gruumineleague (PL26940)

gruumineleague (PL26940)

เวลาเริ่ม:21 มี.ค. 2023 17:00:00 (America/New_York)
เหลือเวลา:0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที
เวลาสิ้นสุด:28 มี.ค. 2023 17:00:00 (America/New_York)
ชนิดของลีก:Krangled Passives Group SSF
ผู้เล่น:1 / 6
พาสซีฟยับเยิน
ตารางพาสซีฟและตารางคลาสเสริมถูกสุ่มขึ้นมาใหม่ คุณสมบัติของพาสซีฟจะถูกซ่อนจนกว่าจะมีการอัพพาสซีฟที่เชื่อมกัน คลาสตัวละคร Scion ถูกปิดการใช้งาน
ตารางพาสซีฟและตารางคลาสเสริมถูกสุ่มขึ้นมาใหม่ คุณสมบัติของพาสซีฟจะถูกซ่อนจนกว่าจะมีการอัพพาสซีฟที่เชื่อมกัน คลาสตัวละคร Scion ถูกปิดการใช้งาน
ไม่มีคลังเก็บของกิลด์
ผู้เล่นไม่สามารถใช้งานคลังเก็บของกิลด์ได้
ผู้เล่นไม่สามารถใช้งานคลังเก็บของกิลด์ได้
ศพแข็งทื่อ
คุณไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ 1 นาทีหลังจากที่คุณตาย
คุณไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ 1 นาทีหลังจากที่คุณตาย

อันดับ

อันดับ บัญชี ตัวละคร คลาส เลเวล
1 gruuWi Shadow 9
2 gruu_krang Witch 8
3 mywitchg Witch 2
4 thenewwaygru Ranger 1

สมาชิก