เอฟเฟคตัวละคร

Extra Character Slot
30
เพิ่มช่องตัวละครเพิ่มเติมในบัญชีของคุณ

Extra Character Slot

เพิ่มช่องตัวละครเพิ่มเติมในบัญชีของคุณ
30
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Dragon Hunter Character Effect
210
เพิ่มเอฟเฟค Dragon Hunter Character ให้กับเข็มขัดใดๆ ที่ใส่

Dragon Hunter Character Effect

เพิ่มเอฟเฟค Dragon Hunter Character ให้กับเข็มขัดใดๆ ที่ใส่
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Blood Guard Character Effect
210
เพิ่มเอฟเฟค Blood Guard Character Effect ให้กับเข็มขัดใดๆ ที่ใส่

Blood Guard Character Effect

เพิ่มเอฟเฟค Blood Guard Character Effect ให้กับเข็มขัดใดๆ ที่ใส่
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Faith Guard Character Effect
210
เพิ่มเอฟเฟค Faith Guard Character Effect ให้กับเข็มขัดใดๆ ที่ใส่

Faith Guard Character Effect

เพิ่มเอฟเฟค Faith Guard Character Effect ให้กับเข็มขัดใดๆ ที่ใส่
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arctic Crystal Apparition Effect
280
เพิ่มเอฟเฟค Arctic Crystal ให้กับสร้อยใดๆ ที่ใส่

Arctic Crystal Apparition Effect

เพิ่มเอฟเฟค Arctic Crystal ให้กับสร้อยใดๆ ที่ใส่
เอฟเฟคสร้อยสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
280
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Automaton Character Effect
210
เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบ Automaton ใส่เข็มขัด

Automaton Character Effect

เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบ Automaton ใส่เข็มขัด
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Wasteland Character Effect
210
เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบ Wasteland ใส่เข็มขัด

Wasteland Character Effect

เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบ Wasteland ใส่เข็มขัด
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ebony Character Effect
210
เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบ Ebony ใส่เข็มขัด

Ebony Character Effect

เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบ Ebony ใส่เข็มขัด
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Purple Character Effect
210
เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบสีม่วง (Purple) ใส่เข็มขัด

Purple Character Effect

เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบสีม่วง (Purple) ใส่เข็มขัด
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Pestilence Character Effect
200
เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบ Pestilence ใส่เข็มขัด

Pestilence Character Effect

เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบ Pestilence ใส่เข็มขัด
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
200
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Sin Character Effect
210
เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบ Sin ใส่เข็มขัด

Sin Character Effect

เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบ Sin ใส่เข็มขัด
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Innocence Character Effect
210
เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบ Innocence ใส่เข็มขัด

Innocence Character Effect

เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบ Innocence ใส่เข็มขัด
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Fire Character Effect
210
ใส่เอฟเฟคตัวละครไฟให้เข็มขัด

Fire Character Effect

ใส่เอฟเฟคตัวละครไฟให้เข็มขัด
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ice Character Effect
210
ใส่เอฟเฟคตัวละครน้ำแข็งให้เข็มขัด

Ice Character Effect

ใส่เอฟเฟคตัวละครน้ำแข็งให้เข็มขัด
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ghostflame Character Effect
250
เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบ Ghostflame ให้เข็มขัด

Ghostflame Character Effect

เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบ Ghostflame ให้เข็มขัด
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
250
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Seraph Character Effect
250
เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบ Seraph ให้เข็มขัด

Seraph Character Effect

เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบ Seraph ให้เข็มขัด
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
250
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Celestial Character Effect
220
เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบ Celestial ใส่เข็มขัด

Celestial Character Effect

เพิ่มเอฟเฟคตัวละครแบบ Celestial ใส่เข็มขัด
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
220
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Gore Character Effect
200
ใส่เอฟเฟค Gore Character Effect กับเข็มขัด

Gore Character Effect

ใส่เอฟเฟค Gore Character Effect กับเข็มขัด
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
200
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ultimate Chaos Character Effect
210
เพิ่ม Ultimate Chaos Character Effect ให้ส่วนเข็มขัด

Ultimate Chaos Character Effect

เพิ่ม Ultimate Chaos Character Effect ให้ส่วนเข็มขัด
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Pure Light Character Effect
210
ใส่เอฟเฟคเรืองแสงให้ไอเท็มเข็มขัด

Pure Light Character Effect

ใส่เอฟเฟคเรืองแสงให้ไอเท็มเข็มขัด
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Bone Aura Character Effect
125
ติดเอฟเฟค Bone Aura เข้าเข็มขัด

Bone Aura Character Effect

ติดเอฟเฟค Bone Aura เข้าเข็มขัด
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
125
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Bat Swarm Effect
90
เพิ่มเอฟเฟกต์ Bat Swarm เข้ากับเครื่องรางของคุณ

Bat Swarm Effect

เพิ่มเอฟเฟกต์ Bat Swarm เข้ากับเครื่องรางของคุณ
เอฟเฟคสร้อยสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
90
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arcane Character Effect
260
เพิ่ม effect Arcane ให้เข็มขัด

Arcane Character Effect

เพิ่ม effect Arcane ให้เข็มขัด
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ
260
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Stormcaller Character Effect
190
เพิ่ม effect Stormcaller ให้เข็มขัด

Stormcaller Character Effect

เพิ่ม effect Stormcaller ให้เข็มขัด
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
190
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Infernal Character Effect
250
เพิ่มเอฟเฟกต์ Infernal Character เข้ากับเข็มขัดของคุณ

Infernal Character Effect

เพิ่มเอฟเฟกต์ Infernal Character เข้ากับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
250
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arctic Character Effect
250
เพิ่มเอฟเฟกต์ Arctic Character เข้ากับเข็มขัดของคุณ

Arctic Character Effect

เพิ่มเอฟเฟกต์ Arctic Character เข้ากับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
250
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Dance - Scion
40
เต้นบัลเลต์อย่างงดงามและหรูหรา พร้อมหักมุมอย่างน่าขัน

Dance - Scion

เต้นบัลเลต์อย่างงดงามและหรูหรา พร้อมหักมุมอย่างน่าขัน
การเต้นรำสามารถใช้โดยตัวละครใดก็ได้ที่มีอาชีพที่เหมาะสม
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Dance - Duelist
40
ทำตามใจตัวคุณและแฟนๆ ของคุณ พร้อมอวดผลงานของคุณด้วยความภาคภูมิใจ

Dance - Duelist

ทำตามใจตัวคุณและแฟนๆ ของคุณ พร้อมอวดผลงานของคุณด้วยความภาคภูมิใจ
การเต้นรำสามารถใช้โดยตัวละครใดก็ได้ที่มีอาชีพที่เหมาะสม
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Dance - Marauder
40
แสดงออกถึงความแข็งแกร่งและคุกคามศัตรูของคุณด้วยพิธีกรรมสงครามของคารุยอันดุดันนี้

Dance - Marauder

แสดงออกถึงความแข็งแกร่งและคุกคามศัตรูของคุณด้วยพิธีกรรมสงครามของคารุยอันดุดันนี้
การเต้นรำสามารถใช้โดยตัวละครใดก็ได้ที่มีอาชีพที่เหมาะสม
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Dance - Ranger
40
เฉลิมฉลองธรรมชาติและวิถีโบราณด้วยท่าเต้นพื้นเมืองที่มีการหักมุมอย่างแปลกประหลาด

Dance - Ranger

เฉลิมฉลองธรรมชาติและวิถีโบราณด้วยท่าเต้นพื้นเมืองที่มีการหักมุมอย่างแปลกประหลาด
การเต้นรำสามารถใช้โดยตัวละครใดก็ได้ที่มีอาชีพที่เหมาะสม
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Dance - Shadow
40
สาธิตความคล่องแคล่วและทักษะกายกรรมขอคุณด้วยท่าหมุนและท่าเตะอันคล่องแคล่วและน่าประทับใจ

Dance - Shadow

สาธิตความคล่องแคล่วและทักษะกายกรรมขอคุณด้วยท่าหมุนและท่าเตะอันคล่องแคล่วและน่าประทับใจ
การเต้นรำสามารถใช้โดยตัวละครใดก็ได้ที่มีอาชีพที่เหมาะสม
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Dance - Templar
40
ปลดปล่อยและแสดงให้ทุกคนเห็นว่าท่าเต้นของคุณมีสปริง ด้วยท่ากระโดดอย่างร่าเริงและสดใส

Dance - Templar

ปลดปล่อยและแสดงให้ทุกคนเห็นว่าท่าเต้นของคุณมีสปริง ด้วยท่ากระโดดอย่างร่าเริงและสดใส
การเต้นรำสามารถใช้โดยตัวละครใดก็ได้ที่มีอาชีพที่เหมาะสม
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Dance - Witch
40
ปล่อยให้ฝันร้ายไหลผ่านตัวคุณ ในขณะที่มันยกและหมุนตัวคุณบนท่วงท่าที่มึนเมา

Dance - Witch

ปล่อยให้ฝันร้ายไหลผ่านตัวคุณ ในขณะที่มันยกและหมุนตัวคุณบนท่วงท่าที่มึนเมา
การเต้นรำสามารถใช้โดยตัวละครใดก็ได้ที่มีอาชีพที่เหมาะสม
40
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...