สัตว์เลี้ยง

Thaumaturgy Dachshund Pet
210
ซื้อ
เจ้าดัชชุนโดดเด่น ตัวนี้จะเด้งตัวไปรอบๆ คุณในการเดินทางด้วย

Thaumaturgy Dachshund Pet

เจ้าดัชชุนโดดเด่น ตัวนี้จะเด้งตัวไปรอบๆ คุณในการเดินทางด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Pomeranian Dog Pet
150
ซื้อ
เจ้าปอมเมอเรเนียนกะปรี้กะเปร่า ตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ป้วนเปี้ยนไปรอบๆ ตัวคุณด้วย

Pomeranian Dog Pet

เจ้าปอมเมอเรเนียนกะปรี้กะเปร่า ตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ป้วนเปี้ยนไปรอบๆ ตัวคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Broken Sword Pet
30
ซื้อ
ดาบหักเล่มนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Broken Sword Pet

ดาบหักเล่มนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Toxic Cockroach Pet
30
ซื้อ
แมลงสาบพิษ ตัวนี้จะคืบคลานตามเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณด้วย

Toxic Cockroach Pet

แมลงสาบพิษ ตัวนี้จะคืบคลานตามเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Misery Will-o'-the-wisp Pet
160
ซื้อ
ผีโขมดอันทุกข์ยากที่น่าสยดสยองตนนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Misery Will-o'-the-wisp Pet

ผีโขมดอันทุกข์ยากที่น่าสยดสยองตนนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Suffering Spirit Pet
160
ซื้อ
วิญญาณที่ทุกข์ทรมานตนนี้จะแอบย่องเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณด้วย

Suffering Spirit Pet

วิญญาณที่ทุกข์ทรมานตนนี้จะแอบย่องเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Madcap Goliath Beetle Pet
110
ซื้อ
ด้วงอึกทึกตัวนี้จะติดตามร่วมทางไปกับคุณด้วย

Madcap Goliath Beetle Pet

ด้วงอึกทึกตัวนี้จะติดตามร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
110
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Necrotic Tiger Pet
280
ซื้อ
เสือทรหด ตัวนี้จะร่วมทางไปกับคุณด้วย

Necrotic Tiger Pet

เสือทรหด ตัวนี้จะร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
280
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ultimate Chaos Tiger Pet
280
ซื้อ
เสือซาตาน ตัวนี้จะเดินทางไปกับคุณในการผจญภัยของคุณด้วย

Ultimate Chaos Tiger Pet

เสือซาตาน ตัวนี้จะเดินทางไปกับคุณในการผจญภัยของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
280
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Nightfall Cloud Pet
30
ซื้อ
พายุเมฆนี้จะพาเมฆหมอกมาร่วมทางไปกับคุณด้วย

Nightfall Cloud Pet

พายุเมฆนี้จะพาเมฆหมอกมาร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sunrise Orrery Pet
30
ซื้อ
ออร์บมีชีวิตนี้จะติดตามร่วมทางไปกับคุณด้วย

Sunrise Orrery Pet

ออร์บมีชีวิตนี้จะติดตามร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Nightfall Dragon Pet
160
ซื้อ
มังกรอันมืดมิด ตัวนี้จะแผลงฤทธิ์ให้ศัตรูกลัวเกรง

Nightfall Dragon Pet

มังกรอันมืดมิด ตัวนี้จะแผลงฤทธิ์ให้ศัตรูกลัวเกรง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sunrise Wolf Pet
160
ซื้อ
เจ้าวูลฟ์วิเศษนี้จะวนเวียนเวร์แคลส์ทไปกับคุณด้วย

Sunrise Wolf Pet

เจ้าวูลฟ์วิเศษนี้จะวนเวียนเวร์แคลส์ทไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arctic Fox Pet
250
ซื้อ
เจ้าจิ้งจอก จะจดจ้องและประจบประแจงเจ้าเสมอ

Arctic Fox Pet

เจ้าจิ้งจอก จะจดจ้องและประจบประแจงเจ้าเสมอ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
250
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Duck Pet Pack
210
ซื้อ
ภายในประกอบด้วยสัตว์เลี้ยง เป็ด Mallard, Male Paradise, Female Paradise (ในราคาพิเศษ)

Duck Pet Pack

ภายในประกอบด้วยสัตว์เลี้ยง เป็ด Mallard, Male Paradise, Female Paradise (ในราคาพิเศษ)
1x Female Paradise Duck Pet
85
1x Mallard Duck Pet
85
1x Male Paradise Duck Pet
85
ประหยัดไป:
45
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
ประหยัดไป
45
Loading...
Male Paradise Duck Pet
85
ซื้อ
เป็ดพาราไดซ์ผู้ภาคภูมิตัวนี้จะคอยเดินพาเหรดไปรอบๆ ตัวคุณและร่วมทางไปกับคุณด้วย

Male Paradise Duck Pet

เป็ดพาราไดซ์ผู้ภาคภูมิตัวนี้จะคอยเดินพาเหรดไปรอบๆ ตัวคุณและร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
85
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Female Paradise Duck Pet
85
ซื้อ
เป็ดพาราไดซ์ผู้ภาคภูมิตัวนี้จะคอยเดินพาเหรดไปรอบๆ ตัวคุณและร่วมทางไปกับคุณด้วย

Female Paradise Duck Pet

เป็ดพาราไดซ์ผู้ภาคภูมิตัวนี้จะคอยเดินพาเหรดไปรอบๆ ตัวคุณและร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
85
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Mallard Duck Pet
85
ซื้อ
เป็ดน้ำตัวน้อยตัวนี้จะพุ่งถลารอบตัวคุณและร่วมทางไปกับคุณด้วย

Mallard Duck Pet

เป็ดน้ำตัวน้อยตัวนี้จะพุ่งถลารอบตัวคุณและร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
85
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Rabbit Pet Pack
290
ซื้อ
ภายในประกอบด้วยสัตว์เลี้ยง กระต่าย Ginger, Black และ White (ในราคาพิเศษ)

Rabbit Pet Pack

ภายในประกอบด้วยสัตว์เลี้ยง กระต่าย Ginger, Black และ White (ในราคาพิเศษ)
1x White Rabbit Pet
140
1x Black Rabbit Pet
140
1x Ginger Rabbit Pet
140
ประหยัดไป:
130
290
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
ประหยัดไป
130
Loading...
Ginger Rabbit Pet
140
ซื้อ
เจ้าก้อนขนนุ่มฟู ตัวนี้จะเดินทางร่วมกับคุณด้วย

Ginger Rabbit Pet

เจ้าก้อนขนนุ่มฟู ตัวนี้จะเดินทางร่วมกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
140
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Black Rabbit Pet
140
ซื้อ
เจ้าก้อนขนนุ่มฟู ตัวนี้จะเดินทางร่วมกับคุณด้วย

Black Rabbit Pet

เจ้าก้อนขนนุ่มฟู ตัวนี้จะเดินทางร่วมกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
140
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
White Rabbit Pet
140
ซื้อ
เจ้าก้อนขนนุ่มฟู ตัวนี้จะเดินทางร่วมกับคุณด้วย

White Rabbit Pet

เจ้าก้อนขนนุ่มฟู ตัวนี้จะเดินทางร่วมกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
140
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Cat Pet Pack
420
ซื้อ
ภายในประกอบด้วยสัตว์เลี้ยง แมว Tabby, Cinnamon, Black และ Orange (ในราคาพิเศษ)

Cat Pet Pack

ภายในประกอบด้วยสัตว์เลี้ยง แมว Tabby, Cinnamon, Black และ Orange (ในราคาพิเศษ)
1x Black Cat Pet
150
1x Orange Cat Pet
150
1x Tabby Cat Pet
150
1x Cinnamon Cat Pet
150
ประหยัดไป:
180
420
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
ประหยัดไป
180
Loading...
Tabby Cat Pet
150
ซื้อ
แมวขี้เล่น ตัวนี้จะติดตามร่วมทางไปกับคุณด้วย

Tabby Cat Pet

แมวขี้เล่น ตัวนี้จะติดตามร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Cinnamon Cat Pet
150
ซื้อ
แมวน่ารัก ตัวนี้จะติดตามร่วมทางไปกับคุณด้วย

Cinnamon Cat Pet

แมวน่ารัก ตัวนี้จะติดตามร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Corgi Pet
150
ซื้อ
คอร์กี้ที่กล้าหาญ ตัวนี้จะคอยคุ้มครองและร่วมทางไปกับคุณด้วย

Corgi Pet

คอร์กี้ที่กล้าหาญ ตัวนี้จะคอยคุ้มครองและร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Demonic Spider Pet
30
ซื้อ
แมงมุมป่าเถื่อนตัวนี้จะป้วนเปี้ยนไปปั่นป่วนปรปักษ์ของคุณ!

Demonic Spider Pet

แมงมุมป่าเถื่อนตัวนี้จะป้วนเปี้ยนไปปั่นป่วนปรปักษ์ของคุณ!
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Angelic Moth
30
ซื้อ
ผีเสื้อราตรีส่องสว่างตัวนี้จะส่องเส้นทางและร่วมทางไปกับคุณ

Angelic Moth

ผีเสื้อราตรีส่องสว่างตัวนี้จะส่องเส้นทางและร่วมทางไปกับคุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Hell Horse Pet
160
ซื้อ
ม้าไฟตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Hell Horse Pet

ม้าไฟตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Pegasus Pet
160
ซื้อ
เพกาซัสผู้ภาคภูมิตัวนี้จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณด้วย

Pegasus Pet

เพกาซัสผู้ภาคภูมิตัวนี้จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Baby Elephant Pet
290
ซื้อ
ลูกช้างสวรรค์ ตัวนี้จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณด้วย

Celestial Baby Elephant Pet

ลูกช้างสวรรค์ ตัวนี้จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
290
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Afterlife Cat Pet
160
ซื้อ
แมวดำกลับชาติมาเกิดใหม่ ตัวนี้จะยอมเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณด้วย แต่มันจะไม่ส่งผลต่อโชคของคุณหรอกนะ

Afterlife Cat Pet

แมวดำกลับชาติมาเกิดใหม่ ตัวนี้จะยอมเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณด้วย แต่มันจะไม่ส่งผลต่อโชคของคุณหรอกนะ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Stygian Steed Pet
170
ซื้อ
มาสไตเจี้ยนตัวนี้จะทำให้ศัตรูของคุณหวาดกลัว

Stygian Steed Pet

มาสไตเจี้ยนตัวนี้จะทำให้ศัตรูของคุณหวาดกลัว
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
170
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Clockwork Golem Pet Pack
250
ซื้อ
ภายในประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงโกเลม เคออส, หิน, น้ำแข็ง, สายฟ้า, และไฟ (ในราคาพิเศษ)

Clockwork Golem Pet Pack

ภายในประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงโกเลม เคออส, หิน, น้ำแข็ง, สายฟ้า, และไฟ (ในราคาพิเศษ)
1x Clockwork Fire Golem Pet
60
1x Clockwork Ice Golem Pet
60
1x Clockwork Lightning Golem Pet
60
1x Clockwork Stone Golem Pet
60
1x Clockwork Chaos Golem Pet
60
ประหยัดไป:
50
250
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
ประหยัดไป
50
Loading...
Clockwork Chaos Golem Pet
60
ซื้อ
หุ่นยนต์อลเวง ตัวนี้จะเคลื่อนตัวเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณด้วย

Clockwork Chaos Golem Pet

หุ่นยนต์อลเวง ตัวนี้จะเคลื่อนตัวเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
60
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Clockwork Stone Golem Pet
60
ซื้อ
หุ่นยนต์กำยำ ตัวนี้จะเคลื่อนตัวเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณด้วย

Clockwork Stone Golem Pet

หุ่นยนต์กำยำ ตัวนี้จะเคลื่อนตัวเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
60
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Clockwork Ice Golem Pet
60
ซื้อ
หุ่นยนต์เปราะบาง ตัวนี้จะเคลื่อนตัวเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณด้วย

Clockwork Ice Golem Pet

หุ่นยนต์เปราะบาง ตัวนี้จะเคลื่อนตัวเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
60
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Clockwork Lightning Golem Pet
60
ซื้อ
หุ่นยนต์ไฟช็อต ตัวนี้จะเคลื่อนตัวเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณด้วย

Clockwork Lightning Golem Pet

หุ่นยนต์ไฟช็อต ตัวนี้จะเคลื่อนตัวเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
60
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Clockwork Fire Golem Pet
60
ซื้อ
หุ่นยนต์ไฟลุก ตัวนี้จะเคลื่อนตัวเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณด้วย

Clockwork Fire Golem Pet

หุ่นยนต์ไฟลุก ตัวนี้จะเคลื่อนตัวเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
60
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Labrador Pet
150
ซื้อ
นำลาบราดอร์ซื่อสัตย์ ตัวนี้ไปสู่การผจญภัยครั้งใหม่ด้วย!

Labrador Pet

นำลาบราดอร์ซื่อสัตย์ ตัวนี้ไปสู่การผจญภัยครั้งใหม่ด้วย!
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Scientist Lab Rat Pet
30
ซื้อ
หนูที่หาตัวแทนใหม่ได้เรื่อยๆ ตัวนี้จะวิ่งเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Scientist Lab Rat Pet

หนูที่หาตัวแทนใหม่ได้เรื่อยๆ ตัวนี้จะวิ่งเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dark Advisor Pet
30
ซื้อ
โครงสร้างที่น่าขนลุกนี้จะเป็นเพื่อนผจญภัยไปกับคุณด้วย

Dark Advisor Pet

โครงสร้างที่น่าขนลุกนี้จะเป็นเพื่อนผจญภัยไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Scientist Labrador Pet
160
ซื้อ
สุนัขขี้สงสัยตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปในการเดินทางของคุณด้วย

Scientist Labrador Pet

สุนัขขี้สงสัยตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Project Labrador Pet
160
ซื้อ
สุนัขกลนี้จะเป็นเพื่อนผจญภัยไปกับคุณด้วย

Project Labrador Pet

สุนัขกลนี้จะเป็นเพื่อนผจญภัยไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Madness Propagator Pet
110
ซื้อ
สัตว์เลี้ยงแปลกๆ ตัวนี้จะเล่นจ๊ะเอ๋กับคุณในการเดินทางของคุณด้วย

Madness Propagator Pet

สัตว์เลี้ยงแปลกๆ ตัวนี้จะเล่นจ๊ะเอ๋กับคุณในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
110
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Eldritch Spawn Pet
60
ซื้อ
ตัวประหลาดเอลดริทช์ที่ตื่นเต้นเร้าใจตนนี้จะกระตุ้นความพยายามของคุณ

Eldritch Spawn Pet

ตัวประหลาดเอลดริทช์ที่ตื่นเต้นเร้าใจตนนี้จะกระตุ้นความพยายามของคุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
60
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Black and White Dragon Pet
320
ซื้อ
มังกรขาวดำตัวนี้จะเป็นเพื่อนผจญภัยไปกับคุณด้วย

Black and White Dragon Pet

มังกรขาวดำตัวนี้จะเป็นเพื่อนผจญภัยไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
320
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
White Rat Pet
30
ซื้อ
หนูเรืองแสงตัวนี้จะเป็นเพื่อนผจญภัยไปกับคุณด้วย

White Rat Pet

หนูเรืองแสงตัวนี้จะเป็นเพื่อนผจญภัยไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Black Rat Pet
30
ซื้อ
หนูดำทมิฬตัวนี้จะเป็นเพื่อนผจญภัยไปกับคุณด้วย

Black Rat Pet

หนูดำทมิฬตัวนี้จะเป็นเพื่อนผจญภัยไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
White Dragon Pet
160
ซื้อ
มังกรเรืองแสงตัวนี้จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณด้วย

White Dragon Pet

มังกรเรืองแสงตัวนี้จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Black Dragon Pet
160
ซื้อ
มังกรดำทมิฬนี้จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณด้วย

Black Dragon Pet

มังกรดำทมิฬนี้จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Nine-Tailed Fox Pet
360
ซื้อ
จิ้งจอกเก้าหางคู่บารมีตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Nine-Tailed Fox Pet

จิ้งจอกเก้าหางคู่บารมีตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
360
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Lightning Ball Pet
50
ซื้อ
ลูกบอลธาตุ ลูกนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Lightning Ball Pet

ลูกบอลธาตุ ลูกนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
50
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ice Ball Pet
50
ซื้อ
ลูกบอลธาตุ ลูกนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Ice Ball Pet

ลูกบอลธาตุ ลูกนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
50
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Fire Ball Pet
50
ซื้อ
ลูกบอลธาตุ ลูกนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Fire Ball Pet

ลูกบอลธาตุ ลูกนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
50
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Harlequin Pranksters Pet
30
ซื้อ
หมุดพิลึก เหล่านี้จะปรากฏขึ้นด้านหลังคุณพร้อมร่วมทางไปกับคุณด้วย

Harlequin Pranksters Pet

หมุดพิลึก เหล่านี้จะปรากฏขึ้นด้านหลังคุณพร้อมร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ringmaster Parakeet Pet
30
ซื้อ
นกแก้ว ตัวนี้จะทำให้วันที่มัวหมองกลับมาสดใสได้

Ringmaster Parakeet Pet

นกแก้ว ตัวนี้จะทำให้วันที่มัวหมองกลับมาสดใสได้
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ringmaster Circus Jester Pet
160
ซื้อ
อสูรจอมซน ตนนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Ringmaster Circus Jester Pet

อสูรจอมซน ตนนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Harlequin Monkey Pet
160
ซื้อ
ลิงที่แข็งแรง ตัวนี้จะคอยเดินวนเวียนเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณด้วย

Harlequin Monkey Pet

ลิงที่แข็งแรง ตัวนี้จะคอยเดินวนเวียนเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sunprism Cat Pet
275
ซื้อ
ลูกแมวส่องแสงดวงดาว ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Sunprism Cat Pet

ลูกแมวส่องแสงดวงดาว ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
275
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Demonic Cat Pet
160
ซื้อ
แมวปีศาจ ตัวนี้จะเดินหลบหลีกเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Demonic Cat Pet

แมวปีศาจ ตัวนี้จะเดินหลบหลีกเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Demonic Moth Pet
50
ซื้อ
ผีเสื้อปีศาจ ตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปในการเดินทางของคุณด้วย

Demonic Moth Pet

ผีเสื้อปีศาจ ตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
50
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wrangler Scorpion Pet
30
ซื้อ
แมงป่องติดเกราะ ตัวนี้จะเคลื่อนตัวเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณด้วย

Wrangler Scorpion Pet

แมงป่องติดเกราะ ตัวนี้จะเคลื่อนตัวเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wild Scorpion Pet
30
ซื้อ
แมงป่องอาบเลือด ตัวนี้จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณด้วย

Wild Scorpion Pet

แมงป่องอาบเลือด ตัวนี้จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wrangler Hawk Pet
160
ซื้อ
เหยี่ยวจักรกล ตัวนี้จะคอยบินเคียงข้างเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Wrangler Hawk Pet

เหยี่ยวจักรกล ตัวนี้จะคอยบินเคียงข้างเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wild Panther Pet
160
ซื้อ
เสือดำอำพราง ตัวนี้จะคอยแอบย่องอยู่ด้านหลังเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Wild Panther Pet

เสือดำอำพราง ตัวนี้จะคอยแอบย่องอยู่ด้านหลังเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Havenwood Deer Pet
180
ซื้อ
กวางที่น่าเกรงขาม ตัวนี้จะติดตามร่วมทางไปกับคุณด้วยอย่างมีมารยาท

Havenwood Deer Pet

กวางที่น่าเกรงขาม ตัวนี้จะติดตามร่วมทางไปกับคุณด้วยอย่างมีมารยาท
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
180
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Vanguard Owl Pet
180
ซื้อ
เจ้านกฮูกสอดรู้สอดเห็น ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Vanguard Owl Pet

เจ้านกฮูกสอดรู้สอดเห็น ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
180
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Drakeling Pet
210
ซื้อ
ลูกมังกรมีพิษร้ายตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Drakeling Pet

ลูกมังกรมีพิษร้ายตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
210
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Two Legged Goat
150
ซื้อ
แพะสองขาทรหด ตัวนี้จะวิ่งเหยาะๆ เป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Two Legged Goat

แพะสองขาทรหด ตัวนี้จะวิ่งเหยาะๆ เป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Huntsman Dragonfly Pet
160
ซื้อ
แมลงปอ ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Huntsman Dragonfly Pet

แมลงปอ ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Madcap Hare Pet
160
ซื้อ
กระต่ายจอมสะกดจิต ตัวนี้จะกระโดดเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Madcap Hare Pet

กระต่ายจอมสะกดจิต ตัวนี้จะกระโดดเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Huntsman Hypnotic Toad Pet
30
ซื้อ
กบที่ทำให้เคลิบเคลิ้ม ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Huntsman Hypnotic Toad Pet

กบที่ทำให้เคลิบเคลิ้ม ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Madcap Hypnotic Toad Pet
30
ซื้อ
กบที่ทำให้เคลิบเคลิ้ม ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Madcap Hypnotic Toad Pet

กบที่ทำให้เคลิบเคลิ้ม ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Water Elemental Pet
160
ซื้อ
ฝูงม้าน้ำตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Water Elemental Pet

ฝูงม้าน้ำตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Zenith Pet
160
ซื้อ
หมาติดเกราะ ตัวนี้จะเกาะติดเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Zenith Pet

หมาติดเกราะ ตัวนี้จะเกาะติดเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arctic Dragon Hunter Pet
350
ซื้อ
มังกรน้ำแข็งตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Arctic Dragon Hunter Pet

มังกรน้ำแข็งตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
350
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Darkprism Pet
90
ซื้อ
ลูกบอลที่มีความรู้สึก เหล่านี้จะคอยเฝ้าดูเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Darkprism Pet

ลูกบอลที่มีความรู้สึก เหล่านี้จะคอยเฝ้าดูเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
90
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Mystic Pet
30
ซื้อ
โทเทมลึกลับ เหล่านี้จะติดตามคุณไปด้วย

Mystic Pet

โทเทมลึกลับ เหล่านี้จะติดตามคุณไปด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Brine King Minion Pet
30
ซื้อ
ปูกระดอง ตัวนี้จะคืบคลานเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Brine King Minion Pet

ปูกระดอง ตัวนี้จะคืบคลานเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Mystic Rakango Pet
160
ซื้อ
เพื่อนร่วมเดินทางผู้คุ้มครอง ตัวนี้จะซุ่มซ่อนเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Mystic Rakango Pet

เพื่อนร่วมเดินทางผู้คุ้มครอง ตัวนี้จะซุ่มซ่อนเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Corsair Monkey Pet
160
ซื้อ
วานรผี ตัวนี้จะส่องแสงนำทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Corsair Monkey Pet

วานรผี ตัวนี้จะส่องแสงนำทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dragon Whelp Pet
150
ซื้อ
ลูกมังกรขี้เล่นตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Dragon Whelp Pet

ลูกมังกรขี้เล่นตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blood Guard Hound Pet
160
ซื้อ
หมาผู้ซื่อสัตย์ ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนผจญภัยไปกับคุณด้วย

Blood Guard Hound Pet

หมาผู้ซื่อสัตย์ ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนผจญภัยไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Gold Lion Pet
160
ซื้อ
สิงโตทอง ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Gold Lion Pet

สิงโตทอง ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Oriath Pet
320
ซื้อ
นกหายากตัวนี้ ตัวนี้จะบินเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Oriath Pet

นกหายากตัวนี้ ตัวนี้จะบินเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
320
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blood Guard Raven Pet
160
ซื้อ
อีกาดำ ตัวนี้จะบินเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Blood Guard Raven Pet

อีกาดำ ตัวนี้จะบินเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Faith Guard Eagle Pet
160
ซื้อ
นกอินทรีย์สว่าง ตัวนี้จะบินเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Faith Guard Eagle Pet

นกอินทรีย์สว่าง ตัวนี้จะบินเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blood Guard Pigeon Pet
30
ซื้อ
นกพิราบมืด ตัวนี้จะบินเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Blood Guard Pigeon Pet

นกพิราบมืด ตัวนี้จะบินเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Faith Guard Pigeon Pet
30
ซื้อ
นกพิราบแสง ตัวนี้จะบินเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Faith Guard Pigeon Pet

นกพิราบแสง ตัวนี้จะบินเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dragon Hunter Pet
350
ซื้อ
มังกรไฟตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Dragon Hunter Pet

มังกรไฟตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
350
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Gothic Horror Ghost Child Pet
160
ซื้อ
เด็กสไตล์โกธิค ตนนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Gothic Horror Ghost Child Pet

เด็กสไตล์โกธิค ตนนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Automaton Scorpion Pet
30
ซื้อ
แมงป่องกล ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Automaton Scorpion Pet

แมงป่องกล ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wasteland Tumbleweed Pet
30
ซื้อ
ทัมเบิลวีดทรหด ก้อนนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Wasteland Tumbleweed Pet

ทัมเบิลวีดทรหด ก้อนนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Automaton Pet
160
ซื้อ
จักรกลอัตโนมัติ ตัวนี้จะลอยเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Automaton Pet

จักรกลอัตโนมัติ ตัวนี้จะลอยเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wasteland Raptor Pet
160
ซื้อ
แรปเตอร์อึกทึก ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Wasteland Raptor Pet

แรปเตอร์อึกทึก ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sin Cherub Pet
160
ซื้อ
ทูตเครูบผู้เปี่ยมบาป จะล่องลอยเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Sin Cherub Pet

ทูตเครูบผู้เปี่ยมบาป จะล่องลอยเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Innocence Cherub Pet
160
ซื้อ
ทูตเครูบผู้บริสุทธิ์ ตนนี้จะล่องลอยเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Innocence Cherub Pet

ทูตเครูบผู้บริสุทธิ์ ตนนี้จะล่องลอยเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sin Sword Pet
30
ซื้อ
ดาบที่เสกออกมา เล่มนี้จะลอยเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Sin Sword Pet

ดาบที่เสกออกมา เล่มนี้จะลอยเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Innocence Sword Pet
30
ซื้อ
ดาบที่เสกออกมา เล่มนี้นี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Innocence Sword Pet

ดาบที่เสกออกมา เล่มนี้นี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Sin and Innocence Sword Pet
60
ซื้อ
ดาบที่ปลุกเสกขึ้นมา เล่มนี้จะลอยเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Sin and Innocence Sword Pet

ดาบที่ปลุกเสกขึ้นมา เล่มนี้จะลอยเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
60
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Trilling Wolpertinger Pet
120
ซื้อ
เจ้าโวลเพอร์ทิงเกอร์มหัศจรรย์ ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Trilling Wolpertinger Pet

เจ้าโวลเพอร์ทิงเกอร์มหัศจรรย์ ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
120
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Grunting Wolpertinger Pet
120
ซื้อ
เจ้าโวลเพอร์ทิงเกอร์มหัศจรรย์ ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Grunting Wolpertinger Pet

เจ้าโวลเพอร์ทิงเกอร์มหัศจรรย์ ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
120
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Squeaking Wolpertinger Pet
120
ซื้อ
เจ้าโวลเพอร์ทิงเกอร์มหัศจรรย์ ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Squeaking Wolpertinger Pet

เจ้าโวลเพอร์ทิงเกอร์มหัศจรรย์ ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
120
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Goatman Pet
160
ซื้อ
มนุษย์แพะร่าเริง ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Goatman Pet

มนุษย์แพะร่าเริง ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Monkey Pet
160
ซื้อ
เจ้าลิงแสนซน ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Monkey Pet

เจ้าลิงแสนซน ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Beast Pet
160
ซื้อ
บีสต์น้อย ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Beast Pet

บีสต์น้อย ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Fire Lion Pet
160
ซื้อ
แมวเพลิง ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Fire Lion Pet

แมวเพลิง ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ice Tiger Pet
160
ซื้อ
แมวน้ำแข็ง ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Ice Tiger Pet

แมวน้ำแข็ง ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Fire Frog
30
ซื้อ
กบเพลิง ตัวนี้จะกระโดดเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Fire Frog

กบเพลิง ตัวนี้จะกระโดดเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ice Frog
30
ซื้อ
กบน้ำแข็ง ตัวนี้จะกระโดดเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Ice Frog

กบน้ำแข็ง ตัวนี้จะกระโดดเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Coconut Crab Pet
150
ซื้อ
ปูสีสวย ตัวนี้จะเดินเอียงเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Coconut Crab Pet

ปูสีสวย ตัวนี้จะเดินเอียงเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Celestial Cat Pet
260
ซื้อ
เหมียวน้อยอวกาศ ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Celestial Cat Pet

เหมียวน้อยอวกาศ ตัวนี้จะเดินทางเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
260
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Dark Swarm Pet
30
ซื้อ
ฝูงแมลงอันมืดมน เหล่านี้จะซุ่มซ่อนเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Dark Swarm Pet

ฝูงแมลงอันมืดมน เหล่านี้จะซุ่มซ่อนเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Raven Pet
160
ซื้อ
นกเรเวนดำอันเป็นลาง ตัวนี้จะบินเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Raven Pet

นกเรเวนดำอันเป็นลาง ตัวนี้จะบินเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Light Swarm Pet
30
ซื้อ
ฝูงแมลงอันแสนสว่าง เหล่านี้จะส่องสว่างเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Light Swarm Pet

ฝูงแมลงอันแสนสว่าง เหล่านี้จะส่องสว่างเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
White Dove Pet
160
ซื้อ
นกพิราบขาวอันบริสุทธิ์ ตัวนี้จะบินเฉบเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

White Dove Pet

นกพิราบขาวอันบริสุทธิ์ ตัวนี้จะบินเฉบเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Orange Cat Pet
150
ซื้อ
แมวที่เป็นมิตร ตัวนี้จะเป็นเพื่อนผจญภัยไปกับคุณด้วย

Orange Cat Pet

แมวที่เป็นมิตร ตัวนี้จะเป็นเพื่อนผจญภัยไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
White Wolf Pet
150
ซื้อ
หมาป่าสีขาวผู้ภักดี ตัวนี้จะไม่มีวันทิ้งคุณไป

White Wolf Pet

หมาป่าสีขาวผู้ภักดี ตัวนี้จะไม่มีวันทิ้งคุณไป
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Purple Acid Scorpion Pet
450
ซื้อ
ก้ามและเหล็กในของ แมงป่องกรด ตัวนี้มีออร่าฟองสีม่วงไหลซึมออกมา

Purple Acid Scorpion Pet

ก้ามและเหล็กในของ แมงป่องกรด ตัวนี้มีออร่าฟองสีม่วงไหลซึมออกมา
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
450
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Spectral Toad Pet
200
ซื้อ
คางคกวิญญาณ ตัวนี้จะกระโดดเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Spectral Toad Pet

คางคกวิญญาณ ตัวนี้จะกระโดดเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
200
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Beetle Pet
30
ซื้อ
สัตว์เลี้ยงด้วงที่อดกลั้น ตัวนี้จะเดินเคียงข้างคุณไปทั่วเวร์แคลส์ท

Beetle Pet

สัตว์เลี้ยงด้วงที่อดกลั้น ตัวนี้จะเดินเคียงข้างคุณไปทั่วเวร์แคลส์ท
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
30
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Cockroach Pet
25
ซื้อ
แมลงสาบแสนทน ตัวนี้จะคืบคลานตามคุณในยามที่คุณออกเดินทางด้วย

Cockroach Pet

แมลงสาบแสนทน ตัวนี้จะคืบคลานตามคุณในยามที่คุณออกเดินทางด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
25
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Rabbit Pet
150
ซื้อ
สัตว์เลี้ยงกระต่ายขนฟู ตัวนี้จะกระโดดตามคุณในยามที่คุณเดินทางไปตามเวร์แคลส์ท

Rabbit Pet

สัตว์เลี้ยงกระต่ายขนฟู ตัวนี้จะกระโดดตามคุณในยามที่คุณเดินทางไปตามเวร์แคลส์ท
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Two-Tailed Lizard Pet
175
ซื้อ
สัตว์เลี้ยงกิ้งก่าสองหาง ตัวนี้จะเลื้อยตามคุณไปทั่วเวร์แคลส์ท

Two-Tailed Lizard Pet

สัตว์เลี้ยงกิ้งก่าสองหาง ตัวนี้จะเลื้อยตามคุณไปทั่วเวร์แคลส์ท
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
175
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wallaby Pet
150
ซื้อ
Wallaby ขี้เล่น ตัวนี้ที่จะตามคุณไปในทุกสนามประลองโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใด

Wallaby Pet

Wallaby ขี้เล่น ตัวนี้ที่จะตามคุณไปในทุกสนามประลองโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใด
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Baby Elephant Pet
250
ซื้อ
ลูกช้างน่าเอ็นดู ตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ไม่มีวันลืมความสำเร็จในการเดินทางของคุณ

Baby Elephant Pet

ลูกช้างน่าเอ็นดู ตัวนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ไม่มีวันลืมความสำเร็จในการเดินทางของคุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
250
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Lightning Swarm Pet
55
ซื้อ
ฝูงแมลงสายฟ้า เหล่านี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Lightning Swarm Pet

ฝูงแมลงสายฟ้า เหล่านี้จะเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
55
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Tiger Pet
250
ซื้อ
เสือร่างเพรียวตัวนี้จะย่องตามคุณเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย

Tiger Pet

เสือร่างเพรียวตัวนี้จะย่องตามคุณเป็นเพื่อนไปในการเดินทางของคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
250
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Grasping Hands Pet
190
ซื้อ
อัญเชิญกลุ่มมือซอมบี้ ซึ่งจะคอยตามติดคุณเสมอ

Grasping Hands Pet

อัญเชิญกลุ่มมือซอมบี้ ซึ่งจะคอยตามติดคุณเสมอ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
190
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Golden Parakeet Pet
180
ซื้อ
สัตว์เลี้ยงนกแก้วสีทอง ตัวนี้จะเป็นแสงสว่างให้คุณยามท่องในยามวิกาล

Golden Parakeet Pet

สัตว์เลี้ยงนกแก้วสีทอง ตัวนี้จะเป็นแสงสว่างให้คุณยามท่องในยามวิกาล
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
180
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Inua Totems Pet
160
ซื้อ
อัญเชิญกลุ่มโทเทมอินัว ซึ่งจะคอยตามติดคุณเสมอ

Inua Totems Pet

อัญเชิญกลุ่มโทเทมอินัว ซึ่งจะคอยตามติดคุณเสมอ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
160
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blade Sentry Pet
190
ซื้อ
เครื่องจักร Blade Sentry นี้จะช่วยข่มขวัญศัตรูของคุณ เมื่อมันร่วมเดินทางไปกับคุณ

Blade Sentry Pet

เครื่องจักร Blade Sentry นี้จะช่วยข่มขวัญศัตรูของคุณ เมื่อมันร่วมเดินทางไปกับคุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
190
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Arctic Lynx Pet
220
ซื้อ
เจ้าแมวป่าขั้วโลกเหนือที่กล้าหาญ ตัวนี้จะติดตามคุณไปทุกที่ทุกสถานการณ์ กระทั่งในสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายยิ่ง

Arctic Lynx Pet

เจ้าแมวป่าขั้วโลกเหนือที่กล้าหาญ ตัวนี้จะติดตามคุณไปทุกที่ทุกสถานการณ์ กระทั่งในสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายยิ่ง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
220
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Wolf Pet
150
ซื้อ
หมาป่าผู้ภักดี ตัวนี้จะไม่มีวันทิ้งคุณไป

Wolf Pet

หมาป่าผู้ภักดี ตัวนี้จะไม่มีวันทิ้งคุณไป
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Parasite Pet
80
ซื้อ
ตัวปรสิตน่าขนลุก ตัวนี้จะคืบคลานไปตามคุณและข่มขู่ศัตรูในทุกที่ที่คุณไป

Parasite Pet

ตัวปรสิตน่าขนลุก ตัวนี้จะคืบคลานไปตามคุณและข่มขู่ศัตรูในทุกที่ที่คุณไป
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
80
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Cobra Pet
120
ซื้อ
งูเห่าตัวงอ ตัวนี้จะเลื้อยตามคุณไปทุกที่ในเวร์แคลส์ท

Cobra Pet

งูเห่าตัวงอ ตัวนี้จะเลื้อยตามคุณไปทุกที่ในเวร์แคลส์ท
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
120
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Tortoise Pet
120
ซื้อ
เจ้าเต่าอดทน ตัวนี้จะวิ่งไปต่อสู้เคียงข้างคุณอย่างไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆ

Tortoise Pet

เจ้าเต่าอดทน ตัวนี้จะวิ่งไปต่อสู้เคียงข้างคุณอย่างไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
120
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Lemur Pet
150
ซื้อ
เจ้าลีเมอร์ขี้สงสัย ตัวนี้จะสำรวจเวร์แคลส์ทไปพร้อมกับคุณทุกหนแห่ง

Lemur Pet

เจ้าลีเมอร์ขี้สงสัย ตัวนี้จะสำรวจเวร์แคลส์ทไปพร้อมกับคุณทุกหนแห่ง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Hedgehog Pet
120
ซื้อ
เม่นหนามแหลม ตัวนี้จะเดินเตาะแตะตามคุณไปทุกพื้นที่แม้จะเป็นที่ที่มีภูมิประเทศอันโหดร้ายก็ตาม

Hedgehog Pet

เม่นหนามแหลม ตัวนี้จะเดินเตาะแตะตามคุณไปทุกพื้นที่แม้จะเป็นที่ที่มีภูมิประเทศอันโหดร้ายก็ตาม
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
120
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Toad Pet
80
ซื้อ
คางคกเปียกปอน ตัวนี้จะกระโดดไปกับคุณอยู่เสมอ

Toad Pet

คางคกเปียกปอน ตัวนี้จะกระโดดไปกับคุณอยู่เสมอ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
80
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Pukeko Pet
150
ซื้อ
เจ้านกพูเคโคผู้สง่างาม ตัวนี้จะเดินทางไปพร้อมคุณอย่างไม่ลังเลในยามที่คุณแสวงหาชื่อเสียงและทรัพย์สินภายในเวร์แคลส์ท

Pukeko Pet

เจ้านกพูเคโคผู้สง่างาม ตัวนี้จะเดินทางไปพร้อมคุณอย่างไม่ลังเลในยามที่คุณแสวงหาชื่อเสียงและทรัพย์สินภายในเวร์แคลส์ท
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ghostflame Swarm Pet
55
ซื้อ
ฝูงแมลงผี เหล่านี้จะเรืองแสงเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Ghostflame Swarm Pet

ฝูงแมลงผี เหล่านี้จะเรืองแสงเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
55
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Peacock Pet
180
ซื้อ
นกยูงตัวผู้ที่มีชีวิตชีวา ตัวนี้จะอยู่คู่เคียงข้างคุณอยู่เสมอในยามที่คุณเดินทางไปตามเวร์แคลส์ท

Peacock Pet

นกยูงตัวผู้ที่มีชีวิตชีวา ตัวนี้จะอยู่คู่เคียงข้างคุณอยู่เสมอในยามที่คุณเดินทางไปตามเวร์แคลส์ท
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
180
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Peahen Pet
100
ซื้อ
นกยูงตัวเมียที่งดงาม ตัวนี้จะอยู่คู่ทุกการเดินทางของคุณ

Peahen Pet

นกยูงตัวเมียที่งดงาม ตัวนี้จะอยู่คู่ทุกการเดินทางของคุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
100
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Rock Elemental Pet
180
ซื้อ
ธาตุหินมีชีวิตจอมขี้เล่น ตัวนี้จะเป็นเพื่อนคุณในทุกที่ที่คุณไป

Rock Elemental Pet

ธาตุหินมีชีวิตจอมขี้เล่น ตัวนี้จะเป็นเพื่อนคุณในทุกที่ที่คุณไป
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
180
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blood Worm Pet
120
ซื้อ
หนอนโลหิตเลือดโชกจากห้วงลึกของฝันร้าย ตัวนี้จะทิ้งร่องรอยเป็นเลือดสีแดงตามพื้นในขณะที่มันติดตามคุณ

Blood Worm Pet

หนอนโลหิตเลือดโชกจากห้วงลึกของฝันร้าย ตัวนี้จะทิ้งร่องรอยเป็นเลือดสีแดงตามพื้นในขณะที่มันติดตามคุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
120
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Firefly Swarm Pet
45
ซื้อ
ฝูงหิ่งห้อยที่ส่องสว่าง เหล่านี้จะติดตามคุณ ให้แสงสว่างในสถานที่อันมืดมิด

Firefly Swarm Pet

ฝูงหิ่งห้อยที่ส่องสว่าง เหล่านี้จะติดตามคุณ ให้แสงสว่างในสถานที่อันมืดมิด
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
45
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Chicken Pet
100
ซื้อ
ไก่ตัวน้อย ตัวนี้ขันติดตามคุณไปทุกการผจญภัย

Chicken Pet

ไก่ตัวน้อย ตัวนี้ขันติดตามคุณไปทุกการผจญภัย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
100
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blue Land Crab Pet
120
ซื้อ
ปูบกสีน้ำเงิน ตัวนี้จะคืบคลานไปกับคุณตลอดการเดินทาง

Blue Land Crab Pet

ปูบกสีน้ำเงิน ตัวนี้จะคืบคลานไปกับคุณตลอดการเดินทาง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
120
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Formosan Deer Pet
150
ซื้อ
กวางซิก้าฟอร์โมซานอันแสนสุภาพ ตัวนี้จะวิ่งเหยาะๆ เป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย

Formosan Deer Pet

กวางซิก้าฟอร์โมซานอันแสนสุภาพ ตัวนี้จะวิ่งเหยาะๆ เป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณด้วย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Nursery Web Spider
80
ซื้อ
แมงมุมที่เพิ่งออกจากไข่ ตัวนี้จะติดตามคุณไปราวกับว่าคุณเป็นแม่ของมัน

Nursery Web Spider

แมงมุมที่เพิ่งออกจากไข่ ตัวนี้จะติดตามคุณไปราวกับว่าคุณเป็นแม่ของมัน
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
80
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Formosan Bear Pet
250
ซื้อ
ลูกหมีฟอร์โมซานสีดำ ตัวนี้จะเดินสัญจรเคียงข้างคุณไปในการผจญภัยของคุณ

Formosan Bear Pet

ลูกหมีฟอร์โมซานสีดำ ตัวนี้จะเดินสัญจรเคียงข้างคุณไปในการผจญภัยของคุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
250
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Bell Lizard Pet
150
ซื้อ
สัตว์เลื้อยคลานสีสันสดใส ตัวนี้จะยินดีติดตามคุณไป ระฆังบนหลังของมันจะสั่นในขณะที่มันเดิน

Bell Lizard Pet

สัตว์เลื้อยคลานสีสันสดใส ตัวนี้จะยินดีติดตามคุณไป ระฆังบนหลังของมันจะสั่นในขณะที่มันเดิน
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Infernal Fox Pet
250
ซื้อ
จิ้งจอกไฟ ตัวนี้จะติดตามคุณแม้จะต้องข้ามผ่านเปลวไฟแห่งนรกก็ตาม

Infernal Fox Pet

จิ้งจอกไฟ ตัวนี้จะติดตามคุณแม้จะต้องข้ามผ่านเปลวไฟแห่งนรกก็ตาม
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
250
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Lightning Bat Pet
250
ซื้อ
ค้างคาวผู้แสนกระตือรือร้น ตัวนี้จะบินเคียงข้างคุณ พร้อมประกายไฟอันดุร้าย

Lightning Bat Pet

ค้างคาวผู้แสนกระตือรือร้น ตัวนี้จะบินเคียงข้างคุณ พร้อมประกายไฟอันดุร้าย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
250
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Black Cat Pet
150
ซื้อ
แมวดำตัวนี้จะยอมเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณด้วย แต่มันจะไม่ส่งผลต่อโชคของคุณหรอกนะ

Black Cat Pet

แมวดำตัวนี้จะยอมเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณด้วย แต่มันจะไม่ส่งผลต่อโชคของคุณหรอกนะ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ferret Pet
150
ซื้อ
เฟอร์เร็ตขนฟู ตัวนี้จะติดตามคุณตลอดการผจญภัยของคุณ

Ferret Pet

เฟอร์เร็ตขนฟู ตัวนี้จะติดตามคุณตลอดการผจญภัยของคุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
150
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Gore Weta Pet
200
ซื้อ
เวตายักษ์สีแดง ตัวนี้ถูกฝันร้ายบิดเบือน และทำให้มันหลั่งเลือดอยู่ตลอดเวลา

Gore Weta Pet

เวตายักษ์สีแดง ตัวนี้ถูกฝันร้ายบิดเบือน และทำให้มันหลั่งเลือดอยู่ตลอดเวลา
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
200
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Scorpion Pet
15
ซื้อ
แมงป่องอันภักดี ตัวนี้จะคืบคลานไปกับคุณในการผจญภัยของคุณ

Scorpion Pet

แมงป่องอันภักดี ตัวนี้จะคืบคลานไปกับคุณในการผจญภัยของคุณ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
15
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ivory Scorpion Pet
25
ซื้อ
แมงป่องสีขาว ตัวนี้มีเปลือกลำตัวเรียบสีขาวราวกระดูก

Ivory Scorpion Pet

แมงป่องสีขาว ตัวนี้มีเปลือกลำตัวเรียบสีขาวราวกระดูก
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
25
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Ebony Scorpion Pet
45
ซื้อ
แมงป่องสีไม้ดำ ตัวนี้มีเปลือกลำตัวสีดำเป็นมัน

Ebony Scorpion Pet

แมงป่องสีไม้ดำ ตัวนี้มีเปลือกลำตัวสีดำเป็นมัน
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
45
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Chrome Scorpion Pet
65
ซื้อ
แมงป่องสีโครเมียม ตัวนี้มีเปลือกลำตัวที่ทำจากโลหะสะท้อนแสง

Chrome Scorpion Pet

แมงป่องสีโครเมียม ตัวนี้มีเปลือกลำตัวที่ทำจากโลหะสะท้อนแสง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
65
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Infernal Scorpion Pet
550
ซื้อ
ก้ามและเหล็กในของ แมงป่องนรก ตัวนี้ลุกโชนจากเปลวไฟปีศาจ

Infernal Scorpion Pet

ก้ามและเหล็กในของ แมงป่องนรก ตัวนี้ลุกโชนจากเปลวไฟปีศาจ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
550
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Acid Scorpion Pet
550
ซื้อ
ก้ามและเหล็กในของ แมงป่องกรด ตัวนี้มีออร่าฟองสีเขียวไหลซึมออกมา

Acid Scorpion Pet

ก้ามและเหล็กในของ แมงป่องกรด ตัวนี้มีออร่าฟองสีเขียวไหลซึมออกมา
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
550
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Lightning Scorpion Pet
1100
ซื้อ
ก้ามและเหล็กในของ แมงป่องสายฟ้า ตัวนี้มีประกายพลังงานที่ดูบ้าคลั่ง

Lightning Scorpion Pet

ก้ามและเหล็กในของ แมงป่องสายฟ้า ตัวนี้มีประกายพลังงานที่ดูบ้าคลั่ง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
1100
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Blue Frog Pet
25
ซื้อ
กบสีน้ำเงินผู้เป็นมิตร ตัวนี้จะติดตามคุณไปอย่างซื่อสัตย์ ยกเว้นในการต่อสู้

Blue Frog Pet

กบสีน้ำเงินผู้เป็นมิตร ตัวนี้จะติดตามคุณไปอย่างซื่อสัตย์ ยกเว้นในการต่อสู้
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
25
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Royal Blue Frog Pet
55
ซื้อ
ลูกกบสีน้ำเงินผู้สง่างาม ตัวนี้สวมมงกุฎสีทองเรืองแสง อันเป็นสัญลักษณ์อำนาจราชา

Royal Blue Frog Pet

ลูกกบสีน้ำเงินผู้สง่างาม ตัวนี้สวมมงกุฎสีทองเรืองแสง อันเป็นสัญลักษณ์อำนาจราชา
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
55
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Green Frog Pet
15
ซื้อ
กบสีเขียวผู้เป็นมิตร ตัวนี้จะติดตามคุณไปอย่างซื่อสัตย์ ยกเว้นในการต่อสู้

Green Frog Pet

กบสีเขียวผู้เป็นมิตร ตัวนี้จะติดตามคุณไปอย่างซื่อสัตย์ ยกเว้นในการต่อสู้
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
15
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Royal Green Frog Pet
45
ซื้อ
ลูกกบสีเขียวผู้สง่างาม ตัวนี้สวมมงกุฎสีทองเรืองแสง อันเป็นสัญลักษณ์อำนาจราชา

Royal Green Frog Pet

ลูกกบสีเขียวผู้สง่างาม ตัวนี้สวมมงกุฎสีทองเรืองแสง อันเป็นสัญลักษณ์อำนาจราชา
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
45
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Red Frog Pet
20
ซื้อ
กบสีแดงผู้เป็นมิตร ตัวนี้จะติดตามคุณไปอย่างซื่อสัตย์ ยกเว้นในการต่อสู้

Red Frog Pet

กบสีแดงผู้เป็นมิตร ตัวนี้จะติดตามคุณไปอย่างซื่อสัตย์ ยกเว้นในการต่อสู้
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
20
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Royal Red Frog Pet
50
ซื้อ
ลูกกบสีแดงผู้สง่างาม นี้สวมมงกุฎสีทองเรืองแสง อันเป็นสัญลักษณ์อำนาจราชา

Royal Red Frog Pet

ลูกกบสีแดงผู้สง่างาม นี้สวมมงกุฎสีทองเรืองแสง อันเป็นสัญลักษณ์อำนาจราชา
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
50
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Green Basilisk Pet
85
ซื้อ
คู่หูมีเกล็ด ตัวนี้จะอยู่เคียงข้างคุณ ตราบใดที่ยังปลอดภัย

Green Basilisk Pet

คู่หูมีเกล็ด ตัวนี้จะอยู่เคียงข้างคุณ ตราบใดที่ยังปลอดภัย
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
85
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Spectral Basilisk Pet
330
ซื้อ
กิ้งก่าผู้ซื่อสัตย์ ตัวนี้เป็นประกายใต้แสงไฟราวกับเพชรอันโปร่งแสง แม้ในดันเจี้ยนที่มืดที่สุด

Spectral Basilisk Pet

กิ้งก่าผู้ซื่อสัตย์ ตัวนี้เป็นประกายใต้แสงไฟราวกับเพชรอันโปร่งแสง แม้ในดันเจี้ยนที่มืดที่สุด
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
330
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Infernal Basilisk Pet
550
ซื้อ
เพื่อนผู้ลุกเป็นไฟ ตัวนี้จะลุกโชนอย่างกล้าหาญในยามเผชิญอันตรายราวกับคบไฟอันกล้าแกร่ง

Infernal Basilisk Pet

เพื่อนผู้ลุกเป็นไฟ ตัวนี้จะลุกโชนอย่างกล้าหาญในยามเผชิญอันตรายราวกับคบไฟอันกล้าแกร่ง
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
550
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Weta Pet
5
ซื้อ
เวตาคือแมลงพื้นเมืองที่พบเฉพาะในนิวซีแลนด์ สัตว์เลี้ยงเวตา ตัวนี้จะอยู่เคียงข้างคุณ แต่จะไม่ช่วยต่อสู้

Weta Pet

เวตาคือแมลงพื้นเมืองที่พบเฉพาะในนิวซีแลนด์ สัตว์เลี้ยงเวตา ตัวนี้จะอยู่เคียงข้างคุณ แต่จะไม่ช่วยต่อสู้
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
5
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Giant Weta Pet
15
ซื้อ
เวตาโตเต็มวัย ตัวนี้เอาตัวรอดจนเติบใหญ่ได้โดยหลีกเลี่ยงการต่อสู้

Giant Weta Pet

เวตาโตเต็มวัย ตัวนี้เอาตัวรอดจนเติบใหญ่ได้โดยหลีกเลี่ยงการต่อสู้
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
15
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...
Colossal Weta Pet
95
ซื้อ
แมลงตัวโตผิดปกติ ตัวนี้ยังคงรักษาสัญชาตญาณดั้งเดิมของมันเอาไว้ มันจึงเป็นยักษ์ผู้แสนสุภาพ

Colossal Weta Pet

แมลงตัวโตผิดปกติ ตัวนี้ยังคงรักษาสัญชาตญาณดั้งเดิมของมันเอาไว้ มันจึงเป็นยักษ์ผู้แสนสุภาพ
สามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ซ่อนได้ หรือจะให้ตามตัวละครของผู้เล่นไปก็ได้
95
เติมเงิน
กำลังทำการซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
ซื้อ
ย้อนกลับ
Loading...