ตัวละคร

Extra Character Slot
30
ซื้อ
เพิ่ม ช่องตัวละคร 1 ช่องลงในบัญชีของคุณ

Extra Character Slot

เพิ่ม ช่องตัวละคร 1 ช่องลงในบัญชีของคุณ
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Necrotic Character Effect
190
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Necrotic ให้กับเข็มขัดของคุณ

Necrotic Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Necrotic ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
190
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Twilight Character Effect
420
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Twilight ให้กับเข็มขัดของคุณ

Twilight Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Twilight ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
420
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Misery Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Misery ให้กับเข็มขัดของคุณ

Misery Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Misery ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Suffering Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Suffering ให้กับเข็มขัดของคุณ

Suffering Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Suffering ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Vaal Orb Character Effect
220
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Vaal Orb ให้กับเข็มขัดของคุณ

Vaal Orb Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Vaal Orb ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
220
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Nightfall Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Nightfall ให้กับเข็มขัดของคุณ

Nightfall Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Nightfall ให้กับเข็มขัดของคุณ
เข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sunrise Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Sunrise ให้กับเข็มขัดของคุณ

Sunrise Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Sunrise ให้กับเข็มขัดของคุณ
เข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dragon Apparition Effect
250
ซื้อ
ติดเอฟเฟคแฟชั่นร่างเงา Dragon ให้กับสร้อยของคุณ

Dragon Apparition Effect

ติดเอฟเฟคแฟชั่นร่างเงา Dragon ให้กับสร้อยของคุณ
เอฟเฟคสร้อยสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
250
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Thunderstorm Apparition Effect
275
ซื้อ
ติด เอฟเฟคแฟชั่นร่างเงา Thunderstorm ให้กับสร้อยของคุณ

Thunderstorm Apparition Effect

ติด เอฟเฟคแฟชั่นร่างเงา Thunderstorm ให้กับสร้อยของคุณ
เอฟเฟคสร้อยสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
275
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Verdant Character Effect
190
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Verdant ให้กับเข็มขัดของคุณ

Verdant Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Verdant ให้กับเข็มขัดของคุณ
เข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
190
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Maraketh Character Effect
200
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Maraketh ให้กับเข็มขัดของคุณ

Maraketh Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Maraketh ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
200
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Demonic Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Demonic ให้กับเข็มขัดของคุณ

Demonic Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Demonic ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Angelic Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Angelic ให้กับเข็มขัดของคุณ

Angelic Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Angelic ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Temple Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Temple ให้กับเข็มขัดของคุณ

Temple Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Temple ให้กับเข็มขัดของคุณ
เข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Scientist Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Scientist ให้กับเข็มขัดของคุณ

Scientist Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Scientist ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Project Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Project ให้กับเข็มขัดของคุณ

Project Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Project ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Void Character Effect
220
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Void ให้กับเข็มขัดของคุณ

Void Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Void ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
220
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dragon Hunter Apparition Effect
275
ซื้อ
ติดเอฟเฟคแฟชั่นร่างเงา Dragon ให้กับสร้อยของคุณ

Dragon Hunter Apparition Effect

ติดเอฟเฟคแฟชั่นร่างเงา Dragon ให้กับสร้อยของคุณ
เอฟเฟคสร้อยสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
275
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
White Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร White ให้กับเข็มขัดของคุณ

White Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร White ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Black Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Black ให้กับเข็มขัดของคุณ

Black Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Black ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Stygian Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Stygian ให้กับเข็มขัดของคุณ

Stygian Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Stygian ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Heartseeker Character Effect
180
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Heartseeker ให้กับเข็มขัดของคุณ

Heartseeker Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Heartseeker ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
180
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Darkprism Character Effect
250
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Darkprism ให้กับเข็มขัดของคุณ

Darkprism Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Darkprism ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
250
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Harlequin Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Harlequin ให้กับเข็มขัดของคุณ

Harlequin Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Harlequin ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ringmaster Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Ringmaster ให้กับเข็มขัดของคุณ

Ringmaster Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Ringmaster ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Revenant Character Effect
190
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Revenant ให้กับเข็มขัดของคุณ

Revenant Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Revenant ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
190
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wrangler Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Wrangler ให้กับเข็มขัดของคุณ

Wrangler Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Wrangler ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wild Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Wild ให้กับเข็มขัดของคุณ

Wild Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Wild ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Havenwood Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Havenwood ให้กับเข็มขัดของคุณ

Havenwood Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Havenwood ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Void Emperor Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Void Emperor ให้กับเข็มขัดของคุณ

Void Emperor Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Void Emperor ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Radiant Character Effect
190
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Radiant ให้กับเข็มขัดของคุณ

Radiant Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Radiant ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
190
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Purple Crystal Apparition Effect
275
ซื้อ
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Purple Crystal ให้กับสร้อยของคุณ

Purple Crystal Apparition Effect

ติดเอฟเฟคแฟชั่น Purple Crystal ให้กับสร้อยของคุณ
เอฟเฟคสร้อยสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
275
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Huntsman Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Huntsman ให้กับเข็มขัดของคุณ

Huntsman Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Huntsman ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Madcap Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Madcap ให้กับเข็มขัดของคุณ

Madcap Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Madcap ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Water Elemental Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Water Elemental ให้กับเข็มขัดของคุณ

Water Elemental Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Water Elemental ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Zenith Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Zenith ให้กับเข็มขัดของคุณ

Zenith Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Zenith ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Lost Souls Apparition Effect
265
ซื้อ
ติดเอฟเฟคแฟชั่นร่างเงา Lost Souls ให้กับสร้อยของคุณ

Lost Souls Apparition Effect

ติดเอฟเฟคแฟชั่นร่างเงา Lost Souls ให้กับสร้อยของคุณ
เอฟเฟคสร้อยสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
265
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Spectre Character Effect
420
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Spectre ให้กับเข็มขัดของคุณ

Spectre Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Spectre ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
420
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Mystic Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Mystic ให้กับเข็มขัดของคุณ

Mystic Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Mystic ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Corsair Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Corsair ให้กับเข็มขัดของคุณ

Corsair Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Corsair ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Lightning Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Lightning ให้กับเข็มขัดของคุณ

Lightning Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Lightning ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dragon Hunter Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Dragon Hunter ให้กับเข็มขัดของคุณ

Dragon Hunter Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Dragon Hunter ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blood Guard Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Blood Guard ให้กับเข็มขัดของคุณ

Blood Guard Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Blood Guard ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Faith Guard Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Faith Guard ให้กับเข็มขัดของคุณ

Faith Guard Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Faith Guard ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arctic Crystal Apparition Effect
280
ซื้อ
ติดเอฟเฟคแฟชั่น Arctic Crystal ให้กับสร้อยของคุณ

Arctic Crystal Apparition Effect

ติดเอฟเฟคแฟชั่น Arctic Crystal ให้กับสร้อยของคุณ
เอฟเฟคสร้อยสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
280
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Automaton Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Automaton ให้กับเข็มขัดของคุณ

Automaton Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Automaton ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wasteland Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Wasteland ให้กับเข็มขัดของคุณ

Wasteland Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Wasteland ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ebony Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Ebony ให้กับเข็มขัดของคุณ

Ebony Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Ebony ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Purple Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Purple ให้กับเข็มขัดของคุณ

Purple Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Purple ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Pestilence Character Effect
200
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Pestilence ให้กับเข็มขัดของคุณ

Pestilence Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Pestilence ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
200
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sin Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Sin ให้กับเข็มขัดของคุณ

Sin Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Sin ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Innocence Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Innocence ให้กับเข็มขัดของคุณ

Innocence Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Innocence ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Fire Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Fire ให้กับเข็มขัดของคุณ

Fire Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Fire ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ice Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Ice ให้กับเข็มขัดของคุณ

Ice Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Ice ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ghostflame Character Effect
250
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Ghostflame ให้กับเข็มขัดของคุณ

Ghostflame Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Ghostflame ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
250
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Seraph Character Effect
250
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Seraph ให้กับเข็มขัดของคุณ

Seraph Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Seraph ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
250
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Character Effect
220
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Celestial ให้กับเข็มขัดของคุณ

Celestial Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Celestial ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
220
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Gore Character Effect
200
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Gore ให้กับเข็มขัดของคุณ

Gore Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Gore ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
200
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ultimate Chaos Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Ultimate Chaos ให้กับเข็มขัดของคุณ

Ultimate Chaos Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Ultimate Chaos ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Pure Light Character Effect
210
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Pure Light ให้กับเข็มขัดของคุณ

Pure Light Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Pure Light ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Bone Aura Character Effect
125
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Bone Aura ให้กับเข็มขัดของคุณ

Bone Aura Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Bone Aura ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
125
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Bat Swarm Effect
90
ซื้อ
ติดเอฟเฟค Bat Swarm ให้กับสร้อยของคุณ

Bat Swarm Effect

ติดเอฟเฟค Bat Swarm ให้กับสร้อยของคุณ
เอฟเฟคสร้อยสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
90
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arcane Character Effect
260
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Arcane ให้กับเข็มขัดของคุณ

Arcane Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Arcane ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
260
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Stormcaller Character Effect
190
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Stormcaller ให้กับเข็มขัดของคุณ

Stormcaller Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Stormcaller ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
190
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Infernal Character Effect
250
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Infernal ให้กับเข็มขัดของคุณ

Infernal Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Infernal ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
250
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arctic Character Effect
250
ซื้อ
ติด เอฟเฟคตัวละคร Arctic ให้กับเข็มขัดของคุณ

Arctic Character Effect

ติด เอฟเฟคตัวละคร Arctic ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคเข็มขัดสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
250
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dance - Scion
40
ซื้อ
เต้นบัลเลต์อย่างงดงามและหรูหราด้วยความสนุกสนาน

Dance - Scion

เต้นบัลเลต์อย่างงดงามและหรูหราด้วยความสนุกสนาน
การเต้นรำสามารถใช้โดยตัวละครใดก็ได้ที่มีคลาสที่เหมาะสม
40
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dance - Duelist
40
ซื้อ
ทำตามใจตัวคุณและแฟนๆ ของคุณ พร้อมอวดผลงานของคุณด้วยท่วงท่าอันภาคภูมิ

Dance - Duelist

ทำตามใจตัวคุณและแฟนๆ ของคุณ พร้อมอวดผลงานของคุณด้วยท่วงท่าอันภาคภูมิ
การเต้นรำสามารถใช้โดยตัวละครใดก็ได้ที่มีคลาสที่เหมาะสม
40
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dance - Marauder
40
ซื้อ
แสดงออกถึงความแข็งแกร่งและข่มขวัญศัตรูของคุณด้วยพิธีกรรมสงครามของคารุยอันดุดันนี้

Dance - Marauder

แสดงออกถึงความแข็งแกร่งและข่มขวัญศัตรูของคุณด้วยพิธีกรรมสงครามของคารุยอันดุดันนี้
การเต้นรำสามารถใช้โดยตัวละครใดก็ได้ที่มีคลาสที่เหมาะสม
40
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dance - Ranger
40
ซื้อ
เฉลิมฉลองธรรมชาติและวิถีโบราณด้วยท่าเต้นพื้นเมืองอันเพ้อฝัน

Dance - Ranger

เฉลิมฉลองธรรมชาติและวิถีโบราณด้วยท่าเต้นพื้นเมืองอันเพ้อฝัน
การเต้นรำสามารถใช้โดยตัวละครใดก็ได้ที่มีคลาสที่เหมาะสม
40
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dance - Shadow
40
ซื้อ
สาธิตความคล่องแคล่วและทักษะกายกรรมของคุณด้วยท่าหมุนและท่าเตะอันคล่องแคล่วและน่าประทับใจ

Dance - Shadow

สาธิตความคล่องแคล่วและทักษะกายกรรมของคุณด้วยท่าหมุนและท่าเตะอันคล่องแคล่วและน่าประทับใจ
การเต้นรำสามารถใช้โดยตัวละครใดก็ได้ที่มีคลาสที่เหมาะสม
40
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dance - Templar
40
ซื้อ
ปลดปล่อยและแสดงให้ทุกคนเห็นว่าคุณยังมีความสุขและความมั่นใจ ด้วยท่ากระโดดอย่างร่าเริงและสดใส

Dance - Templar

ปลดปล่อยและแสดงให้ทุกคนเห็นว่าคุณยังมีความสุขและความมั่นใจ ด้วยท่ากระโดดอย่างร่าเริงและสดใส
การเต้นรำสามารถใช้โดยตัวละครใดก็ได้ที่มีคลาสที่เหมาะสม
40
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dance - Witch
40
ซื้อ
ปล่อยให้ฝันร้ายไหลผ่านตัวคุณ ในขณะที่มันยกและหมุนตัวคุณด้วยท่วงท่าหมุนวนอันมึนงง

Dance - Witch

ปล่อยให้ฝันร้ายไหลผ่านตัวคุณ ในขณะที่มันยกและหมุนตัวคุณด้วยท่วงท่าหมุนวนอันมึนงง
การเต้นรำสามารถใช้โดยตัวละครใดก็ได้ที่มีคลาสที่เหมาะสม
40
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...