ของติดหลัง

Purple Crystal Cloak
230
ติดผ้าคลุม Purple Crystal ให้กับเสื้อเกราะของคุณ

Purple Crystal Cloak

ติดผ้าคลุม Purple Crystal ให้กับเสื้อเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
230
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Oriath Wings
640
เพิ่มเอฟเฟค Oriath Wings ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่

Oriath Wings

เพิ่มเอฟเฟค Oriath Wings ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
640
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Blood Guard Wings
320
เพิ่มเอฟเฟค Blood Guard Wings ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่

Blood Guard Wings

เพิ่มเอฟเฟค Blood Guard Wings ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Faith Guard Wings
320
เพิ่มเอฟเฟค Faith Guard Wings ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่

Faith Guard Wings

เพิ่มเอฟเฟค Faith Guard Wings ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Oriath Cloak
460
เพิ่มเอฟเฟค Oriath Cloak ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่

Oriath Cloak

เพิ่มเอฟเฟค Oriath Cloak ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
460
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Blood Guard Cloak
230
เพิ่มเอฟเฟค Blood Guard Cloak ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่

Blood Guard Cloak

เพิ่มเอฟเฟค Blood Guard Cloak ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
230
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Faith Guard Cloak
230
เพิ่มเอฟเฟค Faith Guard Cloak ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่

Faith Guard Cloak

เพิ่มเอฟเฟค Faith Guard Cloak ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
230
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arctic Crystal Cloak
230
ติดผ้าคลุม Arctic Crystal ให้กับเสื้อเกราะของคุณ

Arctic Crystal Cloak

ติดผ้าคลุม Arctic Crystal ให้กับเสื้อเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
230
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Dragon Hunter Wings
340
ติดปีก Dragon Hunter ให้กับเสื้อเกราะของคุณ

Dragon Hunter Wings

ติดปีก Dragon Hunter ให้กับเสื้อเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
340
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Demon Parasite Back Attachment
250
เพิ่มเอฟเฟค Demon Parasite ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่

Demon Parasite Back Attachment

เพิ่มเอฟเฟค Demon Parasite ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
250
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Seraph Battle Wings
335
ติดปีก Seraph Battle ให้กับเสื้อเกราะของคุณ

Seraph Battle Wings

ติดปีก Seraph Battle ให้กับเสื้อเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
335
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Dragon Cloak
175
เพิ่มเอฟเฟค Dragon Cloak ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่

Dragon Cloak

เพิ่มเอฟเฟค Dragon Cloak ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
175
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Seraph Grace Wings
320
เพิ่มเอฟเฟค Seraph Grace Wings ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่

Seraph Grace Wings

เพิ่มเอฟเฟค Seraph Grace Wings ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Apocalypse Cloak
460
เพิ่มเอฟเฟค Apocalypse Cloak ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่

Apocalypse Cloak

เพิ่มเอฟเฟค Apocalypse Cloak ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
460
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Automaton Cloak
230
ติดผ้าคลุม Automaton ให้ชุดเกราะ

Automaton Cloak

ติดผ้าคลุม Automaton ให้ชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
230
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Wasteland Cloak
230
ติดผ้าคลุม Wasteland ให้ชุดเกราะ

Wasteland Cloak

ติดผ้าคลุม Wasteland ให้ชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
230
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Apocalypse Wings
640
เพิ่มเอฟเฟค Apocalypse Wings ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่

Apocalypse Wings

เพิ่มเอฟเฟค Apocalypse Wings ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
640
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Automaton Wings
320
ติดปีก Automaton Wings ให้ชุดเกราะ

Automaton Wings

ติดปีก Automaton Wings ให้ชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Wasteland Wings
320
ติดปีก Wasteland Wings ให้ชุดเกราะ

Wasteland Wings

ติดปีก Wasteland Wings ให้ชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Necrotic Wings
300
ติด Necrotic Wings ให้กับชุดเกราะใดๆ ที่สวม

Necrotic Wings

ติด Necrotic Wings ให้กับชุดเกราะใดๆ ที่สวม
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
300
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Magma Wings
290
ติด Magma Wings ให้กับชุดเกราะใดๆ ที่สวม

Magma Wings

ติด Magma Wings ให้กับชุดเกราะใดๆ ที่สวม
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
290
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ghostflame Wings
320
ติดปีก Ghostflame ให้กับชุดเกราะ

Ghostflame Wings

ติดปีก Ghostflame ให้กับชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Seraph Spirit Wings
320
ติดปีก Seraph ให้กับชุดเกราะ

Seraph Spirit Wings

ติดปีก Seraph ให้กับชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Sin Wings
320
ติดปีก Sin Wings เข้ากับชุดเกราะ

Sin Wings

ติดปีก Sin Wings เข้ากับชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Innocence Wings
320
ติดปีก Innocence Wings ให้ชุดเกราะ

Innocence Wings

ติดปีก Innocence Wings ให้ชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Sin and Innocence Wings
640
ติดปีก Sin and Innocence Wings ให้ชุดเกราะ

Sin and Innocence Wings

ติดปีก Sin and Innocence Wings ให้ชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
640
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Sin Cloak
230
ติดผ้าคลุม Sin cloak เข้ากับชุดเกราะ

Sin Cloak

ติดผ้าคลุม Sin cloak เข้ากับชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
230
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Innocence Cloak
230
ติดผ้าคลุม Innocence Cloak ให้ชุดเกราะ

Innocence Cloak

ติดผ้าคลุม Innocence Cloak ให้ชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
230
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Sin and Innocence Cloak
460
ติดผ้าคลุม Sin and Innocence Cloak ให้ชุดเกราะ

Sin and Innocence Cloak

ติดผ้าคลุม Sin and Innocence Cloak ให้ชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
460
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ivory Chaos Cloak
320
ติดผ้าคลุม Ivory Chaos ให้ชุดเกราะ

Ivory Chaos Cloak

ติดผ้าคลุม Ivory Chaos ให้ชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Hand Wings
150
ติดปีก Hand Wings ให้ชุดเกราะ

Hand Wings

ติดปีก Hand Wings ให้ชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Malachai Cloak
160
ติดผ้าคลุม Malachai ให้ชุดเกราะ

Malachai Cloak

ติดผ้าคลุม Malachai ให้ชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
160
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Fallen Angel Wings
310
ติดปีก Fallen Angel Wing ให้ชุดเกราะ

Fallen Angel Wings

ติดปีก Fallen Angel Wing ให้ชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
310
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Oil Drenched Wings
270
ติดปีก Oil Drenched Wing ใส่ชุดเกราะ

Oil Drenched Wings

ติดปีก Oil Drenched Wing ใส่ชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
270
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Fire Wings
320
ติด Fire Wing ให้ชุดเกราะที่สวม

Fire Wings

ติด Fire Wing ให้ชุดเกราะที่สวม
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ice Wings
320
ติด Ice Wing ให้ชุดเกราะที่สวม

Ice Wings

ติด Ice Wing ให้ชุดเกราะที่สวม
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Fire Cloak
230
ติด Fire Cloak ใส่เสื้อเกราะ

Fire Cloak

ติด Fire Cloak ใส่เสื้อเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
230
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ice Cloak
230
ติด Ice Cloak ใส่เสื้อเกราะ

Ice Cloak

ติด Ice Cloak ใส่เสื้อเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
230
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Gothic Cloak
160
ติดผ้าคลุม Gothic Cloak ให้ชุดเกราะ

Gothic Cloak

ติดผ้าคลุม Gothic Cloak ให้ชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
160
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Blackguard Cloak
175
เพิ่มผ้าคลุม Blackguard Cloak ติดเสื้อเกราะ

Blackguard Cloak

เพิ่มผ้าคลุม Blackguard Cloak ติดเสื้อเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
175
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Jaeger Cloak
175
เพิ่มผ้าคลุม Jaeger Cloak ติดเสื้อเกราะ

Jaeger Cloak

เพิ่มผ้าคลุม Jaeger Cloak ติดเสื้อเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
175
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Templar Cloak
175
เพิ่มผ้าคลุม Templar Cloak ติดเสื้อเกราะ

Templar Cloak

เพิ่มผ้าคลุม Templar Cloak ติดเสื้อเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
175
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Stormcaller Back Attachment
300
ติด Stormcaller Back Attachment กับเสื้อเกราะ

Stormcaller Back Attachment

ติด Stormcaller Back Attachment กับเสื้อเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
300
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arcane Wings
335
ติดปีก Arcane Wings ใส่ชุดเกราะ

Arcane Wings

ติดปีก Arcane Wings ใส่ชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
335
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Celestial Hooded Cloak
175
เพิ่ม Celestial Hooded Cloak ให้ส่วนเกราะ

Celestial Hooded Cloak

เพิ่ม Celestial Hooded Cloak ให้ส่วนเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
175
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ultimate Chaos Wings
320
เพิ่ม Ultimate Chaos Wings ให้ส่วนเกราะ

Ultimate Chaos Wings

เพิ่ม Ultimate Chaos Wings ให้ส่วนเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ultimate Chaos Cloak
230
เพิ่ม Ultimate Chaos Cloak ให้ส่วนเกราะ

Ultimate Chaos Cloak

เพิ่ม Ultimate Chaos Cloak ให้ส่วนเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
230
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Pure Light Wings
320
เติม Pure Light Wings เข้าเสื้อเกราะ

Pure Light Wings

เติม Pure Light Wings เข้าเสื้อเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Pure Light Cloak
230
เติม Pure Light Cloak เข้าเสื้อเกราะ

Pure Light Cloak

เติม Pure Light Cloak เข้าเสื้อเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
230
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Polar Cloak
230
ติด Polar Cloak ใส่เสื้อเกราะ

Polar Cloak

ติด Polar Cloak ใส่เสื้อเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
230
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Bone Wings
320
ติดปีก Bone Wings ใส่ชุดเกราะ

Bone Wings

ติดปีก Bone Wings ใส่ชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Reptilian Wings
260
ติดปีก Reptillian Wings ใส่เสื้อเกราะ

Reptilian Wings

ติดปีก Reptillian Wings ใส่เสื้อเกราะ
อุปกรณ์ติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ
260
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Raven Cloak
310
เพิ่มผ้าคลุม Raven เข้ากับเกราะของร่างกาย

Raven Cloak

เพิ่มผ้าคลุม Raven เข้ากับเกราะของร่างกาย
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
310
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Black Hooded Cloak
150
เพิ่ม Black Hooded Cloak ให้ส่วนเกราะ

Black Hooded Cloak

เพิ่ม Black Hooded Cloak ให้ส่วนเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Cyan Hooded Cloak
150
เพิ่ม Cyan Hooded Cloak ให้ส่วนเกราะ

Cyan Hooded Cloak

เพิ่ม Cyan Hooded Cloak ให้ส่วนเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Gold Hooded Cloak
150
เพิ่ม Gold Hooded Cloak ให้ส่วนเกราะ

Gold Hooded Cloak

เพิ่ม Gold Hooded Cloak ให้ส่วนเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Green Hooded Cloak
150
เพิ่ม Green Hooded Cloak ให้ส่วนเกราะ

Green Hooded Cloak

เพิ่ม Green Hooded Cloak ให้ส่วนเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Navy Hooded Cloak
150
เพิ่ม Navy Hooded Cloak ให้ส่วนเกราะ

Navy Hooded Cloak

เพิ่ม Navy Hooded Cloak ให้ส่วนเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Purple Hooded Cloak
150
เพิ่ม Purple Hooded Cloak ให้ส่วนเกราะ

Purple Hooded Cloak

เพิ่ม Purple Hooded Cloak ให้ส่วนเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Red Hooded Cloak
150
เพิ่ม Red Hooded Cloak ให้ส่วนเกราะ

Red Hooded Cloak

เพิ่ม Red Hooded Cloak ให้ส่วนเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
White Hooded Cloak
150
เพิ่ม White Hooded Cloak ให้ส่วนเกราะ

White Hooded Cloak

เพิ่ม White Hooded Cloak ให้ส่วนเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Feather Plume Back Attachment
250
เพิ่มขนนกกลับไปแนบกับเกราะของร่างกาย

Feather Plume Back Attachment

เพิ่มขนนกกลับไปแนบกับเกราะของร่างกาย
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
250
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Wasteland Warrior Cloak
160
เพิ่ม Wasteland Warrior Cloak ที่ส่วนตัว

Wasteland Warrior Cloak

เพิ่ม Wasteland Warrior Cloak ที่ส่วนตัว
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
160
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Gore Raven Wings
320
เพิ่ม bloody Raven Wings ให้ส่วนเกราะ

Gore Raven Wings

เพิ่ม bloody Raven Wings ให้ส่วนเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arcane Seraph Wings
320
เพิ่ม Arcane Seraph Wing กับส่วนเกราะ

Arcane Seraph Wings

เพิ่ม Arcane Seraph Wing กับส่วนเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Battery Back Attachment
300
เพิ่ม Battery Back Attachment เข้ากับชุดเกราะของคุณ

Battery Back Attachment

เพิ่ม Battery Back Attachment เข้ากับชุดเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
300
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Verdant Wings
250
ติด Verdant Wings กับชุดเกราะ

Verdant Wings

ติด Verdant Wings กับชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
250
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Deicide Wings
325
ติด Deicide Wings กับชุดเกราะ

Deicide Wings

ติด Deicide Wings กับชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
325
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Phoenix Wings
320
ติด Phoenix Wings กับชุดเกราะ

Phoenix Wings

ติด Phoenix Wings กับชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Hooded Cloak
150
เพิ่ม Hooded Cloak ติดชุดเกราะ

Hooded Cloak

เพิ่ม Hooded Cloak ติดชุดเกราะ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Dragon Banners Back Attachment
290
เพิ่ม Drogon Wings ไปที่ชุดเกราะของคุณ

Dragon Banners Back Attachment

เพิ่ม Drogon Wings ไปที่ชุดเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
290
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Vampiric Wings
320
เพิ่ม Vampiric Wings ไปที่ชุดเกราะของคุณ

Vampiric Wings

เพิ่ม Vampiric Wings ไปที่ชุดเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Carnage Wings
320
เพิ่ม Carnage Wings ไปที่ชุดเกราะของคุณ

Carnage Wings

เพิ่ม Carnage Wings ไปที่ชุดเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Mana Wurm Wings
290
เพิ่ม Mana Wurm Wings เข้ากับชุดเกราะของคุณ

Mana Wurm Wings

เพิ่ม Mana Wurm Wings เข้ากับชุดเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
290
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Infernal Wings
320
เพิ่ม Infernal Wings เข้ากับชุดเกราะของคุณ

Infernal Wings

เพิ่ม Infernal Wings เข้ากับชุดเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Hive Back Attachment
220
เพิ่ม Hive Back Attachment เข้ากับชุดเกราะของคุณ

Hive Back Attachment

เพิ่ม Hive Back Attachment เข้ากับชุดเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
220
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arctic Wings
300
เพิ่ม Arctic Wingsไปที่ชุดเกราะของคุณ

Arctic Wings

เพิ่ม Arctic Wingsไปที่ชุดเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
300
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Hydra Wings
320
เพิ่ม Hydra Wings เข้ากับชุดเกราะของคุณ

Hydra Wings

เพิ่ม Hydra Wings เข้ากับชุดเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
320
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ghostflame Back Attachment
300
เพิ่ม Ghostflame Back Attachment เข้ากับชุดเกราะของคุณ

Ghostflame Back Attachment

เพิ่ม Ghostflame Back Attachment เข้ากับชุดเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
300
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Gloom Wings
390
เพิ่ม Gloom King Wingsไปที่ชุดเกราะของคุณ

Gloom Wings

เพิ่ม Gloom King Wingsไปที่ชุดเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
390
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Demon King Wings
150
เพิ่ม Demon King Wingsไปที่ชุดเกราะของคุณ

Demon King Wings

เพิ่ม Demon King Wingsไปที่ชุดเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Raven Wings
310
เพิ่ม menacing Raven Wings ให้เกราะของคุณ

Raven Wings

เพิ่ม menacing Raven Wings ให้เกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
310
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Steam-powered Engine Back Attachment
100
เพิ่ม Steam-powered Engine Back Attachment ให้เกราะของคุณ

Steam-powered Engine Back Attachment

เพิ่ม Steam-powered Engine Back Attachment ให้เกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
100
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Hussar Wings
180
เพิ่มฮัสซาร์วิงกลยุทธ์ลงบนเกราะของคุณ

Hussar Wings

เพิ่มฮัสซาร์วิงกลยุทธ์ลงบนเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
180
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Tentacle Wings
350
เพิ่มเทนทาเคิลวิงที่ดูชั่วร้ายลงบนเกราะของคุณ

Tentacle Wings

เพิ่มเทนทาเคิลวิงที่ดูชั่วร้ายลงบนเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
350
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Seraph Wings
300
เพิ่มเซราฟวิงอันงดงามลงบนเกราะของคุณ

Seraph Wings

เพิ่มเซราฟวิงอันงดงามลงบนเกราะของคุณ
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
300
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Exile's Essentials Back Attachment
40
เพิ่มปลอกดาบที่ด้านหลังของคุณ รวมทั้งขวดที่เอว

Exile's Essentials Back Attachment

เพิ่มปลอกดาบที่ด้านหลังของคุณ รวมทั้งขวดที่เอว
ของติดหลังสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...