เอฟเฟครอยเท้า

Dragon Hunter Footprints Effect
95
ใส่เอฟเฟค Dragon Hunter Footprints ให้กับรองเท้า

Dragon Hunter Footprints Effect

ใส่เอฟเฟค Dragon Hunter Footprints ให้กับรองเท้า
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
95
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Oriath Footprints Effect
160
ใส่เอฟเฟค รอยเท้า Oriath ให้กับรองเท้า

Oriath Footprints Effect

ใส่เอฟเฟค รอยเท้า Oriath ให้กับรองเท้า
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
160
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Blood Guard Footprints Effect
80
ใส่เอฟเฟค รอยเท้า Blood Guard ให้กับรองเท้า

Blood Guard Footprints Effect

ใส่เอฟเฟค รอยเท้า Blood Guard ให้กับรองเท้า
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
80
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Faith Guard Footprints Effect
80
ใส่เอฟเฟค รอยเท้า Faith Guard ให้กับรองเท้า

Faith Guard Footprints Effect

ใส่เอฟเฟค รอยเท้า Faith Guard ให้กับรองเท้า
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
80
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arcane Footprints Effect
80
ใส่เอฟเฟค Arcane Footprints ให้กับรองเท้า

Arcane Footprints Effect

ใส่เอฟเฟค Arcane Footprints ให้กับรองเท้า
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
80
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Azurite Footprints Effect
80
ใส่เอฟเฟค Azurite Footprints ให้กับรองเท้า

Azurite Footprints Effect

ใส่เอฟเฟค Azurite Footprints ให้กับรองเท้า
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
80
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Apocalypse Footprints Effect
160
ใส่เอฟเฟค รอยเท้า Apocalypse ให้กับรองเท้า

Apocalypse Footprints Effect

ใส่เอฟเฟค รอยเท้า Apocalypse ให้กับรองเท้า
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
160
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Automaton Footprints Effect
80
ใส่เอฟเฟครอยเท้า Automaton ให้กับรองเท้าที่เลือก

Automaton Footprints Effect

ใส่เอฟเฟครอยเท้า Automaton ให้กับรองเท้าที่เลือก
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
80
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Wasteland Footprints Effect
80
ใส่เอฟเฟครอยเท้า Wasteland ให้กับรองเท้าที่เลือก

Wasteland Footprints Effect

ใส่เอฟเฟครอยเท้า Wasteland ให้กับรองเท้าที่เลือก
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
80
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Sin Footprints Effect
80
ใส่เอฟเฟครอยเท้า Sin ให้กับรองเท้าที่เลือก

Sin Footprints Effect

ใส่เอฟเฟครอยเท้า Sin ให้กับรองเท้าที่เลือก
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
80
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Innocence Footprints Effect
80
ใส่เอฟเฟครอยเท้า Innocence ให้รองเท้าที่เลือก

Innocence Footprints Effect

ใส่เอฟเฟครอยเท้า Innocence ให้รองเท้าที่เลือก
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
80
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Sin and Innocence Footprints Effect
160
ใส่เอฟเฟครอยเท้า Sin and Innocence ให้รองเท้าที่เลือก

Sin and Innocence Footprints Effect

ใส่เอฟเฟครอยเท้า Sin and Innocence ให้รองเท้าที่เลือก
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
160
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Fire Footprints Effect
80
ใส่เอฟเฟครอยเท้าไฟให้รองเท้า

Fire Footprints Effect

ใส่เอฟเฟครอยเท้าไฟให้รองเท้า
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
80
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ice Footprints Effect
80
ใส่เอฟเฟครอยเท้าน้ำแข็งให้รองเท้า

Ice Footprints Effect

ใส่เอฟเฟครอยเท้าน้ำแข็งให้รองเท้า
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
80
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ultimate Chaos Footprints
80
เปลี่ยนรอยเท้าให้เป็น Ultimate Chaos Footprints

Ultimate Chaos Footprints

เปลี่ยนรอยเท้าให้เป็น Ultimate Chaos Footprints
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
80
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Pure Light Footprints
80
ใส่เอฟเฟครอยเท้าเรืองแสงให้ไอเท็มรองเท้า

Pure Light Footprints

ใส่เอฟเฟครอยเท้าเรืองแสงให้ไอเท็มรองเท้า
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
80
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Purple Footprints Effect
120
เพิ่มรอยเท้าสีม่วง

Purple Footprints Effect

เพิ่มรอยเท้าสีม่วง
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
120
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Celestial Footprints Effect
150
แทนที่ส่วนรองเท้าด้วยรอยเท้าแบบ Celestial

Celestial Footprints Effect

แทนที่ส่วนรองเท้าด้วยรอยเท้าแบบ Celestial
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ghostflame Footprints Effect
120
ตกแต่งรองเท้าด้วยโกสท์เฟลมฟุตปรินท์

Ghostflame Footprints Effect

ตกแต่งรองเท้าด้วยโกสท์เฟลมฟุตปรินท์
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
120
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Verdant Footprints
90
ตกแต่งรองเท้าด้วยพลังแห่งธรรมชาติ ทำให้มีใบไม้แตกหน่อและผีเสื้อบินไปมาล้อมรอบ

Verdant Footprints

ตกแต่งรองเท้าด้วยพลังแห่งธรรมชาติ ทำให้มีใบไม้แตกหน่อและผีเสื้อบินไปมาล้อมรอบ
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
90
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Seraph Footprints Effect
150
ตกแต่งรองเท้าด้วยเซราฟฟุตปรินท์ส่องประกาย

Seraph Footprints Effect

ตกแต่งรองเท้าด้วยเซราฟฟุตปรินท์ส่องประกาย
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Gore Footprints Effect
175
ตกแต่งรองเท้าด้วยรอยเท้าเปื้อนเลือด

Gore Footprints Effect

ตกแต่งรองเท้าด้วยรอยเท้าเปื้อนเลือด
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
175
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arctic Footprints Effect
175
ตกแต่งรองเท้าด้วยรอยเท้าผลึกน้ำแข็ง

Arctic Footprints Effect

ตกแต่งรองเท้าด้วยรอยเท้าผลึกน้ำแข็ง
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
175
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Vampiric Footprints Effect
175
ตกแต่งรองเท้าด้วยพลังแห่งค่ำคืน เพิ่มรอยเท้าเรืองแสงสีแดงที่เรียกค้างคาวออกมาได้

Vampiric Footprints Effect

ตกแต่งรองเท้าด้วยพลังแห่งค่ำคืน เพิ่มรอยเท้าเรืองแสงสีแดงที่เรียกค้างคาวออกมาได้
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
175
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Lightning Footprints Effect
175
ตกแต่งรองเท้าด้วยรอยเท้าประกายสายฟ้า

Lightning Footprints Effect

ตกแต่งรองเท้าด้วยรอยเท้าประกายสายฟ้า
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
175
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Necrotic Footprints Effect
70
ตกแต่งรองเท้าด้วยอำนาจแห่งความตาย เพิ่มรอยเท้าที่มีก๊าซแห่งความตาย

Necrotic Footprints Effect

ตกแต่งรองเท้าด้วยอำนาจแห่งความตาย เพิ่มรอยเท้าที่มีก๊าซแห่งความตาย
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
70
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ebony Footprints Effect
80
ตกแต่งรองเท้าด้วยรอยเท้าสีดำอันแปดเปื้อน

Ebony Footprints Effect

ตกแต่งรองเท้าด้วยรอยเท้าสีดำอันแปดเปื้อน
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
80
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Infernal Footprints Effect
120
ตกแต่งรองเท้าด้วยรอยเท้าเปลวไฟวูบวาบ

Infernal Footprints Effect

ตกแต่งรองเท้าด้วยรอยเท้าเปลวไฟวูบวาบ
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
120
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Radiant Footprints Effect
160
ตกแต่งรองเท้าด้วยรอยเท้าเรืองแสงส่องประกาย

Radiant Footprints Effect

ตกแต่งรองเท้าด้วยรอยเท้าเรืองแสงส่องประกาย
เอฟเฟครอยเท้าสามารถใช้ได้ในแท็บ แฟชั่น ในช่องเก็บของ
160
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...