of Redemption 80 เวท มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (6-7)% ความเสียหาย, นักเวท
Suffix of Redemption 80 เวท มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (12-14)% ความเสียหาย, นักเวท
Suffix of the Brute 1 ค่า Strength (8-12) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Wrestler 11 ค่า Strength (13-17) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Bear 22 ค่า Strength (18-22) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Lion 33 ค่า Strength (23-27) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Gorilla 44 ค่า Strength (28-32) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Goliath 55 ค่า Strength (33-37) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Leviathan 66 ค่า Strength (38-42) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Titan 74 ค่า Strength (43-50) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Gods 82 ค่า Strength (51-55) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Godslayer 85 ค่า Strength (56-60) ค่าคุณสมบัติ
Prefix Hunter's 80 สกิลฟาด จะโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้เพิ่มอีก 1 เป้าหมาย โจมตี
Suffix of Shaping 68 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (20-30)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู (20-30)%
Suffix of the Crusade 68 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (21-25)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู (21-25)%
Suffix of the Crusade 68 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (11-15)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู (11-15)%
Suffix of the Crusade 73 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (26-30)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู (26-30)%
Suffix of the Crusade 73 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (16-20)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู (16-20)%
Suffix of Impact 5 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู (11-15)%
Suffix of Dazing 18 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู (16-20)%
Suffix of Stunning 30 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู (21-25)%
Suffix of Slamming 44 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู (26-30)%
Suffix of Staggering 58 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู (31-35)%
Suffix of Thick Skin 1 เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (11-13)%
Suffix of Stone Skin 17 เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (14-16)%
Suffix of Iron Skin 28 เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (17-19)%
Suffix of Steel Skin 42 เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (20-22)%
Suffix of Adamantite Skin 56 เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (23-25)%
Suffix of Corundum Skin 79 เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (26-28)%
Suffix of the Pugilist 5 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (5-7)%
Suffix of the Brawler 20 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (8-9)%
Suffix of the Boxer 30 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (10-11)%
Suffix of the Combatant 44 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (12-13)%
Suffix of the Gladiator 58 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (14-15)%
Prefix The Shaper's 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 1 หินสกิล
Prefix The Shaper's 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Cast On Critical Strike เลเวล 18 หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Cast On Critical Strike เลเวล 20 หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Cast when Damage Taken เลเวล 5 หินสกิล
Prefix The Shaper's 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Cast On Melee Kill เลเวล 18 หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Cast On Melee Kill เลเวล 20 หินสกิล
Prefix The Shaper's 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Cast While Channelling เลเวล 18 หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Cast While Channelling เลเวล 20 หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Endurance Charge on Melee Stun เลเวล 10 หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Fortify เลเวล 1 หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Increased Area of Effect เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (23-27)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Increased Area of Effect เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (28-32)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of the Elder 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Increased Area of Effect เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (33-37)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Inspiration เลเวล 1 หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Item Rarity เลเวล 10
ไอเทมดรอปจากมอนสเตอร์ระดับ Unique ที่ตายจะมีระดับความหายากเพิ่มขึ้น (8-12)%
หินสกิล
Suffix of Shaping 85 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Item Rarity เลเวล 15
ไอเทมดรอปจากมอนสเตอร์ระดับ Unique ที่ตายจะมีระดับความหายากเพิ่มขึ้น (13-18)%
หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Less Duration เลเวล 20 หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Lesser Multiple Projectiles เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (15-20)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Lesser Multiple Projectiles เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (21-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of the Elder 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Lesser Multiple Projectiles เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (26-30)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Prefix The Shaper's 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Life Leech เลเวล 15 หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Melee Splash เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (23-27)%
หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Melee Splash เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (28-32)%
หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Melee Splash เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (33-37)%
หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Onslaught เลเวล 10 หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Power Charge On Critical Strike เลเวล 10 หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Spell Cascade เลเวล 16
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (5-8)%
หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Spell Cascade เลเวล 18
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (9-12)%
หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Spell Cascade เลเวล 20
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)%
หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Ancestral Call เลเวล 16
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (5-8)%
หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Ancestral Call เลเวล 18
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (9-12)%
หินสกิล
Suffix of the Elder 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Ancestral Call เลเวล 20
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)%
หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Volley เลเวล 16
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (15-18)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Volley เลเวล 18
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (19-22)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Volley เลเวล 20
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (23-25)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Hunt 75 คุณจะได้รับสถานะ Tailwind หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย โทเทมหน้าไม้ เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย โทเทม (20-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย โทเทมหน้าไม้ เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย โทเทม (26-30)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย โทเทมหน้าไม้ เลเวล 22
เพิ่มความเสียหาย โทเทม (31-35)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Spell Totem เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย โทเทม (20-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Spell Totem เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย โทเทม (26-30)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of the Elder 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Spell Totem เลเวล 22
เพิ่มความเสียหาย โทเทม (31-35)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย โทเทมหน้าไม้ เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (8-12)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย โทเทมหน้าไม้ เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (13-16)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย โทเทมหน้าไม้ เลเวล 22
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (17-20)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Spell Totem เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (8-12)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Spell Totem เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (13-16)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Elder 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Spell Totem เลเวล 22
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (17-20)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (20-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (26-30)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (31-35)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (20-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (26-30)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (31-35)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Trap เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (20-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Trap เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (26-30)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Trap เลเวล 22
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (31-35)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 16
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (8-12)%
หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (13-16)%
หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (17-20)%
หินสกิล
Suffix of Shaping 75 ทริกเกอร์ Assassin's Mark เลเวล 8 เมื่อคุณปะทะศัตรูระดับ แรร์หรือยูนิค นักเวท, คำสาป
Suffix of Shaping 80 ทริกเกอร์ Assassin's Mark เลเวล 12 เมื่อคุณปะทะศัตรูระดับ แรร์หรือยูนิค นักเวท, คำสาป
Suffix of the Elder 75 ทริกเกอร์ Poacher's Mark เลเวล 8 เมื่อคุณปะทะศัตรูระดับ แรร์หรือยูนิค นักเวท, คำสาป
Suffix of the Elder 80 ทริกเกอร์ Poacher's Mark เลเวล 12 เมื่อคุณปะทะศัตรูระดับ แรร์หรือยูนิค นักเวท, คำสาป
Suffix of the Elder 75 ทริกเกอร์ Warlord's Mark เลเวล 8 เมื่อคุณปะทะศัตรูระดับ แรร์หรือยูนิค นักเวท, คำสาป
Suffix of the Elder 80 ทริกเกอร์ Warlord's Mark เลเวล 12 เมื่อคุณปะทะศัตรูระดับ แรร์หรือยูนิค นักเวท, คำสาป
Prefix Bitter 2 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15-29)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Biting 11 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (30-44)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Alpine 23 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (45-59)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Snowy 35 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (60-84)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Hailing 46 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (85-104)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Crystalline 58 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (105-124)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Cryomancer's 79 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (125-149)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Tul's 84 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (150-164)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Searing 2 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15-29)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Sizzling 11 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (30-44)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Blistering 23 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (45-59)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Cauterising 35 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (60-84)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Volcanic 46 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (85-104)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Magmatic 58 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (105-124)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Pyroclastic 79 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (125-149)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Xoph's 84 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (150-164)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Charged 2 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (15-29)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Hissing 11 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (30-44)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Bolting 23 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (45-59)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Coursing 35 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (60-84)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Striking 46 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (85-104)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Smiting 58 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (105-124)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Ionising 79 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (125-149)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Esh's 84 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (150-164)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Apprentice's 2 เพิ่มความเสียหาย เวท (15-29)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Adept's 11 เพิ่มความเสียหาย เวท (30-44)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Scholar's 23 เพิ่มความเสียหาย เวท (45-59)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Professor's 35 เพิ่มความเสียหาย เวท (60-84)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Occultist's 46 เพิ่มความเสียหาย เวท (85-104)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Incanter's 58 เพิ่มความเสียหาย เวท (105-124)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Glyphic 79 เพิ่มความเสียหาย เวท (125-149)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Runic 84 เพิ่มความเสียหาย เวท (150-164)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Caster's 2 เพิ่มความเสียหาย เวท (8-14)%
ค่า มานาสูงสุด (26-30)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Conjuror's 11 เพิ่มความเสียหาย เวท (15-22)%
ค่า มานาสูงสุด (31-35)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Wizard's 23 เพิ่มความเสียหาย เวท (23-29)%
ค่า มานาสูงสุด (36-41)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Warlock's 35 เพิ่มความเสียหาย เวท (30-37)%
ค่า มานาสูงสุด (42-47)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Mage's 46 เพิ่มความเสียหาย เวท (38-44)%
ค่า มานาสูงสุด (48-53)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Archmage's 58 เพิ่มความเสียหาย เวท (45-50)%
ค่า มานาสูงสุด (54-59)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Lich's 80 เพิ่มความเสียหาย เวท (51-55)%
ค่า มานาสูงสุด (60-64)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
Suffix of the Elder 68 มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 3 วินาที (5-6)% เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 3 วินาที (15-18)% เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 70 มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 3 วินาที (19-22)% เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 73 มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 3 วินาที (23-25)% เมื่อสังหาร
Suffix of the Elder 75 มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 3 วินาที (7-8)% เมื่อสังหาร
Suffix of the Elder 84 มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 3 วินาที (9-10)% เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล Vitality เลเวล 22
Prefix Warlord's 68 สกิล คำราม จะเพิ่มพื้นที่ส่งผล (21-25)%
Prefix Warlord's 75 สกิล คำราม จะเพิ่มพื้นที่ส่งผล (26-30)%
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม (17-21)%
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม (35-40)%
Suffix of the Hunt 73 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม (22-25)%
Suffix of the Hunt 73 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม (41-45)%
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มผลของบัฟ คำราม (18-21)%
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของบัฟ คำราม (22-25)%
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเร็ว Warcry ขึ้น (21-25)% ความเร็ว
Suffix of Redemption 75 เพิ่มความเร็ว Warcry ขึ้น (26-30)% ความเร็ว
Suffix of Redemption 80 เพิ่มความเร็ว Warcry ขึ้น (31-35)% ความเร็ว
Prefix Apprentice's 2 เพิ่มความเสียหาย เวท (10-19)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Adept's 11 เพิ่มความเสียหาย เวท (20-29)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Scholar's 23 เพิ่มความเสียหาย เวท (30-39)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Professor's 35 เพิ่มความเสียหาย เวท (40-49)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Occultist's 46 เพิ่มความเสียหาย เวท (50-64)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Incanter's 58 เพิ่มความเสียหาย เวท (65-74)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Glyphic 64 เพิ่มความเสียหาย เวท (85-99)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Runic 84 เพิ่มความเสียหาย เวท (100-109)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Caster's 2 เพิ่มความเสียหาย เวท (5-9)%
ค่า มานาสูงสุด (17-20)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Conjuror's 11 เพิ่มความเสียหาย เวท (10-14)%
ค่า มานาสูงสุด (21-24)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Wizard's 23 เพิ่มความเสียหาย เวท (15-19)%
ค่า มานาสูงสุด (25-28)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Warlock's 35 เพิ่มความเสียหาย เวท (20-24)%
ค่า มานาสูงสุด (29-33)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Mage's 46 เพิ่มความเสียหาย เวท (25-29)%
ค่า มานาสูงสุด (34-37)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Archmage's 58 เพิ่มความเสียหาย เวท (30-34)%
ค่า มานาสูงสุด (38-41)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Lich's 80 เพิ่มความเสียหาย เวท (35-39)%
ค่า มานาสูงสุด (42-45)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
Prefix The Shaper's 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Controlled Destruction เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย เวท (45-52)%
ความเสียหาย, นักเวท, หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Controlled Destruction เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย เวท (53-56)%
ความเสียหาย, นักเวท, หินสกิล
Prefix The Shaper's 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Controlled Destruction เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย เวท (57-60)%
ความเสียหาย, นักเวท, หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Efficacy เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย เวท (45-52)%
ความเสียหาย, นักเวท, หินสกิล
Prefix Eldritch 75 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Efficacy เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย เวท (53-56)%
ความเสียหาย, นักเวท, หินสกิล
Prefix Eldritch 80 หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Efficacy เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย เวท (57-60)%
ความเสียหาย, นักเวท, หินสกิล
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของออร่า Wrath (48-54)% ออร่า
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของออร่า Wrath (28-33)% ออร่า
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มผลของออร่า Wrath (55-60)% ออร่า
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มผลของออร่า Wrath (34-40)% ออร่า
Suffix of the Crusade 75 ลดค่าสำรองของ Wrath (25-20)% ออร่า
Suffix of the Elder 68 ได้รับสกิล พิโรธ เลเวล 22
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของออร่า Zealotry (48-54)% ออร่า
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของออร่า Zealotry (28-33)% ออร่า
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มผลของออร่า Zealotry (55-60)% ออร่า
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มผลของออร่า Zealotry (34-40)% ออร่า
Suffix of the Crusade 75 ลดค่าสำรองของ Zealotry (25-20)% ออร่า
Suffix of Precision 12 เพิ่มค่า ความแม่นยำ (15-25)% ขณะรับผลจากขวดยา โจมตี
Suffix of Iron Skin 6 เพิ่มค่า เกราะ (40-60)% ขณะรับผลจากขวดยา ป้องกัน
Suffix of Bloodletting 10 ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต ขณะรับผลจากขวดยา พลังชีวิต, โจมตี
Suffix of Acceleration 12 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-12)% ขณะรับผลจากขวดยา โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Inertia 12 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (15-25)% ขณะรับผลจากขวดยา
Suffix of Quickening 12 เพิ่มความเร็วในการร่าย (8-12)% ขณะรับผลจากขวดยา นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Reflexes 8 เพิ่มค่า หลบหลีก (40-60)% ขณะรับผลจากขวดยา ป้องกัน
Suffix of Infliction 12 มีโอกาส (20-25)% ที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ ขณะรับผลจากขวดยา ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Fending 9 เพิ่มการ ผลัก ให้กับ การโจมตีประชิด ขณะรับผลจากขวดยา โจมตี
Suffix of Adrenaline 5 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6-8)% ขณะรับผลจากขวดยา ความเร็ว
Suffix of Resistance 1 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ เพิ่มเติม (20-30)% ขณะรับผลจากขวดยา ธาตุ, ค่าต้านทาน
Suffix of Draining 10 ดูด 0.4% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น โล่พลังงาน ขณะรับผลจากขวดยา ป้องกัน, นักเวท
Suffix of Steadiness 1 เพิ่มการฟื้นตัวจากการ บล็อค และสถานะ มึนงง (40-60)% ขณะรับผลจากขวดยา
Suffix of Runeflaring 12 เพิ่ม วอร์ดคุ้มภัย (20-30)% ขณะรับผลจากขวดยา ป้องกัน
Prefix Surgeon's 8 มีโอกาสได้รับ 1 ชาร์จขวดยา 20% เมื่อคุณคริติคอล คริติคอล
Prefix Chemist's 14 ลดชาร์จที่ใช้งาน (20-15)%
Suffix of Warding 18 ลบล้าง คำสาป เมื่อใช้งาน นักเวท, คำสาป
Suffix of Dousing 6 ป้องกันสถานะ ลุกไหม้ 4 วินาที หากใช้งานขณะติดสถานะ ลุกไหม้ ลบล้างสถานะ ติดไฟ ทั้งหมดเมื่อใช้งาน ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Heat 4 ป้องกันสถานะ หนาวเย็น 4 วินาที หากใช้งานขณะติดสถานะ หนาวเย็น ป้องกันสถานะ แช่แข็ง 4 วินาที หากใช้งานขณะติดสถานะ แช่แข็ง ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Curing 16 ป้องกันสถานะ พิษ 4 วินาที หากใช้งานขณะติดสถานะ พิษ เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Enduring 16 ลดจำนวนการเติม 66%
ผลจากขวดยาไม่ถูกลบล้างเมื่อ มานาที่ไม่สำรองเต็ม ผลจากขวดยาไม่เข้าคิว
มานา
Prefix Alchemist's 20 ลดระยะเวลา 33%
เพิ่มผล 25%
Prefix Sapping 13 เพิ่มการเติม พลังชีวิต 40%
ลบล้าง พลังชีวิต 10% จาก มานาที่เติม เมื่อใช้งาน
พลังชีวิต, มานา
Prefix Caustic 11 เพิ่มการเติม มานา 60%
ลบล้าง มานา 15% จาก พลังชีวิตที่เติม เมื่อใช้งาน
พลังชีวิต, มานา
Prefix Ample 2 จำนวนชาร์จสูงสุด (15-25)
Prefix Seething 7 ลดจำนวนการเติม 66%
การเติมมีผลโดยฉับพลัน
Prefix Flagellant's 12 ได้รับ 1 ชาร์จ เมื่อคุณถูกปะทะโดยศัตรู
Prefix Avenger's 12 รีชาร์จ 5 ชาร์จ เมื่อคุณได้รับคริติคอล คริติคอล
Suffix of Animation 10 มอบการเติม พลังชีวิต (40-60)% ให้กับ มิเนียน พลังชีวิต, มิเนียน
Prefix Perpetual 3 เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จ (20-40)%
Prefix Concentrated 10 เพิ่มชาร์จที่ใช้งาน (20-25)%
เพิ่มจำนวนการเติม 30%
Prefix Saturated 1 เพิ่มจำนวนการเติม 50%
ลดอัตราการเติม 33%
Prefix Cautious 6 เพิ่มการเติม 100% ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
Prefix Catalysed 1 เพิ่มอัตราการเติม 50%
Prefix Panicked 9 ลดจำนวนการเติม 25%
การเติมมีผลโดยฉับพลัน ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
Prefix Foreboding 16 เพิ่มจำนวนการเติม 66%
การฟื้นฟู มานา ทั้งหมดจะมีผลโดยฉับพลัน เมื่อหมดผลจากขวดยา
มานา
Prefix Bubbling 3 ลดจำนวนการเติม 50%
เพิ่มอัตราการเติม 135%
50% ของการเติม มีผลโดยฉับพลัน
Suffix of Staunching 8 ป้องกันสถานะ เลือดไหล 4 วินาที หากใช้งานขณะติดสถานะ เลือดไหล ป้องกันสถานะ โลหิตมลทิน 4 วินาที หากใช้งานขณะติดสถานะ โลหิตมลทิน กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Grounding 10 ป้องกันสถานะ ช็อค 4 วินาที หากใช้งานขณะติดสถานะ ช็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Experimenter's 20 เพิ่มระยะเวลา (25-30)%
Suffix of Efficiency 12 ลด ค่าใช้งานมานา ของสกิลต่างๆ (15-10)% ขณะรับผลจากขวดยา มานา

จิวเวล

<
ชื่อ เลเวล สถานะ Tags
Suffix of Deadliness 1 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (6-10)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (6-10)%
โจมตี, คริติคอล
Suffix of Adaption 1 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (6-8) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Resistance 1 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (8-10)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
Suffix of Blasting 1 เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (10-12)% ความเสียหาย
Suffix of Zeal 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (2-4)% โจมตี, นักเวท, ความเร็ว
Prefix Harmonic 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีขณะใช้อาวุธคู่ขึ้น (4-6)% โจมตี, ความเร็ว
Prefix Charging 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีขณะถือโล่ขึ้น (4-6)% โจมตี, ความเร็ว
Prefix Cleaving 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ ขวาน (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Bleeding 1 การโจมตี มีโอกาส (3-5)% ที่จะสร้างสถานะ เลือดไหล
เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล (12-16)%
กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Haemophilia 1 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (16-20)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Parrying 1 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +1% ขณะถือ อาวุธคู่
Prefix Shielding 1 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +1% ขณะถือ โล่
Prefix Deflecting 1 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +1% ขณะถือ ไม้พลอง
Prefix Volleying 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ ธนู (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Combusting 1 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Resonant 1 เพิ่มความเร็วในการร่ายขณะถืออาวุธคู่ขึ้น (3-5)% นักเวท, ความเร็ว
Prefix Warding 1 เพิ่มความเร็วในการร่ายเมื่อถือโล่ขึ้น (3-5)% นักเวท, ความเร็ว
Prefix Wright's 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย (3-5)% ขณะถือ ไม้พลอง นักเวท, ความเร็ว
Prefix Chaotic 1 เพิ่มความเสียหาย เคออส (9-13)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of Atrophy 1 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (3-4)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of Order 1 ค่าต้านทาน เคออส (7-13)% เคออส, ค่าต้านทาน
Prefix Ripping 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ กรงเล็บ (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
Prefix Avalanching 1 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย สกิลน้ำแข็ง (14-18)% ธาตุ, น้ำแข็ง, คริติคอล
Prefix Arctic 1 ตัวคูณคริติคอล ด้วย สกิลน้ำแข็ง (15-18)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, คริติคอล
Prefix Chilling 1 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (14-16)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Gelidity 1 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (3-4)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Cryomantic 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย ให้สกิล น้ำแข็ง (3-5)% ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Shelter 1 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง และ สายฟ้า (10-12)% ธาตุ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Suffix of the Beast 1 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (12-15)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Suffix of Menace 1 เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (8-12)% คริติคอล
Suffix of Potency 1 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (9-12)% ความเสียหาย, คริติคอล
Prefix Slicing 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มีด (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Wounding 1 เพิ่มความเสียหาย (8-10)% ความเสียหาย
Suffix of Entropy 1 เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (10-12)% ความเสียหาย
Prefix Flanking 1 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (12-14)% ขณะถือ โล่ ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Dexterity 1 ค่า Dexterity (12-16) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Cunning 1 ค่า Dexterity และ Intelligence (8-10) ค่าคุณสมบัติ
Prefix Technical 1 เพิ่มโอกาสคริติคอล โจมตี (14-18)% ขณะถือ อาวุธคู่ โจมตี, คริติคอล
Prefix Puncturing 1 ตัวคูณคริติคอล (15-18)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Prefix Dissipating 1 โอกาสบล็อค ความเสียหาย เวท +1% ขณะถือ อาวุธคู่
Prefix Sorcerer's 1 เพิ่มความเสียหาย เวท (14-16)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, นักเวท
Suffix of the Apocalypse 1 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย สกิลธาตุ (10-14)% ธาตุ, คริติคอล
Suffix of the Elements 1 ตัวคูณคริติคอล ด้วย สกิลธาตุ (12-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, คริติคอล
Prefix Serene 1 เริ่มการรีชาร์จ โล่พลังงาน เร็วขึ้น (4-6)% ป้องกัน
Prefix Shimmering 1 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6-8)% ป้องกัน
Suffix of Focus 1 ได้รับ โล่พลังงาน (2-3) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ ป้องกัน, โจมตี
Prefix Fevered 1 เพิ่มอัตราการรีชาร์จ โล่พลังงาน (6-8)% ป้องกัน
Suffix of the Hearth 1 ค่าต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง (10-12)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Prefix Incinerating 1 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย สกิลไฟ (14-18)% ธาตุ, ไฟ, คริติคอล
Prefix Infernal 1 ตัวคูณคริติคอล ด้วย สกิลไฟ (15-18)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, คริติคอล
Prefix Flaming 1 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (14-16)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Zealousness 1 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (3-4)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Pyromantic 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย ให้สกิล ไฟ (3-5)% ธาตุ, ไฟ, นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Insulation 1 ค่าต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า (10-12)% ธาตุ, ไฟ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Suffix of the Dragon 1 ค่าต้านทาน ไฟ (12-15)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Suffix of Freezing 1 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ที่สร้างต่อศัตรู (12-16)%
มีโอกาส (3-5)% ที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง
ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Burning 1 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ที่สร้างต่อศัตรู (6-8)%
โอกาส (3-5)% ที่จะลุกไหม้
ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Impaling 1 มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง (5-7)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี กายภาพ, โจมตี
Suffix of Precision 1 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (10-14)% โจมตี
Prefix Armoured 1 เพิ่มค่า เกราะ (14-18)% ป้องกัน
Suffix of Berserking 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-5)% โจมตี, ความเร็ว
Prefix Sinister 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ขวาน (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Fierce 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ธนู (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Enchanting 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย (2-4)% นักเวท, ความเร็ว
Prefix Savage 1 เพิ่มความเสียหายด้วย กรงเล็บ (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Lethal 1 เพิ่มความเสียหายด้วย มีด (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Gladiator's 1 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (12-14)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Evasive 1 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (14-18)% ป้องกัน
Prefix Brutal 1 เพิ่มความเสียหายด้วย กระบองและคทา (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Energetic 1 เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (12-15)% มานา
Prefix Soldier's 1 เพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธมือเดียว (12-14)% ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Soaring 1 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (6-8)% ความเร็ว
Prefix Judging 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ไม้พลอง (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Vicious 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ดาบ (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Champion's 1 เพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ (12-14)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Cruel 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ไม้กายสิทธิ์ (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Intelligence 1 ค่า Intelligence (12-16) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Raiding 1 เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบขึ้น (4-6)%
Suffix of Fending 1 โอกาส (4-6)% ที่จะ Knockback ศัตรู เมื่อโจมตี
Suffix of Rejuvenation 1 ได้รับ พลังชีวิต (2-3) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ พลังชีวิต, โจมตี
Prefix Hungering 1 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
Prefix Thundering 1 เพิ่มโอกาสคริติคอล ด้วย สกิลสายฟ้า (14-18)% ธาตุ, สายฟ้า, คริติคอล
Prefix Surging 1 ตัวคูณคริติคอล ด้วย สกิลสายฟ้า (15-18)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, คริติคอล
Prefix Humming 1 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (14-16)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Electromantic 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย ให้สกิลสายฟ้า (3-5)% ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Grounding 1 ค่าต้านทาน สายฟ้า (12-15)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Prefix Beating 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ กระบองและคทา (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Efficiency 1 ลดมานาในการใช้สกิลลง (3-5)% มานา
Suffix of Absorption 1 ได้รับ มานา (1-2) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ มานา, โจมตี
Prefix Thirsting 1 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา มานา, กายภาพ, โจมตี
Suffix of Weight 1 เพิ่มโอกาสคริติคอล ประชิด (10-14)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Demolishing 1 ตัวคูณคริติคอล ประชิด (12-15)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Suffix of Combat 1 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (10-12)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Sabotage 1 เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (14-16)% ความเสียหาย
Prefix Arming 1 เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (6-8)% ความเร็ว
Suffix of Training 1 เพิ่มความแม่นยำของมิเนียนขึ้น (22-26)% โจมตี, มิเนียน
Prefix Leadership 1 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (14-16)% ความเสียหาย, มิเนียน
Suffix of Resilience 1 มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ (11-15)% ธาตุ, ค่าต้านทาน, มิเนียน
Prefix Master's 1 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (8-12)% พลังชีวิต, มิเนียน
Prefix Piercing 1 ตัวคูณคริติคอล ด้วย อาวุธประชิดมือเดียว (15-18)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Prefix Harming 1 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย อาวุธประชิดมือเดียว (14-18)% โจมตี, คริติคอล
Prefix Bandit's 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ อาวุธประชิดมือเดียว (4-6)% โจมตี, ความเร็ว
Prefix Vivid 1 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5-7)% พลังชีวิต
Prefix Enlightened 1 เพิ่มมานาสูงสุด (8-10)% มานา
Prefix Sharpened 1 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (14-16)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Exsanguinating 1 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (3-4)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Poisoning 1 เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (6-8)%
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ (3-5)% เมื่อปะทะ
เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Venom 1 เพิ่มความเสียหาย พิษ (16-20)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Archery 1 เพิ่มความเสียหาย กระสุน (10-12)% ความเสียหาย
Prefix Thwarting 1 มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +1% ขณะถือ โล่
Prefix Battlemage's 1 เพิ่มความเสียหาย เวท (14-16)% ขณะถือ โล่ ความเสียหาย, นักเวท
Suffix of Shocking 1 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ ช็อค ที่สร้างต่อศัตรู (12-16)%
มีโอกาส (3-5)% ที่จะสร้างสถานะ ช็อค
ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Annihilation 1 เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (10-14)% นักเวท, คริติคอล
Suffix of Unmaking 1 ตัวคูณคริติคอล เวท (12-15)% ความเสียหาย, นักเวท, คริติคอล
Suffix of Mysticism 1 เพิ่มความเสียหาย เวท (10-12)% ความเสียหาย, นักเวท
Prefix Blunt 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6-8)% ขณะถือ ไม้เท้า โจมตี, ความเร็ว
Prefix Halting 1 มีโอกาสบล็อค ความเสียหาย เวท +1% ขณะถือ ไม้พลอง
Prefix Wizard's 1 เพิ่มความเสียหาย เวท (14-16)% ขณะถือ ไม้พลอง ความเสียหาย, นักเวท
Suffix of Athletics 1 ค่า Strength และ Dexterity (8-10) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Strength 1 ค่า Strength (12-16) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Spirit 1 ค่า Strength และ Intelligence (8-10) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Stunning 1 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู (10-14)%
Suffix of Recovery 1 เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (10-14)%
Prefix Fencing 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ ดาบ (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
Prefix Shaman's 1 เพิ่มความเสียหาย โทเทม (12-16)% ความเสียหาย
Suffix of Runes 1 โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ (6-10)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
Prefix Carved 1 เพิ่มพลังชีวิต โทเทม (8-12)% พลังชีวิต
Prefix Trapping 1 เพิ่มความเสียหาย กับดัก (14-16)% ความเสียหาย
Prefix Honed 1 เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (6-8)% ความเร็ว
Prefix Rupturing 1 ตัวคูณคริติคอล ด้วย อาวุธประชิดสองมือ (15-18)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Prefix Sundering 1 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย อาวุธประชิดสองมือ (14-18)% โจมตี, คริติคอล
Prefix Warrior's 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ อาวุธประชิดสองมือ (4-6)% โจมตี, ความเร็ว
Prefix Jinxing 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ด้วยไม้กายสิทธิ์ (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Chilling 30 เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง (10-15)% ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hale 1 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (21-25) พลังชีวิต
Prefix Healthy 35 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (26-30) พลังชีวิต
Prefix Sanguine 74 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (31-35) พลังชีวิต
Prefix Stalwart 82 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (36-40) พลังชีวิต
Prefix Beryl 1 ค่า มานาสูงสุด (21-25) มานา
Prefix Cobalt 40 ค่า มานาสูงสุด (26-30) มานา
Prefix Azure 75 ค่า มานาสูงสุด (31-35) มานา
Prefix Sapphire 83 ค่า มานาสูงสุด (36-40) มานา
Suffix of Shocking 30 เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า (10-15)% ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Tainted 1 เสริมความเสียหาย เคออส (4-5) ถึง (9-10) ให้กับการโจมตี ธนู ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Clouded 42 เสริมความเสียหาย เคออส (6-7) ถึง (11-13) ให้กับการโจมตี ธนู ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Darkened 64 เสริมความเสียหาย เคออส (8-9) ถึง (14-16) ให้กับการโจมตี ธนู ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Malignant 77 เสริมความเสียหาย เคออส (10-11) ถึง (17-20) ให้กับการโจมตี ธนู ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Vile 85 เสริมความเสียหาย เคออส (12-13) ถึง (21-24) ให้กับการโจมตี ธนู ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Tainted 1 เสริมความเสียหาย เคออส (4-5) ถึง (9-10) ให้กับการโจมตี กรงเล็บ ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Clouded 42 เสริมความเสียหาย เคออส (6-7) ถึง (11-13) ให้กับการโจมตี กรงเล็บ ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Darkened 64 เสริมความเสียหาย เคออส (8-9) ถึง (14-16) ให้กับการโจมตี กรงเล็บ ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Malignant 77 เสริมความเสียหาย เคออส (10-11) ถึง (17-20) ให้กับการโจมตี กรงเล็บ ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Vile 85 เสริมความเสียหาย เคออส (12-13) ถึง (21-24) ให้กับการโจมตี กรงเล็บ ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Tainted 1 เสริมความเสียหาย เคออส (4-5) ถึง (9-10) ให้กับการโจมตี มีด ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Clouded 42 เสริมความเสียหาย เคออส (6-7) ถึง (11-13) ให้กับการโจมตี มีด ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Darkened 64 เสริมความเสียหาย เคออส (8-9) ถึง (14-16) ให้กับการโจมตี มีด ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Malignant 77 เสริมความเสียหาย เคออส (10-11) ถึง (17-20) ให้กับการโจมตี มีด ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Vile 85 เสริมความเสียหาย เคออส (12-13) ถึง (21-24) ให้กับการโจมตี มีด ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Suffix of Malevolence 36 เสริมความเสียหาย เคออส (6-7) ถึง (11-13) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Suffix of Malice 48 เสริมความเสียหาย เคออส (8-9) ถึง (14-17) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Suffix of Sin 64 เสริมความเสียหาย เคออส (10-11) ถึง (18-21) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (17-20) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Polar 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (21-24) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Entombing 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-15) ถึง (25-28) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (17-20) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Polar 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (21-24) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Entombing 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-15) ถึง (25-28) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (17-20) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Polar 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (21-24) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Entombing 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-15) ถึง (25-28) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (17-20) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Polar 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (21-24) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Entombing 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-15) ถึง (25-28) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (17-20) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Polar 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (21-24) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Entombing 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-15) ถึง (25-28) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (17-20) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Polar 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (21-24) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Entombing 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-15) ถึง (25-28) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (17-20) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Polar 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (21-24) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Entombing 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-15) ถึง (25-28) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (17-20) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Polar 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (21-24) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Entombing 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-15) ถึง (25-28) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Suffix of Sleet 36 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (8-10) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Suffix of Ice 45 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Suffix of Rime 53 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-17) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Suffix of Floe 65 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (18-21) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Suffix of Glaciation 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (22-26) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-6) ถึง (11-12) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Flaming 40 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-8) ถึง (13-15) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Scorching 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-11) ถึง (16-19) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Incinerating 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-13) ถึง (20-22) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Blasting 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (14-15) ถึง (23-26) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Cremating 84 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-18) ถึง (27-32) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-6) ถึง (11-12) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Flaming 40 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-8) ถึง (13-15) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Scorching 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-11) ถึง (16-19) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Incinerating 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-13) ถึง (20-22) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Blasting 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (14-15) ถึง (23-26) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Cremating 84 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-18) ถึง (27-32) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-6) ถึง (11-12) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Flaming 40 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-8) ถึง (13-15) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Scorching 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-11) ถึง (16-19) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Incinerating 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-13) ถึง (20-22) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Blasting 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (14-15) ถึง (23-26) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Cremating 84 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-18) ถึง (27-32) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-6) ถึง (11-12) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Flaming 40 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-8) ถึง (13-15) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Scorching 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-11) ถึง (16-19) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Incinerating 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-13) ถึง (20-22) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Blasting 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (14-15) ถึง (23-26) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Cremating 84 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-18) ถึง (27-32) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-6) ถึง (11-12) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Flaming 40 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-8) ถึง (13-15) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Scorching 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-11) ถึง (16-19) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Incinerating 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-13) ถึง (20-22) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Blasting 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (14-15) ถึง (23-26) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Cremating 84 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-18) ถึง (27-32) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-6) ถึง (11-12) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Flaming 40 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-8) ถึง (13-15) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Scorching 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-11) ถึง (16-19) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Incinerating 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-13) ถึง (20-22) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Blasting 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (14-15) ถึง (23-26) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Cremating 84 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-18) ถึง (27-32) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-6) ถึง (11-12) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Flaming 40 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-8) ถึง (13-15) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Scorching 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-11) ถึง (16-19) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Incinerating 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-13) ถึง (20-22) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Blasting 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (14-15) ถึง (23-26) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Cremating 84 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-18) ถึง (27-32) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Suffix of Coals 35 เสริมความเสียหาย ไฟ (4-5) ถึง (10-12) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Suffix of Cinders 44 เสริมความเสียหาย ไฟ (6-7) ถึง (13-16) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Suffix of Flames 52 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-9) ถึง (17-20) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Suffix of Immolation 64 เสริมความเสียหาย ไฟ (10-12) ถึง (21-24) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Suffix of Ashes 76 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-15) ถึง (25-28) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (19-20) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Sparking 37 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (23-24) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Arcing 48 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (28-30) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Shocking 60 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (33-35) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Discharging 70 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-4) ถึง (40-43) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Electrocuting 82 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (48-50) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (19-20) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Sparking 37 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (23-24) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Arcing 48 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (28-30) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Shocking 60 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (33-35) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Discharging 70 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-4) ถึง (40-43) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Electrocuting 82 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (48-50) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (19-20) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Sparking 37 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (23-24) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Arcing 48 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (28-30) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Shocking 60 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (33-35) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Discharging 70 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-4) ถึง (40-43) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Electrocuting 82 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (48-50) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (19-20) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Sparking 37 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (23-24) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Arcing 48 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (28-30) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Shocking 60 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (33-35) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Discharging 70 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-4) ถึง (40-43) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Electrocuting 82 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (48-50) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (19-20) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Sparking 37 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (23-24) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Arcing 48 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (28-30) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Shocking 60 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (33-35) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Discharging 70 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-4) ถึง (40-43) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Electrocuting 82 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (48-50) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (19-20) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Sparking 37 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (23-24) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Arcing 48 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (28-30) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Shocking 60 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (33-35) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Discharging 70 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-4) ถึง (40-43) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Electrocuting 82 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (48-50) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (19-20) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Sparking 37 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (23-24) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Arcing 48 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (28-30) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Shocking 60 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (33-35) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Discharging 70 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-4) ถึง (40-43) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Electrocuting 82 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (48-50) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (19-20) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Sparking 37 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (23-24) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Arcing 48 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (28-30) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Shocking 60 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (33-35) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Discharging 70 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-4) ถึง (40-43) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Electrocuting 82 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (48-50) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Suffix of Static 35 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (19-20) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Suffix of Electricity 44 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (25-27) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Suffix of Voltage 52 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (29-32) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Suffix of Discharge 64 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (36-39) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Suffix of Arcing 76 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (43-48) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Energising 1 ฟื้นฟู มานา (1.1-2) ต่อวินาที มานา
Prefix Inspirational 40 ฟื้นฟู มานา (2.1-3) ต่อวินาที มานา
Prefix Resonating 75 ฟื้นฟู มานา (3.3-4) ต่อวินาที มานา
Prefix Glinting 1 เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 3 ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Gleaming 42 เสริมความเสียหาย กายภาพ 3 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Tempered 64 เสริมความเสียหาย กายภาพ 4 ถึง (5-6) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Flaring 77 เสริมความเสียหาย กายภาพ (5-6) ถึง (7-8) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Acuminate 85 เสริมความเสียหาย กายภาพ (7-8) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Glinting 1 เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 3 ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Gleaming 42 เสริมความเสียหาย กายภาพ 3 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Tempered 64 เสริมความเสียหาย กายภาพ 4 ถึง (5-6) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Flaring 77 เสริมความเสียหาย กายภาพ (5-6) ถึง (7-8) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Acuminate 85 เสริมความเสียหาย กายภาพ (7-8) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Glinting 1 เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 3 ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Gleaming 42 เสริมความเสียหาย กายภาพ 3 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Tempered 64 เสริมความเสียหาย กายภาพ 4 ถึง (5-6) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Flaring 77 เสริมความเสียหาย กายภาพ (5-6) ถึง (7-8) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Acuminate 85 เสริมความเสียหาย กายภาพ (7-8) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย มีด ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Glinting 1 เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 3 ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Gleaming 42 เสริมความเสียหาย กายภาพ 3 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Tempered 64 เสริมความเสียหาย กายภาพ 4 ถึง (5-6) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Flaring 77 เสริมความเสียหาย กายภาพ (5-6) ถึง (7-8) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Acuminate 85 เสริมความเสียหาย กายภาพ (7-8) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Glinting 1 เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 3 ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Gleaming 42 เสริมความเสียหาย กายภาพ 3 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Tempered 64 เสริมความเสียหาย กายภาพ 4 ถึง (5-6) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Flaring 77 เสริมความเสียหาย กายภาพ (5-6) ถึง (7-8) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Acuminate 85 เสริมความเสียหาย กายภาพ (7-8) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Glinting 1 เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 3 ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Gleaming 42 เสริมความเสียหาย กายภาพ 3 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Tempered 64 เสริมความเสียหาย กายภาพ 4 ถึง (5-6) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Flaring 77 เสริมความเสียหาย กายภาพ (5-6) ถึง (7-8) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Acuminate 85 เสริมความเสียหาย กายภาพ (7-8) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย ดาบ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Glinting 1 เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 3 ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Gleaming 42 เสริมความเสียหาย กายภาพ 3 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Tempered 64 เสริมความเสียหาย กายภาพ 4 ถึง (5-6) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Flaring 77 เสริมความเสียหาย กายภาพ (5-6) ถึง (7-8) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Acuminate 85 เสริมความเสียหาย กายภาพ (7-8) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of Weight 34 เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 3 ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of Impact 45 เสริมความเสียหาย กายภาพ (2-3) ถึง (4-5) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of Collision 61 เสริมความเสียหาย กายภาพ (4-5) ถึง (6-7) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of Adaption 1 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (6-8) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Resistance 1 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (8-10)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
Suffix of Opportunity 25 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6-8)% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Blinding 32 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (3-4)% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
Suffix of Blinding 65 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (5-6)% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
Suffix of Taunting 32 มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู (3-5)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
Suffix of Taunting 65 มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู (6-8)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
Suffix of Extinguishing 1 มีโอกาส (12-16)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Extinguishing 30 มีโอกาส (17-20)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Insulating 1 มีโอกาส (12-16)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Insulating 30 มีโอกาส (17-20)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Unwavering 1 มีโอกาส (12-16)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง
Suffix of Unwavering 20 มีโอกาส (17-20)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง
Suffix of Abuse 25 เพิ่มความเร็วในการร่าย (5-7)% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Retaliation 30 ร่ายคาถาเร็วขึ้น (7-10)% ถ้ามิเนียนเพิ่งตาย นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Mending 20 มีโอกาส (12-16)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Mending 50 มีโอกาส (17-20)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Warming 1 มีโอกาส (12-16)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น
มีโอกาส (12-16)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง
ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Warming 30 มีโอกาส (17-20)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น
มีโอกาส (17-20)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง
ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Tolerance 20 มีโอกาส (12-16)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Tolerance 50 มีโอกาส (17-20)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Guarding 1 มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +2% หากคุณได้รับความเสียหายจากการ ปะทะ มาเร็วๆ นี้
Suffix of Unholy Might 60 มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 4 วินาที (2-3)% เมื่อสังหารประชิด
Suffix of Unholy Might 84 มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 4 วินาที (4-5)% เมื่อสังหารประชิด
Suffix of Phasing 50 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ (3-5)% เมื่อสังหาร
Suffix of Phasing 80 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ (6-8)% เมื่อสังหาร
Suffix of Order 1 ค่าต้านทาน เคออส (7-13)% เคออส, ค่าต้านทาน
Suffix of Shelter 1 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง และ สายฟ้า (10-12)% ธาตุ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Suffix of the Beast 1 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (12-15)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Suffix of Menace 50 เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (8-12)% คริติคอล
Suffix of Potency 50 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (9-12)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Preparation 1 เพิ่มโอกาสคริติคอล (20-30)% หากคุณไม่ได้ คริติคอล มาเร็วๆ นี้ คริติคอล
Suffix of the Assassin 25 ตัวคูณคริติคอล (8-14)% ถ้าคุณสังหาร เร็วๆ นี้ ความเสียหาย, คริติคอล
Prefix Murmuring 75 เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 2% นักเวท, คำสาป
Prefix Foul-tongued 86 เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3% นักเวท, คำสาป
Suffix of the Slayer 1 เพิ่มความเสียหาย (15-20)% หากคุณเพิ่งสังหารมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย
Prefix Degenerative 1 เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (10-14)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย
Prefix Deleterious 60 เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (15-18)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย
Prefix Degenerative 1 เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (10-14)% ขณะถือ โล่ ความเสียหาย
Prefix Deleterious 60 เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (15-18)% ขณะถือ โล่ ความเสียหาย
Prefix Degenerative 1 เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (10-14)% ขณะถือ อาวุธสองมือ ความเสียหาย
Prefix Deleterious 60 เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (15-18)% ขณะถือ อาวุธสองมือ ความเสียหาย
Suffix of the Inquisitor 1 ความเสียหายเจาะต้านทาน ทุกธาตุ 2% หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ
Suffix of Banishing 1 โจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น (30-40)% ความเสียหาย
Suffix of Dexterity 1 ค่า Dexterity (12-16) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Cunning 1 ค่า Dexterity และ Intelligence (8-10) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Clouding 84 ศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด จากคุณ มีโอกาสคริติคอล ลดลง (20-15)% คริติคอล
Suffix of the Sanctum 84 ลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ (15-10)% ขณะอยู่บน พื้นศักดิ์สิทธิ์ นักเวท, คำสาป
Suffix of Escape 84 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (8-10)% ขณะที่คุณมีสถานะ ลื่นไหล ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Enervation 84 ศัครูที่ถูกคุณ ขัดขวาง มีอัตราการฟื้นฟู พลังชีวิต ลดลง (20-15)% พลังชีวิต
Suffix of Daunting 84 ศัครูที่ถูกคุณ ข่มขู่ จะมีระยะเวลาติดสถานะ มึนงง เพิ่มขึ้น (10-15)%
Suffix of Mangling 84 ศัตรูที่ติดสถานะ ขาหัก จากคุณจะได้รับความเสียหายต่อเนื่องเพิ่มขึ้น (4-5)% ความเสียหาย
Suffix of Languishing 84 ศัตรูที่ติดสถานะ เหี่ยวเฉา จากคุณ มีค่าต้านทาน ทุกชนิด -2% ความเสียหาย
Prefix Shining 1 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (21-25) ป้องกัน
Prefix Seething 40 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (26-30) ป้องกัน
Prefix Incandescent 75 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (31-35) ป้องกัน
Prefix Resplendent 83 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (36-40) ป้องกัน
Prefix Agile 1 ค่า หลบหลีก (36-60) ป้องกัน
Prefix Fleet 40 ค่า หลบหลีก (61-100) ป้องกัน
Prefix Vaporous 75 ค่า หลบหลีก (101-180) ป้องกัน
Prefix Beclouded 83 ค่า หลบหลีก (181-250) ป้องกัน
Suffix of Maneuvering 1 เพิ่มค่าหลบหลีก (25-35) ขณะเคลื่อนที่ ป้องกัน
Suffix of the Hearth 1 ค่าต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง (10-12)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-6) ถึง (11-12) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Flaming 40 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-8) ถึง (13-15) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Scorching 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-11) ถึง (16-19) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Incinerating 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-13) ถึง (20-22) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Blasting 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (14-15) ถึง (23-26) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Cremating 84 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-18) ถึง (27-32) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Suffix of Insulation 1 ค่าต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า (10-12)% ธาตุ, ไฟ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Suffix of the Dragon 1 ค่าต้านทาน ไฟ (12-15)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
Prefix Captivating 1 ฟื้นฟู โล่พลังงาน (9-12) ต่อวินาที ป้องกัน
Prefix Beautiful 30 ฟื้นฟู โล่พลังงาน (13-16) ต่อวินาที ป้องกัน
Prefix Breathtaking 60 ฟื้นฟู โล่พลังงาน (17-20) ต่อวินาที ป้องกัน
Prefix Fuelling 1 มิเนียนฟื้นฟูพลังชีวิตได้ (11-15) แต้มทุกวินาที พลังชีวิต, มิเนียน
Prefix Lively 30 มิเนียนฟื้นฟูพลังชีวิตได้ (16-20) แต้มทุกวินาที พลังชีวิต, มิเนียน
Prefix Exuberant 60 มิเนียนฟื้นฟูพลังชีวิตได้ (21-30) แต้มทุกวินาที พลังชีวิต, มิเนียน
Prefix Facilitating 75 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ 2%
Prefix Expediting 86 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ 3%
Prefix Skewering 75 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (3-4)% กายภาพ
Prefix Lancing 86 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (5-6)% กายภาพ
Suffix of Steadiness 1 ค่า ความแม่นยำ (31-60) โจมตี
Suffix of the Marksman 52 ค่า ความแม่นยำ (61-120) โจมตี
Suffix of the Ranger 78 ค่า ความแม่นยำ (121-240) โจมตี
Suffix of the Deadeye 85 ค่า ความแม่นยำ (241-300) โจมตี
Suffix of the Guardian 1 เพิ่มเกราะ (20-30)% หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆ นี้ ป้องกัน
Suffix of Berserking 50 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-5)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Enchanting 50 เพิ่มความเร็วในการร่าย (2-4)% นักเวท, ความเร็ว
Suffix of Intelligence 1 ค่า Intelligence (12-16) ค่าคุณสมบัติ
Prefix Youthful 1 ฟื้นฟู พลังชีวิต (9-12) ต่อวินาที พลังชีวิต
Prefix Spirited 40 ฟื้นฟู พลังชีวิต (13-16) ต่อวินาที พลังชีวิต
Prefix Vivacious 80 ฟื้นฟู พลังชีวิต (17-20) ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of Vivaciousness 1 ฟื้นฟู พลังชีวิต (0.5-1)% ต่อวินาที ขณะเคลื่อนที่ พลังชีวิต
Suffix of Grounding 1 ค่าต้านทาน สายฟ้า (12-15)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
Suffix of Praxis 1 เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (20-25)% ขณะเคลื่อนที่ มานา
Suffix of Suggestion 1 ค่า ความแม่นยำ ของมิเนียน (95-125) โจมตี, มิเนียน
Suffix of Instruction 52 ค่า ความแม่นยำ ของมิเนียน (126-180) โจมตี, มิเนียน
Suffix of Command 78 ค่า ความแม่นยำ ของมิเนียน (181-250) โจมตี, มิเนียน
Prefix Tainted 1 เสริมความเสียหาย เคออส (1-2) ถึง (3-5) ให้มิเนียน ความเสียหาย, เคออส, มิเนียน
Prefix Clouded 42 เสริมความเสียหาย เคออส (3-5) ถึง (7-9) ให้มิเนียน ความเสียหาย, เคออส, มิเนียน
Prefix Darkened 54 เสริมความเสียหาย เคออส (6-8) ถึง (10-12) ให้มิเนียน ความเสียหาย, เคออส, มิเนียน
Prefix Malignant 65 เสริมความเสียหาย เคออส (9-11) ถึง (13-15) ให้มิเนียน ความเสียหาย, เคออส, มิเนียน
Prefix Vile 75 เสริมความเสียหาย เคออส (12-14) ถึง (16-18) ให้มิเนียน ความเสียหาย, เคออส, มิเนียน
Prefix Malicious 84 เสริมความเสียหาย เคออส (15-17) ถึง (22-26) ให้มิเนียน ความเสียหาย, เคออส, มิเนียน
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-4) ถึง (5-7) ให้มิเนียน ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, มิเนียน
Prefix Freezing 39 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7-9) ถึง (11-13) ให้มิเนียน ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, มิเนียน
Prefix Frozen 48 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-12) ถึง (14-16) ให้มิเนียน ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, มิเนียน
Prefix Glaciated 58 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (13-15) ถึง (17-21) ให้มิเนียน ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, มิเนียน
Prefix Polar 70 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-18) ถึง (22-24) ให้มิเนียน ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, มิเนียน
Prefix Entombing 82 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19-25) ถึง (26-34) ให้มิเนียน ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, มิเนียน
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (2-4) ถึง (5-7) ให้มิเนียน ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, มิเนียน
Prefix Flaming 39 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-9) ถึง (11-13) ให้มิเนียน ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, มิเนียน
Prefix Scorching 48 เสริมความเสียหาย ไฟ (10-12) ถึง (14-16) ให้มิเนียน ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, มิเนียน
Prefix Incinerating 58 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-15) ถึง (17-21) ให้มิเนียน ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, มิเนียน
Prefix Blasting 70 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-18) ถึง (22-24) ให้มิเนียน ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, มิเนียน
Prefix Cremating 82 เสริมความเสียหาย ไฟ (19-25) ถึง (26-34) ให้มิเนียน ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, มิเนียน
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (6-10) ให้มิเนียน ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, มิเนียน
Prefix Sparking 39 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (17-21) ให้มิเนียน ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, มิเนียน
Prefix Arcing 48 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (22-26) ให้มิเนียน ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, มิเนียน
Prefix Shocking 58 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (29-33) ให้มิเนียน ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, มิเนียน
Prefix Discharging 70 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-5) ถึง (34-36) ให้มิเนียน ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, มิเนียน
Prefix Electrocuting 82 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-6) ถึง (43-51) ให้มิเนียน ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, มิเนียน
Prefix Glinting 1 เสริมความเสียหาย กายภาพ (1-2) ถึง (3-5) ให้มิเนียน ความเสียหาย, กายภาพ, มิเนียน
Prefix Gleaming 42 เสริมความเสียหาย กายภาพ (3-5) ถึง (7-9) ให้มิเนียน ความเสียหาย, กายภาพ, มิเนียน
Prefix Annealed 54 เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-8) ถึง (10-12) ให้มิเนียน ความเสียหาย, กายภาพ, มิเนียน
Prefix Razor-sharp 63 เสริมความเสียหาย กายภาพ (9-11) ถึง (13-15) ให้มิเนียน ความเสียหาย, กายภาพ, มิเนียน
Prefix Tempered 72 เสริมความเสียหาย กายภาพ (12-14) ถึง (16-18) ให้มิเนียน ความเสียหาย, กายภาพ, มิเนียน
Prefix Flaring 83 เสริมความเสียหาย กายภาพ (15-17) ถึง (22-26) ให้มิเนียน ความเสียหาย, กายภาพ, มิเนียน
Suffix of Training 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (4-6)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (4-6)%
โจมตี, นักเวท, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Rallying 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย ของมิเนียน (6-8)% หากผู้เล่นหรือมิเนียนสังหารมาเร็วๆนี้ โจมตี, นักเวท, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Stifling 32 มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (3-4)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี, มิเนียน
Suffix of Stifling 65 มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (5-6)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี, มิเนียน
Suffix of Distraction 32 มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ (3-5)% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี, มิเนียน
Suffix of Distraction 65 มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ (6-8)% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี, มิเนียน
Suffix of Righteousness 1 มิเนียน มีค่าต้านทาน เคออส (7-11)% เคออส, ค่าต้านทาน, มิเนียน
Suffix of Authority 1 เพิ่มความเสียหาย มิเนียน (15-20)% ถ้าคุณใช้สกิลมิเนียนมาเร็วๆนี้ ความเสียหาย, มิเนียน
Suffix of Marshalling 1 มิเนียนจะโจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น (30-40)% ความเสียหาย, มิเนียน
Suffix of Acclimatisation 1 มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ (6-10)% ธาตุ, ค่าต้านทาน, มิเนียน
Suffix of Fortitude 1 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (8-12)% พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of Vampirism 1 มิเนียน ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of Longevity 1 ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน (0.4-0.8)% ต่อวินาที พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of Orchestration 1 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (6-10)% ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Delaying 32 มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรู (3-5)% เมื่อปะทะด้วยเวท ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% นักเวท, มิเนียน
Suffix of Delaying 65 มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรู (6-8)% เมื่อปะทะด้วยเวท ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% นักเวท, มิเนียน
Suffix of the Raider 1 (2-4)% เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้ ความเร็ว
Suffix of Momentum 1 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (3-4)% หากคุณไม่ได้รับความเสียหายมาเร็วๆ นี้ ความเร็ว
Prefix Spurring 75 ความเสียหายที่ได้รับ 2% ถูกเยียวยาเป็น มานา พลังชีวิต, มานา
Prefix Motivating 86 ความเสียหายที่ได้รับ 3% ถูกเยียวยาเป็น มานา พลังชีวิต, มานา
Suffix of the Inferno 40 นำ (2-4)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Lacquered 1 ค่า เกราะ (36-60) ป้องกัน
Prefix Fortified 40 ค่า เกราะ (61-100) ป้องกัน
Prefix Carapaced 75 ค่า เกราะ (101-180) ป้องกัน
Prefix Encased 83 ค่า เกราะ (181-250) ป้องกัน
Prefix Glinting 1 เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 3 ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Gleaming 42 เสริมความเสียหาย กายภาพ 3 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Tempered 64 เสริมความเสียหาย กายภาพ 4 ถึง (5-6) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Flaring 77 เสริมความเสียหาย กายภาพ (5-6) ถึง (7-8) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Acuminate 85 เสริมความเสียหาย กายภาพ (7-8) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of Confidence 1 เสริมป้องกันกายภาพ 2% ถ้าถูกปะทะแต่ไม่ได้รับความเสียหาย เร็วๆนี้ กายภาพ
Suffix of Warding 1 เสริมป้องกันกายภาพ จากมอนสเตอร์ Abyss (4-6)% กายภาพ
Prefix Tainted 1 เสริมความเสียหาย เคออส (1-2) ถึง (3-5) ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Clouded 42 เสริมความเสียหาย เคออส (3-5) ถึง (7-9) ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Darkened 54 เสริมความเสียหาย เคออส (6-8) ถึง (10-12) ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Malignant 65 เสริมความเสียหาย เคออส (9-11) ถึง (13-15) ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Vile 75 เสริมความเสียหาย เคออส (12-14) ถึง (15-17) ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Malicious 84 เสริมความเสียหาย เคออส (15-17) ถึง (20-24) ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Tainted 1 เสริมความเสียหาย เคออส (1-2) ถึง (3-5) ให้กับเวท ขณะถือโล่ ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Clouded 42 เสริมความเสียหาย เคออส (3-5) ถึง (7-9) ให้กับเวท ขณะถือโล่ ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Darkened 54 เสริมความเสียหาย เคออส (6-8) ถึง (10-12) ให้กับเวท ขณะถือโล่ ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Malignant 65 เสริมความเสียหาย เคออส (9-11) ถึง (13-15) ให้กับเวท ขณะถือโล่ ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Vile 75 เสริมความเสียหาย เคออส (12-14) ถึง (15-17) ให้กับเวท ขณะถือโล่ ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Malicious 84 เสริมความเสียหาย เคออส (15-17) ถึง (20-24) ให้กับเวท ขณะถือโล่ ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Tainted 1 เสริมความเสียหาย เคออส (1-2) ถึง (3-5) ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธสองมือ ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
Prefix Clouded 42 เสริมความเสียหาย เคออส (3-5) ถึง (7-9) ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธสองมือ ความเสียหาย, เคออส, นักเวท