Wrangler Scorpion Pet
30
ซื้อ
แมงป่องติดเกราะตัวนี้จะติดตามผจญภัยไปกับคุณด้วย

Wrangler Scorpion Pet

แมงป่องติดเกราะตัวนี้จะติดตามผจญภัยไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wild Scorpion Pet
30
ซื้อ
แมงป่องอาบเลือดตัวนี้จะติดตามผจญภัยไปกับคุณด้วย

Wild Scorpion Pet

แมงป่องอาบเลือดตัวนี้จะติดตามผจญภัยไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wrangler Hawk Pet
160
ซื้อ
เหยี่ยวจักรกลตัวนี้จะคอยบินเคียงข้างคุณในการผจญภัยของคุณ

Wrangler Hawk Pet

เหยี่ยวจักรกลตัวนี้จะคอยบินเคียงข้างคุณในการผจญภัยของคุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wild Panther Pet
160
ซื้อ
เสือดำอำพรางตัวนี้จะคอยแอบย่องอยู่ด้านหลังคุณในการผจญภัยของคุณด้วย

Wild Panther Pet

เสือดำอำพรางตัวนี้จะคอยแอบย่องอยู่ด้านหลังคุณในการผจญภัยของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Havenwood Deer Pet
180
ซื้อ
กวางที่น่าเกรงขามตัวนี้จะติดตามผจญภัยไปกับคุณอย่างมีมารยาท

Havenwood Deer Pet

กวางที่น่าเกรงขามตัวนี้จะติดตามผจญภัยไปกับคุณอย่างมีมารยาท
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Vanguard Owl Pet
180
ซื้อ
เจ้านกฮูกสอดรู้สอดเห็นนี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Vanguard Owl Pet

เจ้านกฮูกสอดรู้สอดเห็นนี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Drakeling Pet
210
ซื้อ
ลูกมังกรมีพิษร้ายตัวนี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Drakeling Pet

ลูกมังกรมีพิษร้ายตัวนี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
210
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Two Legged Goat
150
ซื้อ
แพะสองขาดื้อรั้นตัวนี้จะติดตามผจญภัยไปกับคุณด้วย

Two Legged Goat

แพะสองขาดื้อรั้นตัวนี้จะติดตามผจญภัยไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Huntsman Dragonfly Pet
160
ซื้อ
แมลงปอตัวนี้จะติดตามผจญภัยไปกับคุณด้วย

Huntsman Dragonfly Pet

แมลงปอตัวนี้จะติดตามผจญภัยไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Madcap Hare Pet
160
ซื้อ
กระต่ายจอมสะกดจิตตัวนี้จะติดตามผจญภัยไปกับคุณด้วย

Madcap Hare Pet

กระต่ายจอมสะกดจิตตัวนี้จะติดตามผจญภัยไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Huntsman Hypnotic Toad Pet
30
ซื้อ
กบที่ทำให้เคลิบเคลิ้มตัวนี้จะติดตามผจญภัยไปกับคุณด้วย

Huntsman Hypnotic Toad Pet

กบที่ทำให้เคลิบเคลิ้มตัวนี้จะติดตามผจญภัยไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Madcap Hypnotic Toad Pet
30
ซื้อ
กบที่ทำให้เคลิบเคลิ้มตัวนี้จะติดตามผจญภัยไปกับคุณด้วย

Madcap Hypnotic Toad Pet

กบที่ทำให้เคลิบเคลิ้มตัวนี้จะติดตามผจญภัยไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Water Elemental Pet
160
ซื้อ
ฝูงม้าน้ำเหล่านี้ จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Water Elemental Pet

ฝูงม้าน้ำเหล่านี้ จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Zenith Pet
160
ซื้อ
หมาติดเกราะนี้จะติดตามคุณไปในการผจญภัยด้วย

Zenith Pet

หมาติดเกราะนี้จะติดตามคุณไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arctic Dragon Hunter Pet
350
ซื้อ
มังกรน้ำแข็งตัวนี้ จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Arctic Dragon Hunter Pet

มังกรน้ำแข็งตัวนี้ จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
350
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Darkprism Pet
90
ซื้อ
ลูกบอลที่มีความรู้สึกนี้จะติดตามคุณในการเดินทางของคุณ

Darkprism Pet

ลูกบอลที่มีความรู้สึกนี้จะติดตามคุณในการเดินทางของคุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
90
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Mystic Pet
30
ซื้อ
โทเทมเหล่านี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Mystic Pet

โทเทมเหล่านี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Brine King Minion Pet
30
ซื้อ
shelled crab จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Brine King Minion Pet

shelled crab จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Mystic Rakango Pet
160
ซื้อ
เพื่อนร่วมเดินทาง จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Mystic Rakango Pet

เพื่อนร่วมเดินทาง จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Corsair Monkey Pet
160
ซื้อ
Spectral Primate นี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Corsair Monkey Pet

Spectral Primate นี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dragon Whelp Pet
150
ซื้อ
Dragon Whelp จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Dragon Whelp Pet

Dragon Whelp จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blood Guard Hound Pet
160
ซื้อ
loyal hound จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Blood Guard Hound Pet

loyal hound จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Gold Lion Pet
160
ซื้อ
golden lion จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Gold Lion Pet

golden lion จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Oriath Pet
320
ซื้อ
exotic avian จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Oriath Pet

exotic avian จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
320
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blood Guard Raven Pet
160
ซื้อ
อีกาดำ จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Blood Guard Raven Pet

อีกาดำ จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Faith Guard Eagle Pet
160
ซื้อ
นกอินทรีย์สว่าง จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Faith Guard Eagle Pet

นกอินทรีย์สว่าง จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blood Guard Pigeon Pet
30
ซื้อ
dark pigeon จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Blood Guard Pigeon Pet

dark pigeon จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Faith Guard Pigeon Pet
30
ซื้อ
bright pigeon จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Faith Guard Pigeon Pet

bright pigeon จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dragon Hunter Pet
350
ซื้อ
มังกรไฟนี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Dragon Hunter Pet

มังกรไฟนี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
350
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Gothic Horror Ghost Child Pet
160
ซื้อ
เด็กสไตล์โกธิคนี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Gothic Horror Ghost Child Pet

เด็กสไตล์โกธิคนี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Automaton Scorpion Pet
30
ซื้อ
แมงป่องกลจะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัย

Automaton Scorpion Pet

แมงป่องกลจะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wasteland Tumbleweed Pet
30
ซื้อ
ทัมเบิลวีดแสนอึดจะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัย

Wasteland Tumbleweed Pet

ทัมเบิลวีดแสนอึดจะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Automaton Pet
160
ซื้อ
จักรกลมีสมองตัวนี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัย

Automaton Pet

จักรกลมีสมองตัวนี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wasteland Raptor Pet
160
ซื้อ
แรปเตอร์แสนคุมยากนี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัย

Wasteland Raptor Pet

แรปเตอร์แสนคุมยากนี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sin Cherub Pet
160
ซื้อ
ทูตเครูบจะลอยตามผู้เล่นไปในการเดินทาง

Sin Cherub Pet

ทูตเครูบจะลอยตามผู้เล่นไปในการเดินทาง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Innocence Cherub Pet
160
ซื้อ
ทูตเครูบจะลอยตามผู้เล่นไปในการเดินทาง

Innocence Cherub Pet

ทูตเครูบจะลอยตามผู้เล่นไปในการเดินทาง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sin Sword Pet
30
ซื้อ
ดาบที่ปลุกเสกขึ้นมาจะลอยตามผู้เล่นไปในการเดินทาง

Sin Sword Pet

ดาบที่ปลุกเสกขึ้นมาจะลอยตามผู้เล่นไปในการเดินทาง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Innocence Sword Pet
30
ซื้อ
ดาบที่ปลุกเสกขึ้นมาจะลอยตามผู้เล่นไปในการเดินทาง

Innocence Sword Pet

ดาบที่ปลุกเสกขึ้นมาจะลอยตามผู้เล่นไปในการเดินทาง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sin and Innocence Sword Pet
60
ซื้อ
ดาบที่ปลุกเสกขึ้นมาจะลอยตามผู้เล่นไปในการเดินทาง

Sin and Innocence Sword Pet

ดาบที่ปลุกเสกขึ้นมาจะลอยตามผู้เล่นไปในการเดินทาง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
60
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Grunting Wolpertinger Pet
120
ซื้อ
เจ้า Wolpertinger มหัศจรรย์ตัวนี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Grunting Wolpertinger Pet

เจ้า Wolpertinger มหัศจรรย์ตัวนี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Squeaking Wolpertinger Pet
120
ซื้อ
เจ้า Wolpertinger มหัศจรรย์ตัวนี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Squeaking Wolpertinger Pet

เจ้า Wolpertinger มหัศจรรย์ตัวนี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Trilling Wolpertinger Pet
120
ซื้อ
เจ้า Wolpertinger มหัศจรรย์ตัวนี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย

Trilling Wolpertinger Pet

เจ้า Wolpertinger มหัศจรรย์ตัวนี้จะติดตามผู้เล่นไปในการผจญภัยด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Goatman Pet
160
ซื้อ
มนุษย์แพะผู้เป็นสุขจะติดตามผู้เล่นไปด้วย

Goatman Pet

มนุษย์แพะผู้เป็นสุขจะติดตามผู้เล่นไปด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Monkey Pet
160
ซื้อ
เจ้าลิงแสนซนจะออกติดตามผู้เล่นไปด้วย

Monkey Pet

เจ้าลิงแสนซนจะออกติดตามผู้เล่นไปด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Beast Pet
160
ซื้อ
สัตว์ตัวน้อยจะติดตามผู้เล่นไปด้วย

Beast Pet

สัตว์ตัวน้อยจะติดตามผู้เล่นไปด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Fire Lion Pet
160
ซื้อ
แมวเพลิงจะติดตามคุณไปด้วย

Fire Lion Pet

แมวเพลิงจะติดตามคุณไปด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ice Tiger Pet
160
ซื้อ
แมวน้ำแข็งจะติดตามคุณไปด้วย

Ice Tiger Pet

แมวน้ำแข็งจะติดตามคุณไปด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Fire Frog
30
ซื้อ
กบเพลิงนี้จะตามคุณไประหว่างการเดินทาง

Fire Frog

กบเพลิงนี้จะตามคุณไประหว่างการเดินทาง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ice Frog
30
ซื้อ
กบน้ำแข็งนี้จะตามคุณไประหว่างการเดินทาง

Ice Frog

กบน้ำแข็งนี้จะตามคุณไประหว่างการเดินทาง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Coconut Crab Pet
150
ซื้อ
ปูสีสวยจะเดินตามผู้เล่นไปด้วย

Coconut Crab Pet

ปูสีสวยจะเดินตามผู้เล่นไปด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Cat Pet
260
ซื้อ
มิ้วน้อยอวกาศนี้จะเดินตามผู้เล่นไปด้วย

Celestial Cat Pet

มิ้วน้อยอวกาศนี้จะเดินตามผู้เล่นไปด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
260
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dark Swarm Pet
30
ซื้อ
Dark Swarm จะตามคุณไปตลอดการเดินทาง

Dark Swarm Pet

Dark Swarm จะตามคุณไปตลอดการเดินทาง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Raven Pet
160
ซื้อ
Raven ตัวนี้จะบินตามเวลาผู้เล่นไปไหนมาไหน

Raven Pet

Raven ตัวนี้จะบินตามเวลาผู้เล่นไปไหนมาไหน
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Light Swarm Pet
30
ซื้อ
Bright Swarm จะตามคุณไปตลอดการเดินทาง

Light Swarm Pet

Bright Swarm จะตามคุณไปตลอดการเดินทาง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
White Dove Pet
160
ซื้อ
นกพิราบขาวจะติดตามคุณไปทุกที่

White Dove Pet

นกพิราบขาวจะติดตามคุณไปทุกที่
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Orange Cat Pet
150
ซื้อ
สัตว์มีหางตัวนี้จะติดตามคุณไปตลอด

Orange Cat Pet

สัตว์มีหางตัวนี้จะติดตามคุณไปตลอด
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
White Wolf Pet
150
ซื้อ
White Wolf จะติดตามคุณอย่างซื่อสัตย์

White Wolf Pet

White Wolf จะติดตามคุณอย่างซื่อสัตย์
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Purple Acid Scorpion Pet
450
ซื้อ
หางแมงป่องพิษนี้จะทำให้คุณมีออร่าสีม่วง

Purple Acid Scorpion Pet

หางแมงป่องพิษนี้จะทำให้คุณมีออร่าสีม่วง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
450
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Spectral Toad Pet
200
ซื้อ
amphibian จะควบตามคุณไปตลอดทาง

Spectral Toad Pet

amphibian จะควบตามคุณไปตลอดทาง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
200
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Beetle Pet
30
ซื้อ
เรียกสัตว์เลี้ยงด้วง ที่จะเดินเคียงข้างคุณไปทั่ว Wraeclast

Beetle Pet

เรียกสัตว์เลี้ยงด้วง ที่จะเดินเคียงข้างคุณไปทั่ว Wraeclast
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Cockroach Pet
25
ซื้อ
เรียกสัตว์เลี้ยงแมลงสาบ ที่จะคืบคลานตามคุณไปทั่ว Wraeclast

Cockroach Pet

เรียกสัตว์เลี้ยงแมลงสาบ ที่จะคืบคลานตามคุณไปทั่ว Wraeclast
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
25
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Rabbit Pet
150
ซื้อ
เรียกสัตว์เลี้ยงกระต่าย ที่จะกระโดดตามคุณไปทั่ว Wraeclast

Rabbit Pet

เรียกสัตว์เลี้ยงกระต่าย ที่จะกระโดดตามคุณไปทั่ว Wraeclast
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Two-Tailed Lizard Pet
175
ซื้อ
เรียกสัตว์เลี้ยงกิ้งก่าสองหาง ที่จะเลื้อยตามคุณไปทั่ว Wraeclast

Two-Tailed Lizard Pet

เรียกสัตว์เลี้ยงกิ้งก่าสองหาง ที่จะเลื้อยตามคุณไปทั่ว Wraeclast
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
175
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wallaby Pet
150
ซื้อ
Wallaby ขี้เล่นที่จะตามคุณไปในทุกสนามประลองโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใด

Wallaby Pet

Wallaby ขี้เล่นที่จะตามคุณไปในทุกสนามประลองโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใด
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Baby Elephant Pet
250
ซื้อ
ลูกช้างน่าเอ็นดูที่พร้อมจะติดตามคุณในทุกการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น

Baby Elephant Pet

ลูกช้างน่าเอ็นดูที่พร้อมจะติดตามคุณในทุกการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
250
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Lightning Swarm Pet
35
ซื้อ
Swarm สุดคึกจะเฝ้าติดตามคุณไปทุกที่

Lightning Swarm Pet

Swarm สุดคึกจะเฝ้าติดตามคุณไปทุกที่
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
คือ:
55
35
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Tiger Pet
250
ซื้อ
เสื้อตัวนี้จะตามคุณไปตลอดการเดินทาง

Tiger Pet

เสื้อตัวนี้จะตามคุณไปตลอดการเดินทาง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
250
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Grasping Hands Pet
190
ซื้อ
เรียกกลุ่มโทเทม zombie hands ออกมา ซึ่งจะติดตามอยู่รอบๆ คุณ

Grasping Hands Pet

เรียกกลุ่มโทเทม zombie hands ออกมา ซึ่งจะติดตามอยู่รอบๆ คุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
190
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Golden Parakeet Pet
180
ซื้อ
เรียกสัตว์เลี้ยงนกแก้วสีทอง ที่จะเป็นแสงสว่างให้คุณยามท่องในยามวิกาล

Golden Parakeet Pet

เรียกสัตว์เลี้ยงนกแก้วสีทอง ที่จะเป็นแสงสว่างให้คุณยามท่องในยามวิกาล
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Inua Totems Pet
160
ซื้อ
เรียกกลุ่มโทเทม Inua ออกมา ซึ่งจะติดตามอยู่รอบๆ คุณ

Inua Totems Pet

เรียกกลุ่มโทเทม Inua ออกมา ซึ่งจะติดตามอยู่รอบๆ คุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blade Sentry Pet
190
ซื้อ
การทำงานของ Blade Sentry นี้ จะช่วยข่มขวัญศัตรูของคุณ เมื่อมันร่วมเดินทางไปกับคุณ

Blade Sentry Pet

การทำงานของ Blade Sentry นี้ จะช่วยข่มขวัญศัตรูของคุณ เมื่อมันร่วมเดินทางไปกับคุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
190
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arctic Lynx Pet
220
ซื้อ
Arctic Lynx ที่กล้าหาญจะติดตามคุณไปทุกที่ทุกสถานการณ์

Arctic Lynx Pet

Arctic Lynx ที่กล้าหาญจะติดตามคุณไปทุกที่ทุกสถานการณ์
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
220
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wolf Pet
150
ซื้อ
หมาป่าที่ภักดีจะอยู่ข้างกายคุณ

Wolf Pet

หมาป่าที่ภักดีจะอยู่ข้างกายคุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Parasite Pet
80
ซื้อ
ตัวปรสิตจะคอยติดตามคุณและข่มขู่ศัตรูในทุกที่ที่คุณไป

Parasite Pet

ตัวปรสิตจะคอยติดตามคุณและข่มขู่ศัตรูในทุกที่ที่คุณไป
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
80
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Cobra Pet
120
ซื้อ
งูเห่าตัวงอที่จะเลื้อยตามคุณไปทุกที่ใน Wraeclast

Cobra Pet

งูเห่าตัวงอที่จะเลื้อยตามคุณไปทุกที่ใน Wraeclast
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Tortoise Pet
120
ซื้อ
เจ้าเต่าอดทนที่จะเดินทางไปพร้อมกับคุณทุกที่โดยไม่เกรงกลัวอันตราย

Tortoise Pet

เจ้าเต่าอดทนที่จะเดินทางไปพร้อมกับคุณทุกที่โดยไม่เกรงกลัวอันตราย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Lemur Pet
150
ซื้อ
เจ้าลิงแสนรู้จะสำรวจ Wraeclast ไปพร้อมกับคุณทุกหนแห่ง

Lemur Pet

เจ้าลิงแสนรู้จะสำรวจ Wraeclast ไปพร้อมกับคุณทุกหนแห่ง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Hedgehog Pet
120
ซื้อ
เม่นหนามแหลมจะเดินตามคุณไปทุกพื้นที่แม้ที่ๆอันตรายก็ตาม

Hedgehog Pet

เม่นหนามแหลมจะเดินตามคุณไปทุกพื้นที่แม้ที่ๆอันตรายก็ตาม
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Toad Pet
80
ซื้อ
คางคกที่จะอยู่กระโดดไปพร้อมกับคุณไม่ว่าจะใกล้จะไกล

Toad Pet

คางคกที่จะอยู่กระโดดไปพร้อมกับคุณไม่ว่าจะใกล้จะไกล
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
80
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Pukeko Pet
150
ซื้อ
เจ้านก Pukeko สง่างามเดินทางไปพร้อมคุณอย่างไม่ลังเลทั่ว Wraeclast

Pukeko Pet

เจ้านก Pukeko สง่างามเดินทางไปพร้อมคุณอย่างไม่ลังเลทั่ว Wraeclast
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ghostflame Swarm Pet
55
ซื้อ
เจ้า Swarm จะเรืองแสงไปกับคุณตลอดการเดินทาง

Ghostflame Swarm Pet

เจ้า Swarm จะเรืองแสงไปกับคุณตลอดการเดินทาง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
55
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Peacock Pet
180
ซื้อ
Vibrant Peacock ตัวนี้จะอยู่กับคุณไปตลอดการเดินทางทั่ว Wraeclast

Peacock Pet

Vibrant Peacock ตัวนี้จะอยู่กับคุณไปตลอดการเดินทางทั่ว Wraeclast
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Peahen Pet
100
ซื้อ
Elegant Peahen ผู้ซื่อสัตย์จะอยู่คู่ทุกการเดินทาง

Peahen Pet

Elegant Peahen ผู้ซื่อสัตย์จะอยู่คู่ทุกการเดินทาง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Rock Elemental Pet
180
ซื้อ
Rock Elemental จอมขี้เล่นจะเป็นเพื่อนคุณทุกที่ที่คุณไป

Rock Elemental Pet

Rock Elemental จอมขี้เล่นจะเป็นเพื่อนคุณทุกที่ที่คุณไป
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
180
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blood Worm Pet
120
ซื้อ
Blood Worm จะทิ้งร่องรอยของฝันร้ายไว้เป็นเลือดสีแดงตามพื้นในขณะที่กำลังติดตามคุณ

Blood Worm Pet

Blood Worm จะทิ้งร่องรอยของฝันร้ายไว้เป็นเลือดสีแดงตามพื้นในขณะที่กำลังติดตามคุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Firefly Swarm Pet
45
ซื้อ
Firefly Swarm จะติดตามคุณ ให้แสงสว่างในสถานที่อันมืดมิด

Firefly Swarm Pet

Firefly Swarm จะติดตามคุณ ให้แสงสว่างในสถานที่อันมืดมิด
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
45
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Chicken Pet
100
ซื้อ
ไก่ตัวน้อยจะติดตามคุณไปทุกการผจญภัย

Chicken Pet

ไก่ตัวน้อยจะติดตามคุณไปทุกการผจญภัย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blue Land Crab Pet
120
ซื้อ
บลูแลนด์แครบนี้จะติดตามเจ้าไปตลอดการเดินทาง

Blue Land Crab Pet

บลูแลนด์แครบนี้จะติดตามเจ้าไปตลอดการเดินทาง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
120
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Formosan Deer Pet
150
ซื้อ
กวางไซคาฟอร์โมซานอันแสนสุภาพตัวนี้จะเดินเคียงข้างคุณไปตลอดการเดินทาง

Formosan Deer Pet

กวางไซคาฟอร์โมซานอันแสนสุภาพตัวนี้จะเดินเคียงข้างคุณไปตลอดการเดินทาง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Nursery Web Spider
80
ซื้อ
แมงมุมที่เพิ่งออกจากไข่ตัวนี้จะติดตามคุณไปราวกับคุณเป็นแม่ของมัน

Nursery Web Spider

แมงมุมที่เพิ่งออกจากไข่ตัวนี้จะติดตามคุณไปราวกับคุณเป็นแม่ของมัน
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
80
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Formosan Bear Pet
250
ซื้อ
ลูกหมีฟอร์โมซานสีดำตัวนี้จะเดินเคียงข้างคุณไปตลอดการผจญภัยของคุณ

Formosan Bear Pet

ลูกหมีฟอร์โมซานสีดำตัวนี้จะเดินเคียงข้างคุณไปตลอดการผจญภัยของคุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
250
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Bell Lizard Pet
150
ซื้อ
สัตว์เลื้อยคลานสีสันสดใสตัวนี้จะยินดีติดตามคุณไป ระฆังบนหลังของมันจะสั่นในขณะที่มันเดิน

Bell Lizard Pet

สัตว์เลื้อยคลานสีสันสดใสตัวนี้จะยินดีติดตามคุณไป ระฆังบนหลังของมันจะสั่นในขณะที่มันเดิน
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Infernal Fox Pet
250
ซื้อ
จิ้งจอกไฟตัวนี้พร้อมจะตามคุณข้ามผ่านเปลวไฟแห่งนรกและกลับมาบนโลก

Infernal Fox Pet

จิ้งจอกไฟตัวนี้พร้อมจะตามคุณข้ามผ่านเปลวไฟแห่งนรกและกลับมาบนโลก
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
250
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Lightning Bat Pet
140
ซื้อ
สัตว์เลี้ยงค้างคาวผู้แสนกระตือรือร้นตัวนี้จะบินเคียงข้างคุณ พร้อมประกายไฟอันดุร้าย

Lightning Bat Pet

สัตว์เลี้ยงค้างคาวผู้แสนกระตือรือร้นตัวนี้จะบินเคียงข้างคุณ พร้อมประกายไฟอันดุร้าย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
คือ:
250
140
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Black Cat Pet
150
ซื้อ
แมวดำตัวนี้จะยินยอมติดตามคุณไปตลอดการเดินทาง มันจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อโชคของคุณ

Black Cat Pet

แมวดำตัวนี้จะยินยอมติดตามคุณไปตลอดการเดินทาง มันจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อโชคของคุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ferret Pet
150
ซื้อ
เฟอร์เร็ทขนฟูตัวนี้จะติดตามคุณตลอดการเดินทางของคุณ

Ferret Pet

เฟอร์เร็ทขนฟูตัวนี้จะติดตามคุณตลอดการเดินทางของคุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Gore Weta Pet
200
ซื้อ
เวตายักษ์สีแดงตัวนี้ถูกฝันร้ายบิดเบือน และมันหลั่งเลือดอยู่ตลอดเวลา

Gore Weta Pet

เวตายักษ์สีแดงตัวนี้ถูกฝันร้ายบิดเบือน และมันหลั่งเลือดอยู่ตลอดเวลา
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
200
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Scorpion Pet
15
ซื้อ
แมงป่องอันแน่วแน่ตัวนี้จะคืบคลานไปพร้อมกับคุณในระหว่างการผจญภัย

Scorpion Pet

แมงป่องอันแน่วแน่ตัวนี้จะคืบคลานไปพร้อมกับคุณในระหว่างการผจญภัย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
15
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ivory Scorpion Pet
25
ซื้อ
แมงป่องสีขาวตัวนี้มีเปลือกลำตัวเรียบสีขาวราวกระดูก

Ivory Scorpion Pet

แมงป่องสีขาวตัวนี้มีเปลือกลำตัวเรียบสีขาวราวกระดูก
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
25
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ebony Scorpion Pet
45
ซื้อ
แมงป่องสีดำตัวนี้มีเปลือกลำตัวสีดำเป็นมัน

Ebony Scorpion Pet

แมงป่องสีดำตัวนี้มีเปลือกลำตัวสีดำเป็นมัน
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
45
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Chrome Scorpion Pet
65
ซื้อ
แมงป่องสีโครเมียมตัวนี้มีเปลือกลำตัวที่ทำจากโลหะสะท้อนแสง

Chrome Scorpion Pet

แมงป่องสีโครเมียมตัวนี้มีเปลือกลำตัวที่ทำจากโลหะสะท้อนแสง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
65
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Infernal Scorpion Pet
550
ซื้อ
เล็บและเหล็กในของแมงป่องนรกตัวนี้มีอันตรายจากเปลวไฟปีศาจ

Infernal Scorpion Pet

เล็บและเหล็กในของแมงป่องนรกตัวนี้มีอันตรายจากเปลวไฟปีศาจ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
550
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Acid Scorpion Pet
550
ซื้อ
เล็บและเหล็กในของแมงป่องกรดตัวนี้มีออราฟองสีเขียวไหลซึมออกมา

Acid Scorpion Pet

เล็บและเหล็กในของแมงป่องกรดตัวนี้มีออราฟองสีเขียวไหลซึมออกมา
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
550
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Lightning Scorpion Pet
1100
ซื้อ
เล็บและเหล็กในของแมงป่องสายฟ้าตัวนี้ มีประกายพลังงานที่ดูบ้าคลั่ง

Lightning Scorpion Pet

เล็บและเหล็กในของแมงป่องสายฟ้าตัวนี้ มีประกายพลังงานที่ดูบ้าคลั่ง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
1100
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blue Frog Pet
25
ซื้อ
กบสีน้ำเงินผู้เป็นมิตรตัวนี้จะติดตามคุณไปอย่างซื่อสัตย์ ยกเว้นในการต่อสู้

Blue Frog Pet

กบสีน้ำเงินผู้เป็นมิตรตัวนี้จะติดตามคุณไปอย่างซื่อสัตย์ ยกเว้นในการต่อสู้
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
25
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Royal Blue Frog Pet
55
ซื้อ
ลูกกบสีน้ำเงินผู้สง่างามนี้สวมมงกุฎสีทองเรืองแสง อันเป็นสัญลักษณ์อำนาจราชา

Royal Blue Frog Pet

ลูกกบสีน้ำเงินผู้สง่างามนี้สวมมงกุฎสีทองเรืองแสง อันเป็นสัญลักษณ์อำนาจราชา
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
55
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Green Frog Pet
15
ซื้อ
กบสีเขียวผู้เป็นมิตรตัวนี้จะติดตามคุณไปอย่างซื่อสัตย์ ยกเว้นในการต่อสู้

Green Frog Pet

กบสีเขียวผู้เป็นมิตรตัวนี้จะติดตามคุณไปอย่างซื่อสัตย์ ยกเว้นในการต่อสู้
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
15
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Royal Green Frog Pet
45
ซื้อ
ลูกกบสีเขียวผู้สง่างามนี้สวมมงกุฎสีทองเรืองแสง อันเป็นสัญลักษณ์อำนาจราชา

Royal Green Frog Pet

ลูกกบสีเขียวผู้สง่างามนี้สวมมงกุฎสีทองเรืองแสง อันเป็นสัญลักษณ์อำนาจราชา
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
45
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Red Frog Pet
20
ซื้อ
กบสีแดงผู้เป็นมิตรตัวนี้จะติดตามคุณไปอย่างซื่อสัตย์ ยกเว้นในการต่อสู้

Red Frog Pet

กบสีแดงผู้เป็นมิตรตัวนี้จะติดตามคุณไปอย่างซื่อสัตย์ ยกเว้นในการต่อสู้
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
20
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Royal Red Frog Pet
50
ซื้อ
ลูกกบสีแดงผู้สง่างามนี้สวมมงกุฎสีทองเรืองแสง อันเป็นสัญลักษณ์อำนาจราชา

Royal Red Frog Pet

ลูกกบสีแดงผู้สง่างามนี้สวมมงกุฎสีทองเรืองแสง อันเป็นสัญลักษณ์อำนาจราชา
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
50
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Green Basilisk Pet
85
ซื้อ
คู่หูมีเกล็ดตัวนี้จะอยู่เคียงข้างคุณ ตราบใดที่ยังปลอดภัย

Green Basilisk Pet

คู่หูมีเกล็ดตัวนี้จะอยู่เคียงข้างคุณ ตราบใดที่ยังปลอดภัย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
85
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Spectral Basilisk Pet
330
ซื้อ
กิ้งก่าผู้ซื่อสัตย์ตัวนี้เป็นประกายใต้แสงไฟราวกับเพชรอันโปร่งแสง แม้ในดันเจี้ยนที่มืดที่สุด

Spectral Basilisk Pet

กิ้งก่าผู้ซื่อสัตย์ตัวนี้เป็นประกายใต้แสงไฟราวกับเพชรอันโปร่งแสง แม้ในดันเจี้ยนที่มืดที่สุด
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
330
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Infernal Basilisk Pet
550
ซื้อ
เพื่อนผู้ลุกเป็นไฟตัวนี้จะลุกโชนอย่างกล้าหาญในยามเผชิญอันตรายราวกับคบไฟ

Infernal Basilisk Pet

เพื่อนผู้ลุกเป็นไฟตัวนี้จะลุกโชนอย่างกล้าหาญในยามเผชิญอันตรายราวกับคบไฟ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
550
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Weta Pet
5
ซื้อ
เวตาคือแมลงพื้นเมืองที่พบเฉพาะในนิวซีแลนด์ สัตว์เลี้ยงเวตาตัวนี้จะอยู่เคียงข้างคุณ แต่จะไม่ช่วยต่อสู้

Weta Pet

เวตาคือแมลงพื้นเมืองที่พบเฉพาะในนิวซีแลนด์ สัตว์เลี้ยงเวตาตัวนี้จะอยู่เคียงข้างคุณ แต่จะไม่ช่วยต่อสู้
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
5
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Giant Weta Pet
15
ซื้อ
เวตาโตเต็มวัยตัวนี้ เอาตัวรอดจนเติบใหญ่ได้โดยหลีกเลี่ยงการต่อสู้

Giant Weta Pet

เวตาโตเต็มวัยตัวนี้ เอาตัวรอดจนเติบใหญ่ได้โดยหลีกเลี่ยงการต่อสู้
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
15
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Colossal Weta Pet
95
ซื้อ
แมลงตัวโตผิดปกตินี้ ยังคงรักษาสัญชาตญาณดั้งเดิมของมันเอาไว้ มันจึงเป็นยักษ์ผู้แสนสุภาพ

Colossal Weta Pet

แมลงตัวโตผิดปกตินี้ ยังคงรักษาสัญชาตญาณดั้งเดิมของมันเอาไว้ มันจึงเป็นยักษ์ผู้แสนสุภาพ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
95
เติมเงิน
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...