Nerdville Farmers (PL9731)

Nerdville Farmers (PL9731)

เวลาเริ่ม:19 มิ.ย. 2020 16:00:00 (America/New_York)
เหลือเวลา:0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที
เวลาสิ้นสุด:29 ก.ค. 2020 16:00:00 (America/New_York)
ชนิดของลีก:Harvest
ผู้เล่น:4 / 10

อันดับ

อันดับ บัญชี ตัวละคร คลาส เลเวล
1 MoeLace Gladiator 97
2 TobiGoesBRRRRRR Saboteur 96
3 Nandi_MaybeQuestionmark Pathfinder 95
4 HanayamataA Necromancer 92
5 Nandis_Lightning_Balls Saboteur 89

สมาชิก