พอร์ทัล

Dragon Portal Effect
160
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานด้วย Dragon

Dragon Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานด้วย Dragon
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
160
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Apocalypse Portal Effect
300
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานด้วย Apocalypse

Apocalypse Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานด้วย Apocalypse
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
300
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Automaton Portal Effect
150
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Automaton Portal

Automaton Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Automaton Portal
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Wasteland Portal Effect
150
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Wasteland Portal

Wasteland Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Wasteland Portal
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Seraph Portal Effect
150
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานด้วย Seraph

Seraph Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานด้วย Seraph
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Necrotic Portal Effect
160
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานด้วย Necrotic

Necrotic Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานด้วย Necrotic
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
160
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Golden Angel Portal Effect
150
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานด้วย Golden Angel

Golden Angel Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานด้วย Golden Angel
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Sin Portal Effect
150
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Sin Portal

Sin Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Sin Portal
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Innocence Portal Effect
150
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Innocence Portal

Innocence Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Innocence Portal
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Sin and Innocence Portal Effect
300
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Sin and Innocence Portal

Sin and Innocence Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Sin and Innocence Portal
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
300
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Spirit Portal Effect
150
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Spirit Portal

Spirit Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Spirit Portal
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Stygian Portal Effect
160
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Stygian Portal

Stygian Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Stygian Portal
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
160
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arcane Portal
160
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Arcane Portal

Arcane Portal

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Arcane Portal
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
160
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Fire Portal Effect
150
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานที่สร้างเป็น Fire Portal Effect

Fire Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานที่สร้างเป็น Fire Portal Effect
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ice Portal Effect
150
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานที่สร้างเป็น Ice Portal Effect

Ice Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลมาตรฐานที่สร้างเป็น Ice Portal Effect
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Kraken Portal Effect
160
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Kraken Portal

Kraken Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลพื้นฐานที่ผู้เล่นสร้างเป็น Kraken Portal
เอฟเฟคพอร์ทัลใช้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดเลยก็ได้
160
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arcane Voidgate Portal Effect
140
เปลี่ยนเอฟเฟคพื้นฐานของพอร์ทัลที่สร้างเป็น Blue Voidgate Portal Effect

Arcane Voidgate Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพื้นฐานของพอร์ทัลที่สร้างเป็น Blue Voidgate Portal Effect
เอฟเฟคพอร์ทัลสามารถใช้กับตัวละครใดๆ หรือทั้งหมดก็ได้
140
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Ultimate Chaos Portal Effect
150
เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลเป็น Chaos

Ultimate Chaos Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพอร์ทัลเป็น Chaos
พอร์ทัลแต่งใช้ได้กับทุกตัวละครของผู้เล่น
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Pure Light Portal Effect
150
ใส่เอฟเฟคแสงสว่างเข้าพอร์ทัล

Pure Light Portal Effect

ใส่เอฟเฟคแสงสว่างเข้าพอร์ทัล
พอร์ทัลเอฟเฟคใช้ได้กับตัวละครตัวไหนก็ได้
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Purple Portal Effect
150
เปลี่ยนแปลงเอฟเฟคที่คุณมีอยู่ให้เป็นสีม่วง

Purple Portal Effect

เปลี่ยนแปลงเอฟเฟคที่คุณมีอยู่ให้เป็นสีม่วง
สามารถใช้เอฟเฟกต์พอร์ทัลแบบกำหนดเองกับตัวละครใดๆ หรือทั้งหมดของคุณได้
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Classic Purple Portal Effect
75
แทนที่ effect Classic Purple ให้กับ portal

Classic Purple Portal Effect

แทนที่ effect Classic Purple ให้กับ portal
สามารถใช้เอฟเฟกต์พอร์ทัลแบบกำหนดเองกับตัวละครใดๆ หรือทั้งหมดของคุณได้
75
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Malachai Portal Effect
125
แทนที่ effect Malachai ให้กับ portal

Malachai Portal Effect

แทนที่ effect Malachai ให้กับ portal
สามารถใช้เอฟเฟกต์พอร์ทัลแบบกำหนดเองกับตัวละครใดๆ หรือทั้งหมดของคุณได้
125
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Daresso Portal Effect
150
แทนที่เอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟกต์ Daresso

Daresso Portal Effect

แทนที่เอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟกต์ Daresso
สามารถใช้เอฟเฟกต์พอร์ทัลแบบกำหนดเองกับตัวละครใดๆ หรือทั้งหมดของคุณได้
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Kaom Portal Effect
150
แทนที่เอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟกต์ Kaom

Kaom Portal Effect

แทนที่เอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลที่คุณสร้างด้วยเอฟเฟกต์ Kaom
สามารถใช้เอฟเฟกต์พอร์ทัลแบบกำหนดเองกับตัวละครใดๆ หรือทั้งหมดของคุณได้
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Gore Portal Effect
150
เปลี่ยนเอฟเฟลทั่วไปของพอร์ทัลของคุณที่สร้างให้กลายเป็นเอฟเฟค Gore

Gore Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟลทั่วไปของพอร์ทัลของคุณที่สร้างให้กลายเป็นเอฟเฟค Gore
พอร์ทัลเอฟเฟกต์แบบกำหนดเองสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครของคุณ
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Shaper Portal Effect
130
เปลี่ยนเอฟเฟลทั่วไปของพอร์ทัลของคุณที่สร้างให้กลายเป็นเอฟเฟค Shaper

Shaper Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟลทั่วไปของพอร์ทัลของคุณที่สร้างให้กลายเป็นเอฟเฟค Shaper
พอร์ทัลเอฟเฟกต์แบบกำหนดเองสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครของคุณ
130
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Demon King Portal Effect
150
เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของพอร์ทัลที่คุณสร้างขึ้นให้เป็นเอฟเฟค Demon King

Demon King Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟคพิ้นฐานของพอร์ทัลที่คุณสร้างขึ้นให้เป็นเอฟเฟค Demon King
พอร์ทัลเอฟเฟกต์แบบกำหนดเองสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครของคุณ
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Arctic Portal Effect
150
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ Portal ด้วย arctic effect

Arctic Portal Effect

เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ Portal ด้วย arctic effect
ลักษณะภายนอกของ Portal จะส่งผลต่อตัวละครทุกตัว
150
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Steam-powered Portal Effect
140
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลของคุณเป็นสตีมพาวเวอร์เร็ดเอฟเฟกต์

Steam-powered Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลของคุณเป็นสตีมพาวเวอร์เร็ดเอฟเฟกต์
พอร์ทัลเอฟเฟกต์แบบกำหนดเองสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครของคุณ
140
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Black Hole Portal Effect
125
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานของพอร์ทัลที่คุณสร้างเป็นภาวะซิงกูลาริตีสู่อบีส

Black Hole Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานของพอร์ทัลที่คุณสร้างเป็นภาวะซิงกูลาริตีสู่อบีส
พอร์ทัลเอฟเฟกต์แบบกำหนดเองสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครของคุณ
125
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...
Orange Portal Effect
75
เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลของคุณเป็นเอฟเฟกต์สีส้ม

Orange Portal Effect

เปลี่ยนเอฟเฟกต์มาตรฐานบนพอร์ทัลของคุณเป็นเอฟเฟกต์สีส้ม
พอร์ทัลเอฟเฟกต์แบบกำหนดเองสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครของคุณ
75
ซื้อ...
การชื้อสำเร็จ
การชื้อล้มเหลว
Loading...