ลีก Sanctum

Sanctum

อันดับ บัญชี ตัวละคร คลาส เลเวล
1 Havoc_FocusAtlasWhen Trickster 100
2 BEANIES_FOCUSATLASWHEN Guardian 100
3 ArmorersWeebStone Pathfinder 100
4 BlacksmithsWeebStone Deadeye 100
5 BlacksmithsWeedStone Ascendant 100
6 Misha_cringe_stacker Necromancer 100
7 Adry__cringe_stacker Deadeye 100
8 melounie_cringe_stacker Ascendant 100
9 AdT_FocusAtlasWhen Raider 100
10 SPL_FocusAtlasWhen Deadeye 100

Hardcore Sanctum

อันดับ บัญชี ตัวละคร คลาส เลเวล
1 cArnForbiddenVisuals Slayer 100
2 braxXxGyro Deadeye 100
3 KattAkuten Champion 100
4 SHOOKSS Pathfinder 100
5 DarkLikeMyFantasies Gladiator 100
6 AsukaLangleyStepOnMe Slayer 100
7 Looggout Slayer 100
8 ILOVEDUALIPA Saboteur 100
9 ᅟㆍᅟㆍᅟㆍᅟㆍᅟㆍᅟㆍᅟㆍᅟㆍᅟㆍᅟㆍᅟ Juggernaut 100
10 OlustraBestStartEver Elementalist 100

SSF Sanctum

อันดับ บัญชี ตัวละคร คลาส เลเวล
1 Chewi_OCCULTISTASMR Occultist 100
2 SwaxelPepeRun Occultist 100
3 ThatsItImGoingOnStrike Slayer 100
4 RauColdDot Trickster 100
5 WazzaFS Elementalist 100

HC SSF Sanctum

อันดับ บัญชี ตัวละคร คลาส เลเวล
1 PhazeHadesDLC Trickster 100
2 GGGwhyANstillinGame Occultist 100
3 coldhotdogeater Elementalist 100
4 AllexRevertSlams Trickster 100
5 Hoax_EA_ Champion 100

Ruthless Sanctum

อันดับ บัญชี ตัวละคร คลาส เลเวล
1 Pools_Ruthless Gladiator 97
2 Elezra_Sifu Inquisitor 97
3 mageckCreep Hierophant 95
4 TwoHandsRuthlessRudy Inquisitor 95
5 ZdropEnjoyer Inquisitor 95

HC Ruthless Sanctum

อันดับ บัญชี ตัวละคร คลาส เลเวล
1 ToucanMFingWisdoms Champion 96
2 Frank_and_Friends Champion 95
3 Phexxy_IDK_R_S Necromancer 93
4 xx_Freezy_Frank Juggernaut 93
5 Frank_Vendors_Ventors Champion 93

SSF R Sanctum

อันดับ บัญชี ตัวละคร คลาส เลเวล
1 Aniothoss Juggernaut 97
2 LandruSanctumRF Juggernaut 95
3 bombobobin Juggernaut 95
4 fuQu_Chili Juggernaut 95
5 RAVENbn Juggernaut 94

HC SSF R Sanctum

อันดับ บัญชี ตัวละคร คลาส เลเวล
1 Thyrvish Raider 95
2 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaabde Juggernaut 95
3 CATPOST Juggernaut 95
4 GoronzarSecond Necromancer 94
5 Ш_Т_У_Р_М_ Hierophant 94