เอฟเฟคสกิล

Celestial Lightning Trap Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Lightning Trap มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial

Celestial Lightning Trap Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Lightning Trap มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Leap Slam Effect
135
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Leap Slam มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial

Celestial Leap Slam Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Leap Slam มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
135
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sunprism Herald Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Herald มาตรฐานเป็นรูปแบบ sunprism

Sunprism Herald Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Herald มาตรฐานเป็นรูปแบบ sunprism
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Lacerate Effect
120
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Lacerate มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial

Celestial Lacerate Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Lacerate มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Blood and Sand Stance Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Blood and Sand หรือ Flesh and Stone มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial

Celestial Blood and Sand Stance Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Blood and Sand หรือ Flesh and Stone มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Wither Effect
115
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Wither มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial

Celestial Wither Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Wither มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
115
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Blight Effect
120
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Blight มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial

Celestial Blight Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Blight มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Cyclone Effect
135
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Cyclone มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial

Celestial Cyclone Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Cyclone มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
135
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Rain of Arrows Effect
120
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Rain of Arrows มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial

Celestial Rain of Arrows Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Rain of Arrows มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Crystal Earthquake Effect
105
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Earthquake เป็นแบบคริสตัล

Crystal Earthquake Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Earthquake เป็นแบบคริสตัล
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
105
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Automaton Storm Brand Effect
115
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Storm Brand มาตรฐานเป็นรูปแบบ automaton

Automaton Storm Brand Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Storm Brand มาตรฐานเป็นรูปแบบ automaton
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
115
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Huntsman Aura Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Huntsman

Huntsman Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Huntsman
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Madcap Aura Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Madcap

Madcap Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Madcap
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Huntsman Immortal Call Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Immortal Call มาตรฐานเป็นรูปแบบ Huntsman

Huntsman Immortal Call Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Immortal Call มาตรฐานเป็นรูปแบบ Huntsman
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Madcap Phase Run Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Phase Run มาตรฐานเป็นรูปแบบ Madcap

Madcap Phase Run Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Phase Run มาตรฐานเป็นรูปแบบ Madcap
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Contagion Effect
115
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Contagion มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial

Celestial Contagion Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Contagion มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
115
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Essence Drain Effect
115
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Essence Drain มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial

Celestial Essence Drain Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Essence Drain มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
115
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Zenith Aura Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Zenith

Zenith Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Zenith
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Illusionist Cyclone Effect
120
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Cyclone มาตรฐานเป็นรูปแบบ Illusionist

Illusionist Cyclone Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Cyclone มาตรฐานเป็นรูปแบบ Illusionist
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Illusionist Aura Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ illusionist

Illusionist Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ illusionist
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Void Ancestral Warchief
115
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Ancestral Warchief มาตรฐานเป็นรูปแบบ void

Void Ancestral Warchief

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Ancestral Warchief มาตรฐานเป็นรูปแบบ void
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
115
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Stygian Frost Blades Effect
120
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Frost Blades มาตรฐานเป็นรูปแบบ stygian

Stygian Frost Blades Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Frost Blades มาตรฐานเป็นรูปแบบ stygian
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Automaton Divine Ire effect
120
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Divine Ire มาตรฐานเป็นรูปแบบ the Automaton version.

Automaton Divine Ire effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Divine Ire มาตรฐานเป็นรูปแบบ the Automaton version.
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Winter Orb Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Winter Orb มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial

Celestial Winter Orb Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Winter Orb มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Mystic Aura Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Mystic

Mystic Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Mystic
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Corsair Aura Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Corsair

Corsair Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Corsair
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Mystic Blink and Mirror Arrow Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Blink และ Mirror Arrow มาตรฐานเป็นรูปแบบ mystic

Mystic Blink and Mirror Arrow Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Blink และ Mirror Arrow มาตรฐานเป็นรูปแบบ mystic
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Corsair Flame Dash Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Flame Dash มาตรฐานเป็นรูปแบบ Corsair

Corsair Flame Dash Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Flame Dash มาตรฐานเป็นรูปแบบ Corsair
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Stygian Aura Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Stygian

Stygian Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Stygian
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Cat Soulrend Effect
150
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Soulrend มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial cat

Celestial Cat Soulrend Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Soulrend มาตรฐานเป็นรูปแบบ celestial cat
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Lava Aura Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Lava

Lava Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Lava
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Soulrend Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Soulrend มาตรฐานเป็นรูปแบบ the Celestial version.

Celestial Soulrend Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Soulrend มาตรฐานเป็นรูปแบบ the Celestial version.
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Aura Effect
130
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial

Celestial Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
130
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Stygian Mirage Archer
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Mirage Archer มาตรฐานเป็นรูปแบบ Stygian

Stygian Mirage Archer

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Mirage Archer มาตรฐานเป็นรูปแบบ Stygian
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blood Guard Herald Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Herald มาตรฐานเป็นรูปแบบ Blood Guard

Blood Guard Herald Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Herald มาตรฐานเป็นรูปแบบ Blood Guard
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Faith Guard Herald Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Herald มาตรฐานเป็นรูปแบบ Faith Guard

Faith Guard Herald Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Herald มาตรฐานเป็นรูปแบบ Faith Guard
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blood Guard Lightning Warp Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Lightning Warp มาตรฐานเป็นรูปแบบ Blood Guard

Blood Guard Lightning Warp Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Lightning Warp มาตรฐานเป็นรูปแบบ Blood Guard
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Faith Guard Whirling Blades Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Whirling Blades มาตรฐานเป็นรูปแบบ Faith Guard

Faith Guard Whirling Blades Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Whirling Blades มาตรฐานเป็นรูปแบบ Faith Guard
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Iron Maiden Ancestral Warchief
115
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Ancestral Warchief มาตรฐานเป็นรูปแบบ iron maiden

Iron Maiden Ancestral Warchief

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Ancestral Warchief มาตรฐานเป็นรูปแบบ iron maiden
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
115
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Invisible Buff Effect
50
ซื้อ
ลบเอฟเฟคภาพจาก Arctic Armour, Tempest Shield, Blood Rage, Molten Shell, Phase Run, ออร่าใดๆ, คำสาปใดๆ หรือเจมสกิล Herald ใดๆ

Invisible Buff Effect

ลบเอฟเฟคภาพจาก Arctic Armour, Tempest Shield, Blood Rage, Molten Shell, Phase Run, ออร่าใดๆ, คำสาปใดๆ หรือเจมสกิล Herald ใดๆ
สกินไอเทมสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
50
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sawblade Blade Vortex
120
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Blade Vortex มาตรฐานเป็น sawblade

Sawblade Blade Vortex

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Blade Vortex มาตรฐานเป็น sawblade
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Demonic Storm Call Effect
115
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Storm Call มาตรฐานเป็นรูปแบบ Demonic

Demonic Storm Call Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Storm Call มาตรฐานเป็นรูปแบบ Demonic
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
115
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Demonic Spectral Throw Effect
95
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Spectral Throw มาตรฐานเป็นรูปแบบ Demonic

Demonic Spectral Throw Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Spectral Throw มาตรฐานเป็นรูปแบบ Demonic
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
95
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Demonic Flicker Strike Effect
90
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Flicker Strike เป็นแบบปีศาจ

Demonic Flicker Strike Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Flicker Strike เป็นแบบปีศาจ
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Divine Storm Call Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Storm Call มาตรฐานเป็นรูปแบบ Divine

Divine Storm Call Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Storm Call มาตรฐานเป็นรูปแบบ Divine
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Stygian Molten Strike Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Molten Strike มาตรฐานเป็นรูปแบบ Stygian

Stygian Molten Strike Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Molten Strike มาตรฐานเป็นรูปแบบ Stygian
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Harbinger Righteous Fire Effect
100
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Righteous Fire มาตรฐานเป็นรูปแบบ Harbinger

Harbinger Righteous Fire Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Righteous Fire มาตรฐานเป็นรูปแบบ Harbinger
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Harbinger Convocation Effect
85
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Convocation มาตรฐานเป็นรูปแบบ Harbinger

Harbinger Convocation Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Convocation มาตรฐานเป็นรูปแบบ Harbinger
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
85
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Harbinger Storm Call Effect
90
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Storm Call มาตรฐานเป็นรูปแบบ Harbinger

Harbinger Storm Call Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Storm Call มาตรฐานเป็นรูปแบบ Harbinger
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Harbinger Flameblast Effect
80
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Flameblast มาตรฐานเป็นรูปแบบ Harbinger

Harbinger Flameblast Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Flameblast มาตรฐานเป็นรูปแบบ Harbinger
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
80
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Night Lotus Toxic Rain Effect
130
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Toxic Rain มาตรฐานเป็นรูปแบบ Night Lotus

Night Lotus Toxic Rain Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Toxic Rain มาตรฐานเป็นรูปแบบ Night Lotus
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
130
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Automaton Lightning Warp Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Lightning Warp มาตรฐานเป็นรูปแบบ Automaton

Automaton Lightning Warp Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Lightning Warp มาตรฐานเป็นรูปแบบ Automaton
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wasteland Flame Dash Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Flame Dash มาตรฐานเป็นรูปแบบ Wasteland

Wasteland Flame Dash Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Flame Dash มาตรฐานเป็นรูปแบบ Wasteland
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Automaton Herald Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Herald of Ash, Thunder หรือ Ice มาตรฐานเป็นรูปแบบ Automaton

Automaton Herald Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Herald of Ash, Thunder หรือ Ice มาตรฐานเป็นรูปแบบ Automaton
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wasteland Herald Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Herald of Ash, Thunder หรือ Ice มาตรฐานเป็นรูปแบบ Wasteland

Wasteland Herald Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Herald of Ash, Thunder หรือ Ice มาตรฐานเป็นรูปแบบ Wasteland
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Caustic Arrow Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Caustic Arrow มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial

Celestial Caustic Arrow Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Caustic Arrow มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Shaper Scorching Ray Effect
135
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Scorching Ray มาตรฐานเป็น shaper version

Shaper Scorching Ray Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Scorching Ray มาตรฐานเป็น shaper version
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
135
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Stormcaller Lightning Golem
110
ซื้อ
เปลี่ยน Lightning Golem มาตรฐานให้เป็นแบบ Stormcaller

Stormcaller Lightning Golem

เปลี่ยน Lightning Golem มาตรฐานให้เป็นแบบ Stormcaller
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Pylon of Pain Totem Skin
110
ซื้อ
เปลี่ยนโทเทมคาถาหรือแบบโจมตีระยะไกลเป็น Pylon of Pain

Pylon of Pain Totem Skin

เปลี่ยนโทเทมคาถาหรือแบบโจมตีระยะไกลเป็น Pylon of Pain
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Summon Raging Bees Effect
95
ซื้อ
เปลี่ยนพลังวิญญาณแค้นของเจม Summon Raging Spirit เป็นฝูงผึ้งดุแทน

Summon Raging Bees Effect

เปลี่ยนพลังวิญญาณแค้นของเจม Summon Raging Spirit เป็นฝูงผึ้งดุแทน
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
95
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Demonic Raise Spectre Effect
95
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Raise Spectre มาตรฐานเป็นรูปแบบ demonic effect.

Demonic Raise Spectre Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Raise Spectre มาตรฐานเป็นรูปแบบ demonic effect.
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
95
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Divine Ball Lightning Effect
100
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Ball Lightning มาตรฐานเป็นรูปแบบ Divine

Divine Ball Lightning Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Ball Lightning มาตรฐานเป็นรูปแบบ Divine
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Demonic Leap Slam Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Leap Slam มาตรฐานเป็นรูปแบบ Demonic

Demonic Leap Slam Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Leap Slam มาตรฐานเป็นรูปแบบ Demonic
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Purple Whirling Blades Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Whirling Blades เป็นสีม่วง

Purple Whirling Blades Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Whirling Blades เป็นสีม่วง
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Spirit Blink and Mirror Arrow Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Blink หรือ Mirror Arrow เป็นแบบเรืองแสงวิญญาณ

Spirit Blink and Mirror Arrow Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Blink หรือ Mirror Arrow เป็นแบบเรืองแสงวิญญาณ
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Ancestral Call Effect
115
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Ancestral Call มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial

Celestial Ancestral Call Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Ancestral Call มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
115
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Crystal Tornado Shot Effect
100
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพื้นฐานของเจม Tornado Shot เป็นแบบคริสตัล

Crystal Tornado Shot Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพื้นฐานของเจม Tornado Shot เป็นแบบคริสตัล
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Harbinger Magma Orb Effect
90
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Magma Orb มาตรฐานเป็นรูปแบบ Harbinger

Harbinger Magma Orb Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Magma Orb มาตรฐานเป็นรูปแบบ Harbinger
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Herald Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Herald มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial

Celestial Herald Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Herald มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Stygian Volatile Dead Effect
100
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Volatile Dead มาตรฐานเป็นรูปแบบ Stygian

Stygian Volatile Dead Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Volatile Dead มาตรฐานเป็นรูปแบบ Stygian
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Clockwork Golem
125
ซื้อ
เปลี่ยนสกินโกเลมเป็นหุ่นยนต์ไขลาน

Clockwork Golem

เปลี่ยนสกินโกเลมเป็นหุ่นยนต์ไขลาน
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Demonic Shield Charge Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Shield Charge มาตรฐานเป็นรูปแบบ Demonic

Demonic Shield Charge Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Shield Charge มาตรฐานเป็นรูปแบบ Demonic
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sin Herald Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Herald of Ash, Thunder หรือ Ice มาตรฐานเป็นรูปแบบ Sin

Sin Herald Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Herald of Ash, Thunder หรือ Ice มาตรฐานเป็นรูปแบบ Sin
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Innocence Herald Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพื้นฐานของเจม Herald of Ash, Thunder, Ice เป็นแบบ Innocence

Innocence Herald Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพื้นฐานของเจม Herald of Ash, Thunder, Ice เป็นแบบ Innocence
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sin Leap Slam Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Leap Slam มาตรฐานเป็นรูปแบบ Sin

Sin Leap Slam Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Leap Slam มาตรฐานเป็นรูปแบบ Sin
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Innocence Lightning Warp Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคมาตรฐานของเจม Lightning Warp เป็นแบบ Innocence

Innocence Lightning Warp Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคมาตรฐานของเจม Lightning Warp เป็นแบบ Innocence
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Automaton Arc Effect
120
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Arc มาตรฐานเป็นรูปแบบ Automaton

Automaton Arc Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Arc มาตรฐานเป็นรูปแบบ Automaton
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Demonic Blade Flurry Effect
130
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Blade Flurry มาตรฐานเป็นรูปแบบ Demonic

Demonic Blade Flurry Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Blade Flurry มาตรฐานเป็นรูปแบบ Demonic
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
130
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Kinetic Blast Effect
120
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Kinetic Blast มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial

Celestial Kinetic Blast Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Kinetic Blast มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arctic Freezing Pulse Effect
100
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพื้นฐานของเจม Freezing Pulse เป็นแบบขั้วโลก

Arctic Freezing Pulse Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพื้นฐานของเจม Freezing Pulse เป็นแบบขั้วโลก
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dark Immortal Call Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคมาตรฐานของเจม Immortal Call เป็นแบบมืด

Dark Immortal Call Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคมาตรฐานของเจม Immortal Call เป็นแบบมืด
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Ball Lightning Effect
100
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Ball Lightning มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial

Celestial Ball Lightning Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Ball Lightning มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Triple Blade Spectral Throw Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Spectral Throw เป็นแบบสามใบมีด

Triple Blade Spectral Throw Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Spectral Throw เป็นแบบสามใบมีด
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Stygian Scorching Ray Effect
120
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Scorching Ray มาตรฐานเป็นรูปแบบ Stygian

Stygian Scorching Ray Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Scorching Ray มาตรฐานเป็นรูปแบบ Stygian
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Phantasmal Whirling Blades Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพื้นฐานของ Whirling Blades เป็นแบบ Phantasm

Phantasmal Whirling Blades Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพื้นฐานของ Whirling Blades เป็นแบบ Phantasm
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Stygian Spectral Shield Throw
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Spectral Shield Throw มาตรฐานเป็นรูปแบบ Stygian

Stygian Spectral Shield Throw

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Spectral Shield Throw มาตรฐานเป็นรูปแบบ Stygian
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dragon Flame Dash Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคมาตรฐานของเจม Flame Dash เป็นแบบดรากอน

Dragon Flame Dash Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคมาตรฐานของเจม Flame Dash เป็นแบบดรากอน
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ice Whirling Blades Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคมาตรฐานของเจม Whirling Blades เป็นแบบน้ำแข็ง

Ice Whirling Blades Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคมาตรฐานของเจม Whirling Blades เป็นแบบน้ำแข็ง
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Infernal Flame Golem
110
ซื้อ
เปลี่ยน Flame Golem ให้เป็นแบบไฟลุกท่วม

Infernal Flame Golem

เปลี่ยน Flame Golem ให้เป็นแบบไฟลุกท่วม
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arctic Ice Golem
110
ซื้อ
เปลี่ยนสกิน Ice Golem เป็นแบบน้ำแข็ง

Arctic Ice Golem

เปลี่ยนสกิน Ice Golem เป็นแบบน้ำแข็ง
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Righteous Fire Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Righteous Fire มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial

Celestial Righteous Fire Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Righteous Fire มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Flameblast Effect
130
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Flameblast มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial

Celestial Flameblast Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Flameblast มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
130
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Demonic Bladefall Effect
90
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Bladefall มาตรฐานเป็นรูปแบบ Demonic

Demonic Bladefall Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Bladefall มาตรฐานเป็นรูปแบบ Demonic
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Orb of Storms Effect
100
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Orb of Storms มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial

Celestial Orb of Storms Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Orb of Storms มาตรฐานเป็นรูปแบบ Celestial
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Gore Herald Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพื้นฐานของเจม Herald of Ash, Thunder, Ice ให้เป็น dark

Gore Herald Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพื้นฐานของเจม Herald of Ash, Thunder, Ice ให้เป็น dark
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dark Cyclone Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Cyclone ให้เป็น dark

Dark Cyclone Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Cyclone ให้เป็น dark
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Divine Blink and Mirror Arrow Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจมสกิล Blink or Mirror Arrow ให้สว่าง

Divine Blink and Mirror Arrow Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจมสกิล Blink or Mirror Arrow ให้สว่าง
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ebony Ethereal Knives Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคมีดของ Ethereal Knives เป็นมีดบินสีดำ

Ebony Ethereal Knives Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคมีดของ Ethereal Knives เป็นมีดบินสีดำ
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Radiant Scorching Ray Effect
120
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพื้นฐานของสกิลเจม Scorching Ray เป็นเอฟเฟค Radiant

Radiant Scorching Ray Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพื้นฐานของสกิลเจม Scorching Ray เป็นเอฟเฟค Radiant
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Archon Aura Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Archon

Archon Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Archon
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Raven Raging Spirit Effect
95
ซื้อ
เปลี่ยนพลังวิญญาณแค้นของเจม Summon Raging Spirit เป็นนกเรเวน

Raven Raging Spirit Effect

เปลี่ยนพลังวิญญาณแค้นของเจม Summon Raging Spirit เป็นนกเรเวน
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
95
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Divine Herald Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคมาตรฐานของ Herald of Ash, Thunder, Ice ให้เป็น divine

Divine Herald Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคมาตรฐานของ Herald of Ash, Thunder, Ice ให้เป็น divine
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Purple Herald Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคมาตรฐานของ Herald of Ash, Thunder, Ice ให้เป็นสีม่วง

Purple Herald Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคมาตรฐานของ Herald of Ash, Thunder, Ice ให้เป็นสีม่วง
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Purple Arc Effect
120
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคปกติของ Arc skill gem เป็นสีม่วง

Purple Arc Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคปกติของ Arc skill gem เป็นสีม่วง
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arcane Tome Totem Skin
110
ซื้อ
แทนที่เวทย์หรือการโจมตีระยะไกลจาก totem ด้วย Arcane Tome

Arcane Tome Totem Skin

แทนที่เวทย์หรือการโจมตีระยะไกลจาก totem ด้วย Arcane Tome
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ebony Tornado Shot Effect
110
ซื้อ
แทนที่เอฟเฟกต์มาตรฐานบนเจมทักษะ Tornado Shot ด้วยเอฟเฟกต์ Ebony

Ebony Tornado Shot Effect

แทนที่เอฟเฟกต์มาตรฐานบนเจมทักษะ Tornado Shot ด้วยเอฟเฟกต์ Ebony
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Reaper Spectral Throw Effect
120
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Spectral Throw เป็นเอฟเฟค bloody reaper

Reaper Spectral Throw Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Spectral Throw เป็นเอฟเฟค bloody reaper
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dragon Totem Skin
110
ซื้อ
เปลี่ยนสกินพิ้นฐานของโทเทม Spell หรือ Ranged Attack เป็น golden Dragon

Dragon Totem Skin

เปลี่ยนสกินพิ้นฐานของโทเทม Spell หรือ Ranged Attack เป็น golden Dragon
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Verdant Split Arrow Effect
90
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Split Arrow เป็นเอฟเฟค verdant

Verdant Split Arrow Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Split Arrow เป็นเอฟเฟค verdant
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Imp Aura Effect
100
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Imp Demon

Imp Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Imp Demon
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Carnage Aura Effect
100
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Carnage

Carnage Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Carnage
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Trinity Aura Effect
100
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Trinity

Trinity Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบ Trinity
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Gloom Herald Effect
125
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Herald of Ash, Thunder, Ice เป็นเอฟเฟค dark

Gloom Herald Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Herald of Ash, Thunder, Ice เป็นเอฟเฟค dark
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
125
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Black Hole Vortex Effect
120
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Vortex เป็นเอฟเฟค Black Hole

Black Hole Vortex Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Vortex เป็นเอฟเฟค Black Hole
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Black Hole Frostbolt Effect
100
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Frostbolt เป็นเอฟเฟค Black Hole

Black Hole Frostbolt Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Frostbolt เป็นเอฟเฟค Black Hole
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Flare Discharge Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคทั่วไปในสกิลเจ็ม Discharge เป็น explosive flare เอฟเฟค

Flare Discharge Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคทั่วไปในสกิลเจ็ม Discharge เป็น explosive flare เอฟเฟค
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Rift Worm Shock Nova Effect
100
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Shock Nova เป็นเอฟเฟค rift worms

Rift Worm Shock Nova Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Shock Nova เป็นเอฟเฟค rift worms
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Acid Magma Orb Effect
90
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Magma Orb เป็นเอฟเฟคกรดที่กัดกร่อน

Acid Magma Orb Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Magma Orb เป็นเอฟเฟคกรดที่กัดกร่อน
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Tentacle Caustic Arrow Effect
120
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Caustic Arrow เป็นพื้นที่ ethereal purple tentacles

Tentacle Caustic Arrow Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Caustic Arrow เป็นพื้นที่ ethereal purple tentacles
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Gore Sunder Effect
75
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Sunder เป็นเอฟเฟค gory

Gore Sunder Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Sunder เป็นเอฟเฟค gory
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
75
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Gore Earthquake Effect
75
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Earthquake เป็นเอฟเฟค gory

Gore Earthquake Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Earthquake เป็นเอฟเฟค gory
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
75
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Demonic Split Arrow Effect
95
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Split Arrow เป็นเอฟเฟค demonic

Demonic Split Arrow Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Split Arrow เป็นเอฟเฟค demonic
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
95
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Frostflower Ice Trap Effect
90
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Ice Trap เป็นเอฟเฟค frostflower

Frostflower Ice Trap Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Ice Trap เป็นเอฟเฟค frostflower
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Gore Lightning Arrow Effect
75
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Lightning Arrow เป็นเอฟเฟค gory

Gore Lightning Arrow Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Lightning Arrow เป็นเอฟเฟค gory
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
75
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ebony Blast Rain Effect
75
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Blast Rain เป็นเอฟเฟค ebony

Ebony Blast Rain Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของเจ็ม Blast Rain เป็นเอฟเฟค ebony
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
75
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arcane Skill Effect Pack
200
ซื้อ
สกิลเอฟเฟค Arcane ประกอบไปด้วย Essence Drain, Wither และ Contagion (ที่ลดราคา)

Arcane Skill Effect Pack

สกิลเอฟเฟค Arcane ประกอบไปด้วย Essence Drain, Wither และ Contagion (ที่ลดราคา)
1x Arcane Contagion Effect
90
1x Arcane Essence Drain Effect
80
1x Arcane Wither Effect
70
ประหยัดไป:
40
200
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
ประหยัดไป
40
Loading...
Arcane Essence Drain Effect
80
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคทั่วไปในสกิลเจ็ม Essence Drain เป็น blue arcane เอฟเฟค

Arcane Essence Drain Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคทั่วไปในสกิลเจ็ม Essence Drain เป็น blue arcane เอฟเฟค
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
80
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arcane Wither Effect
70
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคทั่วไปในสกิลเจ็ม Wither skill เป็น blue arcane เอฟเฟค

Arcane Wither Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคทั่วไปในสกิลเจ็ม Wither skill เป็น blue arcane เอฟเฟค
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
70
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arcane Contagion Effect
90
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคทั่วไปในสกิลเจ็ม Contagion เป็น blue arcane เอฟเฟค

Arcane Contagion Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคทั่วไปในสกิลเจ็ม Contagion เป็น blue arcane เอฟเฟค
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Golden Bladefall Effect
90
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคทั่วไปในสกิลเจ็ม Bladefall เป็น golden เอฟเฟค

Golden Bladefall Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคทั่วไปในสกิลเจ็ม Bladefall เป็น golden เอฟเฟค
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Demonic Blade Vortex
90
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนสกิล Blade Vortex เป็นเอฟเฟกต์ demonic vortex

Demonic Blade Vortex

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนสกิล Blade Vortex เป็นเอฟเฟกต์ demonic vortex
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ghostflame Herald of Ash Effect
80
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ Herald of Ash skill gem ด้วยเพลิงสีเขียว

Ghostflame Herald of Ash Effect

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ Herald of Ash skill gem ด้วยเพลิงสีเขียว
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
80
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ziggurat Totem Skin
100
ซื้อ
เปลี่ยนสกินพิ้นฐานของโทเทม Spell หรือ Ranged Attack เป็น Ziggurat

Ziggurat Totem Skin

เปลี่ยนสกินพิ้นฐานของโทเทม Spell หรือ Ranged Attack เป็น Ziggurat
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Eagle Guardian Totem Skin
90
ซื้อ
เปลี่ยนสกินพิ้นฐานของโทเทม Spell หรือ Ranged Attack เป็น Eagle Guardian

Eagle Guardian Totem Skin

เปลี่ยนสกินพิ้นฐานของโทเทม Spell หรือ Ranged Attack เป็น Eagle Guardian
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Stygian Raise Spectre Effect
80
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ Raise Spectre skill gem ด้วยเงาชั่วร้าย

Stygian Raise Spectre Effect

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ Raise Spectre skill gem ด้วยเงาชั่วร้าย
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
80
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ghostflame Holy Flame Totem Skin
95
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Holy Flame Totem มาตรฐานเป็นรูปแบบ ghostflame

Ghostflame Holy Flame Totem Skin

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม Holy Flame Totem มาตรฐานเป็นรูปแบบ ghostflame
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
95
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Divine Righteous Fire Effect
100
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ Righteous Fire skill gem ด้วย divine white flames

Divine Righteous Fire Effect

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ Righteous Fire skill gem ด้วย divine white flames
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ghost Flicker Strike Effect
90
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ Flicker Strike skill gem ด้วย ghostly smoke

Ghost Flicker Strike Effect

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ Flicker Strike skill gem ด้วย ghostly smoke
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Verdant Blink and Mirror Arrow Effect
100
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ Blink or Mirror Arrow skill gem ด้วย rich grass and vegetation

Verdant Blink and Mirror Arrow Effect

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ Blink or Mirror Arrow skill gem ด้วย rich grass and vegetation
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Vapour Flicker Strike Effect
90
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ Flicker Strike skill gem ด้วย Cloud of vapour

Vapour Flicker Strike Effect

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ Flicker Strike skill gem ด้วย Cloud of vapour
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Swordfish Ice Spear Effect
110
ซื้อ
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ Ice Spear skill gem ด้วย shattering icy swordfish

Swordfish Ice Spear Effect

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ Ice Spear skill gem ด้วย shattering icy swordfish
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
110
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ghostflame Raging Spirit Effect
80
ซื้อ
เปลี่ยนพลังวิญญาณแค้นของเจม Summon Raging Spirit เป็นวิญญาณแค้นที่มีเปลวเพลิง

Ghostflame Raging Spirit Effect

เปลี่ยนพลังวิญญาณแค้นของเจม Summon Raging Spirit เป็นวิญญาณแค้นที่มีเปลวเพลิง
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
80
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Demonic Flameblast Effect
95
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนเฟลมบลาสต์สกิลเจ็มเป็นพาวเวอร์ฟูลเดโมนิคเอ็กซ์โพลชั่น

Demonic Flameblast Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนเฟลมบลาสต์สกิลเจ็มเป็นพาวเวอร์ฟูลเดโมนิคเอ็กซ์โพลชั่น
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
95
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Demonic Reave Effect
95
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนรีฟสกิลเจ็มเป็นเวฟออฟเดโมนิคเอเนอจี

Demonic Reave Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนรีฟสกิลเจ็มเป็นเวฟออฟเดโมนิคเอเนอจี
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
95
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Soul Nexus Aura Effect
100
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบวิญญาณวังวน

Soul Nexus Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม ออร่า มาตรฐานเป็นรูปแบบวิญญาณวังวน
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Gore Glacial Cascade Effect
65
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนกลาเซียลคาสเคดสกิลเจ็มเป็นกลุ่มเขี้ยวปีศาจพุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน

Gore Glacial Cascade Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนกลาเซียลคาสเคดสกิลเจ็มเป็นกลุ่มเขี้ยวปีศาจพุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
65
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arctic Ice Nova Effect
55
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนไอซ์โนวาสกิลเจ็มเป็นวงแหวนลมเย็นหมุน

Arctic Ice Nova Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนไอซ์โนวาสกิลเจ็มเป็นวงแหวนลมเย็นหมุน
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
55
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Tombstone Desecrate Effect
75
ซื้อ
เพิ่มกลุ่มป้ายหลุมศพแห่งความตายบนเดสเซเครทสกิลเอฟเฟกต์

Tombstone Desecrate Effect

เพิ่มกลุ่มป้ายหลุมศพแห่งความตายบนเดสเซเครทสกิลเอฟเฟกต์
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
75
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Olmec Totem Skin
90
ซื้อ
เปลี่ยนสกินพิ้นฐานของโทเทม Spell หรือ Ranged Attack เป็นโทเทมหินแกะสลักโบราณ ทั้งสองหน้า

Olmec Totem Skin

เปลี่ยนสกินพิ้นฐานของโทเทม Spell หรือ Ranged Attack เป็นโทเทมหินแกะสลักโบราณ ทั้งสองหน้า
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Tribal Storm Call Effect
70
ซื้อ
สตอร์มคอลของคุณกลายเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากสายฟ้าสีส้มรอบๆ เครื่องรางชนเผ่า

Tribal Storm Call Effect

สตอร์มคอลของคุณกลายเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากสายฟ้าสีส้มรอบๆ เครื่องรางชนเผ่า
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
70
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Seraph Spectral Throw Effect
95
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานของสเปคทรัลโธรว์สกิลเจ็มเป็นปีกสีทองหมุน

Seraph Spectral Throw Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานของสเปคทรัลโธรว์สกิลเจ็มเป็นปีกสีทองหมุน
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
95
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Golden Spectral Throw Effect
25
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานของสเปคทรัลโธรว์สกิลเจ็มเป็นเวอร์ชันสีทองเรืองแสง

Golden Spectral Throw Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานของสเปคทรัลโธรว์สกิลเจ็มเป็นเวอร์ชันสีทองเรืองแสง
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
25
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Force Field Aura Effect
120
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น สนามพลังโปร่งแสง

Force Field Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น สนามพลังโปร่งแสง
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arctic Skull Aura Effect
90
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น กระโหลกน้ำแข็งที่จะบินรอบๆ ตัวคุณ

Arctic Skull Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น กระโหลกน้ำแข็งที่จะบินรอบๆ ตัวคุณ
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Lightning Skull Aura Effect
90
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น กระโหลกไฟฟ้าที่จะบินรอบๆ ตัวคุณ

Lightning Skull Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น กระโหลกไฟฟ้าที่จะบินรอบๆ ตัวคุณ
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Infernal Skull Aura Effect
90
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น กระโหลกไฟที่จะบินรอบๆ ตัวคุณ

Infernal Skull Aura Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคเจม สกิลออร่า มาตรฐานเป็น กระโหลกไฟที่จะบินรอบๆ ตัวคุณ
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Raise Mummy Skin
80
ซื้อ
เปลี่ยนซอมบี้มาตรฐานที่ปลุกจากเรสซอมบี้เจ็มเป็นมัมมี่โบราณ

Raise Mummy Skin

เปลี่ยนซอมบี้มาตรฐานที่ปลุกจากเรสซอมบี้เจ็มเป็นมัมมี่โบราณ
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
80
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Demon Hand Cleave Effect
95
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบน Cleave เจ็มเป็นกรงเล็บปีศาจที่กวัดแกว่งไปมา

Demon Hand Cleave Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบน Cleave เจ็มเป็นกรงเล็บปีศาจที่กวัดแกว่งไปมา
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
95
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Emerald Rain of Arrows Effect
15
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบน Rain of Arrows เจ็มเป็นเวอร์ชันสีเขียวมรกต

Emerald Rain of Arrows Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบน Rain of Arrows เจ็มเป็นเวอร์ชันสีเขียวมรกต
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
15
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Green Searing Bond Effect
25
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนเซียริงบอนด์เจ็มเป็นลำแสงสีเขียว

Green Searing Bond Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนเซียริงบอนด์เจ็มเป็นลำแสงสีเขียว
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
25
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Stormcloud Arctic Armour Effect
40
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบน Arctic Armour เจ็มเป็นเมฆพายุที่มีน้ำแข็งตกลงมา

Stormcloud Arctic Armour Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบน Arctic Armour เจ็มเป็นเมฆพายุที่มีน้ำแข็งตกลงมา
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
40
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
White Cyclone Effect
15
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบน Cyclone เจ็มเป็นเวอร์ชันสีขาว

White Cyclone Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบน Cyclone เจ็มเป็นเวอร์ชันสีขาว
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
15
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sawblade Cyclone Effect
70
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบน Cyclone เจ็มเป็นใบเลื่อยที่หมุนควงอย่างป่าเถื่อน

Sawblade Cyclone Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบน Cyclone เจ็มเป็นใบเลื่อยที่หมุนควงอย่างป่าเถื่อน
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
70
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blue Cyclone Effect
15
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบน Cyclone เจ็มเป็นเวอร์ชันสีน้ำเงิน

Blue Cyclone Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบน Cyclone เจ็มเป็นเวอร์ชันสีน้ำเงิน
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
15
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blue Flame Incinerate Effect
15
ซื้อ
เปลี่ยนเปลวไฟมาตรฐานของ Incinerate เจ็มเป็นลูกไฟวิญญาณสีน้ำเงิน

Blue Flame Incinerate Effect

เปลี่ยนเปลวไฟมาตรฐานของ Incinerate เจ็มเป็นลูกไฟวิญญาณสีน้ำเงิน
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
15
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Tiki Totem Skin
90
ซื้อ
เปลี่ยนสกินพิ้นฐานของโทเทม Spell หรือ Ranged Attack เป็นโทเทมมีสีที่สลักลวดลายแบบ tiki เอาไว้

Tiki Totem Skin

เปลี่ยนสกินพิ้นฐานของโทเทม Spell หรือ Ranged Attack เป็นโทเทมมีสีที่สลักลวดลายแบบ tiki เอาไว้
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Spark Spiders Effect
95
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์สายฟ้ามาตรฐานบน Spark เจ็มเป็นแมงมุมพลังงานไฟฟ้าที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว

Spark Spiders Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์สายฟ้ามาตรฐานบน Spark เจ็มเป็นแมงมุมพลังงานไฟฟ้าที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
95
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ethereal Stars Effect
35
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มีดมาตรฐานบน Ethereal Knives เจ็มเป็นดาวกระจายสีดำหมุน

Ethereal Stars Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มีดมาตรฐานบน Ethereal Knives เจ็มเป็นดาวกระจายสีดำหมุน
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
35
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dragon Fireball Effect
90
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบน Fireball เจ็มเป็นมังกรไฟบินได้

Dragon Fireball Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบน Fireball เจ็มเป็นมังกรไฟบินได้
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Water Nova Effect
10
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์น้ำแข็งมาตรฐานบน Ice Nova เจ็มเป็นคลื่นน้ำไหล

Water Nova Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์น้ำแข็งมาตรฐานบน Ice Nova เจ็มเป็นคลื่นน้ำไหล
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
10
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Siege Firestorm Effect
25
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์โพรเจกไทล์มาตรฐานบน Firestorm เจ็มเป็นกรงเหล็กหนามที่ลุกเป็นไฟ

Siege Firestorm Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์โพรเจกไทล์มาตรฐานบน Firestorm เจ็มเป็นกรงเหล็กหนามที่ลุกเป็นไฟ
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
25
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Cold Grasp Effect
70
ซื้อ
เปลี่ยนเอฟเฟกต์น้ำแข็งมาตรฐานบน Cold Snap เจ็มเป็นอุ้งมือน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน

Cold Grasp Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์น้ำแข็งมาตรฐานบน Cold Snap เจ็มเป็นอุ้งมือน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
70
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Summon Statues Skin
95
ซื้อ
เปลี่ยนโครงกระดูกมาตรฐานที่ปลุกจาก Summon Skeleton เจ็มเป็นรูปปั้นเคลื่อนไหวด้วยเวทมนตร์

Summon Statues Skin

เปลี่ยนโครงกระดูกมาตรฐานที่ปลุกจาก Summon Skeleton เจ็มเป็นรูปปั้นเคลื่อนไหวด้วยเวทมนตร์
เอฟเฟคสกิลสามารถใช้ได้ทีละเจมเท่านั้นแต่สามารถถอดไปใส่เจมอื่นได้ฟรี
95
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...