กิลด์

นี่คืองบ microtransaction ของกิลด์ปัจจุบันของคุณ.
0
Premium Guild Stash Tab
50
ซื้อ
เพิ่ม คลังพรีเมียม สี่คลังลงในคลังเก็บของกิลด์ของคุณ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงให้กับ เจ้าหน้าที่ และ สมาชิก ได้ สินค้านี้จะขายให้กับหัวหน้ากิลด์เท่านั้น

Premium Guild Stash Tab

เพิ่ม คลังพรีเมียม สี่คลังลงในคลังเก็บของกิลด์ของคุณ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงให้กับ เจ้าหน้าที่ และ สมาชิก ได้ สินค้านี้จะขายให้กับหัวหน้ากิลด์เท่านั้น
50
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
10 Extra Guild Member Slots
100
ซื้อ
เพิ่ม ช่องสมาชิก สิบช่องในกิลด์ของคุณ สินค้านี้จะขายให้กับหัวหน้ากิลด์เท่านั้น

10 Extra Guild Member Slots

เพิ่ม ช่องสมาชิก สิบช่องในกิลด์ของคุณ สินค้านี้จะขายให้กับหัวหน้ากิลด์เท่านั้น
10x Extra Guild Member Slot
100
100
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...