Tudems Only League (PL21059)

Tudems Only League (PL21059)

เวลาเริ่ม:12 เม.ย. 2022 04:00:00 (America/New_York)
เหลือเวลา:0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที
เวลาสิ้นสุด:2 พ.ค. 2022 04:00:00 (America/New_York)
ชนิดของลีก:Hardcore Archnemesis
ผู้เล่น:750 / 870

อันดับ

อันดับ บัญชี ตัวละคร คลาส เลเวล
1 Yakuza_Kiwami Champion 97
2 OttersFirstTimeOnTotems Chieftain 96
3 ManyaBLBLBL Hierophant 96
4 RUDYMCTUDY Raider 95
5 heikkonimi Ascendant 93
6 Tudembly_Joe Elementalist 93
7 tudemsnocryingsouls Hierophant 93
8 Synileathz Raider 93
9 JuvenyleTotemsTTV Hierophant 93
10 ZoricusHFT Ascendant 93

สมาชิก