ธนู

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Crude Bow 1 5 to 13 1.4 12.6 0 14 0
Icon Short Bow 5 6 to 16 1.5 16.5 0 26 0
Icon Long Bow 9 6 to 25 1.3 20.2 0 38 0
Icon Composite Bow 14 12 to 26 1.3 24.7 0 53 0
Icon Recurve Bow 18 11 to 34 1.25 28.1 0 65 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
15 to 25
Icon Bone Bow 23 11 to 34 1.4 31.5 0 80 0
Icon Royal Bow 28 10 to 41 1.45 37 0 95 0
ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +%
20 to 24
Icon Hedron Bow 30 9 to 13 1.3 14.3 0 101 0
ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
40 to 48
60 to 72
Icon Death Bow 32 20 to 53 1.2 43.8 0 107 0
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30 to 50
Icon Grove Bow 35 15 to 44 1.5 44.3 0 116 0
Icon Reflex Bow 36 27 to 40 1.4 46.9 0 124 0
ความเร่งของการเคลื่อนที่ +%
6
Icon Decurve Bow 38 17 to 69 1.25 53.8 0 125 0
Icon Compound Bow 41 26 to 55 1.3 52.7 0 134 0
Icon Sniper Bow 44 23 to 68 1.25 56.9 0 143 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
15 to 25
Icon Ivory Bow 47 20 to 61 1.4 56.7 0 152 0
Icon Foundry Bow 50 13 to 20 1.3 21.5 0 161 0
ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
70 to 84
110 to 124
Icon Highborn Bow 50 17 to 67 1.45 60.9 0 161 0
ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +%
20 to 24
Icon Decimation Bow 53 31 to 81 1.2 67.2 0 170 0
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30 to 50
Icon Thicket Bow 56 22 to 67 1.5 66.8 0 179 0
Icon Steelwood Bow 57 40 to 60 1.4 70 0 190 0
ความเร่งของการเคลื่อนที่ +%
6
Icon Citadel Bow 58 25 to 100 1.25 78.1 0 185 0
Icon Ranger Bow 60 39 to 81 1.3 78 0 212 0
Icon Assassin Bow 62 30 to 89 1.25 74.4 0 212 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
15 to 25
Icon Spine Bow 64 26 to 78 1.4 72.8 0 212 0
Icon Imperial Bow 66 20 to 78 1.45 71.1 0 212 0
ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +%
20 to 24
Icon Harbinger Bow 68 35 to 92 1.2 76.2 0 212 0
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30 to 50
Icon Solarine Bow 70 16 to 24 1.3 26 0 212 0
ความเสียหายจากไฟต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากไฟสูงสุดเพิ่มเติม
105 to 116
160 to 172
Icon Maraketh Bow 71 44 to 66 1.4 77 0 222 0
ความเร่งของการเคลื่อนที่ +%
10

กรงเล็บ

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Nailed Fist 3 4 to 11 1.6 12 0 11 11
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
3
Icon Sharktooth Claw 7 6 to 17 1.5 17.3 0 14 20
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
6
Icon Awl 12 7 to 23 1.55 23.3 0 25 25
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
7
Icon Cat's Paw 17 12 to 22 1.6 27.2 0 39 27
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
8
Icon Blinder 22 12 to 31 1.55 33.3 0 41 41
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
12
Icon Timeworn Claw 26 16 to 43 1.3 38.4 0 39 56
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
19
Icon Sparkling Claw 30 14 to 38 1.6 41.6 0 64 44
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
15
Icon Shadow Fangs 30 13 to 24 1.6 29.6 0 54 54
ความเสียหายจากเคออสต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากเคออสสูงสุดเพิ่มเติม
23 to 33
45 to 60
Icon Fright Claw 34 12 to 46 1.5 43.5 0 61 61
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
20
Icon Double Claw 36 15 to 44 1.5 44.3 0 67 67
มานาที่ได้ต่อเป้าหมาย
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
6
15
Icon Thresher Claw 37 20 to 53 1.3 47.5 0 53 77
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
25
Icon Gouger 40 15 to 51 1.5 49.5 0 70 70
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
24
Icon Tiger's Paw 43 23 to 43 1.6 52.8 0 88 61
ค่าชีวิตที่ดูดได้จากความเสียหายกายภาพต่อการโจมตี
160
Icon Gut Ripper 46 20 to 53 1.5 54.8 0 80 80
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
44
Icon Prehistoric Claw 49 26 to 68 1.3 61.1 0 69 100
ค่าชีวิตที่ดูดได้จากความเสียหายกายภาพต่อการโจมตี
200
Icon Malign Fangs 50 20 to 37 1.6 45.6 0 86 86
ความเสียหายจากเคออสต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากเคออสสูงสุดเพิ่มเติม
38 to 48
70 to 90
Icon Noble Claw 52 21 to 56 1.6 61.6 0 105 73
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
40
Icon Eagle Claw 55 17 to 69 1.5 64.5 0 94 94
ค่าชีวิตที่ดูดได้จากความเสียหายกายภาพต่อการโจมตี
200
Icon Twin Claw 57 21 to 64 1.5 63.8 0 103 103
มานาที่ได้ต่อเป้าหมาย
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
10
28
Icon Great White Claw 58 30 to 78 1.3 70.2 0 81 117
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
46
Icon Throat Stabber 60 21 to 73 1.5 70.5 0 113 113
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
40
Icon Hellion's Paw 62 29 to 55 1.6 67.2 0 131 95
ค่าชีวิตที่ดูดได้จากความเสียหายกายภาพต่อการโจมตี
160
Icon Eye Gouger 64 26 to 68 1.5 70.5 0 113 113
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
50
Icon Vaal Claw 66 29 to 76 1.3 68.3 0 95 131
ค่าชีวิตที่ดูดได้จากความเสียหายกายภาพต่อการโจมตี
200
Icon Imperial Claw 68 25 to 65 1.6 72 0 131 95
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
46
Icon Terror Claw 70 18 to 71 1.5 66.8 0 113 113
ค่าชีวิตที่ดูดได้จากความเสียหายกายภาพต่อการโจมตี
200
Icon Void Fangs 70 22 to 41 1.6 50.4 0 113 113
ความเสียหายจากเคออสต่ำสุดเพิ่มเติม
ความเสียหายจากเคออสสูงสุดเพิ่มเติม
40 to 55
80 to 98
Icon Gemini Claw 72 23 to 68 1.5 68.3 0 121 121
มานาที่ได้ต่อเป้าหมาย
พลังชีวิตที่ได้ต่อเป้าหมาย
14
38

มีด

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Glass Shank 1 6 to 10 1.5 12 0 9 6
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Skinning Knife 5 4 to 17 1.45 15.2 0 16 11
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Stiletto 15 7 to 27 1.5 25.5 0 30 30
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Hollowpoint Dagger 30 12 to 46 1.4 40.6 0 54 54
Local All Damage Can Poison
1
Icon Flaying Knife 30 11 to 45 1.4 39.2 0 64 44
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Prong Dagger 36 14 to 54 1.35 45.9 0 55 77
ค่าบล็อกการโจมตีพื้นฐานของมอนสเตอร์ %
4
Icon Poignard 41 13 to 52 1.5 48.8 0 72 72
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Pressurised Dagger 50 18 to 71 1.4 62.3 0 86 86
Local All Damage Can Poison
1
Icon Trisula 51 19 to 74 1.35 62.8 0 83 99
ค่าบล็อกการโจมตีพื้นฐานของมอนสเตอร์ %
4
Icon Gutting Knife 56 19 to 76 1.4 66.5 0 113 78
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Ambusher 60 19 to 74 1.5 69.8 0 113 113
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Sai 70 22 to 88 1.35 74.3 0 121 121
ค่าบล็อกการโจมตีพื้นฐานของมอนสเตอร์ %
6
Icon Pneumatic Dagger 70 20 to 79 1.4 69.3 0 121 121
Local All Damage Can Poison
1

ขวานมือเดียว

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Rusted Hatchet 2 6 to 11 1.5 12.8 12 6 0
Icon Jade Hatchet 6 10 to 15 1.45 18.1 21 10 0
Icon Boarding Axe 11 11 to 21 1.5 24 28 19 0
Icon Cleaver 16 12 to 35 1.3 30.6 48 14 0
Icon Broad Axe 21 19 to 34 1.35 35.8 54 25 0
Icon Arming Axe 25 14 to 42 1.4 39.2 58 33 0
Icon Decorative Axe 29 27 to 50 1.2 46.2 80 23 0
Icon Experimented Axe 30 21 to 44 1.3 42.3 78 34 0
Maximum Rage
10
Icon Spectral Axe 33 29 to 48 1.3 50.1 85 37 0
Icon Etched Hatchet 35 26 to 46 1.35 48.6 93 43 0
ความเสียหายทางกายภาพ +%
8
Icon Jasper Axe 36 32 to 50 1.3 53.3 86 40 0
Icon Tomahawk 39 25 to 46 1.5 53.3 81 56 0
Icon Wrist Chopper 42 26 to 79 1.2 63 112 32 0
Icon War Axe 45 35 to 65 1.3 65 106 49 0
Icon Chest Splitter 48 24 to 71 1.4 66.5 105 60 0
Icon Disapprobation Axe 50 32 to 67 1.3 64.4 124 54 0
Maximum Rage
10
Icon Ceremonial Axe 51 45 to 83 1.2 76.8 134 39 0
Icon Wraith Axe 54 45 to 75 1.3 78 134 59 0
Icon Engraved Hatchet 56 40 to 71 1.35 74.9 143 66 0
ความเสียหายทางกายภาพ +%
8
Icon Karui Axe 57 49 to 77 1.3 81.9 132 62 0
Icon Siege Axe 59 38 to 70 1.5 81 119 82 0
Icon Reaver Axe 61 38 to 114 1.2 91.2 167 57 0
Icon Butcher Axe 63 47 to 87 1.3 87.1 149 76 0
Icon Vaal Hatchet 65 30 to 90 1.4 84 140 86 0
Icon Royal Axe 67 54 to 100 1.2 92.4 167 57 0
Icon Infernal Axe 69 51 to 85 1.3 88.4 158 76 0
Icon Psychotic Axe 70 38 to 79 1.3 76.1 163 84 0
Maximum Rage
10
Icon Runic Hatchet 71 44 to 79 1.35 83 163 82 0
ความเสียหายทางกายภาพ +%
12

กระบองมือเดียว

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Driftwood Club 1 6 to 8 1.45 10.2 14 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Tribal Club 5 8 to 13 1.4 14.7 26 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Spiked Club 10 13 to 16 1.45 21 41 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Stone Hammer 15 15 to 27 1.3 27.3 56 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
15
Icon War Hammer 20 13 to 31 1.45 31.9 71 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Bladed Mace 24 19 to 32 1.4 35.7 83 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Ceremonial Mace 28 32 to 40 1.2 43.2 95 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
15
Icon Flare Mace 30 20 to 41 1.3 39.7 101 0 0
Local Display Trigger Level X Fiery Impact On Melee Hit With This Weapon
Local Use Skill On Melee Hit %
10
100
Icon Dream Mace 32 21 to 43 1.4 44.8 107 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Wyrm Mace 34 28 to 42 1.35 47.3 118 0 0
ความเร็วการโจมตี +%
4
Icon Petrified Club 35 31 to 51 1.25 51.3 116 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Barbed Club 38 33 to 42 1.4 52.5 125 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Rock Breaker 41 37 to 69 1.15 61 134 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
15
Icon Battle Hammer 44 25 to 59 1.4 58.8 143 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Flanged Mace 47 38 to 63 1.3 65.7 152 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Crack Mace 50 31 to 64 1.3 61.8 161 0 0
Local Display Trigger Level X Fiery Impact On Melee Hit With This Weapon
Local Use Skill On Melee Hit %
15
100
Icon Ornate Mace 50 53 to 67 1.2 72 161 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
15
Icon Phantom Mace 53 33 to 69 1.4 71.4 170 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Dragon Mace 55 44 to 66 1.35 74.3 184 0 0
ความเร็วการโจมตี +%
4
Icon Ancestral Club 56 48 to 80 1.25 80 179 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Tenderizer 58 49 to 62 1.4 77.7 185 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Gavel 60 54 to 101 1.15 89.1 212 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
15
Icon Legion Hammer 62 35 to 81 1.4 81.2 212 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Pernach 64 49 to 82 1.3 85.2 212 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Auric Mace 66 65 to 82 1.2 88.2 212 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
15
Icon Nightmare Mace 68 38 to 80 1.4 82.6 212 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
10
Icon Boom Mace 70 39 to 81 1.3 78 218 0 0
Local Display Trigger Level X Fiery Impact On Melee Hit With This Weapon
Local Use Skill On Melee Hit %
20
100
Icon Behemoth Mace 70 49 to 74 1.35 83 220 0 0
ความเร็วการโจมตี +%
6

ดาบมือเดียว

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Rusted Sword 1 4 to 9 1.55 10.1 8 8 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Charan's Sword 2 5 to 11 1.45 11.6 9 9 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Copper Sword 5 6 to 14 1.5 15 14 14 0
อัตราความแม่นยำ
45
Icon Sabre 10 5 to 22 1.55 20.9 18 26 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Broad Sword 15 15 to 21 1.45 26.1 30 30 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon War Sword 20 16 to 30 1.4 32.2 41 35 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Ancient Sword 24 18 to 33 1.45 37 44 44 0
อัตราความแม่นยำ
165
Icon Elegant Sword 28 20 to 33 1.5 39.8 46 55 0
อัตราความแม่นยำ
190
Icon Fickle Spiritblade 30 18 to 33 1.6 40.8 54 54 0
Local Physical Damage % To Convert To A Random Element
100
Icon Dusk Blade 32 19 to 54 1.3 47.5 57 57 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Hook Sword 34 28 to 60 1.15 50.6 64 64 0
โอกาสหลบหลีกพื้นฐาน %
4
Icon Variscite Blade 35 25 to 53 1.3 50.7 62 62 0
อัตราความแม่นยำ
240
Icon Cutlass 38 13 to 53 1.55 51.2 55 79 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Baselard 41 37 to 53 1.3 58.5 72 72 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Battle Sword 44 38 to 70 1.2 64.8 83 70 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Elder Sword 47 36 to 66 1.3 66.3 81 81 0
อัตราความแม่นยำ
330
Icon Graceful Sword 50 34 to 55 1.5 66.8 78 94 0
อัตราความแม่นยำ
350
Icon Capricious Spiritblade 50 27 to 51 1.6 62.4 94 94 0
Local Physical Damage % To Convert To A Random Element
100
Icon Twilight Blade 53 30 to 86 1.3 75.4 91 91 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Grappler 55 44 to 94 1.15 79.4 99 99 0
โอกาสหลบหลีกพื้นฐาน %
4
Icon Gemstone Sword 56 39 to 83 1.3 79.3 96 96 0
อัตราความแม่นยำ
400
Icon Corsair Sword 58 20 to 80 1.55 77.5 81 117 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Gladius 60 54 to 78 1.3 85.8 113 113 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Legion Sword 62 53 to 98 1.2 90.6 122 104 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Vaal Blade 64 46 to 86 1.3 85.8 113 113 0
อัตราความแม่นยำ
460
Icon Eternal Sword 66 41 to 68 1.5 81.8 104 122 0
อัตราความแม่นยำ
475
Icon Midnight Blade 68 35 to 99 1.3 87.1 113 113 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Anarchic Spiritblade 70 34 to 63 1.6 77.6 121 121 0
Local Physical Damage % To Convert To A Random Element
100
Icon Tiger Hook 70 37 to 80 1.4 81.9 119 119 0
โอกาสหลบหลีกพื้นฐาน %
6

มีดอาคม

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Carving Knife 10 3 to 26 1.45 21 0 18 26
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Boot Knife 20 8 to 34 1.45 30.5 0 31 45
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Copper Kris 24 10 to 41 1.3 33.2 0 28 60
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
50
Icon Skean 28 11 to 43 1.45 39.2 0 42 60
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Flickerflame Blade 30 12 to 47 1.45 42.8 0 54 54
Local Display Trigger Level X Flame Dash When You Use A Socketed Skill
Local Skills Granted By Item Are Supported By Level X Unique Trigger Support
10
2
Icon Imp Dagger 32 15 to 59 1.2 44.4 0 36 78
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
40
Icon Butcher Knife 38 7 to 62 1.4 48.3 0 55 79
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Boot Blade 44 15 to 59 1.4 51.8 0 63 90
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Golden Kris 47 19 to 75 1.2 56.4 0 51 110
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
50
Icon Royal Skean 50 16 to 64 1.45 58 0 71 102
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Flashfire Blade 50 18 to 73 1.45 66 0 86 86
Local Display Trigger Level X Flame Dash When You Use A Socketed Skill
Local Skills Granted By Item Are Supported By Level X Unique Trigger Support
20
2
Icon Fiend Dagger 53 22 to 87 1.2 65.4 0 58 123
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
40
Icon Slaughter Knife 58 10 to 86 1.4 67.2 0 81 117
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Ezomyte Dagger 62 20 to 79 1.4 69.3 0 95 131
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Platinum Kris 64 24 to 95 1.2 71.4 0 76 149
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
50
Icon Imperial Skean 66 18 to 73 1.5 68.3 0 95 131
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
30
Icon Demon Dagger 68 24 to 97 1.2 72.6 0 76 149
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
40
Icon Infernal Blade 70 21 to 85 1.45 76.9 0 121 121
Local Display Trigger Level X Flame Dash When You Use A Socketed Skill
Local Skills Granted By Item Are Supported By Level X Unique Trigger Support
30
2

คทา

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Driftwood Sceptre 1 5 to 8 1.55 10.1 8 0 8
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
10
Icon Darkwood Sceptre 5 8 to 12 1.5 15 14 0 14
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
12
Icon Bronze Sceptre 10 10 to 19 1.4 20.3 22 0 22
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
12
Icon Quartz Sceptre 15 14 to 22 1.4 25.2 25 0 35
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
20
Icon Iron Sceptre 20 18 to 27 1.4 31.5 38 0 38
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
14
Icon Ochre Sceptre 24 17 to 31 1.45 34.8 44 0 44
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
16
Icon Ritual Sceptre 28 21 to 50 1.2 42.6 51 0 51
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
16
Icon Oscillating Sceptre 30 23 to 34 1.45 41.3 44 0 64
Keystone Elemental Overload
1
Icon Shadow Sceptre 32 29 to 44 1.25 45.6 52 0 62
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
22
Icon Grinning Fetish 35 24 to 36 1.5 45 62 0 62
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
18
Icon Horned Sceptre 36 27 to 50 1.3 50.1 66 0 66
ลดค่าป้องกันธาตุของศัตรูลง %
4
Icon Sekhem 38 30 to 55 1.25 53.1 67 0 67
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
18
Icon Crystal Sceptre 41 35 to 52 1.25 54.4 59 0 85
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
30
Icon Lead Sceptre 44 38 to 57 1.25 59.4 77 0 77
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
22
Icon Blood Sceptre 47 30 to 55 1.4 59.5 81 0 81
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
24
Icon Royal Sceptre 50 34 to 80 1.2 68.4 86 0 86
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
24
Icon Stabilising Sceptre 50 35 to 52 1.45 63.1 71 0 102
Keystone Elemental Equilibrium
1
Icon Abyssal Sceptre 53 45 to 67 1.25 70 83 0 99
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
30
Icon Stag Sceptre 55 39 to 72 1.3 72.2 98 0 98
ลดค่าป้องกันธาตุของศัตรูลง %
4
Icon Karui Sceptre 56 37 to 55 1.5 69 96 0 96
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
26
Icon Tyrant's Sekhem 58 43 to 80 1.25 76.9 99 0 99
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
26
Icon Opal Sceptre 60 49 to 73 1.25 76.3 95 0 131
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
40
Icon Platinum Sceptre 62 51 to 76 1.25 79.4 113 0 113
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
30
Icon Vaal Sceptre 64 37 to 70 1.4 74.9 113 0 113
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
32
Icon Carnal Sceptre 66 41 to 95 1.2 81.6 113 0 113
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
32
Icon Void Sceptre 68 50 to 76 1.25 78.8 104 0 122
เพิ่มความเสียหายธาตุอีก %
40
Icon Alternating Sceptre 70 41 to 61 1.45 74 95 0 131
Keystone Secrets Of Suffering
1
Icon Sambar Sceptre 70 42 to 78 1.3 78 121 0 113
ลดค่าป้องกันธาตุของศัตรูลง %
6

Staff

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Gnarled Branch 4 9 to 19 1.3 18.2 12 0 12
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Primitive Staff 9 10 to 31 1.3 26.7 20 0 20
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Long Staff 18 24 to 41 1.3 42.3 35 0 35
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Royal Staff 28 27 to 81 1.15 62.1 51 0 51
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Transformer Staff 30 36 to 66 1.25 63.8 54 0 54
โล่พลังงาน
Local Display Spend Energy Shield For Costs Before Mana For Socketed Skills
66 to 80
1
Icon Crescent Staff 36 41 to 85 1.2 75.6 66 0 66
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
80
Icon Woodful Staff 37 34 to 102 1.15 78.2 65 0 65
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Quarterstaff 45 51 to 86 1.3 89.1 78 0 78
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Reciprocation Staff 50 55 to 102 1.25 98.1 86 0 86
โล่พลังงาน
Local Display Spend Energy Shield For Costs Before Mana For Socketed Skills
100 to 120
1
Icon Highborn Staff 52 48 to 145 1.15 111 89 0 89
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Moon Staff 57 66 to 138 1.2 122.4 101 0 101
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
80
Icon Primordial Staff 58 55 to 165 1.15 126.5 99 0 99
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Lathi 62 72 to 120 1.3 124.8 113 0 113
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Imperial Staff 66 57 to 171 1.15 131.1 113 0 113
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Eclipse Staff 70 70 to 145 1.2 129 117 0 117
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
100
Icon Battery Staff 70 65 to 120 1.25 115.6 117 0 117
โล่พลังงาน
Local Display Spend Energy Shield For Costs Before Mana For Socketed Skills
140 to 165
1

ดาบแทงมือเดียว

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Rusted Spike 3 5 to 11 1.55 12.4 0 20 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Whalebone Rapier 7 4 to 17 1.6 16.8 0 32 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Battered Foil 12 11 to 20 1.5 23.3 0 47 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Basket Rapier 17 11 to 25 1.55 27.9 0 62 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Jagged Foil 22 12 to 29 1.6 32.8 0 77 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Antique Rapier 26 12 to 46 1.3 37.7 0 89 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Elegant Foil 30 18 to 33 1.6 40.8 0 101 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Thorn Rapier 34 19 to 44 1.4 44.1 0 113 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
35
Icon Smallsword 36 19 to 40 1.55 45.7 0 124 0
โอกาสเลือดไหลเมื่อโจมตีโดน %
15
Icon Wyrmbone Rapier 37 13 to 51 1.5 48 0 122 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Burnished Foil 40 25 to 46 1.4 49.7 0 131 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Estoc 43 21 to 50 1.5 53.3 0 140 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Serrated Foil 46 21 to 49 1.6 56 0 149 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Primeval Rapier 49 18 to 73 1.3 59.2 0 158 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Fancy Foil 52 28 to 51 1.6 63.2 0 167 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Apex Rapier 55 29 to 67 1.4 67.2 0 176 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
35
Icon Courtesan Sword 57 29 to 60 1.55 69 0 190 0
โอกาสเลือดไหลเมื่อโจมตีโดน %
15
Icon Dragonbone Rapier 58 19 to 75 1.5 70.5 0 185 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Tempered Foil 60 35 to 65 1.4 70 0 212 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Pecoraro 62 29 to 69 1.5 73.5 0 212 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Spiraled Foil 64 27 to 64 1.6 72.8 0 212 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Vaal Rapier 66 22 to 87 1.3 70.9 0 212 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Jewelled Foil 68 32 to 60 1.6 73.6 0 212 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Harpy Rapier 70 31 to 72 1.4 72.1 0 212 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
35
Icon Dragoon Sword 72 32 to 66 1.5 73.5 0 220 0
โอกาสเลือดไหลเมื่อโจมตีโดน %
20

ขวานสองมือ

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Stone Axe 4 12 to 20 1.3 20.8 17 8 0
Icon Jade Chopper 9 19 to 30 1.25 30.6 31 9 0
Icon Woodsplitter 13 19 to 39 1.3 37.7 36 17 0
Icon Poleaxe 18 29 to 43 1.3 46.8 44 25 0
Icon Double Axe 23 36 to 60 1.25 60 62 27 0
Icon Gilded Axe 28 43 to 58 1.3 65.7 64 37 0
Icon Prime Cleaver 30 36 to 56 1.35 62.1 0 0 0
Local Maximum Quality +
20
Icon Shadow Axe 33 49 to 73 1.25 76.3 80 37 0
Icon Dagger Axe 36 53 to 83 1.2 81.6 89 43 0
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
50
Icon Jasper Chopper 37 58 to 91 1.15 85.7 100 29 0
Icon Timber Axe 41 48 to 99 1.25 91.9 97 45 0
Icon Headsman Axe 45 61 to 92 1.3 99.5 99 57 0
Icon Labrys 49 74 to 123 1.2 118.2 122 53 0
Icon Honed Cleaver 50 55 to 86 1.35 95.2 0 0 0
Local Maximum Quality +
20
Icon Noble Axe 52 76 to 103 1.3 116.4 113 65 0
Icon Abyssal Axe 55 81 to 121 1.25 126.3 128 60 0
Icon Karui Chopper 58 121 to 189 1.05 162.8 151 43 0
Icon Talon Axe 59 88 to 138 1.2 135.6 140 67 0
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
50
Icon Sundering Axe 60 74 to 155 1.3 148.9 149 76 0
Bleeding Dot Multiplier +
20
Icon Ezomyte Axe 62 87 to 131 1.35 147.2 140 86 0
Icon Vaal Axe 64 104 to 174 1.15 159.9 158 76 0
Local Maim On Hit %
25
Icon Despot Axe 66 90 to 122 1.4 148.4 140 86 0
Icon Void Axe 68 96 to 144 1.25 150 149 76 0
Icon Fleshripper 70 97 to 152 1.2 149.4 156 84 0
+% โอกาสจู่โจมคริติคอล
50
Icon Apex Cleaver 70 65 to 101 1.35 112.1 0 0 0
Local Maximum Quality +
20

กระบองสองมือ

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Driftwood Maul 3 10 to 16 1.3 16.9 20 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Tribal Maul 8 17 to 25 1.25 26.3 35 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Mallet 12 16 to 33 1.3 31.9 47 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Sledgehammer 17 25 to 38 1.3 41 62 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
45
Icon Jagged Maul 22 27 to 49 1.3 49.4 77 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Brass Maul 27 40 to 60 1.2 60 92 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Blunt Force Condenser 30 39 to 64 1.15 59.2 101 0 0
Skill Empowers Next X Melee Attacks
1
Icon Fright Maul 32 46 to 62 1.25 67.5 107 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Morning Star 34 45 to 68 1.25 70.6 118 0 0
AOE พื้นฐานเพิ่ม %
15
Icon Totemic Maul 36 57 to 85 1.1 78.1 119 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Great Mallet 40 43 to 88 1.25 81.9 131 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Steelhead 44 54 to 81 1.3 87.8 143 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
45
Icon Spiny Maul 48 55 to 103 1.25 98.8 155 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Crushing Force Magnifier 50 62 to 103 1.15 94.9 161 0 0
Skill Empowers Next X Melee Attacks
1
Icon Plated Maul 51 72 to 108 1.2 108 164 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Dread Maul 54 77 to 104 1.25 113.1 173 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
30
Icon Solar Maul 56 75 to 113 1.25 117.5 187 0 0
AOE พื้นฐานเพิ่ม %
15
Icon Karui Maul 57 112 to 168 1 140 182 0 0
+% ระยะเวลาการมึนงงฐาน
45
Icon Colossus Mallet 59 65 to 135 1.3 130 188 0 0
Area Damage +%
30
Icon Piledriver 61 77 to 115 1.35 129.6 212 0 0
+% การลดเกณฑ์การ Stun
20
Icon Meatgrinder 63 74 to 138 1.25 132.5 212 0 0
Chance To Deal Double Damage %
5
Icon Imperial Maul 65 102 to 153 1.1 140.3 212 0 0
Strength +%
10
Icon Terror Maul 67 101 to 137 1.15 136.9 212 0 0
Chance To Double Stun Duration %
25
Icon Coronal Maul 69 91 to 136 1.2 136.2 220 0 0
AOE พื้นฐานเพิ่ม %
20
Icon Impact Force Propagator 70 81 to 135 1.15 124.2 220 0 0
Skill Empowers Next X Melee Attacks
1

ดาบสองมือ

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Corroded Blade 3 8 to 16 1.45 17.4 11 11 0
อัตราความแม่นยำ +%
40
Icon Longsword 8 11 to 26 1.4 25.9 20 17 0
อัตราความแม่นยำ
60
Icon Bastard Sword 12 17 to 29 1.45 33.4 21 30 0
อัตราความแม่นยำ +%
60
Icon Two-Handed Sword 17 20 to 38 1.4 40.6 33 33 0
อัตราความแม่นยำ
120
Icon Etched Greatsword 22 23 to 48 1.4 49.7 45 38 0
อัตราความแม่นยำ +%
60
Icon Ornate Sword 27 30 to 50 1.4 56 45 54 0
อัตราความแม่นยำ
185
Icon Rebuking Blade 30 34 to 63 1.3 63.1 54 54 0
Attack Critical Strikes Ignore Elemental Resistances
1
Icon Spectral Sword 32 31 to 65 1.35 64.8 57 57 0
อัตราความแม่นยำ +%
45
Icon Curved Blade 35 41 to 68 1.35 73.6 62 73 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
40
Icon Butcher Sword 36 34 to 79 1.3 73.5 69 58 0
อัตราความแม่นยำ
250
Icon Footman Sword 40 39 to 65 1.45 75.4 57 83 0
อัตราความแม่นยำ +%
60
Icon Highland Blade 44 45 to 84 1.35 87.1 77 77 0
อัตราความแม่นยำ
305
Icon Engraved Greatsword 48 49 to 102 1.3 98.2 91 76 0
อัตราความแม่นยำ +%
60
Icon Blasting Blade 50 52 to 97 1.3 96.9 86 86 0
Attack Critical Strikes Ignore Elemental Resistances
1
Icon Tiger Sword 51 54 to 89 1.4 100.1 80 96 0
อัตราความแม่นยำ
360
Icon Wraith Sword 54 52 to 109 1.35 108.7 93 93 0
อัตราความแม่นยำ +%
45
Icon Lithe Blade 56 63 to 104 1.35 112.7 96 113 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
40
Icon Headman's Sword 57 55 to 128 1.3 119 106 89 0
อัตราความแม่นยำ
400
Icon Reaver Sword 59 62 to 104 1.5 124.5 82 119 0
อัตราความแม่นยำ +%
60
Icon Ezomyte Blade 61 62 to 115 1.4 123.9 113 113 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
25
Icon Vaal Greatsword 63 68 to 142 1.3 136.5 122 104 0
อัตราความแม่นยำ
470
Icon Lion Sword 65 69 to 115 1.45 133.4 104 122 0
Str และ Int เพิ่มเติม
50
Icon Infernal Sword 67 62 to 129 1.35 128.9 113 113 0
ค่าโจมตีธาตุของสกิลโจมตี +%
30
Icon Exquisite Blade 70 67 to 112 1.35 120.8 119 131 0
ตัวคูณการจู่โจมคริติคอล +%
50
Icon Banishing Blade 70 61 to 114 1.3 113.8 130 130 0
Attack Critical Strikes Ignore Elemental Resistances
1

ไม้กายสิทธิ์

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Driftwood Wand 1 5 to 9 1.4 9.8 0 0 14
ความเสียหายของเวท +%
8 to 12
Icon Goat's Horn 6 9 to 16 1.2 15 0 0 29
ความเสียหายของเวท +%
10 to 14
Icon Carved Wand 12 9 to 17 1.5 19.5 0 0 47
ความเสียหายของเวท +%
11 to 15
Icon Quartz Wand 18 14 to 27 1.3 26.7 0 0 65
ความเสียหายของเวท +%
18 to 22
Icon Spiraled Wand 24 12 to 37 1.3 31.9 0 0 83
ความเสียหายของเวท +%
15 to 19
Icon Sage Wand 30 23 to 42 1.2 39 0 0 119
ความเสียหายของเวท +%
17 to 21
Icon Assembler Wand 30 16 to 30 1.4 32.2 0 0 101
Gain X Random Charges Every 6 Seconds
1
Icon Pagan Wand 34 22 to 40 1.35 41.9 0 0 118
ความเร็วการร่าย +%
10
Icon Faun's Horn 35 26 to 48 1.2 44.4 0 0 116
ความเสียหายของเวท +%
20 to 24
Icon Engraved Wand 40 21 to 38 1.5 44.3 0 0 131
ความเสียหายของเวท +%
22 to 26
Icon Crystal Wand 45 28 to 52 1.3 52 0 0 146
ความเสียหายของเวท +%
29 to 33
Icon Serpent Wand 49 21 to 64 1.3 55.3 0 0 158
ความเสียหายของเวท +%
26 to 30
Icon Congregator Wand 50 25 to 46 1.4 49.7 0 0 168
Gain X Random Charges Every 6 Seconds
1
Icon Omen Wand 53 33 to 61 1.2 56.4 0 0 200
ความเสียหายของเวท +%
27 to 31
Icon Heathen Wand 55 31 to 57 1.35 59.4 0 0 184
ความเร็วการร่าย +%
10
Icon Demon's Horn 56 38 to 70 1.2 64.8 0 0 179
ความเสียหายของเวท +%
31 to 35
Icon Imbued Wand 59 28 to 53 1.5 60.8 0 0 188
ความเสียหายของเวท +%
33 to 37
Icon Opal Wand 62 35 to 65 1.3 65 0 0 212
ความเสียหายของเวท +%
38 to 42
Icon Tornado Wand 65 25 to 75 1.3 65 0 0 212
ความเสียหายของเวท +%
35 to 39
Icon Prophecy Wand 68 35 to 64 1.2 59.4 0 0 245
ความเสียหายของเวท +%
36 to 40
Icon Accumulator Wand 70 29 to 54 1.4 58.1 0 0 237
Gain X Random Charges Every 6 Seconds
1
Icon Profane Wand 70 33 to 61 1.35 63.5 0 0 237
ความเร็วการร่าย +%
14
Icon Convoking Wand 72 30 to 56 1.4 60.2 0 0 242
Display Item Generation Can Roll Minion Affixes
1

ไม้พลองสงคราม

ชื่อ เลเวล ความเสียหาย โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที พละกำลังที่ต้องการ ความคล่องแคล่วที่ต้องการ ความฉลาดที่ต้องการ
ความสามารถ ค่าพลัง
Icon Iron Staff 13 14 to 42 1.3 36.4 27 0 27
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Coiled Staff 23 27 to 57 1.3 54.6 43 0 43
% การ Block ด้วยไม้เท้า
20
Icon Capacity Rod 30 39 to 73 1.25 70 54 0 54
Maximum Power And Endurance Charges +
1
Icon Vile Staff 33 41 to 76 1.3 76.1 59 0 59
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Military Staff 41 38 to 114 1.25 95 72 0 72
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Serpentine Staff 49 56 to 117 1.25 108.1 85 0 85
% การ Block ด้วยไม้เท้า
20
Icon Potentiality Rod 50 61 to 113 1.25 108.8 86 0 86
Maximum Power And Endurance Charges +
1
Icon Foul Staff 55 65 to 121 1.3 120.9 94 0 94
% การ Block ด้วยไม้เท้า
18
Icon Ezomyte Staff 60 53 to 160 1.25 133.1 113 0 113
% การ Block ด้วยไม้เท้า
20
Icon Maelström Staff 64 71 to 147 1.25 136.3 113 0 113
% การ Block ด้วยไม้เท้า
25
Icon Judgement Staff 68 73 to 136 1.3 135.9 113 0 113
Spell Block With Staff %
20
Icon Eventuality Rod 70 78 to 144 1.25 138.8 117 0 117
Maximum Power And Endurance Charges +
1