กิลด์

นี่คืองบ microtransaction ของกิลด์ปัจจุบันของคุณ.
0
Premium Guild Stash Tab
50
ซื้อ
เพิ่มแท็บที่เก็บของพรีเมียมลงในที่เก็บของกิลด์ของคุณ สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่และสมาชิกได้ เฉพาะหัวหน้ากิลด์เท่านั้นที่ซื้อได้

Premium Guild Stash Tab

เพิ่มแท็บที่เก็บของพรีเมียมลงในที่เก็บของกิลด์ของคุณ สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่และสมาชิกได้ เฉพาะหัวหน้ากิลด์เท่านั้นที่ซื้อได้
50
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
10 Extra Guild Member Slots
100
ซื้อ
เพิ่มช่องสมาชิกเพิ่มเติมสิบช่องในกิลด์ของคุณ เฉพาะหัวหน้ากิลด์เท่านั้นที่ซื้อได้

10 Extra Guild Member Slots

เพิ่มช่องสมาชิกเพิ่มเติมสิบช่องในกิลด์ของคุณ เฉพาะหัวหน้ากิลด์เท่านั้นที่ซื้อได้
10x Extra Guild Member Slot
100
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...