ไอเทม

ชื่อ เลเวล สถานะ Tags
Prefix The Shaper's 68 ได้รับสกิล Intimidating Cry เลเวล 22
Suffix of Shaping 68 เพิ่มค่า ความแม่นยำ 5% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก
มีโอกาส (20-25)% ที่จะได้ Frenzy Charge หากบล็อกการโจมตีได้
โจมตี
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-20) ถึง (22-25) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 73 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20-25) ถึง (26-35) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Eldritch 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 3 ถึง 6 ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3-4) ถึง (6-7) ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-20) ถึง (38-42) ให้กับการโจมตีและเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี, นักเวทย์
Prefix The Shaper's 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-24) ถึง (43-48) ให้กับการโจมตีและเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี, นักเวทย์
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหายธาตุไฟใส่ศัตรูที่ติดไฟอยู่อีก (22-27) ถึง (41-46) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหายธาตุไฟใส่ศัตรูที่ติดไฟอยู่อีก (28-32) ถึง (47-51) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหายธาตุไฟใส่ศัตรูที่ติดไฟอยู่อีก (33-39) ถึง (52-55) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-20) ถึง (22-25) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Redeemer's 73 เสริมความเสียหาย ไฟ (20-25) ถึง (26-35) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-20) ถึง (38-42) ให้กับการโจมตีและเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี, นักเวทย์
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-24) ถึง (43-48) ให้กับการโจมตีและเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี, นักเวทย์
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (41-47) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Redeemer's 73 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (48-60) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (7-8) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (5-6) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (5-6) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (7-8) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (9-12) ถึง (48-52) ให้กับการโจมตีและเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี, นักเวทย์
Prefix The Shaper's 75 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (13-16) ถึง (56-60) ให้กับการโจมตีและเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี, นักเวทย์
Suffix of Redemption 68 ฟื้นฟูมานา (3-5) ต่อวินาที มานา
Suffix of Shaping 68 ฟื้นฟูมานา (3-5) ต่อวินาที มานา
Suffix of Redemption 75 ฟื้นฟูมานา (6-8) ต่อวินาที มานา
Suffix of Shaping 80 ฟื้นฟูมานา (6-8) ต่อวินาที มานา
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (4-5) ถึง (6-8) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Redeemer's 73 เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-8) ถึง (9-11) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Splintering 70 ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก โจมตี
Prefix The Shaper's 80 ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก โจมตี
Prefix Warlord's 80 ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก โจมตี
Suffix of Many 86 ธนูยิงเพิ่มได้อีก 2 ลูก โจมตี
Suffix of the Elder 68 โอกาส (20-25)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อบล็อค
โอกาสในการบล็อคการโจมตี 1% ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก
Suffix of the Elder 68 โอกาสในการบล็อคการโจมตี (2-3)% ถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้อย่างน้อย 5 ตัว
Suffix of the Elder 75 โอกาสในการบล็อคการโจมตี (4-5)% ถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้อย่างน้อย 5 ตัว
Suffix of the Elder 68 โอกาสในการหลบหลีกการโจมตี (2-3)% ป้องกัน
Suffix of Redemption 75 โอกาสในการหลบหลีกการโจมตี (3-5)% ป้องกัน
Suffix of Redemption 75 โอกาสในการหลบหลีกการโจมตี (2-4)% ป้องกัน
Suffix of the Hunt 68 มีโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มอีก (0.5-1)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of the Elder 68 มีโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มอีก (0.5-1)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of the Hunt 84 มีโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มอีก (1.1-1.5)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of the Elder 84 มีโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มอีก (1.1-1.5)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Shaping 68 โอกาสคริติคอลเวทย์ (0.5-1)% นักเวทย์, คริติคอล
Suffix of the Hunt 68 โอกาสคริติคอลเวทย์ (0.5-1)% นักเวทย์, คริติคอล
Suffix of Shaping 84 โอกาสคริติคอลเวทย์ (1.1-1.5)% นักเวทย์, คริติคอล
Suffix of the Hunt 84 โอกาสคริติคอลเวทย์ (1.1-1.5)% นักเวทย์, คริติคอล
Prefix Hunter's 82 คุณสามารถสาปได้เพิ่มขึ้น 1 อย่าง นักเวทย์, คำสาป
Suffix of Shaping 68 อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
Prefix Eldritch 68 อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
Suffix of Shaping 75 อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 2 เป้า
Prefix Hunter's 75 อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
Prefix Hunter's 80 อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 2 เป้า
Suffix of the Elder 82 สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูก
Suffix of the Conquest 82 สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูก
Prefix The Shaper's 70 จำนวน โทเทม สูงสุดที่ปักได้ 1
Suffix of the Clouds 1 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (1-4) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Sky 11 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (5-8) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Meteor 22 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (9-12) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Comet 33 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (13-16) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Heavens 44 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (17-20) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Galaxy 55 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (21-24) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Universe 66 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (25-28) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Infinite 77 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (29-32) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Multiverse 85 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (33-35) ค่าคุณสมบัติ
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย (11-15)% ความเสียหาย
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย (16-20)% ความเสียหาย
Prefix Warlord's 85 เพิ่มความเสียหาย (21-25)% ความเสียหาย
Suffix of the Crystal 12 ต้านทาน ทุกธาตุ (3-5)% ธาตุ, ต้านทาน
Suffix of the Prism 24 ต้านทาน ทุกธาตุ (6-8)% ธาตุ, ต้านทาน
Suffix of the Kaleidoscope 36 ต้านทาน ทุกธาตุ (9-11)% ธาตุ, ต้านทาน
Suffix of Variegation 48 ต้านทาน ทุกธาตุ (12-14)% ธาตุ, ต้านทาน
Suffix of the Rainbow 60 ต้านทาน ทุกธาตุ (15-16)% ธาตุ, ต้านทาน
Suffix of the Elder 68 ต้านทาน ทุกธาตุ (13-15)% ธาตุ, ต้านทาน
Suffix of the Conquest 68 ต้านทาน ทุกธาตุ (10-12)% ธาตุ, ต้านทาน
Suffix of the Conquest 70 ต้านทาน ทุกธาตุ (13-15)% ธาตุ, ต้านทาน
Suffix of the Elder 75 ต้านทาน ทุกธาตุ (16-18)% ธาตุ, ต้านทาน
Suffix of the Conquest 75 ต้านทาน ทุกธาตุ (16-18)% ธาตุ, ต้านทาน
Suffix of the Span 85 ต้านทาน ทุกธาตุ (17-18)% ธาตุ, ต้านทาน
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มผลของออร่า Anger (48-54)% ออร่า
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มผลของออร่า Anger (28-33)% ออร่า
Suffix of the Conquest 80 เพิ่มผลของออร่า Anger (55-60)% ออร่า
Suffix of the Conquest 80 เพิ่มผลของออร่า Anger (34-40)% ออร่า
Suffix of the Conquest 75 ลดมานาสำรอง ของ Anger (25-20)% มานา, ออร่า
Suffix of the Elder 68 ได้รับสกิล Anger เลเวล 22
Prefix Eldritch 68 สนับสนุน Concentrated Effect เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (15-18)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Prefix Eldritch 75 สนับสนุน Concentrated Effect เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (19-22)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Prefix Eldritch 82 สนับสนุน Concentrated Effect เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (23-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Prefix Eldritch 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (7-9)%
Prefix Warlord's 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (7-9)%
Suffix of the Elder 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (5-10)%
Prefix Warlord's 75 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-12)%
Prefix Eldritch 75 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-12)%
Suffix of the Elder 75 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (11-15)%
Prefix Warlord's 80 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)%
Prefix Eldritch 82 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)%
Suffix of the Elder 82 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (16-20)%
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (27-31)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (17-21)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้
Suffix of the Hunt 73 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (22-25)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้
Suffix of the Hunt 73 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (32-35)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (26-30)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (36-40)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้
Suffix of the Elder 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (25-35)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (31-35)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (41-45)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้
Suffix of the Elder 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 3% ต่อค่า Strength 50 หน่วย
Suffix of the Elder 68 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 5% ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก
Prefix The Shaper's 68 สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (7-9)%
หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-12)%
หินสกิล
Prefix The Shaper's 83 สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)%
หินสกิล
Suffix of the Hunt 68 ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (13-16)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 68 ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (7-8)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 68 ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (8-11)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 71 ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (9-10)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 71 ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (17-20)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 75 ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (12-15)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Zeal 15 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (3-4)% โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Fervour 45 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5-6)% โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Haste 70 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (7-8)% โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of the Conquest 68 โอกาสในการบล็อคการโจมตี (5-6)% ถ้าคุณได้บล็อคการโจมตีมาเร็วๆนี้
Suffix of the Conquest 75 โอกาสในการบล็อคการโจมตี (7-8)% ถ้าคุณได้บล็อคการโจมตีมาเร็วๆนี้
Prefix Bully's 4 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (4-8)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Thug's 15 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (9-16)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Brute's 30 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (17-24)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Assailant's 60 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (25-29)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Predator's 81 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (30-34)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Hunter's 68 มีโอกาส (8-11)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อโจมตี กายภาพ, โจมตี
Prefix Hunter's 80 มีโอกาส (12-15)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อโจมตี กายภาพ, โจมตี
Suffix of Shaping 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)%
มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Shaping 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)%
มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)%
มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Redemption 68 โจมตีเร็วขึ้น (8-14)% ระหว่างรับผลจากขวดยา โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Elder 68 โจมตีเร็วขึ้น (8-14)% ระหว่างรับผลจากขวดยา โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Redemption 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-12)% ถ้าคุณโดนปะทะมาเร็วๆนี้ โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Conquest 68 โจมตีได้เร็วขึ้น (23-26)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Conquest 68 โจมตีได้เร็วขึ้น (13-16)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Conquest 73 โจมตีได้เร็วขึ้น (27-30)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Conquest 73 โจมตีได้เร็วขึ้น (17-20)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้
โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)%
โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้
โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)%
โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้
โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)%
โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้
โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (20-22)% ขณะที่คุณมี Fortify โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (10-12)% ขณะที่คุณมี Fortify โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (23-25)% ขณะที่คุณมี Fortify โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (13-15)% ขณะที่คุณมี Fortify โจมตี, ความเร็ว
Prefix Thorny 1 สะท้อนความเสียหายกายภาพ (1-4) ไปยังผู้โจมตีประชิด ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Spiny 10 สะท้อนความเสียหายกายภาพ (5-10) ไปยังผู้โจมตีประชิด ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Barbed 20 สะท้อนความเสียหายกายภาพ (11-24) ไปยังผู้โจมตีประชิด ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Jagged 35 สะท้อนความเสียหายกายภาพ (25-50) ไปยังผู้โจมตีประชิด ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Redemption 68 มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (15-18)% โจมตี
Suffix of the Elder 68 มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (5-6)% โจมตี
Suffix of Shaping 68 มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (5-6)% โจมตี
Suffix of Redemption 70 มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (19-22)% โจมตี
Suffix of Redemption 73 มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (23-25)% โจมตี
Suffix of Shaping 75 มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (7-8)% โจมตี
Suffix of the Elder 75 มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (7-8)% โจมตี
Suffix of Shaping 81 มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (9-10)% โจมตี
Suffix of the Elder 81 มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (9-10)% โจมตี
Suffix of the Crusade 68 มีโอกาสยั่วยุศัตรู (5-6)% โจมตี
Suffix of the Crusade 70 มีโอกาสยั่วยุศัตรู (7-8)% โจมตี
Suffix of the Crusade 73 มีโอกาสยั่วยุศัตรู (9-10)% โจมตี
Suffix of Redemption 73 เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (5-7)% ออร่า
Suffix of Redemption 75 เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (15-20)% ออร่า
Suffix of Redemption 80 เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (8-10)% ออร่า
Suffix of Redemption 80 เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (21-25)% ออร่า
Suffix of the Hunt 68 มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (21-25)%
มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (21-25)%
กายภาพ, เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 70 มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (26-30)%
มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (26-30)%
กายภาพ, เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 75 มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (31-35)%
มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (31-35)%
กายภาพ, เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Stoicism 23 โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (8-11)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Resolve 41 โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (12-15)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Fortitude 57 โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (16-19)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 68 โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (15-22)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Will 73 โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (20-23)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 75 โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (23-30)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 81 โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (31-35)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 68 โอกาส (31-35)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 70 โอกาส (36-40)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 75 โอกาส (41-45)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 68 โอกาส (31-35)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้ ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 70 โอกาส (36-40)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้ ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 75 โอกาส (41-45)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้ ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 68 โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (21-25)%
Suffix of Shaping 68 โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (15-20)%
Suffix of the Crusade 70 โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (26-30)%
Suffix of the Crusade 75 โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (31-35)%
Suffix of Shaping 75 โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (21-25)%
Suffix of Shaping 80 โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (26-30)%
Suffix of the Crusade 68 โอกาส (31-35)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 70 โอกาส (36-40)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 75 โอกาส (41-45)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Relentlessness 1 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (20-22)%
Suffix of Persistence 1 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (17-19)%
Suffix of Surefootedness 1 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (14-16)%
Suffix of Composure 1 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (11-13)%
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (16-20)%
Suffix of the Elder 68 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (15-22)%
Suffix of the Conquest 70 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (21-25)%
Suffix of the Elder 75 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (23-30)%
Suffix of the Conquest 75 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (26-30)%
Suffix of the Elder 82 มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (31-35)%
Suffix of the Conquest 68 ฟื้นฟูมานา 0.3% ต่อวินาที มานา
Suffix of the Conquest 68 ฟื้นฟูมานา 0.7% ต่อวินาที มานา
Suffix of the Conquest 73 ฟื้นฟูมานา 0.4% ต่อวินาที มานา
Suffix of the Conquest 73 ฟื้นฟูมานา 0.8% ต่อวินาที มานา
Prefix Recovering 5 เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น (10-20)% พลังชีวิต
Prefix Inspiring 5 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา จากขวดมานา (10-20)% มานา
Suffix of Refilling 2 เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น (10-20)%
Suffix of Overflowing 85 เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น (21-30)%
Suffix of Savouring 7 เพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา (10-20)%
Suffix of Sipping 3 ลดการชาร์จของขวดที่ใช้ลง (20-10)%
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (8-12)%
เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล (5-6)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (13-17)%
เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล (7-8)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Conquest 80 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (18-22)%
เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล (9-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 68 การโจมตี มีโอกาส 10% ที่จะทำให้ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (15-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Conquest 68 การโจมตี มีโอกาส 10% ที่จะทำให้ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (15-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Conquest 75 การโจมตี มีโอกาส 15% ที่จะทำให้ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (26-30)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 75 การโจมตี มีโอกาส 15% ที่จะทำให้ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (26-30)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Bloodletting 20 การโจมตี มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (21-30)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Haemophilia 40 การโจมตี มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (31-40)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Exsanguination 60 การโจมตี มีโอกาส 30% ที่จะทำให้ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (41-50)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (100-109)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (60-69)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (70-79)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (110-119)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (80-89)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (120-129)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 78 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (130-134)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 78 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (90-94)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 16
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (20-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 18
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (26-30)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 20
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (31-35)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 16
โอกาส (5-6)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 18
โอกาส (7-8)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 20
โอกาส (9-10)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
หินสกิล
Suffix of the Elder 68 โอกาสบล็อคการโจมตี (2-3)%
Suffix of the Conquest 68 โอกาสบล็อคการโจมตี (2-3)%
Suffix of the Elder 80 โอกาสบล็อคการโจมตี (4-5)%
Suffix of the Conquest 80 โอกาสบล็อคการโจมตี (4-5)%
Suffix of Deflection 8 โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน (1-2)%
Suffix of Protection 19 โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน (3-4)%
Suffix of Cover 30 โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน (5-6)%
Suffix of Asylum 55 โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน (7-8)%
Suffix of Refuge 70 โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน (9-10)%
Suffix of Sanctuary 81 โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน (11-12)%
Suffix of Redemption 68 โอกาสบล็อค การโจมตี (2-4)% ขณะถือ อาวุธคู่
Suffix of Shaping 68 โอกาสบล็อค การโจมตี (2-4)% ขณะถือ อาวุธคู่
Suffix of Redemption 70 โอกาสบล็อค การโจมตี (5-7)% ขณะถือ อาวุธคู่
Suffix of Redemption 73 โอกาสบล็อค การโจมตี (8-9)% ขณะถือ อาวุธคู่
Suffix of Shaping 75 โอกาสบล็อค การโจมตี (5-7)% ขณะถือ อาวุธคู่
Suffix of Shaping 80 โอกาสบล็อค การโจมตี (8-9)% ขณะถือ อาวุธคู่
Suffix of Burning 20 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (21-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Burning 20 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Combusting 40 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (21-25)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Combusting 40 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (31-40)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Conflagrating 60 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (26-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Conflagrating 60 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (41-50)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (60-69)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (100-109)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (70-79)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (110-119)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (80-89)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (120-129)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 78 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (90-94)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 78 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (130-134)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Burning Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (20-25)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Burning Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (26-30)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Suffix of the Elder 82 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Burning Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (31-35)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Prefix Warlord's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นไฟไหม้ ธาตุ, ไฟ
Prefix The Shaper's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นไฟไหม้ ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Hunt 68 ร่ายคาถาเร็วขึ้น (8-14)% ระหว่างรับผลจากขวดยา นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Shaping 68 ร่ายคาถาเร็วขึ้น (8-14)% ระหว่างรับผลจากขวดยา นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Redemption 68 ร่ายคาถาเร็วขึ้น (23-26)% ถ้าผู้เล่นเพื่งฆ่าศัตรูได้ นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Redemption 68 ร่ายคาถาเร็วขึ้น (13-16)% ถ้าผู้เล่นเพื่งฆ่าศัตรูได้ นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Redemption 73 ร่ายคาถาเร็วขึ้น (27-30)% ถ้าผู้เล่นเพื่งฆ่าศัตรูได้ นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Redemption 73 ร่ายคาถาเร็วขึ้น (17-20)% ถ้าผู้เล่นเพื่งฆ่าศัตรูได้ นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส (17-21)% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส (7-11)% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
Suffix of Redemption 73 มีโอกาส (22-25)% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
Suffix of Redemption 73 มีโอกาส (12-15)% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
Suffix of the Crusade 68 มีโอกาสหลบอาวุธระยะไกลได้ (6-9)%
Suffix of Shaping 68 มีโอกาสหลบอาวุธระยะไกลได้ (6-9)%
Suffix of the Crusade 73 มีโอกาสหลบอาวุธระยะไกลได้ (10-12)%
Suffix of Shaping 84 มีโอกาสหลบอาวุธระยะไกลได้ (10-12)%
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 18
โอกาส 10% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Chance To Bleed เลเวล 20
โอกาส 15% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Redemption 68 โอกาสบล็อคการโจมตี (10-12)% ถ้าคุณได้รับความเสียหายจากการปะทะเร็วๆ นี้
Suffix of Redemption 73 โอกาสบล็อคการโจมตี (13-15)% ถ้าคุณได้รับความเสียหายจากการปะทะเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 68 มีโอกาส (25-40)% ที่จะทำให้ผู้โจมตีติดสถานะ หนาวเย็น เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อบล็อค ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส (25-40)% ที่จะทำให้ผู้โจมตีติดสถานะ หนาวเย็น เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อบล็อค ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 75 มีโอกาส (41-50)% ที่จะทำให้ผู้โจมตีติดสถานะ หนาวเย็น เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อบล็อค ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 75 มีโอกาส (41-50)% ที่จะทำให้ผู้โจมตีติดสถานะ หนาวเย็น เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อบล็อค ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Haze 25 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (3-4)%
Suffix of Mist 35 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
Suffix of Haze 62 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 3%
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (3-5)%
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (3-5)%
Suffix of Redemption 73 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (6-8)%
Suffix of Shaping 75 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (6-8)%
Suffix of Fog 78 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
Suffix of Redemption 80 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (9-10)%
Suffix of Shaping 84 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (9-10)%
Suffix of Fog 85 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (5-6)%
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (3-5)% หากผู้เล่นเพิ่งบล็อคมาเร็วๆนี้
Suffix of Freezing 15 โอกาส (12-15)% ที่จะแช่แข็ง ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Freezing 15 โอกาส (6-8)% ที่จะแช่แข็ง ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Redeemer's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะแช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (9-12) ถึง (27-30) ถ้าศัตรูหนาวเย็นหรือถูกแช่แข็ง
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix The Shaper's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะแช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (9-12) ถึง (27-30) ถ้าศัตรูหนาวเย็นหรือถูกแช่แข็ง
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix The Shaper's 75 โอกาส (7-10)% ที่จะแช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (13-16) ถึง (33-36) ถ้าศัตรูหนาวเย็นหรือถูกแช่แข็ง
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Redeemer's 75 โอกาส (7-10)% ที่จะแช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (13-16) ถึง (33-36) ถ้าศัตรูหนาวเย็นหรือถูกแช่แข็ง
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 68 สนับสนุน Elemental Proliferation เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
โอกาส (5-7)% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 สนับสนุน Elemental Proliferation เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
โอกาส (8-10)% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Unbound Ailments เลเวล 18
โอกาส (5-7)% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Unbound Ailments เลเวล 20
โอกาส (8-10)% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Redemption 75 มีโอกาส (5-7)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
Suffix of Redemption 80 มีโอกาส (8-10)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
Suffix of Ignition 15 โอกาส (12-15)% ที่จะลุกไหม้ ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Ignition 15 โอกาส (6-8)% ที่จะลุกไหม้ ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ (9-12) ถึง (27-30) ถ้าศัตรูลุกไหม้
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Eldritch 68 โอกาส (4-6)% ที่จะลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ (9-12) ถึง (27-30) ถ้าศัตรูลุกไหม้
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Warlord's 75 โอกาส (7-10)% ที่จะลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ (13-16) ถึง (33-36) ถ้าศัตรูลุกไหม้
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Eldritch 75 โอกาส (7-10)% ที่จะลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ (13-16) ถึง (33-36) ถ้าศัตรูลุกไหม้
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 85 มีโอกาส (7-10)% ที่จะ ข่มขู่ เมื่อปะทะศัตรู เป็นเวลา 4 วินาที
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Maim เลเวล 18
มีโอกาส 15% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
โจมตี, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Maim เลเวล 20
มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
โจมตี, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 18
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น 15%
เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 20
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น 20%
เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Shocking 15 โอกาส (6-8)% ที่จะช็อต ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shocking 15 โอกาส (12-15)% ที่จะช็อต ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Crusader's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะช็อต
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-7) ถึง (34-38) ถ้าศัตรูช็อค
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix The Shaper's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะช็อต
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-7) ถึง (34-38) ถ้าศัตรูช็อค
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Crusader's 75 โอกาส (7-10)% ที่จะช็อต
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6-10) ถึง (41-45) ถ้าศัตรูช็อค
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix The Shaper's 75 โอกาส (7-10)% ที่จะช็อต
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6-10) ถึง (41-45) ถ้าศัตรูช็อค
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 68 มีโอกาส (25-40)% ที่จะทำให้ผู้โจมตีติดสถานะ ช็อค เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อบล็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส (25-40)% ที่จะทำให้ผู้โจมตีติดสถานะ ช็อค เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อบล็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 75 มีโอกาส (41-50)% ที่จะทำให้ผู้โจมตีติดสถานะ ช็อค เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อบล็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 75 มีโอกาส (41-50)% ที่จะทำให้ผู้โจมตีติดสถานะ ช็อค เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อบล็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 78 มีโอกาส (7-11)% ที่จะทำให้ศัตรู เสียขวัญ เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
Suffix of the Hunt 81 มีโอกาส (12-15)% ที่จะทำให้ศัตรู เสียขวัญ เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
Prefix Hunter's 85 มีโอกาส (7-10)% ที่จะทำให้ศัตรู เสียขวัญ เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
Prefix Eldritch 75 มีโอกาส (11-20)% ที่จะป้องกันด้วยค่าเกราะสองเท่า ป้องกัน
Prefix Eldritch 80 มีโอกาส (21-30)% ที่จะป้องกันด้วยค่าเกราะสองเท่า ป้องกัน
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาส (5-6)% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาส (15-18)% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of the Elder 68 มีโอกาส (5-6)% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 70 มีโอกาส (7-8)% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 70 มีโอกาส (19-22)% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 73 มีโอกาส (9-10)% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 73 มีโอกาส (23-25)% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of the Elder 75 มีโอกาส (7-8)% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of the Elder 80 มีโอกาส (9-10)% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Prefix Hunter's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต
Prefix Waning 4 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (26-35)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix Waning 4 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (14-18)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix Wasting 12 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (36-45)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix Wasting 12 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (19-23)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix Deteriorating 36 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (46-55)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix Deteriorating 36 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (24-28)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix Atrophying 64 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (56-65)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix Atrophying 64 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (29-33)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (8-12)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of the Elder 68 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (8-12)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (16-20)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix Disintegrating 78 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (34-38)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix Disintegrating 78 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (66-75)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (13-16)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of the Elder 80 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (13-16)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (21-25)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of the Lost 16 ต้านทาน เคออส (5-10)% เคออส, ต้านทาน
Suffix of Banishment 30 ต้านทาน เคออส (11-15)% เคออส, ต้านทาน
Suffix of Eviction 44 ต้านทาน เคออส (16-20)% เคออส, ต้านทาน
Suffix of Expulsion 56 ต้านทาน เคออส (21-25)% เคออส, ต้านทาน
Suffix of Exile 65 ต้านทาน เคออส (26-30)% เคออส, ต้านทาน
Suffix of Bameth 81 ต้านทาน เคออส (31-35)% เคออส, ต้านทาน
Suffix of the Elder 68 ต้านทาน เคออส (20-25)% ขณะได้รับผลจากยา เคออส, ต้านทาน
Suffix of the Elder 75 ต้านทาน เคออส (26-30)% ขณะได้รับผลจากยา เคออส, ต้านทาน
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Hypothermia เลเวล 16
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง (8-12)%
ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Hypothermia เลเวล 18
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง (13-16)%
ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Hypothermia เลเวล 20
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง (17-20)%
ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Prefix Redeemer's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix The Shaper's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล Clarity เลเวล 22
Prefix Atrophic 66 นำ (10-14)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส
Prefix Atrophic 66 นำ (5-7)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส
Prefix Festering 72 นำ (8-10)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส
Prefix Festering 72 นำ (15-20)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส
Prefix Mortifying 80 นำ (11-13)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส
Prefix Mortifying 80 นำ (21-26)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส
Prefix Frosted 2 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 1 ถึง 2 ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Chilled 13 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3-4) ถึง (7-8) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Icy 21 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5-7) ถึง (10-12) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frigid 29 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-9) ถึง (13-16) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 36 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-11) ถึง (16-19) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 45 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-13) ถึง (20-24) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 53 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-16) ถึง (24-28) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Polar 65 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-19) ถึง (29-34) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Entombing 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-22) ถึง (34-40) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาส (5-7)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะ ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Conquest 80 มีโอกาส (8-10)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะ ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น โล่พลังงาน ป้องกัน, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Inclement 4 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (14-18)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Inclement 4 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (26-35)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Bleak 12 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (19-23)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Bleak 12 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (36-45)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Boreal 36 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (46-55)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Boreal 36 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (24-28)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Gelid 64 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (56-65)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Gelid 64 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (29-33)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Shaping 68 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Heartstopping 78 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (34-38)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Heartstopping 78 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (66-75)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Shaping 80 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (13-16)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (13-16)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Snow 12 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (3-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Sleet 24 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Ice 36 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13-17)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Rime 50 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (18-22)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Floe 64 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (23-26)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Glaciation 76 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (27-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 75 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (21-25)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (26-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cold Penetration เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (45-52)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cold Penetration เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (53-56)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, หินสกิล
Prefix The Shaper's 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cold Penetration เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (57-60)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, หินสกิล
Prefix Bitter 2 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (10-19)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Biting 11 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (20-29)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Alpine 23 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (30-39)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Snowy 35 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (40-49)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Hailing 46 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (50-64)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Crystalline 58 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (65-74)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Cryomancer's 64 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (85-99)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Tul's 84 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (100-109)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Redemption 75 มีโอกาส (11-15)% ที่จะสร้างสถานะ Cold Exposure เมื่อปะทะศัตรู
Suffix of Redemption 80 มีโอกาส (16-20)% ที่จะสร้างสถานะ Cold Exposure เมื่อปะทะศัตรู
Suffix of the Inuit 1 ต้านทาน น้ำแข็ง (6-11)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Suffix of the Seal 14 ต้านทาน น้ำแข็ง (12-17)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Suffix of the Penguin 26 ต้านทาน น้ำแข็ง (18-23)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Suffix of the Yeti 38 ต้านทาน น้ำแข็ง (24-29)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Suffix of the Walrus 50 ต้านทาน น้ำแข็ง (30-35)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Suffix of the Polar Bear 60 ต้านทาน น้ำแข็ง (36-41)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Suffix of the Ice 72 ต้านทาน น้ำแข็ง (42-45)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Suffix of Haast 84 ต้านทาน น้ำแข็ง (46-48)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Prefix Redeemer's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 6% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (10-11)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (4-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 73 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (12-13)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 73 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 7% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 78 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 8% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 78 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (14-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 82 ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (8-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Crusade 75 สาปศัตรูด้วย Conductivity เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 20% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of the Crusade 78 สาปศัตรูด้วย Conductivity เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 40% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of the Crusade 80 สาปศัตรูด้วย Conductivity เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 32% นักเวทย์, คำสาป
Prefix Crusader's 75 มีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์รอบตัวคุณ ขณะอยู่กับที่
Suffix of the Crusade 68 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (23-26)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Crusader's 68 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (18-21)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of the Crusade 71 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (27-30)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Crusader's 71 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (22-25)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Crusader's 68 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (18-21)% เป็นความเสียหาย ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Crusade 68 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (23-26)% เป็นความเสียหาย ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Crusader's 71 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (22-25)% เป็นความเสียหาย ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Crusade 71 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (27-30)% เป็นความเสียหาย ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Crusader's 68 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (18-21)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of the Crusade 68 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (23-26)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of the Crusade 71 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (27-30)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 71 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (22-25)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 เพิ่มโอกาสติดคริติคอลใส่ศัตรูที่ติดไฟช็อต (30-34)% คริติคอล
Prefix Crusader's 75 เพิ่มโอกาสติดคริติคอลใส่ศัตรูที่ติดไฟช็อต (35-39)% คริติคอล
Prefix Crusader's 80 เพิ่มโอกาสติดคริติคอลใส่ศัตรูที่ติดไฟช็อต (40-45)% คริติคอล
Suffix of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคริติคอลขึ้น (80-100)% ต่อศัตรูที่ตาบอด คริติคอล
Suffix of Shaping 68 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (22-25)%
มีโอกาส (5-8)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล
ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Suffix of Shaping 75 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (26-29)%
มีโอกาส (9-10)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล
ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Suffix of Needling 5 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (10-14)% คริติคอล
Suffix of Stinging 20 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (15-19)% คริติคอล
Suffix of Piercing 30 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (20-24)% คริติคอล
Suffix of Rupturing 44 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (25-29)% คริติคอล
Suffix of Penetrating 58 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (30-34)% คริติคอล
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (15-17)% คริติคอล
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (16-20)% คริติคอล
Suffix of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (10-15)% คริติคอล
Suffix of the Crusade 70 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (21-25)% คริติคอล
Suffix of Incision 72 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (35-38)% คริติคอล
Suffix of Shaping 75 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (16-20)% คริติคอล
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (18-21)% คริติคอล
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (26-30)% คริติคอล
Suffix of Shaping 80 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (21-25)% คริติคอล
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (22-25)% คริติคอล
Suffix of Rending 85 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (39-44)% คริติคอล
Suffix of the Elder 68 เพิ่มโอกาสโจมตีคริติคอลขึ้น (80-100)% เมื่อสู้กับศัตรูที่ติดสภาพพิษ คริติคอล
Suffix of Shaping 68 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล (80-100)% ถ้าผู้เล่นเพิ่งฆ่าศัตรูได้ คริติคอล
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล (31-40)% ถ้าผู้เล่นเพิ่งฆ่าศัตรูได้ คริติคอล
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มโอกาสติดคริติคอล (41-50)% ถ้าผู้เล่นเพิ่งฆ่าศัตรูได้ คริติคอล
Suffix of Shaping 68 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (15-25)%
มีโอกาสติดคริติคอลมากขึ้น (80-100)% ถ้ายังไม่ได้คริติคอลใดๆ มาเร็วๆ นี้
ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Increased Critical Strikes เลเวล 18
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60-74)%
นักเวทย์, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Increased Critical Strikes เลเวล 20
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (75-82)%
นักเวทย์, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60-74)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล
นักเวทย์, คริติคอล
Suffix of Shaping 75 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (75-82)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล
นักเวทย์, คริติคอล
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Increased Critical Strikes เลเวล 18
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (22-25)%
โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Increased Critical Strikes เลเวล 20
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (26-29)%
โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (22-25)%
เพิ่มโอกาสติดคริติคอล 50% ถ้าผู้เล่นเพิ่งฆ่าศัตรูได้
โจมตี, คริติคอล
Suffix of Shaping 75 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (26-29)%
เพิ่มโอกาสติดคริติคอล 50% ถ้าผู้เล่นเพิ่งฆ่าศัตรูได้
โจมตี, คริติคอล
Suffix of the Elder 68 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (22-25)%
ตัวคูณคริติคอล 50% ถ้าคุณไม่ได้ทำการคริติคอลเร็วๆ นี้
ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Suffix of the Elder 75 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (26-29)%
ตัวคูณคริติคอล 50% ถ้าคุณไม่ได้ทำการคริติคอลเร็วๆ นี้
ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Suffix of Ire 8 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (10-14)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Ire 8 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (8-12)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Anger 21 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (13-19)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Anger 21 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (15-19)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Rage 30 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (20-24)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Rage 31 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (20-24)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Fury 44 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (25-29)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Fury 45 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (25-29)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Ferocity 59 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (30-34)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Ferocity 59 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (30-34)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Elder 68 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (8-12)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 68 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (11-13)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 68 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (14-16)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 70 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (14-16)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Destruction 73 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (35-38)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Destruction 74 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (35-38)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 75 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (17-20)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Elder 75 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (13-16)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 75 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (17-19)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Elder 80 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (17-20)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 80 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (20-22)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 68 ตัวคูณคริติคอล (41-50)% ถ้าศัตรูพลังชีวิตเต็ม ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Shaping 68 ตัวคูณคริติคอล (50-60)% ถ้าศัตรูพลังชีวิตเต็ม ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 73 ตัวคูณคริติคอล (51-60)% ถ้าศัตรูพลังชีวิตเต็ม ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Shaping 68 โอกาสบล็อค การโจมตี 5% ขณะถือ ไม้พลอง
ตัวคูณคริติคอล (35-45)% ถ้าบล็อคการโจมได้ เร็วๆ นี้
ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 68 ตัวคูณคริติคอล (26-30)% ถ้าคุณสังหาร เร็วๆ นี้ ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Conquest 73 ตัวคูณคริติคอล (31-35)% ถ้าคุณสังหาร เร็วๆ นี้ ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Increased Critical Damage เลเวล 18
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (22-25)%
ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Increased Critical Damage เลเวล 20
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (26-29)%
ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 Culling Strike
Suffix of the Conquest 73 Culling Strike
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (30-49)%
ถ้าใช้อาวุธนี้โจมตีศัตรูที่เลือดออกอยู่จะติด Culling Strike
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of Redemption 73 เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (8-11)% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of Redemption 80 เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (12-15)% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of the Hunt 78 สาปศัตรูด้วย Despair เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 40% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of the Hunt 75 สาปศัตรูด้วย Despair เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 20% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of the Hunt 80 สาปศัตรูด้วย Despair เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 32% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of the Hunt 75 สาปศัตรูด้วย Elemental Weakness เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 20% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of the Hunt 80 สาปศัตรูด้วย Elemental Weakness เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 32% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of the Conquest 75 สาปศัตรูด้วย Vulnerability เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 20% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of the Conquest 80 สาปศัตรูด้วย Vulnerability เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 32% นักเวทย์, คำสาป
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหาย (26-30)% ด้วยการโจมตีต่อศัตรูที่ถูกแช่เย็น ความเสียหาย
Prefix Redeemer's 75 เพิ่มความเสียหาย (31-35)% ด้วยการโจมตีต่อศัตรูที่ถูกแช่เย็น ความเสียหาย
Prefix Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย (36-40)% ด้วยการโจมตีต่อศัตรูที่ถูกแช่เย็น ความเสียหาย
Prefix The Shaper's 80 โจมตีแรงขึ้น 1% ต่อ 15 Dexterity ความเสียหาย
Prefix Redeemer's 80 โจมตีแรงขึ้น 1% ต่อ 15 Dexterity ความเสียหาย
Prefix The Shaper's 80 โจมตีแรงขึ้น 1% ต่อ 15 Intelligence ความเสียหาย
Prefix Crusader's 80 โจมตีแรงขึ้น 1% ต่อ 15 Intelligence ความเสียหาย
Prefix Warlord's 80 โจมตีแรงขึ้น 1% ต่อ 15 Strength ความเสียหาย
Prefix Eldritch 80 โจมตีแรงขึ้น 1% ต่อ 15 Strength ความเสียหาย
Prefix Eldritch 68 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อโอกาสในการบล็อคการโจมตี 1% ความเสียหาย
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อโอกาสในการบล็อคการโจมตี 1% ความเสียหาย
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหายขึ้น (3-4)% ต่อ Endurance Charge ความเสียหาย
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหายขึ้น (5-7)% ต่อ Endurance Charge ความเสียหาย
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหายขึ้น (10-13)% ต่อ Endurance Charge ความเสียหาย
Suffix of the Conquest 73 เพิ่มความเสียหายขึ้น (14-17)% ต่อ Endurance Charge ความเสียหาย
Suffix of the Conquest 73 เพิ่มความเสียหายขึ้น (8-10)% ต่อ Endurance Charge ความเสียหาย
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหายขึ้น (5-6)% ต่อ Endurance Charge ความเสียหาย
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเสียหาย (5-7)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหาย (3-4)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Suffix of Redemption 73 เพิ่มความเสียหาย (8-10)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Prefix Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย (5-6)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Prefix The Shaper's 80 รับความเสียหาย (5-10)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต พลังชีวิต, มานา
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเสียหายขึ้น (32-36)% ขณะดูดพลัง ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเสียหายขึ้น (18-22)% ขณะดูดพลัง ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 70 เพิ่มความเสียหายขึ้น (37-41)% ขณะดูดพลัง ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 70 เพิ่มความเสียหายขึ้น (23-26)% ขณะดูดพลัง ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มความเสียหายขึ้น (27-30)% ขณะดูดพลัง ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มความเสียหายขึ้น (42-45)% ขณะดูดพลัง ความเสียหาย
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล Decoy Totem เลเวล 20
Suffix of the Hunt 68 ลดความเสียหาย ต่อเนื่อง ที่ได้รับ (6-4)% ความเสียหาย
Suffix of the Hunt 80 ลดความเสียหาย ต่อเนื่อง ที่ได้รับ (10-7)% ความเสียหาย
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (18-22)% ความเสียหาย
Prefix Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (23-26)% ความเสียหาย
Prefix Warlord's 73 เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (27-30)% ความเสียหาย
Prefix Eldritch 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นผุพัง เคออส
Prefix Hunter's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นผุพัง เคออส
Suffix of the Conquest 75 ลดมานาสำรอง ของ Determination (25-20)% มานา, ออร่า
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล Determination เลเวล 22
Suffix of the Mongoose 1 ค่า Dexterity (8-12) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Lynx 11 ค่า Dexterity (13-17) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Fox 22 ค่า Dexterity (18-22) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Falcon 33 ค่า Dexterity (23-27) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Panther 44 ค่า Dexterity (28-32) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Leopard 55 ค่า Dexterity (33-37) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Jaguar 66 ค่า Dexterity (38-42) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Phantom 74 ค่า Dexterity (43-50) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Wind 82 ค่า Dexterity (51-55) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Blur 85 ค่า Dexterity (56-60) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Crusade 75 ลดมานาสำรอง ของ Discipline (30-25)% มานา, ออร่า
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล Discipline เลเวล 22
Suffix of Shaping 68 สกิลเคลื่อนที่ที่ใส่ช่องไว้จะไม่ใช้มานา มานา, หินสกิล
Suffix of the Hunt 68 เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 10% มานา, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 10% มานา, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 15% มานา, หินสกิล
Suffix of the Hunt 80 เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 15% มานา, หินสกิล
Prefix Eldritch 68 เจมที่ใส่ไว้จะมีซัพ Fortify เลเวล 20 หินสกิล
Suffix of the Crusade 85 หินสกิลชิ่งเพิ่ม 1 ครั้ง หินสกิล
Suffix of Shaping 85 หินสกิลชิ่งเพิ่ม 1 ครั้ง หินสกิล
Suffix of the Crusade 85 กระสุนจากสกิลที่ถูกเสริมจะ แยกตัว หินสกิล
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Mana Leech เลเวล 15 หินสกิล
Suffix of Redemption 75 มีโอกาส (5-7)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า ถ้าคุณได้ทำให้ศัตรูติดสถานะ มึนงง มาเร็วๆนี้ ความเสียหาย
Suffix of Redemption 83 มีโอกาส (8-10)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า ถ้าคุณได้ทำให้ศัตรูติดสถานะ มึนงง มาเร็วๆนี้ ความเสียหาย
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (23-27)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (23-27)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Conquest 70 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (28-32)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Conquest 73 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (33-37)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (28-32)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Elder 80 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ (33-37)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Augur's 4 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (4-8)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Auspex's 15 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (9-16)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Druid's 30 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (17-24)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Haruspex's 60 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (25-29)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 68 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (11-15)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (12-14)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15-18)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (19-22)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 75 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 80 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (21-25)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Harbinger's 81 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30-34)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 75 นำ (10-12)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, เคออส
Prefix The Shaper's 75 นำ (5-6)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, เคออส
Prefix The Shaper's 85 นำ (7-8)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, เคออส
Prefix The Shaper's 85 นำ (13-15)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, เคออส
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Elemental Focus เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (45-52)%
ความเสียหาย, ธาตุ, หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Elemental Focus เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (53-56)%
ความเสียหาย, ธาตุ, หินสกิล
Prefix The Shaper's 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Elemental Focus เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (57-60)%
ความเสียหาย, ธาตุ, หินสกิล
Prefix Hunter's 68 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (3-4)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 68 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (7-8)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 68 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (4-7)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Hunter's 68 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 4% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Hunter's 68 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (7-8)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 68 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 4% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Hunter's 73 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (9-10)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Hunter's 73 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 5% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 75 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 5% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 75 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (9-10)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Hunter's 78 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (11-12)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Hunter's 78 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 6% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Hunter's 82 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (5-6)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 83 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 6% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix The Shaper's 83 เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (11-12)% ความเสียหาย, ธาตุ
Prefix Redeemer's 75 มีโอกาส (5-10)% ที่จะได้รับสถานะ ลื่นไหล เมื่อทำคริติคอล คริติคอล
Suffix of the Conquest 80 ได้รับ Endurance Charge 1 ลูกทุกวินาที หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆนี้
Prefix Eldritch 68 โอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
Prefix Redeemer's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
Prefix Redeemer's 80 โอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
Prefix Eldritch 83 โอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
Prefix Eldritch 68 ได้รับสกิล Enduring Cry เลเวล 22
Suffix of Shaping 68 ศัตรูที่ถูกสังหารด้วยการปะทะจากการโจมตีหรือเวทย์จะระเบิด สร้างความเสียหายเท่ากับ 5% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย ไฟ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Redemption 78 ศัตรูที่ถูกสังหารด้วยการปะทะจากการโจมตีหรือเวทย์จะระเบิด สร้างความเสียหายเท่ากับ 5% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย ไฟ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Crusader's 85 ศัตรูที่ถูกสังหารจะระเบิด สร้างความเสียหายเท่ากับ 3% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย กายภาพ ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Shaping 68 ศัตรูหลบหลีกได้น้อยลง 20% ถ้าผู้เล่นเพิ่งโจมตีโดนไปเร็วๆ นี้ ป้องกัน
Prefix Shining 3 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (1-3) ป้องกัน
Prefix Glimmering 11 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (4-8) ป้องกัน
Prefix Glittering 17 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (9-12) ป้องกัน
Prefix Glowing 23 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (13-15) ป้องกัน
Prefix Radiating 29 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (16-19) ป้องกัน
Prefix Pulsing 35 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (20-22) ป้องกัน
Prefix Seething 42 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (23-26) ป้องกัน
Prefix Blazing 50 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (27-31) ป้องกัน
Prefix Scintillating 59 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (32-37) ป้องกัน
Prefix Incandescent 68 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (38-43) ป้องกัน
Prefix Resplendent 74 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (44-47) ป้องกัน
Prefix Dazzling 80 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (48-51) ป้องกัน
Prefix Redeemer's 68 เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (16-20)% ป้องกัน
Prefix Redeemer's 68 เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (15-20)% ป้องกัน
Prefix Redeemer's 75 เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (20-24)% ป้องกัน
Prefix Redeemer's 75 เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (21-25)% ป้องกัน
Prefix Redeemer's 80 เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (26-30)% ป้องกัน
Suffix of Shaping 68 เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (10-15)% ป้องกัน
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (10-15)% ป้องกัน
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (8-11)% ป้องกัน
Suffix of Shaping 75 เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (16-20)% ป้องกัน
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (16-20)% ป้องกัน
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (12-15)% ป้องกัน
Suffix of Vibrance 25 ฟื้นฟู 0.6% ของโล่พลังงานต่อวินาที ป้องกัน
Suffix of the Crusade 75 ฟื้นฟู (1.5-2.5)% ของโล่พลังงานต่อวินาที ป้องกัน
Suffix of the Crusade 75 ฟื้นฟู (1-1.5)% ของโล่พลังงานต่อวินาที ป้องกัน
Suffix of Exuberance 85 ฟื้นฟู 1% ของโล่พลังงานต่อวินาที ป้องกัน
Prefix Agile 1 ค่า หลบหลีก (3-10) ป้องกัน
Prefix Dancer's 18 ค่า หลบหลีก (11-35) ป้องกัน
Prefix Acrobat's 29 ค่า หลบหลีก (36-60) ป้องกัน
Prefix Fleet 42 ค่า หลบหลีก (61-80) ป้องกัน
Prefix Blurred 58 ค่า หลบหลีก (81-120) ป้องกัน
Prefix Phased 72 ค่า หลบหลีก (121-150) ป้องกัน
Prefix Vaporous 84 ค่า หลบหลีก (151-170) ป้องกัน
Prefix Hunter's 68 การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (25-27)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Hunter's 75 การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (28-31)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Hunter's 80 การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (32-35)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix The Shaper's 85 เพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับขึ้น (2-3)%
Prefix Hunter's 85 เพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับขึ้น (2-3)%
Suffix of the Hunt 68 เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (18-21)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (5-7)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (8-12)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 73 เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (8-10)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 73 เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (13-15)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 73 เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (22-25)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (18-21)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (5-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 73 ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (22-25)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 73 ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (13-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 73 ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (8-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (18-21)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (8-12)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (5-7)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 73 พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (13-15)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 73 พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (22-25)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 73 พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (8-10)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Acidic 66 นำ (10-14)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เคออส
Prefix Acidic 66 นำ (5-7)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เคออส
Prefix Dissolving 72 นำ (8-10)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เคออส
Prefix Dissolving 72 นำ (15-20)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เคออส
Prefix Corrosive 80 นำ (11-13)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เคออส
Prefix Corrosive 80 นำ (21-26)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เคออส
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ 1 ถึง 2 ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Smouldering 12 เสริมความเสียหาย ไฟ (3-5) ถึง (7-8) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Smoking 20 เสริมความเสียหาย ไฟ (5-7) ถึง (11-13) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Burning 28 เสริมความเสียหาย ไฟ (7-10) ถึง (15-18) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Flaming 35 เสริมความเสียหาย ไฟ (9-12) ถึง (19-22) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Scorching 44 เสริมความเสียหาย ไฟ (11-15) ถึง (23-27) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Incinerating 52 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-18) ถึง (27-31) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Blasting 64 เสริมความเสียหาย ไฟ (16-22) ถึง (32-38) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Cremating 76 เสริมความเสียหาย ไฟ (19-25) ถึง (39-45) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาส (5-7)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Conquest 80 มีโอกาส (8-10)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น โล่พลังงาน ป้องกัน, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, ธาตุ, ไฟ
Prefix Eldritch 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, ธาตุ, ไฟ
Prefix Earnest 4 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (26-35)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Earnest 4 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (14-18)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Fervid 12 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (19-23)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Fervid 12 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (36-45)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Ardent 36 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (46-55)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Ardent 36 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (24-28)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Zealous 64 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (29-33)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Zealous 64 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (56-65)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Shaping 68 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Fanatical 78 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (34-38)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Fanatical 78 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (66-75)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (21-25)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (13-16)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Shaping 80 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (13-16)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Embers 8 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (3-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Coals 22 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Cinders 36 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (13-17)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Flames 50 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (18-22)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Immolation 64 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (23-26)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Ashes 76 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (27-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (21-25)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (26-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Fire Penetration เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (45-52)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Prefix Eldritch 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Fire Penetration เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (53-56)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Prefix Eldritch 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Fire Penetration เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (57-60)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Prefix Searing 2 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (10-19)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Sizzling 11 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20-29)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Blistering 23 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (30-39)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Cauterising 35 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (40-49)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Volcanic 46 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (50-64)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Magmatic 58 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (65-74)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Pyroclastic 64 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (85-99)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Xoph's 84 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (100-109)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of the Conquest 75 มีโอกาส (11-15)% ที่จะสร้างสถานะ Fire Exposure เมื่อปะทะศัตรู
Suffix of the Conquest 80 มีโอกาส (16-20)% ที่จะสร้างสถานะ Fire Exposure เมื่อปะทะศัตรู
Suffix of the Whelpling 1 ต้านทาน ไฟ (6-11)% ธาตุ, ไฟ, ต้านทาน
Suffix of the Salamander 12 ต้านทาน ไฟ (12-17)% ธาตุ, ไฟ, ต้านทาน
Suffix of the Drake 24 ต้านทาน ไฟ (18-23)% ธาตุ, ไฟ, ต้านทาน
Suffix of the Kiln 36 ต้านทาน ไฟ (24-29)% ธาตุ, ไฟ, ต้านทาน
Suffix of the Furnace 48 ต้านทาน ไฟ (30-35)% ธาตุ, ไฟ, ต้านทาน
Suffix of the Volcano 60 ต้านทาน ไฟ (36-41)% ธาตุ, ไฟ, ต้านทาน
Suffix of the Magma 72 ต้านทาน ไฟ (42-45)% ธาตุ, ไฟ, ต้านทาน
Suffix of Tzteosh 84 ต้านทาน ไฟ (46-48)% ธาตุ, ไฟ, ต้านทาน
Prefix Warlord's 68 เจาะต้านทาน ไฟ 6% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 เจาะต้านทาน ไฟ (4-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 เจาะต้านทาน ไฟ (10-11)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 73 เจาะต้านทาน ไฟ (12-13)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 73 เจาะต้านทาน ไฟ 7% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 78 เจาะต้านทาน ไฟ 8% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 78 เจาะต้านทาน ไฟ (14-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 82 เจาะต้านทาน ไฟ (8-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Flight 1 เพิ่มระยะตกปลาขึ้น (30-50)%
Suffix of Snaring 1 เบ็ด Eternal Iron
Prefix Filigree 1 เพิ่มพละกำลังการตกปลาขึ้น (20-40)%
Prefix Alluring 1 เหยื่อล่อ Totemic Wood
Prefix Calming 1 ลดบ่อปลาที่ใช้ลง (30-15)%
Suffix of Fascination 1 เพิ่มจำนวนปลาที่จับได้ขึ้น (15-20)%
Suffix of Bounty 1 เพิ่มระดับปลาหายากที่จับขึ้น (25-40)%
Suffix of the Conquest 75 สาปศัตรูด้วย Flammability เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 20% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of the Conquest 78 สาปศัตรูด้วย Flammability เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 40% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of the Conquest 80 สาปศัตรูด้วย Flammability เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 32% นักเวทย์, คำสาป
Prefix Hunter's 80 (6-10)% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ
Prefix Eldritch 82 (6-10)% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ
Prefix Hunter's 75 ได้รับแฟลสก์ชาร์จเมื่อคุณโจมตีแบบ Crit คริติคอล
Prefix Eldritch 75 เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (4-7)%
Prefix Redeemer's 75 เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (4-7)%
Prefix Redeemer's 81 เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (8-10)%
Prefix Eldritch 81 เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (8-10)%
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ (15-20)%
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ (21-25)%
Prefix Eldritch 68 มีโอกาสได้ Fortify (8-12)% เมื่อคุณทำศัตรูติดมึนได้ด้วยการโจมตีระยะประชิด
Prefix Crusader's 68 มีโอกาสได้ Fortify (8-12)% เมื่อคุณทำศัตรูติดมึนได้ด้วยการโจมตีระยะประชิด
Suffix of Redemption 68 เพิ่มระยะเวลาในการแช่แข็งของศัตรูขึ้น (8-12)%
โอกาส (6-8)% ที่จะแช่แข็ง
ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 75 เพิ่มระยะเวลาในการแช่แข็งของศัตรูขึ้น (13-15)%
โอกาส (6-8)% ที่จะแช่แข็ง
ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 80 มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อปะทะ
Suffix of the Elder 75 มีโอกาส (3-5)% ในการได้รับเฟรนซี่ชาร์จเมื่อคุณโจมตีโดนศัตรูที่หายากหรือศัตรูเฉพาะ
Prefix The Shaper's 68 มีโอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
Prefix Eldritch 68 มีโอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
Prefix Redeemer's 68 มีโอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
Prefix Redeemer's 80 มีโอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
Prefix The Shaper's 84 มีโอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
Prefix Eldritch 84 มีโอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
Suffix of Redemption 75 สาปศัตรูด้วย Frostbite เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 20% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of Redemption 78 สาปศัตรูด้วย Frostbite เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 40% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of Redemption 80 สาปศัตรูด้วย Frostbite เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 32% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of the Conquest 75 ได้เรทความแม่นยำเท่ากับค่า Strength โจมตี
Suffix of the Crusade 75 มีโอกาส (11-20)% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อคริติคอล คริติคอล
Suffix of the Crusade 80 มีโอกาส (21-30)% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อคริติคอล คริติคอล
Prefix Eldritch 68 ค่า เกราะ (500-650) ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้ ป้องกัน
Prefix Eldritch 75 ค่า เกราะ (651-800) ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้ ป้องกัน
Suffix of Shaping 68 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (15-20)%
มีโอกาส (5-10)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อทำคริติคอล
โจมตี, คริติคอล
Suffix of the Elder 68 มีโอกาสได้ Endurance Charge (5-10)% ถ้าโจมตีศัตรูที่เลือดไหลอยู่
Suffix of Shaping 68 มีโอกาสได้ Endurance Charge (15-30)% ถ้ายั่วยุศัตรูได้
Suffix of the Elder 68 ได้ Endurance Charge 1 ชาร์จ ทุกๆ 4 วินาทีหากอยู่กับที่
Suffix of Shaping 68 มีโอกาสได้ Fortify (10-20)% เมื่อคุณทำศัตรูติดมึนได้ด้วยการโจมตีระยะประชิด โจมตี
Suffix of Repairing 11 ได้รับพลังชีวิต (5-15) เมื่อบล็อค พลังชีวิต
Suffix of Resurgence 22 ได้รับพลังชีวิต (16-25) เมื่อบล็อค พลังชีวิต
Suffix of Renewal 36 ได้รับพลังชีวิต (26-40) เมื่อบล็อค พลังชีวิต
Suffix of Revival 48 ได้รับพลังชีวิต (41-60) เมื่อบล็อค พลังชีวิต
Suffix of Rebounding 60 ได้รับพลังชีวิต (61-85) เมื่อบล็อค พลังชีวิต
Suffix of Revitalization 75 ได้รับพลังชีวิต (86-100) เมื่อบล็อค พลังชีวิต
Suffix of Redirection 15 ได้รับมานา (4-12) เมื่อบล็อค มานา
Suffix of Transformation 32 ได้รับมานา (13-21) เมื่อบล็อค มานา
Suffix of Conservation 58 ได้รับมานา (22-30) เมื่อบล็อค มานา
Suffix of Utilisation 75 ได้รับมานา (31-39) เมื่อบล็อค มานา
Suffix of the Hunt 68 ได้ Endurance, Frenzy หรือ Power charge ถ้าบล็อกการโจมตีได้
Suffix of Shaping 68 ได้ Endurance, Frenzy หรือ Power charge ถ้าบล็อกการโจมตีได้
Suffix of the Conquest 68 เมื่อคุณสังหารมอนสเตอร์แรร์ มีโอกาส (21-30)% ที่จะได้รับม็อดของมันหนึ่งอย่างเป็นเวลา 10 วินาที
Suffix of the Elder 68 เมื่อคุณสังหารมอนสเตอร์แรร์ มีโอกาส (15-20)% ที่จะได้รับม็อดของมันหนึ่งอย่างเป็นเวลา 10 วินาที
Suffix of the Conquest 73 เมื่อคุณสังหารมอนสเตอร์แรร์ มีโอกาส (31-40)% ที่จะได้รับม็อดของมันหนึ่งอย่างเป็นเวลา 10 วินาที
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหายไฟ (2-3) ถึง (4-5) ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหายไฟ (3-4) ถึง (6-7) ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Crusader's 75 เพิ่มความเสียหายไฟฟ้า 1 ถึง (6-8) ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหายไฟฟ้า (1-2) ถึง (9-11) ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Redemption 68 โอกาส (8-11)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
Suffix of Redemption 80 โอกาส (12-15)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
Prefix Hunter's 82 เลเวลของหิน เคออส ทุกเม็ด 1 เคออส, หินสกิล
Prefix Redeemer's 82 เลเวลของหิน น้ำแข็ง ทุกเม็ด 1 ธาตุ, น้ำแข็ง, หินสกิล
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (6-10)%
Suffix of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (10-15)%
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (10-15)%
Suffix of Shaping 80 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (10-15)%
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (11-15)%
Suffix of Shaping 84 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (16-20)%
Suffix of the Crusade 84 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (16-20)%
Suffix of Acrimony 44 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (7-11)% ความเสียหาย
Suffix of Acrimony 44 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (16-21)% ความเสียหาย
Suffix of Dispersion 68 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (24-29)% ความเสียหาย
Suffix of Dispersion 68 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (12-15)% ความเสียหาย
Suffix of Liquefaction 82 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (16-18)% ความเสียหาย
Suffix of Liquefaction 82 ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง (31-35)% ความเสียหาย
Prefix Hunter's 82 เลเวลของหิน Dexterity ทุกเม็ด 1 หินสกิล
Prefix Protective 3 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (2-4)% ป้องกัน
Prefix Strong-Willed 18 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (5-7)% ป้องกัน
Prefix Resolute 30 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8-10)% ป้องกัน
Prefix Fearless 42 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (11-13)% ป้องกัน
Prefix Dauntless 56 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (14-16)% ป้องกัน
Prefix Crusader's 68 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (7-9)% ป้องกัน
Prefix Indomitable 70 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (17-19)% ป้องกัน
Prefix Unassailable 77 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (20-22)% ป้องกัน
Prefix Crusader's 78 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (10-12)% ป้องกัน
Prefix Crusader's 82 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (13-15)% ป้องกัน
Prefix Agile 2 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (2-4)% ป้องกัน
Prefix Dancer's 19 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (5-7)% ป้องกัน
Prefix Acrobat's 30 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (8-10)% ป้องกัน
Prefix Fleet 42 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (11-13)% ป้องกัน
Prefix Blurred 56 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (14-16)% ป้องกัน
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (7-9)% ป้องกัน
Prefix Phased 70 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (17-19)% ป้องกัน
Prefix Vaporous 77 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (20-22)% ป้องกัน
Prefix Redeemer's 78 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (10-12)% ป้องกัน
Prefix Redeemer's 82 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13-15)% ป้องกัน
Prefix Warlord's 82 เลเวลของหิน ไฟ ทุกเม็ด 1 ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Prefix Mad Lord's 2 เลเวลของหิน เวทย์ เคออส ทุกเม็ด 1 เคออส, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Mad Lord's 2 เลเวลของหิน เวทย์ เคออส ทุกเม็ด (1-2) เคออส, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Splintermind's 77 เลเวลของหิน เวทย์ เคออส ทุกเม็ด 3 เคออส, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Frost Singer's 2 เลเวลของหิน เวทย์ น้ำแข็ง ทุกเม็ด (1-2) ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Frost Singer's 2 เลเวลของหิน เวทย์ น้ำแข็ง ทุกเม็ด 1 ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Winter Beckoner's 77 เลเวลของหิน เวทย์ น้ำแข็ง ทุกเม็ด 3 ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Flame Shaper's 2 เลเวลของหิน เวทย์ ไฟ ทุกเม็ด 1 ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Flame Shaper's 2 เลเวลของหิน เวทย์ ไฟ ทุกเม็ด (1-2) ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Lava Conjurer's 77 เลเวลของหิน เวทย์ ไฟ ทุกเม็ด 3 ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Thunderhand's 2 เลเวลของหิน เวทย์ ไฟฟ้า ทุกเม็ด 1 ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Thunderhand's 2 เลเวลของหิน เวทย์ ไฟฟ้า ทุกเม็ด (1-2) ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Tempest Master's 77 เลเวลของหิน เวทย์ ไฟฟ้า ทุกเม็ด 3 ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Martinet's 60 เลเวลของหิน มิเนียน ทุกเม็ด 1 มิเนียน, หินสกิล
Prefix Lithomancer's 2 เลเวลของหิน เวทย์ กายภาพ ทุกเม็ด 1 กายภาพ, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Lithomancer's 2 เลเวลของหิน เวทย์ กายภาพ ทุกเม็ด (1-2) กายภาพ, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Tecton's 77 เลเวลของหิน เวทย์ กายภาพ ทุกเม็ด 3 กายภาพ, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Magister's 55 เลเวลของหิน เวทย์ ทุกเม็ด 1 นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Magister's 55 เลเวลของหิน เวทย์ ทุกเม็ด (1-2) นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Hunter's 82 เลเวลของหิน Intelligence ทุกเม็ด 1 หินสกิล
Suffix of the Hunt 68 ลด คุณสมบัติ ที่ไอเทมและเจม ต้องการ (10-5)%
Suffix of Shaping 68 ลด คุณสมบัติ ที่ไอเทมและเจม ต้องการ (10-5)%
Suffix of the Hunt 75 ลด คุณสมบัติ ที่ไอเทมและเจม ต้องการ (15-11)%
Suffix of Shaping 75 ลด คุณสมบัติ ที่ไอเทมและเจม ต้องการ (15-11)%
Prefix Crusader's 82 เลเวลของหิน ไฟฟ้า ทุกเม็ด 1 ธาตุ, สายฟ้า, หินสกิล
Suffix of the Conquest 68 การโจมตี มีโอกาส 15% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ โจมตี
Suffix of Shaping 68 การโจมตี มีโอกาส 15% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ โจมตี
Suffix of Shaping 75 การโจมตี มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ โจมตี
Suffix of the Conquest 75 การโจมตี มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ โจมตี
Prefix Reinforced 2 เพิ่มค่า เกราะ (2-4)% ป้องกัน
Prefix Layered 18 เพิ่มค่า เกราะ (5-7)% ป้องกัน
Prefix Lobstered 30 เพิ่มค่า เกราะ (8-10)% ป้องกัน
Prefix Buttressed 42 เพิ่มค่า เกราะ (11-13)% ป้องกัน
Prefix Thickened 56 เพิ่มค่า เกราะ (14-16)% ป้องกัน
Prefix Warlord's 68 เพิ่มค่า เกราะ (7-9)% ป้องกัน
Prefix Girded 70 เพิ่มค่า เกราะ (17-19)% ป้องกัน
Prefix Impregnable 77 เพิ่มค่า เกราะ (20-22)% ป้องกัน
Prefix Warlord's 78 เพิ่มค่า เกราะ (10-12)% ป้องกัน
Prefix Warlord's 82 เพิ่มค่า เกราะ (13-15)% ป้องกัน
Prefix Warlord's 82 เลเวลของหิน กายภาพ ทุกเม็ด 1 กายภาพ, หินสกิล
Prefix Hunter's 82 เลเวลของหิน Strength ทุกเม็ด 1 หินสกิล
Suffix of Redemption 75 ลดมานาสำรอง ของ Grace (25-20)% มานา, ออร่า
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล Grace เลเวล 22
Suffix of the Elder 85 ได้รับสกิล Envy เลเวล 15
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล Haste เลเวล 22
Suffix of Redemption 75 เพิ่มผลของออร่า Hatred (28-33)% ออร่า
Suffix of Redemption 75 เพิ่มผลของออร่า Hatred (48-54)% ออร่า
Suffix of Redemption 80 เพิ่มผลของออร่า Hatred (55-60)% ออร่า
Suffix of Redemption 80 เพิ่มผลของออร่า Hatred (34-40)% ออร่า
Suffix of Redemption 75 ลดมานาสำรอง ของ Hatred (25-20)% มานา, ออร่า
Suffix of the Elder 68 ได้รับสกิล Hatred เลเวล 22
Suffix of the Elder 68 ได้รับสกิล สาส์นแห่งธุลี เลเวล 22
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล สาส์นแห่งน้ำแข็ง เลเวล 22
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล สาส์นแห่งสายฟ้า เลเวล 22
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (15-17)%
โอกาส (6-8)% ที่จะลุกไหม้
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 75 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (18-20)%
โอกาส (6-8)% ที่จะลุกไหม้
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Immolate เลเวล 16
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (8-12)%
ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Immolate เลเวล 18
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (13-16)%
ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Immolate เลเวล 20
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (17-20)%
ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (14-16)% กายภาพ
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (7-9)% กายภาพ
Suffix of the Crusade 71 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (17-19)% กายภาพ
Suffix of the Crusade 71 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (10-12)% กายภาพ
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (20-22)% กายภาพ
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของการทิ่มแทง (13-15)% กายภาพ
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหายโปรเจคไทล์ 1% ต่อ 200 อัตราค่าความแม่นยำ ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Steadiness 1 ค่า ความแม่นยำ (50-100) โจมตี
Suffix of Precision 20 ค่า ความแม่นยำ (100-165) โจมตี
Suffix of the Sniper 40 ค่า ความแม่นยำ (166-250) โจมตี
Suffix of the Marksman 60 ค่า ความแม่นยำ (251-350) โจมตี
Suffix of the Ranger 75 ค่า ความแม่นยำ (351-480) โจมตี
Suffix of Lioneye 85 ค่า ความแม่นยำ (481-600) โจมตี
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (12-15)% โจมตี
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (6-10)% โจมตี
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (11-15)% โจมตี
Suffix of Redemption 80 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (16-20)% โจมตี
Suffix of the Elder 82 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (16-20)% โจมตี
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Additional Accuracy เลเวล 16
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (6-10)%
โจมตี, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Additional Accuracy เลเวล 18
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (11-15)%
โจมตี, หินสกิล
Suffix of the Elder 83 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Additional Accuracy เลเวล 20
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (16-20)%
โจมตี, หินสกิล
Prefix Hunter's 68 เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก (10-12)% สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 80 เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก (13-15)% สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 68 เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (15-20)% สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 68 เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (30-34)% สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 73 เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (35-40)% สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 75 เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (21-25)% สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (7-9)% โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (10-12)% โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of the Elder 85 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (13-14)% โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Skill 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5-7)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Ease 11 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Mastery 22 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-13)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Grandmastery 76 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14-16)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Elder 82 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7-13)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Elder 68 สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7-9)%
โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Elder 75 สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10-12)%
โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Elder 82 สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13-14)%
โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Talent 2 เพิ่มความเร็วในการร่าย (8-11)% นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Talent 2 เพิ่มความเร็วในการร่าย (5-7)% นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Nimbleness 15 เพิ่มความเร็วในการร่าย (12-15)% นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Nimbleness 15 เพิ่มความเร็วในการร่าย (8-10)% นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Expertise 30 เพิ่มความเร็วในการร่าย (11-13)% นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Expertise 30 เพิ่มความเร็วในการร่าย (17-20)% นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Legerdemain 40 เพิ่มความเร็วในการร่าย (21-24)% นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Legerdemain 40 เพิ่มความเร็วในการร่าย (14-16)% นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Prestidigitation 55 เพิ่มความเร็วในการร่าย (26-29)% นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Prestidigitation 55 เพิ่มความเร็วในการร่าย (17-19)% นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Sortilege 72 เพิ่มความเร็วในการร่าย (30-33)% นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Sortilege 72 เพิ่มความเร็วในการร่าย (20-22)% นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Finesse 83 เพิ่มความเร็วในการร่าย (23-25)% นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Finesse 83 เพิ่มความเร็วในการร่าย (35-38)% นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Shaping 68 สนับสนุน Faster Casting เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15-17)%
นักเวทย์, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 สนับสนุน Faster Casting เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการร่าย (18-20)%
นักเวทย์, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Casting 10 เพิ่มความเร็วในการร่าย (24-28)% นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Spell Echo เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15-17)%
นักเวทย์, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Spell Echo เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการร่าย (18-20)%
นักเวทย์, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 สนับสนุน Faster Casting เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการร่าย (7-9)%
นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Shaping 75 สนับสนุน Faster Casting เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10-12)%
นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Shaping 84 สนับสนุน Faster Casting เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการร่าย (13-14)%
นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเร็วในการร่าย (15-17)%
โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (15-25)%
นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเร็วในการร่าย (18-20)%
โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (26-35)%
นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Shaping 68 เพิ่มความเร็วในการร่าย (15-17)%
ร่ายคาถาเร็วขึ้น 20% ถ้าผู้เล่นเพื่งฆ่าศัตรูได้
นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการร่าย (18-20)%
ร่ายคาถาเร็วขึ้น 20% ถ้าผู้เล่นเพื่งฆ่าศัตรูได้
นักเวทย์, ความเร็ว
Prefix Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย เคออส (16-20)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix Hunter's 75 เพิ่มความเสียหาย เคออส (21-25)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix Hunter's 80 เพิ่มความเสียหาย เคออส (26-30)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of Redemption 82 ออร่าจากสกิลของคุณจะมอบ เพิ่มความเสียหาย 2% ให้กับคุณและเพื่อนของคุณ ความเสียหาย, ออร่า
Suffix of Redemption 82 ออร่าจากสกิลของคุณจะมอบ เพิ่มความเสียหาย 4% ให้กับคุณและเพื่อนของคุณ ความเสียหาย, ออร่า
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเสียหาย (5-7)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มความเสียหาย (10-13)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย (5-10)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย (3-4)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มความเสียหาย (8-10)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 73 เพิ่มความเสียหาย (14-17)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย (5-6)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Prefix Hale 1 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (3-9) พลังชีวิต
Prefix Healthy 5 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-19) พลังชีวิต
Prefix Sanguine 11 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (20-29) พลังชีวิต
Prefix Stalwart 18 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (30-39) พลังชีวิต
Prefix Stout 24 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (40-49) พลังชีวิต
Prefix Robust 30 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (50-59) พลังชีวิต
Prefix Rotund 36 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (60-69) พลังชีวิต
Prefix Virile 44 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (70-79) พลังชีวิต
Prefix Athlete's 54 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (80-89) พลังชีวิต
Prefix Fecund 64 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (90-99) พลังชีวิต
Prefix Vigorous 73 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (100-109) พลังชีวิต
Prefix Rapturous 81 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (110-119) พลังชีวิต
Prefix Prime 86 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (120-129) พลังชีวิต
Prefix Crusader's 68 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต (35-40)% พลังชีวิต
Prefix Crusader's 75 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต (41-45)% พลังชีวิต
Prefix Crusader's 80 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต (46-50)% พลังชีวิต
Prefix Beryl 1 ค่า มานาสูงสุด (15-19) มานา
Prefix Beryl 1 ค่า มานาสูงสุด (40-49) มานา
Prefix Beryl 1 ค่า มานาสูงสุด (30-39) มานา
Prefix Cobalt 11 ค่า มานาสูงสุด (40-49) มานา
Prefix Cobalt 11 ค่า มานาสูงสุด (50-59) มานา
Prefix Cobalt 11 ค่า มานาสูงสุด (20-24) มานา
Prefix Azure 17 ค่า มานาสูงสุด (50-59) มานา
Prefix Azure 17 ค่า มานาสูงสุด (60-69) มานา
Prefix Azure 17 ค่า มานาสูงสุด (25-29) มานา
Prefix Sapphire 23 ค่า มานาสูงสุด (70-79) มานา
Prefix Sapphire 23 ค่า มานาสูงสุด (60-69) มานา
Prefix Sapphire 23 ค่า มานาสูงสุด (30-34) มานา
Prefix Cerulean 29 ค่า มานาสูงสุด (70-79) มานา
Prefix Cerulean 29 ค่า มานาสูงสุด (80-89) มานา
Prefix Cerulean 29 ค่า มานาสูงสุด (35-39) มานา
Prefix Aqua 35 ค่า มานาสูงสุด (90-99) มานา
Prefix Aqua 35 ค่า มานาสูงสุด (80-89) มานา
Prefix Aqua 35 ค่า มานาสูงสุด (40-44) มานา
Prefix Opalescent 42 ค่า มานาสูงสุด (90-99) มานา
Prefix Opalescent 42 ค่า มานาสูงสุด (45-49) มานา
Prefix Opalescent 42 ค่า มานาสูงสุด (100-119) มานา
Prefix Gentian 51 ค่า มานาสูงสุด (100-109) มานา
Prefix Gentian 51 ค่า มานาสูงสุด (120-139) มานา
Prefix Gentian 51 ค่า มานาสูงสุด (50-54) มานา
Prefix Chalybeous 60 ค่า มานาสูงสุด (140-159) มานา
Prefix Chalybeous 60 ค่า มานาสูงสุด (55-59) มานา
Prefix Chalybeous 60 ค่า มานาสูงสุด (110-119) มานา
Prefix Mazarine 69 ค่า มานาสูงสุด (60-64) มานา
Prefix Mazarine 69 ค่า มานาสูงสุด (120-129) มานา
Prefix Mazarine 69 ค่า มานาสูงสุด (160-179) มานา
Prefix Blue 75 ค่า มานาสูงสุด (65-68) มานา
Prefix Blue 75 ค่า มานาสูงสุด (180-199) มานา
Prefix Blue 75 ค่า มานาสูงสุด (130-139) มานา
Prefix Zaffre 81 ค่า มานาสูงสุด (200-229) มานา
Prefix Zaffre 81 ค่า มานาสูงสุด (140-159) มานา
Prefix Zaffre 81 ค่า มานาสูงสุด (69-73) มานา
Prefix Ultramarine 85 ค่า มานาสูงสุด (74-78) มานา
Prefix Warlord's 75 จำนวน Power Charges สูงสุด 1
Suffix of Shaping 84 จำนวน Power Charges สูงสุด 1
Suffix of Intercepting 10 โอกาสที่จะบล็อค (1-3)%
Suffix of Walling 58 โอกาสที่จะบล็อค (4-6)%
Suffix of Blocking 85 โอกาสที่จะบล็อค (7-8)%
Prefix Catalysing 4 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (19-34)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Catalysing 4 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (5-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Catalysing 4 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (11-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Infusing 15 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (11-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Infusing 15 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (21-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Infusing 15 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (36-51)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Empowering 30 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (53-61)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Empowering 30 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (31-36)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Empowering 30 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (21-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Unleashed 60 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (31-36)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Unleashed 60 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (63-71)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Unleashed 60 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (37-42)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Overpowering 81 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (43-50)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Overpowering 81 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (37-42)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Overpowering 81 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (73-85)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Devastating 86 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (51-59)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Devastating 86 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (43-50)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Devastating 86 เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (87-100)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Elemental Damage with Attacks เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (28-32)%
ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี, หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Elemental Damage with Attacks เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (33-37)%
ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี, หินสกิล
Suffix of the Pupil 1 ค่า Intelligence (8-12) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Student 11 ค่า Intelligence (13-17) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Prodigy 22 ค่า Intelligence (18-22) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Augur 33 ค่า Intelligence (23-27) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Philosopher 44 ค่า Intelligence (28-32) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Sage 55 ค่า Intelligence (33-37) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Savant 66 ค่า Intelligence (38-42) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Virtuoso 74 ค่า Intelligence (43-50) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Genius 82 ค่า Intelligence (51-55) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Polymath 85 ค่า Intelligence (56-60) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Shaping 75 เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (4-7)%
Suffix of Shaping 85 เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (8-10)%
Suffix of Plunder 3 เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (6-10)%
Suffix of Raiding 30 เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (11-14)%
Suffix of Archaeology 53 เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (15-20)%
Suffix of Excavation 75 เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (21-26)%
Prefix Magpie's 20 เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (8-12)%
Prefix Pirate's 39 เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (13-18)%
Prefix Dragon's 62 เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (19-24)%
Prefix Perandus' 84 เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (25-28)%
Suffix of the Elder 68 ได้พลังชีวิต (35-50) ถ้าใช้อาวุธนี้โจมตีศัตรูที่ตาบอดอยู่ พลังชีวิต, โจมตี
Suffix of Rejuvenation 8 ได้พลังชีวิต 2 ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู พลังชีวิต, โจมตี
Suffix of Restoration 20 ได้พลังชีวิต 3 ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู พลังชีวิต, โจมตี
Suffix of Regrowth 30 ได้พลังชีวิต 4 ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู พลังชีวิต, โจมตี
Prefix Eldritch 68 ได้พลังชีวิต (10-15) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู พลังชีวิต, โจมตี
Prefix Hunter's 68 ได้พลังชีวิต (10-15) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู พลังชีวิต, โจมตี
Prefix Hunter's 75 ได้พลังชีวิต (16-20) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู พลังชีวิต, โจมตี
Prefix Eldritch 75 ได้พลังชีวิต (16-20) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู พลังชีวิต, โจมตี
Suffix of Rejuvenation 8 ได้รับพลังชีวิต 2 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี พลังชีวิต, โจมตี
Suffix of Restoration 20 ได้รับพลังชีวิต 3 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี พลังชีวิต, โจมตี
Suffix of Regrowth 30 ได้รับพลังชีวิต 4 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี พลังชีวิต, โจมตี
Suffix of Nourishment 40 ได้รับพลังชีวิต 5 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี พลังชีวิต, โจมตี
Suffix of Success 1 ได้รับ พลังชีวิต (3-6) เมื่อสังหาร พลังชีวิต
Suffix of Victory 23 ได้รับ พลังชีวิต (7-10) เมื่อสังหาร พลังชีวิต
Suffix of Triumph 40 ได้รับ พลังชีวิต (11-14) เมื่อสังหาร พลังชีวิต
Prefix The Shaper's 68 ได้พลังชีวิต (8-12) ต่อคาถาที่โดนศัตรู พลังชีวิต, นักเวทย์
Prefix Crusader's 68 ได้พลังชีวิต (8-12) ต่อคาถาที่โดนศัตรู พลังชีวิต, นักเวทย์
Prefix The Shaper's 75 ได้พลังชีวิต (13-15) ต่อคาถาที่โดนศัตรู พลังชีวิต, นักเวทย์
Prefix Crusader's 75 ได้พลังชีวิต (13-15) ต่อคาถาที่โดนศัตรู พลังชีวิต, นักเวทย์
Prefix Remora's 50 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
Prefix Lamprey's 60 ดูด (0.6-0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
Prefix Vampire's 70 ดูด (1-1.2)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
Prefix Remora's 50 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
Prefix Lamprey's 60 ดูด (0.6-0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
Prefix Vampire's 70 ดูด (1-1.2)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (8-11)% พลังชีวิต
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (10-15)% พลังชีวิต
Suffix of the Elder 68 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (10-15)% พลังชีวิต
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (16-20)% พลังชีวิต
Suffix of the Elder 75 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (16-20)% พลังชีวิต
Suffix of the Conquest 80 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (12-15)% พลังชีวิต
Suffix of the Newt 1 ฟื้นฟูพลังชีวิต (1-2) ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Lizard 18 ฟื้นฟูพลังชีวิต (2-5) ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Flatworm 30 ฟื้นฟูพลังชีวิต (5-10) ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Starfish 44 ฟื้นฟูพลังชีวิต (10-15) ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Hydra 59 ฟื้นฟูพลังชีวิต (15-22) ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Troll 78 ฟื้นฟูพลังชีวิต (22-30) ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of Ryslatha 83 ฟื้นฟูพลังชีวิต (30-40) ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Phoenix 86 ฟื้นฟูพลังชีวิต (40-50) ต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of Youthfulness 18 (0.4-0.5)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of Vitality 36 (0.6-0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of Longevity 60 (0.8-0.9)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Conquest 68 (0.8-1.2)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Hunt 68 (1.1-1.5)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Hunt 68 (1-1.5)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Elder 68 (1-1.5)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Conquest 73 (1.3-1.5)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Hunt 75 (1.6-2)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Elder 75 (1.6-2)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Hunt 80 (1.6-2)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of Immortality 81 (1-1.1)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of Shining 8 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (9-11)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 5%
โจมตี
Suffix of Light 15 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (12-15)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 10%
โจมตี
Suffix of Radiance 30 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (16-20)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
โจมตี
Prefix Agonizing 66 นำ (5-7)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เคออส
Prefix Agonizing 66 นำ (10-14)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เคออส
Prefix Harrowing 72 นำ (8-10)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เคออส
Prefix Harrowing 72 นำ (15-20)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เคออส
Prefix Excruciating 80 นำ (11-13)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เคออส
Prefix Excruciating 80 นำ (21-26)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เคออส
Prefix Humming 3 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 5 ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Buzzing 13 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (14-15) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Snapping 22 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-2) ถึง (22-23) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crackling 28 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-2) ถึง (27-28) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Sparking 35 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (33-34) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Arcing 44 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (40-43) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Shocking 52 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (47-50) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Discharging 64 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-6) ถึง (57-61) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Electrocuting 76 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-7) ถึง (68-72) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Suffix of the Conquest 68 มีโอกาส (5-7)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟฟ้า จากการปะทะ ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of the Conquest 80 มีโอกาส (8-10)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟฟ้า จากการปะทะ ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น โล่พลังงาน ป้องกัน, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Sparks 10 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (3-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Static 23 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (8-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Electricity 36 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (13-17)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Voltage 50 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (18-22)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Discharge 64 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (23-26)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Arcing 76 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (27-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 75 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (21-25)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (26-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Lightning Penetration เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (45-52)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Lightning Penetration เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (53-56)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, หินสกิล
Prefix The Shaper's 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Lightning Penetration เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (57-60)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, หินสกิล
Prefix Charged 2 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (10-19)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Hissing 11 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (20-29)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Bolting 23 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (30-39)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Coursing 35 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (40-49)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Striking 46 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (50-64)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Smiting 58 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (65-74)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Ionising 64 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (85-99)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Esh's 84 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (100-109)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of the Crusade 75 มีโอกาส (11-15)% ที่จะสร้างสถานะ Lightning Exposure เมื่อปะทะศัตรู
Suffix of the Crusade 80 มีโอกาส (16-20)% ที่จะสร้างสถานะ Lightning Exposure เมื่อปะทะศัตรู
Suffix of the Cloud 1 ต้านทาน ไฟฟ้า (6-11)% ธาตุ, สายฟ้า, ต้านทาน
Suffix of the Squall 13 ต้านทาน ไฟฟ้า (12-17)% ธาตุ, สายฟ้า, ต้านทาน
Suffix of the Storm 25 ต้านทาน ไฟฟ้า (18-23)% ธาตุ, สายฟ้า, ต้านทาน
Suffix of the Thunderhead 37 ต้านทาน ไฟฟ้า (24-29)% ธาตุ, สายฟ้า, ต้านทาน
Suffix of the Tempest 49 ต้านทาน ไฟฟ้า (30-35)% ธาตุ, สายฟ้า, ต้านทาน
Suffix of the Maelstrom 60 ต้านทาน ไฟฟ้า (36-41)% ธาตุ, สายฟ้า, ต้านทาน
Suffix of the Lightning 72 ต้านทาน ไฟฟ้า (42-45)% ธาตุ, สายฟ้า, ต้านทาน
Suffix of Ephij 84 ต้านทาน ไฟฟ้า (46-48)% ธาตุ, สายฟ้า, ต้านทาน
Prefix Crusader's 68 เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (10-11)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 6% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (4-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 73 เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 7% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 73 เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (12-13)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 78 เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 8% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 78 เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (14-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 82 เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (8-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Steadiness 1 ค่า ความแม่นยำ (80-130) โจมตี
Suffix of Precision 20 ค่า ความแม่นยำ (131-215) โจมตี
Suffix of the Sniper 40 ค่า ความแม่นยำ (216-325) โจมตี
Suffix of the Marksman 60 ค่า ความแม่นยำ (326-455) โจมตี
Suffix of the Ranger 75 ค่า ความแม่นยำ (456-624) โจมตี
Suffix of Lioneye 85 ค่า ความแม่นยำ (625-780) โจมตี
Prefix Infixed 3 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15-26)% ป้องกัน
Prefix Ingrained 19 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (27-42)% ป้องกัน
Prefix Instilled 30 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (43-55)% ป้องกัน
Prefix Infused 44 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (56-67)% ป้องกัน
Prefix Inculcated 60 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (68-79)% ป้องกัน
Prefix Interpolated 72 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80-91)% ป้องกัน
Prefix Inspired 84 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (92-100)% ป้องกัน
Prefix Interpermeated 86 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (101-110)% ป้องกัน
Prefix Pixie's 2 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (6-13)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6-7)%
ป้องกัน
Prefix Gremlin's 19 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (14-20)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (8-9)%
ป้องกัน
Prefix Boggart's 30 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (21-26)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10-11)%
ป้องกัน
Prefix Naga's 44 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (27-32)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (12-13)%
ป้องกัน
Prefix Djinn's 60 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (33-38)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (14-15)%
ป้องกัน
Prefix Seraphim's 78 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (39-42)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16-17)%
ป้องกัน
Prefix Scrapper's 3 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15-26)% ป้องกัน
Prefix Brawler's 19 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (27-42)% ป้องกัน
Prefix Fencer's 30 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (43-55)% ป้องกัน
Prefix Gladiator's 44 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (56-67)% ป้องกัน
Prefix Duelist's 60 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (68-79)% ป้องกัน
Prefix Hero's 72 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (80-91)% ป้องกัน
Prefix Legend's 84 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (92-100)% ป้องกัน
Prefix Victor's 86 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (101-110)% ป้องกัน
Prefix Shadowy 3 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (27-42)% ป้องกัน
Prefix Ethereal 19 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (43-55)% ป้องกัน
Prefix Unworldly 30 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (56-67)% ป้องกัน
Prefix Ephemeral 44 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (68-79)% ป้องกัน
Prefix Evanescent 60 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (80-91)% ป้องกัน
Prefix Unreal 72 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (92-100)% ป้องกัน
Prefix Incorporeal 85 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (101-110)% ป้องกัน
Prefix Mosquito's 2 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (6-13)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6-7)%
ป้องกัน
Prefix Moth's 19 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (14-20)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (8-9)%
ป้องกัน
Prefix Butterfly's 30 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (21-26)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10-11)%
ป้องกัน
Prefix Wasp's 44 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (27-32)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (12-13)%
ป้องกัน
Prefix Dragonfly's 60 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (33-38)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (14-15)%
ป้องกัน
Prefix Hummingbird's 78 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (39-42)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16-17)%
ป้องกัน
Prefix Beetle's 2 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (6-13)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6-7)%
ป้องกัน
Prefix Crab's 19 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (14-20)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (8-9)%
ป้องกัน
Prefix Armadillo's 30 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (21-26)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10-11)%
ป้องกัน
Prefix Rhino's 44 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (27-32)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (12-13)%
ป้องกัน
Prefix Elephant's 60 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (33-38)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (14-15)%
ป้องกัน
Prefix Mammoth's 78 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (39-42)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16-17)%
ป้องกัน
Suffix of the Hunt 68 การปะทะด้วยอาวุธนี้จะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพของศัตรู (13-16)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Hunt 68 การปะทะด้วยอาวุธนี้จะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพของศัตรู (13-16)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Hunt 71 การปะทะด้วยอาวุธนี้จะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพของศัตรู (17-20)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Hunt 71 การปะทะด้วยอาวุธนี้จะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพของศัตรู (17-20)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Worthy 36 ลด คุณสมบัติ ที่ต้องการลง 18%
Suffix of the Apt 60 ลด คุณสมบัติ ที่ต้องการลง 32%
Prefix Blessed 1 ค่า เกราะ (3-7)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (3-4)
ป้องกัน
Prefix Anointed 18 ค่า เกราะ (9-25)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (9-12)
ป้องกัน
Prefix Sanctified 30 ค่า เกราะ (27-45)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (18-22)
ป้องกัน
Prefix Hallowed 46 ค่า เกราะ (46-103)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (30-36)
ป้องกัน
Prefix Beatified 69 ค่า เกราะ (105-241)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (58-67)
ป้องกัน
Prefix Consecrated 73 ค่า เกราะ (243-300)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (69-75)
ป้องกัน
Prefix Supple 1 ค่า เกราะ (3-7)
ค่า หลบหลีก (3-7)
ป้องกัน
Prefix Pliant 18 ค่า เกราะ (9-25)
ค่า หลบหลีก (9-25)
ป้องกัน
Prefix Flexible 30 ค่า เกราะ (27-45)
ค่า หลบหลีก (27-45)
ป้องกัน
Prefix Durable 46 ค่า เกราะ (46-103)
ค่า หลบหลีก (46-103)
ป้องกัน
Prefix Sturdy 69 ค่า เกราะ (105-241)
ค่า หลบหลีก (105-241)
ป้องกัน
Prefix Resilient 73 ค่า เกราะ (243-300)
ค่า หลบหลีก (243-300)
ป้องกัน
Prefix Oyster's 30 ค่า เกราะ (14-20)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (18-23)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Urchin's 46 ค่า เกราะ (21-42)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (24-28)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Nautilus's 62 ค่า เกราะ (43-95)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (29-33)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Crocodile's 78 ค่า เกราะ (96-120)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (34-38)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Monk's 30 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (8-10)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (18-23)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Prior's 46 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (11-15)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (24-28)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Abbot's 62 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (16-25)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (29-33)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Exarch's 78 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (26-30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (34-38)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Acolyte's 30 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (8-10)
ค่า มานาสูงสุด (11-15)
มานา, ป้องกัน
Prefix Deacon's 46 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (11-15)
ค่า มานาสูงสุด (16-19)
มานา, ป้องกัน
Prefix Priest's 62 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (16-25)
ค่า มานาสูงสุด (20-22)
มานา, ป้องกัน
Prefix Bishop's 78 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (26-30)
ค่า มานาสูงสุด (23-25)
มานา, ป้องกัน
Prefix Will-o-wisp's 1 ค่า หลบหลีก (3-7)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (3-4)
ป้องกัน
Prefix Nymph's 18 ค่า หลบหลีก (9-25)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (9-12)
ป้องกัน
Prefix Sylph's 30 ค่า หลบหลีก (27-45)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (18-22)
ป้องกัน
Prefix Cherub's 46 ค่า หลบหลีก (46-103)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (30-36)
ป้องกัน
Prefix Spirit's 69 ค่า หลบหลีก (105-241)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (58-67)
ป้องกัน
Prefix Eidolon's 73 ค่า หลบหลีก (243-300)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (69-75)
ป้องกัน
Prefix Flea's 30 ค่า หลบหลีก (14-20)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (18-23)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Fawn's 46 ค่า หลบหลีก (21-42)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (24-28)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Ram's 62 ค่า หลบหลีก (43-95)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (29-33)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Ibex's 78 ค่า หลบหลีก (96-120)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (34-38)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Eldritch 83 เลือดออกจากอาวุธนี้มีโอกาส 60% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Eldritch 83 พิษจากอาวุธนี้มีโอกาส 60% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100% ความเสียหาย, เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 78 มีโอกาสข่มขู่ศัตรู (7-11)% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ โจมตี
Suffix of the Hunt 81 มีโอกาสข่มขู่ศัตรู (12-15)% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ โจมตี
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (10-13)%
มีโอกาส 10% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Conquest 70 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (14-16)%
มีโอกาส 15% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Conquest 73 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (17-20)%
มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Malicious 83 เสริมความเสียหาย เคออส (47-72) ถึง (98-123) ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย เคออส (9-13) ถึง (21-24)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย เคออส (5-7) ถึง (11-13)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 71 เสริมความเสียหาย เคออส (16-21) ถึง (32-37)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 71 เสริมความเสียหาย เคออส (9-11) ถึง (17-20)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 74 เสริมความเสียหาย เคออส (22-29) ถึง (44-52)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 74 เสริมความเสียหาย เคออส (12-16) ถึง (24-28)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 77 เสริมความเสียหาย เคออส (15-20) ถึง (30-35)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 77 เสริมความเสียหาย เคออส (28-37) ถึง (57-65)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 80 เสริมความเสียหาย เคออส (35-48) ถึง (72-81)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 80 เสริมความเสียหาย เคออส (18-25) ถึง (38-44)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (4-6)%
ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Malicious 83 เสริมความเสียหาย เคออส (81-125) ถึง (171-215) ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (6-7)% ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (8-9)% ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Hunter's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (10-12)% ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Frosted 2 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Chilled 12 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7-9) ถึง (14-16) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Icy 19 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11-14) ถึง (22-25) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frigid 27 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15-20) ถึง (30-35) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 34 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19-25) ถึง (38-44) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 43 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23-32) ถึง (48-55) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 52 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (29-38) ถึง (57-67) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Polar 63 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (37-51) ถึง (76-88) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Entombing 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (53-72) ถึง (107-124) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Crystalising 82 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (77-101) ถึง (152-174) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (13-16) ถึง (26-30)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7-9) ถึง (14-16)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 71 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11-14) ถึง (22-25)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 71 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-26) ถึง (41-46)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (28-37) ถึง (56-65)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15-20) ถึง (30-35)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19-25) ถึง (38-44)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35-46) ถึง (71-81)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (43-59) ถึง (89-102)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23-32) ถึง (48-55)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frosted 2 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-3) ถึง (4-5) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Chilled 12 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (9-11) ถึง (18-20) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Icy 19 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-18) ถึง (28-31) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frigid 27 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19-25) ถึง (38-44) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 34 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (24-31) ถึง (48-55) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 43 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (29-40) ถึง (60-69) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 52 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (36-48) ถึง (71-84) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Polar 63 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (46-64) ถึง (95-110) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Entombing 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (66-90) ถึง (134-155) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Crystalising 82 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (96-126) ถึง (190-218) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frosted 2 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (6-7) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Chilled 12 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (13-16) ถึง (26-30) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Icy 19 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-26) ถึง (41-46) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frigid 27 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (28-37) ถึง (56-65) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 34 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35-46) ถึง (71-81) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 43 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (43-59) ถึง (89-102) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 52 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (53-71) ถึง (106-124) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Polar 63 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (68-94) ถึง (140-164) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Entombing 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (100-132) ถึง (197-230) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Crystalising 82 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (140-187) ถึง (278-322) ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (9-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (11-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Redeemer's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (13-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Suffix of Needling 1 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (10-14)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Stinging 20 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (15-19)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Piercing 30 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (20-24)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Puncturing 44 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (25-29)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Penetrating 59 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30-34)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Incision 73 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (35-38)% โจมตี, คริติคอล
Prefix Hunter's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (6-7)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Hunter's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (8-9)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Hunter's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (10-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Shining 3 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (3-5) ป้องกัน
Prefix Glimmering 11 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (6-11) ป้องกัน
Prefix Glittering 17 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (12-16) ป้องกัน
Prefix Glowing 23 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (17-23) ป้องกัน
Prefix Radiating 29 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (24-30) ป้องกัน
Prefix Pulsing 35 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (31-38) ป้องกัน
Prefix Seething 43 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (39-49) ป้องกัน
Prefix Blazing 51 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (50-61) ป้องกัน
Prefix Scintillating 60 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (62-76) ป้องกัน
Prefix Incandescent 69 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (77-90) ป้องกัน
Prefix Resplendent 75 ค่า โล่พลังงานสูงสุด (91-100) ป้องกัน
Prefix Pixie's 3 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (6-13)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6-7)%
ป้องกัน
Prefix Gremlin's 18 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (14-20)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (8-9)%
ป้องกัน
Prefix Boggart's 30 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21-26)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10-11)%
ป้องกัน
Prefix Naga's 44 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (27-32)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (12-13)%
ป้องกัน
Prefix Djinn's 60 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (33-38)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (14-15)%
ป้องกัน
Prefix Seraphim's 78 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (39-42)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16-17)%
ป้องกัน
Prefix Protective 3 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (11-28)% ป้องกัน
Prefix Strong-Willed 18 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (27-42)% ป้องกัน
Prefix Resolute 30 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (43-55)% ป้องกัน
Prefix Fearless 44 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (56-67)% ป้องกัน
Prefix Dauntless 60 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (68-79)% ป้องกัน
Prefix Indomitable 72 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80-91)% ป้องกัน
Prefix Unassailable 84 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (92-100)% ป้องกัน
Prefix Unfaltering 86 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (101-110)% ป้องกัน
Prefix Shadowy 3 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15-26)% ป้องกัน
Prefix Ethereal 19 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (27-42)% ป้องกัน
Prefix Unworldly 30 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (43-55)% ป้องกัน
Prefix Ephemeral 44 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (56-67)% ป้องกัน
Prefix Evanescent 60 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (68-79)% ป้องกัน
Prefix Unreal 72 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (80-91)% ป้องกัน
Prefix Illusory 84 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (92-100)% ป้องกัน
Prefix Incorporeal 86 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (101-110)% ป้องกัน
Prefix Mosquito's 2 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (6-13)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6-7)%
ป้องกัน
Prefix Moth's 19 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (14-20)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (8-9)%
ป้องกัน
Prefix Butterfly's 30 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (21-26)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10-11)%
ป้องกัน
Prefix Wasp's 44 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (27-32)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (12-13)%
ป้องกัน
Prefix Dragonfly's 60 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (33-38)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (14-15)%
ป้องกัน
Prefix Hummingbird's 78 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (39-42)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16-17)%
ป้องกัน
Prefix Agile 1 ค่า หลบหลีก (3-10) ป้องกัน
Prefix Dancer's 18 ค่า หลบหลีก (11-35) ป้องกัน
Prefix Acrobat's 29 ค่า หลบหลีก (36-60) ป้องกัน
Prefix Fleet 42 ค่า หลบหลีก (61-138) ป้องกัน
Prefix Blurred 56 ค่า หลบหลีก (139-322) ป้องกัน
Prefix Phased 70 ค่า หลบหลีก (323-400) ป้องกัน
Prefix Mosquito's 2 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (6-13)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6-7)%
ป้องกัน
Prefix Moth's 19 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (14-20)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (8-9)%
ป้องกัน
Prefix Butterfly's 30 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (21-26)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10-11)%
ป้องกัน
Prefix Wasp's 44 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27-32)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (12-13)%
ป้องกัน
Prefix Dragonfly's 60 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (33-38)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (14-15)%
ป้องกัน
Prefix Hummingbird's 78 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (39-42)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16-17)%
ป้องกัน
Prefix Shade's 3 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15-26)% ป้องกัน
Prefix Ghost's 19 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27-42)% ป้องกัน
Prefix Spectre's 30 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (43-55)% ป้องกัน
Prefix Wraith's 44 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (56-67)% ป้องกัน
Prefix Phantasm's 60 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (68-79)% ป้องกัน
Prefix Nightmare's 72 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80-91)% ป้องกัน
Prefix Mirage's 84 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (92-100)% ป้องกัน
Prefix Illusion's 86 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (101-110)% ป้องกัน
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-10) ถึง (15-18) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-16) ถึง (24-28) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (26-35) ถึง (53-61) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (32-42) ถึง (63-74) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (42-56) ถึง (85-98) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (59-79) ถึง (118-138) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Carbonising 82 เสริมความเสียหาย ไฟ (82-112) ถึง (167-194) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (15-19) ถึง (28-34)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-10) ถึง (15-18)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 71 เสริมความเสียหาย ไฟ (12-16) ถึง (24-28)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 71 เสริมความเสียหาย ไฟ (22-30) ถึง (44-52)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (31-41) ถึง (61-72)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 77 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 77 เสริมความเสียหาย ไฟ (39-52) ถึง (78-90)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 80 เสริมความเสียหาย ไฟ (49-65) ถึง (99-114)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 80 เสริมความเสียหาย ไฟ (26-35) ถึง (53-61)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-3) ถึง (4-5) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (10-13) ถึง (19-23) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (15-20) ถึง (30-35) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (41-49) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (26-35) ถึง (53-61) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (33-44) ถึง (66-76) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (40-53) ถึง (79-93) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (53-70) ถึง (106-123) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (74-99) ถึง (148-173) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Carbonising 82 เสริมความเสียหาย ไฟ (103-140) ถึง (209-243) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (3-5) ถึง (6-7) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (15-19) ถึง (28-34) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (22-30) ถึง (44-52) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (31-41) ถึง (61-72) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (39-52) ถึง (78-90) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (49-65) ถึง (99-114) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (59-78) ถึง (117-137) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (78-104) ถึง (157-181) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (109-147) ถึง (220-256) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Carbonising 82 เสริมความเสียหาย ไฟ (153-208) ถึง (310-361) ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (9-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (11-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (13-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี
Prefix Warlord's 80 เลเวลเจม สกิลใช้งาน ที่ใส่ 1 หินสกิล
Prefix The Shaper's 80 เลเวลเจม สกิลใช้งาน ที่ใส่ 1 หินสกิล
Prefix Fletcher's 9 เลเวลเจม ธนู ที่ใส่ 1 โจมตี, หินสกิล
Prefix Sharpshooter's 64 เลเวลเจม ธนู ที่ใส่ 2 โจมตี, หินสกิล
Prefix Nihilist's 4 เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ 1 เคออส, หินสกิล
Prefix Anarchist's 55 เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ 2 เคออส, หินสกิล
Prefix Hunter's 68 เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ 2 เคออส, หินสกิล
Prefix Frost Weaver's 2 เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ 1 ธาตุ, น้ำแข็ง, หินสกิล
Prefix Winterbringer's 55 เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ 2 ธาตุ, น้ำแข็ง, หินสกิล
Prefix Redeemer's 68 เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ 2 ธาตุ, น้ำแข็ง, หินสกิล
Prefix Flame Spinner's 2 เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ 1 ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Prefix Lava Caller's 55 เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ 2 ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Prefix Warlord's 68 เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ 2 ธาตุ, ไฟ, หินสกิล
Prefix Exemplary 2 เลเวลเจมที่ใส่ 1 หินสกิล
Prefix Quintessential 50 เลเวลเจมที่ใส่ 2 หินสกิล
Prefix Paragon's 50 เลเวลเจมที่ใส่ 1 หินสกิล
Prefix Flawless 76 เลเวลเจมที่ใส่ 3 หินสกิล
Prefix Thunder Lord's 2 เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ 1 ธาตุ, สายฟ้า, หินสกิล
Prefix Tempest King's 55 เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ 2 ธาตุ, สายฟ้า, หินสกิล
Prefix Crusader's 68 เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ 2 ธาตุ, สายฟ้า, หินสกิล
Prefix Combatant's 8 เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ 1 โจมตี, หินสกิล
Prefix Weaponmaster's 63 เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ 2 โจมตี, หินสกิล
Prefix Reanimator's 14 เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ 1 มิเนียน, หินสกิล
Prefix Summoner's 65 เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ 2 มิเนียน, หินสกิล
Prefix Necromancer's 86 เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ 3 มิเนียน, หินสกิล
Prefix Redeemer's 80 เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ 1 หินสกิล
Prefix Eldritch 80 เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ 1 หินสกิล
Suffix of Skill 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5-7)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Ease 11 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Mastery 22 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-13)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Renown 30 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14-16)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Acclaim 37 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Fame 45 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-22)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Infamy 60 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23-25)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Celebration 77 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (26-27)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Shaping 68 สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Multistrike เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Multistrike เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Onslaught เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Onslaught เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)%
โจมตี, ความเร็ว, หินสกิล
Prefix Squire's 1 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (15-19)%
ค่า ความแม่นยำ (16-20)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Journeyman's 11 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (20-24)%
ค่า ความแม่นยำ (21-46)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Reaver's 23 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
ค่า ความแม่นยำ (47-72)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Mercenary's 35 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
ค่า ความแม่นยำ (73-97)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Champion's 46 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
ค่า ความแม่นยำ (98-123)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Conqueror's 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
ค่า ความแม่นยำ (124-149)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Emperor's 73 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-74)%
ค่า ความแม่นยำ (150-174)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Dictator's 83 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (75-79)%
ค่า ความแม่นยำ (175-200)
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Warlord's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Warlord's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
Prefix Warlord's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
Prefix Warlord's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-4)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, ความเร็ว
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (8-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Crusader's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (8-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Crusader's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (8-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Crusader's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (8-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (8-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Warlord's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Warlord's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Warlord's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (10-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, คริติคอล
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
พลังชีวิต, ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
พลังชีวิต, ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
พลังชีวิต, ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
พลังชีวิต, ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
พลังชีวิต, ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Hunter's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Hunter's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Hunter's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Hunter's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20-25)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25-34)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 71 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (35-44)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 74 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (45-54)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 77 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (55-64)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-69)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (6-8)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of Shining 8 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (9-11)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 5%
โจมตี
Suffix of Light 15 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (12-15)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 10%
โจมตี
Suffix of Radiance 30 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (16-20)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
โจมตี
Prefix Humming 3 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (5-6) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Buzzing 13 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 2 ถึง (25-29) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Snapping 19 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (40-45) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crackling 31 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (55-63) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Sparking 34 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-6) ถึง (70-79) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Arcing 42 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-8) ถึง (89-99) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Shocking 51 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-9) ถึง (105-120) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Discharging 63 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (4-12) ถึง (142-158) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (7-17) ถึง (198-224) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Vapourising 82 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (9-24) ถึง (278-315) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 2 ถึง (25-29)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 3 ถึง (46-53)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 71 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (40-45)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 71 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-7) ถึง (74-84)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 74 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (55-63)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 74 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-9) ถึง (102-117)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 77 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-6) ถึง (70-79)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 77 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-12) ถึง (130-146)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 80 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-8) ถึง (89-99)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 80 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6-15) ถึง (165-183)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Humming 3 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (6-8) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Buzzing 13 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 3 ถึง (31-36) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Snapping 19 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-5) ถึง (50-56) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crackling 31 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-6) ถึง (69-79) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Sparking 34 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-8) ถึง (88-99) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Arcing 42 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (4-10) ถึง (111-124) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Shocking 51 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (4-11) ถึง (131-150) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Discharging 63 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (5-15) ถึง (178-198) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (9-21) ถึง (248-280) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Vapourising 82 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (11-30) ถึง (348-394) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Humming 3 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 2 ถึง (9-12) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Buzzing 13 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 3 ถึง (46-53) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Snapping 19 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-7) ถึง (74-84) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crackling 31 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-9) ถึง (102-117) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Sparking 34 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-12) ถึง (130-146) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Arcing 42 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6-15) ถึง (165-183) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Shocking 51 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6-16) ถึง (195-223) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Discharging 63 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (8-23) ถึง (263-293) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (12-31) ถึง (367-415) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Vapourising 82 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (17-44) ถึง (516-583) ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 68 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (9-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 73 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (11-12)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Crusader's 78 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (13-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี
Prefix Glinting 2 เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง (2-3) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Burnished 13 เสริมความเสียหาย กายภาพ (4-5) ถึง (8-9) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Polished 21 เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-8) ถึง (13-15) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Honed 29 เสริมความเสียหาย กายภาพ (7-11) ถึง (16-19) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Gleaming 36 เสริมความเสียหาย กายภาพ (9-13) ถึง (20-24) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Annealed 46 เสริมความเสียหาย กายภาพ (13-17) ถึง (26-30) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Razor-sharp 54 เสริมความเสียหาย กายภาพ (14-19) ถึง (29-35) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Tempered 65 เสริมความเสียหาย กายภาพ (17-24) ถึง (36-41) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Flaring 77 เสริมความเสียหาย กายภาพ (20-27) ถึง (41-49) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Heavy 1 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40-49)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Serrated 11 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (50-64)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Wicked 23 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (65-84)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Vicious 35 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (85-109)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Bloodthirsty 46 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (110-134)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Cruel 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (135-154)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Tyrannical 73 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (155-169)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Merciless 83 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (170-179)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix The Shaper's 68 สนับสนุน Added Fire Damage เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (101-115)%
ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ, โจมตี, หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 สนับสนุน Added Fire Damage เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (116-126)%
ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ, โจมตี, หินสกิล
Prefix The Shaper's 80 สนับสนุน Added Fire Damage เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (127-134)%
ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Brutality เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (101-115)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Eldritch 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Brutality เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (116-126)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Eldritch 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Brutality เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (127-134)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Eldritch 68 สนับสนุน Melee Physical Damage เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (101-115)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Eldritch 75 สนับสนุน Melee Physical Damage เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (116-126)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Eldritch 80 สนับสนุน Melee Physical Damage เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (127-134)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ruthless เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (101-115)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Eldritch 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ruthless เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (116-126)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Eldritch 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ruthless เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (127-134)%
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, หินสกิล
Prefix Lacquered 1 ค่า เกราะ (3-10) ป้องกัน
Prefix Studded 18 ค่า เกราะ (11-35) ป้องกัน
Prefix Ribbed 30 ค่า เกราะ (36-60) ป้องกัน
Prefix Fortified 46 ค่า เกราะ (61-138) ป้องกัน
Prefix Plated 59 ค่า เกราะ (139-322) ป้องกัน
Prefix Carapaced 73 ค่า เกราะ (323-400) ป้องกัน
Prefix Beetle's 1 เพิ่มค่า เกราะ (6-13)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6-7)%
ป้องกัน
Prefix Crab's 17 เพิ่มค่า เกราะ (14-20)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (8-9)%
ป้องกัน
Prefix Armadillo's 29 เพิ่มค่า เกราะ (21-26)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10-11)%
ป้องกัน
Prefix Rhino's 42 เพิ่มค่า เกราะ (27-32)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (12-13)%
ป้องกัน
Prefix Elephant's 60 เพิ่มค่า เกราะ (33-38)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (14-15)%
ป้องกัน
Prefix Mammoth's 78 เพิ่มค่า เกราะ (39-42)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16-17)%
ป้องกัน
Prefix Reinforced 3 เพิ่มค่า เกราะ (15-26)% ป้องกัน
Prefix Layered 17 เพิ่มค่า เกราะ (27-42)% ป้องกัน
Prefix Lobstered 29 เพิ่มค่า เกราะ (43-55)% ป้องกัน
Prefix Buttressed 42 เพิ่มค่า เกราะ (56-67)% ป้องกัน
Prefix Thickened 60 เพิ่มค่า เกราะ (68-79)% ป้องกัน
Prefix Girded 72 เพิ่มค่า เกราะ (80-91)% ป้องกัน
Prefix Impregnable 84 เพิ่มค่า เกราะ (92-100)% ป้องกัน
Prefix Impenetrable 86 เพิ่มค่า เกราะ (101-110)% ป้องกัน
Prefix Reliable 45 เพิ่มค่า เกราะ (25-30)%
โอกาสที่จะบล็อค 2%
ป้องกัน
Prefix Unfailing 78 เพิ่มค่า เกราะ (31-36)%
โอกาสที่จะบล็อค 3%
ป้องกัน
Prefix Glinting 2 เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง (4-5) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Burnished 13 เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-8) ถึง (13-14) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Polished 21 เสริมความเสียหาย กายภาพ (10-13) ถึง (21-24) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Honed 29 เสริมความเสียหาย กายภาพ (11-18) ถึง (26-30) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Gleaming 36 เสริมความเสียหาย กายภาพ (14-21) ถึง (32-38) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Annealed 46 เสริมความเสียหาย กายภาพ (21-27) ถึง (42-48) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Razor-sharp 54 เสริมความเสียหาย กายภาพ (22-30) ถึง (46-56) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Tempered 65 เสริมความเสียหาย กายภาพ (27-38) ถึง (58-66) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Flaring 77 เสริมความเสียหาย กายภาพ (32-43) ถึง (66-78) ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Conquest 68 ระยะอาวุธ 2 โจมตี
Suffix of the Conquest 73 ระยะอาวุธ 3 โจมตี
Suffix of the Elder 75 ระยะอาวุธ 1 โจมตี
Suffix of the Elder 85 ระยะอาวุธ 2 โจมตี
Suffix of the Hunt 75 เพิ่มผลของออร่า Malevolence (48-54)% ออร่า
Suffix of the Hunt 75 เพิ่มผลของออร่า Malevolence (28-33)% ออร่า
Suffix of the Hunt 80 เพิ่มผลของออร่า Malevolence (55-60)% ออร่า
Suffix of the Hunt 80 เพิ่มผลของออร่า Malevolence (34-40)% ออร่า
Suffix of the Hunt 75 ลดมานาสำรอง ของ Malevolence (25-20)% มานา, ออร่า
Prefix Eldritch 68 ได้รับมานา (2-3) ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี มานา, โจมตี
Prefix The Shaper's 68 ได้รับมานา (2-3) ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี มานา, โจมตี
Suffix of the Hunt 68 ได้รับมานา (3-5) ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี มานา, โจมตี
Suffix of Absorption 1 ได้รับ มานา 1 เมื่อสังหาร มานา
Suffix of Osmosis 24 ได้รับ มานา (2-3) เมื่อสังหาร มานา
Suffix of Consumption 40 ได้รับ มานา (4-6) เมื่อสังหาร มานา
Prefix The Shaper's 68 ได้มานา (2-3) แต้มต่อทุกๆ คาถาที่โดนศัตรู มานา, นักเวทย์
Prefix Thirsty 50 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา มานา, กายภาพ, โจมตี
Prefix Thirsty 50 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา มานา, กายภาพ, โจมตี
Prefix Parched 70 ดูด (0.6-0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา มานา, กายภาพ, โจมตี
Suffix of Shaping 68 เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากทุกแหล่ง (10-15)% มานา
Suffix of Redemption 68 เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากทุกแหล่ง (10-15)% มานา
Suffix of Redemption 68 เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากทุกแหล่ง (8-11)% มานา
Suffix of Shaping 75 เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากทุกแหล่ง (16-20)% มานา
Suffix of Redemption 75 เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากทุกแหล่ง (16-20)% มานา
Suffix of Redemption 80 เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากทุกแหล่ง (12-15)% มานา
Suffix of Excitement 2 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (10-19)% มานา
Suffix of Joy 18 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20-29)% มานา
Suffix of Elation 29 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30-39)% มานา
Suffix of Bliss 42 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (40-49)% มานา
Suffix of Euphoria 55 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (50-59)% มานา
Suffix of Shaping 68 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (41-55)% มานา
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (41-55)% มานา
Suffix of Shaping 75 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (56-70)% มานา
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (56-70)% มานา
Suffix of Nirvana 79 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (60-69)% มานา
Suffix of Redemption 68 โอกาสหลีกเลี่ยงการโจมตีสูงสุด 2%
Suffix of Shaping 68 โอกาสในการบล็อคการโจมตีสูงสุด 2%
Suffix of the Conquest 68 โอกาสในการบล็อคการโจมตีสูงสุด 2%
Prefix Hunter's 75 ต้านทาน เคออส สูงสุด 1% เคออส, ต้านทาน
Prefix Hunter's 80 ต้านทาน เคออส สูงสุด 2% เคออส, ต้านทาน
Prefix Hunter's 86 ต้านทาน เคออส สูงสุด 3% เคออส, ต้านทาน
Prefix The Shaper's 75 ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด 1% ธาตุ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Prefix Redeemer's 75 ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด 1% ธาตุ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Prefix Crusader's 75 ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด 1% ธาตุ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Prefix Redeemer's 80 ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด 2% ธาตุ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Prefix The Shaper's 80 ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด 2% ธาตุ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Prefix Crusader's 85 ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด 2% ธาตุ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Prefix Redeemer's 86 ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด 3% ธาตุ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Prefix The Shaper's 86 ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด 3% ธาตุ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Prefix Warlord's 75 จำนวน Endurance Charges สูงสุด 1
Suffix of Shaping 84 จำนวน Endurance Charges สูงสุด 1
Prefix The Shaper's 75 เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น (21-25)% ป้องกัน
Prefix The Shaper's 80 เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น (26-30)% ป้องกัน
Prefix Crusader's 68 เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู โล่พลังงาน ต่อวินาทีจากการดูด (15-25)% ป้องกัน
Prefix Crusader's 75 เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู โล่พลังงาน ต่อวินาทีจากการดูด 10% ป้องกัน
Suffix of Shaping 68 ฟื้นฟู โล่พลังงาน (3-4)% เมื่อสังหาร ป้องกัน
Suffix of the Crusade 68 ฟื้นฟู โล่พลังงาน (3-4)% เมื่อสังหาร ป้องกัน
Suffix of Shaping 75 ฟื้นฟู โล่พลังงาน (5-6)% เมื่อสังหาร ป้องกัน
Suffix of the Crusade 80 ฟื้นฟู โล่พลังงาน (5-6)% เมื่อสังหาร ป้องกัน
Prefix Warlord's 75 ต้านทาน ไฟ สูงสุด 1% ธาตุ, ไฟ, ต้านทาน
Prefix Eldritch 75 ต้านทาน ไฟ สูงสุด 1% ธาตุ, ไฟ, ต้านทาน
Prefix Crusader's 75 ต้านทาน ไฟ สูงสุด 1% ธาตุ, ไฟ, ต้านทาน
Prefix Warlord's 80 ต้านทาน ไฟ สูงสุด 2% ธาตุ, ไฟ, ต้านทาน
Prefix Eldritch 80 ต้านทาน ไฟ สูงสุด 2% ธาตุ, ไฟ, ต้านทาน
Prefix Crusader's 85 ต้านทาน ไฟ สูงสุด 2% ธาตุ, ไฟ, ต้านทาน
Prefix Warlord's 86 ต้านทาน ไฟ สูงสุด 3% ธาตุ, ไฟ, ต้านทาน
Prefix Eldritch 86 ต้านทาน ไฟ สูงสุด 3% ธาตุ, ไฟ, ต้านทาน
Prefix Warlord's 75 จำนวน Frenzy Charges สูงสุด 1
Suffix of Shaping 84 จำนวน Frenzy Charges สูงสุด 1
Prefix Hunter's 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (3-6)% พลังชีวิต
Prefix Hunter's 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5-8)% พลังชีวิต
Prefix Eldritch 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5-8)% พลังชีวิต
Prefix Eldritch 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (3-6)% พลังชีวิต
Prefix Eldritch 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4-7)% พลังชีวิต
Prefix Eldritch 75 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (8-10)% พลังชีวิต
Prefix Hunter's 84 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7-10)% พลังชีวิต
Prefix Eldritch 84 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7-10)% พลังชีวิต
Prefix Hunter's 85 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (9-12)% พลังชีวิต
Prefix Eldritch 85 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (9-12)% พลังชีวิต
Prefix Crusader's 68 เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู พลังชีวิต ต่อวินาทีจากการดูด (15-25)% พลังชีวิต
Prefix Eldritch 68 เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู พลังชีวิต ต่อวินาทีจากการดูด (15-25)% พลังชีวิต
Prefix Crusader's 75 เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู พลังชีวิต ต่อวินาทีจากการดูด 10% พลังชีวิต
Suffix of the Conquest 68 ฟื้นฟู พลังชีวิต (3-4)% เมื่อสังหาร พลังชีวิต
Suffix of the Elder 68 ฟื้นฟู พลังชีวิต (3-4)% เมื่อสังหาร พลังชีวิต
Suffix of the Elder 75 ฟื้นฟู พลังชีวิต (5-6)% เมื่อสังหาร พลังชีวิต
Suffix of the Conquest 80 ฟื้นฟู พลังชีวิต (5-6)% เมื่อสังหาร พลังชีวิต
Prefix The Shaper's 75 ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด 1% ธาตุ, สายฟ้า, ต้านทาน
Prefix Crusader's 75 ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด 1% ธาตุ, สายฟ้า, ต้านทาน
Prefix Crusader's 75 ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด 1% ธาตุ, สายฟ้า, ต้านทาน
Prefix The Shaper's 80 ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด 2% ธาตุ, สายฟ้า, ต้านทาน
Prefix Crusader's 80 ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด 2% ธาตุ, สายฟ้า, ต้านทาน
Prefix Crusader's 85 ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด 2% ธาตุ, สายฟ้า, ต้านทาน
Prefix Crusader's 86 ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด 3% ธาตุ, สายฟ้า, ต้านทาน
Prefix The Shaper's 86 ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด 3% ธาตุ, สายฟ้า, ต้านทาน
Prefix Eldritch 68 เพิ่มมานาสูงสุด (9-11)% มานา
Prefix Crusader's 68 เพิ่มมานาสูงสุด (9-11)% มานา
Prefix Eldritch 75 เพิ่มมานาสูงสุด (12-15)% มานา
Prefix Crusader's 80 เพิ่มมานาสูงสุด (12-15)% มานา
Prefix The Shaper's 68 เพิ่มมานาสูงสุด (9-11)% มานา
Prefix The Shaper's 75 เพิ่มมานาสูงสุด (12-15)% มานา
Suffix of Redemption 68 ฟื้นฟู มานา (3-4)% เมื่อสังหาร มานา
Suffix of Shaping 68 ฟื้นฟู มานา (3-4)% เมื่อสังหาร มานา
Suffix of Shaping 75 ฟื้นฟู มานา (5-6)% เมื่อสังหาร มานา
Suffix of Redemption 80 ฟื้นฟู มานา (5-6)% เมื่อสังหาร มานา
Prefix Eldritch 68 จำนวน โครงกระดูก สูงสุด 1 มิเนียน
Prefix Eldritch 68 จำนวน Raised Zombie สูงสุด 1 มิเนียน
Prefix Hunter's 80 ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด 1% ต้านทาน
Prefix The Shaper's 80 ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด 1% ต้านทาน
Prefix The Shaper's 85 ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด 2% ต้านทาน
Prefix Hunter's 85 ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด 2% ต้านทาน
Suffix of the Crusade 68 โอกาสในการบล็อคเวทสูงสุด 2%
Suffix of Redemption 68 โอกาสหลีกเลี่ยงเวทย์สูงสุด 2%
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (18-22)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (15-17)% ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (20-25)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (23-26)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Warlord's 73 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (27-30)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Warlord's 75 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (18-21)% ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (26-30)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Warlord's 80 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (22-25)% ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Elder 83 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (31-35)% ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มค่าโจมตีระยะประชิด (20-25)% ขณะรับผลจากขวดยา ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Elder 68 เพิ่มค่าโจมตีระยะประชิด (20-25)% ขณะรับผลจากขวดยา ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Elder 75 เพิ่มค่าโจมตีระยะประชิด (26-30)% ขณะรับผลจากขวดยา ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มค่าโจมตีระยะประชิด (26-30)% ขณะรับผลจากขวดยา ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Elder 80 เพิ่มค่าโจมตีระยะประชิด (31-35)% ขณะรับผลจากขวดยา ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Conquest 80 เพิ่มค่าโจมตีระยะประชิด (31-35)% ขณะรับผลจากขวดยา ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Conquest 82 ระยะการฟาด 2 โจมตี
Suffix of the Elder 85 ระยะการฟาด 2 โจมตี
Suffix of the Conquest 68 ระยะการฟาด 2 หากคุณได้สังหารมาเร็วๆนี้ โจมตี
Suffix of the Elder 68 ระยะการฟาด (1-2) หากคุณได้สังหารมาเร็วๆนี้ โจมตี
Suffix of the Conquest 73 ระยะการฟาด 3 หากคุณได้สังหารมาเร็วๆนี้ โจมตี
Suffix of Shaping 68 หินสกิลที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วยหิน Blastchain Mine เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (20-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินสกิลที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วยหิน Blastchain Mine เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (26-30)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินสกิลที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วยหิน Blastchain Mine เลเวล 22
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (31-35)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (20-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (26-30)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (31-35)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of the Conquest 68 จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด 1
Suffix of the Conquest 80 จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด 2
Suffix of Redemption 68 จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด 1
Suffix of Redemption 80 จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด 2
Suffix of the Crusade 68 จำนวน Power Charge ต่ำสุด 1
Suffix of the Crusade 80 จำนวน Power Charge ต่ำสุด 2
Suffix of Motivation 2 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (5-7)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (5-7)%
โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Coercion 15 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (8-10)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (8-10)%
โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Incitation 30 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (11-13)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (11-13)%
โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Agitation 40 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (14-16)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (14-16)%
โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Instigation 55 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (17-19)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (17-19)%
โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Provocation 72 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (20-22)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (20-22)%
โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Infuriation 83 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (23-25)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (23-25)%
โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว, มิเนียน
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (18-22)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15-17)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Redeemer's 70 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (23-26)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Redeemer's 73 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (27-30)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Redeemer's 75 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (18-21)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (22-25)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Baroness's 2 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (10-19)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Viscountess's 11 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20-29)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Marchioness's 23 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30-39)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Countess's 35 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (40-49)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Duchess's 46 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (50-59)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Princess's 58 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (60-69)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Queen's 64 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (70-74)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Empress's 84 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (75-79)% ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Baron's 2 ค่า มานาสูงสุด (17-20)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (5-9)%
มานา, มิเนียน
Prefix Viscount's 11 ค่า มานาสูงสุด (21-24)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (10-14)%
มานา, มิเนียน
Prefix Marquess's 23 ค่า มานาสูงสุด (25-28)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15-19)%
มานา, มิเนียน
Prefix Count's 35 ค่า มานาสูงสุด (29-33)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20-24)%
มานา, มิเนียน
Prefix Duke's 46 ค่า มานาสูงสุด (34-37)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (25-29)%
มานา, มิเนียน
Prefix Prince's 58 ค่า มานาสูงสุด (38-41)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30-34)%
มานา, มิเนียน
Prefix King's 80 ค่า มานาสูงสุด (42-45)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (35-39)%
มานา, มิเนียน
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Minion Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15-18)%
ความเสียหาย, มิเนียน, หินสกิล
Prefix Eldritch 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Minion Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (19-22)%
ความเสียหาย, มิเนียน, หินสกิล
Prefix Eldritch 83 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Minion Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (23-25)%
ความเสียหาย, มิเนียน, หินสกิล
Suffix of Adjustment 8 ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน (11-15)% ธาตุ, ต้านทาน, มิเนียน
Suffix of Acclimatisation 20 ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน (16-20)% ธาตุ, ต้านทาน, มิเนียน
Suffix of Adaptation 30 ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน (21-25)% ธาตุ, ต้านทาน, มิเนียน
Suffix of Evolution 40 ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน (26-30)% ธาตุ, ต้านทาน, มิเนียน
Suffix of Suggestion 1 ค่า ความแม่นยำ ของมิเนียน (80-130) โจมตี, มิเนียน
Suffix of Instruction 20 ค่า ความแม่นยำ ของมิเนียน (131-215) โจมตี, มิเนียน
Suffix of Tutelage 40 ค่า ความแม่นยำ ของมิเนียน (216-325) โจมตี, มิเนียน
Suffix of Command 60 ค่า ความแม่นยำ ของมิเนียน (326-455) โจมตี, มิเนียน
Suffix of Ultimatum 75 ค่า ความแม่นยำ ของมิเนียน (456-624) โจมตี, มิเนียน
Suffix of the Elder 75 เลเวลของหิน Raise Spectre ทุกเม็ด 1 มิเนียน, หินสกิล
Suffix of the Administrator 10 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (13-17)% พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of the Rector 26 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (18-22)% พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of the Overseer 42 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (23-27)% พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of the Taskmaster 58 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (28-32)% พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of the Conquest 68 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (21-26)% พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of the Conquest 70 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (27-30)% พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of the Slavedriver 74 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (33-36)% พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of the Conquest 75 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (31-35)% พลังชีวิต, มิเนียน
Suffix of the Despot 82 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (37-40)% พลังชีวิต, มิเนียน
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Minion Life เลเวล 16
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (15-18)%
พลังชีวิต, มิเนียน, หินสกิล
Prefix Eldritch 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Minion Life เลเวล 18
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (19-22)%
พลังชีวิต, มิเนียน, หินสกิล
Prefix Eldritch 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Minion Life เลเวล 20
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (23-25)%
พลังชีวิต, มิเนียน, หินสกิล
Suffix of Coordination 1 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (16-20)% ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Orchestration 23 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (21-25)% ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Masterminding 40 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (26-30)% ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of Shaping 68 สกิลเคลื่อนที่ระยะประชิดจะมีโอกาส (30-50)% ที่จะทำ Fortify หากโจมตีโดน โจมตี
Suffix of the Hunt 81 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6-10)% ระหว่างผลของยาทุกชนิด ความเร็ว
Suffix of Shaping 81 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6-10)% ระหว่างผลของยาทุกชนิด ความเร็ว
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (10-12)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ ความเร็ว
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5-7)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ ความเร็ว
Suffix of Redemption 73 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (8-10)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ ความเร็ว
Suffix of Redemption 73 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13-15)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ ความเร็ว
Prefix Runner's 1 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% ความเร็ว
Prefix Sprinter's 15 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15% ความเร็ว
Prefix Stallion's 30 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20% ความเร็ว
Prefix Gazelle's 40 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25% ความเร็ว
Prefix Cheetah's 55 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30% ความเร็ว
Prefix The Shaper's 68 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (4-6)% ความเร็ว
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (3-6)% ความเร็ว
Suffix of Redemption 73 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7-10)% ความเร็ว
Suffix of Shaping 75 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (3-6)% ความเร็ว
Prefix Hunter's 75 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (3-6)% ความเร็ว
Prefix The Shaper's 75 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (3-6)% ความเร็ว
Prefix Hunter's 80 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7-10)% ความเร็ว
Prefix The Shaper's 80 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7-10)% ความเร็ว
Suffix of Shaping 84 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7-10)% ความเร็ว
Prefix The Shaper's 84 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7-8)% ความเร็ว
Prefix Hellion's 86 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 35% ความเร็ว
Prefix Redeemer's 75 ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆจะตาบอด
Suffix of the Hunt 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทาน เคออส -9% ความเสียหาย, เคออส, ต้านทาน
Suffix of Redemption 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทาน น้ำแข็ง -9% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Suffix of Shaping 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับความเสียหาย ธาตุ เพิ่มขึ้น 6% ความเสียหาย, ธาตุ
Suffix of the Conquest 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทาน ไฟ -9% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, ต้านทาน
Suffix of the Crusade 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทาน ไฟฟ้า -9% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, ต้านทาน
Suffix of the Elder 85 ศัตรูที่อยู่ใกล้ได้รับความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น 9% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 75 การเคลื่อนที่ในขณะที่เลือดออก จะไม่ทำให้คุณได้รับความเสียหายแรงขึ้น กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Eldritch 81 นำ (3-5)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, เคออส
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มผลของสกิล Offering (16-20)%
Suffix of the Hunt 80 เพิ่มผลของสกิล Offering (21-25)%
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส (15-18)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส (5-6)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of Redemption 70 มีโอกาส (19-22)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of Redemption 73 มีโอกาส (23-25)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 75 มีโอกาส (7-8)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 83 มีโอกาส (9-10)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 68 เพิ่ม คุณสมบัติ (6-9)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Elder 68 เพิ่ม คุณสมบัติ (6-9)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Hunt 68 เพิ่ม คุณสมบัติ (6-9)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Hunt 75 เพิ่ม คุณสมบัติ (10-12)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Elder 75 เพิ่ม คุณสมบัติ (10-12)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Elder 68 เพิ่ม Dexterity ขึ้น (5-8)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Hunt 68 เพิ่ม Dexterity ขึ้น (6-8)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Redemption 68 เพิ่ม Dexterity ขึ้น (5-8)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Redemption 75 เพิ่ม Dexterity ขึ้น (9-12)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Hunt 75 เพิ่ม Dexterity ขึ้น (9-10)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Elder 83 เพิ่ม Dexterity ขึ้น (9-12)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Shaping 68 เพิ่ม Intelligence ขึ้น (5-8)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Hunt 68 เพิ่ม Intelligence ขึ้น (6-8)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Crusade 68 เพิ่ม Intelligence ขึ้น (5-8)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Crusade 75 เพิ่ม Intelligence ขึ้น (9-12)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Hunt 75 เพิ่ม Intelligence ขึ้น (9-10)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Shaping 83 เพิ่ม Intelligence ขึ้น (9-12)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Hunt 68 เพิ่ม Strength ขึ้น (6-8)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Elder 68 เพิ่ม Strength ขึ้น (5-8)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Conquest 68 เพิ่ม Strength ขึ้น (5-8)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Hunt 75 เพิ่ม Strength ขึ้น (9-10)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Conquest 75 เพิ่ม Strength ขึ้น (9-12)% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Elder 83 เพิ่ม Strength ขึ้น (9-12)% ค่าคุณสมบัติ
Prefix Pernicious 66 นำ (5-7)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix Pernicious 66 นำ (10-14)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix Inimical 72 นำ (8-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix Inimical 72 นำ (15-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix Baleful 80 นำ (21-26)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix Baleful 80 นำ (11-13)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix The Shaper's 68 นำ (8-11)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 นำ (7-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 นำ (3-5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 68 นำ (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 นำ (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 นำ (16-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 68 นำ (7-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 73 นำ (13-17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 73 นำ (21-26)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 75 นำ (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 75 นำ (12-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 75 นำ (13-17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 75 นำ (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 75 นำ (6-8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 78 นำ (18-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 78 นำ (27-30)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 80 นำ (18-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Warlord's 68 นำ (7-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 นำ (16-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 นำ (3-5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix The Shaper's 68 นำ (7-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 นำ (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Eldritch 68 นำ (8-11)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 73 นำ (21-26)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 73 นำ (13-17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 75 นำ (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 75 นำ (6-8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix The Shaper's 75 นำ (13-17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Eldritch 75 นำ (12-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 78 นำ (18-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 78 นำ (27-30)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix The Shaper's 80 นำ (18-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Crusader's 68 นำ (16-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 นำ (3-5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 68 นำ (8-11)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 68 นำ (7-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 นำ (5-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 นำ (7-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 73 นำ (21-26)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 73 นำ (13-17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 75 นำ (6-8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 75 นำ (13-17)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 75 นำ (11-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 75 นำ (12-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 78 นำ (27-30)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 78 นำ (18-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 80 นำ (18-20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Shaping 68 ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-35--25) กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Hunt 68 ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-35--25) กายภาพ, โจมตี
Suffix of the Hunt 75 ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-45--36) กายภาพ, โจมตี
Suffix of Shaping 75 ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-45--36) กายภาพ, โจมตี
Prefix Glinting 5 เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 2 ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Burnished 13 เสริมความเสียหาย กายภาพ (2-3) ถึง (4-5) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Polished 19 เสริมความเสียหาย กายภาพ (3-4) ถึง (6-7) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Honed 28 เสริมความเสียหาย กายภาพ (4-6) ถึง (9-10) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Gleaming 35 เสริมความเสียหาย กายภาพ (5-7) ถึง (11-12) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Annealed 44 เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-9) ถึง (13-15) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Razor-sharp 52 เสริมความเสียหาย กายภาพ (7-10) ถึง (15-18) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Tempered 64 เสริมความเสียหาย กายภาพ (9-12) ถึง (19-22) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Flaring 76 เสริมความเสียหาย กายภาพ (11-15) ถึง (22-26) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Suffix of Shaping 68 นำ (7-9)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ
Suffix of the Crusade 68 นำ (7-8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ
Suffix of the Crusade 73 นำ (9-11)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ
Suffix of Shaping 75 นำ (10-12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ
Suffix of the Crusade 78 นำ (12-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ
Suffix of Shaping 80 นำ (13-15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส (5-7)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ กายภาพ
Suffix of Redemption 80 มีโอกาส (8-10)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ กายภาพ
Suffix of the Elder 68 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (10-15)% เป็นความเสียหาย เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Suffix of the Hunt 68 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (16-20)% เป็นความเสียหาย เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Suffix of the Hunt 71 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (21-25)% เป็นความเสียหาย เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Suffix of the Elder 75 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (16-20)% เป็นความเสียหาย เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Suffix of the Elder 85 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (21-25)% เป็นความเสียหาย เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix Hunter's 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ
Prefix Eldritch 68 ดูด (0.3-0.5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ
Suffix of the Elder 68 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (8-12)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (16-20)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 68 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (8-12)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (21-25)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Elder 80 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (13-16)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of the Hunt 80 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (13-16)% ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Heavy 4 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (8-12)% ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Serrated 15 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (13-17)% ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Wicked 30 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (18-22)% ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Cruel 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (23-28)% ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Merciless 81 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (29-33)% ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Eldritch 68 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (16-20)% ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Eldritch 75 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (21-25)% ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Eldritch 80 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (26-30)% ความเสียหาย, กายภาพ
Prefix Lacquered 1 ค่า เกราะ (3-10) ป้องกัน
Prefix Studded 18 ค่า เกราะ (11-35) ป้องกัน
Prefix Ribbed 30 ค่า เกราะ (36-60) ป้องกัน
Prefix Fortified 44 ค่า เกราะ (61-138) ป้องกัน
Prefix Plated 57 ค่า เกราะ (139-322) ป้องกัน
Prefix Carapaced 71 ค่า เกราะ (323-400) ป้องกัน
Prefix Encased 83 ค่า เกราะ (401-460) ป้องกัน
Prefix Enveloped 86 ค่า เกราะ (461-540) ป้องกัน
Prefix Hunter's 75 แปลง (5-10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุเคออส กายภาพ, เคออส
Prefix Hunter's 83 แปลง (11-15)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุเคออส กายภาพ, เคออส
Prefix The Shaper's 68 แปลง (5-10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 แปลง (5-10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 68 แปลง (4-6)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 83 แปลง (7-10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Redeemer's 83 แปลง (11-15)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix The Shaper's 83 แปลง (11-15)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Warlord's 68 รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (5-10)% เป็น ไฟ แทน กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 68 รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (4-6)% เป็น ไฟ แทน กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Eldritch 68 รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (5-10)% เป็น ไฟ แทน กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 83 รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (7-10)% เป็น ไฟ แทน กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Warlord's 83 รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (11-15)% เป็น ไฟ แทน กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Eldritch 84 รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (11-15)% เป็น ไฟ แทน กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Crusader's 68 แปลง (5-10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้า กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 68 แปลง (4-6)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้า กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 68 แปลง (5-10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้า กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix The Shaper's 82 แปลง (11-15)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้า กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 83 แปลง (7-10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้า กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Crusader's 83 แปลง (11-15)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้า กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Poison 20 โอกาส 20% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
เพิ่มความเสียหาย พิษ (21-30)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Venom 40 โอกาส 25% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
เพิ่มความเสียหาย พิษ (31-40)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Virulence 60 โอกาส 30% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
เพิ่มความเสียหาย พิษ (41-50)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (5-6)%
เพิ่มความเสียหาย พิษ (8-12)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 75 เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (7-8)%
เพิ่มความเสียหาย พิษ (13-17)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 80 เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (9-10)%
เพิ่มความเสียหาย พิษ (18-22)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย พิษ (100-109)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 68 เพิ่มความเสียหาย พิษ (60-69)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 71 เพิ่มความเสียหาย พิษ (110-119)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 71 เพิ่มความเสียหาย พิษ (70-79)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 75 เพิ่มความเสียหาย พิษ (80-89)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 75 เพิ่มความเสียหาย พิษ (120-129)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 78 เพิ่มความเสียหาย พิษ (130-134)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 78 เพิ่มความเสียหาย พิษ (90-94)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย พิษ (20-25)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย พิษ (26-30)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย พิษ (31-35)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Lesser Poison เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย พิษ (19-23)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Lesser Poison เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย พิษ (24-26)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 16
เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (8-12)%
เคออส, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 18
เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (13-16)%
เคออส, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 20
เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (17-20)%
เคออส, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 18
เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (6-9)%
เคออส, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Poison เลเวล 20
เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (10-14)%
เคออส, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 โอกาส 15% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
เพิ่มความเสียหาย พิษ (15-25)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 68 โอกาส 15% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
เพิ่มความเสียหาย พิษ (15-25)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 75 โอกาส 20% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
เพิ่มความเสียหาย พิษ (26-30)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 75 โอกาส 20% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
เพิ่มความเสียหาย พิษ (26-30)%
ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 68 โอกาสบล็อค การโจมตี 5% ขณะถือ ไม้พลอง
มีโอกาส 25% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อบล็อค
Suffix of the Crusade 80 มีโอกาส 15% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล คริติคอล
Prefix The Shaper's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
Prefix Redeemer's 68 โอกาส (4-6)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
Prefix Redeemer's 80 โอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
Prefix The Shaper's 84 โอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 68 ได้ Power Charge หลังจากใช้มานาไป 200 แต้ม
Suffix of the Hunt 68 มีโอกาส (3-6)% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 68 มีโอกาส (3-6)% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 75 มีโอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร
Suffix of the Hunt 75 มีโอกาส (7-10)% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 75 ลดมานาสำรอง ของ Pride (25-20)% มานา, ออร่า
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (18-22)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Redeemer's 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (15-17)% ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (20-25)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (23-26)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Warlord's 73 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (27-30)% ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (26-30)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Redeemer's 75 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (18-21)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Redeemer's 80 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (22-25)% ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Elder 84 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (31-35)% ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Elder 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (20-25)% ขณะอยู่ในผลของยา ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (20-25)% ขณะอยู่ในผลของยา ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Elder 75 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (26-30)% ขณะอยู่ในผลของยา ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Redemption 75 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (26-30)% ขณะอยู่ในผลของยา ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Redemption 80 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (31-35)% ขณะอยู่ในผลของยา ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of the Elder 80 เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (31-35)% ขณะอยู่ในผลของยา ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Shaping 68 อาวุธระยะไกลแรงขึ้น (20-30)% หากเจาะเกราะศัตรูได้ ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 68 อาวุธระยะไกลแรงขึ้น (15-20)% หากเจาะเกราะศัตรูได้ ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 70 อาวุธระยะไกลแรงขึ้น (21-25)% หากเจาะเกราะศัตรูได้ ความเสียหาย
Suffix of the Crusade 73 อาวุธระยะไกลแรงขึ้น (26-30)% หากเจาะเกราะศัตรูได้ ความเสียหาย
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Slower Projectiles เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (15-18)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Slower Projectiles เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (19-22)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Prefix The Shaper's 83 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Slower Projectiles เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (23-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Darting 14 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (10-17)% ความเร็ว
Suffix of Flight 27 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (18-25)% ความเร็ว
Suffix of Propulsion 41 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (26-33)% ความเร็ว
Suffix of the Zephyr 55 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (34-41)% ความเร็ว
Suffix of the Gale 82 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (42-46)% ความเร็ว
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Faster Projectiles เลเวล 16
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (15-20)%
ความเร็ว, หินสกิล
Prefix Eldritch 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Faster Projectiles เลเวล 18
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (21-25)%
ความเร็ว, หินสกิล
Prefix Eldritch 82 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Faster Projectiles เลเวล 20
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (26-30)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Conquest 75 ลดมานาสำรอง ของ Purity of Fire (30-25)% มานา, ออร่า
Suffix of Redemption 75 ลดมานาสำรอง ของ Purity of Ice (30-25)% มานา, ออร่า
Suffix of the Crusade 75 ลดมานาสำรอง ของ Purity of Lightning (30-25)% มานา, ออร่า
Prefix Eldritch 68 ได้รับสกิล Rallying Cry เลเวล 22
Suffix of the Crusade 68 ฟื้นฟู (3-5)% ของเกราะพลังงานถ้าผู้เล่นบล็อกได้ ป้องกัน
Suffix of Shaping 68 ฟื้นฟู (3-5)% ของเกราะพลังงานถ้าผู้เล่นบล็อกได้ ป้องกัน
Suffix of Shaping 68 ฟื้นฟู พลังชีวิต (3-5)% เมื่อคุณบล็อค พลังชีวิต
Suffix of the Conquest 68 ฟื้นฟู พลังชีวิต (3-5)% เมื่อคุณบล็อค พลังชีวิต
Suffix of Redemption 68 ฟื้นฟู (3-5)% ของค่ามานาสูงสุดเมื่อคุณบล็อค มานา
Suffix of Shaping 68 ฟื้นฟู (3-5)% ของค่ามานาสูงสุดเมื่อคุณบล็อค มานา
Suffix of the Crusade 68 ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง (31-35)% ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 70 ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง (36-40)% ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 75 ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง (41-45)% ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix The Shaper's 68 รับความเสียหายจากการโจมตีติดคริติคอลลดลง (15-20)% ความเสียหาย, คริติคอล
Prefix Warlord's 68 รับความเสียหายจากการโจมตีติดคริติคอลลดลง (15-20)% ความเสียหาย, คริติคอล
Prefix The Shaper's 75 รับความเสียหายจากการโจมตีติดคริติคอลลดลง (21-30)% ความเสียหาย, คริติคอล
Prefix Warlord's 75 รับความเสียหายจากการโจมตีติดคริติคอลลดลง (21-30)% ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Crusade 68 ลดการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณลง (29-25)% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of Shaping 68 ลดการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณลง (20-15)% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of Shaping 75 ลดการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณลง (25-21)% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of the Crusade 75 ลดการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณลง (35-30)% นักเวทย์, คำสาป
Prefix Hunter's 68 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน (45-31)% ธาตุ
Prefix The Shaper's 68 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน (45-31)% ธาตุ
Prefix The Shaper's 68 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน 100% ธาตุ
Prefix The Shaper's 75 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน (55-46)% ธาตุ
Prefix Redeemer's 75 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน 100% ธาตุ
Prefix Hunter's 75 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน (55-46)% ธาตุ
Suffix of the Crusade 68 ลดระยะเวลาในการแช่แข็งของคุณลง (31-35)% ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 70 ลดระยะเวลาในการแช่แข็งของคุณลง (36-40)% ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 75 ลดระยะเวลาในการแช่แข็งของคุณลง (41-45)% ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 68 ลดมานาสำรอง (3-2)% มานา
Suffix of Redemption 75 ลดมานาสำรอง (5-4)% มานา
Suffix of Shaping 82 ลดมานาสำรอง (5-3)% มานา
Suffix of Dampening 25 เสริมป้องกันกายภาพ 2%
Suffix of the Conquest 75 เสริมป้องกันกายภาพ (3-5)%
Suffix of the Conquest 75 เสริมป้องกันกายภาพ (2-4)%
Suffix of the Elder 83 เสริมป้องกันกายภาพ (3-5)%
Suffix of Numbing 85 เสริมป้องกันกายภาพ (3-4)%
Prefix Eldritch 68 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (45-31)% กายภาพ
Prefix Hunter's 68 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (45-31)% กายภาพ
Prefix Eldritch 68 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน 100% กายภาพ
Prefix Warlord's 75 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน 100% กายภาพ
Prefix Hunter's 75 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (55-46)% กายภาพ
Prefix Eldritch 75 คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (55-46)% กายภาพ
Suffix of the Crusade 68 ลดผลของสถานะ ช็อค ที่คุณได้รับ (35-31)% ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 70 ลดผลของสถานะ ช็อค ที่คุณได้รับ (40-36)% ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 75 ลดผลของสถานะ ช็อค ที่คุณได้รับ (45-41)% ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hunter's 80 ทุก 4 วินาที ฟื้นฟูพลังชีวิต 15% ในระยะเวลา 1 วินาที พลังชีวิต
Suffix of the Elder 68 ลบสถานะ เลือดออก เมื่อใช้สกิล คำราม กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 75 หายจากอาการแช่เย็นและแช่แข็งหากใช้ขวดยา ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 75 หายจากอาการแช่เย็นและแช่แข็งหากใช้ขวดยา ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Conquest 75 ไฟที่ติดตัวผู้เล่นจะดับหากใช้ขวดยา ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Elder 75 ไฟที่ติดตัวผู้เล่นจะดับหากใช้ขวดยา ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Crusade 75 หายจากสถานะไฟช็อตหากใช้ขวดยา ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 75 หายจากสถานะไฟช็อตหากใช้ขวดยา ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 68 โอกาส (6-8)% ที่จะช็อต
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า (8-12)%
ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Redemption 75 โอกาส (6-8)% ที่จะช็อต
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า (13-15)%
ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 16
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า (8-12)%
ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 18
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า (13-16)%
ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 20
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า (17-20)%
ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย, หินสกิล
Prefix Crusader's 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Eldritch 68 ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Hunt 80 ทุกๆ 8 วินาที คุณจะได้รับสถานะ Shocking Conflux เป็นเวลา 3 วินาที
Suffix of the Hunt 80 ทุกๆ 8 วินาที คุณจะได้รับสถานะ Igniting Conflux เป็นเวลา 3 วินาที
Suffix of the Hunt 80 ทุกๆ 8 วินาที คุณจะได้รับสถานะ Chilling Conflux เป็นเวลา 3 วินาที
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Increased Duration เลเวล 15
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (10-15)%
หินสกิล
Suffix of the Elder 68 สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ มี ตัวคูณคริติคอล 30% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ มี ตัวคูณคริติคอล 50% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of the Elder 84 สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ มี ตัวคูณคริติคอล 70% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 การโจมตีที่ใส่ช่องไว้จะมีโอกาสติดคริติคอล 1% โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 การโจมตีที่ใส่ช่องไว้จะมีโอกาสติดคริติคอล 2% โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of the Elder 83 การโจมตีที่ใส่ช่องไว้จะมีโอกาสติดคริติคอล 3% โจมตี, คริติคอล, หินสกิล
Prefix The Shaper's 83 สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 20% ความเสียหาย, โจมตี, หินสกิล
Prefix The Shaper's 83 สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 40% ความเสียหาย, โจมตี, หินสกิล
Suffix of the Conquest 85 สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ -15 มานา, โจมตี, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 สกิลเวทที่ใส่ไว้ มี ตัวคูณคริติคอล 30% ความเสียหาย, นักเวทย์, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 สกิลเวทที่ใส่ไว้ มี ตัวคูณคริติคอล 50% ความเสียหาย, นักเวทย์, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Shaping 83 สกิลเวทที่ใส่ไว้ มี ตัวคูณคริติคอล 70% ความเสียหาย, นักเวทย์, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 คาถาที่ใส่ช่องไว้จะมีโอกาสติดคริติคอล 1% นักเวทย์, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 คาถาที่ใส่ช่องไว้จะมีโอกาสติดคริติคอล 2% นักเวทย์, คริติคอล, หินสกิล
Suffix of Shaping 84 คาถาที่ใส่ช่องไว้จะมีโอกาสติดคริติคอล 3% นักเวทย์, คริติคอล, หินสกิล
Prefix The Shaper's 83 สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก 40% ความเสียหาย, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix The Shaper's 83 สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก 20% ความเสียหาย, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย เคออส (22-31) ถึง (46-53) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, เคออส, นักเวทย์
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย เคออส (37-49) ถึง (75-86) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, เคออส, นักเวทย์
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย เคออส (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, เคออส, นักเวทย์
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย เคออส (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, เคออส, นักเวทย์
Prefix Hunter's 70 เสริมความเสียหาย เคออส (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, เคออส, นักเวทย์
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย เคออส (28-37) ถึง (55-64) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, เคออส, นักเวทย์
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย เคออส (44-58) ถึง (88-103) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, เคออส, นักเวทย์
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย เคออส (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, เคออส, นักเวทย์
Prefix Hunter's 75 เสริมความเสียหาย เคออส (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, เคออส, นักเวทย์
Prefix Eldritch 85 เสริมความเสียหาย เคออส (60-73) ถึง (108-122) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, เคออส, นักเวทย์
Prefix Eldritch 85 เสริมความเสียหาย เคออส (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, เคออส, นักเวทย์
Prefix Eldritch 85 เสริมความเสียหาย เคออส (32-44) ถึง (66-76) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, เคออส, นักเวทย์
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 1 ถึง (2-3) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Chilled 11 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5-7) ถึง (10-12) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Icy 18 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-10) ถึง (16-18) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Frigid 26 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11-15) ถึง (22-25) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Freezing 33 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Frozen 42 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Glaciated 51 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Polar 62 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25-33) ถึง (50-58) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Entombing 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (30-40) ถึง (60-69) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-10) ถึง (15-18) ให้กับเวทย์
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Redeemer's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5-7) ถึง (10-12) ให้กับเวทย์
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Redeemer's 71 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-10) ถึง (16-18) ให้กับเวทย์
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Redeemer's 71 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-16) ถึง (23-27) ให้กับเวทย์
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Redeemer's 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-22) ถึง (33-38) ให้กับเวทย์
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Redeemer's 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11-15) ถึง (22-25) ให้กับเวทย์
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Redeemer's 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวทย์
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Redeemer's 77 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-27) ถึง (41-48) ให้กับเวทย์
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวทย์
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Redeemer's 80 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26-34) ถึง (52-60) ให้กับเวทย์
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Chilled 11 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-10) ถึง (15-18) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Icy 18 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-16) ถึง (23-27) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Frigid 26 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-22) ถึง (33-38) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Freezing 33 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-27) ถึง (41-48) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Frozen 42 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26-34) ถึง (52-60) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Glaciated 51 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (31-41) ถึง (62-73) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Polar 62 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (38-50) ถึง (75-88) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Entombing 74 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (45-60) ถึง (89-104) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-18) ถึง (27-32) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Hunter's 70 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix The Shaper's 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-23) ถึง (34-40) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Hunter's 75 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix The Shaper's 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-28) ถึง (41-48) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (6-8) ถึง (12-14) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (10-13) ถึง (19-22) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-18) ถึง (27-31) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (31-41) ถึง (61-71) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (36-49) ถึง (73-85) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-11) ถึง (17-19) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Warlord's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (6-8) ถึง (12-14) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Warlord's 71 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-17) ถึง (26-30) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Warlord's 71 เสริมความเสียหาย ไฟ (10-13) ถึง (19-22) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Warlord's 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-18) ถึง (27-31) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Warlord's 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (18-24) ถึง (36-42) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Warlord's 77 เสริมความเสียหาย ไฟ (23-30) ถึง (45-53) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Warlord's 77 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Warlord's 80 เสริมความเสียหาย ไฟ (28-38) ถึง (57-66) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Warlord's 80 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟ 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Heated 1 เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (4-5) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Smouldering 11 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-11) ถึง (17-19) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Smoking 18 เสริมความเสียหาย ไฟ (13-17) ถึง (26-30) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Burning 26 เสริมความเสียหาย ไฟ (18-24) ถึง (36-42) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Flaming 33 เสริมความเสียหาย ไฟ (23-30) ถึง (45-53) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Scorching 42 เสริมความเสียหาย ไฟ (28-38) ถึง (57-66) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Incinerating 51 เสริมความเสียหาย ไฟ (34-46) ถึง (68-80) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Blasting 62 เสริมความเสียหาย ไฟ (41-55) ถึง (83-96) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Cremating 74 เสริมความเสียหาย ไฟ (49-65) ถึง (98-115) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย ไฟ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Hunter's 70 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย ไฟ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Hunter's 75 เสริมความเสียหาย ไฟ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Eldritch 82 เสริมความเสียหาย ไฟ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (4-5) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Buzzing 11 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-2) ถึง (21-22) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Snapping 18 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (33-35) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Crackling 26 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (46-49) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Sparking 33 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (58-61) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Arcing 42 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-6) ถึง (73-77) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Shocking 51 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-7) ถึง (88-93) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Discharging 62 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-9) ถึง (106-112) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-10) ถึง (126-133) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Crusader's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-2) ถึง (21-22) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Crusader's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (32-34) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Crusader's 71 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (33-35) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Crusader's 71 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (49-52) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Crusader's 74 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (46-49) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Crusader's 74 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-6) ถึง (69-73) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Crusader's 77 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (58-61) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Crusader's 77 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-7) ถึง (87-92) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Crusader's 80 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-6) ถึง (73-77) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 4%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Crusader's 80 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-9) ถึง (109-115) ให้กับเวทย์
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (5-7)%
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Humming 1 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (6-7) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Buzzing 11 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-3) ถึง (32-34) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Snapping 18 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1-4) ถึง (49-52) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Crackling 26 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-6) ถึง (69-73) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Sparking 33 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-7) ถึง (87-92) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Arcing 42 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3-9) ถึง (109-115) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Shocking 51 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (4-11) ถึง (132-139) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Discharging 62 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (4-13) ถึง (159-168) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Electrocuting 74 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (5-15) ถึง (189-200) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix The Shaper's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (58-61) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-5) ถึง (58-61) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Hunter's 70 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-6) ถึง (73-77) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix The Shaper's 75 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-6) ถึง (73-77) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Hunter's 75 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-7) ถึง (88-93) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix The Shaper's 84 เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2-7) ถึง (88-93) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์
Prefix Hunter's 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวทย์
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (17-22) ถึง (33-39) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวทย์
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (37-49) ถึง (75-86) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวทย์
Prefix Eldritch 68 เสริมความเสียหาย กายภาพ (22-31) ถึง (46-53) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวทย์
Prefix Hunter's 70 เสริมความเสียหาย กายภาพ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวทย์
Prefix Hunter's 75 เสริมความเสียหาย กายภาพ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวทย์
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย กายภาพ (21-28) ถึง (42-49) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวทย์
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย กายภาพ (28-37) ถึง (55-64) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวทย์
Prefix Eldritch 75 เสริมความเสียหาย กายภาพ (44-58) ถึง (88-103) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวทย์
Prefix Eldritch 84 เสริมความเสียหาย กายภาพ (32-44) ถึง (66-76) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวทย์
Prefix Eldritch 84 เสริมความเสียหาย กายภาพ (60-73) ถึง (108-122) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวทย์
Prefix Eldritch 85 เสริมความเสียหาย กายภาพ (25-34) ถึง (51-59) ให้กับเวทย์ ความเสียหาย, กายภาพ, นักเวทย์
Suffix of the Elder 68 โอกาสบล็อค การโจมตี 5% ขณะถือ ไม้พลอง
โอกาสบล็อคเวท (8-12)%
Suffix of Redemption 68 โอกาสบล็อคเวท (10-12)% ถ้าคุณได้รับความเสียหายจากการปะทะเร็วๆ นี้
Suffix of Redemption 73 โอกาสบล็อคเวท (13-15)% ถ้าคุณได้รับความเสียหายจากการปะทะเร็วๆ นี้
Suffix of the Crusade 68 โอกาสบล็อคเวทย์ (7-9)% ถ้าคุณบล็อคเวทย์มาเร็วๆนี้
Suffix of the Crusade 75 โอกาสบล็อคเวทย์ (10-12)% ถ้าคุณบล็อคเวทย์มาเร็วๆนี้
Suffix of the Barrier 30 โอกาสบล็อคเวท (7-9)%
Suffix of the Bulwark 60 โอกาสบล็อคเวท (10-12)%
Suffix of the Elder 68 โอกาสบล็อคเวท (3-4)%
Suffix of the Crusade 68 โอกาสบล็อคเวท (4-5)%
Suffix of the Crusade 68 โอกาสบล็อคเวท (3-4)%
Suffix of Shaping 68 โอกาสบล็อคเวท (4-5)%
Suffix of Shaping 68 โอกาสบล็อคเวท (7-9)%
Suffix of Shaping 75 โอกาสบล็อคเวท (6-7)%
Suffix of Shaping 75 โอกาสบล็อคเวท (10-12)%
Suffix of the Crusade 80 โอกาสบล็อคเวท (6-7)%
Suffix of the Crusade 80 โอกาสบล็อคเวท (5-6)%
Suffix of the Elder 80 โอกาสบล็อคเวท (5-6)%
Suffix of Menace 11 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (10-19)% นักเวทย์, คริติคอล
Suffix of Havoc 21 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (20-39)% นักเวทย์, คริติคอล
Suffix of Disaster 28 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (40-59)% นักเวทย์, คริติคอล
Suffix of Calamity 41 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60-79)% นักเวทย์, คริติคอล
Suffix of Ruin 59 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (80-99)% นักเวทย์, คริติคอล
Suffix of Unmaking 76 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (100-109)% นักเวทย์, คริติคอล
Prefix Chanter's 5 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (3-7)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Mage's 20 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (8-12)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Sorcerer's 38 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (13-17)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Thaumaturgist's 56 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (18-22)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Warlord's 68 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (18-22)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Suffix of Shaping 68 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20-25)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Crusader's 68 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15-17)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Warlord's 70 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (23-26)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Warlord's 73 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (27-30)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Crusader's 75 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (18-21)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Suffix of Shaping 75 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (26-30)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Wizard's 76 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (23-26)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Crusader's 80 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (22-25)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Suffix of Shaping 82 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (31-35)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Suffix of Shaping 68 โจมตีด้วยคาถาได้แรงขึ้น (20-25)% ขณะรับผลจากขวดยา ความเสียหาย, นักเวทย์
Suffix of the Crusade 68 โจมตีด้วยคาถาได้แรงขึ้น (20-25)% ขณะรับผลจากขวดยา ความเสียหาย, นักเวทย์
Suffix of the Crusade 75 โจมตีด้วยคาถาได้แรงขึ้น (26-30)% ขณะรับผลจากขวดยา ความเสียหาย, นักเวทย์
Suffix of Shaping 75 โจมตีด้วยคาถาได้แรงขึ้น (26-30)% ขณะรับผลจากขวดยา ความเสียหาย, นักเวทย์
Suffix of the Crusade 80 โจมตีด้วยคาถาได้แรงขึ้น (31-35)% ขณะรับผลจากขวดยา ความเสียหาย, นักเวทย์
Suffix of Shaping 80 โจมตีด้วยคาถาได้แรงขึ้น (31-35)% ขณะรับผลจากขวดยา ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Eldritch 68 เพิ่มความเสียหายเวทขึ้น 1% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วย ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Hunter's 68 เพิ่มความเสียหายเวทขึ้น 1% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วย ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Eldritch 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 10 Strength ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Hunter's 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 10 Strength ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Eldritch 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 10 Dexterity ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Hunter's 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 10 Dexterity ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Eldritch 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 16 Intelligence ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Hunter's 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 16 Intelligence ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Eldritch 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 16 Strength ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Hunter's 68 คาถาแรงขึ้น 1% ต่อทุกๆ 16 Strength ความเสียหาย, นักเวทย์
Suffix of Prayers 35 มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Suffix of Invocations 62 มีโอกาส 3% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Suffix of Redemption 68 มีโอกาส (3-5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Suffix of the Elder 68 มีโอกาส (3-5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Suffix of Redemption 73 มีโอกาส (6-8)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Suffix of the Elder 75 มีโอกาส (6-8)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Suffix of Incantations 78 มีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Suffix of Redemption 80 มีโอกาส (9-10)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Suffix of the Elder 83 มีโอกาส (9-10)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Prefix Redeemer's 80 สกิลที่ถูกเสริมด้วยหิน Unleash จะมีจำนวน Seal สูงสุด 1
Suffix of Redemption 75 เวทย์ มีโอกาส (4-5)% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่า ความเสียหาย, นักเวทย์
Suffix of Redemption 75 เวทย์ มีโอกาส (10-11)% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่า ความเสียหาย, นักเวทย์
Suffix of Redemption 80 เวทย์ มีโอกาส (12-14)% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่า ความเสียหาย, นักเวทย์
Suffix of Redemption 80 เวทย์ มีโอกาส (6-7)% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่า ความเสียหาย, นักเวทย์
Suffix of the Brute 1 ค่า Strength (8-12) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Wrestler 11 ค่า Strength (13-17) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Bear 22 ค่า Strength (18-22) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Lion 33 ค่า Strength (23-27) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Gorilla 44 ค่า Strength (28-32) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Goliath 55 ค่า Strength (33-37) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Leviathan 66 ค่า Strength (38-42) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Titan 74 ค่า Strength (43-50) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Gods 82 ค่า Strength (51-55) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Godslayer 85 ค่า Strength (56-60) ค่าคุณสมบัติ
Prefix Hunter's 80 สกิลฟาด จะโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้เพิ่มอีก 1 เป้าหมาย โจมตี
Suffix of Shaping 68 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (20-30)%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (20-30)%
Suffix of the Crusade 68 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (21-25)%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (21-25)%
Suffix of the Crusade 68 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (11-15)%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (11-15)%
Suffix of the Crusade 73 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (26-30)%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (26-30)%
Suffix of the Crusade 73 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (16-20)%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (16-20)%
Suffix of Impact 5 เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (11-15)%
Suffix of Dazing 18 เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (16-20)%
Suffix of Stunning 30 เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (21-25)%
Suffix of Slamming 44 เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (26-30)%
Suffix of Staggering 58 เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (31-35)%
Suffix of Thick Skin 1 หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (11-13)%
Suffix of Stone Skin 17 หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (14-16)%
Suffix of Iron Skin 28 หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (17-19)%
Suffix of Steel Skin 42 หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (20-22)%
Suffix of Adamantite Skin 56 หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (23-25)%
Suffix of Corundum Skin 79 หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (26-28)%
Suffix of the Pugilist 5 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (5-7)%
Suffix of the Brawler 20 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (8-9)%
Suffix of the Boxer 30 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (10-11)%
Suffix of the Combatant 44 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (12-13)%
Suffix of the Gladiator 58 ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (14-15)%
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 1 หินสกิล
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast On Critical Strike เลเวล 18 หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast On Critical Strike เลเวล 20 หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast when Damage Taken เลเวล 5 หินสกิล
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast On Melee Kill เลเวล 18 หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast On Melee Kill เลเวล 20 หินสกิล
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast While Channelling เลเวล 18 หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast While Channelling เลเวล 20 หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Endurance Charge on Melee Stun เลเวล 10 หินสกิล
Prefix Eldritch 68 เจมที่ใส่ไว้จะมีซัพ Fortify เลเวล 1 หินสกิล
Suffix of the Elder 68 สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (23-27)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (28-32)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of the Elder 80 สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (33-37)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินสกิลที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วยหิน Inspiration เลเวล 1 หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Item Rarity เลเวล 10
ไอเทมดรอปจากมอนสเตอร์ระดับ Unique ที่ตายจะมีระดับความหายากเพิ่มขึ้น (8-12)%
หินสกิล
Suffix of Shaping 85 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Item Rarity เลเวล 15
ไอเทมดรอปจากมอนสเตอร์ระดับ Unique ที่ตายจะมีระดับความหายากเพิ่มขึ้น (13-18)%
หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Less Duration เลเวล 20 หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Lesser Multiple Projectiles เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (15-20)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Lesser Multiple Projectiles เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (21-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of the Elder 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Lesser Multiple Projectiles เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (26-30)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Life Leech เลเวล 15 หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Melee Splash เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (23-27)%
หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Melee Splash เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (28-32)%
หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Melee Splash เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (33-37)%
หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Onslaught เลเวล 10 หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Power Charge On Critical Strike เลเวล 10 หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Spell Cascade เลเวล 16
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (5-8)%
หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Spell Cascade เลเวล 18
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (9-12)%
หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Spell Cascade เลเวล 20
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)%
หินสกิล
Suffix of the Elder 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ancestral Call เลเวล 16
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (5-8)%
หินสกิล
Suffix of the Elder 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ancestral Call เลเวล 18
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (9-12)%
หินสกิล
Suffix of the Elder 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ancestral Call เลเวล 20
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)%
หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Volley เลเวล 16
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (15-18)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Volley เลเวล 18
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (19-22)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Volley เลเวล 20
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (23-25)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Hunt 75 คุณจะมีสถานะ Tailwind หากคุณทำคริติคอลมาเร็วๆนี้
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ballista Totem เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย โทเทม (20-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ballista Totem เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย โทเทม (26-30)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ballista Totem เลเวล 22
เพิ่มความเสียหาย โทเทม (31-35)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 สนับสนุน Spell Totem เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย โทเทม (20-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 สนับสนุน Spell Totem เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย โทเทม (26-30)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of the Elder 80 สนับสนุน Spell Totem เลเวล 22 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย โทเทม (31-35)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ballista Totem เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (8-12)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ballista Totem เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (13-16)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ballista Totem เลเวล 22
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (17-20)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Elder 68 สนับสนุน Spell Totem เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (8-12)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Elder 75 สนับสนุน Spell Totem เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (13-16)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of the Elder 80 สนับสนุน Spell Totem เลเวล 22 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (17-20)%
ความเร็ว, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (20-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (26-30)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (31-35)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (20-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (26-30)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (31-35)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 สนับสนุน Trap เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (20-25)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 75 สนับสนุน Trap เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (26-30)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 80 สนับสนุน Trap เลเวล 22 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (31-35)%
ความเสียหาย, หินสกิล
Suffix of Shaping 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 16
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (8-12)%
หินสกิล
Suffix of Shaping 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 18
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (13-16)%
หินสกิล
Suffix of Shaping 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Advanced Traps เลเวล 20
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (17-20)%
หินสกิล
Suffix of Shaping 75 ใช้งาน Assassin's Mark เลเวล 8 เมื่อคุณปะทะศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค นักเวทย์, คำสาป
Suffix of Shaping 80 ใช้งาน Assassin's Mark เลเวล 12 เมื่อคุณปะทะศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค นักเวทย์, คำสาป
Suffix of the Elder 75 ใช้งาน Poacher's Mark เลเวล 8 เมื่อคุณปะทะศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค นักเวทย์, คำสาป
Suffix of the Elder 80 ใช้งาน Poacher's Mark เลเวล 12 เมื่อคุณปะทะศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค นักเวทย์, คำสาป
Suffix of the Elder 75 ใช้งาน Warlord's Mark เลเวล 8 เมื่อคุณปะทะศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค นักเวทย์, คำสาป
Suffix of the Elder 80 ใช้งาน Warlord's Mark เลเวล 12 เมื่อคุณปะทะศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค นักเวทย์, คำสาป
Prefix Bitter 2 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15-29)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Biting 11 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (30-44)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Alpine 23 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (45-59)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Snowy 35 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (60-84)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Hailing 46 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (85-104)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Crystalline 58 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (105-124)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Cryomancer's 79 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (125-149)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Tul's 84 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (150-164)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Searing 2 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15-29)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Sizzling 11 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (30-44)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Blistering 23 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (45-59)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Cauterising 35 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (60-84)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Volcanic 46 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (85-104)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Magmatic 58 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (105-124)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Pyroclastic 79 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (125-149)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Xoph's 84 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (150-164)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Charged 2 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15-29)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Hissing 11 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (30-44)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Bolting 23 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (45-59)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Coursing 35 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (60-84)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Striking 46 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (85-104)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Smiting 58 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (105-124)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Ionising 79 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (125-149)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Esh's 84 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (150-164)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Apprentice's 2 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15-29)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Adept's 11 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30-44)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Scholar's 23 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45-59)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Professor's 35 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (60-84)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Occultist's 46 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (85-104)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Incanter's 58 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (105-124)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Glyphic 79 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (125-149)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Runic 84 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (150-164)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Caster's 2 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (8-14)%
ค่า มานาสูงสุด (26-30)
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Conjuror's 11 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15-22)%
ค่า มานาสูงสุด (31-35)
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Wizard's 23 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (23-29)%
ค่า มานาสูงสุด (36-41)
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Warlock's 35 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30-37)%
ค่า มานาสูงสุด (42-47)
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Mage's 46 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (38-44)%
ค่า มานาสูงสุด (48-53)
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Archmage's 58 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45-50)%
ค่า มานาสูงสุด (54-59)
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Lich's 80 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (51-55)%
ค่า มานาสูงสุด (60-64)
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Suffix of the Conquest 68 โอกาส (15-18)% ที่จะได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อสังหาร
Suffix of the Elder 68 โอกาส (5-6)% ที่จะได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 70 โอกาส (19-22)% ที่จะได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อสังหาร
Suffix of the Conquest 73 โอกาส (23-25)% ที่จะได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อสังหาร
Suffix of the Elder 75 โอกาส (7-8)% ที่จะได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อสังหาร
Suffix of the Elder 84 โอกาส (9-10)% ที่จะได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อสังหาร
Suffix of Shaping 68 ได้รับสกิล Vitality เลเวล 22
Prefix Warlord's 68 สกิล คำราม จะเพิ่มพื้นที่ส่งผล (21-25)%
Prefix Warlord's 75 สกิล คำราม จะเพิ่มพื้นที่ส่งผล (26-30)%
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม (35-40)%
Suffix of the Hunt 68 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม (17-21)%
Suffix of the Hunt 73 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม (22-25)%
Suffix of the Hunt 73 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม (41-45)%
Suffix of the Crusade 68 เพิ่มบัฟ Warcry (18-21)%
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มบัฟ Warcry (22-25)%
Suffix of Redemption 68 เพิ่มความเร็ว Warcry ขึ้น (21-25)% ความเร็ว
Suffix of Redemption 75 เพิ่มความเร็ว Warcry ขึ้น (26-30)% ความเร็ว
Suffix of Redemption 80 เพิ่มความเร็ว Warcry ขึ้น (31-35)% ความเร็ว
Prefix Apprentice's 2 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10-19)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Adept's 11 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20-29)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Scholar's 23 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30-39)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Professor's 35 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (40-49)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Occultist's 46 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (50-64)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Incanter's 58 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (65-74)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Glyphic 64 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (85-99)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Runic 84 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (100-109)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Caster's 2 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5-9)%
ค่า มานาสูงสุด (17-20)
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Conjuror's 11 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10-14)%
ค่า มานาสูงสุด (21-24)
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Wizard's 23 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15-19)%
ค่า มานาสูงสุด (25-28)
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Warlock's 35 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20-24)%
ค่า มานาสูงสุด (29-33)
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Mage's 46 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (25-29)%
ค่า มานาสูงสุด (34-37)
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Archmage's 58 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30-34)%
ค่า มานาสูงสุด (38-41)
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Lich's 80 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (35-39)%
ค่า มานาสูงสุด (42-45)
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix The Shaper's 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Controlled Destruction เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45-52)%
ความเสียหาย, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix The Shaper's 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Controlled Destruction เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (53-56)%
ความเสียหาย, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix The Shaper's 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Controlled Destruction เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (57-60)%
ความเสียหาย, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Eldritch 68 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Efficacy เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45-52)%
ความเสียหาย, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Eldritch 75 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Efficacy เลเวล 18
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (53-56)%
ความเสียหาย, นักเวทย์, หินสกิล
Prefix Eldritch 80 หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Efficacy เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (57-60)%
ความเสียหาย, นักเวทย์, หินสกิล
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของออร่า Wrath (28-33)% ออร่า
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของออร่า Wrath (48-54)% ออร่า
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มผลของออร่า Wrath (55-60)% ออร่า
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มผลของออร่า Wrath (34-40)% ออร่า
Suffix of the Crusade 75 ลดมานาสำรอง ของ Wrath (25-20)% มานา, ออร่า
Suffix of the Elder 68 ได้รับสกิล Wrath เลเวล 22
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของออร่า Zealotry (48-54)% ออร่า
Suffix of the Crusade 75 เพิ่มผลของออร่า Zealotry (28-33)% ออร่า
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มผลของออร่า Zealotry (34-40)% ออร่า
Suffix of the Crusade 80 เพิ่มผลของออร่า Zealotry (55-60)% ออร่า
Suffix of the Crusade 75 ลดมานาสำรอง ของ Zealotry (25-20)% มานา, ออร่า
Suffix of Iron Skin 6 เพิ่มเกราะระหว่างที่ใช้งานขวดขึ้น (60-100)% ป้องกัน
Suffix of Bloodletting 10 การโจมตีจะดูด 0.4% ของความเสียหายมาเป็น พลังชีวิต ระหว่างผลของยา พลังชีวิต, โจมตี
Suffix of Acceleration 12 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-12)% ระหว่างผลของยา โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Quickening 12 เพิ่มความเร็วในการร่าย (8-12)% ระหว่างผลของยา นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Reflexes 8 เพิ่มอัตราการหลบหลีกระหว่างที่ใช้งานขวดขึ้น (60-100)% ป้องกัน
Suffix of Infliction 12 มีโอกาสทำศัตรูติด แช่แข็ง, ช็อค และ ลุกไหม้ (20-25)% ขณะรับผลจากขวดยา ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Fending 9 เพิ่มการติด Knockback ไปที่การโจมตีระยะประชิดระหว่างที่ใช้งานขวด โจมตี
Suffix of Adrenaline 5 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ระหว่างที่ใช้งานขวดขึ้น (20-30)% ความเร็ว
Suffix of Resistance 1 ต้านทาน ทุกธาตุ (20-30)% ขณะได้รับผลของยา ธาตุ, ต้านทาน
Suffix of Draining 10 เวทย์จะดูด 0.4% ของความเสียหายมาเป็น โล่พลังงาน ระหว่างผลของยา ป้องกัน, นักเวทย์
Suffix of Steadiness 1 เพิ่มบล็อคและการฟื้นฟูสตั้นเมื่ออยู่ในผลของขวดยา (40-60)%
Prefix Surgeon's 8 โอกาส 20% ที่จะได้รับชาร์จขวดเมื่อคุณโจมตีคริติคอล คริติคอล
Prefix Chemist's 14 ลดชาร์จที่ใช้งาน (25-20)%
Suffix of Warding 18 ไม่ติดคำสาป ขณะรับผลจากขวดยา เสียคำสาปทั้งหมดเมื่อใช้งาน นักเวทย์, คำสาป
Suffix of Dousing 6 ต้านทานการถูกเผาเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างการถูกไฟไหม้เมื่อใช้งาน ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Heat 4 ต้านทานการถูกแช่แข็งเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างการถูกแช่เย็นเมื่อใช้งาน ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Curing 16 ป้องกันพิษในขณะที่อยู่ในผลของขวดยา ลบล้างพิษเมื่อใช้ เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Enduring 16 ลดจำนวนที่ฟื้นฟูลง 30%
ลดระยะเวลา 30%
ผลของขวดยาจะไม่หายไปแม้ มานา จะเต็มแล้ว ผลของขวดยาไม่สามารถต่อคิวรับผลได้
มานา
Prefix Alchemist's 20 เพิ่มผล 25%
ลดระยะเวลา 33%
Prefix Sapping 13 เพิ่มพลังชีวิตที่ฟื้นฟูขึ้น 40%
เมื่อใช้ จะลดการฟื้นฟูพลังชีวิตจากมานาลง 10%
พลังชีวิต, มานา
Prefix Caustic 11 เพิ่มมานาที่ฟื้นฟูขึ้น 60%
เมื่อใช้ จะลดการฟื้นฟูมานาจากพลังชีวิตลง 15%
พลังชีวิต, มานา
Prefix Ample 2 จำนวนชาร์จสูงสุด (10-20)
Prefix Seething 7 ลดจำนวนที่ฟื้นฟูลง 66%
ฟื้นฟูทันที
Prefix Flagellant's 12 ได้รับ 1 ชาร์จ เมื่อคุณถูกปะทะโดยศัตรู
Prefix Avenger's 12 เติม 5 ชาร์จเมื่อคุณโดนคริติคอล คริติคอล
Suffix of Animation 10 มิเนียนจะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิต (40-60)% พลังชีวิต, มิเนียน
Prefix Perpetual 3 เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จขึ้น (20-40)%
Prefix Concentrated 10 เพิ่มจำนวนที่ฟื้นฟูขึ้น 30%
เพิ่มชาร์จที่ใช้งาน (20-25)%
Prefix Saturated 1 เพิ่มจำนวนที่ฟื้นฟูขึ้น 50%
ลดความเร็วในการฟื้นฟูลง 33%
Prefix Cautious 6 ปริมาณที่ฟื้นฟูเมื่อพลังชีวิตนั้นเหลือน้อยเพิ่มขึ้น 100%
Prefix Catalysed 1 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูขึ้น 50%
Prefix Panicked 9 ลดจำนวนที่ฟื้นฟูลง 25%
ฟื้นฟูทันทีที่พลังชีวิตนั้นเหลือน้อย
Prefix Foreboding 16 เพิ่มจำนวนที่ฟื้นฟูขึ้น 66%
การฟื้นฟูมานาทั้งหมดจะเกิดขึ้นทันทีที่ผลของขวดยาสิ้นสุดลง
มานา
Prefix Bubbling 3 ลดจำนวนที่ฟื้นฟูลง 50%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูขึ้น 135%
ใช้ทันที 50% ของการฟื้นฟู
Suffix of Staunching 8 ต้านทานอาการเลือดออกเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างอาการเลือดออกเมื่อใช้งาน กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Grounding 10 ต้านทานการถูกช็อตเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างการถูกช็อตเมื่อใช้งาน ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Experimenter's 20 เพิ่มระยะเวลา (30-40)%
Suffix of Efficiency 12 ลดการใช้มานา (15-10)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา มานา

Master Crafted

ชื่อ เลเวล สถานะ Tags
Prefix Chosen 60 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (9-10)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (14-16)
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, สายฟ้า
Prefix Chosen 72 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (11-13)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (17-20)
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, สายฟ้า
Prefix Chosen 81 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-12) ถึง (14-16)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (21-24)
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, สายฟ้า
Prefix Chosen 60 เสริมความเสียหาย ไฟ (6-7) ถึง (9-10)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (9-10)
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง
Prefix Chosen 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-9) ถึง (11-13)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (11-13)
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง
Prefix Chosen 81 เสริมความเสียหาย ไฟ (10-12) ถึง (14-16)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-12) ถึง (14-16)
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง
Prefix Chosen 60 เสริมความเสียหาย ไฟ (6-7) ถึง (9-10)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (14-16)
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สายฟ้า
Prefix Chosen 72 เสริมความเสียหาย ไฟ (8-9) ถึง (11-13)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (17-20)
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สายฟ้า
Prefix Chosen 81 เสริมความเสียหาย ไฟ (10-12) ถึง (14-16)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (21-24)
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สายฟ้า
Prefix Leo's 60 เพิ่มความเสียหาย (11-13)% ความเสียหาย
Prefix Leo's 72 เพิ่มความเสียหาย (14-16)% ความเสียหาย
Prefix Leo's 81 เพิ่มความเสียหาย (17-20)% ความเสียหาย
Prefix Vagan's 60 การโจมตีไม่อาจหลบได้ โจมตี
Prefix Chosen 60 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (6-7)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (9-10)%
ความเสียหาย
Prefix Chosen 72 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (8-9)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (11-13)%
ความเสียหาย
Prefix Chosen 81 เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-12)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (14-16)%
ความเสียหาย
Prefix Chosen 60 ค่า เกราะ (105-150)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (11-15)
ป้องกัน
Prefix Chosen 72 ค่า เกราะ (151-213)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (16-20)
ป้องกัน
Prefix Chosen 81 ค่า เกราะ (214-285)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (21-25)
ป้องกัน
Prefix Chosen 60 ค่า เกราะ และ หลบหลีก (105-150) ป้องกัน
Prefix Chosen 72 ค่า เกราะ และ หลบหลีก (151-213) ป้องกัน
Prefix Chosen 81 ค่า เกราะ และ หลบหลีก (214-285) ป้องกัน
Suffix of the Order 25 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 4% โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of the Order 50 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5-6)% โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 3% โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการ โจมตีและร่าย (22-25)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการ โจมตีและร่าย (26-30)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการ โจมตีและร่าย (31-36)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14-16)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้ โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการโจมตี 7% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้ โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-9)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้ โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้ โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10-11)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้ โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-22)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้ โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Order 60 มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหายธาตุ (6-7)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul ธาตุ
Suffix of the Order 75 มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหายธาตุ (8-9)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul ธาตุ
Prefix Rin's 60 โอกาส 60% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Rin's 72 โอกาส 80% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Rin's 81 ไม่ติดสถานะแช่แข็ง ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 60 โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (25-35)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (25-35)%
ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 60 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (26-30)
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
พลังชีวิต, มานา
Prefix Chosen 72 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (31-35)
ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
พลังชีวิต, มานา
Prefix Chosen 81 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (36-40)
ฟื้นฟูมานา 4 ต่อวินาที
พลังชีวิต, มานา
Prefix Chosen 60 ฟื้นฟูพลังชีวิต 15 ต่อวินาที
ค่า มานาสูงสุด (26-30)
พลังชีวิต, มานา
Prefix Chosen 72 ฟื้นฟูพลังชีวิต 20 ต่อวินาที
ค่า มานาสูงสุด (31-35)
พลังชีวิต, มานา
Prefix Chosen 81 ฟื้นฟูพลังชีวิต 25 ต่อวินาที
ค่า มานาสูงสุด (36-40)
พลังชีวิต, มานา
Prefix Chosen 60 โอกาสบล็อคการโจมตี (5-7)%
Suffix of the Order 60 เพิ่มระยะการเกาะของ Brand (7-8)% นักเวทย์
Suffix of the Order 72 เพิ่มระยะการเกาะของ Brand (9-10)% นักเวทย์
Suffix of the Order 81 เพิ่มระยะการเกาะของ Brand (11-12)% นักเวทย์
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการร่าย (7-8)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการร่าย (10-12)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการร่าย (9-10)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการร่าย (13-15)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการร่าย (11-13)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการร่าย (16-19)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of the Order 60 มีโอกาส (7-9)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus ความเสียหาย
Suffix of the Order 60 มีโอกาส (16-20)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus ความเสียหาย
Suffix of the Order 72 มีโอกาส (10-12)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus ความเสียหาย
Suffix of the Order 72 มีโอกาส (21-25)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus ความเสียหาย
Suffix of the Order 81 มีโอกาส (26-30)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus ความเสียหาย
Suffix of the Order 81 มีโอกาส (13-15)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus ความเสียหาย
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย เคออส (53-60)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (15-17)% ให้สกิล เคออส
ความเสียหาย, เคออส
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย เคออส (35-39)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (7-8)% ให้สกิล เคออส
ความเสียหาย, เคออส
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย เคออส (40-45)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (9-10)% ให้สกิล เคออส
ความเสียหาย, เคออส
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย เคออส (61-68)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (18-20)% ให้สกิล เคออส
ความเสียหาย, เคออส
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย เคออส (46-50)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (11-12)% ให้สกิล เคออส
ความเสียหาย, เคออส
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย เคออส (69-75)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (21-23)% ให้สกิล เคออส
ความเสียหาย, เคออส
Prefix Chosen 60 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (14-15)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix Chosen 60 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (28-30)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix Chosen 72 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (16-17)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix Chosen 72 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (31-35)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix Chosen 81 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (36-40)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix Chosen 81 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (18-20)% ความเสียหาย, เคออส
Prefix It's 60 นำ (8-10)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส
Prefix It's 60 นำ 4% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส
Prefix It's 72 นำ (5-6)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส
Prefix It's 72 นำ (11-13)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส
Prefix It's 81 นำ (14-16)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส
Prefix It's 81 นำ (7-8)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส
Suffix of the Order 60 ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส (9-10)% ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส, ต้านทาน
Suffix of the Order 72 ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส (11-12)% ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส, ต้านทาน
Suffix of the Order 81 ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส (13-15)% ธาตุ, น้ำแข็ง, เคออส, ต้านทาน
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (60-64)%
โอกาส (15-17)% ที่จะแช่แข็ง
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (36-41)%
โอกาส 7% ที่จะแช่แข็ง
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (65-72)%
โอกาส (18-20)% ที่จะแช่แข็ง
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (42-50)%
โอกาส (8-9)% ที่จะแช่แข็ง
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (73-80)%
โอกาส (21-23)% ที่จะแช่แข็ง
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (51-60)%
โอกาส (10-11)% ที่จะแช่แข็ง
ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 60 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (28-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Chosen 60 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (14-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Chosen 72 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (16-17)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Chosen 72 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (31-35)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Chosen 81 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (18-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Chosen 81 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (36-40)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Chosen 60 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (20-25)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Chosen 60 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (20-25)% เป็นความเสียหาย ไฟ ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Chosen 60 เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (20-25)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า ความเสียหาย, กายภาพ, ธาตุ, สายฟ้า
Suffix of Cameria 60 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (10-11)%
ตัวคูณคริติคอล (15-17)% ถ้าคุณทำให้ศัตรูที่เป็นน้ำแข็ง แตกเป็นเสี่ยงๆ เร็วๆ นี้
ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Cameria 72 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (12-13)%
ตัวคูณคริติคอล (18-20)% ถ้าคุณทำให้ศัตรูที่เป็นน้ำแข็ง แตกเป็นเสี่ยงๆ เร็วๆ นี้
ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of Cameria 81 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (14-16)%
ตัวคูณคริติคอล (21-23)% ถ้าคุณทำให้ศัตรูที่เป็นน้ำแข็ง แตกเป็นเสี่ยงๆ เร็วๆ นี้
ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Order 60 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (11-12)%
เสริมความเสียหาย เคออส (10-11) ถึง (14-16) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้
ความเสียหาย, เคออส, คริติคอล
Suffix of the Order 72 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (13-14)%
เสริมความเสียหาย เคออส (12-13) ถึง (17-20) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้
ความเสียหาย, เคออส, คริติคอล
Suffix of the Order 81 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (15-16)%
เสริมความเสียหาย เคออส (14-16) ถึง (21-24) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้
ความเสียหาย, เคออส, คริติคอล
Suffix of the Order 60 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (11-12)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (14-16)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
ความเสียหาย, ธาตุ, คริติคอล
Suffix of the Order 72 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (13-14)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (17-19)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
ความเสียหาย, ธาตุ, คริติคอล
Suffix of the Order 81 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (15-16)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (20-22)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
ความเสียหาย, ธาตุ, คริติคอล
Suffix of the Order 60 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (9-10)%
มีโอกาส 3% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อทำคริติคอล
คริติคอล
Suffix of the Order 72 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (11-12)%
มีโอกาส 4% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อทำคริติคอล
คริติคอล
Suffix of the Order 81 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (13-14)%
มีโอกาส 5% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อทำคริติคอล
คริติคอล
Suffix of the Order 60 ตัวคูณคริติคอล (17-21)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้ ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Order 60 ตัวคูณคริติคอล (25-31)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้ ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Order 72 ตัวคูณคริติคอล (32-38)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้ ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Order 72 ตัวคูณคริติคอล (22-25)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้ ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Order 81 ตัวคูณคริติคอล (26-30)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้ ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Order 81 ตัวคูณคริติคอล (39-45)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้ ความเสียหาย, คริติคอล
Suffix of the Order 60 เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (6-7)% นักเวทย์, คำสาป
Suffix of the Order 75 เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (8-10)% นักเวทย์, คำสาป
Prefix Brinerot 60 โจมตีแรงขึ้น (16-18)% ระหว่างรับผลจากขวดยา ความเสียหาย
Prefix Brinerot 72 โจมตีแรงขึ้น (19-23)% ระหว่างรับผลจากขวดยา ความเสียหาย
Prefix Brinerot 81 โจมตีแรงขึ้น (24-28)% ระหว่างรับผลจากขวดยา ความเสียหาย
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเสียหายขึ้น (5-6)% ต่อ Endurance Charge ความเสียหาย
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเสียหายขึ้น (3-4)% ต่อ Endurance Charge ความเสียหาย
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเสียหาย (3-4)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเสียหาย (5-6)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Suffix of the Order 60 รับความเสียหาย (21-25)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต ขณะอยู่ในสถานะ Focus พลังชีวิต, มานา
Prefix Vorici's 60 เพิ่มความเสียหายขึ้น (24-30)% ขณะดูดพลัง ความเสียหาย
Prefix Vorici's 72 เพิ่มความเสียหายขึ้น (31-36)% ขณะดูดพลัง ความเสียหาย
Prefix Vorici's 81 เพิ่มความเสียหายขึ้น (37-43)% ขณะดูดพลัง ความเสียหาย
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล (30-40)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul ความเสียหาย
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล (41-50)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul ความเสียหาย
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล (51-60)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul ความเสียหาย
Suffix of the Order 60 ค่า Dexterity และ Intelligence (11-12) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Order 72 ค่า Dexterity และ Intelligence (13-14) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Order 81 ค่า Dexterity และ Intelligence (15-17) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Order 60 ค่า Dexterity (10-15)
คุณภาพ (7-10)%
ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Order 72 ค่า Dexterity (16-20)
คุณภาพ (11-14)%
ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Order 81 ค่า Dexterity (21-25)
คุณภาพ (15-18)%
ค่าคุณสมบัติ
Prefix Chosen 60 โอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี (16-18)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
Prefix Chosen 72 โอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี (19-22)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
Prefix Chosen 81 โอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี (23-25)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
Suffix of the Order 60 มีโอกาส (6-7)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า ความเสียหาย
Suffix of the Order 60 มีโอกาส 3% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า ความเสียหาย
Suffix of the Order 72 มีโอกาส (8-10)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า ความเสียหาย
Suffix of the Order 72 มีโอกาส (4-5)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า ความเสียหาย
Suffix of the Order 60 ฟื้นฟูโล่พลังงาน 60 ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้ ป้องกัน
Suffix of the Order 72 ฟื้นฟูโล่พลังงาน 90 ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้ ป้องกัน
Suffix of the Order 81 ฟื้นฟูโล่พลังงาน 120 ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้ ป้องกัน
Prefix Chosen 60 ค่า หลบหลีก (105-150)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (11-15)
ป้องกัน
Prefix Chosen 72 ค่า หลบหลีก (151-213)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (16-20)
ป้องกัน
Prefix Chosen 81 ค่า หลบหลีก (214-285)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด (21-25)
ป้องกัน
Prefix It's 60 นำ (8-10)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เคออส
Prefix It's 60 นำ 4% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เคออส
Prefix It's 72 นำ (5-6)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เคออส
Prefix It's 72 นำ (11-13)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เคออส
Prefix It's 81 นำ (14-16)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เคออส
Prefix It's 81 นำ (7-8)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, เคออส
Suffix of the Order 60 ต้านทาน ไฟ และ เคออส (9-10)% ธาตุ, ไฟ, เคออส, ต้านทาน
Suffix of the Order 72 ต้านทาน ไฟ และ เคออส (11-12)% ธาตุ, ไฟ, เคออส, ต้านทาน
Suffix of the Order 81 ต้านทาน ไฟ และ เคออส (13-15)% ธาตุ, ไฟ, เคออส, ต้านทาน
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (36-41)%
โอกาส 7% ที่จะลุกไหม้
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (60-64)%
โอกาส (15-17)% ที่จะลุกไหม้
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (42-50)%
โอกาส (8-9)% ที่จะลุกไหม้
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (65-72)%
โอกาส (18-20)% ที่จะลุกไหม้
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (51-60)%
โอกาส (10-11)% ที่จะลุกไหม้
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (73-80)%
โอกาส (21-23)% ที่จะลุกไหม้
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 60 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (28-30)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Chosen 60 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (14-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Chosen 72 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (16-17)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Chosen 72 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (31-35)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Chosen 81 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (18-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Chosen 81 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (36-40)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Chosen 60 (5-6)% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ
Prefix Chosen 75 (7-8)% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ
Prefix Chosen 60 เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (3-4)%
Prefix Chosen 72 เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (5-6)%
Prefix Chosen 81 เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (7-8)%
Prefix Chosen 60 ลดการชาร์จของขวดที่ได้รับลง 20%
เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (8-10)%
Prefix Chosen 75 ลดการชาร์จของขวดที่ได้รับลง 33%
เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (11-14)%
Suffix of the Order 60 เพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ 80% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
Suffix of the Order 72 เพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ 100% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
Suffix of the Order 81 เพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ 120% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
Suffix of the Order 50 คุณได้รับ Onslaught ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (6-8)%
Suffix of the Order 75 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (9-12)%
Suffix of the Order 60 ป้องกันการเกิดสถานะเจ็บป่วย ขณะอยู่ในสถานะ Focus สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Order 60 เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (16-22)% สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Order 75 เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (23-30)% สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Aisling 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (8-10)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (8-10)%
ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Suffix of Aisling 72 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (11-13)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (11-13)%
ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Suffix of Aisling 81 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (14-16)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (14-16)%
ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเสียหาย (3-4)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเสียหาย (5-6)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ความเสียหาย
Suffix of Riker 60 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (8-10)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (8-10)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สายฟ้า
Suffix of Riker 72 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11-13)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11-13)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สายฟ้า
Suffix of Riker 81 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (14-16)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (14-16)%
ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สายฟ้า
Prefix Chosen 60 ค่า มานาสูงสุด (26-30)
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
มานา
Prefix Chosen 72 ค่า มานาสูงสุด (31-35)
ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
มานา
Prefix Chosen 81 ค่า มานาสูงสุด (36-40)
ฟื้นฟูมานา 4 ต่อวินาที
มานา
Suffix of the Order 60 ค่า Intelligence (10-15)
คุณภาพ (7-10)%
ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Order 72 ค่า Intelligence (16-20)
คุณภาพ (11-14)%
ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Order 81 ค่า Intelligence (21-25)
คุณภาพ (15-18)%
ค่าคุณสมบัติ
Prefix Gravicius' 60 นำ 6% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด ป้องกัน
Prefix Gravicius' 72 นำ (7-8)% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด ป้องกัน
Prefix Gravicius' 81 นำ (9-10)% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด ป้องกัน
Suffix of the Order 60 คุณมี Vaal Pact ขณะอยู่ในสถานะ Focus
ดูด 10% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในสถานะ Focus
พลังชีวิต
Suffix of the Order 60 ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ของค่า หลบหลีก ต่อวินาที ขณะอยู่ในสถานะ Focus พลังชีวิต
Suffix of the Order 60 ฟื้นฟู พลังชีวิต 1% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ พลังชีวิต
Suffix of the Order 72 ฟื้นฟู พลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ พลังชีวิต
Suffix of the Order 81 ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ พลังชีวิต
Suffix of the Order 60 (0.5-0.6)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที พลังชีวิต
Suffix of the Order 75 (0.7-1)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที พลังชีวิต
Prefix It's 60 นำ 4% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เคออส
Prefix It's 60 นำ (8-10)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เคออส
Prefix It's 72 นำ (5-6)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เคออส
Prefix It's 72 นำ (11-13)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เคออส
Prefix It's 81 นำ (14-16)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เคออส
Prefix It's 81 นำ (7-8)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, เคออส
Suffix of the Order 60 ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส (9-10)% ธาตุ, สายฟ้า, เคออส, ต้านทาน
Suffix of the Order 72 ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส (11-12)% ธาตุ, สายฟ้า, เคออส, ต้านทาน
Suffix of the Order 81 ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส (13-15)% ธาตุ, สายฟ้า, เคออส, ต้านทาน
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (36-41)%
โอกาส 7% ที่จะช็อต
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (60-64)%
โอกาส (15-17)% ที่จะช็อต
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (65-72)%
โอกาส (18-20)% ที่จะช็อต
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (42-50)%
โอกาส (8-9)% ที่จะช็อต
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (73-80)%
โอกาส (21-23)% ที่จะช็อต
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (51-60)%
โอกาส (10-11)% ที่จะช็อต
ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Order 60 ค่า ความแม่นยำ (161-180)
คุณภาพ (10-12)%
โจมตี
Suffix of the Order 72 ค่า ความแม่นยำ (181-210)
คุณภาพ (13-15)%
โจมตี
Suffix of the Order 81 ค่า ความแม่นยำ (211-250)
คุณภาพ (16-18)%
โจมตี
Prefix Tora's 60 เสริมความเสียหาย กายภาพ (5-6) ถึง (8-9)
โอกาส 30% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Tora's 60 เสริมความเสียหาย กายภาพ (9-10) ถึง (14-15)
โอกาส 30% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Tora's 72 เสริมความเสียหาย กายภาพ (7-8) ถึง (10-11)
โอกาส 35% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Tora's 72 เสริมความเสียหาย กายภาพ (11-13) ถึง (16-17)
โอกาส 35% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Tora's 81 เสริมความเสียหาย กายภาพ (14-16) ถึง (18-20)
โอกาส 40% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Tora's 81 เสริมความเสียหาย กายภาพ (9-11) ถึง (12-14)
โอกาส 40% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 60 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (5-6)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Chosen 72 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (7-8)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Prefix Chosen 81 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (9-10)% ความเสียหาย, ธาตุ, โจมตี
Suffix of the Order 60 มีโอกาส 10% ที่จะใช้งานสกิล Blood Rage เลเวล 1 เมื่อสังหารศัตรู
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Order 75 มีโอกาส 10% ที่จะใช้งานสกิล Blood Rage เลเวล 1 เมื่อสังหารศัตรู
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13-16)%
โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)%
คุณภาพ (7-12)%
โจมตี, ความเร็ว
Suffix of the Order 75 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13-16)%
คุณภาพ (13-18)%
โจมตี, ความเร็ว
Prefix Chosen 60 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (5-6)% ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Chosen 72 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (7-8)% ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Chosen 81 การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (9-10)% ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Suffix of the Order 60 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (15-20)%
คุณภาพ (7-12)%
โจมตี, คริติคอล
Suffix of the Order 75 เพิ่มโอกาสคลิติคอล (21-25)%
คุณภาพ (13-18)%
โจมตี, คริติคอล
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ระหว่างที่ใช้งานขวดขึ้น (8-12)%
มีโอกาสเลี่ยงการติดสถานะ มึนงง 50% ขณะอยู่ในผลของขวดยา
ความเร็ว
Suffix of the Order 60 เพิ่มโอกาสคริติคอล (60-80)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา คริติคอล
Suffix of the Order 60 เพิ่มระดับความหายากของไอเท็มที่ดรอป (20-30)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา
Suffix of the Order 60 ดูดความเสียหายที่ได้รับ 15% ไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในผลของขวดยา พลังชีวิต
Suffix of the Order 60 ฟื้นฟู พลังชีวิต 3% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยา พลังชีวิต
Suffix of the Order 60 ลดการใช้มานา (25-20)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา มานา
Prefix Catarina's 60 เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ 1 หินสกิล
Prefix Catarina's 80 เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ 2 หินสกิล
Prefix Chosen 60 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (8-9)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (13-14)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-13)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (15-16)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-14)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (14-16)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (17-19)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (8-9)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (13-14)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (15-16)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-13)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (17-19)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-14)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (14-16)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มค่า เกราะ (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (13-14)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มค่า เกราะ (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มค่า เกราะ (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (8-9)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มค่า เกราะ (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-13)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มค่า เกราะ (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มค่า เกราะ (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (15-16)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มค่า เกราะ (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-14)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มค่า เกราะ (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (14-16)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มค่า เกราะ (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (17-19)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (13-14)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (8-9)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (15-16)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-13)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (14-16)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-14)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (17-19)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (8-9)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (13-14)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-13)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (15-16)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (17-19)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (14-16)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-14)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (13-14)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (8-9)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (15-16)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-13)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-14)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (14-16)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (17-19)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (8-9)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (12-14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (13-14)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (10-11)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (15-16)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 72 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15-17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-13)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (12-14)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (17-19)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 81 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (18-21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด (14-16)
พลังชีวิต, ป้องกัน
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81-85)%
โอกาส (13-15)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86-94)%
โอกาส (16-17)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95-105)%
โอกาส (18-20)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81-85)%
โอกาส (13-15)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86-94)%
โอกาส (16-17)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95-105)%
โอกาส (18-20)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81-85)%
มีโอกาส (13-15)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86-94)%
มีโอกาส (16-17)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95-105)%
มีโอกาส (18-20)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81-85)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (13-15)%
ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86-94)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (16-17)%
ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95-105)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (18-20)%
ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Order 72 คุณ โชคดี ในการคำนวณ โอกาสคริติคอล ขณะอยู่ในสถานะ Focus คริติคอล
Prefix Chosen 60 ค่า มานาสูงสุด (26-30)
ความเสียหายที่ได้รับ 4% ถูกเยียวยาเป็นมานา
พลังชีวิต, มานา
Prefix Chosen 72 ค่า มานาสูงสุด (31-35)
ความเสียหายที่ได้รับ 5% ถูกเยียวยาเป็นมานา
พลังชีวิต, มานา
Prefix Chosen 81 ค่า มานาสูงสุด (36-40)
ความเสียหายที่ได้รับ 6% ถูกเยียวยาเป็นมานา
พลังชีวิต, มานา
Prefix Chosen 60 ค่า มานาสูงสุด (26-30)
ลดมานาในการใช้สกิลลง 3%
มานา
Prefix Chosen 72 ค่า มานาสูงสุด (31-35)
ลดมานาในการใช้สกิลลง 4%
มานา
Prefix Chosen 81 ค่า มานาสูงสุด (36-40)
ลดมานาในการใช้สกิลลง 5%
มานา
Prefix Elreon's 60 สกิลแชนเนลใช้มานาสุทธิ -1 มานา
Prefix Elreon's 72 สกิลแชนเนลใช้มานาสุทธิ -2 มานา
Prefix Elreon's 81 สกิลแชนเนลใช้มานาสุทธิ -3 มานา
Prefix Elreon's 60 สกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ (-5--4) มานา
Prefix Elreon's 72 สกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ (-7--6) มานา
Prefix Elreon's 81 สกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ (-9--8) มานา
Prefix Chosen 60 จำนวน Raised Zombie สูงสุด 1
จำนวน โครงกระดูก สูงสุด 1
มิเนียน
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (9-10)%
ระยะการฟาด 1
ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (11-13)%
ระยะการฟาด 1
ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (14-16)%
ระยะการฟาด 1
ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Chosen 60 เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ 1
ระยะการฟาด 1
โจมตี, หินสกิล
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (7-8)% ความเร็ว
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (9-10)% ความเร็ว
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (11-12)% ความเร็ว
Suffix of the Order 75 จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด 1
Suffix of the Order 75 จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด 1
Suffix of the Order 75 จำนวน Power Charge ต่ำสุด 1
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (10-11)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (10-11)%
โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (19-21)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (19-21)%
โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (12-13)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (12-13)%
โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (22-24)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (22-24)%
โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (14-15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (14-15)%
โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว, มิเนียน
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (25-28)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (25-28)%
โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว, มิเนียน
Prefix Chosen 60 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (26-32)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (26-32)%
พลังชีวิต, ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Chosen 60 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (16-19)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (16-19)%
พลังชีวิต, ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Chosen 72 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20-24)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20-24)%
พลังชีวิต, ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Chosen 72 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (33-38)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (33-38)%
พลังชีวิต, ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Chosen 81 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (25-28)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (25-28)%
พลังชีวิต, ความเสียหาย, มิเนียน
Prefix Chosen 81 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (39-45)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (39-45)%
พลังชีวิต, ความเสียหาย, มิเนียน
Suffix of the Order 60 มิเนียนฟื้นฟูพลังชีวิต 100% เมื่อคุณ Focus พลังชีวิต, มิเนียน
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13-14)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
ธาตุ, น้ำแข็ง, ความเร็ว, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15-17)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
ธาตุ, น้ำแข็ง, ความเร็ว, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (18-20)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
ธาตุ, น้ำแข็ง, ความเร็ว, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13-14)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อคุณไม่มีการถูกโจมตีในตอนนี้ (6-9)%
ความเร็ว
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15-17)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อคุณไม่มีการถูกโจมตีในตอนนี้ (6-9)%
ความเร็ว
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (18-20)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อคุณไม่มีการถูกโจมตีในตอนนี้ (6-9)%
ความเร็ว
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13-14)%
มีโอกาส (8-12)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
ความเร็ว
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15-17)%
มีโอกาส (8-12)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
ความเร็ว
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (18-20)%
มีโอกาส (8-12)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
ความเร็ว
Suffix of Hillock 60 เพิ่ม คุณสมบัติ 4% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Hillock 72 เพิ่ม คุณสมบัติ 5% ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Hillock 81 เพิ่ม คุณสมบัติ 6% ค่าคุณสมบัติ
Prefix Chosen 60 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5-8)%
เพิ่มมานาสูงสุด (5-8)%
พลังชีวิต, มานา
Prefix It's 60 นำ (8-10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix It's 60 นำ 4% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix It's 72 นำ (5-6)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix It's 72 นำ (11-13)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix It's 81 นำ (14-16)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix It's 81 นำ (7-8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ความเสียหาย, กายภาพ, เคออส
Prefix Chosen 60 เสริมป้องกันกายภาพ 8% ขณะอยู่ในสถานะ Focus กายภาพ
Prefix Chosen 72 เสริมป้องกันกายภาพ (9-10)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus กายภาพ
Prefix Chosen 81 เสริมป้องกันกายภาพ (11-12)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus กายภาพ
Prefix Chosen 60 ค่า เกราะ (1000-1600) ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul กายภาพ
Prefix Chosen 72 ค่า เกราะ (1601-2200) ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul กายภาพ
Prefix Chosen 81 ค่า เกราะ (2201-3000) ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul กายภาพ
Prefix Korell's 60 รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (3-4)% เป็น ไฟ แทน กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Korell's 72 รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (5-6)% เป็น ไฟ แทน กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Korell's 81 รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (7-8)% เป็น ไฟ แทน กายภาพ, ธาตุ, ไฟ
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (10-12)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (9-10)%
ความเสียหาย, ความเร็ว
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (13-16)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (11-13)%
ความเสียหาย, ความเร็ว
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (17-20)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (14-16)%
ความเสียหาย, ความเร็ว
Prefix Chosen 60 เลเวลเจม กระสุน ที่ใส่ 1
อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
หินสกิล
Suffix of Janus 60 เพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค (31-35)%
Suffix of Janus 72 เพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค (36-40)%
Suffix of Janus 81 เพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค (41-45)%
Suffix of the Order 60 ฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง (23-25)% เมื่อคุณ Focus มานา, ป้องกัน
Suffix of the Order 72 ฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง (26-28)% เมื่อคุณ Focus มานา, ป้องกัน
Suffix of the Order 81 ฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง (29-31)% เมื่อคุณ Focus มานา, ป้องกัน
Suffix of the Order 60 ทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Order 72 ทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Order 81 ทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Chosen 60 เลเวลเจม AoE ที่ใส่ 1
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (8-10)%
หินสกิล
Suffix of the Order 60 สกิลจะไม่ใช้ มานา ขณะอยู่ในสถานะ Focus มานา
Prefix Haku's 60 คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ (5-6)% หินสกิล
Prefix Haku's 72 คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ (6-7)% หินสกิล
Prefix Haku's 81 คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ (7-8)% หินสกิล
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (60-64)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (16-20)%
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (36-41)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (7-9)%
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (42-50)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (10-12)%
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (65-72)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (21-25)%
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (51-60)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (13-15)%
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (73-80)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (26-30)%
มานา, ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (53-58)%
นำ (3-4)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
ความเสียหาย, เคออส, นักเวทย์
Prefix Chosen 60 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (38-40)%
นำ 2% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
ความเสียหาย, เคออส, นักเวทย์
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (41-45)%
นำ 3% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
ความเสียหาย, เคออส, นักเวทย์
Prefix Chosen 72 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (59-66)%
นำ (5-6)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
ความเสียหาย, เคออส, นักเวทย์
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (46-50)%
นำ 4% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
ความเสียหาย, เคออส, นักเวทย์
Prefix Chosen 81 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (67-75)%
นำ (7-8)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
ความเสียหาย, เคออส, นักเวทย์
Prefix Chosen 60 มีโอกาส (8-10)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Suffix of the Order 60 เพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (81-100)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Order 72 เพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (101-120)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Order 81 เพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (121-140)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Order 60 ค่า Strength และ Dexterity (11-12) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Order 72 ค่า Strength และ Dexterity (13-14) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Order 81 ค่า Strength และ Dexterity (15-17) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Order 60 ค่า Strength และ Intelligence (11-12) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Order 72 ค่า Strength และ Intelligence (13-14) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Order 81 ค่า Strength และ Intelligence (15-17) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Order 60 ค่า Strength (10-15)
คุณภาพ (7-10)%
ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Order 72 ค่า Strength (16-20)
คุณภาพ (11-14)%
ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Order 81 ค่า Strength (21-25)
คุณภาพ (15-18)%
ค่าคุณสมบัติ
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (18-20)% ความเร็ว
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (21-25)% ความเร็ว
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (26-30)% ความเร็ว
Suffix Jorgin's 60 มีโอกาส 10% ที่จะเรียก Spectral Wolf เลเวล 18 เมื่อสังหาร มิเนียน
Suffix of the Order 60 เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (7-8)% ความเร็ว
Suffix of the Order 72 เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (9-10)% ความเร็ว
Suffix of the Order 81 เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (11-12)% ความเร็ว
Suffix of the Order 75 ใช้งานสกิลเวทที่ใส่ไว้ เมื่อคุณใช้งานสกิล นักเวทย์, หินสกิล
Suffix of the Order 60 ร่ายสกิลเวทที่ใส่ไว้เมื่อคุณ Focus นักเวทย์, หินสกิล

จิวเวล

ชื่อ เลเวล สถานะ Tags
Suffix of Deadliness 1 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (6-10)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (6-10)%
โจมตี, คริติคอล
Suffix of Adaption 1 ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (6-8) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Resistance 1 ต้านทาน ทุกธาตุ (8-10)% ธาตุ, ต้านทาน
Suffix of Blasting 1 เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (10-12)% ความเสียหาย
Suffix of Zeal 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (2-4)% โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว
Prefix Harmonic 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีขณะใช้อาวุธคู่ขึ้น (4-6)% โจมตี, ความเร็ว
Prefix Charging 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีขณะถือโล่ขึ้น (4-6)% โจมตี, ความเร็ว
Prefix Cleaving 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือขวานขึ้น (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Bleeding 1 การโจมตี มีโอกาส (3-5)% ที่จะทำให้ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล (12-16)%
กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Haemophilia 1 เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (16-20)% ความเสียหาย, กายภาพ, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Parrying 1 โอกาสบล็อค การโจมตี 1% ขณะถือ อาวุธคู่
Prefix Shielding 1 โอกาสบล็อค การโจมตี 1% ขณะถือ โล่
Prefix Deflecting 1 โอกาสบล็อค การโจมตี 1% ขณะถือ ไม้พลอง
Prefix Volleying 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือธนูขึ้น (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Combusting 1 เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (16-20)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Resonant 1 เพิ่มความเร็วในการร่ายขณะถืออาวุธคู่ขึ้น (3-5)% นักเวทย์, ความเร็ว
Prefix Warding 1 เพิ่มความเร็วในการร่ายเมื่อถือโล่ขึ้น (3-5)% นักเวทย์, ความเร็ว
Prefix Wright's 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย (3-5)% ขณะถือ ไม้พลอง นักเวทย์, ความเร็ว
Prefix Chaotic 1 เพิ่มความเสียหาย เคออส (9-13)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of Atrophy 1 ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง (3-4)% ความเสียหาย, เคออส
Suffix of Order 1 ต้านทาน เคออส (7-13)% เคออส, ต้านทาน
Prefix Ripping 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือกรงเล็บขึ้น (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
Prefix Avalanching 1 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย สกิลน้ำแข็ง (14-18)% ธาตุ, น้ำแข็ง, คริติคอล
Prefix Arctic 1 ตัวคูณคริติคอล ด้วย สกิลน้ำแข็ง (15-18)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, คริติคอล
Prefix Chilling 1 เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (14-16)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Suffix of Gelidity 1 ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง (3-4)% ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง
Prefix Cryomantic 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย ให้สกิล น้ำแข็ง (3-5)% ธาตุ, น้ำแข็ง, นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Shelter 1 ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า (10-12)% ธาตุ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, ต้านทาน
Suffix of the Beast 1 ต้านทาน น้ำแข็ง (12-15)% ธาตุ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Suffix of Menace 1 เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (8-12)% คริติคอล
Suffix of Potency 1 ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง (9-12)% ความเสียหาย, คริติคอล
Prefix Slicing 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือมีดขึ้น (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Wounding 1 เพิ่มความเสียหาย (8-10)% ความเสียหาย
Suffix of Entropy 1 เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (10-12)% ความเสียหาย
Prefix Flanking 1 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (12-14)% ขณะถือ โล่ ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Dexterity 1 ค่า Dexterity (12-16) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Cunning 1 ค่า Dexterity และ Intelligence (8-10) ค่าคุณสมบัติ
Prefix Technical 1 เพิ่มโอกาสคริติคอล โจมตี (14-18)% ขณะถือ อาวุธคู่ โจมตี, คริติคอล
Prefix Puncturing 1 ตัวคูณคริติคอล (15-18)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Prefix Dissipating 1 มีโอกาสบล็อคเวท 1% ขณะถืออาวุธคู่
Prefix Sorcerer's 1 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (14-16)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, นักเวทย์
Suffix of the Apocalypse 1 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย สกิลธาตุ (10-14)% ธาตุ, คริติคอล
Suffix of the Elements 1 ตัวคูณคริติคอล ด้วย สกิลธาตุ (12-15)% ความเสียหาย, ธาตุ, คริติคอล
Prefix Serene 1 เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (4-6)% ป้องกัน
Prefix Shimmering 1 เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6-8)% ป้องกัน
Suffix of Focus 1 ได้รับโล่พลังงาน (2-3) ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี ป้องกัน, โจมตี
Prefix Fevered 1 เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (6-8)% ป้องกัน
Suffix of the Hearth 1 ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง (10-12)% ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, ต้านทาน
Prefix Incinerating 1 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย สกิลไฟ (14-18)% ธาตุ, ไฟ, คริติคอล
Prefix Infernal 1 ตัวคูณคริติคอล ด้วย สกิลไฟ (15-18)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, คริติคอล
Prefix Flaming 1 เพิ่มความเสียหาย ไฟ (14-16)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Suffix of Zealousness 1 ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง (3-4)% ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ
Prefix Pyromantic 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย ให้สกิล ไฟ (3-5)% ธาตุ, ไฟ, นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Insulation 1 ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า (10-12)% ธาตุ, ไฟ, สายฟ้า, ต้านทาน
Suffix of the Dragon 1 ต้านทาน ไฟ (12-15)% ธาตุ, ไฟ, ต้านทาน
Suffix of Freezing 1 เพิ่มระยะเวลาในการแช่แข็งของศัตรูขึ้น (12-16)%
โอกาส (3-5)% ที่จะแช่แข็ง
ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Burning 1 เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (6-8)%
โอกาส (3-5)% ที่จะลุกไหม้
ธาตุ, ไฟ, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Precision 1 เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (10-14)% โจมตี
Prefix Armoured 1 เพิ่มค่า เกราะ (14-18)% ป้องกัน
Suffix of Berserking 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3-5)% โจมตี, ความเร็ว
Prefix Sinister 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ขวาน (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Fierce 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ธนู (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Enchanting 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย (2-4)% นักเวทย์, ความเร็ว
Prefix Savage 1 เพิ่มความเสียหายด้วย กรงเล็บ (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Lethal 1 เพิ่มความเสียหายด้วย มีด (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Gladiator's 1 เพิ่มความเสียหาย โจมตี (12-14)% ขณะถือ อาวุธคู่ ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Evasive 1 เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (14-18)% ป้องกัน
Prefix Brutal 1 เพิ่มความเสียหายด้วย กระบองและคทา (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Energetic 1 เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (12-15)% มานา
Prefix Soldier's 1 เพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธมือเดียว (12-14)% ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Soaring 1 เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (6-8)% ความเร็ว
Prefix Judging 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ไม้พลอง (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Vicious 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ดาบ (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Champion's 1 เพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ (12-14)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Cruel 1 เพิ่มความเสียหายด้วย ไม้กายสิทธิ์ (14-16)% ความเสียหาย, โจมตี
Suffix of Intelligence 1 ค่า Intelligence (12-16) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Raiding 1 เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (4-6)%
Suffix of Fending 1 โอกาส (4-6)% ที่จะ Knockback ศัตรู เมื่อโจมตี
Suffix of Rejuvenation 1 ได้พลังชีวิต (2-3) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู พลังชีวิต, โจมตี
Prefix Hungering 1 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิต, กายภาพ, โจมตี
Prefix Thundering 1 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย สกิลไฟฟ้า (14-18)% ธาตุ, สายฟ้า, คริติคอล
Prefix Surging 1 ตัวคูณคริติคอล ด้วย สกิลไฟฟ้า (15-18)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, คริติคอล
Prefix Humming 1 เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (14-16)% ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า
Prefix Electromantic 1 เพิ่มความเร็วในการร่าย ให้สกิล ไฟฟ้า (3-5)% ธาตุ, สายฟ้า, นักเวทย์, ความเร็ว
Suffix of Grounding 1 ต้านทาน ไฟฟ้า (12-15)% ธาตุ, สายฟ้า, ต้านทาน
Prefix Beating 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือกระบองและคทาขึ้น (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Efficiency 1 ลดมานาในการใช้สกิลลง (3-5)% มานา
Suffix of Absorption 1 ได้รับมานา (1-2) ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี มานา, โจมตี
Prefix Thirsting 1 ดูด (0.2-0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา มานา, กายภาพ, โจมตี
Suffix of Weight 1 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลประชิดขึ้น (10-14)% โจมตี, คริติคอล
Suffix of Demolishing 1 ตัวคูณคริติคอล ประชิด (12-15)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Suffix of Combat 1 เพิ่มความเสียหาย ประชิด (10-12)% ความเสียหาย, โจมตี
Prefix Sabotage 1 เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (14-16)% ความเสียหาย
Prefix Arming 1 เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (6-8)% ความเร็ว
Suffix of Training 1 เพิ่มความแม่นยำของมิเนียนขึ้น (22-26)% โจมตี, มิเนียน
Prefix Leadership 1 เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (14-16)% ความเสียหาย, มิเนียน
Suffix of Resilience 1 ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน (11-15)% ธาตุ, ต้านทาน, มิเนียน
Prefix Master's 1 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (8-12)% พลังชีวิต, มิเนียน
Prefix Piercing 1 ตัวคูณคริติคอล ด้วย อาวุธประชิดมือเดียว (15-18)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Prefix Harming 1 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย อาวุธประชิดมือเดียว (14-18)% โจมตี, คริติคอล
Prefix Bandit's 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถืออาวุธมือเดียวประชิดขึ้น (4-6)% โจมตี, ความเร็ว
Prefix Vivid 1 เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5-7)% พลังชีวิต
Prefix Enlightened 1 เพิ่มมานาสูงสุด (8-10)% มานา
Prefix Sharpened 1 เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (14-16)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Exsanguinating 1 ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง (3-4)% ความเสียหาย, กายภาพ
Suffix of Poisoning 1 เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (6-8)%
โอกาส (3-5)% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Venom 1 เพิ่มความเสียหาย พิษ (16-20)% ความเสียหาย, เคออส, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Archery 1 เพิ่มความเสียหาย กระสุน (10-12)% ความเสียหาย
Prefix Thwarting 1 มีโอกาสบล็อคเวท 1% ขณะถือโล่
Prefix Battlemage's 1 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (14-16)% ขณะถือ โล่ ความเสียหาย, นักเวทย์
Suffix of Shocking 1 เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของศัตรูขึ้น (12-16)%
โอกาส (3-5)% ที่จะช็อต
ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of Annihilation 1 เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (10-14)% นักเวทย์, คริติคอล
Suffix of Unmaking 1 ตัวคูณคริติคอล เวท (12-15)% ความเสียหาย, นักเวทย์, คริติคอล
Suffix of Mysticism 1 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10-12)% ความเสียหาย, นักเวทย์
Prefix Blunt 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือไม้เท้าขึ้น (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
Prefix Halting 1 มีโอกาสบล็อคเวท 1% ขณะถือไม้เท้า
Prefix Wizard's 1 เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (14-16)% ขณะถือ ไม้พลอง ความเสียหาย, นักเวทย์
Suffix of Athletics 1 ค่า Strength และ Dexterity (8-10) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Strength 1 ค่า Strength (12-16) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Spirit 1 ค่า Strength และ Intelligence (8-10) ค่าคุณสมบัติ
Suffix of Stunning 1 เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (10-14)%
Suffix of Recovery 1 หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10-14)%
Prefix Fencing 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือดาบขึ้น (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
Prefix Shaman's 1 เพิ่มความเสียหาย โทเทม (12-16)% ความเสียหาย
Suffix of Runes 1 ต้านทาน ทุกธาตุ ของโทเทม (6-10)% ธาตุ, ต้านทาน
Prefix Carved 1 เพิ่มพลังชีวิต โทเทม (8-12)% พลังชีวิต
Prefix Trapping 1 เพิ่มความเสียหาย กับดัก (14-16)% ความเสียหาย
Prefix Honed 1 เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (6-8)% ความเร็ว
Prefix Rupturing 1 ตัวคูณคริติคอล ด้วย อาวุธประชิดสองมือ (15-18)% ความเสียหาย, โจมตี, คริติคอล
Prefix Sundering 1 เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย อาวุธประชิดสองมือ (14-18)% โจมตี, คริติคอล
Prefix Warrior's 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถืออาวุธสองมือประชิดขึ้น (4-6)% โจมตี, ความเร็ว
Prefix Jinxing 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี ด้วยไม้กายสิทธิ์ (6-8)% โจมตี, ความเร็ว
Suffix of Chilling 30 เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง (6-10)% ธาตุ, น้ำแข็ง, สถานะเจ็บป่วย
Prefix Hale 1 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (21-25) พลังชีวิต
Prefix Healthy 35 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (26-30) พลังชีวิต
Prefix Sanguine 74 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (31-35) พลังชีวิต
Prefix Stalwart 82 ค่า พลังชีวิตสูงสุด (36-40) พลังชีวิต
Prefix Beryl 1 ค่า มานาสูงสุด (21-25) มานา
Prefix Cobalt 40 ค่า มานาสูงสุด (26-30) มานา
Prefix Azure 75 ค่า มานาสูงสุด (31-35) มานา
Prefix Sapphire 83 ค่า มานาสูงสุด (36-40) มานา
Suffix of Shocking 30 เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า (6-10)% ธาตุ, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย
Suffix of the Deadeye 1 เพิ่มค่า ความแม่นยำ (20-30)% ถ้าไม่ได้สังหารมาเร็วๆนี้ โจมตี
Suffix of Malevolence 36 เสริมความเสียหาย เคออส 1 ถึง 3 ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Suffix of Malice 48 เสริมความเสียหาย เคออส (2-3) ถึง (4-5) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Suffix of Sin 64 เสริมความเสียหาย เคออส (4-5) ถึง (6-7) ให้กับการโจมตี ความเสียหาย, เคออส, โจมตี
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (17-20) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Polar 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (21-24) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Entombing 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-15) ถึง (25-28) ให้การโจมตีด้วย ขวาน ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถึง (17-20) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Polar 68 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12-13) ถึง (21-24) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Entombing 83 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-15) ถึง (25-28) ให้การโจมตีด้วย ธนู ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frosted 1 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-5) ถึง (9-10) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Freezing 38 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6-7) ถึง (11-13) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Frozen 47 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8-9) ถึง (14-16) ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี
Prefix Glaciated 59 เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10-11) ถ