ไอเทม

ชื่อ เลเวล สถานะ แท็ก
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 ได้รับสกิล คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry) เลเวล 22
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เพิ่มอัตราความแม่นยำ 5% ต่อจำนวน Frenzy Charge
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (20-25)% เมื่อคุณบล็อค
โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-20) ถึง (22-25) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 73 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20-25) ถึง (26-35) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Dexterity 10 หน่วย ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Dexterity 10 หน่วย ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Dexterity 10 หน่วย ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Dexterity 10 หน่วย ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ต่อจำนวน Frenzy Charge ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 8 ถึง 12 ต่อจำนวน Frenzy Charge ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3-4) ถึง (6-7) ต่อจำนวน Frenzy Charge ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (22-27) ถึง (41-46) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ติดไฟ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 เสริมความเสียหาย ไฟ (28-32) ถึง (47-51) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ติดไฟ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 80 เสริมความเสียหาย ไฟ (33-39) ถึง (52-55) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ติดไฟ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-20) ถึง (22-25) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 73 เสริมความเสียหาย ไฟ (20-25) ถึง (26-35) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Strength 10 หน่วย ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (2-3) ถึง (4-5) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Strength 10 หน่วย ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Strength 10 หน่วย ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (2-3) ถึง (4-5) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Strength 10 หน่วย ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (41-47) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 73 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (48-60) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (5-6) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ต่อ Intelligence 10 หน่วย ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (7-8) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ต่อ Intelligence 10 หน่วย ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (5-6) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ต่อ Intelligence 10 หน่วย ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (7-8) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ต่อ Intelligence 10 หน่วย ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ฟื้นฟูมานา (3-5) ต่อวินาที มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 ฟื้นฟูมานา (3-5) ต่อวินาที มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 ฟื้นฟูมานา (6-8) ต่อวินาที มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 ฟื้นฟูมานา (6-8) ต่อวินาที มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (4-5) ถึง (6-8) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 73 เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-8) ถึง (9-11) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Splintering 70 การโจมตีด้วยธนู ยิงศร เพิ่มเติม 1 ดอก โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Splintering 70 การโจมตีด้วยธนู ยิงศร เพิ่มเติม 1 ดอก โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Many 86 การโจมตีด้วยธนู ยิงศร เพิ่มเติม 2 ดอก โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก (20-25)% เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1% ต่อจำนวน Endurance Charge
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (2-3)% หากมีศัตรูอยู่ใกล้อย่างน้อย 5 ตัว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (4-5)% หากมีศัตรูอยู่ใกล้อย่างน้อย 5 ตัว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 การโจมตี มีโอกาสคริติคอล (0.5-1)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 การโจมตี มีโอกาสคริติคอล (0.5-1)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 84 การโจมตี มีโอกาสคริติคอล (1.1-1.5)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 84 การโจมตี มีโอกาสคริติคอล (1.1-1.5)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 โอกาสคริติคอล เวท (0.5-1)% นักเวท, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 โอกาสคริติคอล เวท (0.5-1)% นักเวท, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 84 โอกาสคริติคอล เวท (1.1-1.5)% นักเวท, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 84 โอกาสคริติคอล เวท (1.1-1.5)% นักเวท, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 82 คุณสามารถสาปได้ เพิ่มเติม 1 สาป นักเวท, คำสาป
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 75 กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 2 เป้าหมาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 80 กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 2 เป้าหมาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 82 สกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 82 สกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 70 จำนวน โทเทมอัญเชิญ สูงสุด +1 เสา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Clouds 1 ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (1-4) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Sky 11 ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (5-8) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Meteor 22 ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (9-12) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Comet 33 ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (13-16) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Heavens 44 ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (17-20) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Galaxy 55 ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (21-24) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Universe 66 ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (25-28) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Infinite 77 ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (29-32) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Multiverse 85 ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (33-35) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย (11-15)% ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย (16-20)% ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 85 เพิ่มความเสียหาย (21-25)% ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crystal 12 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (3-5)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Prism 24 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (6-8)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Kaleidoscope 36 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (9-11)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Variegation 48 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (12-14)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Rainbow 60 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (15-16)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (13-15)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (10-12)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 70 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (13-15)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (16-18)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (16-18)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Span 85 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (17-18)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 โทสะ (Anger) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (28-33)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 โทสะ (Anger) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (48-54)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 80 โทสะ (Anger) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (34-40)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 80 โทสะ (Anger) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (55-60)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 โทสะ (Anger) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (40-50)% มานา, ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 ได้รับสกิล โทสะ (Anger) เลเวล 22
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Concentrated Effect เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (15-18)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Concentrated Effect เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (19-22)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 82 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Concentrated Effect เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (23-25)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (7-9)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (7-9)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (5-10)%
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (10-12)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (10-12)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (11-15)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 80 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (13-15)%
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 82 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (13-15)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 82 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (16-20)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (17-21)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (27-31)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 73 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (22-25)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 73 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (32-35)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (25-35)% หากคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (26-30)% หากคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (36-40)% หากคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 73 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (31-35)% หากคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 73 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (41-45)% หากคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผล 3% ต่อ Strength 50 หน่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผล 5% ต่อจำนวน Endurance Charge
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Increased Area of Effect เลเวล 16
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (7-9)%
หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Increased Area of Effect เลเวล 18
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (10-12)%
หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 83 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Increased Area of Effect เลเวล 20
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (13-15)%
หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 ท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ (8-11)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 ท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ (7-8)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 ท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ (13-16)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 71 ท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ (9-10)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 71 ท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ (17-20)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 75 ท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ (12-15)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (5-6)% หากคุณบล็อคความเสียหาย โจมตี มาเร็วๆ นี้
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (7-8)% หากคุณบล็อคความเสียหาย โจมตี มาเร็วๆ นี้
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง (13-16)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 80 มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง (17-20)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)%
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (4-6)%
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (4-6)%
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)%
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (4-6)%
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)%
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (4-6)%
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-14)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-14)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-12)% หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้ โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13-16)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23-26)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 73 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-20)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 73 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (27-30)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้
โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้
โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้
โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้
โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10-12)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งมั่น โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-22)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งมั่น โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 73 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13-15)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งมั่น โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 73 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23-25)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งมั่น โจมตี, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Thorny 1 สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (1-4) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดพรีฟิกซ์ Spiny 10 สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (5-10) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดพรีฟิกซ์ Barbed 20 สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (11-24) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดพรีฟิกซ์ Jagged 35 สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (25-50) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (5-6)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (5-6)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (15-18)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 70 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (19-22)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 73 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (23-25)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (7-8)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (7-8)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 81 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (9-10)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 81 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (9-10)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู (5-6)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 70 มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู (7-8)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 73 มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู (9-10)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 73 เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ (5-7)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ (15-20)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ (21-25)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ (8-10)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 75 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ (41-50)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล (41-50)%
กายภาพ, เคออส, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Stoicism 23 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (16-20)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Resolve 41 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (21-25)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Fortitude 57 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (26-30)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Will 73 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (31-35)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 81 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (31-35)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (51-60)% ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (51-60)% ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 มีโอกาสมองข้ามสถานะ มึนงง (15-20)% ขณะร่าย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 มีโอกาสมองข้ามสถานะ มึนงง (21-25)% ขณะร่าย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 70 มีโอกาสมองข้ามสถานะ มึนงง (26-30)% ขณะร่าย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 มีโอกาสมองข้ามสถานะ มึนงง (21-25)% ขณะร่าย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 มีโอกาสมองข้ามสถานะ มึนงง (31-35)% ขณะร่าย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 มีโอกาสมองข้ามสถานะ มึนงง (26-30)% ขณะร่าย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (51-60)% ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (31-35)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 82 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (31-35)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 ฟื้นฟูมานา 0.3% ต่อวินาที มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 ฟื้นฟูมานา 0.7% ต่อวินาที มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 73 ฟื้นฟูมานา 0.4% ต่อวินาที มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 73 ฟื้นฟูมานา 0.8% ต่อวินาที มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Restoring 5 เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (5-10)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Recovering 21 เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (11-16)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Renewing 35 เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (17-22)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Refreshing 49 เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (23-28)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Rejuvenating 63 เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (29-34)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Regenerating 77 เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (35-40)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Affecting 5 เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา (5-10)% มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Stirring 21 เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา (11-16)% มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Heartening 35 เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา (17-22)% มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Exciting 49 เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา (23-28)% มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Galvanizing 63 เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา (29-34)% มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Inspiring 77 เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา (35-40)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Refilling 2 เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ (5-10)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Restocking 16 เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ (11-16)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Replenishing 32 เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ (17-22)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Pouring 48 เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ (23-28)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Brimming 70 เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ (29-34)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Overflowing 84 เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ (35-40)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Sipping 8 เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา (4-9)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Tasting 34 เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา (10-15)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Savouring 50 เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา (16-21)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Relishing 66 เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา (22-27)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Reveling 82 เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา (28-33)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Sipping 3 ลดการใช้ชาร์จขวดยา (20-10)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (8-12)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล (5-6)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (13-17)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล (7-8)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 80 เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (18-22)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล (9-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 10%
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (15-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 10%
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (15-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 15%
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (26-30)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 15%
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (26-30)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Bloodletting 20 การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 20%
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (21-30)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Haemophilia 40 การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 25%
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (31-40)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Exsanguination 60 การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 30%
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (41-50)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (20-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (26-30)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (31-35)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 16
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (5-6)% เมื่อปะทะ
หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 18
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (7-8)% เมื่อปะทะ
หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 20
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (9-10)% เมื่อปะทะ
หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (2-3)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (2-3)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 80 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (4-5)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 80 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (4-5)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (2-4)% ขณะถือ อาวุธคู่
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (2-4)% ขณะถือ อาวุธคู่
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 70 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (5-7)% ขณะถือ อาวุธคู่
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 73 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (8-9)% ขณะถือ อาวุธคู่
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (5-7)% ขณะถือ อาวุธคู่
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (8-9)% ขณะถือ อาวุธคู่
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Burning 20 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (26-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Burning 20 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (31-40)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Combusting 40 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (31-35)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Combusting 40 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (41-50)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Conflagrating 60 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (36-40)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Conflagrating 60 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (51-60)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (60-69)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (100-109)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (70-79)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (110-119)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (80-89)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (120-129)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 78 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (90-94)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 78 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (130-134)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Burning Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (20-25)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Burning Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (26-30)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 82 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Burning Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (31-35)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นลุกไหม้ ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นลุกไหม้ ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เพิ่มความเร็วในการร่าย (8-14)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 เพิ่มความเร็วในการร่าย (8-14)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการร่าย (13-16)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการร่าย (23-26)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 73 เพิ่มความเร็วในการร่าย (17-20)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 73 เพิ่มความเร็วในการร่าย (27-30)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 มีโอกาสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง เป็นสองเท่า (7-11)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 มีโอกาสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง เป็นสองเท่า (17-21)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 73 มีโอกาสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง เป็นสองเท่า (12-15)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 73 มีโอกาสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง เป็นสองเท่า (22-25)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 มีโอกาสหลีกเลี่ยงกระสุน (6-9)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 มีโอกาสหลีกเลี่ยงกระสุน (6-9)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 73 มีโอกาสหลีกเลี่ยงกระสุน (10-12)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 84 มีโอกาสหลีกเลี่ยงกระสุน (10-12)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 18
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 10% เมื่อปะทะ
กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 20
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 15% เมื่อปะทะ
กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (10-12)% หากคุณได้รับความเสียหายจากการปะทะมาเร็วๆ นี้
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 73 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (13-15)% หากคุณได้รับความเสียหายจากการปะทะมาเร็วๆ นี้
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 มีโอกาสสร้างสถานะ หนาวเย็น 4 วินาที (25-40)% ต่อผู้โจมตี เมื่อบล็อค ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 มีโอกาสสร้างสถานะ หนาวเย็น 4 วินาที (25-40)% ต่อผู้โจมตี เมื่อบล็อค ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 มีโอกาสสร้างสถานะ หนาวเย็น 4 วินาที (41-50)% ต่อผู้โจมตี เมื่อบล็อค ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 มีโอกาสสร้างสถานะ หนาวเย็น 4 วินาที (41-50)% ต่อผู้โจมตี เมื่อบล็อค ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Freezing 15 มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง 10% ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Freezing 15 มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง 20% ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Bleakness 45 มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง 15% ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Bleakness 45 มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง 25% ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hyperboreal 75 มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง 20% ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hyperboreal 75 มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง 30% ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-23) ถึง (35-41) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็นหรือแช่แข็ง ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-23) ถึง (35-41) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็นหรือแช่แข็ง ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20-26) ถึง (41-48) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็นหรือแช่แข็ง ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20-26) ถึง (41-48) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็นหรือแช่แข็ง ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Elemental Proliferation เลเวล 18
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ (5-7)%
ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Elemental Proliferation เลเวล 20
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ (8-10)%
ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Unbound Ailments เลเวล 18
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ (5-7)%
ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Unbound Ailments เลเวล 20
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ (8-10)%
ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (5-7)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (8-10)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ignition 15 มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 10% ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ignition 15 มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 20% ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Combustion 45 มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 15% ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Combustion 45 มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 25% ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Conflagration 75 มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 20% ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Conflagration 75 มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 30% ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (19-26) ถึง (38-46) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (19-26) ถึง (38-46) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 เสริมความเสียหาย ไฟ (23-30) ถึง (47-54) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 เสริมความเสียหาย ไฟ (23-30) ถึง (47-54) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 85 มีโอกาสสร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที ต่อศัตรู (7-10)% เมื่อปะทะ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Maim เลเวล 18
มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 15% เมื่อปะทะ
โจมตี, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Maim เลเวล 20
มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 20% เมื่อปะทะ
โจมตี, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Chance to Poison เลเวล 18
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 15% เมื่อปะทะ
เคออส, โจมตี, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Chance to Poison เลเวล 20
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะ
เคออส, โจมตี, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shocking 15 มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค 10% ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shocking 15 มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค 20% ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Zapping 45 มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค 15% ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Zapping 45 มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค 25% ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Electrocution 75 มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค 20% ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Electrocution 75 มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค 30% ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-7) ถึง (68-73) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-7) ถึง (68-73) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4-8) ถึง (82-86) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 75 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4-8) ถึง (82-86) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค 4 วินาที ต่อผู้โจมตี (25-40)% เมื่อบล็อค ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค 4 วินาที ต่อผู้โจมตี (25-40)% เมื่อบล็อค ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค 4 วินาที ต่อผู้โจมตี (41-50)% เมื่อบล็อค ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค 4 วินาที ต่อผู้โจมตี (41-50)% เมื่อบล็อค ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Rebuttal 45 โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท (8-10)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Rebuttal 46 โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท (5-6)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Snuffing 57 โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท (7-8)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Snuffing 58 โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท (11-13)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Revoking 67 โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท (14-16)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Revoking 68 โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท (9-10)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Abjuration 76 โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท (11-12)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Abjuration 77 โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท (17-19)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Nullification 85 โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท (13-14)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Nullification 86 โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท (20-22)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 78 มีโอกาสสร้างสถานะ เสียขวัญ 4 วินาที ต่อศัตรู (7-11)% เมื่อปะทะ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 81 มีโอกาสสร้างสถานะ เสียขวัญ 4 วินาที ต่อศัตรู (12-15)% เมื่อปะทะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 85 มีโอกาสสร้างสถานะ เสียขวัญ 4 วินาที ต่อศัตรู (7-10)% เมื่อปะทะ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 มีโอกาสป้องกันด้วยค่าเกราะ 200% ของค่าจริง (11-20)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 80 มีโอกาสป้องกันด้วยค่าเกราะ 200% ของค่าจริง (21-30)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ 4 วินาที (5-6)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ 4 วินาที (5-6)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ 4 วินาที (15-18)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 70 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ 4 วินาที (7-8)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 70 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ 4 วินาที (19-22)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 73 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ 4 วินาที (9-10)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 73 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ 4 วินาที (23-25)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ 4 วินาที (7-8)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 80 มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ 4 วินาที (9-10)% เมื่อสังหาร
ม็อดพรีฟิกซ์ Malicious 83 เสริมความเสียหาย เคออส (27-41) ถึง (55-69) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 ดูดความเสียหาย เคออส (0.3-0.5)% ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Waning 4 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (26-35)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Waning 4 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (14-18)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Wasting 12 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (36-45)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Wasting 12 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (19-23)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Deteriorating 36 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (46-55)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Deteriorating 36 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (24-28)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Atrophying 64 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (56-65)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Atrophying 64 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (29-33)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (11-15)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (11-15)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Disintegrating 78 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (66-75)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Disintegrating 78 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (34-38)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 80 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (16-20)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (16-20)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ด้วย สกิลโจมตี (16-20)% ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ด้วย สกิลโจมตี (21-25)% ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (60-69)% ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (100-109)% ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 71 เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (70-79)% ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 71 เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (110-119)% ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 75 เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (80-89)% ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 75 เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (120-129)% ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 78 เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (90-94)% ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 78 เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (130-134)% ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Lost 16 ค่าต้านทาน เคออส (5-10)% เคออส, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Banishment 30 ค่าต้านทาน เคออส (11-15)% เคออส, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Eviction 44 ค่าต้านทาน เคออส (16-20)% เคออส, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Expulsion 56 ค่าต้านทาน เคออส (21-25)% เคออส, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Exile 65 ค่าต้านทาน เคออส (26-30)% เคออส, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Bameth 81 ค่าต้านทาน เคออส (31-35)% เคออส, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 ค่าต้านทาน เคออส (20-25)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด เคออส, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 ค่าต้านทาน เคออส (26-30)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด เคออส, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Hypothermia เลเวล 16
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง (8-12)%
ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Hypothermia เลเวล 18
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง (13-16)%
ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Hypothermia เลเวล 20
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง (17-20)%
ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ได้รับสกิล กระจ่าง (Clarity) เลเวล 22
ม็อดพรีฟิกซ์ Frosted 2 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 1 ถึง 2 ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Frosted 2 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (2-3) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Chilled 13 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3-4) ถึง (7-8) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Chilled 13 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5-6) ถึง (9-10) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Icy 21 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5-7) ถึง (10-12) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Icy 21 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7-9) ถึง (14-16) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Frigid 29 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-9) ถึง (13-16) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Frigid 29 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-13) ถึง (19-22) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Freezing 36 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-11) ถึง (16-19) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Freezing 36 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-16) ถึง (24-28) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Frozen 45 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-13) ถึง (20-24) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Frozen 45 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15-20) ถึง (30-35) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Glaciated 53 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-16) ถึง (24-28) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Glaciated 53 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (18-24) ถึง (36-42) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Polar 65 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-19) ถึง (29-34) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Polar 65 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23-32) ถึง (48-55) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Entombing 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-22) ถึง (34-40) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Entombing 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (33-45) ถึง (67-78) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ น้ำแข็ง (5-7)% ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 80 มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ น้ำแข็ง (8-10)% ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 ดูดความเสียหาย น้ำแข็ง (0.2-0.4)% ไปเป็น โล่พลังงาน ป้องกัน, โล่พลังงาน, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 ดูดความเสียหาย น้ำแข็ง (0.3-0.5)% ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 ดูดความเสียหาย น้ำแข็ง (0.3-0.5)% ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Inclement 4 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (26-35)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Inclement 4 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (14-18)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Bleak 12 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (36-45)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Bleak 12 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (19-23)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Boreal 36 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (46-55)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Boreal 36 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (24-28)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Gelid 64 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (56-65)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Gelid 64 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (29-33)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (11-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (11-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Heartstopping 78 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (66-75)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Heartstopping 78 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (34-38)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Snow 12 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (3-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Sleet 24 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ice 36 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13-17)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Rime 50 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (18-22)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Floe 64 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (23-26)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Glaciation 76 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (27-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 75 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (21-25)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (26-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Cold Penetration เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (45-52)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Cold Penetration เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (53-56)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Cold Penetration เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (57-60)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Bitter 2 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (10-19)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Biting 11 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (20-29)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Alpine 23 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (30-39)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Snowy 35 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (40-54)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Hailing 46 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (55-69)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Crystalline 58 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (70-84)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Cryomancer's 64 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (85-99)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Tul's 84 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (100-109)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่น้ำแข็ง (11-15)% เมื่อปะทะ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่น้ำแข็ง (16-20)% เมื่อปะทะ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Inuit 1 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (6-11)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Seal 14 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (12-17)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Penguin 26 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (18-23)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Yeti 38 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (24-29)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Walrus 50 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (30-35)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Polar Bear 60 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (36-41)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Ice 72 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (42-45)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Haast 84 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (46-48)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (4-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 6% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (10-11)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 73 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 7% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 73 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (12-13)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 78 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 8% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 78 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (14-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 82 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (8-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 สาปศัตรูด้วย ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity) เมื่อปะทะ นักเวท, คำสาป
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 78 สาปศัตรูด้วย ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity) เมื่อปะทะ นักเวท, คำสาป
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 80 สาปศัตรูด้วย ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity) เมื่อปะทะ นักเวท, คำสาป
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 75 คุณมี พื้นศักดิ์สิทธิ์ รอบตัวคุณ ขณะอยู่กับที่
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 แปลงความเสียหาย กายภาพ (18-21)% เป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 แปลงความเสียหาย กายภาพ (23-26)% เป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 71 แปลงความเสียหาย กายภาพ (22-25)% เป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 71 แปลงความเสียหาย กายภาพ (27-30)% เป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 แปลงความเสียหาย กายภาพ (18-21)% เป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 แปลงความเสียหาย กายภาพ (23-26)% เป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 71 แปลงความเสียหาย กายภาพ (22-25)% เป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 71 แปลงความเสียหาย กายภาพ (27-30)% เป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 แปลงความเสียหาย กายภาพ (18-21)% เป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 แปลงความเสียหาย กายภาพ (23-26)% เป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 71 แปลงความเสียหาย กายภาพ (22-25)% เป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 71 แปลงความเสียหาย กายภาพ (27-30)% เป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล (30-34)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 75 เพิ่มโอกาสคริติคอล (35-39)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 80 เพิ่มโอกาสคริติคอล (40-45)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล (80-100)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (22-25)%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก (5-8)% เมื่อคริติคอล
ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (26-29)%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก (9-10)% เมื่อคริติคอล
ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Needling 5 เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (10-14)% คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Stinging 20 เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (15-19)% คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Piercing 30 เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (20-24)% คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Rupturing 44 เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (25-29)% คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Penetrating 58 เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (30-34)% คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (10-15)% คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (16-20)% คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (15-17)% คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 70 เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (21-25)% คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Incision 72 เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (35-38)% คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (16-20)% คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (26-30)% คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (18-21)% คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (21-25)% คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 80 เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (22-25)% คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล (80-100)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ พิษ คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล (80-100)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล (31-40)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 73 เพิ่มโอกาสคริติคอล (41-50)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (15-25)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (80-100)% หากคุณไม่ได้ คริติคอล มาเร็วๆ นี้
ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Increased Critical Strikes เลเวล 18
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (60-74)%
นักเวท, คริติคอล, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Increased Critical Strikes เลเวล 20
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (75-82)%
นักเวท, คริติคอล, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (60-74)%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 10% เมื่อคริติคอล
นักเวท, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (75-82)%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 10% เมื่อคริติคอล
นักเวท, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Increased Critical Strikes เลเวล 18
เพิ่มโอกาสคริติคอล (22-25)%
โจมตี, คริติคอล, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Increased Critical Strikes เลเวล 20
เพิ่มโอกาสคริติคอล (26-29)%
โจมตี, คริติคอล, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล (22-25)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 50% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้
โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 เพิ่มโอกาสคริติคอล (26-29)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 50% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้
โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล (22-25)%
ตัวคูณคริติคอล +50% หากคุณไม่ได้คริติคอลมาเร็วๆ นี้
ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 เพิ่มโอกาสคริติคอล (26-29)%
ตัวคูณคริติคอล +50% หากคุณไม่ได้คริติคอลมาเร็วๆ นี้
ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Needling 5 เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย ธนู (10-14)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Stinging 20 เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย ธนู (15-19)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Piercing 30 เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย ธนู (20-24)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Rupturing 44 เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย ธนู (25-29)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Penetrating 58 เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย ธนู (30-34)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Incision 72 เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย ธนู (35-38)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Rending 85 เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย ธนู (39-44)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ire 8 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (8-12)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ire 8 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (10-14)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Anger 21 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (13-19)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Anger 21 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (15-19)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Rage 30 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (20-24)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Rage 31 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (20-24)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Fury 44 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (25-29)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Fury 45 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (25-29)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ferocity 59 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (30-34)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ferocity 59 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (30-34)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (8-12)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (11-13)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (14-16)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 70 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (14-16)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Destruction 73 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (35-38)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Destruction 74 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (35-38)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (13-16)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (17-20)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (17-19)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 80 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (17-20)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 80 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (20-22)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ตัวคูณคริติคอล (50-60)% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเต็ม ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 ตัวคูณคริติคอล (41-50)% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเต็ม ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 73 ตัวคูณคริติคอล (51-60)% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเต็ม ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ ไม้พลอง
ตัวคูณคริติคอล (35-45)% หากคุณบล็อคมาเร็วๆ นี้
ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 ตัวคูณคริติคอล (26-30)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 73 ตัวคูณคริติคอล (31-35)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Increased Critical Damage เลเวล 18
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (22-25)%
ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Increased Critical Damage เลเวล 20
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (26-29)%
ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ire 8 ตัวคูณคริติคอลด้วย ธนู (8-12)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Anger 21 ตัวคูณคริติคอลด้วย ธนู (13-19)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Rage 31 ตัวคูณคริติคอลด้วย ธนู (20-24)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Fury 45 ตัวคูณคริติคอลด้วย ธนู (25-29)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ferocity 59 ตัวคูณคริติคอลด้วย ธนู (30-34)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Destruction 74 ตัวคูณคริติคอลด้วย ธนู (35-38)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 จู่โจมปลิดชีพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 73 จู่โจมปลิดชีพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (30-49)%
การปะทะด้วยอาวุธนี้มี จู่โจมปลิดชีพ ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 เพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ (8-12)% นักเวท, คำสาป
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 78 สาปศัตรูด้วย สิ้นหวัง (Despair) เมื่อปะทะ นักเวท, คำสาป
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 80 สาปศัตรูด้วย สิ้นหวัง (Despair) เมื่อปะทะ นักเวท, คำสาป
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 80 สาปศัตรูด้วย แพ้ธาตุ (Elemental Weakness) เมื่อปะทะ นักเวท, คำสาป
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 80 สาปศัตรูด้วย บอบบาง (Vulnerability) เมื่อปะทะ นักเวท, คำสาป
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหาย ปะทะ (26-30)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 75 เพิ่มความเสียหาย ปะทะ (31-35)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย ปะทะ (36-40)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 80 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ Dexterity 15 หน่วย ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ Dexterity 15 หน่วย ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 80 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ Intelligence 15 หน่วย ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ Intelligence 15 หน่วย ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 80 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ Strength 15 หน่วย ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ Strength 15 หน่วย ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 1% ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 1% ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย (3-4)% ต่อจำนวน Endurance Charge ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหาย (5-7)% ต่อจำนวน Endurance Charge ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหาย (10-13)% ต่อจำนวน Endurance Charge ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 73 เพิ่มความเสียหาย (8-10)% ต่อจำนวน Endurance Charge ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 73 เพิ่มความเสียหาย (14-17)% ต่อจำนวน Endurance Charge ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย (5-6)% ต่อจำนวน Endurance Charge ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหาย (3-4)% ต่อจำนวน Frenzy Charge ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เพิ่มความเสียหาย (5-7)% ต่อจำนวน Frenzy Charge ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 73 เพิ่มความเสียหาย (8-10)% ต่อจำนวน Frenzy Charge ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย (5-6)% ต่อจำนวน Frenzy Charge ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Bandaging 44 ความเสียหายที่ได้รับ (4-6)% ถูกเยียวยาเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Stitching 56 ความเสียหายที่ได้รับ (7-9)% ถูกเยียวยาเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Suturing 68 ความเสียหายที่ได้รับ (10-12)% ถูกเยียวยาเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Fleshbinding 79 ความเสียหายที่ได้รับ (13-15)% ถูกเยียวยาเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เพิ่มความเสียหาย (18-22)% ขณะ กำลังดูด ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เพิ่มความเสียหาย (32-36)% ขณะ กำลังดูด ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 70 เพิ่มความเสียหาย (23-26)% ขณะ กำลังดูด ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 70 เพิ่มความเสียหาย (37-41)% ขณะ กำลังดูด ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 73 เพิ่มความเสียหาย (27-30)% ขณะ กำลังดูด ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 73 เพิ่มความเสียหาย (42-45)% ขณะ กำลังดูด ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Acute 4 เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (5-10)% ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Trenchant 15 เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (11-20)% ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Perforating 30 เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (21-30)% ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Incisive 60 เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (31-36)% ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Lacerating 81 เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (37-42)% ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Impaling 86 เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (43-50)% ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ได้รับสกิล โทเทมล่อเป้า (Decoy Totem) เลเวล 20
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 ลดความเสียหายที่ได้รับ (6-4)% จากความเสียหายต่อเนื่อง ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 80 ลดความเสียหายที่ได้รับ (10-7)% จากความเสียหายต่อเนื่อง ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (18-22)% ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 70 เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (23-26)% ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 73 เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (27-30)% ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นเสื่อมทราม เคออส
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นเสื่อมทราม เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 ปณิธาน (Determination) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (40-50)% มานา, ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ได้รับสกิล ปณิธาน (Determination) เลเวล 22
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Mongoose 1 Dexterity (8-12) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Lynx 11 Dexterity (13-17) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Fox 22 Dexterity (18-22) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Falcon 33 Dexterity (23-27) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Panther 44 Dexterity (28-32) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Leopard 55 Dexterity (33-37) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Jaguar 66 Dexterity (38-42) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Phantom 74 Dexterity (43-50) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Wind 82 Dexterity (51-55) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Blur 85 Dexterity (56-60) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 วินัย (Discipline) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (50-60)% มานา, ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ได้รับสกิล วินัย (Discipline) เลเวล 22
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 สกิลเคลื่อนที่ที่ใส่ ไม่ใช้ มานา มานา, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ มีประสิทธิภาพการสำรอง เพิ่มขึ้น 20% หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 หินที่ใส่ มีประสิทธิภาพการสำรอง เพิ่มขึ้น 20% หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 หินที่ใส่ มีประสิทธิภาพการสำรอง เพิ่มขึ้น 30% หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 80 หินที่ใส่ มีประสิทธิภาพการสำรอง เพิ่มขึ้น 30% หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Fortify เลเวล 20 หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 85 หินที่ใส่ ชิ่ง เพิ่มเติม 1 ครั้ง หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 85 หินที่ใส่ ชิ่ง เพิ่มเติม 1 ครั้ง หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 85 กระสุนจากหินที่ใส่ แบ่งตัว หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Mana Leech เลเวล 15 หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (5-7)% หากคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 83 มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (8-10)% หากคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (23-27)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (23-27)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 70 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (28-32)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 73 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (33-37)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (28-32)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 80 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (33-37)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (11-15)% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (12-14)% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15-18)% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (19-22)% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 80 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (21-25)% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 นำความเสียหาย ธาตุ (5-6)% ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, เคออส
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 นำความเสียหาย ธาตุ (10-12)% ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, เคออส
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 85 นำความเสียหาย ธาตุ (7-8)% ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, เคออส
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 85 นำความเสียหาย ธาตุ (13-15)% ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, เคออส
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Elemental Focus เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (45-52)%
ความเสียหาย, ธาตุ, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Elemental Focus เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (53-56)%
ความเสียหาย, ธาตุ, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Elemental Focus เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (57-60)%
ความเสียหาย, ธาตุ, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ (4-7)% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ 4% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ (7-8)% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ (3-4)% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ 4% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ (7-8)% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 73 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ 5% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 73 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ (9-10)% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ 5% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ (9-10)% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 78 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ 6% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 78 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ (11-12)% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 82 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ (5-6)% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 83 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ 6% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 83 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ (11-12)% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 75 มีโอกาสได้รับสถานะ ลื่นไหล (5-10)% เมื่อคริติคอล คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 80 ได้รับ Endurance Charge 1 ลูก ทุกวินาที หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก (4-6)% เมื่อสังหาร
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก (4-6)% เมื่อสังหาร
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 80 มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก (7-10)% เมื่อสังหาร
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 83 มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก (7-10)% เมื่อสังหาร
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 ได้รับสกิล คำรามทนทาน (Enduring Cry) เลเวล 22
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ศัตรูที่ถูกสังหาร จากการปะทะด้วยการโจมตีหรือเวท จะระเบิด สร้างความเสียหาย เคออส เท่ากับ 5% ของ พลังชีวิตของมัน ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 78 ศัตรูที่ถูกสังหาร จากการปะทะด้วยการโจมตีหรือเวท จะระเบิด สร้างความเสียหาย เคออส เท่ากับ 5% ของ พลังชีวิตของมัน ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 75 ศัตรูที่คุณสังหาร มีโอกาสระเบิด (11-20)% สร้างความเสียหาย กายภาพ เท่ากับ 1/10 ของ พลังชีวิตสูงสุดของมัน ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 85 ศัตรูที่คุณสังหาร มีโอกาสระเบิด (21-30)% สร้างความเสียหาย กายภาพ เท่ากับ 1/10 ของ พลังชีวิตสูงสุดของมัน ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ศัตรู มีการหลบหลีก ลดลง 20% หากคุณปะทะมันมาเร็วๆ นี้ ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Shining 3 โล่พลังงานสูงสุด (1-3) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Glimmering 11 โล่พลังงานสูงสุด (4-8) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Glittering 17 โล่พลังงานสูงสุด (9-12) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Glowing 23 โล่พลังงานสูงสุด (13-15) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Radiating 29 โล่พลังงานสูงสุด (16-19) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Pulsing 35 โล่พลังงานสูงสุด (20-22) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Seething 42 โล่พลังงานสูงสุด (23-26) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Blazing 50 โล่พลังงานสูงสุด (27-31) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Scintillating 59 โล่พลังงานสูงสุด (32-37) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Incandescent 68 โล่พลังงานสูงสุด (38-43) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Resplendent 74 โล่พลังงานสูงสุด (44-47) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Dazzling 80 โล่พลังงานสูงสุด (48-51) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Enlivening 45 เริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน เร็วขึ้น (27-34)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Zest 58 เริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน เร็วขึ้น (35-42)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Galvanising 67 เริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน เร็วขึ้น (43-50)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Vigour 77 เริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน เร็วขึ้น (51-58)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Second Wind 86 เริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน เร็วขึ้น (59-66)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เพิ่มอัตราการ เติมโล่พลังงาน (7-9)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เพิ่มอัตราการ เติมโล่พลังงาน (8-11)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เพิ่มอัตราการ เติมโล่พลังงาน (7-9)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 เพิ่มอัตราการ เติมโล่พลังงาน (10-12)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 เพิ่มอัตราการ เติมโล่พลังงาน (10-12)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 80 เพิ่มอัตราการ เติมโล่พลังงาน (12-15)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Allaying 46 เพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (24-26)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Diffusion 57 เพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (27-29)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Dispersal 68 เพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (30-32)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Buffering 76 เพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (33-35)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ardour 85 เพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (36-38)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Agile 1 อัตราการหลบหลีก (3-10) ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Dancer's 18 อัตราการหลบหลีก (11-35) ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Acrobat's 29 อัตราการหลบหลีก (36-60) ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Fleet 42 อัตราการหลบหลีก (61-80) ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Blurred 58 อัตราการหลบหลีก (81-120) ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Phased 72 อัตราการหลบหลีก (121-150) ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Vaporous 84 อัตราการหลบหลีก (151-170) ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (25-27)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 75 การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (28-31)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 80 การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (32-35)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 85 เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ (2-3)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 85 เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ (2-3)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 สถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (7-9)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 สถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (8-12)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 สถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (18-21)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 73 สถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (10-12)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 73 สถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (13-15)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 73 สถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (22-25)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (7-9)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (18-21)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 73 สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (10-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 73 สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (13-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 73 สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (22-25)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (7-9)% ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (8-12)% ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (18-21)% ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 73 สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (10-12)% ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 73 สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (13-15)% ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 73 สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (22-25)% ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ 1 ถึง 2 ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง 3 ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Smouldering 12 เสริมความเสียหาย ไฟ (3-5) ถึง (7-8) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Smouldering 12 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-7) ถึง (10-12) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Smoking 20 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-7) ถึง (11-13) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Smoking 20 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-10) ถึง (15-18) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Burning 28 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-10) ถึง (15-18) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Burning 28 เสริมความเสียหาย ไฟ (11-14) ถึง (21-25) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Flaming 35 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-12) ถึง (19-22) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Flaming 35 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-18) ถึง (27-31) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Scorching 44 เสริมความเสียหาย ไฟ (11-15) ถึง (23-27) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Scorching 44 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-38) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Incinerating 52 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-18) ถึง (27-31) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Incinerating 52 เสริมความเสียหาย ไฟ (20-27) ถึง (40-47) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Blasting 64 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-22) ถึง (32-38) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Blasting 64 เสริมความเสียหาย ไฟ (27-35) ถึง (53-62) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Cremating 76 เสริมความเสียหาย ไฟ (19-25) ถึง (39-45) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Cremating 76 เสริมความเสียหาย ไฟ (37-50) ถึง (74-87) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ไฟ (5-7)% ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 80 มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ไฟ (8-10)% ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 ดูดความเสียหาย ไฟ (0.2-0.4)% ไปเป็น โล่พลังงาน ป้องกัน, โล่พลังงาน, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 ดูดความเสียหาย ไฟ (0.3-0.5)% ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 ดูดความเสียหาย ไฟ (0.3-0.5)% ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Earnest 4 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (26-35)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Earnest 4 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (14-18)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Fervid 12 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (36-45)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Fervid 12 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (19-23)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Ardent 36 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (46-55)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Ardent 36 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (24-28)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Zealous 64 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (56-65)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Zealous 64 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (29-33)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (11-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (11-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Fanatical 78 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (66-75)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Fanatical 78 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (34-38)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่องด้วย สกิลโจมตี (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่องด้วย สกิลโจมตี (21-25)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Embers 8 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (3-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Coals 22 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Cinders 36 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (13-17)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Flames 50 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (18-22)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Immolation 64 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (23-26)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ashes 76 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (27-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (21-25)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (26-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Fire Penetration เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (45-52)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Fire Penetration เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (53-56)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Fire Penetration เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (57-60)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Searing 2 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (10-19)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Sizzling 11 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20-29)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Blistering 23 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (30-39)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Cauterising 35 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (40-54)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Volcanic 46 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (55-69)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Magmatic 58 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (70-84)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Pyroclastic 64 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (85-99)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Xoph's 84 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (100-109)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่ไฟ (11-15)% เมื่อปะทะ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 80 มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่ไฟ (16-20)% เมื่อปะทะ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Whelpling 1 ค่าต้านทาน ไฟ (6-11)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Salamander 12 ค่าต้านทาน ไฟ (12-17)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Drake 24 ค่าต้านทาน ไฟ (18-23)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Kiln 36 ค่าต้านทาน ไฟ (24-29)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Furnace 48 ค่าต้านทาน ไฟ (30-35)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Volcano 60 ค่าต้านทาน ไฟ (36-41)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Magma 72 ค่าต้านทาน ไฟ (42-45)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Tzteosh 84 ค่าต้านทาน ไฟ (46-48)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (4-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 6% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (10-11)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 73 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 7% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 73 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (12-13)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 78 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 8% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 78 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (14-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 82 ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (8-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Flight 1 เพิ่มระยะตกปลาขึ้น (30-50)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Snaring 1 เบ็ด Eternal Iron
ม็อดพรีฟิกซ์ Filigree 1 เพิ่มพละกำลังการตกปลาขึ้น (20-40)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Alluring 1 เหยื่อล่อ Totemic Wood
ม็อดพรีฟิกซ์ Calming 1 ลดบ่อปลาที่ใช้ลง (30-15)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Fascination 1 เพิ่มจำนวนของ ปลา ที่ตก (15-20)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Bounty 1 เพิ่มระดับความหายากของ ปลา ที่ตก (25-40)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 สาปศัตรูด้วย ไวไฟ (Flammability) เมื่อปะทะ นักเวท, คำสาป
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 78 สาปศัตรูด้วย ไวไฟ (Flammability) เมื่อปะทะ นักเวท, คำสาป
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 80 สาปศัตรูด้วย ไวไฟ (Flammability) เมื่อปะทะ นักเวท, คำสาป
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 75 ได้รับชาร์จขวดยา 1 ชาร์จ เมื่อคุณคริติคอล คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Distilling 45 ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ มีผล เพิ่มขึ้น (4-6)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Condensing 65 ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ มีผล เพิ่มขึ้น (7-9)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Magnifying 85 ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ มีผล เพิ่มขึ้น (10-12)%
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 การปะทะ ประชิด ที่สร้างสถานะ มึนงง มีโอกาสให้สถานะ ตั้งมั่น (8-12)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 การปะทะ ประชิด ที่สร้างสถานะ มึนงง มีโอกาสให้สถานะ ตั้งมั่น (8-12)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรู (8-12)%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (6-8)%
ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรู (13-15)%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (6-8)%
ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก 10% เมื่อปะทะ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (3-5)% เมื่อคุณปะทะ ศัตรูแรร์หรือยูนิค
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (4-6)% เมื่อสังหาร
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (4-6)% เมื่อสังหาร
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (4-6)% เมื่อสังหาร
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 80 มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (7-10)% เมื่อสังหาร
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 84 มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (7-10)% เมื่อสังหาร
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 84 มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (7-10)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 สาปศัตรูด้วย น้ำแข็งกัด (Frostbite) เมื่อปะทะ นักเวท, คำสาป
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 78 สาปศัตรูด้วย น้ำแข็งกัด (Frostbite) เมื่อปะทะ นักเวท, คำสาป
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 สาปศัตรูด้วย น้ำแข็งกัด (Frostbite) เมื่อปะทะ นักเวท, คำสาป
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 ได้รับ อัตราความแม่นยำ เท่ากับ Strength ของคุณ โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม (11-20)% เมื่อคุณคริติคอล คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 80 มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม (21-30)% เมื่อคุณคริติคอล คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 ค่าเกราะ (500-650) หากคุณบล็อคมาเร็วๆ นี้ ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 ค่าเกราะ (651-800) หากคุณบล็อคมาเร็วๆ นี้ ป้องกัน, เกราะ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคริติคอล (15-20)%
มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก (5-10)% เมื่อคริติคอล
โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก (5-10)% เมื่อคุณปะทะศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก (15-30)% เมื่อคุณสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 ได้รับ Endurance Charge 1 ชาร์จ ทุก 4 วินาที ขณะอยู่กับที่
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 การปะทะ ประชิด ที่สร้างสถานะ มึนงง มีโอกาสให้สถานะ ตั้งมั่น (10-20)% โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Repairing 11 ได้รับพลังชีวิต (5-15) เมื่อคุณบล็อค พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Resurgence 22 ได้รับพลังชีวิต (16-25) เมื่อคุณบล็อค พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Renewal 36 ได้รับพลังชีวิต (26-40) เมื่อคุณบล็อค พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Revival 48 ได้รับพลังชีวิต (41-60) เมื่อคุณบล็อค พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Rebounding 60 ได้รับพลังชีวิต (61-85) เมื่อคุณบล็อค พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Revitalization 75 ได้รับพลังชีวิต (86-100) เมื่อคุณบล็อค พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ได้รับ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge 1 ลูก เมื่อคุณบล็อค
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 ได้รับ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge 1 ลูก เมื่อคุณบล็อค
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เมื่อคุณสังหาร มอนสเตอร์แรร์ มีโอกาสได้รับม็อดของมัน 1 อย่าง 10 วินาที (15-20)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 เมื่อคุณสังหาร มอนสเตอร์แรร์ มีโอกาสได้รับม็อดของมัน 1 อย่าง 10 วินาที (21-30)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 73 เมื่อคุณสังหาร มอนสเตอร์แรร์ มีโอกาสได้รับม็อดของมัน 1 อย่าง 10 วินาที (31-40)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 ความเสียหาย ไฟ (2-3) ถึง (4-5) ต่อจำนวน Endurance Charge ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 80 ความเสียหาย ไฟ (3-4) ถึง (6-7) ต่อจำนวน Endurance Charge ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 75 ความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (6-8) ต่อจำนวน Power Charge ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 80 ความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (9-11) ต่อจำนวน Power Charge ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (8-11)% เมื่อปะทะ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (12-15)% เมื่อปะทะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Provocateur's 75 เลเวลของ หินสกิลเคออส ทุกเม็ด +1 เคออส, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Rimedweller's 75 เลเวลของ หินสกิลน้ำแข็ง ทุกเม็ด +1 ธาตุ, น้ำแข็ง, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (10-15)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (6-10)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (10-15)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (10-15)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 80 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (11-15)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 84 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (16-20)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 84 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (16-20)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Acrimony 44 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (7-11)% ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Acrimony 44 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (16-21)% ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Dispersion 55 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (12-15)% ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Dispersion 55 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (24-29)% ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Liquefaction 68 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (16-19)% ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Liquefaction 68 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (31-35)% ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Melting 76 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (20-23)% ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Melting 76 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (36-40)% ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Dissolution 82 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (24-26)% ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Dissolution 82 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (41-45)% ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Acrimony 44 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลโจมตี (7-11)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Dispersion 55 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลโจมตี (12-15)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Liquefaction 68 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลโจมตี (16-19)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Melting 76 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลโจมตี (20-23)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Dissolution 82 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลโจมตี (24-26)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Protective 3 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (2-4)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Strong-Willed 18 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (5-7)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Resolute 30 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8-10)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Fearless 42 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (11-13)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Dauntless 56 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (14-16)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (7-9)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Indomitable 70 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (17-19)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Unassailable 77 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (20-22)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 78 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (10-12)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 82 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (13-15)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Agile 2 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (4-8)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Dancer's 19 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (9-13)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Acrobat's 30 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (14-18)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Fleet 42 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (19-23)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Blurred 56 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (24-28)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (7-9)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Phased 70 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (29-32)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Vaporous 77 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (33-36)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 78 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (10-12)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 82 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (13-15)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Vulcanist's 75 เลเวลของ หินสกิลไฟ ทุกเม็ด +1 ธาตุ, ไฟ, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Mad Lord's 2 เลเวลของ หินสกิลเวทเคออส ทุกเม็ด +1 เคออส, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Mad Lord's 2 เลเวลของ หินสกิลเวทเคออส ทุกเม็ด (1-2) เคออส, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Splintermind's 77 เลเวลของ หินสกิลเวทเคออส ทุกเม็ด +3 เคออส, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Frost Singer's 2 เลเวลของ หินสกิลเวทน้ำแข็ง ทุกเม็ด +1 ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Frost Singer's 2 เลเวลของ หินสกิลเวทน้ำแข็ง ทุกเม็ด (1-2) ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Winter Beckoner's 77 เลเวลของ หินสกิลเวทน้ำแข็ง ทุกเม็ด +3 ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Flame Shaper's 2 เลเวลของ หินสกิลเวทไฟ ทุกเม็ด +1 ธาตุ, ไฟ, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Flame Shaper's 2 เลเวลของ หินสกิลเวทไฟ ทุกเม็ด (1-2) ธาตุ, ไฟ, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Lava Conjurer's 77 เลเวลของ หินสกิลเวทไฟ ทุกเม็ด +3 ธาตุ, ไฟ, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Thunderhand's 2 เลเวลของ หินสกิลเวทสายฟ้า ทุกเม็ด +1 ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Thunderhand's 2 เลเวลของ หินสกิลเวทสายฟ้า ทุกเม็ด (1-2) ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Tempest Master's 77 เลเวลของ หินสกิลเวทสายฟ้า ทุกเม็ด +3 ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Taskmaster's 14 เลเวลของ หินสกิลมิเนียน ทุกเม็ด +1 มิเนียน, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Martinet's 60 เลเวลของ หินสกิลมิเนียน ทุกเม็ด +1 มิเนียน, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Overseer's 75 เลเวลของ หินสกิลมิเนียน ทุกเม็ด +2 มิเนียน, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Lithomancer's 2 เลเวลของ หินสกิลเวทกายภาพ ทุกเม็ด +1 กายภาพ, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Lithomancer's 2 เลเวลของ หินสกิลเวทกายภาพ ทุกเม็ด (1-2) กายภาพ, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Tecton's 77 เลเวลของ หินสกิลเวทกายภาพ ทุกเม็ด +3 กายภาพ, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Magister's 55 เลเวลของ หินสกิลเวท ทุกเม็ด +1 นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Magister's 55 เลเวลของ หินสกิลเวท ทุกเม็ด (1-2) นักเวท, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ไอเทมและหิน มีเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ ลดลง (10-5)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 ไอเทมและหิน มีเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ ลดลง (10-5)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 ไอเทมและหิน มีเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ ลดลง (15-11)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 75 ไอเทมและหิน มีเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ ลดลง (15-11)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Stormbrewer's 75 เลเวลของ หินสกิลสายฟ้า ทุกเม็ด +1 ธาตุ, สายฟ้า, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 15% เมื่อปะทะ โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 15% เมื่อปะทะ โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 20% เมื่อปะทะ โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 20% เมื่อปะทะ โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Reinforced 2 เพิ่มค่าเกราะ (4-8)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Layered 18 เพิ่มค่าเกราะ (9-13)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Lobstered 30 เพิ่มค่าเกราะ (14-18)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Buttressed 42 เพิ่มค่าเกราะ (19-23)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Thickened 56 เพิ่มค่าเกราะ (24-28)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เพิ่มค่าเกราะ (7-9)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Girded 70 เพิ่มค่าเกราะ (29-32)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Impregnable 77 เพิ่มค่าเกราะ (33-36)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 78 เพิ่มค่าเกราะ (10-12)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 82 เพิ่มค่าเกราะ (13-15)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Behemoth's 75 เลเวลของ หินสกิลกายภาพ ทุกเม็ด +1 กายภาพ, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Exalter's 75 เลเวลของ หินสกิล ทุกเม็ด +1 หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 สง่างาม (Grace) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (40-50)% มานา, ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ได้รับสกิล สง่างาม (Grace) เลเวล 22
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 85 ได้รับสกิล ริษยา (Envy) เลเวล 15
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ได้รับสกิล ว่องไว (Haste) เลเวล 22
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 เทวศ (Hatred) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (28-33)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 เทวศ (Hatred) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (48-54)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 เทวศ (Hatred) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (34-40)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 เทวศ (Hatred) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (55-60)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 เทวศ (Hatred) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (40-50)% มานา, ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 ได้รับสกิล เทวศ (Hatred) เลเวล 22
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 ได้รับสกิล สาส์นธุลี (Herald of Ash) เลเวล 22
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ได้รับสกิล สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice) เลเวล 22
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ได้รับสกิล สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder) เลเวล 22
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (15-17)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (6-8)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (18-20)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (6-8)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Immolate เลเวล 16
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู (8-12)%
ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Immolate เลเวล 18
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู (13-16)%
ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Immolate เลเวล 20
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู (17-20)%
ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (12-16)% กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (25-29)% กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 71 เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (17-21)% กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 71 เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (30-34)% กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (22-25)% กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (35-38)% กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน 1% ต่อ อัตราความแม่นยำ 200 หน่วย ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Steadiness 1 อัตราความแม่นยำ (50-100) โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Precision 20 อัตราความแม่นยำ (100-165) โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Sniper 40 อัตราความแม่นยำ (166-250) โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Marksman 60 อัตราความแม่นยำ (251-350) โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Ranger 75 อัตราความแม่นยำ (351-480) โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Lioneye 85 อัตราความแม่นยำ (481-600) โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (6-10)% โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (12-15)% โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (11-15)% โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (16-20)% โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 82 เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (16-20)% โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Additional Accuracy เลเวล 16
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (6-10)%
โจมตี, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Additional Accuracy เลเวล 18
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (11-15)%
โจมตี, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 83 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Additional Accuracy เลเวล 20
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (16-20)%
โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ต่อศัตรู (10-12)% เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 80 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ต่อศัตรู (13-15)% เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (30-34)% เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (15-20)% เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 73 เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (35-40)% เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (21-25)% เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (7-9)% โจมตี, นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (10-12)% โจมตี, นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 85 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (13-14)% โจมตี, นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Skill 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5-7)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ease 4 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-15)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ease 11 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Mastery 22 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-13)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Grandmastery 76 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14-16)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 82 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7-13)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Faster Attacks เลเวล 16
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7-9)%
โจมตี, ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Faster Attacks เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10-12)%
โจมตี, ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 82 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Faster Attacks เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13-14)%
โจมตี, ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Talent 2 เพิ่มความเร็วในการร่าย (5-8)% นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Talent 2 เพิ่มความเร็วในการร่าย (8-13)% นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Nimbleness 4 เพิ่มความเร็วในการร่าย (8-15)% นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Nimbleness 15 เพิ่มความเร็วในการร่าย (9-12)% นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Nimbleness 15 เพิ่มความเร็วในการร่าย (14-19)% นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Expertise 30 เพิ่มความเร็วในการร่าย (13-16)% นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Expertise 30 เพิ่มความเร็วในการร่าย (20-25)% นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Legerdemain 40 เพิ่มความเร็วในการร่าย (17-20)% นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Legerdemain 40 เพิ่มความเร็วในการร่าย (26-31)% นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Prestidigitation 55 เพิ่มความเร็วในการร่าย (21-24)% นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Prestidigitation 55 เพิ่มความเร็วในการร่าย (32-37)% นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Sortilege 72 เพิ่มความเร็วในการร่าย (25-28)% นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Sortilege 72 เพิ่มความเร็วในการร่าย (38-43)% นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Finesse 83 เพิ่มความเร็วในการร่าย (29-32)% นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Finesse 83 เพิ่มความเร็วในการร่าย (44-49)% นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Faster Casting เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15-17)%
นักเวท, ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Faster Casting เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการร่าย (18-20)%
นักเวท, ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Casting 10 เพิ่มความเร็วในการร่าย (24-28)% นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Spell Echo เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15-17)%
นักเวท, ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Spell Echo เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการร่าย (18-20)%
นักเวท, ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Faster Casting เลเวล 16
เพิ่มความเร็วในการร่าย (7-9)%
นักเวท, ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Faster Casting เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10-12)%
นักเวท, ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 84 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Faster Casting เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการร่าย (13-14)%
นักเวท, ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มความเร็วในการร่าย (15-17)%
มีโอกาสมองข้ามสถานะ มึนงง (15-25)% ขณะร่าย
นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 เพิ่มความเร็วในการร่าย (18-20)%
มีโอกาสมองข้ามสถานะ มึนงง (26-35)% ขณะร่าย
นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เพิ่มความเร็วในการร่าย (15-17)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 20% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้
นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการร่าย (18-20)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 20% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้
นักเวท, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย เคออส (16-20)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 75 เพิ่มความเสียหาย เคออส (21-25)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 80 เพิ่มความเสียหาย เคออส (26-30)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 82 ออร่าจากสกิลของคุณ มอบม็อด: เพิ่มความเสียหาย 2% ให้กับคุณและเพื่อน ความเสียหาย, ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 82 ออร่าจากสกิลของคุณ มอบม็อด: เพิ่มความเสียหาย 4% ให้กับคุณและเพื่อน ความเสียหาย, ออร่า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย (3-4)% ต่อจำนวน Power Charge ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย (5-10)% ต่อจำนวน Power Charge ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เพิ่มความเสียหาย (5-7)% ต่อจำนวน Power Charge ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เพิ่มความเสียหาย (10-13)% ต่อจำนวน Power Charge ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 73 เพิ่มความเสียหาย (8-10)% ต่อจำนวน Power Charge ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 73 เพิ่มความเสียหาย (14-17)% ต่อจำนวน Power Charge ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย (5-6)% ต่อจำนวน Power Charge ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Hale 1 พลังชีวิตสูงสุด (3-9) พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Healthy 5 พลังชีวิตสูงสุด (10-19) พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Sanguine 11 พลังชีวิตสูงสุด (20-29) พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Stalwart 18 พลังชีวิตสูงสุด (30-39) พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Stout 24 พลังชีวิตสูงสุด (40-49) พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Robust 30 พลังชีวิตสูงสุด (50-59) พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Rotund 36 พลังชีวิตสูงสุด (60-69) พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Virile 44 พลังชีวิตสูงสุด (70-79) พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Athlete's 54 พลังชีวิตสูงสุด (80-89) พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Fecund 64 พลังชีวิตสูงสุด (90-99) พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Vigorous 73 พลังชีวิตสูงสุด (100-109) พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Rapturous 81 พลังชีวิตสูงสุด (110-119) พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Prime 86 พลังชีวิตสูงสุด (120-129) พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการ ดูดพลังชีวิต (35-40)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 75 เพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการ ดูดพลังชีวิต (41-45)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 80 เพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการ ดูดพลังชีวิต (46-50)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Beryl 1 มานาสูงสุด (15-19) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Beryl 1 มานาสูงสุด (30-39) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Beryl 1 มานาสูงสุด (40-49) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Cobalt 11 มานาสูงสุด (20-24) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Cobalt 11 มานาสูงสุด (40-49) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Cobalt 11 มานาสูงสุด (50-59) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Azure 17 มานาสูงสุด (25-29) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Azure 17 มานาสูงสุด (50-59) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Azure 17 มานาสูงสุด (60-69) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Sapphire 23 มานาสูงสุด (30-34) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Sapphire 23 มานาสูงสุด (60-69) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Sapphire 23 มานาสูงสุด (70-79) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Cerulean 29 มานาสูงสุด (35-39) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Cerulean 29 มานาสูงสุด (70-79) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Cerulean 29 มานาสูงสุด (80-89) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Aqua 35 มานาสูงสุด (40-44) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Aqua 35 มานาสูงสุด (80-89) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Aqua 35 มานาสูงสุด (90-99) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Opalescent 42 มานาสูงสุด (45-49) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Opalescent 42 มานาสูงสุด (90-99) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Opalescent 42 มานาสูงสุด (100-119) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Gentian 51 มานาสูงสุด (50-54) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Gentian 51 มานาสูงสุด (100-109) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Gentian 51 มานาสูงสุด (120-139) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Chalybeous 60 มานาสูงสุด (55-59) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Chalybeous 60 มานาสูงสุด (110-119) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Chalybeous 60 มานาสูงสุด (140-159) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Mazarine 69 มานาสูงสุด (60-64) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Mazarine 69 มานาสูงสุด (120-129) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Mazarine 69 มานาสูงสุด (160-179) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Blue 75 มานาสูงสุด (65-68) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Blue 75 มานาสูงสุด (130-139) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Blue 75 มานาสูงสุด (180-199) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Zaffre 81 มานาสูงสุด (69-73) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Zaffre 81 มานาสูงสุด (140-159) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Zaffre 81 มานาสูงสุด (200-229) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Ultramarine 85 มานาสูงสุด (74-78) มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 จำนวน Power Charge สูงสุด +1
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 84 จำนวน Power Charge สูงสุด +1
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Intercepting 10 โอกาสบล็อค (1-3)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Walling 25 โอกาสบล็อค (4-5)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Blocking 40 โอกาสบล็อค (6-7)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Stalwart 55 โอกาสบล็อค (8-9)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Buttress 66 โอกาสบล็อค (10-11)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Sentinel 77 โอกาสบล็อค (12-13)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Citadel 86 โอกาสบล็อค (14-15)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Catalysing 4 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (5-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Catalysing 4 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (11-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Catalysing 4 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (19-34)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Infusing 15 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (11-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Infusing 15 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (21-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Infusing 15 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (36-51)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Empowering 30 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (21-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Empowering 30 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (31-36)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Empowering 30 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (53-61)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Unleashed 60 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (31-36)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Unleashed 60 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (37-42)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Unleashed 60 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (63-71)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (26-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 75 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (31-35)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (36-40)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Overpowering 81 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (37-42)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Overpowering 81 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (43-50)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Overpowering 81 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (73-85)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Devastating 86 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (43-50)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Devastating 86 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (51-59)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Devastating 86 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (87-100)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Elemental Damage with Attacks เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (28-32)%
ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Elemental Damage with Attacks เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (33-37)%
ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Pupil 1 Intelligence (8-12) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Student 11 Intelligence (13-17) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Prodigy 22 Intelligence (18-22) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Augur 33 Intelligence (23-27) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Philosopher 44 Intelligence (28-32) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Sage 55 Intelligence (33-37) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Savant 66 Intelligence (38-42) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Virtuoso 74 Intelligence (43-50) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Genius 82 Intelligence (51-55) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Polymath 85 Intelligence (56-60) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบ (4-7)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 85 เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบ (8-10)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Plunder 3 เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (6-10)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Raiding 30 เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (11-14)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Archaeology 53 เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (15-20)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Excavation 75 เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (21-26)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Magpie's 20 เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (8-12)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Pirate's 39 เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (13-18)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Dragon's 62 เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (19-24)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Perandus' 84 เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (25-28)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 ได้รับพลังชีวิต (35-50) ต่อจำนวนศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด ที่ถูกปะทะด้วยอาวุธนี้ พลังชีวิต, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Rejuvenation 8 ได้รับพลังชีวิต 2 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี พลังชีวิต, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Restoration 20 ได้รับพลังชีวิต 3 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี พลังชีวิต, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Regrowth 30 ได้รับพลังชีวิต 4 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี พลังชีวิต, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 ได้รับพลังชีวิต (10-15) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี พลังชีวิต, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 ได้รับพลังชีวิต (10-15) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี พลังชีวิต, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 ได้รับพลังชีวิต (16-20) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี พลังชีวิต, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 75 ได้รับพลังชีวิต (16-20) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี พลังชีวิต, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Rejuvenation 8 ได้รับพลังชีวิต 2 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ พลังชีวิต, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Restoration 20 ได้รับพลังชีวิต 3 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ พลังชีวิต, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Regrowth 30 ได้รับพลังชีวิต 4 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ พลังชีวิต, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Nourishment 40 ได้รับพลังชีวิต 5 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ พลังชีวิต, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Success 1 ได้รับพลังชีวิต (3-6) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Victory 23 ได้รับพลังชีวิต (7-10) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Triumph 40 ได้รับพลังชีวิต (11-14) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 ได้รับพลังชีวิต (8-12) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยเวท พลังชีวิต, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 ได้รับพลังชีวิต (8-12) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยเวท พลังชีวิต, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 ได้รับพลังชีวิต (13-15) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยเวท พลังชีวิต, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 75 ได้รับพลังชีวิต (13-15) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยเวท พลังชีวิต, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Remora's 50 ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.2-0.4)% ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Lamprey's 60 ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.6-0.8)% ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Vampire's 70 ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (1-1.2)% ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Remora's 50 ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.2-0.4)% ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Lamprey's 60 ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.6-0.8)% ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Vampire's 70 ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (1-1.2)% ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต (7-9)% พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต (8-11)% พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต (7-9)% พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต (10-12)% พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต (10-12)% พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 80 เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต (12-15)% พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Newt 1 ฟื้นฟูพลังชีวิต (1-2) ต่อวินาที พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Lizard 7 ฟื้นฟูพลังชีวิต (2.1-8) ต่อวินาที พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Flatworm 19 ฟื้นฟูพลังชีวิต (8.1-16) ต่อวินาที พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Starfish 31 ฟื้นฟูพลังชีวิต (16.1-24) ต่อวินาที พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hydra 44 ฟื้นฟูพลังชีวิต (24.1-32) ต่อวินาที พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Troll 55 ฟื้นฟูพลังชีวิต (32.1-48) ต่อวินาที พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ryslatha 68 ฟื้นฟูพลังชีวิต (48.1-64) ต่อวินาที พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Phoenix 74 ฟื้นฟูพลังชีวิต (64.1-96) ต่อวินาที พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Recuperation 78 ฟื้นฟูพลังชีวิต (96.1-128) ต่อวินาที พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Life-giving 83 ฟื้นฟูพลังชีวิต (128.1-152) ต่อวินาที พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Convalescence 86 ฟื้นฟูพลังชีวิต (152.1-176) ต่อวินาที พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Esprit 46 เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูพลังชีวิต (9-11)% พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Perpetuity 57 เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูพลังชีวิต (12-14)% พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Vivification 68 เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูพลังชีวิต (15-17)% พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Youth 76 เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูพลังชีวิต (18-19)% พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Everlasting 85 เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูพลังชีวิต (20-21)% พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shining 8 เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (9-11)%
เพิ่มรัศมีแสง 5%
โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Light 15 เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (12-15)%
เพิ่มรัศมีแสง 10%
โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Radiance 30 เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (16-20)%
เพิ่มรัศมีแสง 15%
โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Humming 3 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง 5 ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Humming 3 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (3-4) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Buzzing 13 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (14-15) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Buzzing 13 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 2 ถึง (16-18) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Snapping 22 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (22-23) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Snapping 22 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (25-28) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crackling 28 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (27-28) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crackling 28 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-3) ถึง (35-40) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Sparking 35 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (33-34) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Sparking 35 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-4) ถึง (44-50) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Arcing 44 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (40-43) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Arcing 44 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (56-62) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Shocking 52 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (47-50) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Shocking 52 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-6) ถึง (66-75) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Discharging 64 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-6) ถึง (57-61) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Discharging 64 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-8) ถึง (89-99) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Electrocuting 76 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-7) ถึง (68-72) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Electrocuting 76 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (5-11) ถึง (124-140) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า (5-7)% ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 80 มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า (8-10)% ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 ดูดความเสียหาย สายฟ้า (0.2-0.4)% ไปเป็น โล่พลังงาน ป้องกัน, โล่พลังงาน, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 ดูดความเสียหาย สายฟ้า (0.3-0.5)% ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 ดูดความเสียหาย สายฟ้า (0.3-0.5)% ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Sparks 10 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (3-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Static 23 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Electricity 36 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (13-17)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Voltage 50 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (18-22)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Discharge 64 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (23-26)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Arcing 76 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (27-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 75 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (21-25)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (26-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Lightning Penetration เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (45-52)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Lightning Penetration เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (53-56)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Lightning Penetration เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (57-60)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Charged 2 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (10-19)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Hissing 11 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (20-29)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Bolting 23 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (30-39)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Coursing 35 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (40-54)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Striking 46 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (55-69)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Smiting 58 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (70-84)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Ionising 64 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (85-99)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Esh's 84 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (100-109)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่สายฟ้า (11-15)% เมื่อปะทะ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 80 มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่สายฟ้า (16-20)% เมื่อปะทะ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Cloud 1 ค่าต้านทาน สายฟ้า (6-11)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Squall 13 ค่าต้านทาน สายฟ้า (12-17)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Storm 25 ค่าต้านทาน สายฟ้า (18-23)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Thunderhead 37 ค่าต้านทาน สายฟ้า (24-29)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Tempest 49 ค่าต้านทาน สายฟ้า (30-35)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Maelstrom 60 ค่าต้านทาน สายฟ้า (36-41)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Lightning 72 ค่าต้านทาน สายฟ้า (42-45)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ephij 84 ค่าต้านทาน สายฟ้า (46-48)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (4-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 6% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (10-11)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 73 ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 7% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 73 ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (12-13)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 78 ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 8% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 78 ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (14-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 82 ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (8-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Steadiness 1 อัตราความแม่นยำ (80-130) โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Precision 20 อัตราความแม่นยำ (131-215) โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Sniper 40 อัตราความแม่นยำ (216-325) โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Marksman 60 อัตราความแม่นยำ (326-455) โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Ranger 75 อัตราความแม่นยำ (456-624) โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Lioneye 85 อัตราความแม่นยำ (625-780) โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Infixed 3 เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (15-26)% ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Ingrained 19 เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (27-42)% ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Instilled 30 เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (43-55)% ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Infused 44 เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (56-67)% ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Inculcated 60 เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (68-79)% ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Interpolated 72 เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (80-91)% ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Inspired 84 เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (92-100)% ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Interpermeated 86 เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (101-110)% ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Pixie's 2 เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (6-13)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (6-7)%
ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Gremlin's 19 เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (14-20)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (8-9)%
ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Boggart's 30 เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (21-26)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (10-11)%
ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Naga's 44 เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (27-32)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (12-13)%
ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Djinn's 60 เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (33-38)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (14-15)%
ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Seraphim's 78 เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (39-42)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (16-17)%
ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Scrapper's 3 เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (15-26)% ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Brawler's 19 เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (27-42)% ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Fencer's 30 เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (43-55)% ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Gladiator's 44 เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (56-67)% ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Duelist's 60 เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (68-79)% ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Hero's 72 เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (80-91)% ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Legend's 84 เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (92-100)% ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Victor's 86 เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (101-110)% ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Shadowy 3 เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (27-42)% ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Ethereal 19 เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (43-55)% ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Unworldly 30 เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (56-67)% ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Ephemeral 44 เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (68-79)% ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Evanescent 60 เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (80-91)% ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Unreal 72 เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (92-100)% ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Incorporeal 85 เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (101-110)% ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Mosquito's 2 เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (6-13)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (6-7)%
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Moth's 19 เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (14-20)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (8-9)%
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Butterfly's 30 เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (21-26)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (10-11)%
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Wasp's 44 เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (27-32)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (12-13)%
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Dragonfly's 60 เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (33-38)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (14-15)%
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Hummingbird's 78 เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (39-42)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (16-17)%
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Beetle's 2 เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (6-13)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (6-7)%
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Crab's 19 เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (14-20)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (8-9)%
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Armadillo's 30 เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (21-26)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (10-11)%
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Rhino's 44 เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (27-32)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (12-13)%
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Elephant's 60 เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (33-38)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (14-15)%
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Mammoth's 78 เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (39-42)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (16-17)%
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 การปะทะด้วยอาวุธนี้ ท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ (13-16)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 การปะทะด้วยอาวุธนี้ ท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ (13-16)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 71 การปะทะด้วยอาวุธนี้ ท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ (17-20)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 71 การปะทะด้วยอาวุธนี้ ท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ (17-20)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Worthy 36 ลดเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ 18%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Apt 60 ลดเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ 32%
ม็อดพรีฟิกซ์ Blessed 1 ค่าเกราะ (5-9)
โล่พลังงานสูงสุด (3-4)
ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Anointed 18 ค่าเกราะ (10-27)
โล่พลังงานสูงสุด (5-12)
ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Sanctified 30 ค่าเกราะ (28-48)
โล่พลังงานสูงสุด (13-22)
ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Hallowed 38 ค่าเกราะ (49-85)
โล่พลังงานสูงสุด (23-28)
ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Beatified 46 ค่าเกราะ (86-145)
โล่พลังงานสูงสุด (29-48)
ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Consecrated 58 ค่าเกราะ (146-220)
โล่พลังงานสูงสุด (49-60)
ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Saintly 69 ค่าเกราะ (221-300)
โล่พลังงานสูงสุด (61-72)
ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Godly 79 ค่าเกราะ (301-375)
โล่พลังงานสูงสุด (73-80)
ป้องกัน, เกราะ, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Supple 1 ค่าเกราะ (5-9)
อัตราการหลบหลีก (5-9)
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Pliant 18 ค่าเกราะ (10-27)
อัตราการหลบหลีก (10-27)
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Flexible 30 ค่าเกราะ (28-48)
อัตราการหลบหลีก (28-48)
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Durable 38 ค่าเกราะ (49-85)
อัตราการหลบหลีก (49-85)
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Sturdy 46 ค่าเกราะ (86-145)
อัตราการหลบหลีก (86-145)
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Resilient 58 ค่าเกราะ (146-220)
อัตราการหลบหลีก (146-220)
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Adaptable 69 ค่าเกราะ (221-300)
อัตราการหลบหลีก (221-300)
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Versatile 79 ค่าเกราะ (301-375)
อัตราการหลบหลีก (301-375)
ป้องกัน, เกราะ, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Oyster's 30 ค่าเกราะ (20-32)
พลังชีวิตสูงสุด (18-23)
พลังชีวิต, ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Urchin's 46 ค่าเกราะ (33-48)
พลังชีวิตสูงสุด (24-28)
พลังชีวิต, ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Nautilus's 62 ค่าเกราะ (49-96)
พลังชีวิตสูงสุด (29-33)
พลังชีวิต, ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Crocodile's 78 ค่าเกราะ (97-144)
พลังชีวิตสูงสุด (34-38)
พลังชีวิต, ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Monk's 30 โล่พลังงานสูงสุด (8-10)
พลังชีวิตสูงสุด (18-23)
พลังชีวิต, ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Prior's 46 โล่พลังงานสูงสุด (11-15)
พลังชีวิตสูงสุด (24-28)
พลังชีวิต, ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Abbot's 62 โล่พลังงานสูงสุด (16-25)
พลังชีวิตสูงสุด (29-33)
พลังชีวิต, ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Exarch's 78 โล่พลังงานสูงสุด (26-30)
พลังชีวิตสูงสุด (34-38)
พลังชีวิต, ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Acolyte's 30 โล่พลังงานสูงสุด (8-10)
มานาสูงสุด (11-15)
มานา, ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Deacon's 46 โล่พลังงานสูงสุด (11-15)
มานาสูงสุด (16-19)
มานา, ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Priest's 62 โล่พลังงานสูงสุด (16-25)
มานาสูงสุด (20-22)
มานา, ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Bishop's 78 โล่พลังงานสูงสุด (26-30)
มานาสูงสุด (23-25)
มานา, ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Will-o-wisp's 1 อัตราการหลบหลีก (5-9)
โล่พลังงานสูงสุด (3-4)
ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Nymph's 18 อัตราการหลบหลีก (10-27)
โล่พลังงานสูงสุด (5-12)
ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Sylph's 30 อัตราการหลบหลีก (28-48)
โล่พลังงานสูงสุด (13-22)
ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Cherub's 38 อัตราการหลบหลีก (49-85)
โล่พลังงานสูงสุด (23-28)
ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Spirit's 46 อัตราการหลบหลีก (86-145)
โล่พลังงานสูงสุด (29-48)
ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Eidolon's 58 อัตราการหลบหลีก (146-220)
โล่พลังงานสูงสุด (49-60)
ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Apparition's 69 อัตราการหลบหลีก (221-300)
โล่พลังงานสูงสุด (61-72)
ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Phantasm's 79 อัตราการหลบหลีก (301-375)
โล่พลังงานสูงสุด (73-80)
ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Flea's 30 อัตราการหลบหลีก (14-20)
พลังชีวิตสูงสุด (18-23)
พลังชีวิต, ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Fawn's 46 อัตราการหลบหลีก (21-42)
พลังชีวิตสูงสุด (24-28)
พลังชีวิต, ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Ram's 62 อัตราการหลบหลีก (43-95)
พลังชีวิตสูงสุด (29-33)
พลังชีวิต, ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Ibex's 78 อัตราการหลบหลีก (96-120)
พลังชีวิตสูงสุด (34-38)
พลังชีวิต, ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Annest's 30 วอร์ดคุ้มภัย (15-20)
พลังชีวิตสูงสุด (18-23)
พลังชีวิต, ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Owen's 46 วอร์ดคุ้มภัย (21-30)
พลังชีวิตสูงสุด (24-28)
พลังชีวิต, ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Gwayne's 62 วอร์ดคุ้มภัย (31-40)
พลังชีวิตสูงสุด (29-33)
พลังชีวิต, ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Cadigan's 78 วอร์ดคุ้มภัย (41-50)
พลังชีวิตสูงสุด (34-38)
พลังชีวิต, ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เลือดไหล (37-42)% ที่เกิดจากการปะทะด้วยอาวุธนี้ กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เลือดไหล (43-50)% ที่เกิดจากการปะทะด้วยอาวุธนี้ กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 83 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เลือดไหล (51-59)% ที่เกิดจากการปะทะด้วยอาวุธนี้ กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 78 มีโอกาสสร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที ต่อศัตรู (7-11)% เมื่อปะทะ โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 81 มีโอกาสสร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที ต่อศัตรู (12-15)% เมื่อปะทะ โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (10-13)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 10% เมื่อปะทะ
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 70 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (14-16)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 15% เมื่อปะทะ
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 73 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (17-20)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 20% เมื่อปะทะ
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Malicious 83 เสริมความเสียหาย เคออส (56-87) ถึง (105-160) ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เสริมความเสียหาย เคออส (5-7) ถึง (11-13)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เสริมความเสียหาย เคออส (9-13) ถึง (21-24)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 71 เสริมความเสียหาย เคออส (9-11) ถึง (17-20)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 71 เสริมความเสียหาย เคออส (16-21) ถึง (32-37)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 74 เสริมความเสียหาย เคออส (12-16) ถึง (24-28)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 74 เสริมความเสียหาย เคออส (22-29) ถึง (44-52)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 77 เสริมความเสียหาย เคออส (15-20) ถึง (30-35)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 77 เสริมความเสียหาย เคออส (28-37) ถึง (57-65)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 80 เสริมความเสียหาย เคออส (18-25) ถึง (38-44)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 80 เสริมความเสียหาย เคออส (35-48) ถึง (72-81)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Malicious 83 เสริมความเสียหาย เคออส (98-149) ถึง (183-280) ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (6-7)% ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (8-9)% ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (10-12)% ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Frosted 2 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Chilled 12 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7-9) ถึง (14-16) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Icy 19 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11-15) ถึง (23-26) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Frigid 27 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-21) ถึง (31-37) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Freezing 34 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (22-30) ถึง (44-51) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Frozen 43 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (31-42) ถึง (62-71) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Glaciated 52 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (41-57) ถึง (83-97) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Polar 63 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (54-74) ถึง (108-126) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Entombing 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (68-92) ถึง (136-157) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crystalising 82 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (81-111) ถึง (163-189) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7-9) ถึง (14-16)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (13-16) ถึง (26-30)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 71 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11-14) ถึง (22-25)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 71 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-26) ถึง (41-46)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15-20) ถึง (30-35)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (28-37) ถึง (56-65)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19-25) ถึง (38-44)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35-46) ถึง (71-81)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23-32) ถึง (48-55)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (43-59) ถึง (89-102)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Frosted 2 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (6-7) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Chilled 12 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-17) ถึง (26-30) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Icy 19 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-28) ถึง (42-48) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Frigid 27 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (29-40) ถึง (58-68) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Freezing 34 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (41-55) ถึง (81-95) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Frozen 43 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (57-77) ถึง (114-132) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Glaciated 52 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (77-104) ถึง (154-178) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Polar 63 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (99-136) ถึง (200-232) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Entombing 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (124-170) ถึง (250-290) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crystalising 82 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (149-204) ถึง (300-348) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (9-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (11-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (13-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Needling 1 เพิ่มโอกาสคริติคอล (10-14)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Stinging 20 เพิ่มโอกาสคริติคอล (15-19)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Piercing 30 เพิ่มโอกาสคริติคอล (20-24)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Puncturing 44 เพิ่มโอกาสคริติคอล (25-29)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Penetrating 59 เพิ่มโอกาสคริติคอล (30-34)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Incision 73 เพิ่มโอกาสคริติคอล (35-38)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ธาตุ (6-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ธาตุ (8-9)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ธาตุ (10-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Shining 3 โล่พลังงานสูงสุด (3-5) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Glimmering 11 โล่พลังงานสูงสุด (6-11) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Glittering 17 โล่พลังงานสูงสุด (12-16) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Glowing 23 โล่พลังงานสูงสุด (17-23) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Radiating 29 โล่พลังงานสูงสุด (24-30) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Pulsing 35 โล่พลังงานสูงสุด (31-38) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Seething 43 โล่พลังงานสูงสุด (39-49) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Blazing 51 โล่พลังงานสูงสุด (50-61) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Scintillating 60 โล่พลังงานสูงสุด (62-76) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Incandescent 69 โล่พลังงานสูงสุด (77-90) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Resplendent 75 โล่พลังงานสูงสุด (91-100) ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Pixie's 3 เพิ่มโล่พลังงาน (6-13)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (6-7)%
ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Gremlin's 18 เพิ่มโล่พลังงาน (14-20)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (8-9)%
ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Boggart's 30 เพิ่มโล่พลังงาน (21-26)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (10-11)%
ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Naga's 44 เพิ่มโล่พลังงาน (27-32)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (12-13)%
ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Djinn's 60 เพิ่มโล่พลังงาน (33-38)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (14-15)%
ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Seraphim's 78 เพิ่มโล่พลังงาน (39-42)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (16-17)%
ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Protective 3 เพิ่มโล่พลังงาน (11-28)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Strong-Willed 18 เพิ่มโล่พลังงาน (27-42)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Resolute 30 เพิ่มโล่พลังงาน (43-55)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Fearless 44 เพิ่มโล่พลังงาน (56-67)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Dauntless 60 เพิ่มโล่พลังงาน (68-79)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Indomitable 72 เพิ่มโล่พลังงาน (80-91)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Unassailable 84 เพิ่มโล่พลังงาน (92-100)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Unfaltering 86 เพิ่มโล่พลังงาน (101-110)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Shadowy 3 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (15-26)% ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Ethereal 19 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (27-42)% ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Unworldly 30 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (43-55)% ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Ephemeral 44 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (56-67)% ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Evanescent 60 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (68-79)% ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Unreal 72 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (80-91)% ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Illusory 84 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (92-100)% ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Incorporeal 86 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (101-110)% ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Mosquito's 2 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (6-13)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (6-7)%
ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Moth's 19 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (14-20)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (8-9)%
ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Butterfly's 30 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (21-26)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (10-11)%
ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Wasp's 44 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (27-32)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (12-13)%
ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Dragonfly's 60 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (33-38)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (14-15)%
ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Hummingbird's 78 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (39-42)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (16-17)%
ป้องกัน, การหลบหลีก, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Agile 1 อัตราการหลบหลีก (6-12) ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Dancer's 11 อัตราการหลบหลีก (13-35) ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Acrobat's 17 อัตราการหลบหลีก (36-63) ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Fleet 23 อัตราการหลบหลีก (64-82) ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Blurred 29 อัตราการหลบหลีก (83-101) ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Phased 35 อัตราการหลบหลีก (102-120) ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Vaporous 43 อัตราการหลบหลีก (121-150) ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Elusory 51 อัตราการหลบหลีก (151-200) ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Adroit 60 อัตราการหลบหลีก (201-300) ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Lissome 69 อัตราการหลบหลีก (301-400) ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Fugitive 77 อัตราการหลบหลีก (401-500) ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Mosquito's 2 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (6-13)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (6-7)%
ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Moth's 19 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (14-20)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (8-9)%
ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Butterfly's 30 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (21-26)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (10-11)%
ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Wasp's 44 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (27-32)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (12-13)%
ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Dragonfly's 60 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (33-38)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (14-15)%
ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Hummingbird's 78 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (39-42)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (16-17)%
ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Shade's 3 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (15-26)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Ghost's 19 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (27-42)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Spectre's 30 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (43-55)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Wraith's 44 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (56-67)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Phantasm's 60 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (68-79)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Nightmare's 72 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (80-91)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Mirage's 84 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (92-100)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Illusion's 86 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (101-110)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-10) ถึง (15-18) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-17) ถึง (25-29) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-24) ถึง (35-41) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (24-33) ถึง (49-57) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (34-46) ถึง (68-80) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (46-62) ถึง (93-107) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (59-81) ถึง (120-140) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (74-101) ถึง (150-175) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Carbonising 82 เสริมความเสียหาย ไฟ (89-121) ถึง (180-210) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-10) ถึง (15-18)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (15-19) ถึง (28-34)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 71 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-16) ถึง (24-28)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 71 เสริมความเสียหาย ไฟ (22-30) ถึง (44-52)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (31-41) ถึง (61-72)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 77 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 77 เสริมความเสียหาย ไฟ (39-52) ถึง (78-90)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 80 เสริมความเสียหาย ไฟ (26-35) ถึง (53-61)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 80 เสริมความเสียหาย ไฟ (49-65) ถึง (99-114)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (3-5) ถึง (6-7) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (14-20) ถึง (29-33) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (23-31) ถึง (47-54) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (32-44) ถึง (65-76) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (45-61) ถึง (91-106) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (63-85) ถึง (128-148) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (85-115) ถึง (172-200) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (110-150) ถึง (223-260) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (137-188) ถึง (279-325) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Carbonising 82 เสริมความเสียหาย ไฟ (165-225) ถึง (335-390) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (9-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (11-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (13-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 80 เลเวลของ หินสกิล ที่ใส่ +1 หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 80 เลเวลของ หินสกิล ที่ใส่ +1 หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Fletcher's 9 เลเวลของ หินธนู ที่ใส่ +1 โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Sharpshooter's 64 เลเวลของ หินธนู ที่ใส่ +2 โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Nihilist's 4 เลเวลของ หินเคออส ที่ใส่ +1 เคออส, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Anarchist's 55 เลเวลของ หินเคออส ที่ใส่ +2 เคออส, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เลเวลของ หินเคออส ที่ใส่ +2 เคออส, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Frost Weaver's 2 เลเวลของ หินน้ำแข็ง ที่ใส่ +1 ธาตุ, น้ำแข็ง, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Winterbringer's 55 เลเวลของ หินน้ำแข็ง ที่ใส่ +2 ธาตุ, น้ำแข็ง, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 เลเวลของ หินน้ำแข็ง ที่ใส่ +2 ธาตุ, น้ำแข็ง, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Flame Spinner's 2 เลเวลของ หินไฟ ที่ใส่ +1 ธาตุ, ไฟ, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Lava Caller's 55 เลเวลของ หินไฟ ที่ใส่ +2 ธาตุ, ไฟ, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เลเวลของ หินไฟ ที่ใส่ +2 ธาตุ, ไฟ, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Exemplary 2 เลเวลของ หิน ที่ใส่ +1 หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Paragon's 50 เลเวลของ หิน ที่ใส่ +1 หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Quintessential 50 เลเวลของ หิน ที่ใส่ +2 หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Flawless 76 เลเวลของ หิน ที่ใส่ +3 หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Thunder Lord's 2 เลเวลของ หินสายฟ้า ที่ใส่ +1 ธาตุ, สายฟ้า, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Tempest King's 55 เลเวลของ หินสายฟ้า ที่ใส่ +2 ธาตุ, สายฟ้า, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เลเวลของ หินสายฟ้า ที่ใส่ +2 ธาตุ, สายฟ้า, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Combatant's 8 เลเวลของ หินประชิด ที่ใส่ +1 โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Weaponmaster's 63 เลเวลของ หินประชิด ที่ใส่ +2 โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 80 เลเวลของ หินเสริม ที่ใส่ +1 หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 80 เลเวลของ หินเสริม ที่ใส่ +1 หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Skill 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5-7)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ease 4 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15-25)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ease 11 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Mastery 22 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-13)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Renown 30 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14-16)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Acclaim 37 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Fame 45 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-22)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Infamy 60 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23-25)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Celebration 77 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (26-27)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Faster Attacks เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)%
โจมตี, ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Faster Attacks เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
โจมตี, ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Faster Attacks เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)%
โจมตี, ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Faster Attacks เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)%
โจมตี, ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Multistrike เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)%
โจมตี, ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Multistrike เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)%
โจมตี, ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Momentum เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
โจมตี, ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Momentum เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)%
โจมตี, ความเร็ว, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Squire's 1 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (15-19)%
อัตราความแม่นยำ (16-20)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Journeyman's 11 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (20-24)%
อัตราความแม่นยำ (21-46)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Reaver's 23 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
อัตราความแม่นยำ (47-72)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Mercenary's 35 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
อัตราความแม่นยำ (73-97)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Champion's 46 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
อัตราความแม่นยำ (98-123)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Conqueror's 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
อัตราความแม่นยำ (124-149)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Emperor's 73 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-74)%
อัตราความแม่นยำ (150-174)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Dictator's 83 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (75-79)%
อัตราความแม่นยำ (175-200)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (8-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (8-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (8-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (8-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (8-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 0.6% ไปเป็น พลังชีวิต
พลังชีวิต, ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 0.6% ไปเป็น พลังชีวิต
พลังชีวิต, ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 0.6% ไปเป็น พลังชีวิต
พลังชีวิต, ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 0.6% ไปเป็น พลังชีวิต
พลังชีวิต, ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 0.6% ไปเป็น พลังชีวิต
พลังชีวิต, ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
เพิ่มความเร็วกระสุน (20-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
เพิ่มความเร็วกระสุน (20-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
เพิ่มความเร็วกระสุน (20-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
เพิ่มความเร็วกระสุน (20-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
เพิ่มความเร็วกระสุน (20-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shining 8 เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (9-11)%
เพิ่มรัศมีแสง 5%
โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Light 15 เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (12-15)%
เพิ่มรัศมีแสง 10%
โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Radiance 30 เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (16-20)%
เพิ่มรัศมีแสง 15%
โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Humming 3 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (5-6) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Buzzing 13 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 2 ถึง (25-29) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Snapping 19 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 2 ถึง (41-48) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crackling 31 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 3 ถึง (57-67) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Sparking 34 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4-5) ถึง (80-94) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Arcing 42 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (5-8) ถึง (112-131) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Shocking 51 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (8-10) ถึง (152-176) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Discharging 63 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (10-14) ถึง (197-229) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (13-17) ถึง (247-286) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Vapourising 82 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (15-21) ถึง (296-344) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 2 ถึง (25-29)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 3 ถึง (46-53)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 71 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (40-45)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 71 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-7) ถึง (74-84)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 74 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (55-63)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 74 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-9) ถึง (102-117)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 77 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-6) ถึง (70-79)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 77 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-12) ถึง (130-146)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 80 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-8) ถึง (89-99)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 80 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (6-15) ถึง (165-183)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Humming 3 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 2 ถึง (10-11) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Buzzing 13 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 3 ถึง (46-53) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Snapping 19 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4-5) ถึง (76-88) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crackling 31 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (5-8) ถึง (106-123) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Sparking 34 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (8-10) ถึง (148-173) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Arcing 42 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (11-14) ถึง (208-242) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Shocking 51 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (14-20) ถึง (281-327) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Discharging 63 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (19-25) ถึง (366-425) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (23-32) ถึง (458-531) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Vapourising 82 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (28-38) ถึง (549-638) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (9-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (11-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (13-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Glinting 2 เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง (2-3) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Burnished 13 เสริมความเสียหาย กายภาพ (4-5) ถึง (8-9) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Polished 21 เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-9) ถึง (13-15) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Honed 29 เสริมความเสียหาย กายภาพ (8-12) ถึง (17-20) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Gleaming 36 เสริมความเสียหาย กายภาพ (11-14) ถึง (21-25) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Annealed 46 เสริมความเสียหาย กายภาพ (13-18) ถึง (27-31) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Razor-sharp 54 เสริมความเสียหาย กายภาพ (16-21) ถึง (32-38) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Tempered 65 เสริมความเสียหาย กายภาพ (19-25) ถึง (39-45) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Flaring 77 เสริมความเสียหาย กายภาพ (22-29) ถึง (45-52) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Heavy 1 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40-49)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Serrated 11 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (50-64)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Wicked 23 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-84)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Vicious 35 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (85-109)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Bloodthirsty 46 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (110-134)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Cruel 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (135-154)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Tyrannical 73 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (155-169)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Merciless 83 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (170-179)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Added Fire Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (101-115)%
ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ, โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Added Fire Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (116-126)%
ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ, โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Added Fire Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (127-134)%
ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ, โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Brutality เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (101-115)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Brutality เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (116-126)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Brutality เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (127-134)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Melee Physical Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (101-115)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Melee Physical Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (116-126)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Melee Physical Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (127-134)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Ruthless เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (101-115)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Ruthless เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (116-126)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Ruthless เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (127-134)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Lacquered 1 ค่าเกราะ (6-12) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Studded 11 ค่าเกราะ (13-35) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Ribbed 17 ค่าเกราะ (36-63) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Fortified 23 ค่าเกราะ (64-82) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Plated 29 ค่าเกราะ (83-101) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Carapaced 35 ค่าเกราะ (102-120) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Encased 43 ค่าเกราะ (121-150) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Enveloped 51 ค่าเกราะ (151-200) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Abating 60 ค่าเกราะ (201-300) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Unmoving 69 ค่าเกราะ (301-400) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Impervious 77 ค่าเกราะ (401-500) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Beetle's 1 เพิ่มค่าเกราะ (6-13)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (6-7)%
ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Crab's 17 เพิ่มค่าเกราะ (14-20)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (8-9)%
ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Armadillo's 29 เพิ่มค่าเกราะ (21-26)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (10-11)%
ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Rhino's 42 เพิ่มค่าเกราะ (27-32)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (12-13)%
ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Elephant's 60 เพิ่มค่าเกราะ (33-38)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (14-15)%
ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Mammoth's 78 เพิ่มค่าเกราะ (39-42)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (16-17)%
ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Reinforced 3 เพิ่มค่าเกราะ (15-26)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Layered 17 เพิ่มค่าเกราะ (27-42)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Lobstered 29 เพิ่มค่าเกราะ (43-55)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Buttressed 42 เพิ่มค่าเกราะ (56-67)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Thickened 60 เพิ่มค่าเกราะ (68-79)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Girded 72 เพิ่มค่าเกราะ (80-91)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Impregnable 84 เพิ่มค่าเกราะ (92-100)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Impenetrable 86 เพิ่มค่าเกราะ (101-110)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Glinting 2 เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง (4-5) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Burnished 13 เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-8) ถึง (12-15) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Polished 21 เสริมความเสียหาย กายภาพ (10-13) ถึง (21-25) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Honed 29 เสริมความเสียหาย กายภาพ (13-17) ถึง (28-32) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Gleaming 36 เสริมความเสียหาย กายภาพ (16-22) ถึง (35-40) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Annealed 46 เสริมความเสียหาย กายภาพ (20-28) ถึง (43-51) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Razor-sharp 54 เสริมความเสียหาย กายภาพ (25-33) ถึง (52-61) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Tempered 65 เสริมความเสียหาย กายภาพ (30-40) ถึง (63-73) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Flaring 77 เสริมความเสียหาย กายภาพ (34-47) ถึง (72-84) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ ด้วยอาวุธนี้ (37-42)% เคออส, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ ด้วยอาวุธนี้ (43-50)% เคออส, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 83 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ ด้วยอาวุธนี้ (51-59)% เคออส, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Farrier's 3 วอร์ดคุ้มภัย (5-9) ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Brownsmith's 11 วอร์ดคุ้มภัย (10-15) ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Coppersmith's 17 วอร์ดคุ้มภัย (16-23) ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Blacksmith's 23 วอร์ดคุ้มภัย (24-35) ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Silversmith's 29 วอร์ดคุ้มภัย (36-52) ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Goldsmith's 35 วอร์ดคุ้มภัย (52-69) ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Whitesmith's 43 วอร์ดคุ้มภัย (70-84) ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Engraver's 51 วอร์ดคุ้มภัย (85-99) ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Runesmith's 60 วอร์ดคุ้มภัย (100-119) ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Runemaster's 69 วอร์ดคุ้มภัย (120-139) ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Artificer's 75 วอร์ดคุ้มภัย (140-159) ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Improved 3 เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (6-13)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (6-7)%
ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Enhanced 18 เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (14-20)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (8-9)%
ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Bolstered 30 เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (21-26)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (10-11)%
ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Elegant 44 เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (27-32)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (12-13)%
ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Exquisite 60 เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (33-38)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (14-15)%
ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Masterwork 78 เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (39-42)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (16-17)%
ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Chiseled 3 เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (11-28)% ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Etched 18 เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (27-42)% ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Engraved 30 เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (43-55)% ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Embedded 44 เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (56-67)% ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Inscribed 60 เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (68-79)% ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Lettered 72 เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (80-91)% ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Runed 84 เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (92-100)% ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Calligraphic 86 เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (101-110)% ป้องกัน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 ระยะอาวุธ +0.2 เมตร โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 73 ระยะอาวุธ +0.3 เมตร โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 ระยะอาวุธ +0.1 เมตร โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 85 ระยะอาวุธ +0.2 เมตร โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 75 หิงสา (Malevolence) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (28-33)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 75 หิงสา (Malevolence) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (48-54)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 80 หิงสา (Malevolence) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (34-40)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 80 หิงสา (Malevolence) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (55-60)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 75 หิงสา (Malevolence) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (40-50)% มานา, ออร่า
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 ได้รับมานา (2-3) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี มานา, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 ได้รับมานา (2-3) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี มานา, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 ได้รับมานา (3-5) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี มานา, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Absorption 1 ได้รับมานา 1 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Osmosis 24 ได้รับมานา (2-3) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Consumption 40 ได้รับมานา (4-6) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 ได้รับมานา (2-3) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยเวท มานา, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Thirsty 50 ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.2-0.4)% ไปเป็น มานา มานา, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Thirsty 50 ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.2-0.4)% ไปเป็น มานา มานา, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Parched 70 ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.6-0.8)% ไปเป็น มานา มานา, กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เพิ่มอัตราการ เติมมานา (7-9)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เพิ่มอัตราการ เติมมานา (8-11)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เพิ่มอัตราการ เติมมานา (7-9)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 เพิ่มอัตราการ เติมมานา (10-12)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 เพิ่มอัตราการ เติมมานา (10-12)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 เพิ่มอัตราการ เติมมานา (12-15)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Excitement 2 เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (10-19)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Joy 18 เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (20-29)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Elation 29 เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (30-39)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Bliss 42 เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (40-49)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Euphoria 55 เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (50-59)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (41-55)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (41-55)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (56-70)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (56-70)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Nirvana 79 เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (60-69)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล (4-6)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล (7-10)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 82 เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล (6-10)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี สูงสุด +2%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี สูงสุด +2%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Regularity 68 ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +1% เคออส, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Concord 75 ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +2% เคออส, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Harmony 81 ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +3% เคออส, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Furs 68 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Tundra 75 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +2% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Mammoth 81 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +3% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 85 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +2% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 จำนวน Endurance Charge สูงสุด +1
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 84 จำนวน Endurance Charge สูงสุด +1
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 เพิ่มโล่พลังงานจาก เสื้อเกราะที่สวมใส่ (21-25)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 80 เพิ่มโล่พลังงานจาก เสื้อเกราะที่สวมใส่ (26-30)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เพิ่มอัตราการ เติมโล่พลังงาน สุทธิสูงสุด จากการ ดูด (15-25)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 75 เพิ่มอัตราการ เติมโล่พลังงาน สุทธิสูงสุด จากการ ดูด 15% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เติมโล่พลังงาน (3-4)% เมื่อสังหาร ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เติมโล่พลังงาน (3-4)% เมื่อสังหาร ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 เติมโล่พลังงาน (5-6)% เมื่อสังหาร ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 80 เติมโล่พลังงาน (5-6)% เมื่อสังหาร ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Bushfire 68 ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +1% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Molten Core 75 ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +2% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +1% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Solar Storm 81 ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +3% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 85 ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +2% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 จำนวน Frenzy Charge สูงสุด +1
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 84 จำนวน Frenzy Charge สูงสุด +1
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5-8)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4-7)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (3-6)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5-8)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (3-6)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (8-10)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 84 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7-10)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 84 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7-10)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 85 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (9-12)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 85 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (9-12)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต สุทธิสูงสุด จากการ ดูด (15-25)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต สุทธิสูงสุด จากการ ดูด (15-25)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 75 เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต สุทธิสูงสุด จากการ ดูด 10% พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เติมพลังชีวิต (3-4)% เมื่อสังหาร พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 เติมพลังชีวิต (3-4)% เมื่อสังหาร พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 เติมพลังชีวิต (5-6)% เมื่อสังหาร พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 80 เติมพลังชีวิต (5-6)% เมื่อสังหาร พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Impedance 68 ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +1% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shockproofing 75 ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +2% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +1% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Lightning Rod 81 ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +3% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 85 ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +2% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เพิ่มมานาสูงสุด (9-11)% มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เพิ่มมานาสูงสุด (9-11)% มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 เพิ่มมานาสูงสุด (12-15)% มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 80 เพิ่มมานาสูงสุด (12-15)% มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 เพิ่มมานาสูงสุด (9-11)% มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 เพิ่มมานาสูงสุด (12-15)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เติมมานา (3-4)% เมื่อสังหาร มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เติมมานา (3-4)% เมื่อสังหาร มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 เติมมานา (5-6)% เมื่อสังหาร มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 เติมมานา (5-6)% เมื่อสังหาร มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 จำนวน ซอมบี้ที่ปลุก สูงสุด +1 ตัว มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 จำนวน โครงกระดูก สูงสุด +1 ตัว มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Sempiternal 75 ค่าต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +1% ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Deathless 81 ค่าต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +2% ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท สูงสุด +2%
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (18-22)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (15-17)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (23-26)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 73 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (27-30)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (18-21)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (22-25)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 80 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (13-16)%
ระยะการฟาดประชิด +0.2 เมตร
ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (20-25)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (20-25)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (26-30)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (26-30)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 80 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (31-35)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 80 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (31-35)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 82 ระยะการฟาดประชิด +0.2 เมตร โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 ระยะการฟาดประชิด (0.1-0.2) เมตร หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 ระยะการฟาดประชิด +0.2 เมตร หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 73 ระยะการฟาดประชิด +0.3 เมตร หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blastchain Mine เลเวล 18
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (20-25)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blastchain Mine เลเวล 20
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (26-30)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blastchain Mine เลเวล 22
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (31-35)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (20-25)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (26-30)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (31-35)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +1
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 80 จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +2
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +1
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +2
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 จำนวน Power Charge ต่ำสุด +1
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 80 จำนวน Power Charge ต่ำสุด +2
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Motivation 2 มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น (5-7)% โจมตี, นักเวท, ความเร็ว, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Coercion 15 มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น (8-10)% โจมตี, นักเวท, ความเร็ว, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Incitation 30 มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น (11-13)% โจมตี, นักเวท, ความเร็ว, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Agitation 40 มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น (14-16)% โจมตี, นักเวท, ความเร็ว, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Instigation 55 มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น (17-19)% โจมตี, นักเวท, ความเร็ว, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Provocation 72 มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น (20-22)% โจมตี, นักเวท, ความเร็ว, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Infuriation 83 มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น (23-25)% โจมตี, นักเวท, ความเร็ว, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Luck 11 มิเนียน มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (10-19)% มิเนียน, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Fortune 21 มิเนียน มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (20-39)% มิเนียน, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Providence 28 มิเนียน มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (40-59)% มิเนียน, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Serendipity 41 มิเนียน มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (60-79)% มิเนียน, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Determinism 59 มิเนียน มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (80-99)% มิเนียน, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Destiny 76 มิเนียน มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (100-109)% มิเนียน, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Foray 8 มิเนียน มีตัวคูณคริติคอล (10-14)% ความเสียหาย, มิเนียน, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Horde 21 มิเนียน มีตัวคูณคริติคอล (15-19)% ความเสียหาย, มิเนียน, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Throng 30 มิเนียน มีตัวคูณคริติคอล (20-24)% ความเสียหาย, มิเนียน, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Swarm 44 มิเนียน มีตัวคูณคริติคอล (25-29)% ความเสียหาย, มิเนียน, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Invasion 59 มิเนียน มีตัวคูณคริติคอล (30-34)% ความเสียหาย, มิเนียน, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Legion 73 มิเนียน มีตัวคูณคริติคอล (35-38)% ความเสียหาย, มิเนียน, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Baroness's 4 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (5-10)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Viscountess's 15 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (11-20)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Marchioness's 30 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (21-30)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Countess's 60 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (31-36)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (18-22)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (15-17)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 70 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (23-26)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 73 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (27-30)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 75 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (18-21)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 80 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (22-25)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Duchess's 81 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (37-42)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Baroness's 2 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (10-19)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Viscountess's 11 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (20-29)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Marchioness's 23 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (30-39)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Countess's 35 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (40-54)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Duchess's 46 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (55-69)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Princess's 58 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (70-84)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Queen's 64 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (85-99)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Empress's 84 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (100-109)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Baron's 2 มานาสูงสุด (17-20)
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (5-9)%
มานา, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Viscount's 11 มานาสูงสุด (21-24)
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (10-14)%
มานา, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Marquess's 23 มานาสูงสุด (25-28)
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (15-19)%
มานา, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Count's 35 มานาสูงสุด (29-33)
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (20-24)%
มานา, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Duke's 46 มานาสูงสุด (34-37)
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (25-29)%
มานา, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Prince's 58 มานาสูงสุด (38-41)
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (30-34)%
มานา, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ King's 80 มานาสูงสุด (42-45)
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (35-39)%
มานา, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Minion Damage เลเวล 16
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (15-18)%
ความเสียหาย, มิเนียน, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Minion Damage เลเวล 18
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (19-22)%
ความเสียหาย, มิเนียน, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 83 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Minion Damage เลเวล 20
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (23-25)%
ความเสียหาย, มิเนียน, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Adjustment 8 มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ (11-15)% ธาตุ, ค่าต้านทาน, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Acclimatisation 24 มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ (16-20)% ธาตุ, ค่าต้านทาน, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Adaptation 37 มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ (21-23)% ธาตุ, ค่าต้านทาน, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Evolution 50 มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ (24-26)% ธาตุ, ค่าต้านทาน, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Metamorphosis 61 มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ (27-30)% ธาตุ, ค่าต้านทาน, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Instructor 1 มิเนียน มีอัตราความแม่นยำ (80-130) โจมตี, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Tutor 20 มิเนียน มีอัตราความแม่นยำ (131-215) โจมตี, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Commander 40 มิเนียน มีอัตราความแม่นยำ (216-325) โจมตี, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Magnate 60 มิเนียน มีอัตราความแม่นยำ (326-455) โจมตี, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Ruler 75 มิเนียน มีอัตราความแม่นยำ (456-545) โจมตี, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Monarch 85 มิเนียน มีอัตราความแม่นยำ (546-624) โจมตี, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 เลเวลของ หิน ปลุกสเปคเตอร์ (Raise Spectre) ทุกเม็ด +1 มิเนียน, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Administrator 10 มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (13-17)% พลังชีวิต, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Rector 26 มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (18-22)% พลังชีวิต, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Overseer 42 มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (23-27)% พลังชีวิต, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Taskmaster 58 มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (28-32)% พลังชีวิต, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (21-26)% พลังชีวิต, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 70 มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (27-30)% พลังชีวิต, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Slavedriver 74 มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (33-36)% พลังชีวิต, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (31-35)% พลังชีวิต, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Despot 82 มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (37-40)% พลังชีวิต, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Minion Life เลเวล 16
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (15-18)%
พลังชีวิต, มิเนียน, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Minion Life เลเวล 18
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (19-22)%
พลังชีวิต, มิเนียน, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Minion Life เลเวล 20
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (23-25)%
พลังชีวิต, มิเนียน, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Impermeability 68 มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด (3-4)% ธาตุ, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Countervailing 75 มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด (5-6)% ธาตุ, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Imperviousness 81 มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด (7-8)% ธาตุ, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Coordination 1 มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (6-10)% ความเร็ว, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Orchestration 15 มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (11-15)% ความเร็ว, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Masterminding 30 มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (16-20)% ความเร็ว, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Orchestration 40 มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (21-25)% ความเร็ว, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Harmony 55 มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (26-30)% ความเร็ว, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Guard 68 มิเนียน มีค่าป้องกันกายภาพ เพิ่มเติม (7-9)% กายภาพ, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Brigade 75 มิเนียน มีค่าป้องกันกายภาพ เพิ่มเติม (10-12)% กายภาพ, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Phalanx 81 มิเนียน มีค่าป้องกันกายภาพ เพิ่มเติม (13-15)% กายภาพ, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 การปะทะด้วย สกิลเคลื่อนที่ประชิด มีโอกาสให้สถานะ ตั้งมั่น (30-50)% โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 81 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6-10)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 81 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6-10)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (5-7)% หากคุณปะทะศัตรูมาเร็วๆ นี้ ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (10-12)% หากคุณปะทะศัตรูมาเร็วๆ นี้ ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 73 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (8-10)% หากคุณปะทะศัตรูมาเร็วๆ นี้ ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 73 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (13-15)% หากคุณปะทะศัตรูมาเร็วๆ นี้ ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Runner's 1 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Sprinter's 5 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (15-25)% ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Sprinter's 15 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Stallion's 30 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20% ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Gazelle's 40 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25% ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Cheetah's 55 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (4-6)% ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (3-6)% ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 73 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (7-10)% ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (3-6)% ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 75 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (3-6)% ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (3-6)% ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 80 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (7-10)% ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 80 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (7-10)% ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 84 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (7-8)% ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 84 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (7-10)% ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Hellion's 86 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35% ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 75 ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ ตาบอด
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน เคออส -9% ความเสียหาย, เคออส, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน น้ำแข็ง -9% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้ ได้รับความเสียหาย ธาตุ เพิ่มขึ้น 6% ความเสียหาย, ธาตุ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน ไฟ -9% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน สายฟ้า -9% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้ ได้รับความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น 9% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 81 นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส (3-5)% ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 เพิ่มผลของ การเซ่นไหว้ (16-20)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 80 เพิ่มผลของ การเซ่นไหว้ (21-25)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (5-6)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (15-18)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 70 มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (19-22)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 73 มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (23-25)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (7-8)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 83 มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (9-10)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มค่าคุณสมบัติ (6-9)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เพิ่มค่าคุณสมบัติ (6-9)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 เพิ่มค่าคุณสมบัติ (6-9)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 เพิ่มค่าคุณสมบัติ (10-12)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 75 เพิ่มค่าคุณสมบัติ (10-12)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่ม Dexterity (5-8)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 เพิ่ม Dexterity (6-8)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เพิ่ม Dexterity (5-8)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 75 เพิ่ม Dexterity (9-10)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 เพิ่ม Dexterity (9-12)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 83 เพิ่ม Dexterity (9-12)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เพิ่ม Intelligence (5-8)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 เพิ่ม Intelligence (6-8)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เพิ่ม Intelligence (5-8)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 75 เพิ่ม Intelligence (9-10)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 เพิ่ม Intelligence (9-12)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 83 เพิ่ม Intelligence (9-12)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่ม Strength (5-8)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 เพิ่ม Strength (6-8)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 เพิ่ม Strength (5-8)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 75 เพิ่ม Strength (9-10)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 เพิ่ม Strength (9-12)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 83 เพิ่ม Strength (9-12)% ค่าคุณสมบัติ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (8-11)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (5-10)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (7-12)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (3-5)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (5-10)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (7-12)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (16-20)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 73 นำความเสียหาย กายภาพ (13-17)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 73 นำความเสียหาย กายภาพ (21-26)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 นำความเสียหาย กายภาพ (12-15)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 นำความเสียหาย กายภาพ (11-15)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 นำความเสียหาย กายภาพ (13-17)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 75 นำความเสียหาย กายภาพ (6-8)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 75 นำความเสียหาย กายภาพ (11-15)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 78 นำความเสียหาย กายภาพ (18-20)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 78 นำความเสียหาย กายภาพ (27-30)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 80 นำความเสียหาย กายภาพ (18-20)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (8-11)% ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (7-12)% ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (3-5)% ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (5-10)% ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (7-12)% ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (16-20)% ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 73 นำความเสียหาย กายภาพ (13-17)% ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 73 นำความเสียหาย กายภาพ (21-26)% ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 นำความเสียหาย กายภาพ (12-15)% ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 นำความเสียหาย กายภาพ (13-17)% ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 นำความเสียหาย กายภาพ (6-8)% ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 นำความเสียหาย กายภาพ (11-15)% ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 78 นำความเสียหาย กายภาพ (18-20)% ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 78 นำความเสียหาย กายภาพ (27-30)% ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 80 นำความเสียหาย กายภาพ (18-20)% ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (8-11)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (7-12)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (3-5)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (5-10)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (7-12)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 นำความเสียหาย กายภาพ (16-20)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 73 นำความเสียหาย กายภาพ (13-17)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 73 นำความเสียหาย กายภาพ (21-26)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 นำความเสียหาย กายภาพ (12-15)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 นำความเสียหาย กายภาพ (13-17)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 75 นำความเสียหาย กายภาพ (6-8)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 75 นำความเสียหาย กายภาพ (11-15)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 78 นำความเสียหาย กายภาพ (18-20)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 78 นำความเสียหาย กายภาพ (27-30)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 80 นำความเสียหาย กายภาพ (18-20)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ได้รับความเสียหาย กายภาพ (-35--25) จากการปะทะด้วยการโจมตี กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 ได้รับความเสียหาย กายภาพ (-35--25) จากการปะทะด้วยการโจมตี กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 ได้รับความเสียหาย กายภาพ (-45--36) จากการปะทะด้วยการโจมตี กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 75 ได้รับความเสียหาย กายภาพ (-45--36) จากการปะทะด้วยการโจมตี กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Glinting 5 เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 2 ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Glinting 5 เสริมความเสียหาย กายภาพ (1-2) ถึง 3 ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Burnished 13 เสริมความเสียหาย กายภาพ (2-3) ถึง (4-5) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Burnished 13 เสริมความเสียหาย กายภาพ (3-4) ถึง (6-8) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Polished 19 เสริมความเสียหาย กายภาพ (3-4) ถึง (6-7) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Polished 19 เสริมความเสียหาย กายภาพ (5-6) ถึง (9-10) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Honed 28 เสริมความเสียหาย กายภาพ (4-6) ถึง (9-10) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Honed 28 เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-9) ถึง (13-16) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Gleaming 35 เสริมความเสียหาย กายภาพ (5-7) ถึง (11-12) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Gleaming 35 เสริมความเสียหาย กายภาพ (8-11) ถึง (16-18) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Annealed 44 เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-9) ถึง (13-15) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Annealed 44 เสริมความเสียหาย กายภาพ (10-13) ถึง (19-23) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Razor-sharp 52 เสริมความเสียหาย กายภาพ (7-10) ถึง (15-18) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Razor-sharp 52 เสริมความเสียหาย กายภาพ (11-16) ถึง (23-26) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Tempered 64 เสริมความเสียหาย กายภาพ (9-12) ถึง (19-22) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Tempered 64 เสริมความเสียหาย กายภาพ (14-19) ถึง (28-33) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Flaring 76 เสริมความเสียหาย กายภาพ (11-15) ถึง (22-26) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Flaring 76 เสริมความเสียหาย กายภาพ (17-23) ถึง (34-39) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 นำความเสียหาย กายภาพ (7-9)% ไปเสริมเป็น ธาตุแบบสุ่ม ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 นำความเสียหาย กายภาพ (7-8)% ไปเสริมเป็น ธาตุแบบสุ่ม ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 73 นำความเสียหาย กายภาพ (9-11)% ไปเสริมเป็น ธาตุแบบสุ่ม ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 นำความเสียหาย กายภาพ (10-12)% ไปเสริมเป็น ธาตุแบบสุ่ม ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 78 นำความเสียหาย กายภาพ (12-15)% ไปเสริมเป็น ธาตุแบบสุ่ม ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 นำความเสียหาย กายภาพ (13-15)% ไปเสริมเป็น ธาตุแบบสุ่ม ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ กายภาพ (5-7)% กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ กายภาพ (8-10)% กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 แปลงความเสียหาย กายภาพ (10-15)% เป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 แปลงความเสียหาย กายภาพ (16-20)% เป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 71 แปลงความเสียหาย กายภาพ (21-25)% เป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 แปลงความเสียหาย กายภาพ (16-20)% เป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 85 แปลงความเสียหาย กายภาพ (21-25)% เป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 ดูดความเสียหาย กายภาพ (0.3-0.5)% ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 ดูดความเสียหาย กายภาพ (0.3-0.5)% ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Seeping 4 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (26-35)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Seeping 4 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (14-18)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Spilling 12 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (36-45)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Spilling 12 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (19-23)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Phlebotomising 36 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (46-55)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Phlebotomising 36 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (24-28)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Hemorrhaging 64 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (56-65)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Hemorrhaging 64 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (29-33)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (11-15)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (11-15)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Exsanguinating 78 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (66-75)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Exsanguinating 78 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (34-38)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 80 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (16-20)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (16-20)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่องด้วย สกิลโจมตี (16-20)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่องด้วย สกิลโจมตี (21-25)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (60-69)% ความเสียหาย, กายภาพ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (100-109)% ความเสียหาย, กายภาพ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (70-79)% ความเสียหาย, กายภาพ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (110-119)% ความเสียหาย, กายภาพ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (80-89)% ความเสียหาย, กายภาพ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (120-129)% ความเสียหาย, กายภาพ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 78 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (90-94)% ความเสียหาย, กายภาพ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 78 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (130-134)% ความเสียหาย, กายภาพ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (16-20)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (21-25)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (26-30)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดพรีฟิกซ์ Lacquered 1 ค่าเกราะ (3-10) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Studded 18 ค่าเกราะ (11-35) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Ribbed 30 ค่าเกราะ (36-60) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Fortified 44 ค่าเกราะ (61-138) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Plated 57 ค่าเกราะ (139-322) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Carapaced 71 ค่าเกราะ (323-400) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Encased 83 ค่าเกราะ (401-460) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Enveloped 86 ค่าเกราะ (461-540) ป้องกัน, เกราะ
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 75 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (5-10)% เป็น เคออส กายภาพ, เคออส
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 83 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (11-15)% เป็น เคออส กายภาพ, เคออส
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (5-10)% เป็น น้ำแข็ง กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (4-6)% เป็น น้ำแข็ง กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (5-10)% เป็น น้ำแข็ง กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 83 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (11-15)% เป็น น้ำแข็ง กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 83 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (7-10)% เป็น น้ำแข็ง กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 83 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (11-15)% เป็น น้ำแข็ง กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (5-10)% เป็น ไฟ กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (4-6)% เป็น ไฟ กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (5-10)% เป็น ไฟ กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 83 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (7-10)% เป็น ไฟ กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 83 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (11-15)% เป็น ไฟ กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 84 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (11-15)% เป็น ไฟ กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (5-10)% เป็น สายฟ้า กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (4-6)% เป็น สายฟ้า กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (5-10)% เป็น สายฟ้า กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 82 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (11-15)% เป็น สายฟ้า กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 83 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (7-10)% เป็น สายฟ้า กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 83 เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (11-15)% เป็น สายฟ้า กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ (5-6)%
เพิ่มความเสียหาย พิษ (8-12)%
ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 75 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ (7-8)%
เพิ่มความเสียหาย พิษ (13-17)%
ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 80 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ (9-10)%
เพิ่มความเสียหาย พิษ (18-22)%
ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Poison 20 เพิ่มความเสียหาย พิษ (21-30)%
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะ
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Venom 40 เพิ่มความเสียหาย พิษ (31-40)%
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 25% เมื่อปะทะ
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Virulence 60 เพิ่มความเสียหาย พิษ (41-50)%
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 30% เมื่อปะทะ
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Chance to Poison เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย พิษ (20-25)%
ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Chance to Poison เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย พิษ (26-30)%
ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Chance to Poison เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย พิษ (31-35)%
ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Chance to Poison เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย พิษ (19-23)%
ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Chance to Poison เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย พิษ (24-26)%
ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Critical Strike Affliction เลเวล 18
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ (6-9)%
เคออส, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Critical Strike Affliction เลเวล 20
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ (10-14)%
เคออส, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 15% เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย พิษ (15-25)%
ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 15% เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย พิษ (15-25)%
ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย พิษ (26-30)%
ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 75 มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย พิษ (26-30)%
ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ ไม้พลอง
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 25% เมื่อคุณบล็อค
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 80 มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 15% เมื่อคริติคอล คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก (4-6)% เมื่อสังหาร
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก (4-6)% เมื่อสังหาร
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 80 มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก (7-10)% เมื่อสังหาร
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 84 มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก (7-10)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ได้รับ Power Charge 1 ลูก หลังจาก จ่ายมานา ครบ 200 หน่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 มีโอกาสได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge 1 ลูก (3-6)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 มีโอกาสได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge 1 ลูก (3-6)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 มีโอกาสได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge 1 ลูก (7-10)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 75 มีโอกาสได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge 1 ลูก (7-10)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 โอหัง (Pride) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (40-50)% มานา, ออร่า
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (18-22)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (15-17)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (23-26)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 73 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (27-30)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 75 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (18-21)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (22-25)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (20-25)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (20-25)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (26-30)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (26-30)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 80 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (31-35)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (31-35)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 กระสุน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น (20-30)% ต่อจำนวนศัตรูที่ เจาะทะลุ ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 กระสุน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น (15-20)% ต่อจำนวนศัตรูที่ เจาะทะลุ ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 70 กระสุน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น (21-25)% ต่อจำนวนศัตรูที่ เจาะทะลุ ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 73 กระสุน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น (26-30)% ต่อจำนวนศัตรูที่ เจาะทะลุ ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Slower Projectiles เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (15-18)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Slower Projectiles เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (19-22)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 83 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Slower Projectiles เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (23-25)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Darting 14 เพิ่มความเร็วกระสุน (10-17)% ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Flight 27 เพิ่มความเร็วกระสุน (18-25)% ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Propulsion 41 เพิ่มความเร็วกระสุน (26-33)% ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Zephyr 55 เพิ่มความเร็วกระสุน (34-41)% ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Gale 82 เพิ่มความเร็วกระสุน (42-46)% ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Faster Projectiles เลเวล 16
เพิ่มความเร็วกระสุน (15-20)%
ความเร็ว, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Faster Projectiles เลเวล 18
เพิ่มความเร็วกระสุน (21-25)%
ความเร็ว, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 82 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Faster Projectiles เลเวล 20
เพิ่มความเร็วกระสุน (26-30)%
ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (50-60)% มานา, ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (50-60)% มานา, ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (50-60)% มานา, ออร่า
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 ได้รับสกิล คำรามรวมทัพ (Rallying Cry) เลเวล 22
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เติมโล่พลังงาน (3-5)% เมื่อคุณบล็อค ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เติมโล่พลังงาน (3-5)% เมื่อคุณบล็อค ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เติมพลังชีวิต (3-5)% เมื่อคุณบล็อค พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 เติมพลังชีวิต (3-5)% เมื่อคุณบล็อค พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เติมมานาสูงสุดของคุณ (3-5)% เมื่อคุณบล็อค มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เติมมานาสูงสุดของคุณ (3-5)% เมื่อคุณบล็อค มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 ลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณ (51-60)% ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 ลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ (40-35)% นักเวท, คำสาป
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 ลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ (40-35)% นักเวท, คำสาป
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 คุณและมิเนียนของคุณ ได้รับความเสียหาย สะท้อน ธาตุ ลดลง 100% ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 คุณและมิเนียนของคุณ ได้รับความเสียหาย สะท้อน ธาตุ ลดลง (45-31)% ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 คุณและมิเนียนของคุณ ได้รับความเสียหาย สะท้อน ธาตุ ลดลง (45-31)% ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 คุณและมิเนียนของคุณ ได้รับความเสียหาย สะท้อน ธาตุ ลดลง (55-46)% ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 75 คุณและมิเนียนของคุณ ได้รับความเสียหาย สะท้อน ธาตุ ลดลง 100% ธาตุ
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 75 คุณและมิเนียนของคุณ ได้รับความเสียหาย สะท้อน ธาตุ ลดลง (55-46)% ธาตุ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Dulling 33 คุณได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง (21-30)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Deadening 45 คุณได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง (31-40)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Interference 67 คุณได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง (41-50)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Obstruction 78 คุณได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง (51-60)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 ลดระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ (51-60)% ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Watchman 45 เสริมค่าป้องกันกายภาพ 4% กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Sentry 58 เสริมค่าป้องกันกายภาพ 5% กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Keeper 67 เสริมค่าป้องกันกายภาพ 6% กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Protector 77 เสริมค่าป้องกันกายภาพ 7% กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conservator 86 เสริมค่าป้องกันกายภาพ 8% กายภาพ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 คุณและมิเนียนของคุณ ได้รับความเสียหาย สะท้อน กายภาพ ลดลง 100% กายภาพ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 คุณและมิเนียนของคุณ ได้รับความเสียหาย สะท้อน กายภาพ ลดลง (45-31)% กายภาพ
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 คุณและมิเนียนของคุณ ได้รับความเสียหาย สะท้อน กายภาพ ลดลง (45-31)% กายภาพ
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 คุณและมิเนียนของคุณ ได้รับความเสียหาย สะท้อน กายภาพ ลดลง (55-46)% กายภาพ
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 คุณและมิเนียนของคุณ ได้รับความเสียหาย สะท้อน กายภาพ ลดลง 100% กายภาพ
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 75 คุณและมิเนียนของคุณ ได้รับความเสียหาย สะท้อน กายภาพ ลดลง (55-46)% กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 ลดผลของสถานะ ช็อค ต่อตัวคุณ (60-51)% ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 80 ทุก 4 วินาที ฟื้นฟูพลังชีวิต 15% ในเวลา 1 วินาที พลังชีวิต
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 กำจัดสถานะ เลือดไหล เมื่อคุณใช้ การคำราม กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 กำจัดสถานะ หนาวเย็นและแช่แข็ง เมื่อคุณใช้ ขวดยา ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 กำจัดสถานะ หนาวเย็นและแช่แข็ง เมื่อคุณใช้ ขวดยา ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 กำจัดสถานะ ลุกไหม้และติดไฟ เมื่อคุณใช้ ขวดยา ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 75 กำจัดสถานะ ลุกไหม้และติดไฟ เมื่อคุณใช้ ขวดยา ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 กำจัดสถานะ ช็อค เมื่อคุณใช้ ขวดยา ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 กำจัดสถานะ ช็อค เมื่อคุณใช้ ขวดยา ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (6-8)%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า (8-12)%
ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (6-8)%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า (13-15)%
ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 16
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า (8-12)%
ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 18
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า (13-16)%
ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 20
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า (17-20)%
ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 80 คุณได้รับสถานะ ลุกไหม้บรรจบ 3 วินาที ทุก 8 วินาที
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 80 คุณได้รับสถานะ หนาวเย็นบรรจบ 3 วินาที ทุก 8 วินาที
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 80 คุณได้รับสถานะ ช็อคบรรจบ 3 วินาที ทุก 8 วินาที
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Increased Duration เลเวล 15
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (10-15)%
หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 การโจมตีที่ใส่ มีตัวคูณคริติคอล +30% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 การโจมตีที่ใส่ มีตัวคูณคริติคอล +50% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 84 การโจมตีที่ใส่ มีตัวคูณคริติคอล +70% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 การโจมตีที่ใส่ มีโอกาสคริติคอล +1% โจมตี, คริติคอล, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 การโจมตีที่ใส่ มีโอกาสคริติคอล +2% โจมตี, คริติคอล, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 83 การโจมตีที่ใส่ มีโอกาสคริติคอล +3% โจมตี, คริติคอล, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 83 สกิลที่ใส่ สร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น อีก 40% ความเสียหาย, โจมตี, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 83 สกิลที่ใส่ สร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น อีก 20% ความเสียหาย, โจมตี, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 85 การโจมตีที่ใส่ มีค่าใช้งานมานาสุทธิ -15 มานา, โจมตี, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เวทที่ใส่ มีตัวคูณคริติคอล +30% ความเสียหาย, นักเวท, คริติคอล, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 เวทที่ใส่ มีตัวคูณคริติคอล +50% ความเสียหาย, นักเวท, คริติคอล, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 83 เวทที่ใส่ มีตัวคูณคริติคอล +70% ความเสียหาย, นักเวท, คริติคอล, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เวทที่ใส่ มีโอกาสคริติคอล +1% นักเวท, คริติคอล, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 เวทที่ใส่ มีโอกาสคริติคอล +2% นักเวท, คริติคอล, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 84 เวทที่ใส่ มีโอกาสคริติคอล +3% นักเวท, คริติคอล, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 83 สกิลที่ใส่ สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น อีก 40% ความเสียหาย, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 83 สกิลที่ใส่ สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น อีก 20% ความเสียหาย, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เสริมความเสียหาย เคออส (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เสริมความเสียหาย เคออส (22-31) ถึง (46-53) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เสริมความเสียหาย เคออส (37-49) ถึง (75-86) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เสริมความเสียหาย เคออส (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 70 เสริมความเสียหาย เคออส (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 เสริมความเสียหาย เคออส (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 เสริมความเสียหาย เคออส (28-37) ถึง (55-64) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 เสริมความเสียหาย เคออส (44-58) ถึง (88-103) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 75 เสริมความเสียหาย เคออส (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 85 เสริมความเสียหาย เคออส (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 85 เสริมความเสียหาย เคออส (32-44) ถึง (66-76) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 85 เสริมความเสียหาย เคออส (60-73) ถึง (108-122) ให้กับเวท ความเสียหาย, เคออส, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 1 ถึง (2-3) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Chilled 11 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5-7) ถึง (10-12) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Icy 18 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-10) ถึง (16-18) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Frigid 26 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11-15) ถึง (22-25) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Freezing 33 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-20) ถึง (30-36) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Frozen 42 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20-26) ถึง (40-46) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Glaciated 51 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26-35) ถึง (51-60) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Polar 62 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (33-43) ถึง (64-75) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Entombing 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (41-54) ถึง (81-93) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5-7) ถึง (10-12) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-10) ถึง (15-18) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 71 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-10) ถึง (16-18) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 71 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-16) ถึง (23-27) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11-15) ถึง (22-25) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-22) ถึง (33-38) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-27) ถึง (41-48) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26-34) ถึง (52-60) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Chilled 11 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-10) ถึง (15-18) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Icy 18 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-15) ถึง (23-28) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Frigid 26 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-22) ถึง (33-38) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Freezing 33 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (24-30) ถึง (45-53) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Frozen 42 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (30-40) ถึง (59-69) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Glaciated 51 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (39-52) ถึง (77-90) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Polar 62 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (49-64) ถึง (96-113) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Entombing 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (61-81) ถึง (120-140) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 70 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (6-8) ถึง (12-14) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (10-12) ถึง (19-23) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-18) ถึง (27-31) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (19-25) ถึง (37-44) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (24-33) ถึง (48-57) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (31-42) ถึง (64-73) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (40-52) ถึง (79-91) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (49-66) ถึง (98-115) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (6-8) ถึง (12-14) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-11) ถึง (17-19) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 71 เสริมความเสียหาย ไฟ (10-13) ถึง (19-22) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 71 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-17) ถึง (26-30) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-18) ถึง (27-31) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (18-24) ถึง (36-42) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 77 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 77 เสริมความเสียหาย ไฟ (23-30) ถึง (45-53) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 80 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 80 เสริมความเสียหาย ไฟ (28-38) ถึง (57-66) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (4-5) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-11) ถึง (17-19) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-17) ถึง (26-29) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (18-23) ถึง (36-42) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (25-33) ถึง (50-59) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (32-44) ถึง (65-76) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (42-56) ถึง (85-99) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (53-70) ถึง (107-123) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (66-88) ถึง (132-155) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 70 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 75 เสริมความเสียหาย ไฟ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 82 เสริมความเสียหาย ไฟ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Humming 1 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (4-5) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Buzzing 11 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (21-22) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Snapping 18 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (33-35) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Crackling 26 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (46-48) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Sparking 33 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (64-68) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Arcing 42 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-7) ถึง (84-88) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Shocking 51 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-9) ถึง (109-115) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Discharging 62 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4-11) ถึง (136-144) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4-14) ถึง (170-179) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (21-22) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (32-34) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 71 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (33-35) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 71 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (49-52) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 74 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (46-49) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 74 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-6) ถึง (69-73) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 77 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (58-61) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 77 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-7) ถึง (87-92) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 80 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-6) ถึง (73-77) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 80 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-9) ถึง (109-115) ให้กับเวท
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Humming 1 เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (6-7) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Buzzing 11 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-3) ถึง (32-34) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Snapping 18 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-4) ถึง (49-52) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Crackling 26 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (69-73) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Sparking 33 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-8) ถึง (97-102) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Arcing 42 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-10) ถึง (126-133) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Shocking 51 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (5-12) ถึง (164-173) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Discharging 62 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (5-17) ถึง (204-216) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (7-20) ถึง (255-270) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (58-61) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-5) ถึง (58-61) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 70 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-6) ถึง (73-77) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-6) ถึง (73-77) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 75 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-7) ถึง (88-93) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 84 เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2-7) ถึง (88-93) ให้กับเวท ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (22-31) ถึง (46-53) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (37-49) ถึง (75-86) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 70 เสริมความเสียหาย กายภาพ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 เสริมความเสียหาย กายภาพ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 เสริมความเสียหาย กายภาพ (28-37) ถึง (55-64) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 เสริมความเสียหาย กายภาพ (44-58) ถึง (88-103) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 75 เสริมความเสียหาย กายภาพ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 84 เสริมความเสียหาย กายภาพ (32-44) ถึง (66-76) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 84 เสริมความเสียหาย กายภาพ (60-73) ถึง (108-122) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 85 เสริมความเสียหาย กายภาพ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวท ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ ไม้พลอง
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (8-12)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (10-12)% หากคุณได้รับความเสียหายจากการปะทะมาเร็วๆ นี้
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 73 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (13-15)% หากคุณได้รับความเสียหายจากการปะทะมาเร็วๆ นี้
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (7-9)% หากคุณบล็อคความเสียหาย เวท มาเร็วๆ นี้
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (10-12)% หากคุณบล็อคความเสียหาย เวท มาเร็วๆ นี้
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Barrier 30 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (4-6)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Bulwark 52 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (7-9)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (3-4)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (4-5)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (3-4)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (4-5)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Barricade 71 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (10-12)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (6-7)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 80 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (5-6)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 80 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (5-6)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 80 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (6-7)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Bastion 84 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (13-15)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Menace 11 เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (10-19)% นักเวท, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Havoc 21 เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (20-39)% นักเวท, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Disaster 28 เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (40-59)% นักเวท, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Calamity 41 เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (60-79)% นักเวท, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ruin 59 เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (80-99)% นักเวท, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Unmaking 76 เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (100-109)% นักเวท, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Chanter's 5 เพิ่มความเสียหาย เวท (3-7)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Mage's 20 เพิ่มความเสียหาย เวท (8-12)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Sorcerer's 38 เพิ่มความเสียหาย เวท (13-17)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Thaumaturgist's 56 เพิ่มความเสียหาย เวท (18-22)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย เวท (18-22)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย เวท (15-17)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย เวท (23-26)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 73 เพิ่มความเสียหาย เวท (27-30)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 75 เพิ่มความเสียหาย เวท (18-21)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Wizard's 76 เพิ่มความเสียหาย เวท (23-26)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย เวท (22-25)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 เพิ่มความเสียหาย เวท (20-25)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เพิ่มความเสียหาย เวท (20-25)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 เพิ่มความเสียหาย เวท (26-30)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 เพิ่มความเสียหาย เวท (26-30)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 เพิ่มความเสียหาย เวท (31-35)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 80 เพิ่มความเสียหาย เวท (31-35)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เพิ่มความเสียหาย เวท 1% ต่อ Intelligence 10 หน่วย ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย เวท 1% ต่อ Intelligence 10 หน่วย ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 1% ต่อ Strength 10 หน่วย ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 1% ต่อ Strength 10 หน่วย ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เพิ่มความเสียหาย เวท 1% ต่อ Dexterity 16 หน่วย ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย เวท 1% ต่อ Dexterity 16 หน่วย ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เพิ่มความเสียหาย เวท 1% ต่อ Intelligence 16 หน่วย ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย เวท 1% ต่อ Intelligence 16 หน่วย ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 เพิ่มความเสียหาย เวท 1% ต่อ Strength 16 หน่วย ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย เวท 1% ต่อ Strength 16 หน่วย ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 ยกเว้นความเสียหาย เวท ที่ถูกยับยั้ง +2%
ม็อดพรีฟิกซ์ Redeemer's 80 สกิลที่เสริมด้วย Unleash มีจำนวน Seal สูงสุด +1
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 เวท มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (4-5)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 เวท มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (10-11)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 เวท มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (6-7)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 เวท มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (12-14)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Brute 1 Strength (8-12) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Wrestler 11 Strength (13-17) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Bear 22 Strength (18-22) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Lion 33 Strength (23-27) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Gorilla 44 Strength (28-32) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Goliath 55 Strength (33-37) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Leviathan 66 Strength (38-42) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Titan 74 Strength (43-50) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Gods 82 Strength (51-55) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Godslayer 85 Strength (56-60) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดพรีฟิกซ์ Hunter's 80 สกิลฟาดที่ไม่ใช่วาล์ เล็งศัตรูที่อยู่ใกล้ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (20-30)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (20-30)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (11-15)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (11-15)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (21-25)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (21-25)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 73 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (16-20)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (16-20)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 73 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (26-30)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (26-30)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Impact 5 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (11-15)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Dazing 18 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (16-20)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Stunning 30 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (21-25)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Slamming 44 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (26-30)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Staggering 58 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (31-35)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Thick Skin 1 เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (11-13)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Stone Skin 17 เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (14-16)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Iron Skin 28 เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (17-19)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Steel Skin 42 เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (20-22)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Adamantite Skin 56 เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (23-25)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Corundum Skin 79 เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (26-28)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Pugilist 5 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (5-7)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Brawler 20 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (8-9)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Boxer 30 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (10-11)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Combatant 44 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (12-13)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Gladiator 58 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (14-15)%
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 1 หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Cast On Critical Strike เลเวล 18 หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Cast On Critical Strike เลเวล 20 หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Cast when Damage Taken เลเวล 5 หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Cast On Melee Kill เลเวล 18 หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Cast On Melee Kill เลเวล 20 หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Cast While Channelling เลเวล 18 หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Cast While Channelling เลเวล 20 หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Endurance Charge on Melee Stun เลเวล 10 หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Fortify เลเวล 1 หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Increased Area of Effect เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (23-27)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Increased Area of Effect เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (28-32)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Increased Area of Effect เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (33-37)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Inspiration เลเวล 1 หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Item Rarity เลเวล 10
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบจาก ศัตรูยูนิค ที่ถูกสังหาร (8-12)%
หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 85 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Item Rarity เลเวล 15
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบจาก ศัตรูยูนิค ที่ถูกสังหาร (13-18)%
หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Less Duration เลเวล 20 หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Lesser Multiple Projectiles เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (15-20)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Lesser Multiple Projectiles เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (21-25)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Lesser Multiple Projectiles เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (26-30)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Life Leech เลเวล 15 หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Melee Splash เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (23-27)%
หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Melee Splash เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (28-32)%
หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Melee Splash เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (33-37)%
หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Momentum เลเวล 10 หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Power Charge On Critical Strike เลเวล 10 หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Spell Cascade เลเวล 16
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (5-8)%
หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Spell Cascade เลเวล 18
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (9-12)%
หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Spell Cascade เลเวล 20
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (13-15)%
หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Ancestral Call เลเวล 16
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (5-8)%
หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Ancestral Call เลเวล 18
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (9-12)%
หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Ancestral Call เลเวล 20
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (13-15)%
หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Volley เลเวล 16
เพิ่มความเร็วกระสุน (15-18)%
ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Volley เลเวล 18
เพิ่มความเร็วกระสุน (19-22)%
ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Volley เลเวล 20
เพิ่มความเร็วกระสุน (23-25)%
ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 75 คุณจะได้รับสถานะ ลมหนุน หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Ballista Totem เลเวล 18
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม (20-25)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Ballista Totem เลเวล 20
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม (26-30)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Ballista Totem เลเวล 22
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม (31-35)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Spell Totem เลเวล 18
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม (20-25)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Spell Totem เลเวล 20
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม (26-30)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Spell Totem เลเวล 22
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม (31-35)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Ballista Totem เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (8-12)%
ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Ballista Totem เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (13-16)%
ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Ballista Totem เลเวล 22
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (17-20)%
ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Spell Totem เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (8-12)%
ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Spell Totem เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (13-16)%
ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Spell Totem เลเวล 22
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (17-20)%
ความเร็ว, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 16
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก (20-25)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 18
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก (26-30)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 20
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก (31-35)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก (20-25)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก (26-30)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก (31-35)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Trap เลเวล 18
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก (20-25)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Trap เลเวล 20
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก (26-30)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Trap เลเวล 22
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก (31-35)%
ความเสียหาย, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 16
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (8-12)%
หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (13-16)%
หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (17-20)%
หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ Bitter 2 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15-29)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Biting 11 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (30-44)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Alpine 23 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (45-59)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Snowy 35 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (60-84)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Hailing 46 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (85-104)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Crystalline 58 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (105-124)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Cryomancer's 79 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (125-149)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Tul's 84 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (150-164)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Searing 2 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15-29)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Sizzling 11 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (30-44)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Blistering 23 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (45-59)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Cauterising 35 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (60-84)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Volcanic 46 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (85-104)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Magmatic 58 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (105-124)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Pyroclastic 79 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (125-149)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Xoph's 84 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (150-164)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Charged 2 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (15-29)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Hissing 11 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (30-44)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Bolting 23 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (45-59)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Coursing 35 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (60-84)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Striking 46 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (85-104)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Smiting 58 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (105-124)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Ionising 79 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (125-149)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Esh's 84 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (150-164)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Apprentice's 2 เพิ่มความเสียหาย เวท (15-29)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Adept's 11 เพิ่มความเสียหาย เวท (30-44)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Scholar's 23 เพิ่มความเสียหาย เวท (45-59)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Professor's 35 เพิ่มความเสียหาย เวท (60-84)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Occultist's 46 เพิ่มความเสียหาย เวท (85-104)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Incanter's 58 เพิ่มความเสียหาย เวท (105-124)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Glyphic 79 เพิ่มความเสียหาย เวท (125-149)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Runic 84 เพิ่มความเสียหาย เวท (150-164)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Caster's 2 เพิ่มความเสียหาย เวท (8-14)%
มานาสูงสุด (26-30)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Conjuror's 11 เพิ่มความเสียหาย เวท (15-22)%
มานาสูงสุด (31-35)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Wizard's 23 เพิ่มความเสียหาย เวท (23-29)%
มานาสูงสุด (36-41)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlock's 35 เพิ่มความเสียหาย เวท (30-37)%
มานาสูงสุด (42-47)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Mage's 46 เพิ่มความเสียหาย เวท (38-44)%
มานาสูงสุด (48-53)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Archmage's 58 เพิ่มความเสียหาย เวท (45-50)%
มานาสูงสุด (54-59)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Lich's 80 เพิ่มความเสียหาย เวท (51-55)%
มานาสูงสุด (60-64)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 3 วินาที (5-6)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 68 มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 3 วินาที (15-18)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 70 มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 3 วินาที (19-22)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest 73 มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 3 วินาที (23-25)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 75 มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 3 วินาที (7-8)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 84 มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 3 วินาที (9-10)% เมื่อสังหาร
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shaping 68 ได้รับสกิล กำลังวังชา (Vitality) เลเวล 22
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 68 สกิลคำราม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (21-25)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlord's 75 สกิลคำราม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (26-30)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ การคำราม (17-21)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 68 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ การคำราม (35-40)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 73 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ การคำราม (22-25)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hunt 73 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ การคำราม (41-45)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 68 เพิ่มผลของบัฟ การคำราม (18-21)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 เพิ่มผลของบัฟ การคำราม (22-25)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการคำราม (21-25)% ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 75 เพิ่มความเร็วในการคำราม (26-30)% ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Redemption 80 เพิ่มความเร็วในการคำราม (31-35)% ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Artifice 46 ฟื้นคืนวอร์ดคุ้มภัย เร็วขึ้น (33-37)% ป้องกัน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Etching 57 ฟื้นคืนวอร์ดคุ้มภัย เร็วขึ้น (38-42)% ป้องกัน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Engraving 68 ฟื้นคืนวอร์ดคุ้มภัย เร็วขึ้น (43-47)% ป้องกัน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Inscription 76 ฟื้นคืนวอร์ดคุ้มภัย เร็วขึ้น (48-52)% ป้องกัน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Runes 85 ฟื้นคืนวอร์ดคุ้มภัย เร็วขึ้น (53-58)% ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Apprentice's 2 เพิ่มความเสียหาย เวท (10-19)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Adept's 11 เพิ่มความเสียหาย เวท (20-29)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Scholar's 23 เพิ่มความเสียหาย เวท (30-39)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Professor's 35 เพิ่มความเสียหาย เวท (40-54)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Occultist's 46 เพิ่มความเสียหาย เวท (55-69)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Incanter's 58 เพิ่มความเสียหาย เวท (70-84)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Glyphic 64 เพิ่มความเสียหาย เวท (85-99)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Runic 84 เพิ่มความเสียหาย เวท (100-109)% ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Caster's 2 เพิ่มความเสียหาย เวท (5-9)%
มานาสูงสุด (17-20)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Conjuror's 11 เพิ่มความเสียหาย เวท (10-14)%
มานาสูงสุด (21-24)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Wizard's 23 เพิ่มความเสียหาย เวท (15-19)%
มานาสูงสุด (25-28)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Warlock's 35 เพิ่มความเสียหาย เวท (20-24)%
มานาสูงสุด (29-33)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Mage's 46 เพิ่มความเสียหาย เวท (25-29)%
มานาสูงสุด (34-37)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Archmage's 58 เพิ่มความเสียหาย เวท (30-34)%
มานาสูงสุด (38-41)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ Lich's 80 เพิ่มความเสียหาย เวท (35-39)%
มานาสูงสุด (42-45)
มานา, ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Controlled Destruction เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย เวท (45-52)%
ความเสียหาย, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Controlled Destruction เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย เวท (53-56)%
ความเสียหาย, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Shaper's 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Controlled Destruction เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย เวท (57-60)%
ความเสียหาย, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 68 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Efficacy เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย เวท (45-52)%
ความเสียหาย, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 75 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Efficacy เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย เวท (53-56)%
ความเสียหาย, นักเวท, หิน
ม็อดพรีฟิกซ์ The Elder's 80 หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Efficacy เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย เวท (57-60)%
ความเสียหาย, นักเวท, หิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 พิโรธ (Wrath) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (28-33)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 พิโรธ (Wrath) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (48-54)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 80 พิโรธ (Wrath) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (34-40)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 80 พิโรธ (Wrath) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (55-60)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 พิโรธ (Wrath) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (40-50)% มานา, ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elder 68 ได้รับสกิล พิโรธ (Wrath) เลเวล 22
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 คลั่งศาสนา (Zealotry) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (28-33)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 คลั่งศาสนา (Zealotry) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (48-54)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 80 คลั่งศาสนา (Zealotry) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (34-40)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 80 คลั่งศาสนา (Zealotry) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (55-60)% ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crusade 75 คลั่งศาสนา (Zealotry) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (40-50)% มานา, ออร่า
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Sealing 8 ป้องกันสถานะ เลือดไหล (6-8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ เลือดไหล ป้องกันสถานะ โลหิตมลทิน (6-8) วินาที หากใช้งานขณะได้รับผลจากสถานะ โลหิตมลทิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Alleviation 32 ป้องกันสถานะ เลือดไหล (9-11) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ เลือดไหล ป้องกันสถานะ โลหิตมลทิน (9-11) วินาที หากใช้งานขณะได้รับผลจากสถานะ โลหิตมลทิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Allaying 56 ป้องกันสถานะ เลือดไหล (12-14) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ เลือดไหล ป้องกันสถานะ โลหิตมลทิน (12-14) วินาที หากใช้งานขณะได้รับผลจากสถานะ โลหิตมลทิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Assuaging 80 ป้องกันสถานะ เลือดไหล (15-17) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ เลือดไหล ป้องกันสถานะ โลหิตมลทิน (15-17) วินาที หากใช้งานขณะได้รับผลจากสถานะ โลหิตมลทิน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Lizard 8 ลดระยะเวลา อีก (49-45)%
ป้องกันสถานะ เลือดไหลและโลหิตมลทิน ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Skink 42 ลดระยะเวลา อีก (44-40)%
ป้องกันสถานะ เลือดไหลและโลหิตมลทิน ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Iguana 76 ลดระยะเวลา อีก (39-35)%
ป้องกันสถานะ เลือดไหลและโลหิตมลทิน ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Abalone 6 เพิ่มค่าเกราะ (41-45)% ขณะที่มีผล ป้องกัน, เกราะ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Tortoise 32 เพิ่มค่าเกราะ (46-50)% ขณะที่มีผล ป้องกัน, เกราะ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Pangolin 58 เพิ่มค่าเกราะ (51-55)% ขณะที่มีผล ป้องกัน, เกราะ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Armadillo 84 เพิ่มค่าเกราะ (56-60)% ขณะที่มีผล ป้องกัน, เกราะ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Bloodshed 10 ดูดความเสียหาย โจมตี 0.4% ไปเป็น พลังชีวิต ขณะที่มีผล พลังชีวิต, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Gore 20 ดูดความเสียหาย โจมตี 0.5% ไปเป็น พลังชีวิต ขณะที่มีผล พลังชีวิต, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Carnage 40 ดูดความเสียหาย โจมตี 0.6% ไปเป็น พลังชีวิต ขณะที่มีผล พลังชีวิต, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Butchery 60 ดูดความเสียหาย โจมตี 0.7% ไปเป็น พลังชีวิต ขณะที่มีผล พลังชีวิต, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Bloodletting 80 ดูดความเสียหาย โจมตี 0.8% ไปเป็น พลังชีวิต ขณะที่มีผล พลังชีวิต, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Falcon 12 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (9-11)% ขณะที่มีผล โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Eagle 62 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (12-14)% ขณะที่มีผล โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Dove 82 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15-17)% ขณะที่มีผล โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Orca 4 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น (31-35)% ขณะที่มีผล
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (31-35)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Sea Lion 23 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น (36-40)% ขณะที่มีผล
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (36-40)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Narwhal 42 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น (41-45)% ขณะที่มีผล
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (41-45)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Beluga 61 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น (46-50)% ขณะที่มีผล
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (46-50)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Seal 80 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น (51-55)% ขณะที่มีผล
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (51-55)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Guppy 6 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (31-35)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Goldfish 25 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (36-40)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Carp 44 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (41-45)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Catfish 63 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (46-50)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Sunfish 82 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (51-55)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Tree Moss 6 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (31-35)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Turf Moss 25 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (36-40)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Tooth Moss 44 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (41-45)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Plume Moss 63 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (46-50)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Bog Moss 82 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (51-55)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Composure 12 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (31-35)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Surefootedness 29 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (36-40)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Persistence 46 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (41-45)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Relentlessness 63 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (46-50)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Tenaciousness 80 มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (51-55)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Albatross 12 เพิ่มความเร็วในการร่าย (9-11)% ขณะที่มีผล นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hummingbird 62 เพิ่มความเร็วในการร่าย (12-14)% ขณะที่มีผล นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Horsefly 82 เพิ่มความเร็วในการร่าย (15-17)% ขณะที่มีผล นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Rabbit 4 ลดผลของสถานะ หนาวเย็น ต่อตัวคุณ (41-36)% ขณะที่มีผล
ลดระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ (41-36)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Cat 23 ลดผลของสถานะ หนาวเย็น ต่อตัวคุณ (47-42)% ขณะที่มีผล
ลดระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ (47-42)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Fox 42 ลดผลของสถานะ หนาวเย็น ต่อตัวคุณ (52-48)% ขณะที่มีผล
ลดระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ (52-48)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Sable 61 ลดผลของสถานะ หนาวเย็น ต่อตัวคุณ (59-52)% ขณะที่มีผล
ลดระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ (59-52)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Bear 80 ลดผลของสถานะ หนาวเย็น ต่อตัวคุณ (65-60)% ขณะที่มีผล
ลดระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ (65-60)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Stinging 18 เพิ่มโอกาสคริติคอล (26-31)% ขณะที่มีผล คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Piercing 34 เพิ่มโอกาสคริติคอล (32-37)% ขณะที่มีผล คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Rupturing 50 เพิ่มโอกาสคริติคอล (38-43)% ขณะที่มีผล คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Penetrating 66 เพิ่มโอกาสคริติคอล (44-49)% ขณะที่มีผล คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Incision 82 เพิ่มโอกาสคริติคอล (50-55)% ขณะที่มีผล คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Petrel 8 ลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ (41-36)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Mockingbird 27 ลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ (47-42)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Curlew 46 ลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ (52-48)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Kakapo 65 ลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ (59-52)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Owl 84 ลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ (65-60)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Gazelle 6 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (41-45)% ขณะที่มีผล ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Antelope 32 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (46-50)% ขณะที่มีผล ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Ibex 58 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (51-55)% ขณะที่มีผล ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Impala 84 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (56-60)% ขณะที่มีผล ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Foisting 12 มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ (19-22)% ขณะที่มีผล ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Imposing 32 มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ (23-26)% ขณะที่มีผล ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Wreaking 52 มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ (27-30)% ขณะที่มีผล ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Infliction 72 มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ (31-34)% ขณะที่มีผล ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hare 5 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6-8)% ขณะที่มีผล ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Lynx 65 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (9-11)% ขณะที่มีผล ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Cheetah 85 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (12-14)% ขณะที่มีผล ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Crystal 1 เสริมค่าต้านทาน ธาตุ (21-24)% ขณะที่มีผล ธาตุ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Prism 21 เสริมค่าต้านทาน ธาตุ (25-28)% ขณะที่มีผล ธาตุ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Kaleidoscope 41 เสริมค่าต้านทาน ธาตุ (29-32)% ขณะที่มีผล ธาตุ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Variegation 61 เสริมค่าต้านทาน ธาตุ (33-36)% ขณะที่มีผล ธาตุ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Rainbow 81 เสริมค่าต้านทาน ธาตุ (37-40)% ขณะที่มีผล ธาตุ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Plover 6 ลดผลของสถานะ ช็อค ต่อตัวคุณ (41-36)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Sandpiper 25 ลดผลของสถานะ ช็อค ต่อตัวคุณ (47-42)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Cormorant 44 ลดผลของสถานะ ช็อค ต่อตัวคุณ (52-48)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Sanderling 63 ลดผลของสถานะ ช็อค ต่อตัวคุณ (59-52)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Heron 82 ลดผลของสถานะ ช็อค ต่อตัวคุณ (65-60)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Diverting 10 ดูดความเสียหาย เวท 0.4% ไปเป็น โล่พลังงาน ขณะที่มีผล ป้องกัน, โล่พลังงาน, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Depletion 20 ดูดความเสียหาย เวท 0.5% ไปเป็น โล่พลังงาน ขณะที่มีผล ป้องกัน, โล่พลังงาน, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Tapping 40 ดูดความเสียหาย เวท 0.6% ไปเป็น โล่พลังงาน ขณะที่มีผล ป้องกัน, โล่พลังงาน, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Siphoning 60 ดูดความเสียหาย เวท 0.7% ไปเป็น โล่พลังงาน ขณะที่มีผล ป้องกัน, โล่พลังงาน, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Draining 80 ดูดความเสียหาย เวท 0.8% ไปเป็น โล่พลังงาน ขณะที่มีผล ป้องกัน, โล่พลังงาน, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Stiffness 1 เพิ่มการฟื้นตัวจากการบล็อคและสถานะ มึนงง (51-56)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Bracing 19 เพิ่มการฟื้นตัวจากการบล็อคและสถานะ มึนงง (57-62)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Ballast 37 เพิ่มการฟื้นตัวจากการบล็อคและสถานะ มึนงง (63-68)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Counterpoise 55 เพิ่มการฟื้นตัวจากการบล็อคและสถานะ มึนงง (69-74)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Stabilisation 73 เพิ่มการฟื้นตัวจากการบล็อคและสถานะ มึนงง (75-80)% ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Runegleaming 12 เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (19-21)% ขณะที่มีผล ป้องกัน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Runeshining 26 เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (22-24)% ขณะที่มีผล ป้องกัน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Runeflaring 52 เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (25-27)% ขณะที่มีผล ป้องกัน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Runeblazing 78 เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (28-30)% ขณะที่มีผล ป้องกัน
ม็อดพรีฟิกซ์ Medic's 8 มีโอกาสได้รับชาร์จขวดยา 1 ชาร์จ (11-15)% เมื่อคุณคริติคอล คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Physician's 26 มีโอกาสได้รับชาร์จขวดยา 1 ชาร์จ (16-20)% เมื่อคุณคริติคอล คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Doctor's 44 มีโอกาสได้รับชาร์จขวดยา 1 ชาร์จ (21-25)% เมื่อคุณคริติคอล คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Specialist's 62 มีโอกาสได้รับชาร์จขวดยา 1 ชาร์จ (26-30)% เมื่อคุณคริติคอล คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Surgeon's 80 มีโอกาสได้รับชาร์จขวดยา 1 ชาร์จ (31-35)% เมื่อคุณคริติคอล คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Apprentice's 14 ลดการใช้งานชาร์จ (16-14)% ในการใช้งานแต่ละครั้ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Scholar's 31 ลดการใช้งานชาร์จ (19-17)% ในการใช้งานแต่ละครั้ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Practitioner's 48 ลดการใช้งานชาร์จ (22-20)% ในการใช้งานแต่ละครั้ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Brewer's 65 ลดการใช้งานชาร์จ (25-23)% ในการใช้งานแต่ละครั้ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Chemist's 82 ลดการใช้งานชาร์จ (28-26)% ในการใช้งานแต่ละครั้ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Convection 4 ป้องกันสถานะ หนาวเย็น (6-8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ หนาวเย็น ป้องกันสถานะ แช่แข็ง (6-8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ แช่แข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Thermodynamics 28 ป้องกันสถานะ หนาวเย็น (9-11) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ หนาวเย็น ป้องกันสถานะ แช่แข็ง (9-11) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ แช่แข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Entropy 52 ป้องกันสถานะ หนาวเย็น (12-14) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ หนาวเย็น ป้องกันสถานะ แช่แข็ง (12-14) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ แช่แข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Thawing 76 ป้องกันสถานะ หนาวเย็น (15-17) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ หนาวเย็น ป้องกันสถานะ แช่แข็ง (15-17) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ แช่แข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Warding 18 กำจัด คำสาป เมื่อใช้งาน นักเวท, คำสาป
ม็อดพรีฟิกซ์ Enduring 16 ลดจำนวนการเติม 66%
ผลไม่ถูกกำจัดเมื่อ มานาที่ไม่สำรองเต็ม ผลไม่เข้าคิว
มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Abecedarian's 20 ลดระยะเวลา (38-33)%
เพิ่มผล 25%
ม็อดพรีฟิกซ์ Dabbler's 50 ลดระยะเวลา (32-28)%
เพิ่มผล 25%
ม็อดพรีฟิกซ์ Alchemist's 80 ลดระยะเวลา (27-23)%
เพิ่มผล 25%
ม็อดพรีฟิกซ์ Impairing 13 เพิ่มการเติมพลังชีวิต (35-39)%
กำจัดมานา 10% จาก พลังชีวิตที่เติม เมื่อใช้งาน
พลังชีวิต, มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Dizzying 30 เพิ่มการเติมพลังชีวิต (40-44)%
กำจัดมานา 10% จาก พลังชีวิตที่เติม เมื่อใช้งาน
พลังชีวิต, มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Depleting 47 เพิ่มการเติมพลังชีวิต (46-50)%
กำจัดมานา 10% จาก พลังชีวิตที่เติม เมื่อใช้งาน
พลังชีวิต, มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Vitiating 64 เพิ่มการเติมพลังชีวิต (51-55)%
กำจัดมานา 10% จาก พลังชีวิตที่เติม เมื่อใช้งาน
พลังชีวิต, มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Sapping 81 เพิ่มการเติมพลังชีวิต (56-60)%
กำจัดมานา 10% จาก พลังชีวิตที่เติม เมื่อใช้งาน
พลังชีวิต, มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Aged 13 เพิ่มการเติมมานา (41-46)%
กำจัดพลังชีวิต 15% จาก มานาที่เติม เมื่อใช้งาน
พลังชีวิต, มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Fermented 30 เพิ่มการเติมมานา (47-52)%
กำจัดพลังชีวิต 15% จาก มานาที่เติม เมื่อใช้งาน
พลังชีวิต, มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Congealed 47 เพิ่มการเติมมานา (53-58)%
กำจัดพลังชีวิต 15% จาก มานาที่เติม เมื่อใช้งาน
พลังชีวิต, มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Turbid 64 เพิ่มการเติมมานา (59-64)%
กำจัดพลังชีวิต 15% จาก มานาที่เติม เมื่อใช้งาน
พลังชีวิต, มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Caustic 81 เพิ่มการเติมมานา (65-70)%
กำจัดพลังชีวิต 15% จาก มานาที่เติม เมื่อใช้งาน
พลังชีวิต, มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Wide 2 จำนวนชาร์จสูงสุด (16-19)
ม็อดพรีฟิกซ์ Plentiful 22 จำนวนชาร์จสูงสุด (20-23)
ม็อดพรีฟิกซ์ Bountiful 42 จำนวนชาร์จสูงสุด (24-27)
ม็อดพรีฟิกซ์ Abundant 62 จำนวนชาร์จสูงสุด (28-31)
ม็อดพรีฟิกซ์ Ample 82 จำนวนชาร์จสูงสุด (32-35)
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Deer 4 ลดระยะเวลา อีก (49-45)%
ป้องกันสถานะ แช่แข็งและหนาวเย็น ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Walrus 38 ลดระยะเวลา อีก (44-40)%
ป้องกันสถานะ แช่แข็งและหนาวเย็น ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Penguin 72 ลดระยะเวลา อีก (39-35)%
ป้องกันสถานะ แช่แข็งและหนาวเย็น ขณะที่มีผล
ม็อดพรีฟิกซ์ Seething 7 ลดจำนวนการเติม 66%
การเติม ส่งผลทันที
ม็อดพรีฟิกซ์ Transgressor's 29 ได้รับ 1 ชาร์จ เมื่อคุณถูกปะทะโดยศัตรู
ม็อดพรีฟิกซ์ Masochist's 63 ได้รับ 2 ชาร์จ เมื่อคุณถูกปะทะโดยศัตรู
ม็อดพรีฟิกซ์ Flagellant's 80 ได้รับ 3 ชาร์จ เมื่อคุณถูกปะทะโดยศัตรู
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Novice 10 เติมพลังชีวิต (100-119)% ให้กับ มิเนียน พลังชีวิต, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Acolyte 28 เติมพลังชีวิต (120-139)% ให้กับ มิเนียน พลังชีวิต, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Summoner 46 เติมพลังชีวิต (140-159)% ให้กับ มิเนียน พลังชีวิต, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conjurer 64 เติมพลังชีวิต (160-179)% ให้กับ มิเนียน พลังชีวิต, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Necromancer 82 เติมพลังชีวิต (180-200)% ให้กับ มิเนียน พลังชีวิต, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Damping 6 ป้องกันสถานะ ลุกไหม้ (6-8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ลุกไหม้ กำจัดสถานะ ติดไฟ ทั้งหมดเมื่อใช้งาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Quashing 30 ป้องกันสถานะ ลุกไหม้ (9-11) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ลุกไหม้ กำจัดสถานะ ติดไฟ ทั้งหมดเมื่อใช้งาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Quelling 54 ป้องกันสถานะ ลุกไหม้ (12-14) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ลุกไหม้ กำจัดสถานะ ติดไฟ ทั้งหมดเมื่อใช้งาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Quenching 78 ป้องกันสถานะ ลุกไหม้ (15-17) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ลุกไหม้ กำจัดสถานะ ติดไฟ ทั้งหมดเมื่อใช้งาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Urchin 6 ลดระยะเวลา อีก (49-45)%
ป้องกันสถานะ ลุกไหม้ ขณะที่มีผล กำจัดสถานะ ติดไฟ เมื่อใช้งาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Mussel 40 ลดระยะเวลา อีก (44-40)%
ป้องกันสถานะ ลุกไหม้ ขณะที่มีผล กำจัดสถานะ ติดไฟ เมื่อใช้งาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Starfish 74 ลดระยะเวลา อีก (39-35)%
ป้องกันสถานะ ลุกไหม้ ขณะที่มีผล กำจัดสถานะ ติดไฟ เมื่อใช้งาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Constant 3 เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จ (16-20)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Continuous 23 เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จ (21-25)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Endless 43 เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จ (26-30)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Bottomless 63 เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จ (31-45)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Perpetual 83 เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จ (46-50)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Nitrate 10 เพิ่มการใช้งานชาร์จ (20-25)% ในการใช้งานแต่ละครั้ง
เพิ่มจำนวนการเติม (21-26)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Dolomite 28 เพิ่มการใช้งานชาร์จ (20-25)% ในการใช้งานแต่ละครั้ง
เพิ่มจำนวนการเติม (27-32)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Kieserite 46 เพิ่มการใช้งานชาร์จ (20-25)% ในการใช้งานแต่ละครั้ง
เพิ่มจำนวนการเติม (33-38)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Kainite 64 เพิ่มการใช้งานชาร์จ (20-25)% ในการใช้งานแต่ละครั้ง
เพิ่มจำนวนการเติม (39-44)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Gypsum 82 เพิ่มการใช้งานชาร์จ (20-25)% ในการใช้งานแต่ละครั้ง
เพิ่มจำนวนการเติม (45-50)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Substantial 1 เพิ่มจำนวนการเติม (41-46)%
ลดอัตราการเติม 33%
ม็อดพรีฟิกซ์ Opaque 21 เพิ่มจำนวนการเติม (47-52)%
ลดอัตราการเติม 33%
ม็อดพรีฟิกซ์ Full-bodied 41 เพิ่มจำนวนการเติม (53-58)%
ลดอัตราการเติม 33%
ม็อดพรีฟิกซ์ Concentrated 61 เพิ่มจำนวนการเติม (59-64)%
ลดอัตราการเติม 33%
ม็อดพรีฟิกซ์ Saturated 81 เพิ่มจำนวนการเติม (65-70)%
ลดอัตราการเติม 33%
ม็อดพรีฟิกซ์ Prudent 6 เพิ่มการเติม อีก (101-106)% หากใช้งานขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
ม็อดพรีฟิกซ์ Prepared 25 เพิ่มการเติม อีก (107-112)% หากใช้งานขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
ม็อดพรีฟิกซ์ Wary 44 เพิ่มการเติม อีก (113-118)% หากใช้งานขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
ม็อดพรีฟิกซ์ Careful 63 เพิ่มการเติม อีก (119-124)% หากใช้งานขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
ม็อดพรีฟิกซ์ Cautious 82 เพิ่มการเติม อีก (125-130)% หากใช้งานขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
ม็อดพรีฟิกซ์ Doled 20 เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จ (37-42)%
ลดผล 25%
ม็อดพรีฟิกซ์ Provisioned 36 เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จ (43-48)%
ลดผล 25%
ม็อดพรีฟิกซ์ Measured 52 เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จ (49-54)%
ลดผล 25%
ม็อดพรีฟิกซ์ Allocated 68 เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จ (55-60)%
ลดผล 25%
ม็อดพรีฟิกซ์ Rationed 84 เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จ (61-66)%
ลดผล 25%
ม็อดพรีฟิกซ์ Undiluted 1 เพิ่มอัตราการเติม (41-46)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Thickened 21 เพิ่มอัตราการเติม (47-52)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Viscous 41 เพิ่มอัตราการเติม (53-58)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Condensed 61 เพิ่มอัตราการเติม (59-64)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Catalysed 81 เพิ่มอัตราการเติม (65-70)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Startled 9 ลดจำนวนการเติม (30-27)%
การเติม ส่งผลทันที เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
ม็อดพรีฟิกซ์ Frightened 27 ลดจำนวนการเติม (26-23)%
การเติม ส่งผลทันที เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
ม็อดพรีฟิกซ์ Alarmed 45 ลดจำนวนการเติม (22-19)%
การเติม ส่งผลทันที เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
ม็อดพรีฟิกซ์ Terrified 63 ลดจำนวนการเติม (18-15)%
การเติม ส่งผลทันที เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
ม็อดพรีฟิกซ์ Panicked 81 ลดจำนวนการเติม (14-11)%
การเติม ส่งผลทันที เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
ม็อดพรีฟิกซ์ Foreboding 16 เพิ่มจำนวนการเติม 66%
การเติมมานา ส่งผลทันที เมื่อหมดผล
มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Simmering 3 ลดจำนวนการเติม (55-52)%
เพิ่มอัตราการเติม 135%
การเติม 50% ส่งผลทันที
ม็อดพรีฟิกซ์ Ebullient 22 ลดจำนวนการเติม (51-48)%
เพิ่มอัตราการเติม 135%
การเติม 50% ส่งผลทันที
ม็อดพรีฟิกซ์ Effusive 41 ลดจำนวนการเติม (47-44)%
เพิ่มอัตราการเติม 135%
การเติม 50% ส่งผลทันที
ม็อดพรีฟิกซ์ Effervescent 60 ลดจำนวนการเติม (43-40)%
เพิ่มอัตราการเติม 135%
การเติม 50% ส่งผลทันที
ม็อดพรีฟิกซ์ Bubbling 79 ลดจำนวนการเติม (39-36)%
เพิ่มอัตราการเติม 135%
การเติม 50% ส่งผลทันที
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Antitoxin 16 ป้องกันสถานะ พิษ (6-8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ พิษ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Remedy 38 ป้องกันสถานะ พิษ (9-11) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ พิษ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Cure 60 ป้องกันสถานะ พิษ (12-14) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ พิษ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Antidote 82 ป้องกันสถานะ พิษ (15-17) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ พิษ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Skunk 16 ลดระยะเวลา อีก (49-45)%
ป้องกันสถานะ พิษ ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hedgehog 46 ลดระยะเวลา อีก (44-40)%
ป้องกันสถานะ พิษ ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Opossum 76 ลดระยะเวลา อีก (39-35)%
ป้องกันสถานะ พิษ ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Earthing 6 ป้องกันสถานะ ช็อค (6-8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ช็อค
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Grounding 30 ป้องกันสถานะ ช็อค (9-11) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ช็อค
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Insulation 54 ป้องกันสถานะ ช็อค (12-14) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ช็อค
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Dielectric 78 ป้องกันสถานะ ช็อค (15-17) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ช็อค
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conger 6 ลดระยะเวลา อีก (49-45)%
ป้องกันสถานะ ช็อค ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Moray 40 ลดระยะเวลา อีก (44-40)%
ป้องกันสถานะ ช็อค ขณะที่มีผล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Eel 74 ลดระยะเวลา อีก (39-35)%
ป้องกันสถานะ ช็อค ขณะที่มีผล
ม็อดพรีฟิกซ์ Investigator's 20 เพิ่มระยะเวลา (16-20)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Analyst's 36 เพิ่มระยะเวลา (21-25)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Examiner's 52 เพิ่มระยะเวลา (26-30)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Clinician's 68 เพิ่มระยะเวลา (31-35)%
ม็อดพรีฟิกซ์ Experimenter's 84 เพิ่มระยะเวลา (36-40)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Movement 16 ป้องกันสถานะ ขัดขวาง (6-8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ขัดขวาง
ป้องกันสถานะ ขาหัก (6-8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ขาหัก
โจมตี, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Motion 38 ป้องกันสถานะ ขัดขวาง (9-11) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ขัดขวาง
ป้องกันสถานะ ขาหัก (9-11) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ขาหัก
โจมตี, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Freedom 60 ป้องกันสถานะ ขัดขวาง (12-14) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ขัดขวาง
ป้องกันสถานะ ขาหัก (12-14) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ขาหัก
โจมตี, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Liberation 82 ป้องกันสถานะ ขัดขวาง (15-17) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ขัดขวาง
ป้องกันสถานะ ขาหัก (15-17) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ขาหัก
โจมตี, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Pupil 12 ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล (14-11)% ขณะที่มีผล มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Initiate 29 ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล (18-15)% ขณะที่มีผล มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Mage 46 ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล (21-19)% ขณะที่มีผล มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Arcanist 63 ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล (25-22)% ขณะที่มีผล มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Sorcerer 80 ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล (29-26)% ขณะที่มีผล มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Abundance 25 เติมพลังชีวิต เพิ่มเติม (11-16)% ต่อวินาที ในเวลา 10 วินาที หากใช้งานขณะ พลังชีวิตไม่เต็ม
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Plenty 39 เติมพลังชีวิต เพิ่มเติม (17-22)% ต่อวินาที ในเวลา 10 วินาที หากใช้งานขณะ พลังชีวิตไม่เต็ม
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Bounty 53 เติมพลังชีวิต เพิ่มเติม (23-28)% ต่อวินาที ในเวลา 10 วินาที หากใช้งานขณะ พลังชีวิตไม่เต็ม
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Incessance 67 เติมพลังชีวิต เพิ่มเติม (29-34)% ต่อวินาที ในเวลา 10 วินาที หากใช้งานขณะ พลังชีวิตไม่เต็ม
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Perenniality 81 เติมพลังชีวิต เพิ่มเติม (35-40)% ต่อวินาที ในเวลา 10 วินาที หากใช้งานขณะ พลังชีวิตไม่เต็ม
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Interference 30 สร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ (17-22)% หากถูกใช้งานขณะ พลังชีวิตไม่เต็ม นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Obstruction 48 สร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ (23-28)% หากถูกใช้งานขณะ พลังชีวิตไม่เต็ม นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Occlusion 66 สร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ (29-34)% หากถูกใช้งานขณะ พลังชีวิตไม่เต็ม นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Restraint 84 สร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ (35-40)% หากถูกใช้งานขณะ พลังชีวิตไม่เต็ม นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Interference 30 สร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ (17-22)% หากถูกใช้งานขณะ มานาไม่เต็ม นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Obstruction 48 สร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ (23-28)% หากถูกใช้งานขณะ มานาไม่เต็ม นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Occlusion 66 สร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ (29-34)% หากถูกใช้งานขณะ มานาไม่เต็ม นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Restraint 84 สร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ (35-40)% หากถูกใช้งานขณะ มานาไม่เต็ม นักเวท

จิวเวล

ชื่อ เลเวล สถานะ แท็ก
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Deadliness 1 เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (6-10)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (6-10)%
โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Adaption 1 ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (6-8) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Resistance 1 ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (8-10)% ธาตุ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Blasting 1 เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (10-12)% ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Zeal 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (2-4)% โจมตี, นักเวท, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Harmonic 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (4-6)% ขณะถือ อาวุธคู่ โจมตี, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Charging 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (4-6)% ขณะถือ โล่ โจมตี, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Cleaving 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย ขวาน (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Prolonging 1 เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา (6-10)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Bleeding 1 การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล (3-5)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล (12-16)%
กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Haemophilia 1 เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (16-20)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Parrying 1 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1% ขณะถือ อาวุธคู่
ม็อดพรีฟิกซ์ Shielding 1 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1% ขณะถือ โล่
ม็อดพรีฟิกซ์ Deflecting 1 โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1% ขณะถือ ไม้พลอง
ม็อดพรีฟิกซ์ Volleying 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย ธนู (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Combusting 1 เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Resonant 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย (3-5)% ขณะถือ อาวุธคู่ นักเวท, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Warding 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย (3-5)% ขณะถือ โล่ นักเวท, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Wright's 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย (3-5)% ขณะถือ ไม้พลอง นักเวท, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Chaotic 1 เพิ่มความเสียหาย เคออส (9-13)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Atrophy 1 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (6-8)% ความเสียหาย, เคออส
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Order 1 ค่าต้านทาน เคออส (7-13)% เคออส, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Snowbreather 1 ลดผลของสถานะ หนาวเย็น ต่อตัวคุณ (35-30)% ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Ripping 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย กรงเล็บ (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Avalanching 1 เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย สกิลน้ำแข็ง (14-18)% ธาตุ, น้ำแข็ง, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Arctic 1 ตัวคูณคริติคอลด้วย สกิลน้ำแข็ง (15-18)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Chilling 1 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (14-16)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Gelidity 1 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (6-8)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
ม็อดพรีฟิกซ์ Cryomantic 1 เพิ่มความเร็วในการร่ายด้วย สกิลน้ำแข็ง (3-5)% ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shelter 1 ค่าต้านทาน น้ำแข็งและสายฟ้า (10-12)% ธาตุ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Beast 1 ค่าต้านทาน น้ำแข็ง (12-15)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Menace 1 เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (8-12)% คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Potency 1 ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (9-12)% ความเสียหาย, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Hexwarding 1 ลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ (30-25)% คำสาป
ม็อดพรีฟิกซ์ Slicing 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย มีด (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Wounding 1 เพิ่มความเสียหาย (8-10)% ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Entropy 1 เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (10-12)% ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Flanking 1 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (12-14)% ขณะถือ โล่ ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Dexterity 1 Dexterity (12-16) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Cunning 1 Dexterity และ Intelligence (8-10) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดพรีฟิกซ์ Technical 1 เพิ่มโอกาสคริติคอล โจมตี (14-18)% ขณะถือ อาวุธคู่ โจมตี, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Puncturing 1 ตัวคูณคริติคอล (15-18)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Dissipating 1 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +1% ขณะถือ อาวุธคู่
ม็อดพรีฟิกซ์ Sorcerer's 1 เพิ่มความเสียหาย เวท (14-16)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Apocalypse 1 เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย สกิลธาตุ (10-14)% ธาตุ, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Elements 1 ตัวคูณคริติคอลด้วย สกิลธาตุ (12-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Serene 1 เริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน เร็วขึ้น (4-6)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Shimmering 1 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6-8)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Focus 1 ได้รับโล่พลังงาน (2-3) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี ป้องกัน, โล่พลังงาน, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Fevered 1 เพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (6-8)% ป้องกัน, โล่พลังงาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Decrepifying 1 สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (4-6)% เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Hearth 1 ค่าต้านทาน ไฟและน้ำแข็ง (10-12)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, ค่าต้านทาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Incinerating 1 เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย สกิลไฟ (14-18)% ธาตุ, ไฟ, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Infernal 1 ตัวคูณคริติคอลด้วย สกิลไฟ (15-18)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Flaming 1 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (14-16)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Zealousness 1 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (6-8)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
ม็อดพรีฟิกซ์ Pyromantic 1 เพิ่มความเร็วในการร่ายด้วย สกิลไฟ (3-5)% ธาตุ, ไฟ, นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Insulation 1 ค่าต้านทาน ไฟและสายฟ้า (10-12)% ธาตุ, ไฟ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Dragon 1 ค่าต้านทาน ไฟ (12-15)% ธาตุ, ไฟ, ค่าต้านทาน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Freezing 1 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรู (12-16)%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (3-5)%
ธาตุ, น้ำแข็ง, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Acrimony 1 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (4-6)% ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Burning 1 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู (6-8)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (3-5)%
ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Impaling 1 มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง (5-7)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Precision 1 เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (10-14)% โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Armoured 1 เพิ่มค่าเกราะ (14-18)% ป้องกัน, เกราะ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Berserking 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-5)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Sinister 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ขวาน (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Fierce 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ธนู (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Enchanting 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย (2-4)% นักเวท, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Savage 1 เพิ่มความเสียหายด้วย กรงเล็บ (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Lethal 1 เพิ่มความเสียหายด้วย มีด (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Gladiator's 1 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (12-14)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Evasive 1 เพิ่มอัตราการหลบหลีก (14-18)% ป้องกัน, การหลบหลีก
ม็อดพรีฟิกซ์ Brutal 1 เพิ่มความเสียหายด้วย กระบองหรือคทา (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Energetic 1 เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (12-15)% มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Soldier's 1 เพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธมือเดียว (12-14)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Soaring 1 เพิ่มความเร็วกระสุน (6-8)% ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Judging 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ไม้พลอง (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Vicious 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ดาบ (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Champion's 1 เพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ (12-14)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Cruel 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ไม้กายสิทธิ์ (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Intelligence 1 Intelligence (12-16) ค่าคุณสมบัติ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Raiding 1 เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (4-6)%
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Fending 1 มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป (4-6)% เมื่อปะทะ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Rejuvenation 1 ได้รับพลังชีวิต (2-3) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี พลังชีวิต, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Hungering 1 ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.2-0.4)% ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Infusion 1 ความเสียหายที่ได้รับ (4-6)% ถูกเยียวยาเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Thundering 1 เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย สกิลสายฟ้า (14-18)% ธาตุ, สายฟ้า, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Surging 1 ตัวคูณคริติคอลด้วย สกิลสายฟ้า (15-18)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Humming 1 เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (14-16)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
ม็อดพรีฟิกซ์ Electromantic 1 เพิ่มความเร็วในการร่ายด้วย สกิลสายฟ้า (3-5)% ธาตุ, สายฟ้า, นักเวท, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Grounding 1 ค่าต้านทาน สายฟ้า (12-15)% ธาตุ, สายฟ้า, ค่าต้านทาน
ม็อดพรีฟิกซ์ Beating 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย กระบองหรือคทา (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Efficiency 1 ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล (3-5)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Absorption 1 ได้รับมานา (1-2) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี มานา, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Thirsting 1 ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.2-0.4)% ไปเป็น มานา มานา, กายภาพ, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Cerebral 1 เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล (2-3)% มานา
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Weight 1 เพิ่มโอกาสคริติคอล ประชิด (10-14)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Demolishing 1 ตัวคูณคริติคอล ประชิด (12-15)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Combat 1 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (10-12)% ความเสียหาย, โจมตี
ม็อดพรีฟิกซ์ Sabotage 1 เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (14-16)% ความเสียหาย
ม็อดพรีฟิกซ์ Arming 1 เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (6-8)% ความเร็ว
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Training 1 เพิ่มอัตราความแม่นยำของ มิเนียน (22-26)% โจมตี, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Leadership 1 มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (14-16)% ความเสียหาย, มิเนียน
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Resilience 1 มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ (11-15)% ธาตุ, ค่าต้านทาน, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Master's 1 มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (8-12)% พลังชีวิต, มิเนียน
ม็อดพรีฟิกซ์ Piercing 1 ตัวคูณคริติคอลด้วย อาวุธประชิดมือเดียว (15-18)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Harming 1 เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย อาวุธประชิดมือเดียว (14-18)% โจมตี, คริติคอล
ม็อดพรีฟิกซ์ Bandit's 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย อาวุธประชิดมือเดียว (4-6)% โจมตี, ความเร็ว
ม็อดพรีฟิกซ์ Vivid 1 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5-7)% พลังชีวิต
ม็อดพรีฟิกซ์ Enlightened 1 เพิ่มมานาสูงสุด (8-10)% มานา
ม็อดพรีฟิกซ์ Sharpened 1 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (14-16)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Exsanguinating 1 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (6-8)% ความเสียหาย, กายภาพ
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Poisoning 1 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ (6-8)%
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ (3-5)% เมื่อปะทะ
เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Venom 1 เพิ่มความเสียหาย พิษ (16-20)% ความเสียหาย, เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Archery 1 เพิ่มความเสียหาย กระสุน (10-12)% ความเสียหาย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Stemming 1 ลดระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล ต่อตัวคุณ (35-30)% กายภาพ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Flameruler 1 ลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณ (30-35)% ธาตุ, ไฟ, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Neutralisation 1 ลดระยะเวลาของสถานะ พิษ ต่อตัวคุณ (35-30)% เคออส, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of the Stormdweller 1 ลดผลของสถานะ ช็อค ต่อตัวคุณ (35-30)% ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดพรีฟิกซ์ Thwarting 1 โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +1% ขณะถือ โล่
ม็อดพรีฟิกซ์ Battlemage's 1 เพิ่มความเสียหาย เวท (14-16)% ขณะถือ โล่ ความเสียหาย, นักเวท
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Shocking 1 เพิ่มระยะเวลาของสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (12-16)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (3-5)%
ธาตุ, สายฟ้า, เจ็บป่วย
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Annihilation 1 เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (10-14)% นักเวท, คริติคอล
ม็อดซัฟฟิกซ์ of Unmaking 1 ตัวคูณคริติคอล ความเสียหาย เวท (12-15)% ความเสีย