ธนู

ชื่อ เลเวล Dex ความเสียหาย โอกาสคริติคอล โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที
ม็อดแฝง
Crude Bow 1 14 5-13 5.00% 1.4 12.6
Short Bow 5 26 6-16 5.00% 1.5 16.5
Long Bow 9 38 8-33 6.00% 1.3 26.7
Composite Bow 14 53 16-34 6.00% 1.3 32.5
Recurve Bow 18 65 15-45 6.70% 1.25 37.5
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (15-25)%
Bone Bow 23 80 15-45 6.50% 1.4 42.0
Royal Bow 28 95 14-56 5.00% 1.45 50.7
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20-24)%
Hedron Bow 30 101 9-13 5.50% 1.3 14.3
เสริมความเสียหาย ไฟ (40-48) ถึง (60-72)
Death Bow 32 107 28-73 5.00% 1.2 60.6
เพิ่มโอกาสคริติคอล (30-50)%
Grove Bow 35 116 20-61 5.00% 1.5 60.7
Reflex Bow 36 124 37-56 5.50% 1.4 65.1
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 6%
Decurve Bow 38 125 24-96 6.00% 1.25 75.0
Compound Bow 41 134 37-76 6.00% 1.3 73.5
Sniper Bow 44 143 32-96 6.70% 1.25 80.0
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (15-25)%
Ivory Bow 47 152 29-86 6.50% 1.4 80.5
Highborn Bow 50 161 24-94 5.00% 1.45 85.5
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20-24)%
Foundry Bow 50 161 13-20 5.50% 1.3 21.5
เสริมความเสียหาย ไฟ (70-84) ถึง (110-124)
Decimation Bow 53 170 44-116 5.00% 1.2 96.0
เพิ่มโอกาสคริติคอล (30-50)%
Thicket Bow 56 179 32-96 5.00% 1.5 96.0
Steelwood Bow 57 190 58-86 5.50% 1.4 100.8
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 6%
Citadel Bow 58 185 36-144 6.00% 1.25 112.5
Ranger Bow 60 212 56-117 6.00% 1.3 112.5
Assassin Bow 62 212 43-130 6.70% 1.25 108.1
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (15-25)%
Spine Bow 64 212 38-115 6.50% 1.4 107.1
Imperial Bow 66 212 29-117 5.00% 1.45 105.8
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20-24)%
Harbinger Bow 68 212 50-133 5.00% 1.2 109.8
เพิ่มโอกาสคริติคอล (30-50)%
Solarine Bow 70 212 16-24 5.50% 1.3 26.0
เสริมความเสียหาย ไฟ (105-116) ถึง (160-172)
Maraketh Bow 71 222 61-92 5.50% 1.4 107.1
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%

กรงเล็บ

ชื่อ เลเวล Dex Int ความเสียหาย โอกาสคริติคอล โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที
ม็อดแฝง
Nailed Fist 1 11 11 4-11 6.20% 1.6 12.0
ได้รับพลังชีวิต 3 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
Sharktooth Claw 7 14 20 6-17 6.50% 1.5 17.2
ได้รับพลังชีวิต 6 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
Awl 12 25 25 7-23 6.30% 1.55 23.3
ได้รับพลังชีวิต 7 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
Cat's Paw 17 39 27 12-22 6.00% 1.6 27.2
ได้รับพลังชีวิต 8 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
Blinder 22 41 41 12-31 6.30% 1.55 33.3
ได้รับพลังชีวิต 12 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
Timeworn Claw 26 39 56 16-43 6.50% 1.3 38.4
ได้รับพลังชีวิต 19 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
Sparkling Claw 30 64 44 14-38 6.00% 1.6 41.6
ได้รับพลังชีวิต 15 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
Shadow Fangs 30 54 54 13-24 6.00% 1.6 29.6
เสริมความเสียหาย เคออส (23-33) ถึง (45-60)
Fright Claw 34 61 61 12-46 6.30% 1.5 43.5
ได้รับพลังชีวิต 20 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
Double Claw 36 67 67 15-44 6.30% 1.5 44.2
ได้รับพลังชีวิต 15 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
ได้รับมานา 6 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
Thresher Claw 37 53 77 20-53 6.50% 1.3 47.5
ได้รับพลังชีวิต 25 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
Gouger 40 70 70 15-51 6.30% 1.5 49.5
ได้รับพลังชีวิต 24 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
Tiger's Paw 43 88 61 23-43 6.00% 1.6 52.8
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 1.6% ไปเป็น พลังชีวิต
Gut Ripper 46 80 80 20-53 6.30% 1.5 54.7
ได้รับพลังชีวิต 44 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
Prehistoric Claw 49 69 100 26-68 6.50% 1.3 61.1
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 2% ไปเป็น พลังชีวิต
Malign Fangs 50 86 86 20-37 6.00% 1.6 45.6
เสริมความเสียหาย เคออส (38-48) ถึง (70-90)
Noble Claw 52 105 73 21-56 6.00% 1.6 61.6
ได้รับพลังชีวิต 40 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
Eagle Claw 55 94 94 17-69 6.30% 1.5 64.5
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 2% ไปเป็น พลังชีวิต
Twin Claw 57 103 103 21-64 6.30% 1.5 63.7
ได้รับพลังชีวิต 28 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
ได้รับมานา 10 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
Great White Claw 58 81 117 30-78 6.50% 1.3 70.2
ได้รับพลังชีวิต 46 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
Throat Stabber 60 113 113 21-73 6.30% 1.5 70.5
ได้รับพลังชีวิต 40 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
Hellion's Paw 62 131 95 29-55 6.00% 1.6 67.2
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 1.6% ไปเป็น พลังชีวิต
Eye Gouger 64 113 113 26-68 6.30% 1.5 70.5
ได้รับพลังชีวิต 50 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
Vaal Claw 66 95 131 29-76 6.50% 1.3 68.3
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 2% ไปเป็น พลังชีวิต
Imperial Claw 68 131 95 25-65 6.00% 1.6 72.0
ได้รับพลังชีวิต 46 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
Terror Claw 70 113 113 18-71 6.30% 1.5 66.7
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 2% ไปเป็น พลังชีวิต
Void Fangs 70 113 113 22-41 6.00% 1.6 50.4
เสริมความเสียหาย เคออส (40-55) ถึง (80-98)
Gemini Claw 72 121 121 23-68 6.30% 1.5 68.2
ได้รับพลังชีวิต 38 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
ได้รับมานา 14 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ

มีด

ชื่อ เลเวล Dex Int ความเสียหาย โอกาสคริติคอล โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที
ม็อดแฝง
Glass Shank 1 9 6 6-10 6.00% 1.5 12.0
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
Skinning Knife 5 16 11 4-17 6.00% 1.45 15.2
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
Stiletto 15 30 30 7-27 6.10% 1.5 25.5
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
Flaying Knife 30 64 44 11-45 6.00% 1.4 39.2
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
Hollowpoint Dagger 30 54 54 12-46 6.30% 1.4 40.6
ความเสียหาย ปะทะ ทุกชนิด ด้วยอาวุธนี้ สร้างสถานะ พิษ ได้
Prong Dagger 36 55 77 14-54 6.20% 1.35 45.9
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 4%
Poignard 41 72 72 13-52 6.10% 1.5 48.7
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
Pressurised Dagger 50 86 86 18-71 6.30% 1.4 62.3
ความเสียหาย ปะทะ ทุกชนิด ด้วยอาวุธนี้ สร้างสถานะ พิษ ได้
Trisula 51 83 99 19-74 6.50% 1.35 62.8
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 4%
Gutting Knife 56 113 78 19-76 6.50% 1.4 66.5
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
Ambusher 60 113 113 19-74 6.10% 1.5 69.7
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
Sai 70 121 121 22-88 6.20% 1.35 74.2
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 6%
Pneumatic Dagger 70 121 121 20-79 6.30% 1.4 69.3
ความเสียหาย ปะทะ ทุกชนิด ด้วยอาวุธนี้ สร้างสถานะ พิษ ได้

ขวานมือเดียว

ชื่อ เลเวล Str Dex ความเสียหาย โอกาสคริติคอล โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที
ม็อดแฝง
Rusted Hatchet 1 12 6 6-11 5.00% 1.5 12.7
Jade Hatchet 6 21 10 10-15 5.00% 1.45 18.1
Boarding Axe 11 28 19 11-21 5.00% 1.5 24.0
Cleaver 16 48 14 12-35 5.00% 1.3 30.6
Broad Axe 21 54 25 19-34 5.00% 1.35 35.8
Arming Axe 25 58 33 14-42 5.00% 1.4 39.2
Decorative Axe 29 80 23 27-50 5.00% 1.2 46.2
Maltreatment Axe 30 78 34 21-44 5.00% 1.3 42.3
ระดับสูงสุดของสถานะ คลั่ง +10 ระดับ
Spectral Axe 33 85 37 29-48 5.00% 1.3 50.1
Etched Hatchet 35 93 43 26-46 5.00% 1.35 48.6
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร 8%
Jasper Axe 36 86 40 32-50 5.00% 1.3 53.3
Tomahawk 39 81 56 25-46 5.00% 1.5 53.2
Wrist Chopper 42 112 32 26-79 5.00% 1.2 63.0
War Axe 45 106 49 35-65 5.00% 1.3 65.0
Chest Splitter 48 105 60 24-71 5.00% 1.4 66.5
Disapprobation Axe 50 124 54 32-67 5.00% 1.3 64.4
ระดับสูงสุดของสถานะ คลั่ง +10 ระดับ
Ceremonial Axe 51 134 39 45-83 5.00% 1.2 76.8
Wraith Axe 54 134 59 45-75 5.00% 1.3 78.0
Engraved Hatchet 56 143 66 40-71 5.00% 1.35 74.9
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร 8%
Karui Axe 57 132 62 49-77 5.00% 1.3 81.9
Siege Axe 59 119 82 38-70 5.00% 1.5 81.0
Reaver Axe 61 167 57 38-114 5.00% 1.2 91.2
Butcher Axe 63 149 76 47-87 5.00% 1.3 87.1
Vaal Hatchet 65 140 86 30-90 5.00% 1.4 84.0
Royal Axe 67 167 57 54-100 5.00% 1.2 92.4
Infernal Axe 69 158 76 51-85 5.00% 1.3 88.4
Psychotic Axe 70 163 84 38-79 5.00% 1.3 76.1
ระดับสูงสุดของสถานะ คลั่ง +10 ระดับ
Runic Hatchet 71 163 82 44-79 5.00% 1.35 83.0
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร 12%

กระบองมือเดียว

ชื่อ เลเวล Str ความเสียหาย โอกาสคริติคอล โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที
ม็อดแฝง
Driftwood Club 1 14 6-8 5.00% 1.45 10.1
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Tribal Club 5 26 8-13 5.00% 1.4 14.7
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Spiked Club 10 41 13-16 5.00% 1.45 21.0
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Stone Hammer 15 56 15-27 5.00% 1.3 27.3
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
War Hammer 20 71 13-31 5.00% 1.45 31.9
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Bladed Mace 24 83 19-32 5.00% 1.4 35.7
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Ceremonial Mace 28 95 32-40 5.00% 1.2 43.2
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
Flare Mace 30 101 20-41 5.00% 1.3 39.7
ทริกเกอร์ กระทบไฟ (Fiery Impact) เลเวล 10 เมื่อปะทะ ประชิด ด้วยอาวุธนี้
Dream Mace 32 107 21-43 5.00% 1.4 44.8
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Wyrm Mace 34 118 28-42 5.00% 1.35 47.2
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 4%
Petrified Club 35 116 31-51 5.00% 1.25 51.2
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Barbed Club 38 125 33-42 5.00% 1.4 52.5
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Rock Breaker 41 134 37-69 5.00% 1.15 60.9
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
Battle Hammer 44 143 25-59 5.00% 1.4 58.8
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Flanged Mace 47 152 38-63 5.00% 1.3 65.7
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Ornate Mace 50 161 53-67 5.00% 1.2 72.0
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
Crack Mace 50 161 31-64 5.00% 1.3 61.8
ทริกเกอร์ กระทบไฟ (Fiery Impact) เลเวล 15 เมื่อปะทะ ประชิด ด้วยอาวุธนี้
Phantom Mace 53 170 33-69 5.00% 1.4 71.4
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Dragon Mace 55 184 44-66 5.00% 1.35 74.2
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 4%
Ancestral Club 56 179 48-80 5.00% 1.25 80.0
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Tenderizer 58 185 49-62 5.00% 1.4 77.7
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Gavel 60 212 54-101 5.00% 1.15 89.1
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
Legion Hammer 62 212 35-81 5.00% 1.4 81.2
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Pernach 64 212 49-82 5.00% 1.3 85.2
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Auric Mace 66 212 65-82 5.00% 1.2 88.2
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
Nightmare Mace 68 212 38-80 5.00% 1.4 82.6
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
Behemoth Mace 70 220 49-74 5.00% 1.35 83.0
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 6%
Boom Mace 70 218 39-81 5.00% 1.3 78.0
ทริกเกอร์ กระทบไฟ (Fiery Impact) เลเวล 20 เมื่อปะทะ ประชิด ด้วยอาวุธนี้

ดาบมือเดียว

ชื่อ เลเวล Str Dex ความเสียหาย โอกาสคริติคอล โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที
ม็อดแฝง
Golden Blade 1 8 8 3-23 5.00% 1.1 14.3
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (16-24)
Rusted Sword 1 8 8 4-9 5.00% 1.55 10.1
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
Charan's Sword 1 9 9 5-11 5.00% 1.45 11.6
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
Copper Sword 5 14 14 6-14 5.00% 1.5 15.0
อัตราความแม่นยำ +45
Sabre 10 18 26 5-22 5.00% 1.55 20.9
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
Broad Sword 15 30 30 15-21 5.00% 1.45 26.1
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
War Sword 20 41 35 16-30 5.00% 1.4 32.2
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
Ancient Sword 24 44 44 18-33 5.00% 1.45 37.0
อัตราความแม่นยำ +165
Elegant Sword 28 46 55 20-33 5.00% 1.5 39.7
อัตราความแม่นยำ +190
Fickle Spiritblade 30 54 54 18-33 6.00% 1.6 40.8
แปลงความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ด้วยอาวุธนี้ 100% เป็น ธาตุแบบสุ่ม
Dusk Blade 32 57 57 19-54 5.00% 1.3 47.5
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
Hook Sword 34 64 64 28-60 5.00% 1.15 50.6
มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 15% เมื่อปะทะ
Variscite Blade 35 62 62 25-53 5.00% 1.3 50.7
อัตราความแม่นยำ +240
Cutlass 38 55 79 13-53 5.00% 1.55 51.2
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
Baselard 41 72 72 37-53 5.00% 1.3 58.5
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
Battle Sword 44 83 70 38-70 5.00% 1.2 64.8
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
Elder Sword 47 81 81 36-66 5.00% 1.3 66.3
อัตราความแม่นยำ +330
Graceful Sword 50 78 94 34-55 5.00% 1.5 66.7
อัตราความแม่นยำ +350
Capricious Spiritblade 50 94 94 27-51 6.00% 1.6 62.4
แปลงความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ด้วยอาวุธนี้ 100% เป็น ธาตุแบบสุ่ม
Twilight Blade 53 91 91 30-86 5.00% 1.3 75.4
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
Grappler 55 99 99 44-94 5.00% 1.15 79.3
มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 15% เมื่อปะทะ
Gemstone Sword 56 96 96 39-83 5.00% 1.3 79.3
อัตราความแม่นยำ +400
Corsair Sword 58 81 117 20-80 5.00% 1.55 77.5
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
Gladius 60 113 113 54-78 5.00% 1.3 85.8
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
Legion Sword 62 122 104 53-98 5.00% 1.2 90.6
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
Vaal Blade 64 113 113 46-86 5.00% 1.3 85.8
อัตราความแม่นยำ +460
Eternal Sword 66 104 122 41-68 5.00% 1.5 81.7
อัตราความแม่นยำ +475
Midnight Blade 68 113 113 35-99 5.00% 1.3 87.1
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
Tiger Hook 70 119 119 37-80 5.00% 1.4 81.9
มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 20% เมื่อปะทะ
Anarchic Spiritblade 70 121 121 34-63 6.00% 1.6 77.6
แปลงความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ด้วยอาวุธนี้ 100% เป็น ธาตุแบบสุ่ม

มีดอาคม

ชื่อ เลเวล Dex Int ความเสียหาย โอกาสคริติคอล โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที
ม็อดแฝง
Carving Knife 10 18 26 3-26 6.30% 1.45 21.0
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
Boot Knife 20 31 45 8-34 6.30% 1.45 30.4
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
Copper Kris 24 28 60 10-41 6.50% 1.3 33.2
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 50%
Skean 28 42 60 11-43 6.30% 1.45 39.1
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
Flickerflame Blade 30 54 54 12-47 6.30% 1.45 42.8
ทริกเกอร์ พุ่งไฟ (Flame Dash) เลเวล 10 เมื่อคุณใช้ สกิลที่ใส่
Imp Dagger 32 36 78 15-59 6.50% 1.2 44.4
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 40%
Butcher Knife 38 55 79 7-62 6.30% 1.4 48.3
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
Boot Blade 44 63 90 15-59 6.30% 1.4 51.8
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
Golden Kris 47 51 110 19-75 6.50% 1.2 56.4
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 50%
Royal Skean 50 71 102 16-64 6.30% 1.45 58.0
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
Flashfire Blade 50 86 86 18-73 6.30% 1.45 65.9
ทริกเกอร์ พุ่งไฟ (Flame Dash) เลเวล 20 เมื่อคุณใช้ สกิลที่ใส่
Fiend Dagger 53 58 123 22-87 6.50% 1.2 65.4
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 40%
Slaughter Knife 58 81 117 10-86 6.30% 1.4 67.2
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
Ezomyte Dagger 62 95 131 20-79 6.30% 1.4 69.3
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
Platinum Kris 64 76 149 24-95 6.50% 1.2 71.4
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 50%
Imperial Skean 66 95 131 18-73 6.30% 1.5 68.2
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
Demon Dagger 68 76 149 24-97 6.50% 1.2 72.6
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 40%
Infernal Blade 70 121 121 21-85 6.30% 1.45 76.8
ทริกเกอร์ พุ่งไฟ (Flame Dash) เลเวล 30 เมื่อคุณใช้ สกิลที่ใส่

คทา

ชื่อ เลเวล Str Int ความเสียหาย โอกาสคริติคอล โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที
ม็อดแฝง
Driftwood Sceptre 1 8 8 8-11 6.00% 1.2 11.4
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%
Darkwood Sceptre 5 14 14 11-17 6.00% 1.2 16.8
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 12%
Bronze Sceptre 10 22 22 15-29 6.00% 1.1 24.2
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 12%
Quartz Sceptre 15 25 35 21-32 6.50% 1.1 29.2
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
Iron Sceptre 20 38 38 27-40 6.00% 1.1 36.9
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 14%
Ochre Sceptre 24 44 44 24-45 6.00% 1.15 39.7
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 16%
Ritual Sceptre 28 51 51 21-50 6.00% 1.2 42.6
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 16%
Oscillating Sceptre 30 44 64 23-34 6.30% 1.45 41.3
Elemental Overload
Shadow Sceptre 32 52 62 29-44 6.20% 1.25 45.6
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 22%
Grinning Fetish 35 62 62 24-36 6.00% 1.5 45.0
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 18%
Horned Sceptre 36 66 66 27-50 6.00% 1.3 50.1
ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ 4%
Sekhem 38 67 67 30-55 6.00% 1.25 53.1
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 18%
Crystal Sceptre 41 59 85 35-52 6.50% 1.25 54.4
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
Lead Sceptre 44 77 77 38-57 6.00% 1.25 59.4
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 22%
Blood Sceptre 47 81 81 30-55 6.00% 1.4 59.5
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 24%
Royal Sceptre 50 86 86 34-80 6.00% 1.2 68.4
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 24%
Stabilising Sceptre 50 71 102 35-52 6.30% 1.45 63.0
Elemental Equilibrium
Abyssal Sceptre 53 83 99 45-67 6.20% 1.25 70.0
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
Stag Sceptre 55 98 98 39-72 6.00% 1.3 72.2
ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ 4%
Karui Sceptre 56 96 96 37-55 6.00% 1.5 69.0
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 26%
Tyrant's Sekhem 58 99 99 43-80 6.00% 1.25 76.9
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 26%
Opal Sceptre 60 95 131 49-73 6.50% 1.25 76.2
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 40%
Platinum Sceptre 62 113 113 51-76 6.00% 1.25 79.4
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
Vaal Sceptre 64 113 113 37-70 6.00% 1.4 74.9
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 32%
Carnal Sceptre 66 113 113 41-95 6.00% 1.2 81.6
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 32%
Void Sceptre 68 104 122 50-76 6.20% 1.25 78.8
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 40%
Sambar Sceptre 70 121 113 42-78 6.00% 1.3 78.0
ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ 6%
Alternating Sceptre 70 95 131 41-61 6.30% 1.45 73.9
Secrets of Suffering

Staff

ชื่อ เลเวล Str Int ความเสียหาย โอกาสคริติคอล โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที
ม็อดแฝง
Gnarled Branch 1 12 12 9-19 6.00% 1.3 18.2
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Primitive Staff 9 20 20 10-31 6.20% 1.3 26.7
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Long Staff 18 35 35 24-41 6.00% 1.3 42.3
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Royal Staff 28 51 51 27-81 6.50% 1.15 62.1
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Transformer Staff 30 54 54 36-66 6.00% 1.25 63.8
จ่าย โล่พลังงาน ก่อน มานา เมื่อจ่ายค่าใช้งานของ สกิลที่ใส่
โล่พลังงานสูงสุด (66-80)
Crescent Staff 36 66 66 41-85 6.00% 1.2 75.6
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 80%
Woodful Staff 37 65 65 34-102 6.20% 1.15 78.2
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Quarterstaff 45 78 78 51-86 6.00% 1.3 89.1
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Reciprocation Staff 50 86 86 55-102 6.00% 1.25 98.1
จ่าย โล่พลังงาน ก่อน มานา เมื่อจ่ายค่าใช้งานของ สกิลที่ใส่
โล่พลังงานสูงสุด (100-120)
Highborn Staff 52 89 89 48-145 6.50% 1.15 110.9
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Moon Staff 57 101 101 66-138 6.00% 1.2 122.4
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 80%
Primordial Staff 58 99 99 55-165 6.20% 1.15 126.4
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Lathi 62 113 113 72-120 6.00% 1.3 124.8
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Imperial Staff 66 113 113 57-171 7.00% 1.15 131.0
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Eclipse Staff 70 117 117 70-145 6.00% 1.2 129.1
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 100%
Battery Staff 70 117 117 65-120 6.00% 1.25 115.6
จ่าย โล่พลังงาน ก่อน มานา เมื่อจ่ายค่าใช้งานของ สกิลที่ใส่
โล่พลังงานสูงสุด (140-165)

ดาบแทงมือเดียว

ชื่อ เลเวล Dex ความเสียหาย โอกาสคริติคอล โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที
ม็อดแฝง
Rusted Spike 1 20 5-11 5.50% 1.55 12.4
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Whalebone Rapier 7 32 4-17 5.50% 1.6 16.8
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Battered Foil 12 47 11-20 6.00% 1.5 23.2
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Basket Rapier 17 62 11-25 5.50% 1.55 27.9
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Jagged Foil 22 77 12-29 5.50% 1.6 32.8
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Antique Rapier 26 89 12-46 6.50% 1.3 37.7
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Elegant Foil 30 101 18-33 5.50% 1.6 40.8
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Thorn Rapier 34 113 19-44 5.70% 1.4 44.1
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +35%
Smallsword 36 124 19-40 6.00% 1.55 45.7
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 15% เมื่อปะทะ
Wyrmbone Rapier 37 122 13-51 5.50% 1.5 48.0
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Burnished Foil 40 131 25-46 6.00% 1.4 49.7
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Estoc 43 140 21-50 5.50% 1.5 53.2
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Serrated Foil 46 149 21-49 5.50% 1.6 56.0
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Primeval Rapier 49 158 18-73 6.50% 1.3 59.2
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Fancy Foil 52 167 28-51 5.50% 1.6 63.2
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Apex Rapier 55 176 29-67 5.70% 1.4 67.2
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +35%
Courtesan Sword 57 190 29-60 6.00% 1.55 69.0
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 15% เมื่อปะทะ
Dragonbone Rapier 58 185 19-75 5.50% 1.5 70.5
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Tempered Foil 60 212 35-65 6.00% 1.4 70.0
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Pecoraro 62 212 29-69 5.50% 1.5 73.5
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Spiraled Foil 64 212 27-64 5.50% 1.6 72.8
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Vaal Rapier 66 212 22-87 6.50% 1.3 70.9
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Jewelled Foil 68 212 32-60 5.50% 1.6 73.6
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Harpy Rapier 70 212 31-72 5.70% 1.4 72.1
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +35%
Dragoon Sword 72 220 32-66 6.00% 1.5 73.5
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 20% เมื่อปะทะ

ขวานสองมือ

ชื่อ เลเวล Str Dex ความเสียหาย โอกาสคริติคอล โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที
ม็อดแฝง
Stone Axe 1 17 8 12-20 5.00% 1.3 20.8
Jade Chopper 9 31 9 19-30 5.00% 1.25 30.6
Woodsplitter 13 36 17 19-39 5.00% 1.3 37.7
Poleaxe 18 44 25 29-43 5.00% 1.3 46.8
Double Axe 23 62 27 36-60 5.00% 1.25 60.0
Gilded Axe 28 64 37 43-58 5.00% 1.3 65.7
Prime Cleaver 30 0 0 36-56 5.00% 1.35 62.1
ค่าคุณภาพสูงสุด +20%
Shadow Axe 33 80 37 49-73 5.00% 1.25 76.2
Dagger Axe 36 89 43 53-83 5.00% 1.2 81.6
เพิ่มโอกาสคริติคอล 50%
Jasper Chopper 37 100 29 58-91 5.00% 1.15 85.6
Timber Axe 41 97 45 48-99 5.00% 1.25 91.9
Headsman Axe 45 99 57 61-92 5.00% 1.3 99.5
Labrys 49 122 53 74-123 5.00% 1.2 118.2
Honed Cleaver 50 0 0 55-86 5.00% 1.35 95.1
ค่าคุณภาพสูงสุด +20%
Noble Axe 52 113 65 76-103 5.00% 1.3 116.4
Abyssal Axe 55 128 60 81-121 5.00% 1.25 126.2
Karui Chopper 58 151 43 121-189 5.00% 1.05 162.8
Talon Axe 59 140 67 88-138 5.00% 1.2 135.7
เพิ่มโอกาสคริติคอล 50%
Sundering Axe 60 149 76 74-155 5.00% 1.3 148.9
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เลือดไหล +20%
Ezomyte Axe 62 140 86 87-131 5.70% 1.35 147.1
Vaal Axe 64 158 76 104-174 5.00% 1.15 159.8
มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 25% เมื่อปะทะ
Despot Axe 66 140 86 90-122 5.00% 1.4 148.5
Void Axe 68 149 76 96-144 6.00% 1.25 150.0
Fleshripper 70 156 84 97-152 5.00% 1.2 149.5
เพิ่มโอกาสคริติคอล 50%
Apex Cleaver 70 0 0 65-101 5.00% 1.35 112.0
ค่าคุณภาพสูงสุด +20%

กระบองสองมือ

ชื่อ เลเวล Str ความเสียหาย โอกาสคริติคอล โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที
ม็อดแฝง
Driftwood Maul 1 20 10-16 5.00% 1.3 16.9
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู 30%
Tribal Maul 8 35 17-25 5.00% 1.25 26.2
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู 30%
Mallet 12 47 16-33 5.00% 1.3 31.9
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู 30%
Sledgehammer 17 62 25-38 5.00% 1.3 41.0
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู 45%
Jagged Maul 22 77 27-49 5.00% 1.3 49.4
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู 30%
Brass Maul 27 92 40-60 5.00% 1.2 60.0
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู 30%
Blunt Force Condenser 30 101 39-64 5.00% 1.15 59.2
การคำราม ทำให้การโจมตี ฮึกเหิม เพิ่มเติม 1 ครั้ง
Fright Maul 32 107 46-62 5.00% 1.25 67.5
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู 30%
Morning Star 34 118 45-68 5.00% 1.25 70.6
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 15%
Totemic Maul 36 119 57-85 5.00% 1.1 78.1
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู 30%
Great Mallet 40 131 43-88 5.00% 1.25 81.9
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู 30%
Steelhead 44 143 54-81 5.00% 1.3 87.8
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู 45%
Spiny Maul 48 155 55-103 5.00% 1.25 98.8
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู 30%
Crushing Force Magnifier 50 161 62-103 5.00% 1.15 94.8
การคำราม ทำให้การโจมตี ฮึกเหิม เพิ่มเติม 1 ครั้ง
Plated Maul 51 164 72-108 5.00% 1.2 108.0
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู 30%
Dread Maul 54 173 77-104 5.00% 1.25 113.1
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู 30%
Solar Maul 56 187 75-113 5.00% 1.25 117.5
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 15%
Karui Maul 57 182 112-168 5.00% 1 140.0
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู 45%
Colossus Mallet 59 188 65-135 5.50% 1.3 130.0
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 30%
Piledriver 61 212 77-115 5.00% 1.35 129.6
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 20%
Meatgrinder 63 212 74-138 5.00% 1.25 132.5
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 5%
Imperial Maul 65 212 102-153 5.00% 1.1 140.3
เพิ่ม Strength 10%
Terror Maul 67 212 101-137 6.00% 1.15 136.8
มีโอกาสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง เป็นสองเท่า 25%
Coronal Maul 69 220 91-136 5.00% 1.2 136.3
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 20%
Impact Force Propagator 70 220 81-135 5.00% 1.15 124.1
การคำราม ทำให้การโจมตี ฮึกเหิม เพิ่มเติม 1 ครั้ง

ดาบสองมือ

ชื่อ เลเวล Str Dex ความเสียหาย โอกาสคริติคอล โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที
ม็อดแฝง
Corroded Blade 1 11 11 8-16 5.00% 1.45 17.4
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
Longsword 8 20 17 11-26 5.00% 1.4 25.9
อัตราความแม่นยำ +60
Bastard Sword 12 21 30 17-29 5.00% 1.45 33.3
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 60%
Two-Handed Sword 17 33 33 20-38 5.00% 1.4 40.6
อัตราความแม่นยำ +120
Etched Greatsword 22 45 38 23-48 5.00% 1.4 49.7
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 60%
Ornate Sword 27 45 54 30-50 5.00% 1.4 56.0
อัตราความแม่นยำ +185
Rebuking Blade 30 54 54 34-63 6.00% 1.3 63.1
การคริติคอลด้วยการโจมตี มองข้าม ค่าต้านทาน ธาตุ ของมอนสเตอร์ศัตรู
Spectral Sword 32 57 57 31-65 5.00% 1.35 64.8
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 45%
Curved Blade 35 62 73 41-68 6.00% 1.35 73.5
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +40%
Butcher Sword 36 69 58 34-79 5.00% 1.3 73.5
อัตราความแม่นยำ +250
Footman Sword 40 57 83 39-65 5.00% 1.45 75.4
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 60%
Highland Blade 44 77 77 45-84 5.00% 1.35 87.0
อัตราความแม่นยำ +305
Engraved Greatsword 48 91 76 49-102 5.00% 1.3 98.2
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 60%
Blasting Blade 50 86 86 52-97 6.00% 1.3 96.9
การคริติคอลด้วยการโจมตี มองข้าม ค่าต้านทาน ธาตุ ของมอนสเตอร์ศัตรู
Tiger Sword 51 80 96 54-89 5.00% 1.4 100.1
อัตราความแม่นยำ +360
Wraith Sword 54 93 93 52-109 5.00% 1.35 108.6
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 45%
Lithe Blade 56 96 113 63-104 6.00% 1.35 112.7
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +40%
Headman's Sword 57 106 89 55-128 5.00% 1.3 119.0
อัตราความแม่นยำ +400
Reaver Sword 59 82 119 62-104 5.00% 1.5 124.4
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 60%
Ezomyte Blade 61 113 113 62-115 6.50% 1.4 123.9
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
Vaal Greatsword 63 122 104 68-142 5.00% 1.3 136.5
อัตราความแม่นยำ +470
Lion Sword 65 104 122 69-115 5.00% 1.45 133.3
Strength และ Dexterity +50
Infernal Sword 67 113 113 62-129 5.00% 1.35 128.9
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
Exquisite Blade 70 119 131 67-112 5.70% 1.35 120.8
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +50%
Banishing Blade 70 130 130 61-114 6.00% 1.3 113.8
การคริติคอลด้วยการโจมตี มองข้าม ค่าต้านทาน ธาตุ ของมอนสเตอร์ศัตรู

ไม้กายสิทธิ์

ชื่อ เลเวล Int ความเสียหาย โอกาสคริติคอล โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที
ม็อดแฝง
Driftwood Wand 1 14 5-9 7.00% 1.4 9.8
เพิ่มความเสียหาย เวท (8-12)%
Goat's Horn 6 29 9-16 7.00% 1.2 15.0
เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ให้กับเวทและการโจมตี
Carved Wand 12 47 9-17 7.00% 1.5 19.5
เพิ่มความเสียหาย เวท (11-15)%
Quartz Wand 18 65 14-27 7.00% 1.3 26.7
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-7) ให้กับเวทและการโจมตี
Calling Wand 20 81 13-25 7.00% 1.4 26.6
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (12-16)%
Spiraled Wand 24 83 12-37 7.00% 1.3 31.9
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (9-11) ให้กับเวทและการโจมตี
Sage Wand 30 119 23-42 8.00% 1.2 39.0
เพิ่มความเสียหาย เวท (17-21)%
Assembler Wand 30 101 16-30 7.50% 1.4 32.2
ได้รับ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge 1 ลูก ทุก 6 วินาที
Pagan Wand 34 118 22-40 7.00% 1.35 41.8
เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%
Faun's Horn 35 116 26-48 7.00% 1.2 44.4
เสริมความเสียหาย ไฟ (5-10) ถึง (11-13) ให้กับเวทและการโจมตี
Engraved Wand 40 131 21-38 7.00% 1.5 44.2
เพิ่มความเสียหาย เวท (22-26)%
Crystal Wand 45 146 28-52 7.00% 1.3 52.0
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4-8) ถึง (10-12) ให้กับเวทและการโจมตี
Coiled Wand 49 158 21-64 7.00% 1.3 55.3
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1-2) ถึง (22-24) ให้กับเวทและการโจมตี
Congregator Wand 50 168 25-46 7.50% 1.4 49.7
ได้รับ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge 1 ลูก ทุก 6 วินาที
Convening Wand 50 183 27-50 7.00% 1.4 53.9
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (20-24)%
Omen Wand 53 200 33-61 8.00% 1.2 56.4
เพิ่มความเสียหาย เวท (27-31)%
Heathen Wand 55 184 31-57 7.00% 1.35 59.4
เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%
Demon's Horn 56 179 38-71 7.00% 1.2 65.4
เสริมความเสียหาย ไฟ (18-36) ถึง (53-59) ให้กับเวทและการโจมตี
Imbued Wand 59 188 29-53 7.00% 1.5 61.5
เพิ่มความเสียหาย เวท (33-37)%
Opal Wand 62 212 35-65 7.00% 1.3 65.0
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14-29) ถึง (42-47) ให้กับเวทและการโจมตี
Tornado Wand 65 212 25-75 7.00% 1.3 65.0
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3-5) ถึง (70-82) ให้กับเวทและการโจมตี
Prophecy Wand 68 245 35-64 8.00% 1.2 59.4
เพิ่มความเสียหาย เวท (36-40)%
Profane Wand 70 237 33-61 7.00% 1.35 63.4
เพิ่มความเร็วในการร่าย 14%
Accumulator Wand 70 237 29-54 7.50% 1.4 58.1
ได้รับ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge 1 ลูก ทุก 6 วินาที
Convoking Wand 72 242 30-55 7.00% 1.4 59.5
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (26-30)%

ไม้พลองสงคราม

ชื่อ เลเวล Str Int ความเสียหาย โอกาสคริติคอล โจมตีต่อวินาที ความเสียหายต่อวินาที
ม็อดแฝง
Iron Staff 13 27 27 14-42 6.40% 1.3 36.4
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Coiled Staff 23 43 43 27-57 6.20% 1.3 54.6
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
Capacity Rod 30 54 54 39-73 7.00% 1.25 70.0
จำนวน Power Charge และ Endurance Charge สูงสุด +1
Vile Staff 33 59 59 41-76 6.10% 1.3 76.1
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Military Staff 41 72 72 38-114 6.60% 1.25 95.0
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Serpentine Staff 49 85 85 56-117 6.30% 1.25 108.1
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
Potentiality Rod 50 86 86 61-113 7.00% 1.25 108.8
จำนวน Power Charge และ Endurance Charge สูงสุด +1
Foul Staff 55 94 94 65-121 6.10% 1.3 120.9
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Ezomyte Staff 60 113 113 53-160 7.30% 1.25 133.1
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
Maelström Staff 64 113 113 71-147 6.80% 1.25 136.2
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +25% ขณะถือ ไม้พลอง
Judgement Staff 68 113 113 73-136 6.50% 1.3 135.9
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +20% ขณะถือ ไม้พลอง
Eventuality Rod 70 117 117 78-144 7.00% 1.25 138.8
จำนวน Power Charge และ Endurance Charge สูงสุด +1